Home » [Update] คำศัพท์ ประโยค ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ อากาศดี ไม่ดี พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิ | พายุฤดูร้อน ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ ประโยค ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ อากาศดี ไม่ดี พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิ | พายุฤดูร้อน ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

พายุฤดูร้อน ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

คำศัพท์ ประโยค ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ อากาศดี ไม่ดี พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิ

การคุยเรื่องสภาพอากาศ ดินฟ้าอากาศ เป็นเรื่องทั่วๆ ไป ที่ชาวฝรั่งหรือชาวต่างชาติมักใช้เป็นเรื่องพูดคุยกัน การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเรียนประโยคภาษาอังกฤษไว้ใช้พูดใช้สนทนา ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งเรื่องครับ พร้อมแล้วเรียนกันเลย!

สภาพอากาศและอุณหภูมิ
Weather and Temperatures

hot (ฮ็อท) = ร้อน
droughty (เดรา’ที) = แล้ง
sunny (ซัน’นี) = มีแดดจ้า
windy (วิน’ดี) = มีลมแรง
cloudy (เคลา’ดี) = มีเมฆมาก
rainy (เร’นี) = มีฝนตก
cool (คูล) = เย็น
cold (โคลดฺ) = หนาว
snowy (สโน’วี) = มีหิมะตก
damp (แดมพฺ) = ชื้น

Useful Expressions
สำนวนนี้ มีประโยชน์

How is the weather now? (ฮาว อิซ เดอะ เวธเทอะ นาว?)
= ตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
It is very hot. (อิท อิซ เวรี ฮอท.)
= ร้อนมาก

How is the weather in … now?[เราสามารถใส่ชื่อสถานที่ ที่เราอยากทราบตรง … ได้ครับ]

ประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอากาศ ที่น่าสนใจ

– What’s the weather like?
= อากาศเป็นอย่างไร
— It’s … = (มัน) มี…
… sunny = แดดออก
… cloudy = เมฆมาก
… windy = ลมแรง
… foggy = หมอก
… stormy = พายุ

— It’s … = มัน …
… raining = ฝนตก
… hailing = ลูกเห็บตก
… snowing = หิมะตก

What a nice day!
= อากาศดีอะไรอย่างนี้!

What a beautiful day!
= ช่างเป็นวันที่สวยงาม!

It’s not a very nice day.
= วันนี้(อากาศ)ไม่ค่อยดีเลย

What a terrible day!
= วันนี้(อากาศ)แย่จังเลย!

What miserable weather!
= อากาศแย่จริงๆ!

It’s starting to rain.
= ฝน(เพิ่ง)เริ่มตก

It’s stopped raining.
= ฝนหยุดตกแล้ว

It’s pouring with rain.
= ฝนตกหนัก

It’s raining cats and dogs.
= ฝนตกกระหน่ำ ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา

The weather’s fine.
= อากาศดี

The sun’s shining.
= พระอาทิตย์ส่องแสง (มีแดดออก)

There’s not a cloud in the sky.
= ท้องฟ้าไม่มีเมฆ

The sky’s overcast.
= ท้องฟ้ามืดครึ้ม

It’s clearing up.
= ท้องฟ้าแจ่มใส

The sun’s come out.
= แดด(กำลัง)ออก

The sun’s just gone in.
= (แสง)พระอาทิตย์กำลังหายไป

There’s a strong wind.
= (ที่นั่น)มีลมแรง

The wind’s dropped.
= ลมแรงน้อยลง

That sounds like thunder.
= เสียงเหมือนฟ้าร้อง

That’s lightning.
= ฟ้าฝ่า

We had a lot of heavy rain this morning.
= เช้านี้ฝนตกหนักมาก

See also  Verb + Gerund, Infinitive (Stop, Remember, Forget) | infinitive | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

We haven’t had any rain for a fortnight.
= ฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์แล้ว

