Skip to content
Home » [Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 350 ที่ใช้บ่อยสุดๆ คำพื้นฐานง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล | นิยาย ภาษา อังกฤษ ง่ายๆ – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 350 ที่ใช้บ่อยสุดๆ คำพื้นฐานง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล | นิยาย ภาษา อังกฤษ ง่ายๆ – NATAVIGUIDES

นิยาย ภาษา อังกฤษ ง่ายๆ: คุณกำลังดูกระทู้

308

SHARES

Facebook

Twitter

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล ที่ใช้บ่อย 350 คำที่ใช้บ่อยๆ บางคนอาจคิดว่า เอ๋ บางคำทำไมมันดูเหมือนจะไม่ใช่ ตรงนี้ก็ขอบอกว่าคำที่นำมานี้อ้างอิงจากคลังคำศัพท์ของฝรั่งนะครับ เขาว่าบ่อยก็บ่อยตามเขาล่ะกัน

จะว่าเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานก็ได้ครับ เพราะเป็นการรวบรวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ มาให้ทุกคนได้ศึกษากัน นักเรียนก็เอาไปท่องจำให้ได้เลยเชียว ถ้าขยันหน่อยไม่กี่วันก็คงจำได้หมดแล้ว

สำหรับคนที่อ่านไม่ออกก็มีตัวช่วยอยู่นะครับ ซึ่งได้จัดพิมพ์คำอ่านและคำแปลให้แล้วเรียบร้อย สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวัยเรียน และวัยทำงาน หรือจะเอาไปเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ม.1 ก็ยังได้เลย บางคนอาจจะว่าง่าย แต่อย่าลืมว่า มีเด็กๆบางคนบอกว่ามันก็ยังยากอยู่ดีครับคุณครู

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คําศัพท์อังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยสุด 350 คำ

มาศึกษาคําศัพท์ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเลยครับ คำที่พิมพ์ดำคือคำที่ต้องเน้นเสียงครับ (stress)

a          อะ         หนึ่ง
about  อะเบ๊า     ประมาณ, เกี่ยวกับ
above  อะบั๊ฝ     บน
act        แอ๊ค      แสดง
add       แอด      บวก
after     อ๊าฟเทอะ หลังจาก
again   อะเก๊น  อีกครั้ง
against  อะเก๊นสท ต้าน, พิง
air        แอ        อากาศ
all         ออล      ทั้งหมด
also      ออลโซ  ด้วย, เช่นกัน
always  อ๊อลเวส เสมอ
and       แอนด    และ
another อะนั๊ธเธอ อีกหนึ่ง
answer  แอ๊นเซอะ ตอบ, คำตอบ
any      เอ๊นนิ     ใดๆ, เลย
area     แอ๊เรีย    พื้นที่
as         แอส เท่ากัน, ราวกับ
ask       อาสค     ถาม
at         แอ๊ท      ที่, เวลา

back     แบ๊ค      หลัง, กลับ
base     เบส       ฐาน
be         บี          เป็น อยู่ คือ
because บิค๊อส  เพราะว่า
before  บิฟ๊อ      ก่อน
begin   บิกิ๊น       เริ่ม
best      เบสท     ดีที่สุด
better เบ็ทเทอะ  ดีกว่า
between  บิทวีน ระหว่าง
big        บิ๊ก        ใหญ่
bird       เบิด       นก
black     แบลค    สีดำ
body     บ๊อดิ      ร่างกาย
book     บุ๊ค        หนังสือ
both      โบธ       ทั้งคู่
boy       บอย      เด็กชาย
build     บิลด      สร้าง
but        บัท        แต่
by         บาย       โดย

call       คอล      เรียก, โทร
can       แคน      สามารถ, กระป๋อง
car        คา         รถยนต์
care      แค        สนใจ
carry    แค๊ริ       ถือ, ลำเลียง
cause    คอส      สาเหตุ
center เซ๊นเทอะ            ศูนย์กลาง
change เชนจ      เปลี่ยน
city      ซิ๊ททิ     เมือง
class     คลาส     ห้องเรียน
close     โคลส     ปิด
cold      โคลด     หนาว
color     คั๊ลเลอะ  สี
come    คัม        มา
complete  คัมพลีท  สมบูรณ์
country  คั๊นทริ   ประเทศ
cover   คั๊ฝเฝอะ  ปก, ปกคลุม
cross     ครอส     ข้าม
cut        คัท        ตัด
day       เด         วัน

differ    ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่าง
direct   ไดเร๊คท  ควบคุม
do         ดู          ทำ
dog       ดอก      หมา
down    ดาวน     ลง
draw     ดรอ       วาด
during ดิ๊วริง      ช่วงระหว่าง

each     อีช        แต่ละ
early    เอ๊อลิ     แต่เช้า
earth     เอิธ       โลก
eat        อีท        กิน
end       เอนด     จบ
enough อินั๊ฟ     เพียงพอ
even     อี๊ฟวัน    แม้, ซ้ำยัง
ever     เอ๊ฝเฝอะ เคย
every   เอ๊ฝริ      ทุกๆ
example อิกซ๊ามพัล ตัวอย่าง
eye       อาย       ตา
face      เฟส       หน้า

family   แฟ๊มลิ    ครอบครัว
far        ฟา        ไกล
fast       ฟาสท    เร็ว
father   ฟ๊าเธอะ พ่อ
feel       ฟีล        รู้สึก
few       ฟิว        สองสาม
find       ไฟด      ค้นพบ, ค้นหา
fire       ไฟร       ไฟ
first       เฟิสท     ที่หนึ่ง, แรก
fish       ฟิช        ปลา
follow   ฟ๊อลโล  ติดตาม
food      ฟูด        อาหาร
for        ฟอ        สำหรับ
form     ฟอม      รูปแบบ
friend    เฟรนด   เพื่อน
from     ฟรอม    จาก

get        เก็ท       ได้รับ, ไปถึง
girl        เกิล       เด็กหญิง
give      กีฝ        ให้
go         โก         ไป
good     กูด        ดี
govern  กั๊ฝฝัน   ปกครอง
great     เกรท     ยอดเยี่ยม
ground กราวด    พื้น
group    กรูพ      กลุ่ม
grow     โกร       โต

half       ฮาฟ      ครึ่ง
hand     แฮนด    มือ
happen แฮ๊พพัน เกิดขึ้น
happy  แฮ๊พพิ    มีความสุข
hard      ฮาด       ยาก
have     แฮฝ      มี
he         ฮี          เขา
head     เฮด       หัว
hear      เฮีย       ได้ยิน
help      เฮ็ลพ     ช่วย
her       เฮอ       หล่อน
here      เฮีย       ที่นี่
high      ไฮ        สูง
him       ฮิม        เขา
his        ฮิส        ของเขา
hold      โฮลด     ถือ
home    โฮม       บ้าน
horse    ฮอส      ม้า
hot        ฮ็อท      ร้อน
hour      เอาเวอะ  ชั่วโมง
house    เฮาส์      บ้าน
how      ฮาว       อย่างไร

