Home » [Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P และ Q ระดับชั้น ม. 6 | ศัพท์ อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ – NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P และ Q ระดับชั้น ม. 6 | ศัพท์ อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ – NATAVIGUIDES

ศัพท์ อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ: คุณกำลังดูกระทู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ ในระดับชั้น ม.6 หมวดอักษรตัวพี (P) ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทบทวนความจำกัน

รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ ในระดับชั้น ม.6 หมวดอักษรตัวพี (P) ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทบทวนความจำกันค่ะ ในบทความนี้เราแทรกอักษรตัวคิว (Q) มาด้วย เพราะตัวอักษร Q นั้นมีเพียง 7 คำศัพท์เท่านั้น หลายคนบอกว่า ให้ฝึกจำวันละ 5 คำ จะช่วยให้เราไม่เครียด ไม่กดดันตัวเอง ยังไงลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะคะ

Table of Contents

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P – Q

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 pace n. ก้าว, ฝีเท้า, ระยะก้าว, จังหวะก้าว
2 pad v. บุ, รอง, ทำให้ยืดเยื้อ, เดิน, ย่อง
3 pair n. คู่, คู่หนึ่ง
4 pair work n. งานคู่
5 palate n. รสนิยม, ความรู้รส, เพดานปาก
6 pale adj. ซีด, ซีดขาว, จาง, ( สี ) อ่อน
7 palmistry n. วิชาดูลายมือ, ศาสตร์แห่งการดูลายมือ
8 Panama n. ประเทศปานามา
9 pancake n. ขนมเบื้อง, การร่อนเรียบลงพื้นดินของเครื่องบิน
10 panel n. บัญชี, รายชื่อ, คณะลูกขุน

11 pantheistic adj. คนที่เชื่อและบูชาพระเจ้า
12 paperwork n. งานเสมียน, งานสารบรรณ
13 papyrus n. ต้นกกจำพวก Cyperus papyrus ที่ใช้ทำกระดาษกันในสมัยโบราณ
14 paradise n. สวรรค์
15 paragraph n. ย่อหน้า
16 parallel adj. ขนาน, เสมอ, เท่าเทียม
17 paramedic n. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
18 parchment n. กระดาษหนัง, กระดาษเหนียว
19 parental adj. เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, เกี่ยวกับตัวกำเนิดหรือแหล่งกำเนิด
20 parentheses n. วงเล็บ, เครื่องหมายลงเล็บ, นขลิขิต

21 parlor n. ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องสนทนา
22 parsimonious adj. ขี้เหนียว, ใจแคบ, ไม่ซื่อสัตย์
23 parsley n. ผักชีฝรั่ง
24 partial adj. บางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด
25 partially adv. บางส่วน, ไม่ทั้งหมด
26 participate v. มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมกระทำ
27 particular adj. โดยเฉพาะ, จำเพาะ, พิเศษ, อย่างยิ่ง, ผิดธรรมดา
28 particularly adv. โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ
29 partition n. การแบ่งแยก, การแยกออก
30 part-time adj. นอกเวลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมวด P

31 pass on v. ตกทอด, ส่งต่อ
32 passage n. ทางผ่าน, ทางไป
33 passenger n. ผู้โดยสาร
34 passionate adj. มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น
35 passport n. หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน
36 past adj. ผ่าน, พ้น
37 pastoral adj. เกี่ยวกับชีวิตในชนบท, เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
38 pasty n. ขนมพายไส้เนื้อและผัก
39 pat v. ตบเบาๆ, ตีเบาๆ
40 paternity n. ความเป็นพ่อ

41 path n. ทางเดิน, เส้นทาง, ทางผ่าน
42 patient n. คนไข้, ลูกค้า, ลูกความ, เหยื่อ
43 pattern n. แบบแผน, แบบฉบับ, แบบอย่าง, รูปแบบ, ลีลา
44 pay v. จ่าย
45 pay back v. จ่ายเงินคืน, ลดโทษ
46 pay for v. จ่ายเงินสำหรับ, ชดใช้, จ่ายค่า, ชดเชย
47 pay in v. จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร
48 pay off v. จ่าย(หนี้สิน)ทั้งหมดให้กับ, แก้แค้น
49 pay phone n. โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้เหรียญหรือบัตร
50 paycheck n. เช็คเงินเดือน, เช็คเงินค่าจ้าง, เงินเดือน

51 payload n. ส่วนของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าและผู้โดยสารซึ่งมีการ
ชำระเงิน
52 peaceful adj. สงบ, สงบเงียบ
53 peck v. จิก, จิกกิน
54 peculiar adj. แปลก, ไม่ปกติ
55 pedagogical adj. เกี่ยวกับวิธีการสอน
56 pedestrian n. ผู้เดินเท้า
57 pediatrics n. กุมารแพทย์ศาสตร์
58 peel v. ปลอกเปลือก, เลาะกะเทาะ, ถอดเสื้อผ้า
59 peer n. ผู้เท่าเทียมกัน, ขุนนาง, เพื่อน
60 penfriend n. เพื่อนทางจดหมาย

61 penguin n. นกเพนกวิน
62 penniless adj. ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว
63 pension n. เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ
64 percentage n. อัตราร้อยละ, ค่าเปอร์เซ็นต์
65 perception n. การสัมผัสรู้
66 perceptive adj. ซึ่งสามารถหยั่งรู้
67 perfect n. สมบูรณ์, ดีเลิศ
68 perform v. กระทำ, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, ทำให้บรรลุความสำเร็จ, แสดง
69 performance n. การกระทำ, การปฏิบัติ
70 perfume n. น้ำหอม