อุณหภูมิ
– What’s the temperature?
= อุณหภูมิเท่าไร
— It’s 30°C.
= 30 องศาเซลเซียส

– What temperature do you think it is?
= คุณคิดว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
— Probably about 32°C.
= น่าจะประมาณ 32 องศาเซลเซียส

– It’s … = อากาศ…
… hot = ร้อน
… cold = หนาว
… baking hot = ร้อนระอุ
… freezing = เย็น
… freezing cold = เย็นมาก

– It’s below freezing.
= ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

การพยากรณ์อากาศ ภาษาอังกฤษ

– What’s the forecast?
= การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

– What’s the forecast like?
= การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

– It’s forecast to rain.
= พยากรณ์ว่าฝนจะตก

– It’s going to freeze tonight.
= คืนนี้อากาศจะเย็นจัด

– It looks like rain.
= ดูเหมือนฝนตก

– It looks like it’s going to rain.
= ดูเหมือนฝนกำลังจะตก

– We’re expecting a thunderstorm.
= เราคาดว่าจะมีพายุฝน

– It’s supposed to clear up later.
= คาดว่าท้องฟ้าจะแจ่มใสหลังจากนั้น

[NEW] คำศัพท์ฤดูกาลต่างๆ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ | พายุฤดูร้อน ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝน เดี๋ยวก็มีลมพายุ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ แต่ก่อนจะไปเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศ เรามาเรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ฤดูกาล และ สถาพอากาศ จะหนาว จะร้อน เราก็บอกได้ค่ะ

 

สภาพอากาศภาษาอังกฤษ (Weather)

คำศัพท์ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ คําอ่าน และคำแปล มีคำว่าอะไรบ้าง? ไปดูกันเลยจ้า

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ EduFirst

 

ภูมิอากาศภาษาอังกฤษ

sunny (ซัน’นี) adj. แปลว่า มีแดดมาก,แดดจัด
rainy (เร’นี) adj. แปลว่า มีฝนตก
snowy (สโน’วี) adj. แปลว่า ปกคลุมไปด้วยหิมะ, หิมะตกหนัก
icy (ไอ’ซี) adj. แปลว่า เต็มไปด้วยน้ำแข็ง, มีน้ำแข็งมาก
clear (เคลียร์) adj.,adv. แปลว่า แจ่มใส
cloud (เคลาดฺ) n. แปลว่า เมฆ
cloudy (เคลา’ดี) adj แปลว่า มีเมฆมาก, ปกคลุมด้วยเมฆ
stormy (สทอร์ม’มี) adj. แปลว่า มีลมพายุ,มีมรสุม
foggy (ฟอก’กี) adj. แปลว่า มีหมอกมาก
windy (วิน’ดี) adj. แปลว่า มีลมแรง
blizzard (บลิซ’เซิร์ด) n. แปลว่า พายุหิมะ
breeze (บรีซ) n. แปลว่า ลมพัดเบาๆ
lighting (ไล’ทิง) n. แปลว่า ฟ้าแลบ
hurricane (เฮอ’ระเคน) n. แปลว่า พายุเฮอริเคน
smog (สมอค) n. แปลว่า ควัน หมอก
flood (ฟลัด) n. แปลว่า น้ำท่วม

 

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ Weather (สภาพอากาศ)

การถามสภาพอากาศ สามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้
• What’s the weather like? (วอท เธอะ เวธเธอะ ไลค)
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
• How is the weather today? (ฮาว อีส เธอะ เวธเธอะ ทูเดย์)
วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