I           ไอ        ฉัน
idea      ไอเดี๊ย   ความคิด
if          อิฟ        ถ้า
in          อิน        ใน
it          อิท        มัน

just       จัสท      เพิ่งจะ, เพียงแค่

keep     คีพ        เลี้ยง
kind      ไคด      ใจดี, ชนิด
king      คิง         ราชา
know    โน         รู้

land      แลนด    ดินแดน
large     ลาจ       กว้างใหญ่
last       ลาสท    สุดท้าย
late       เลท       สาย
lay        เล         วาง
learn     เลิน       เรียนรู้
leave    ลีฝ        ออกไป
left        เล็ฟท     ซ้าย
less       เล็ส       น้อยกว่า
let         เล็ท       ให้
letter    เล็ทเทอะ จดหมาย
life        ไลฟ      ชีวิต
light      ไลท์      ไฟ, เบา
like       ไลค      ชอบ
line       ไลน      เส้น
list        ลิสท      รายชื่อ
listen    ลิ๊สซัน    ฟัง
little     ลิ๊ททัล    เล็ก
live       ลิฝ        อาศัยอยู่
long      ลอง       ยาว, นาน
look      ลุค        มอง
love      ลัฝ        รัก, ความรัก
low       โล         ต่ำ

See also  แกรมม่าภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย Ep.3 Just/Already/Yet (Present Perfect) | เรียนภาษาอังกฤษกับครูใหม่ | การใช้ already

main     เมน       สำคัญ
make    เมค       ทำ
man      แมน      ผู้ชาย
many   เม๊นนิ     มาก
map      แม็พ      แผนที่
mark     มาค       เครื่องหมาย
may      เม         อาจจะ
me        มี          ฉัน
mean    มีน        หมายถึง
measure เม๊เชอะ   วัด
might    ไมท      อาจจะ
mile      ไมล      ไมล์
money มั๊นนิ      เงิน
more     มอ        มาก, มากกว่า
morning ม๊อนิง   ตอนเช้า
most     โมสท    ส่วนมาก
mother มัธเธอะ  แม่
mountain  เม๊าทัน  ภูเขา
move    มูฝ        เคลื่อน, ย้าย
much    มัช        มาก
music   มิ๊วสิค     ดนตรี
must     มัสท      ต้อง
my        มาย       ของฉัน

name    เนม       ชื่อ
near      เนีย       ใกล้
need     นีด        ต้องการ
never   เน๊ฝเฝอะ  ไม่เคย
new      นิว         ใหม่
next      เน็กซ     ถัดไป
night     ไนท      กลางคืน
no         โน         ไม่
not        น็อท      ไม่
notice   โน๊ทิส    สังเกต
now      นาว       ตอนนี้
number  นั๊มเบอร์  หมายเลข

of         ออฟ      ของ, ด้วย
off        ออฟ      จาก, ไกล
often     อ๊อฟัน    บ่อยๆ
old        โอลด     เก่า, แก่
on         ออน      บน
once     วันซ      หนึ่งครั้ง
only      โอ๊นลิ     เท่านั้น
open     โอ๊พัน    เปิด
or         ออ        หรือ
order    อ๊อเดอะ  สั่ง
other    อั๊ธเธอะ  อื่น
our       เอ๊าเวอะ  ของพวกเรา
out        เอ้า        นอก
over     โอ๊เฝอะ  บน
own      โอน       เป็นเจ้าของ

page     เพจ       หน้า
paper   เพ๊เพอะ  กระดาษ
part      พาท      ส่วน
pass      พาส      ผ่าน
pattern  แพ๊ททัน   รูบแบบ
people  พี๊พัล      คน
person เพ๊อซัน   บุคคล
picture พิ๊คเชอะ ภาพ
piece     พีซ        ชิ้น
place     เพลส     สถานที่
plant     แพลนท  พืช
play      เพล       เล่น
point     พอยท    ชี้, จุด, คะแนน
port      พอท      ท่าเรือ
press    เพรส     กด
problem พร๊อบลัม  ปัญหา
product พร๊อดัค  ผลผลิต
pull       พุล        ดึง
put        พุท        วาง

question คเว๊สชัน คำถาม

rain       เรน        ฝนตก
reach    รีช         มาถึง
read      รีด         อ่าน
ready   เร๊ดดิ      พร้อม
real       รีล         จริง
red       เรด        สีแดง
remember  รีเม๊มเบอะ จำได้
right      ไรท       ขวา, ถูกต้อง
river     ริ๊เวอะ     แม่น้ำ
road      โรด       ถนน
rock      ร๊อค       หิน
room     รูม         ห้อง
round    เราด      กลม
rule       รูล         กฎ
run       รัน         วิ่ง

same    เซม       เหมือนกัน
say       เซ         พูด
school   สกูล      โรงเรียน
sea       ซี          ทะเล
second เซ๊คัน     ที่สอง
see       ซี          เห็น
seem    ซีม        ดูเหมือน
self       เซลฟ     เอง
sentence เซ๊นเทนส  ประโยค
serve    เซิฟ       บริการ
set        เซ็ท       จัด
several  เซ็ฝรัล มากมาย
she       ชี          หล่อน
ship      ชิพ        เรือใหญ่
short     ชอร์ท    สั้น
should   ชูด        ควรจะ
show     โช         แสดง
side      ไซด      ด้าน
simple ซิ๊มพัล    ง่าย
sing      ซิง        ร้องเพลง
size       ไซซ      ขนาด
slow      สโล       ช้า
small     สมอล    เล็ก
so         โซ        ดังนั้น
some    ซัม        บาง(คน, อัน, ตัว)
song     ซอง      เพลง
soon     ซูน        เร็วๆนี้
sound    เซาด     เสียง
spell      สเป็ล     สะกด
stand    สแตนด  ยืน
start      สตารท   เริ่มต้น
state     สเตท     รัฐ
step      สเต็ป     ก้าว, ขั้นตอน
still       สติล      ยังคง, นิ่ง
story    สต๊อริ     เรื่องราว
study   สตั๊ดดิ    เรียน
such      ซัช        เช่นนั้น
sun       ซัน        พระอาทิตย์
sure      ชัว         มั่นใจ

table    เท๊บัล     โต๊ะ
take      เทค       เอา
talk       ทอค      สนทนา
tell        เท็ล       บอก
than      แดน      กว่า
that       แด็ท      นั่น, ว่า
the        เดอะ      –
their      แด        ของพวกเขา
them     เด็ม       พวกเขา
then      เด็น       ต่อมา
there     แด        ที่นั่น
these    ดีส        เหล่านี้
they      เด         พวกเขา
thing     ธิง         สิ่งของ
think     ธิงค       คิด
this       ดิส        นี่
those    โดส       เหล่าโน้น
though  โด        แม้ว่า
thought             ธอท      ความคิด
through  ธรู        ผ่าน
time      ไทม      เวลา
to         ทู          สู่, ที่จะ
together  ทุเก๊เธอะ          ด้วยกัน
too        ทู          เช่นกัน
top        ท๊อพ      บน, ยอด
toward  ทุวัดส    ไปยัง
travel   แทรวัล   เดินทาง
tree      ทรี        ต้นไม้
true      ทรู        จริง
try        ทราย     พยายาม
turn      เทิน       หมุน, เลี้ยว