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

71 perhaps adv. บางที, อย่างเป็นไปได้, กระมัง
72 period n. ระยะเวลา, สมัย, รอบ, ระยะเวลาหนึ่ง
73 periscope n. กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ
74 permanent adj. ทนทาน, ถาวร, ยืนนาน
75 permission n. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
76 persecute v. ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร
77 persistent adj. ที่คงอยู่นาน, เรื้อรัง, ดื้อ
78 persuade v. ชักชวน, ชักจูง, ทำให้เชื่อ
79 persuasive adj. ชวนเชื่อ, ที่สามารถชักชวน
80 pessimism n. การมองโลกในแง่ร้าย

81 pessimistic adj. ที่มองโลกในแง่ร้าย
82 pesticide n. ยาฆ่าแมลง
83 pet v. สัตว์เลี้ยง
84 petal n. กลีบดอก
85 petroleum n. น้ำมันปิโตรเลียม
86 pharmaceutical adj. เกี่ยวกับเภสัชกรรม
87 pharmacist n. เภสัชกร
88 philosopher n. นักปราชญ์
89 philosophy n. การศึกษาด้านปรัชญา
90 phobia n. ความหวาดกลัว

91 phosphate n. เกลือ
92 phrase n. วลี, สำนวนการพูด, การพูดอย่างสั้นๆ
93 physical adj. เกี่ยวกับร่างกาย
94 physician n. แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์, แพทย์อายุรเวช
95 pianist n. นักเล่นเปียโน
96 pick up v. ยกขึ้น, รับ, ช่วยชีวิต, ผูกมิตรกับ
97 picturesque adj. น่าดู , สวย
98 piece of cake n. ง่ายๆ, เรื่องราวที่สบายใจ
99 piezoelectricity n. ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีผลต่อผลึกไฟฟ้า
100 pilchard n. ปลาทะเลขนาดเล็ก

101 pilgrim n. ผู้แสวงบุญ
102 pill n. เม็ด, เม็ดยา
103 pinpoint v. หาตำแหน่งแน่นอน, เจาะจง, เน้น, ทำให้แน่ชัด
104 piranha n. ปลาปิรันยา
105 pirate v. ปล้นสะดม, ยักยอก, กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด
106 Pisces n. ราศีมีน
107 pitch n. น้ำมันดิบ, ยางต้นไม้
108 pitcher n. เหยือก, ผู้ขว้าง, ผู้โยน, ตำแหน่งพักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล
109 pitfall n. หลุมพราง, กับดัก
110 placard n. ป้ายประกาศ, แผ่นประกาศ

111 placement n. การกำหนด, การวาง, การจัด, การมอบหมายหน้าที่
112 planet n. ดาวเคราะห์
113 plate n. โล่กำบัง, จานอาหาร
114 platform n. ชานชาลา, เวที
115 playback n. การเปิดฟังใหม่, การเล่นเทปที่อัดไว้
116 playwright n. นักเขียนบทละคร
117 plead v. สารภาพ, อ้างเป็นข้อแก้ตัว, ข้อแก้ตัว
118 pleasant adj. น่าพอใจ, น่ายินดี
119 pleasure n. ความพอใจ, ความสบาย
120 plentiful adj. มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์

See also  [Update] ฝนไม่ตก (fon mai tok) แปลว่า | ที่นั่นฝนตกไหม ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

121 plenty n. ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง
122 plot n. ที่ดินแปลงเล็ก, แผนการ, แผนที่, แผนผัง
123 plug v. อุดจุก, เสียบ
124 plumber n. ช่างท่อประปา, ช่างท่อน้ำ, ช่างตะกั่ว
125 pocket n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง, หลุม, แอ่ง, บ่อ
126 poem n. บทร้อยกรอง
127 poet n. กวี
128 poetry n. บทกวี
129 point of view n. ความเห็น
130 poison n. ยาพิษ, ภัยอันตราย

131 poisonous adj. มีพิษ, ประสงค์ร้าย
132 polar adj. เกี่ยวกับขั้วโลก, จุดกลาง
133 pole n. เสา, หลัก, ขั้วโลก
134 politic adj. ฉลาด, เจ้าเล่ห์, เฉียบแหลม
135 politically adv. เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
136 politician n. นักการเมือง
137 pollutant n. สิ่งที่ทำให้สกปรก, ของเสีย
138 pollute v. ทำให้สกปรก, ทำให้เสียหาย
139 pollution n. มลพิษ, ของเสีย
140 polonium n. ธาตุโพโลเนียม

141 polytheistic adj. มีความเชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกัน
142 pony n. ม้าขนาดเล็ก, ม้าพันธุ์เล็ก
143 popular adj. เป็นที่นิยม, ทั่วไป, สำหรับประชาชน
144 popularize v. ทำให้เป็นที่นิยม แพร่หลาย
145 port n. ท่าเรือ, เมืองท่า, ท่า, ประตูน้ำ, ประตูเมือง
146 portable adj. หิ้วได้, พกพาได้
147 portfolio n. กระเป๋าใส่เอกสารรูปภาพ
148 portrait n. รูปวาด, ภาพเขียน
149 posh adj. เก๋, หรูหรา, เยี่ยม, ชั้นดี
150 position n. ตำแหน่ง