การบอกสภาพอากาศ ให้ใช้ “ It’s…” หรือ “The weather is…” ตามด้วย Noun หรือ Adj.
ตัวอย่างประโยคการบอกสภาพอากาศภาษาอังกฤษ
• It’s going to freeze tonight. (อิท โกอิง ทู ฟรีซซิง ทูไนท)
คืนนี้อากาศจะเย็น
• It’s looks like it’s going to rain. (อิท ลุค ไลค อิท โกอิง ทู เรน)
ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตก
• It’s going to cloud over again this afternoon. (อิท โกอิง ทู เคลา โอเวอะ อะเกน ธิส อาพเธอะนูน)
ช่วงบ่ายนี้จะมีเมฆปกคลุมอีกครั้ง
• It looks as if it’s going to clear up. (อิท ลุคแอส อิฟ อิท โกอิง ทู เคลียร์ อัพ)
ดูเหมือนว่าอากาศจะแจ่มใสแล้วนะ
• It will be cloudy and rainy all day. (อิท วิล บี เคลาดี แอนด์ เรนนี ออล เดย์)
มันจะมีเมฆมากและฝนตกทั้งวัน
• I hope it will be fine tomorrow. (ไอ โฮพ อิท วิล บี ไฟน ทูมอโร)
ฉันหวังว่าอากาศจะดีในวันพรุ่งนี้

See also  ชุดLALA เด่นร้อยสิบหน่วยบน เลขบนคู่คี่@สิบเก้า สิบหน่วยล่างเชฟชิน สิบหน่วยล่าง@Pimmy เลขเด็ด77ฯ#CP89 | หน่วยเลข

 

เพื่อนๆ น่าจะบอก สภาพอากาศภาษาอังกฤษ และฤดู ได้ถูกต้องแล้ว เอ็ด ดู เฟิร์สท์ จะนำความรู้ภาษาอังกฤษ มาให้ได้เรียนรู้กันอีก หากเพื่อนๆ ชอบบทความเรียนภาษาอังกฤษของเรา ดูความรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยจ้า คำศัพท์ฤดูกาลต่างๆ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

 


พายุฤดูร้อน – EBOLA (from the album STILL ALIVE EP:2013 – 2013) 【OFFICIAL AUDIO】


(c) 1998 Ebola Thai Rock Band
Artist : EBOLA
Song : พายุฤดูร้อน
Album : STILL ALIVE EP:2013
Lyrics: เนติ ผ่องพุทธคุณ
Music: วรรณิต ปุณฑริกาภา
Arranged: EBOLA
Label : WARNER MUSIC (THAILAND) LTD.
EXECUTIVE PRODUCER: นัดดา บุรณศิริ
PRODUCER: EBOLA
RECORDED AT CLUB MAKER STUDIO
ENGINEERS: ชาญกฤษณ์ บุญสิงห์, กริชเพ็ชร ชฎาวงศ์
RECORDED \u0026 DIGITAL EDITING: ชาญกฤษณ์ บุญสิงห์, กริชเพ็ชร ชฏาวงศ์
TECHNICIANS: ชาญกฤษณ์ บุญสิงห์, กริชเพ็ชร ชฎาวงศ์, กิตติพงษ์ ถ้ำสวย
MIXED \u0026 MASTERED BY พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์
ART DIRECTION \u0026 DESIGNED BY วริศ ษัฏเสน, ปรีดา แซ่เฮง
PHOTOGRAPHERS: สลัก แก้วเชื้อ, อนุชิต ฉลวยแสง, สายัณห์ ฉลวยแสง
STYLIST: HOTCAKE
VIDEO CREWS:พี่บี, หมี, ตู้, อาร์ต, ไผ่ และทีมงาน
ALL SONGS PERFORMED BY EBOLA
EBOLA DISTRIBUTION:
► Buy Album
► APPLE MUSIC : https://itun.es/th/QX_jl
► KKBOX : http://kkbox.fm/0e0U6N
► DEEZER : http://www.deezer.com/artist/115179
► JOOX : http://www.joox.com/id/en/albumDetail?id=640927/singer?id=114734
► TRUE MUSIC :
► DiGITAL DOWNLOAD :
► MERCHANDISING : ebolashop@gmail.com
MEET EBOLA:
YOUTUBE https://www.youtube.com/user/EbolaTV
FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ebolasound
INSTAGRAM – ebolasound
TWITTER – ebolasound
LINE ebolathairockband
▶SHOW BOOKING MANAGEMENT:
ติดต่องานคอนเสิร์ต หมี 064 651 6386
Ebola:
เอ๋ กิตติศักดิ์ บัวพันธุ์ (Vocals)
Kittisak Buaphan (Aey): Vocal
กอล์ฟ วรรณิต ปุณฑริกาภา (Guitar)
Wannit Puntarikapa (Golf): Guitar
โอ๋ สุรพงษ์ บัวพันธุ์ (Guitar)
Surapong Buaphan (Ao): Guitar
เอ เชาวลิต ประสงค์สิน (Bass)
Chaowalit Prasongsin (A): Bass
พัน พงษ์พันธุ์ โพธินิมิตร (Drums)
Pongpan Peonimit (Pan): Drums