See also  [Tập 1.3] Phân biệt tổng hợp ㄱ - ㅋ - ㄲ | Cực kỳ căng não nhé - Mẹ Hú | WONDER HU | คำนาม คือ

under   อั๊นเดอ   ล่าง
understand  อั๊นเดอสแตน เข้าใจ
until     อันทิ๊ล   กระทั่ง
up         อัพ        บน
us         อัส        พวกเรา
use       ยูส        ใช้

very     เว๊ริ        มาก

walk     วอค       เดิน
want     ว๊อนท    ต้องการ
war       วอ         สังคราม
watch    ว็อทช    มอง, ดู
water   ว๊อเทอะ  น้ำ
way      เว          ทาง, วิธี
we        วี           พวกเรา
well      เว็ล        ดี
what     ว็อท      อะไร, สิ่งที่
when    เว็น        เมื่อไหร่, เมื่อ
where   แว         ที่ไหน, ที่
which    วิช         อันไหน, ซึ่ง
while     ไวล       ขณะ
white    ไวท       ขาว
who      ฮู          ใคร, ผู้ที่
whole    โฮล       ทั้งหมด
why      วาย       ทำไม, สาเหต
will       วิล         จะ
wind     วินด       ลม
with      วิธ         กับ, ที่มี, ด้วย
without วิธเธ๊า   ไม่มี
wood    วูด         ไม้
word     เวิด        คำ
work     เวิค        ทำงาน, งาน
world    เวิลด      โลก
write     ไรท       เขียน

year      เยีย       ปี
you       ยู          คุณ
young   ยัง         วัยรุ่น

เป็นไงบ้างครับ คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ คํา อ่าน คํา แปล ง่ายๆที่นำมาฝากกัน อ้อ มีบางคนเขียนไม่ค่อยถูกกัน เขียนว่า “คําสับภาษาอังกฤษ” ไม่ถูกนะครับ อันนี้เป็นคำอ่านนะครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 183

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] เรียนภาษาอังกฤษกับ 14 ภาพยนตร์ดีแห่งปี 2017 | นิยาย ภาษา อังกฤษ ง่ายๆ – NATAVIGUIDES

ภาพยนตร์ก็เหมือนกับอาหารในงานเลี้ยง

เพราะมันมีส่วนประกอบมากมายหลายหลาก

แต่แทนที่จะเป็นความหลากหลายของเมนูอาหาร คุณจะได้เห็นฉากที่แตกต่างกันแทน

แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลองลิ้มชิมรสใดใด แต่คุณจะสามารถมีความสุขไปกับภาพและเสียงอันน่าตื่นตาตื่นใจได้

ทำให้การดูภาพยนตร์เติมเต็มสมองของคุณเหมือนกับที่อาหารเติมเต็มร่างกายของคุณ

ถ้าเรามองว่าการกินอาหารร่วมกันกับคนอื่นๆ ในงานเลี้ยงเป็นวิธีที่ดีที่จะสร้างมิตรภาพ

บางทีภาพยนตร์อาจจะเป็นวีธีที่ทำให้มิตรภาพนั้นแข็งแรงได้มากขึ้นก็ได้

ถ้าคุณคอยติดตามบล็อกนี้ คุณจะทราบว่าเราได้เขียนโพสต์มากมายเกี่ยวกับวิธีที่ภาพยนตร์ช่วยสอนภาษาผู้เรียน เราได้รวบรวมตั้งแต่หนังสั้นไปจนถือหนังคลาสสิกขึ้นหิ้งเพื่อนำมาเป็นตัวเลือกแก่คุณ

แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะพาคุณมาดูหนังดีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปี 2017 ซึ่งตอนนี้คุณสามารถหาเช่าหรือสตรีมออนไลน์ได้แล้ว

การที่คอยจับตาดูภาพยนตร์ชื่อดังที่เป็นที่สนใจและคนพูดถึงเยอะ (แม้ว่าจะผ่านไปหลายปี) จะช่วยให้คุณเรียนรู้คำศัพท์สำคัญใหม่ๆ และเข้าใจวัฒนธรรมกระแสหลักมากขึ้น

นอกจากนี้มันจะทำให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์บนโลกออนไลน์หรือกับคู่ฝึกภาษาของคุณ สิ่งเหล่านี้จะช่วยฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณไปในตัว

เอาล่ะ เราไปสนุกกับภาพยนตร์ภาษาอังกฤษกันเลย!

เรียนภาษาอังกฤษกับ 14 ภาพยนตร์ดีแห่งปี 2017

ทุกวันนี้มีภาพยนตร์ดีดีใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา! และภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เรารวบรวมมาด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าคุณอยากติดตามหนังที่ใช้ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ก็ลองไปดูวิดีโอของ FluentU เพราะว่า FluentU จะนำวิดีโอต่างๆ อาทิ ตัวอย่างภาพยนตร์ หรือ วิดีโอที่พูดเรื่องภาพยนตร์มาทำเป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่แสนสนุกมากมายหลากหลาย

ภาพยนตร์สำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้น

ประเภท: อนิเมชั่น ผจญภัย ตลก

คำอธิบาย: ภาพยนตร์ชุด Despicable Me ได้กลายเป็นชุดภาพยนตร์อนิเมชั่นที่เป็นที่รักของคุณทั่วโลก ทำให้แม้กระทั่งตัวมินเนี่ยนสีเหลืองซึ่งจัดว่าเป็นเพียงตัวประกอบก็มีหนังเป็นของตัวเองแล้ว

ในภาคแรกๆ ผู้ชมจะได้รู้จักกรูในฐานะผู้ร้ายมือฉกาจอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเนื้อเรื่องของภาคนี้จะพูดถึงการที่กรูต้องรับมือกับวิกฤติทางด้านตัวตนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอีกต่อไป

ในภาคนี้ หนังเริ่มต้นขึ้นมาด้วยการเล่าว่ากรูอยู่ในกลุ่มต่อต้านผู้ร้าย แต่ไม่นานเขาก็ถูกไล่ออกตัวเหตุผลที่ว่าเขาทำงานไม่สำเร็จ อยู่มาวันหนึ่งน้องชายฝาแฝดผู้ลึกลับของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นและอยากจะเป็นผู้ร้ายที่เก่งกาจทำให้เขาต้องการความช่วยเหลือของกรู