151 possession n. การมี, การเป็นเจ้าของ
152 possible adj. เป็นไปได้
153 post n. การส่งทางไปรษณีย์
154 posterity n. คนชั้นหลัง, คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
155 potential adj. มีประสิทธิภาพ, มีศักยภาพ, เป็นไปได้
156 potentially adv. อย่างมีศักยภาพ, มีความเป็นไปได้
157 potholder n. ถุงมือสำหรับหยิบหม้อหรือจานที่ร้อนอยู่
158 potion n. ยาเสน่ห์, ขนาดเครื่องดื่มครั้งหนึ่ง
159 pouch n. กระเป๋า, ถุง
160 pour v. เท,ริน

161 poverty n. ความจน
162 practical adj. ที่ปฏิบัติได้จริง
163 precision n. ความถูกต้อง
164 predator n. สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
165 predecessor n. บรรพบุรุษ
166 predict v. ทำนาย
167 prediction n. คำทำนาย
168 predominant adj. มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า
169 prefer v. ชอบมากกว่า, เสนอ
170 pregnant adj. มีครรภ์, ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง

171 prejudice n. ลำเอียง
172 premature adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร
173 premiere n. การแสดงรอบปฐมทัศน์, นักแสดงนำหญิง
174 preparation n. การเตรียม, การเตรียมการ, วิธีการเตรียมการ, สิ่งที่เตรียม
175 preparatory adj. เป็นการเตรียมให้พร้อม
176 prepare v. เตรียมพร้อม
177 prepay v. จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อนแล้ว
178 preposterous adj. ผิดปกติ, ประหลาด
179 preread v. ก่อนอ่าน
180 prerogative n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์

181 prescribe v. ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ
182 presentation n. การเสนอ, การแสดงตัว
183 preserve v. รักษาไว้, คงไว้
184 president n. ประธานาธิบดี, ประธาน, ประมุข
185 pressing n. เครื่องอัด, การอัด
186 pressure n. การกด, ความกดดัน, ความอดทนอดกลั้น
187 prestige n. ความนิยม, ความนับถือ, ชื่อเสียง, เกียรติศักดิ์
188 prestigious adj. มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ
189 presumption n. การอนุมาน, การสันนิษฐาน
190 pretend v. แกล้งทำว่าเป็นจริง

191 prevalent adj. มีอยู่ทั่วไป
192 prevent v. ป้องกัน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
193 prevention n. การป้องกันหรือขัดขวาง
194 preview v. แสดงหรือชมล่วงหน้า
195 previous adj. เป็นการกระทำหรือเกิดขึ้นก่อนกำหนดใจเร็วด่วนได้
196 price n. ราคา
197 prickle n. หนาม, ขนแหลม
198 priesthood n. ตำแหน่งของพระหรือบาทหลวง
199 primarily adv. เป็นส่วนใหญ่, เป็นหลัก
200 primitive adj. แรกเริ่ม, เบื้องต้น, สมัยแรก

201 principal n. หัวหน้า, ตัวการ, อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, สำคัญที่สุด
202 principle n. หลัก, หลักการ, กฎ
203 prior adj. ก่อน, ที่มีค่าและความสำคัญเป็นอันดับแรก
204 prison n. คุก, เรือนจำ, ตาราง
205 private adj. สันโดษ, ส่วนตัว, ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้
206 privileged adj. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิ์พิเศษ
207 probably adv. เป็นไปได้มากที่สุด
208 problem n. ปัญหา
209 procure v. หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, ก่อให้เกิดผล, ล่อลวง
210 prodigal adj. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ

211 prodigy n. อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ
212 produce v. ผลิต, ก่อให้เกิด
213 producer n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
214 profession n. อาชีพ, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
215 professor n. ศาตราจารย์
216 progress n. ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเดินไปข้างหน้า
217 progressively adv. อย่างค่อยๆไปทีละน้อย, อย่างต่อเนื่อง
218 project n. โครงงาน, แผนการวิจัย
219 proletariat n. กรรมกร, ไพร่
220 prominent adj. เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง

221 promise n. การให้สัญญา
222 promotion n. สนับสนุน, การส่งเสริม, การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อสร้าง
223 prompt adj. ฉับไว, รวดเร็ว, ตรงต่อเวลา
224 propeller n. เครื่องจักรที่ติดในรถ, ใบพัด
225 proper adj. เหมาะสม, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, เคร่งครัด
226 property n. ทรัพย์สิน, สมบัติ, กรรมสิทธิ์
227 proponent n. ผู้เสนอ, ผู้สนับสนุน
228 proportion n. ส่วน, สัดส่วน, ความสมดุล
229 proposal n. การเสนอ , ข้อเสนอ , การขอแต่งงาน
230 propose v. เสนอ, บอกจุดประสงค์

231 prosecution n. การดำเนินคดี, การฟ้องรอง
232 prospect n. ความเป็นไปได้, ภาพที่มองเห็น
233 prosperity n. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง
234 protest v. คัดค้าน, ประท้วง
235 proudly adv. อย่างหยิ่งทะนง
236 prove v. พิสูจน์, ตรวจสอบ
237 provide v. จัดเตรียม, จัดหา
238 prowess n. ความอาจหาญ, ความองอาจ
239 proximity n. ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง
240 psychological adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา

241 psychologist n. นักจิตวิทยา
242 psychology n. จิตวิทยา
243 publicist n. นักหนังสือพิมพ์, นักประชาสัมพันธ์
244 publicity n. การโฆษณา, การเผยแพร่
245 publish v. จัดพิมพ์และนำออกวางจำหน่าย
246 pull down v. ฆ่า, ทำลาย, รื้อ, ถอน, หาเงินได้, โน้มลง
247 pulp n. เนื้อผลไม้, สิ่งที่บดจนละเอียด, เยื่อ
248 pump v. สูบลม, สูบน้ำ
249 punctual adj. ตรงต่อเวลา, รักษาเวลา, ตามกำหนด
250 punctuality n. ความเที่ยงตรง

251 punish v. ลงโทษ, ทำโทษ
252 punishment n. การลงโทษ
253 pupil n. เด็กนักเรียน, ผู้เยาว์
254 puppet n. หุ่น, หุ่นกระบอก
255 purchase v. ซื้อ, หามาได้
256 purpose n. วัตถุประสงค์, ความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย
257 purse n. ถุงเงิน, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าถือ, เงินรวบรวม
258 put in v. วางใน, ปลูกในดิน, เขียนเพิ่ม, สอดแทรก
259 put off v. ถอดออก, ยอมให้ออกจากพาหนะ
260 put on v. วางบน, สวม, สวมใส่, ทำให้ติด, เริ่มทำงาน, เพิ่ม
261 puzzle n. ปัญหา, ปริศนา

See also  [Update] การใช้ have กับ have got ต่างกันอย่างไร การทำเป็นคำถาม ปฏิเสธ สำนวนต่างๆ | have แปลว่า - NATAVIGUIDES

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 หมวด Q

1 quadruple adj. 4 เท่า , ประกอบด้วย 4 ส่วน , 4 จังหวะ
2 qualification n. คุณสมบัติ , ความเหมาะสม
3 quality n. คุณภาพ, คุณลักษณะ, ความดี
4 quarrel n. การทะเลาะเบาะแว้ง
5 questionnaire n. แบบสอบถาม
6 quotation n. การยกคำพูดผู้อื่นมาอ้าง
7 quote v. ยก (คำพูด, ข้อความ), ยกคำพูดของ

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ

[NEW] คํา ภาษา อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ สั้น ๆ √ – My Blog | ศัพท์ อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ – NATAVIGUIDES

คํา ภาษา อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ สั้น ๆ: คุณกำลังดูกระทู้

คำคม หรือ Quotes เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจมาทุกยุคทุกสมัย เนื่องเพราะคำคมที่มีความหมายดีๆ สั้นๆ สามารถช่วยเตือนสติและให้กำลังใจเราได้อย่างมีพลัง ไม่ต่างจากการพูดปลุกใจนักกีฬาก่อนการแข่งขัน (Pep Talks) หรือการพูดเรียกขวัญกำลังใจของแม่ทัพต่อไพร่พลก่อนทำสงครามใหญ่ ถ้อยคำสั้น ๆ จึงนับว่ามีความหมายต่อการดำรงชีวิตของเราไม่น้อย วันนี้ผมจึงรวบรวมคำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ พร้อมคำแปลภาษาไทยมาให้ผู้ที่สัญจรผ่านเข้ามาได้เลือกใช้เป็นถ้อยคำสร้างพลังใจให้ตนเองกันครับ

 

ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ

 

1.Your Only Limit is your mind. ขีดจำกัดเดียวของคุณ คือ ใจเท่านั้น #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

2.No Rain, No Flower. ถ้าไม่มีสายฝน ก็ไม่มีดอกไม้

3.Say Yes to New Adventure. ยินยอมที่จะพบกับการผจญภัยครั้งใหม่

4.Find Reasons to Smile. หาเหตุผลที่ทำให้ยิ้มได้

5.Don’t just exist, LIVE. อย่าแค่มีชีวิต แต่จงใช้ชีวิต #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ ซึ้งๆ

6.Trust the timing in your life. จงเชื่อในจังหวะชีวิต

7.You Matter. คุณสำคัญนะ

8.Be a voice, not an echo. จงเป็นเสียงของตัวเอง ไม่ใช่เสียงสะท้อนของคนอื่น

9.Die with memories, not dreams. จากไปด้วยความทรงจำ ไม่ใช่ความฝันที่ไม่เป็นจริง

10.You are your home. ตัวคุณ คือ บ้านของคุณ. #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษ 

 

11.It will be fine eventually. มันจะดีขึ้นในท้ายที่สุด

12.You get what you give. ให้อะไรไปก็ได้สิ่งนั้นคืนมา

13.It’s the little things that matter. สิ่งเล็ก ๆ สำคัญที่สุด

14.Make each day your masterpiece. ทำทุกวันให้ดีที่สุด

15.You’re always one decision away from different life. การตัดสินใจของเรานำไปสู่ชีวิตที่แตกต่างเสมอ #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

16.Be enough for yourself first. ทำตัวเองให้ดีก่อน

17.Don’t let anyone dull your sparkle. อย่าให้ใครมาทำให้ประกายในตัวคุณหมองหม่น

18.So it goes. แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไป

19.Life must go wild for a while. ชีวิตต้องเดินเข้าป่าบ้างเป็นครั้งคราว

20.See the good in yourself. จงเห็นความดีในตัวเอง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ

 