Lyrics (เนื้อเพลง) :
ร้อน ร้อนดั่งกับไฟ ไม่นานเท่าไร
ปั่นป่วนทำลาย แหลกสลายไปกับตา
ไม่เคยจะคิดไม่เคยจะคาดเดา บางสิ่งปลุกเร้าให้มันเป็นไป
ความเดือดความร้อนทวีความไหม้
ส่งเป็นสัญญาณย้ำเตือน ความรุนแรง ฝนกระหน่ำ ลมทำลายหนีมันไม่ได้
วันที่ฟ้ากลายเป็นสีดำ อุณหภูมิแปรปรวนพายุพัดกระหน่ำ
โหมทำลายทุกอย่าง ไม่เหลืออะไร
อาจเป็นความแต้นหรือความกดดัน มันบีบมันคั้นให้ใจมันร้อน
ไม่มีใครรู้ความตายซุกซ่อน
อยู่ในหลุมพรางของอารมณ์รุนแรง ฝนกระหน่ำ ลมทำลายหนีมันไม่ได้
วันที่ฟ้ากลายเป็นสีดำ อุณหภูมิแปรปรวนพายุพัดกระหน่ำ
โหมทำลายทุกอย่าง ไม่เหลืออะไร
วันที่ใจกลายเป็นสีดำ มีแต่ความชิงชังเกลียดฝังลึกลงต่ำ
ร้อนภายในหัวใจ คอยทำร้ายกัน
ร้อนเกินกว่าไฟ ความตายอยู่ข้างหน้า
ช่วยกันดับใจ ก่อนพายุมา
วันที่ฟ้ากลายเป็นสีดำ อุณหภูมิแปรปรวนพายุพัดกระหน่ำ
โหมทำลายทุกอย่าง ไม่เหลืออะไร
วันที่ใจกลายเป็นสีดำ มีแต่ความชิงชังเกลียด
ดับความรุ่มร้อนก่อนที่วันพรุ่งนี้ ไม่เหลืออะไร

See also  [NEW] เพลงสากล คำอ่านเพลง 7 Years – Lukas Graham | 7 years คําอ่าน - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พายุฤดูร้อน - EBOLA (from the album STILL ALIVE EP:2013 - 2013) 【OFFICIAL AUDIO】

Kids vocabulary – Weather – How’s the weather? – Learn English for kids – English educational video


http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9
Kids vocabulary Weather How’s the weather? Learn English for kids English educational video
This \”Kids Vocabulary\” category has been grouped thematically.
We hope you enjoy studying with our channel videos.
Have fun and subscribe to our channel. Then, you can find some more various English educational animation videos.
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963

Title: Weather
cloudy
cloudy
It’s cloudy.
cold
cold
It’s cold.
foggy
foggy
It’s foggy.
hot
hot
It’s hot.
raining
raining
It’s raining.
snowing
snowing
It’s snowing.
stormy
stormy
It’s stormy.
sunny
sunny
It’s sunny.
windy
windy
It’s windy.
How’s the weather?
It’s cloudy.
It’s cold.
It’s foggy.
It’s hot.
It’s raining.
It’s snowing.
It’s stormy.
It’s sunny.
It’s windy.