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องหลักจะเกี่ยวข้องกับกรู แต่ดาราตัวจริงของหนังเรื่องนี้คือสามสาวน้อยที่กรูอุปถัมภ์รับเลี้ยงมา ตัวละครที่ชื่อแอ็กเนสซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กก็นับได้ว่าเป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในโลก บทของเธออาจจะสั้นแต่ก็สร้างเสียงหัวเราะได้อย่างดี ทำให้ตัวละครของเธอเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ

ในภาพรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะที่จะใช้เรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันที่ฟังดูง่ายๆ สบายๆ อย่างไรก็ตามผู้ที่เริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษก็ควรจะมุ่งความสนใจไปที่บทพูดของตัวละครสาวน้อยสามคนเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวละครอื่นๆ มักจะพูดติดสำเนียงและไม่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานเท่าไหร่

คุณสามารถรับชม “Despicable Me 3” ได้บน Netflix

ประเภท: อนิเมชั่น แอคชั่น ตลก

คำอธิบาย: ภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามหยอดความขำขันลงไปในเรื่องราวของแบทแมน คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องแบทแมนหรือมนุษย์ค้างคาวมาบ้างเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในเรื่องนี้แบทแมนจะต้องเผชิญหน้ากับโจ๊กเกอร์ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดกาลของเขา

แบทแมนค้นพบว่าเขาไม่สามารถหยุดยั้งโจ๊กเกอร์ได้เพียงลำพัง ทำให้เขาจำเป็นต้องรวมกลุ่มกับคนอื่นๆ ในเมืองก็อตเธมซิตี้ นอกจากนี้เขายังบังเอิญอุปการะเด็กชายกำพร้ามาเป็นลูกบุณธรรมของตัวเอง

ในหนังเรื่องนี้ผู้ชมจะพบว่าแบทแมนจะต้องเผชิญกับปัญหาที่คล้ายๆ กับหนังแบทแมนเรื่องอื่นๆ แต่ว่าสถานการณ์จะดูตลกขำขันมากกว่าที่จะเอาจริงเอาจัง โดยเขาจะต้องต่อสู้กับความเหงาของตัวเอง รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องภาระหน้าที่และความสัมพันธ์

หนังเรื่องนี้ไม่ต่างกับหนังของ LEGO เรื่องอื่นๆ ตรงที่ทุกๆ ฉากในเรื่องจะถูกสร้างขึ้นมาจากตัวต่อ LEGO (ของเล่นยอดนิยมที่สามารถใช้สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ เช่น ตึก) สิ่งนี้เองที่ทำให้ตัวหนังมีความตลกและความชวนหัวมากยิ่งขึ้นไปอีก

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? ตัวหนังเกือบทั้งหมดจะใช้ภาษาสบายๆ แต่ตัวละครบางตัว อย่างเช่น อัลเฟรด จะพูดภาษาที่เป็นทางการตลอดและใช้สำเนียงแบบอังกฤษ

ผู้เรียนที่ชอบหนังสือการ์ตูนมากๆ และเป็นแฟนของซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วจะรักหนังเรื่องนี้แน่นอน เพราะในเรื่องจะมีทั้งซูเปอร์แมน และตัวร้ายอื่นๆ เช่น ฮาร์ลี่ย์ ควินน์ แคทวูแมน ริดเลอร์ และแม้กระทั้งลอร์ดโวลเดอร์มอร์จากเรื่อง Harry Potter ก็โผล่มา

นอกจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็เป็นการปูทางไปสู่มุขตลกแบบอเมริกัน ผู้เรียนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆ จะสังเกตได้ทันทีว่ามุขตลก การแสดง และสถานการณ์ต่างๆ มีความเป็นอเมริกันอย่างชัดเจนและอาจจะไม่ตลกในบริบทของสังคมหรือประเทศอื่นๆ โดยหลายๆ มุขจะมาจากบทพูดที่คนดูไม่คาดคิดและการแสดงที่ล้นๆ เกินๆ ของตัวละคร

คุณสามารถรับชม “The LEGO Batman Movie” ได้บน HBO on Amazon

ประเภท: ตลก อนิเมชั่น

คำอธิบาย: ทิม เทมเปิลตัน เป็นเด็กชายอายุ 7 ขวบที่มักจะได้รับความรักและความสนใจจากพ่อแม่ของเขา แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็พบว่าพ่อแม่ของเขาพาเด็กทารกมาที่บ้าน เมื่อเวลาผ่านไปทิมรู้สึกว่าไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ของตัวเองในขณะที่เด็กทารกปริศนาที่ใส่สูทผูกไทด์ได้รับความรักความสนใจไปหมด ทำให้เด็กทั้งสองคนต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งความสนใจของพ่อแม่

ไม่นานสองพี่น้องต้องหยุดทะเลาะกันเพื่อแย่งความรักของพ่อแม่กันเองและร่วมมือกันต่อกรกับศัตรูอย่างเหล่าลูกหมา เจ้าทารกน้อยบอกทิมเกี่ยวกับแผนที่เหล่าลูกหมาสร้างขึ้นเพื่อแย่งความสนใจของผู้ใหญ่ไปจากเด็กๆ ทำให้สองพี่น้องต่อฝ่าฟันอุปสรรคที่ทั้งสนุกสนานและขำขันเพื่อช่วยเหลือไม่ให้เด็กคนอื่นๆ ถูกผู้ใหญ่หมางเมิน

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? ภาษาในหนังเรื่องนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจและแบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากเจ้าทารกน้อยมีหน้าที่เป็นผู้จัดการในบริษัท เขาจึงใช้คำอย่างเช่น “closers” (หมายถึงคนที่จัดการข้อตกลงทางธุรกิจ) และ “power nap” (การนอนหลับสั้นๆ เพื่อเพิ่มพลังการทำงาน) ในขณะที่ทิมและเด็กคนอื่นๆ ใช้ภาษาอังกฤษแบบเด็กๆ

คุณสามารถรับชม “The Boss Baby” ได้บน Netflix

ประเภท: แฟนตาซี เทพนิยาย

คำอธิบาย: โฉมงามกับเจ้าชายอสูรเป็นเรื่องราวคลาสสิกที่ดิสนี่ย์นำมาทำใหม่ โดยมีเอ็มม่า วัตสันดาราสาวชื่อดังจากบทบาท เฮอร์ไมโอนี่ แม่มดสาวแสนฉลาดจากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter มารับบทนำเป็นเบลล์สาวน้อยจากหมู่บ้านในชนบท ในเรื่องราวนั้นพ่อของเธอถูกอสูรร้ายจับตัวไป ทำให้เธอต้องไปที่ปราสาทอันเป็นที่พำนักของอสูรตนนี้และในที่สุดเธอถูกบังคับให้อยู่ที่นั่นเพื่อแลกกับอิสรภาพของพ่อของเธอ