21.Trust your Struggle. เชื่อในความพยายามฝ่าฟันของตัวเอง

22.Good things take time. สิ่งดี ๆ ย่อมใช้เวลา

23.The Best is yet to come. สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง

24.Life is too short to be unhappy. ชีวิตสั้นเกินกว่าจะอมทุกข์

25.Don’t quit. อย่า ยอม แพ้ #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

26.No guts, no story. ไม่กล้าก็ไม่มีเรื่องเล่า

27.Normal is boring. ธรรมดามันน่าเบื่อไป

28.Turn the pain into power. เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลัง

29.Keep life simple. ทำชีวิตให้ง่ายเข้าให้

30.Escape the ordinary. จงหนีความเคยชิน        #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ

 

 

31.Bloom with grace. จงเบ่งบานอย่างภาคภูมิใจ

32.Badass with big heart. ทำตัวให้เจ๋งด้วยการใจกว้าง

33.You will break and heal. คุณจะรวดร้าวและเยียวยาในที่สุด

34.Perfectly imperfect. ทำตัวให้ไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบ

35.Remember why you started. จงระลึกถึงเหตุผลที่คุณเริ่มทำมัน #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

36.Start now not tomorrow. เริ่มทำเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้

37.Choose to be kind. เลือกที่จะมีใจการุณ

38.Be stronger than your excuse. แข็งแกร่งกว่าการแก้ตัว

39.Hard work always pay off. งานหนักให้ผลลัพธ์เสมอ

40.Every moment is a fresh beginning. ทุกโมงยามคือการเริ่มต้นใหม่ #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระ

 

41.You can totally do this. คุณทำมันได้แน่นอน

42.You can and you will. คุณทำได้ และจะทำได้แน่นอน

43.Prove them wrong. พิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิด

44.Old ways won’t open new doors. วิธีการเก่า ๆ ไม่เปิดประตูให้ผลลัพธ์ใหม่ ๆ

45.Talk Less Do More. พูดให้น้อย ทำให้มาก  #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

46.Storms don’t last forever. พายุอยู่ไม่นานหรอก

47.No-one has ever become poor by giving. ไม่มีใครยากจนเพราะให้

48.Be silent like deep water. เงียบให้เหมือนน้ำนิ่งไหลลึก

49.No one is you. ไม่มีใครเป็นคุณ

50.Time is everything we have and don’t. เวลา คือ สิ่งที่เรามีและไม่มี #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ

 

51.Your dreams. Do it now. ฝันของคุณ ทำมันเดี๋ยวนี้ ตอนนี้

52.La vie est belle. ชีวิตคือสิ่งสวยงาม

53.Kindness always come back. การให้ความเมตตาจะได้รับกลับมาเสมอ

54.Only fake flowers are flawless. มีแต่ดอกไม้ปลอมเท่านั้นที่ไร้ที่ติ

55.Don’t rush your growth. ไม่ต้องรีบเติบโต #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

56.Let it be. ปล่อยมันไป ชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเอง

57.Mindset is everything. ทัศนคติคือทุกสิ่ง

58.Things will work out. ทุกสิ่งจะดีขึ้น

59.Know your worth. รู้จักคุณค่าของตัวเอง

60.Make it happen. ทำมันให้เป็นจริง     #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมอังกฤษ ชีวิต อิสระ สั้นๆ

 

61.Set your mind free. ทำใจให้เป็นอิสระ

62.It’s okay to not be okay right now. เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเศร้าเป็นบางครั้ง

63.Be good Do good. เป็นคนดีและทำดี

64.Follow your heart. ปล่อยไปตามหัวใจ

65.Your patience is your power. ความอดทนคือพลัง     #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

66.Stay hopeful. มีความหวังเสมอ

67.You are stronger than you think. คุณแข็งแกร่งกว่าที่คิด

68.You are work in progress. คุณกำลังอยู่ในช่วงเติบโตเสมอ

69.Be your own hero. จงเป็นฮีโร่ของตัวเอง

70.Protect your dreams. จงปกป้องความฝันของตัวเองไว้  #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ

 

71.Doing it for yourself. ทำมันเพื่อตัวคุณเอง

72.There is beauty in simplicity. มีความงดงามในความเรียบง่าย

73.No Pain No Gains. ไม่มีความเจ็บปวด ก็ไม่มีผลลัพธ์

74.Be good and good will come to you. เป็นคนดีแล้วสิ่งดีๆ จะตามมา

75.Start somewhere. เริ่มต้นสักที่หนึ่ง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

76.Life is about creating yourself. ชีวิตคือการสร้างตัวตน

77.Celebrate every tiny victory. ฉลองให้กับชัยชนะเล็ก ๆ

78.Collect Beautiful Moments. เก็บสะสมโมงยามที่งดงาม

79.Imperfection is a form of freedom. ความไม่สมบูรณ์แบบ คือ อิสระ

80.Dream without fear. ฝันไกลอย่าไปกลัว #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษชีวิต คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ

 

81.Speak beautiful things. พูดแต่สิ่งดีๆ

82.Expect nothing, appreciate everything. อย่าคาดหวัง แต่ขอบคุณทุกสิ่ง

83.Never be afraid to say thank you. อย่ากลัวที่จะกล่าวคำขอบคุณ

84.Be the love you never received. จงเป็นความรักที่คุณไม่เคยได้รับ

85.Give some love to yourself. แบ่งรักมารักตัวเองบ้าง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