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

Kids vocabulary - Weather - How's the weather? - Learn English for kids - English educational video

แห่แชร์คลิปพายุฤดูร้อนถล่มอีสาน | 21-04-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV


เริ่มจากผู้ใช้งานที่ชื่อ ต้น หลังวัด ได้โพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศมืดฟ้ามัวดิน บริเวณที่ทำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ พบว่ามีลมพายุพัดค่อนข้างรุนแรง
ขณะที่สมาชิกเฟซบุ๊กที่ชื่อ สายันต์ มารมย์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะเกิดพายุฝนตกและลมพัดแรงที่วัดบ้านโนนกอก ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับภาพของเพิงไม้มุงหลังคาสังกะสี ที่ถูกพายุซัดจนพังเสียหาย
ด้านผู้ใช้งานอินสตาแกรมรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ บันทึกภาพขณะฝนตกหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็น
ปิดท้ายด้วยภาพที่แชร์กันว่อนโลกโซเชียล เป็นภาพเมฆดำมืดปกคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสกลนคร จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และแตกตื่นกันทั่ว ล่าสุดคนในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในพิกัดของภาพนี้ เปิดเผยกับทีมข่าวว่า ภาพที่แชร์กัน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบริเวณสนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แต่ฟ้ามืดเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่นาที มีฝนตกรุนแรงแต่ไม่นาน ซึ่งคาดว่าภาพฟ้ามืดดำนี้ อาจมีการตกแต่งภาพจนมืดเกินจริงกว่าที่ตาเห็น
ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdDEE05N7gjwZho2wqw

แห่แชร์คลิปพายุฤดูร้อนถล่มอีสาน | 21-04-59 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

Weather หมวดสภาพอากาศ ฤดูกาล_ครูบุ๋ม


Fruits หมวดผลไม้_ครูบุ๋ม
https://www.youtube.com/watch?v=_COCWy_lbR4\u0026list=PLKfreZeBRHtf480GBugNyfRkGCf4ErhWh\u0026index=2\u0026t=0s
Weather หมวดสภาพอากาศ ฤดูกาล

Weather หมวดสภาพอากาศ ฤดูกาล_ครูบุ๋ม

นี่ใช่ไหมที่ชาวโลกต้องเจอ ดวงอาทิตย์หายไปในเจดดาห์ แมงป่องและงูบุกอียิปต์ มหาอุทกภัยในกันยากุมารี


ช่องนี้นำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความนน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ เช่น :
1) เหตุฉุกเฉินทางธรณีวิทยา: แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด, โคลน, ดินถล่ม, ดินถล่ม, หิมะถล่ม;
2) ภาวะฉุกเฉินทางอุทกวิทยา: อุทกภัย, สึนามิ, ภัยพิบัติทางลม ,อุทกภัย, ฝน,ฟ้า,อากาศ
3) ไฟ: ไฟป่า
4) เหตุฉุกเฉินทางอุตุนิยมวิทยา: ทอร์นาโด, ไซโคลน, พายุหิมะ, ลูกเห็บ, ภัยแล้ง, พายุเฮอริเคน, สึนามิ, พายุ, พายุฝน ,เฮอริเคน,ไต้ฝุ่น,
5.ธรรมชาติ,เหตุการณ์ทางธรรมาติ,ปรากฏการ์ทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม
Thank you for watching !🙏

นี่ใช่ไหมที่ชาวโลกต้องเจอ ดวงอาทิตย์หายไปในเจดดาห์ แมงป่องและงูบุกอียิปต์ มหาอุทกภัยในกันยากุมารี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ พายุฤดูร้อน ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.