ความจริงแล้วอสูรตนนี้คือเจ้าชายที่ถูกสาปให้เป็นสัตว์หรืออสุรกาย มีเพียงพลังแห่งรักแท้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนให้เขากลับไปสู่ร่างของมนุษย์ได้ เขาจึงอยากให้เบลล์อยู่ใกล้ๆ โดยหวังว่าเธอจะตกหลุมรักเขาในที่สุด

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? เทพนิยายเรื่องนี้ถูกส่งต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าและเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก ตัวละครส่วนมากจะพูดด้วยสำเนียงอังกฤษเนื่องจากสำเนียงนี้จะบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของช่วงเวลาในภาพยนตร์

นอกจากนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ยังพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษที่มีความเป็นทางการซึ่งถูกเรียกโดยทั่วไปว่า “ควีนส์ อิงลิช” ในขณะเดียวกันตัวละครบางตัวจากหมู่บ้านในชนบทพูดด้วยสำเนียง “ค็อกนี่ย์” ซึ่งเป็นสำเนียงที่เป็นตัวแทนของชนชั้นแรงงานในลอนดอนและสำเนียงที่ไม่มีความเป็นทางการ

คุณสามารถรับชม “Beauty and the Beast” ได้บน Netflix

ประเภท: ครอบครัว ดราม่า

คำอธิบาย: การเป็นจุดสนใจนับได้ว่าเป็นเรื่องยากแสดงเสมอ ทำให้บ่อยครั้งเราพยายามที่จะปิดบังความแตกต่างของตัวเองเพื่อที่คนอื่นๆ จะไม่คิดว่าเราแปลกประหลาด ในขณะเดียวกันเราก็มองหาความคล้ายกันระหว่างตัวเองกับคนอื่นๆ เมื่อเราพยายามจะหาเพื่อน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่สามารถปิดบังความแตกต่างของเราได้? ภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งหาคำตอบของคำถามนี้อย่างซาบซึ้งกินใจอย่างที่สุด

หนังเรื่องนี้พูดถึง อั๊กกี้ เด็กชายที่เกิดมาพร้อมใบหน้าที่แตกต่างจากคนอื่นๆ โดยปกติแล้วเขาจะสวมหมวกกันน็อกเพื่อไม่ให้คนทั่วไปสังเกตเห็นใบหน้าของเขา แต่เมื่อเขาต้องเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรก อั๊กกี้ก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีความแตกต่างก็สามารถนำพาให้คนมาเจอกันและสนิทสนมกันได้

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? ภาพยนตร์เรื่องนี้มุ่งความสนใจไปยังปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ ในโรงเรียนและครอบครัว นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้ชื่อเรียกของสิ่งของทั่วไปที่พบเห็นได้ในห้องเรียน รวมทั้งการได้สังเกตความเป็นไปในโรงเรียนแบบอเมริกันและวิธีที่ผู้คนใช้สื่อสารกันในนั้น

ลองดูว่าคุณจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างการสื่อสารของผู้ใหญ่และการสื่อสารของเด็กๆ ในเรื่องหรือไม่ เราขอใบ้ว่าให้สังเกตความแตกต่างของนํ้าเสียง คำศัพท์ และจังหวะการพูด

คุณสามารถเช่า “Wonder” ได้บน Amazon หรือ Google Play

ประเภท: แฟนตาซี อนิเมชั่น

คำอธิบาย: อดัมเป็นเด็กชายที่สูญเสียพ่อของเขาไปเมื่อเขายังเป็นทารก เขาเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นที่โดดเดี่ยวและมีเพื่อนในโรงเรียนเพียงไม่กี่คน มิหนำซํ้าเขายังโดนกลั่นแกล้งอยู่เสมอๆ ที่โรงเรียน แต่เขาก็แสร้งทำเป็นมีความสุขเพื่อไม่ให้แม่ของเขาเป็นกังวล แต่แล้ววันหนึ่งอดัมก็ค้นพบกองจดหมายที่เขียนโดยพ่อของเขาทำให้เขารู้ความจริงว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่โดยที่ทั้งพ่อและแม่ของเขาปิดบังความลับนี้เอาไว้

จากนั้นอดัมก็ออกตามหาพ่อของเขาและได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพ่อของเขาคือตัว “บิ๊กฟุต” (สิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับลิงยักษ์แต่มีระดับสติปัญญาเท่ากับมนุษย์)

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? ตำนานคือข่าวลือ (ข้อมูลที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งถึงอีกคน) ที่ผู้คนมากมายหลายคนทั่วโลกเชื่อ บิ๊กฟุตก็เป็นหนึ่งในความเชื่อเหล่านั้นและหลายๆ คนในโลกของเราก็พยายามที่จะไล่ล่าหามัน ทำให้หนังเรื่องนี้แตะประเด็นที่อาจจะเป็นที่พูดถึงในชีวิตจริง นอกจากนี้หนังยังพาเราผจญภัยผ่านฉากต่างๆ อาทิ โรงเรียน ป่า หรือแม้กระทั่งศูนย์วิทยาศาสตร์

ในช่วงเริ่มต้นของหนังเราจะได้เรียนรู้ภาษาของเหล่าเด็กนักเรียนที่ทั้งไม่เป็นทางการและค่อนข้างหยาบคาย รวมทั้งคุณจะได้เห็นบุคลากรในโรงเรียน อย่างเช่นครูใหญ่ใช้คำศัพท์ประเภท “detention” (การกักบริเวณ) และ “suspended” (การถูกพักการเรียน) นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขายและวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับเริ่มต้นถึงปานกลาง

คุณสามารถซื้อ “Son of Bigfoot” ได้บน Amazon Google Play หรือ YouTube Red

ภาพยนตร์สำหรับผู้เรียนระดับกลาง

ประเภท: ซูเปอร์ฮีโร่ แอคชั่น ตำนานเทพปกรณัม

คำอธิบาย: ถ้าคุณชอบภาพยนตร์ที่มีฉากสเปเชียลเอฟเฟ็ค ซูเปอร์พาวเวอร์ การต่อสู้ และเครื่องแต่งกายเท่ๆ คุณก็จะชอบหนังเรื่องนี้ หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของค่ายหนังมาร์เวล ซึ่งเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับธอร์หรือเทพสายฟ้าจากตำนานเทพปกรณัมนอร์ส ไม่นานหลังจากธอร์กลับมาที่บ้านเกิดที่ชื่อว่าแอสการ์ด พ่อของเขาที่เป็นพระราชาก็เสียชีวิตและพี่สาวผู้ลึกลับของเขาก็พยายามที่จะขึ้นมาปกครองเมือง

ในที่สุดธอร์สามารถพิชิตพี่สาวจอมโหดของเขาได้ด้วยความช่วยเหลือจากซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังคนอื่นๆ เช่น ฮัลค์และด็อกเตอร์สเตรนจ์