86.It’s never too late. ไม่มีคำว่าสายเกินไป

87.Don’t ignore your own potential. อย่ามองข้ามศักยภาพตัวเอง

88.It’s okay if the only thing you did today is survive. มันโอเคหากสิ่งเดียวที่คุณทำวันนี้ คือ การมีชีวิตรอด

89.You will overcome this. คุณจะฝ่าฟันมันไปได้สำเร็จ

90.Be a light in people’s world. จงเป็นแสงสว่างในชีวิตคนอื่น #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษแซ่บๆ ประโยคเด็ดภาษาอังกฤษสั้นๆ

 

91.Believe that you are good enough. จงเชื่อว่าตัวเองดีพอ

92.Take care of those around you. ใส่ใจคนใกล้ชิด

93.Take the risk or lose the chance. ยอมเสี่ยงหรือเสียโอกาส

94.Never compare yourself to anyone. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

95.No one know you better than you do. ไม่มีใครรู้จักตัวคุณมากไปกว่าคุณเอง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

96.You are worthy of love. คุณคู่ควรที่จะถูกรัก

97.Stop overthinking. อย่าคิดมาก

98.Happiness come from yourself. ความสุขเกิดจากตัวคุณเอง

See also  [NEW] Uncountable Nouns | uncountable noun - NATAVIGUIDES

99.This is your life you make your own decision. นี่คือชีวิตคุณ คุณตัดสินใจเอง

100.If you get tired, rest, never quit. ถ้าเหนื่อยให้หยุดพัก อย่ายอมแพ้

101.I will finish the fight. period. ฉันจะสู้จนจบ. จบข่าว.

102.Never stop fighting till the fight is done. อย่าหยุดสู้จนกว่าการต่อสู้จบยุติ

103.It always seem impossible until it’s done. ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้กระทั่งมันเป็นไปได้ 

104.Fight for what you believe. สู้เพื่อสิ่งที่เชื่อ 

105.Your life. You gotta fight for it. ชีวิตคุณ คุณต้องสู้เพื่อมัน.

 

ติวคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1b Vocabulary

ข้อสอบชุดนี้เน้นการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับ B1B2 ที่มักพบบ่อยเมื่อต้องสอบวัดผลในระดับอุดมศึกษา มีอาจารย์ยุดีอธิบายความหมาย พร้อมเผยเทคนิคการดูโจทย์เพื่อหาคำตอบ โดยใช้ภาษาไทยในการบรรยายเพื่อง่ายแก่การทำความเข้าใจ และมีอาจารย์โรเบิร์ตทำหน้าที่สอนการอ่านออกเสียง Learn a few new words every day, and try to use them in sentences. Are you ready to learn English with Ajarn Robert and Ajarn Yudee? TOEIC TOEFL IELTS CPE CAE FCE PTE EPT CELPIP ACT Business English EastlandEnglish learnEnglishwith tutorial gatpat gateng cutep tuget onet howto advanced vocabulary test exam exitexam litening talks tutorial fluent fluency describe proficiency description explanation success succeed howto advice edchat educhat learnenglish englishlanguage englishlearning ingles learningenglish studyenglish

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่:

ติวคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1b Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูด ด้วยตัวเอง

💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 500 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล สำหรับฝึกฟัง ฝึกพูด ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะกับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง กดเพื่อไปยังคำศัพท์หมวดต่างๆ ดังนี้
0:00 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 500 คำ ในชีวิตประจำวัน
0:45 คำศัพท์ ในชั้นเรียน ห้องเรียน
8:32 คำศัพท์วัน เดือน ปี และการพูดถึงวันต่างๆ
13:36 คำศัพท์ สีต่างๆ
16:22 คำศัพท์ข้าวของเครื่องใช้
19:09 คำศัพท์สิ่งของในห้องนอน
21:52 คำศัพท์ของใช้ในห้องน้ำ
24:10 คำศัพท์เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย
31:19 คำศัพท์ครอบครัว
36:41 คำศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะของคน
43:30 คำศัพท์ร่างกาย
48:54 คำศัพท์พูดถึงอาการบาดเจ็บ
52:49 คำศัพท์สำหรับบอกตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทาง
ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่ควรรู้ สามารถเปิดฟังก่อนนอน หรือเปิดฟังเพื่อเป็นการเรียนภาษาอังกฤษขณะนอนหลับได้ เปิดฟังขณะอยู่บนรถหรือกำลังขับรถได้ เป็นการท่องศัพท์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ จำคำศัพท์ได้ดี
วิดีโอ ฝึกพูด 100 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
https://youtu.be/lv9kTysYoIw
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูด ด้วยตัวเอง

EP.1 คําคมภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิต กำลังใจ ความรัก (English quotes about life)

คำคมภาษาอังกฤษ english quotes life
In the end, we learn how to be strong alone. – @chongwang
วันนึงโลกจะสอนให้เราอยู่คนเดียวได้เองโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับใคร
รวมแคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษ
https://www.siamzoneza.com/category/คำคมภาษาอังกฤษ/
รวมแคปชั่นน้อยใจแฟน คำคมชีวิตคิดบวก
https://www.siamzoneza.com/category/คำคมชีวิตคำคมเด็ดๆ/

EP.1 คําคมภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิต กำลังใจ ความรัก (English quotes about life)

ແພງອ້າຍ ( แพงอ้าย ) SOPHANA x Nutdao x Mild\u0026Mint x แบกือ BiGYAI [OFFICIAL MV]

Artist: Sophana , Nutdao , Mild\u0026Mint , Bigyai ແບກື ,
Lyrics by : BIGPOM , Gx2 ,Sophana
Record: SANGSAN STUDIO
Mix \u0026 Mastered: Airnoy Banna
Beat Prod: BIGPOM \u0026 THAY KT
MV Production: SANGSAN
Camera Man: Paoz SANGSAN \u0026 MAX MASTER
1 horm 1 ຫນື່ງ ຮ່ອມ ຫນື່ງ
ซาวน์ดนตรีสำหรับโคฟเว่อร์ BKT ດົນຕຮີສຳລັບ Cover ส่งมาหาก่อนนะ
https://drive.google.com/drive/folders/1uDgWr6pUwFB2aSpRp75fSbDM1_C9mit3?usp=sharing
เนื้อเพลง
Nutdao :
น้องก็อยู่คนเดียวมาดน บ่มีซายคนใดเข้ามา
หรือมันเป็นเพราะโซกซะตาที่นำพาเฮาพบกัน
เห็นอ้ายอยู่เดียวแบบนี้ หวังว่าแฟนอ้ายคงบ่มี
และมันคงเป็นเรื่องที่ดี ที่เฮาได้พบกัน
คือสิดีเนาะ
ฮักอ้ายมันคือสิดีเนาะ
มีเฮาสองคนเป็นแม่พ่อ
หนึ่งเรื่องที่อยากจะขอน้องก็ขอได้อ้ายเพียงเท่านี้
สินุ่มเนาะ
แก้มอ้ายมันคือสินุ่มเนาะ
ได้กอดอ้ายคือสิอุ่นเนาะ
ที่เว้ามานี่ก็เพราะว่าอยากได้เจ้ามาเป็นเแฟน
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
Mint :
อู้ว ……มายด์ \u0026 มิ้นท์ เด้ออ้าย
น้องนี่ก็โสด ก็โสดมาเป็นปี ได้คบกับอ้ายคนนี้ก็คงดี
น้องมักที่จิตใจนิสัยดี และมันคงสุขใจถ้าได้อ้ายเป็นสามี
Mild :
ยากยอกกะย่านอ้ายบ่สน
ยากวนกะย่านอ้ายบ่เว้า
เป็นความประสงค์ของสองเฮา
อีแม่กะเอาค่าดองบ่หลาย
อยากให้อ้ายมาถามน้องนั้นบ่ทันมีไผ
หมดสี่ห้องของหัวใจน้องเก็บเอาไว้ให้อ้ายผู้เดียว
Nutdao:
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
แบกื BiGYAI :
โอย………แบกือยูโนว……แฮ่……
แบกือกะฮักเป็นนำเขาอยู่เด้
ถ้าอ้ายได้คบกับเจ้าสัญญาว่าสิบ่เท
สิบ่ไปไส สิบ่เปลี่ยนใจ
สิกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืน
ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง! แฮ่…
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป

ซ้ำท่อนฮุก

Nutdao :
ນ້ອງກໍ່ຢູ່ຄົນດຽວມາດົນ ບໍ່ມີຊາຍຄົນໃດເຂົ້າມາ
ຫຼືມັນເປັນເພາະໂຊກຊະຕາ ທີ່ນຳພາເຮົາພົບກັນ
ເຫັນອ້າຍຢູ່ຄົນດຽວແບບນີ້ ຫວັງວ່າແຟນອ້າຍຄົງບໍ່ມີ
ແລະມົນຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ດີລະ ທີ່ເຮົາໄດ້ພົບກັນ
ຄືຊິດີເນາະ
ຮັກອ້າຍມັນຄືຊິດີເນາະ
ມີເຮົາສອງຄົນເປັນແມ່ພໍ່
ໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ຢາກຈະຂໍນ້ອງກໍ່ຂໍພຽງເທົ່ານີ້
ຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ແກ້ມອ້າຍມັນຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ໄດ້ກອດອ້າຍຄືຊິອຸ່ນເນາະ
ທີ່ເວົ້າມານີ້ກໍ່ເພາະວ່າຢາກໄດ້ເຈົ້າມາເປັນແຟນ
ຄັນອ້າຍຮັກນ້ອງຈະໃຫ້ຫອມ
ຄັນອ້າຍຫອມນ້ອງຈະໃຫ້ກອດ
ຄັນອ້າຍກອດນ້ອງພ້ອມຈະບອກ
ວ່າຮັກອ້າຍນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ
ນ້ອງຄົນນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ຢູ່ດ້ວຍກັນແລ້ວສຸກສະບາຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
SOPHANA :
ຄັນໄດ້ຮັກແລ້ວຊິຖະໜອມ
ຄັນໄດ້ຫອມແລ້ວອ້າຍຊິແພງ
ເພາະວ່າເຈົ້າຄືຄົນອ້າຍແຍງ
ແລະຊິຮັກແພງນ້ອງຫຼ້າຄົນງາມ
ຄັນຫາກເຈົ້າບໍ່ທັນມີໃຜ
ຢາກມີຄົນມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ເປັນແບບນັ້ນມາຢູ່ກັບອ້າຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
Mint
ນ້ອງນີ້ກະໂສດກະໂສດມາເປັນປີ ໄດ້ຄົບກັບອ້າຍຄົນນີ້ກໍ່ຄົງດີ
ນ້ອງມັກທີ່ຈິດໃຈນິໄສດີ ແລະມັນຄົງສຸກໃຈຖ້າອ້າຍເປັນສາມີ
Mild
ຢາກຢອກກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ສົນ
ຢາກວົນກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ເວົ້າ
ເປັນຄວາມປະສົງຂອງສອງເຮົາ
ອີ່ແມ່ກະເອົາຄ່າດອງບໍ່ຫຼາຍ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຖາມ ນ້ອງນັ້ນບໍ່ທັນມີໃຜ
ໝົດສີ່ຫ້ອງຫົວໃຈ ຈະເກັບເອົາໄວ້ໃຫ້ອ້າຍຜູ້ດຽວ ( ຊຳ້ hook )
แบกื BiGYAI
ແບກຶກະຮັກເປັນນຳເຂົາຢູ່ເດ
ຖ້າອ້າຍໄດ້ຄົບກັບເຈົ້າສັນຍາວ່າຊິບໍ່ເທ
ຊິບໍ່ໄປໃສ ຊິບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ຊິກອດເອົາໄວ້ ແບບນີ້ທຸກຄືນ

ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง!
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป ( ຊຳ້ hook )

ແພງອ້າຍ  ( แพงอ้าย ) SOPHANA x  Nutdao x Mild\u0026Mint x  แบกือ  BiGYAI [OFFICIAL MV]

(Ep.7) 25 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย- english quotes about life

คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ quotesaboutlife
“Never waste a minute thinking about people you don’t like.”
อย่าเสียเวลาคิดถึงคนที่คุณไม่ชอบ – Dwight D. Eisenhower
25 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่7)
https://www.siamzoneza.com/5506/
รวมแคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษ
http://tinyurl.com/ertn8vhj
รวมแคปชั่นน้อยใจแฟน คำคมชีวิตคิดบวก
https://tinyurl.com/4vajfke8
Cryin In My Beer โดย Audionautix ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ศิลปิน: http://audionautix.com/

(Ep.7) 25 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย- english quotes about life

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่:

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คํา ภาษา อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ สั้น ๆ


ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food


ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ Food

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ศัพท์อังกฤษ อาหาร Food

ศัพท์ดีๆ มีรอบตัว Phrasal Verbs are all AROUND #คำนี้ดี #วันละโหล #KNDVocabClass | คำนี้ดี EP.386


เริ่มเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้ววันนี้! มาเรียนศัพท์กันสนุกๆ ไม่จุก แต่จอย หนึ่งเอพิโสดประมาณ 12 คำกำลังดี อธิบายละเอียด ตัวอย่างชัดเจน เริ่มจากสิ่งที่คณผู้ฟังรีเควสต์เข้ามาว่าอยากได้ phrasal verbs ไปใช้กัน KNDVocabClass พิเศษสุดในเวอร์ชั่นคลิปบน YouTube ตรงมีสไลด์ประกอบพอดแคสต์ด้วยนะ!
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
KNDVocabClass คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ศัพท์ดีๆ มีรอบตัว Phrasal Verbs are all AROUND #คำนี้ดี #วันละโหล #KNDVocabClass | คำนี้ดี EP.386

ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้ | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1


คลิปพอดแคสต์ย้ายไปลงที่ช่องยูทูบ THE STANDARD PODCAST แล้ว กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆ http://bit.ly/SUBthestandardpodcast
อยากพูดอังกฤษให้คล่อง ต้องพยายามไม่แปลจากภาษาไทยในหัวก่อนชั้นนึง แต่ต้องเห็นปุ๊บพูดเป็นอังกฤษได้ปั๊บเลย แบบฝึกหัดนี้น่าจะช่วยได้ กับ 100 สิ่งที่คุณควรรู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร จากเวลาที่เห็นภาพ เราให้แค่ 3 วินาทีเท่านั้นในการพูดศัพท์ออกมา แต่ถ้าอยากได้เวลามากกว่านั้น ให้กด pause เอาเองได้เลย
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
KNDRANDOM100 คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้  | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1

126 กลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษ |อยากเก่งต้องจำเป็นชุด | ภาษาจะก้าวหน้าเร็ว | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


collocations ก็คือกลุ่มคำศัพท์ที่ต้องเขียนหรือพูดเป็นชุดเป็นกลุ่มกัน ตามที่ฝรั่งเขาใช้กันจริงในชีวิตประจำวันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนให้เราสามารถจำชุดกลุ่มคำนี้ได้การพัฒนาทางภาษาของเราก็จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

126 กลุ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษ |อยากเก่งต้องจำเป็นชุด  | ภาษาจะก้าวหน้าเร็ว | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ Business English Vocabulary เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ Business English Vocabulary เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE รวบรวมคำศัพท์ธุรกิจที่ใช้ได้จริงเวลาทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ในคลิป วีดีโอนี้เราจะมาดูคำศัพท์ต่างๆ พร้อมคำแปล การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อเวลาพูดกับชาวต่าวชาติจะได้ไม่งง ลิปวีดีโอเดียว มีครบทุกอย่าง ดูจบคลินนี้ได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอน
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครบทุกหลักการใช้งานในคลิปเดียวแบบเต็มสูบทั้งหมด
หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับทางESE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300

คำศัพท์ธุรกิจภาษาอังกฤษ Business English Vocabulary เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ศัพท์ อังกฤษ ความ หมาย ดีๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.