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? ภาพยนตร์เรื่องนี้แตกต่างจากเรื่องอื่นๆ ตรงที่นักแสดงบางคนพูดภาษาอังกฤษสำเนียงนิวซีแลนด์ (เรียกกันเล่นๆ ว่าสำเนียงกีวี่) หนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยมุขตลกมากมายที่จะช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ขันของคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในสมัยนี้

นอกจากนั้นหนังเรื่องนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับตำนานเทพปกรณัมนอร์สและซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังที่จะช่วยให้คุณนำมาคุยกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ หนังซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ถือว่าเป็นที่นิยมไปทั่วโลก นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นกับผู้คนอื่นๆ ออนไลน์ได้

คุณสามารถเช่า “Thor: Ragnarok” ได้บน Amazon Google Play หรือ YouTube Red

ประเภท: ตลก ดราม่า ความรัก

คำอธิบาย: ความรักมักจะมาพร้อมกับปัญหามากมาย หนึ่งในนั้นคือ “การชนกันของวัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึงปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์อันเกิดจากความแตกต่างทางด้านภูมิหลัง การถูกเลี้ยงดู และความเชื่อของคนสองคน ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพูดถึงประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียดอ่อนทว่าเต็มไปด้วยเสียงตลก

คูเมล นานจิอานิเป็นตลกจากประเทศปากีสถานที่ตกหลุมรักกับเอมิลี่ การ์เนอร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยในอเมริกา เมื่อเอมิลี่ล้มป่วยลง คูเมลก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเธออย่างไม่คาดคิดมาก่อน

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? การได้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอเมริกันและปากีสถานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากชาวปากีสถาน-อเมริกันในภาพยนตร์เป็นชาวอพยพ ผู้ชมจะได้เห็นพวกเขาเรียนรู้วัฒนธรรมแบบอเมริกัน นอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถชี้ความแตกต่างในวิธีการพูดของทั้งสองครอบครัวและสังเกตจังหวะ โทนเสียง ความเร็วในการพูด และคำศัพท์ต่างๆ ระหว่างคนที่เป็นเจ้าของภาษาและคนที่ไม่ใช่

คุณสามารถชม “The Big Sick” ได้บน Amazon Prime

ประเภท: สยองขวัญ

คำอธิบาย: หนังเรื่องนี้สร้างมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันอันโด่งดังของเจ้าพ่อนักเขียนสยองขวัญแห่งยุคอย่างสตีเฟ่น คิง ซึ่งเกี่ยวกับเด็กๆ ในเมืองเล็กๆ ที่ถูกอำนาจลึกลับลักพาตัวไป เมื่อผู้ใหญ่ทั้งหลายปฏิเสธที่จะหาสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้น กลุ่มของเด็กๆ ในเมืองกลุ่มหนึ่งจึงตัดสินใจสืบด้วยตัวเอง และสิ่งที่พวกเขาพบเจอนั้นทั้งน่าสยดสยองและเร้าใจ นอกจากนั้นนับว่าเรื่องนี้เป็นหนังหรือหนังสือเรื่องแรกที่เอาตัวตลกมาเป็นอสูรกาย

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? หนังเรื่องนี้เหมาะที่จะใช้เรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันแท้ๆ เพราะการใช้ภาษาของตัวละครเด็กๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและที่ใช้กันทั่วไป

นี่คือตัวอย่าง:

“Sure I will not get into trouble, Bill?”

See also  [Update] 13 เทคนิค ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วภายใน 3 เดือน | ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ง่ายๆ - NATAVIGUIDES

“Don’t be a wu-wu-wuss. I’d come with you if I weren’t… dying.”

“You’re not dying!”

“You didn’t see the v-v-vomit coming out of my nose this morning?”

“นายแน่ใจนะว่าฉันจะไม่เดือดร้อน บิล”

“อย่าปอ-ปอ-ปอดไปหน่อยเลย ฉันจะไปกับนายอยู่หรอกถ้าฉันไม่ได้กำลังจะตาย”

“นายไม่ได้กำลังจะตาย!”

“นายไม่เห็นอะ-อะ-อ้วกออกมาทางจมูกฉันเมื่อเช้าเหรอ”

เอาล่ะเราหวังว่านี่จะไม่ใช่บทสนทนาที่คุณได้ยินทุกวัน! แต่อย่างน้อยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีของภาษาที่เด็กๆ ใช้กันในภาษาอังกฤษแบบอเมริกา ในที่นี้คำว่า “Wuss” (ค่อนข้างหยาบคายและดูถูก) ใช้เรียกคนที่อ่อนแอหรือขี้ขลาด

คุณสามารถเช่า  “It” ได้บน Amazon หรือ Google Play

ประเภท: แอคชั่น ซูเปอร์ฮีโร่ แฟนตาซี

คำอธิบาย: ไดอาน่าเป็นเจ้าหญิงของเผ่าอเมซอนซึ่งเป็นเผ่าผู้หญิงที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักรบ เธอถูกเลี้ยงดูบนเกาะที่แยกตัวออกมาและตัดขาดจากโลกภายนอก

แต่ไดอาน่าตัดสินใจออกจากเกาะของเธอ เมื่อเธอรับรู้เรื่องราวของสงครามที่เล่าโดยคนขับเครื่องบินที่เธอบังเอิญช่วยชีวิตเอาไว้ ไดอาน่าได้กลายเป็นวันเดอร์วูเมนและใช้พลังวิเศษของเธอเพื่อพยายามที่จะหยุดสงครามครั้งนี้

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งของโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาพยนตร์เรื่องนี้จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของช่วงเหตุการณ์ในเวลานั้น

ทำให้ตัวละครหลายๆ ตัวใช้ภาษาหรือคำศัพท์ทหารอยู่บ่อยครั้ง อาทิ “no man’s land” (พื้นที่ที่ไม่ถูกยึดโดยชาติใดใด) หรือ “snipers” (ทหารหน่วยพิเศษที่ใช้ปืนยิงคนจากระยะไกล)

คุณสามารถชม “Wonder Woman” ได้บน HBO on Amazon

ภาพยนตร์สำหรับผู้เรียนระดับสูง

ประเภท: แอคชั่น ซูเปอร์ฮีโร่ ดราม่า

คำอธิบาย: ถ้าพ่อแม่ของเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่จะเป็นยังไง? สำหรับเราเกือบทุกคนก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆ เลยใช่ไหม แต่ชีวิตของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่นั้นอาจจะซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด

ในภาพยนตร์เรื่อง “Logan” เราจะได้เห็น “วูล์ฟเวอรีน” หนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นที่รักพยายามที่จะรับบทบาทเป็นพ่อ วูล์ฟเวอรีนซึ่งเป็นตัวละครจากภาพยนตร์ชุดเอ็กซ์เมนได้เจอกับลอร่าเด็กสาวตัวเล็กๆ ที่เป็นนักสู้แสนเก่งกาจ หลังจากที่แม่ของเธอตายวูล์ฟเวอรีนได้สัญญาว่าเขาจะปกป้องลอร่าจากกลุ่มทหาร เมื่อวูล์ฟเวอรีนค้นพบว่าลอร่ามีพลังที่เหมือนกับเขา ทั้งคู่ก็ได้สานความสัมพันธ์ที่เป็นทั้งความรักและซับซ้อน

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? บทสนทนาระหว่างตัวละครใน “Logan” นั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยพลัง และด้วยความที่ว่าบทสนทนาส่วนใหญ่จะเร็วมากภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะกับผู้เรียนระดับสูง

นอกเหนือจากนั้นหนังเรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรม ภูมิประเทศ และสำเนียงแบบอเมริกัน ตัวละครก็จะพูดถึงหนังสือการ์ตูน และยังมีฉากในที่สาธารณะและสถานที่ต่างๆ มากมายในอเมริกาที่นำมาพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้

คุณสามารถชม “Logan” ได้บน HBO on Amazon

ประเภท: จิตวิทยาระทึกขวัญ สยองขวัญ

คำอธิบาย: คริสเป็นช่างถ่ายรูปผิวสีชาวอเมริกันที่กำลังคบหากับผู้หญิงอเมริกันผิวขาวที่ชื่อว่าโรส เมื่อโรสชวนเขาไปพักที่บ้านของครอบครัวเธอที่อยู่นอกเมืองในช่วงสุดสัปดาห์ คริสคาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์จิตวิทยาระทึกขวัญ ซึ่งหมายความว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีทั้งความลึกลับ ความระทึกใจ ความประหลาดใจเป็นแก่นกลางของเรื่อง

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นบทสนทนาที่มีความเป็นกันเองและไม่เป็นทางการระหว่างครอบครัวและคนรัก นอกจากนี้หนังยังเน้นถึงความแตกต่างระหว่างภาษาของชุมชนชาวแอฟริกัน-อเมริกันและภาษาที่ถูกมองว่าเป็นมาตรฐานของภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

ในระดับวัฒนธรรม “Get Out” พูดถึงปัญหาการเหยียดผิวของสังคมอเมริกาในปัจจุบันไปพร้อมๆ กับประวัติศาสตร์การเหยียดผิวในประเทศ

คุณสามารถชม “Get Out” ได้บน HBO on Amazon

ประเภท: จิตวิทยาระทึกขวัญ

คำอธิบาย: วัยรุ่นสาวสามคนถูกลักพาตัวและกักขังเอาไว้ในห้อง แต่อาชญากรคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขามีบุคลิกทับซ้อนกันถึง 23 ตัวตนในหัวของเขา ภาพยนตร์อันสุดแสนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้พูดถึงภาวะทางจิตวิทยาที่เรียกว่า “โรคหลายบุคลิก”

เนื้อเรื่องของภาพยนตร์จะแสดงวิธีการที่บุคลิกแต่ละตัวตนมีปฏิสัมพันธ์กันและการที่บุคลิกเหล่านี้ถูกปลุกปั่นโดยคนอื่นๆ ในตอนจบบุคลิกอันตรายที่ถูกซ่อนเอาไว้โผล่ขึ้นมาควบคุมจิตใจของอาชญากรรายนี้ทำให้บุคลิกอื่นๆ ต้องออกมาหยุดเขา

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? เมื่อนักแสดงหลักเพียงคนเดียวรับบทบาทเล่นเป็น 23 บุคลิกที่แตกต่างกัน ผู้ชมจะได้เห็นการพูดที่แตกต่างกันของคนแต่ละเพศแต่ละช่วงอายุ ในขณะเดียวกันตัวละครทุกตัวก็ใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน แต่ด้วยวิธีการพูดที่แตกต่างกันมากมายทำให้ผู้ชมเห็นชัดเจนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความหลากหลายมาก

คุณสามารถซื้อ “Split” ได้บน Amazon

ประเภท: อนิเมชั่น ชีวประวัติ

คำอธิบาย: ฟินเซนต์ ฟัน โคค (หรือที่คนไทยรู้จักกันในเสียง วิเซนต์ แวนโก๊ะ) เป็นหนึ่งในนักวาดภาพผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่ 20 เขามีปัญหาทางจิตมากมายรุมเร้าชีวิตและจำต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทางโรคประสาทหลายต่อหลายครั้งในชีวิตของเขา

ภาพยนตร์เรื่องนี้พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวช่วงบั้นปลายชีวิตของแวนโก๊ะผ่านสายตาของอาร์มานด์ เขาเป็นลูกชายของบุรุษไปรษณีย์ที่สนิทสนมกับแวนโก๊ะ ก่อนที่จะเสียชีวิตแวนโก๊ะได้ให้จดหมายกับอาร์มานด์เพื่อไปส่งให้น้องชายของเขาที่ชื่อธีโอ ทำให้อาร์มานด์ต้องส่งจดหมายฉบับนี้หลังจากที่แวนโก๊ะตาย ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นงานอนิเมชั่นวาดมือที่เลียนแบบสไตล์การวาดภาพของแวนโก๊ะ และได้รับรางวัลมากมายทั่วโลกพร้อมทั้งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างแท้จริง

ทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ? นอกจากความงามทางด้านงานศิลป์แล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทำให้คนดูรู้จักสำเนียงอังกฤษที่สำคัญๆ อีกด้วย อาทิ สำเนียงบริติช สก็อตติช และไอริช

เมื่อฟังดูแล้วคุณลองเอาสำเนียงเหล่านี้มาเทียบกับสำเนียงอเมริกันที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ในลิสต์ของเรา

นอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชนบทมากมาย เช่น “hay” (กองฟาง) “barn” (โรงนา) และ “field” (ทุ่ง)

คุณสามารถชม “Loving Vincent” ได้บน Hulu

 

กุญแจสำคัญของการเรียนภาษาจากภาพยนตร์คือการดูอย่างน้อยสองรอบ ในครั้งแรกคุณควรจะดูอย่างสบายๆ และสนุกไปกับเนื้อเรื่อง

ส่วนในรอบที่สองนั้นคุณควรดูเป็นตอนสั้นๆ และมุ่งความสนใจไปที่คำศัพท์ ความเร็วในการใช้ภาษา และสำเนียงของตัวละคร

สนุกไปกับการเรียนจากภาพยนตร์นะ!

Dhritiman Ray เป็นนักเขียนนิยาย กวี และหนังสือทั่วไป เขามีทักษะในด้านการศึกษา จิตวิทยา และไลฟ์สไตล์ ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเขาเพิ่มเติม คลิกที่นี่

If you liked this post, something tells me that you’ll love FluentU, the best way to learn English with real-world videos.

Experience English immersion online!


\”Reading\” ฝึกอ่านฝึกแปลภาษาอังกฤษ เรื่อง Marry is my dog.


ฝึกอ่านและแปลภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
https://www.mebmarket.com/web/index.php?action=BookDetails\u0026data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTI1ODE2MSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjU6IjczMzYwIjt9

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

\

เพลงเด็กเวอร์ชั่นนิทาน น้องเป็ดอินดี้กลัวผี | เพลงนิทาน indysong kids


เนื้อเพลง
ฮือ ฮือ ฮือ หนูกลัวผี หนูไม่กล้านอน
ฮือ ฮือ ฮือ หนูกลัวผี มันมืดน่ากลัว
ผีมาแน่ๆ หนูกลัวแงๆ ผีมาแน่ๆ หนูไม่อยากนอน
โถๆลูกจ๋า มันแค่ความมืด โถๆลูกจ๋า ไม่มีอะไร
ไม่ต้องหวั่นกลัว พ่ออยู่ใกล้ๆ ไม่เป็นอะไร เราอยู่ด้วยกัน
ฮือ ฮือ ฮือ หนูกลัวผี หนูไม่กล้านอน
ฮือ ฮือ ฮือ หนูกลัวผี มันมืดน่ากลัว
ถ้ากลัวมากๆ เปิดไฟไว้ก่อน ค่อยๆปรับตัว ค่อยๆปิดไฟ
ลูกนั้นแสนเก่ง มีของวิเศษติดตัว เราใช้มันสู้ สู้ไปพร้อมกัน
มันชื่อความกล้า ใช้มันป้องกัน มาๆๆนอนกัน ค่อยๆหลับตา
นางสาวอินดี้ น้องเป็ดอินดี้ นิทานindysong
คำแนะนำผู้ปกครอง : เนื้อหาบางส่วนของวีดีโอเราอาจจะไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 13
Parental guidance: Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 year’s of age.
ติดตามช่อง Indysong Kids https://www.youtube.com/user/indysong\r
แฟนเพจ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/IndysongKids\r
\r
Playlist รวมผลงานของเราสำหรับน้องๆหนูๆ\r
\r
🎼 เพลงและการ์ตูนความรู้สำหรับน้องๆ 🎼\r
เพลงเด็กอนุบาลดั้งเดิม ►► http://bit.ly/23Mlj6f\r
เพลงเด็กน่ารักแต่งใหม่ ►► http://goo.gl/ZrH7Xb\r
เพลงสอนลูกให้เป็นเด็กดี ►► https://goo.gl/cp2ovT\r
เพลงเด็กมีเนื้อเพลงคาราโอเกะ ►► https://goo.gl/RmQqoM\r
เพลงเด็กภาษาอังกฤษ ►► https://goo.gl/C91x14\r
รวมเพลง ก.ไก่ ►► http://bit.ly/1YpnUlf\r
รวมเพลงเป็ด ►► https://goo.gl/uWXeQo\r
รวมเพลงไก่กุ๊กๆ ►► https://goo.gl/TJ3vdB\r
รวมเพลง ABC คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ►► http://bit.ly/1Ta8ddX\r
สอนนับเลข คณิตศาตร์อนุบาล ►► https://goo.gl/pmmLNz\r
\r
►►นิทานสำหรับเด็ก\r
นิทานสอนใจ https://goo.gl/Ni13Tj\r
นิทานอีสป นิทานสนุกๆ http://bit.ly/1VVlFrP\r
นิทานจากเพลงเด็ก https://goo.gl/FTYoCB\r
รวมนิทานน้องไข่เจียว https://goo.gl/LzChHu

เพลงเด็กเวอร์ชั่นนิทาน น้องเป็ดอินดี้กลัวผี | เพลงนิทาน indysong kids

Learn English through story Beauty and the Beast (level 1)


A rich merchant had three sons and three daughters. One of the children, daughter Beauty, was very special. She had a kind heart and was so beautiful, that everybody loved her…
…It was a terrible mistake because it angered the owner of this castle. Now old man had to pay by his death. Watching video now!

Learn English through story Beauty and the Beast (level 1)

ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง Twilight EP.1


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
เรียนตอนต่อไป https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk8A4Ny8TVQ5X6ZU2unECMbU
ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก แต่มันยากที่ความตั้งใจฝึกของเราเอง วันนี้ผมเลยอยากมาแบ่งปันเรื่องของตัวเองที่ฝึกภาษาอังกฤษจากการดูหนังจนทำให้พูดได้ภายในเวลา 2 เดือน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่ สิ่งที่สำคัญคือเราต้องฝึกอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง เพราะผลลัพท์มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวัน
ฝึกอังกฤษจากหนัง หนังฝึกภาษาอังกฤษ twilight ฝึกอังกฤษด้วยตัวเอง

ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: [email protected]
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T
Script
Bella: You’re impossibly fast and strong. Your skin is pale white and icecold. Your eyes change color. And sometimes you speak like. . . like you’re from a different time. You never eat or drink anything. You don’t go out in the sunlight. How old are you?
Edward: Seventeen.
Bella: How long have you been seventeen?
Edward: A while.
Bella: I know what you are.
Edward: Say it. Out loud. Say it.
Bella: Vampire.
Edward: Are you afraid?
Bella: No.
Edward: Then ask me the most basic question. What do we eat?
Bella: You won’t hurt me. Where’re we going?
Edward: Up the mountain. Out of the cloud bank. You need to see what I look like in the sunlight.

ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง Twilight EP.1

นิทานก่อนนอน ฮูกน้อยและเพื่อนสัตว์ | นิทานสอนภาษาอังกฤษ


มาฟังนิทานก่อนนอนเรื่อง ฮูกน้อยสอนภาษาอังกฤษ กันเถอะจ้าเด็กๆ
ฟังนิทานสนุกๆ เรื่องอื่น ได้ที่นี่
สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
https://youtu.be/xjSkFja6V4w
ราพันเซล เจ้าหญิงผมยาว
https://youtu.be/AiyVhLsgOVc
เด็กหญิงไม้ขีดไฟ
https://youtu.be/RXNLLfhJd8c
เจ้าชายกบกับเจ้าหญิงแสนสวย
https://youtu.be/w3Iia985qf8
ลูกเป็ดขี้เหร่
https://youtu.be/5XkPu7o36Is
นิทานก่อนนอน เรื่อง ดาวลูกไก่
https://youtu.be/Z9po8cFNLHs
ซินเดอเรลล่ากับรองเท้าแก้ว
https://youtu.be/DZ2F_f354gc
แจ็คกับต้นถั่วยักษ์
https://youtu.be/ZL1_Oc_VO5c
แฮนเซลและเกรเธล
https://youtu.be/0Q2EPA2BpKI

นิทานก่อนนอน ฮูกน้อยและเพื่อนสัตว์ | นิทานสอนภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นิยาย ภาษา อังกฤษ ง่ายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *