Home » [Update] คำคมภาษาอังกฤษ คนดัง คนสำคัญ สั้นๆ ความหมายดีๆ พร้อมคำแปล | ประโยคภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ – NATAVIGUIDES

[Update] คำคมภาษาอังกฤษ คนดัง คนสำคัญ สั้นๆ ความหมายดีๆ พร้อมคำแปล | ประโยคภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ – NATAVIGUIDES

ประโยคภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

คำคมภาษาอังกฤษ คนดัง บุคคลสำคัญ

คำคมบุคคลสำคัญ ภาษาอังกฤษ แปลไทย

คำคมภาษาอังกฤษ Wealth is like sea Water: The more we drink the thirstier we get.
แปลว่า ความร่ำรวยเปรียบเสมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเท่านั้น (Arthur Schopenhauer)

คำคมภาษาอังกฤษ You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.
แปลว่า คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา (Abraham Lincoln)

คำคมภาษาอังกฤษ Freedom is nothing else but a chance to do better.
แปลว่า อิสรภาพ ไม่ใช่สิ่งใด หากแต่คือโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น (Albert Camus)

คำคมภาษาอังกฤษ Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.
แปลว่า มีเพียงสองสิ่งที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ คือจักรวาลและความโง่เขลาของมนุษย์ และฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น (Albert Einstein)

คำคมภาษาอังกฤษ Imagination is more important than knowledge.
แปลว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ (Albert Einstein)

คำคมภาษาอังกฤษ Nature is as complex as it needs to be … and no more.
แปลว่า ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น … ไม่มากกว่านั้น (Albert Einstein)

คำคมภาษาอังกฤษ Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime that will outlive you and time.
แปลว่า ชีวิตคนเราสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนตาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ มีความหมายคงอยู่ตลอดไป (Alfred Armand Montapert)

คำคมภาษาอังกฤษ It is only in adventure that some people succeed in knowing themselves–in finding themselves.
แปลว่า มีแต่ในการผจญภัยเท่านั้น ที่บางคนประสบความสำเร็จในการรู้จักตัวเอง นั่นคือ การค้นพบตัวเอง (Andr Gide)

คำคมภาษาอังกฤษ To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.
แปลว่า เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย (Anna Pavlova)

คำคมภาษาอังกฤษ Well done is better than well said.
แปลว่า การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู (Benjamin Franklin)

คำคมภาษาอังกฤษ Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
แปลว่า จงระวังสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอยรั่วเล็กๆ อาจจะทำให้เรือใหญ่ล่ม (Benjamin Franklin)

คำคมภาษาอังกฤษ The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.
แปลว่า ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อโอกาสมาถึง (Benjamin Disraeli)

คำคมภาษาอังกฤษ You know you’re old when the candles cost more than the cake.
แปลว่า คุณจะรู้ตัวว่าแก่ ก็เมื่อเทียนที่ต้องจุดแพงกว่าเค้กวันเกิด (Bob Hope)

คำคมภาษาอังกฤษ Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.
แปลว่า ความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เตรียมพร้อมต่อโอกาส แต่พร้อมที่จะลงมือทำ (Colton)

คำคมภาษาอังกฤษ Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.
แปลว่า ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่ และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา (Danny Kaye)

คำคมภาษาอังกฤษ You don’t get harmony when everybody sings the same note.
แปลว่า คุณจะไม่สามารถหาความกลมกลืนได้ เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียวกัน (Doug Floyd)

คำคมภาษาอังกฤษ Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
แปลว่า จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้ (Dr. Robert D. Ballard)

คำคมภาษาอังกฤษ And he that strives to touch the stars, Oft stumbles at a straw.
แปลว่า คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาว มักจะพลาดกับสิ่งเล็กน้อย (Edmund Spenser)

คำคมภาษาอังกฤษ It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.
แปลว่า ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ (Eleanor Roosevelt)

คำคมภาษาอังกฤษ The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
แปลว่า อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น (Eleanor Roosevelt)

คำคมภาษาอังกฤษ Life is like a box of chocolates.
แปลว่า ชีวิตก็เหมือนช็อกโกแลตกล่องหนึ่ง [มีหลากหลายสีสันและรสชาติ] (Forrest Gump)

คำคมภาษาอังกฤษ Life moves pretty fast … if you don’t stop to look around once in a while, you might miss it.
แปลว่า ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว … ถ้าคุณไม่หยุดมองไปรอบๆ บ้าง คุณอาจจะพลาดมันไป (Ferris Bueller’s Day Off)

คำคมภาษาอังกฤษ A wise man will make more opportunities than he finds.
แปลว่า คนฉลาดจะสร้างโอกาสมากกว่าที่เขาพบ (Francis Bacon)

คำคมภาษาอังกฤษ Progress always involves risk. You can’t steal second with your foot on first.
แปลว่า พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่ [กีฬาเบสบอล] (Frederick Wilcox)

คำคมภาษาอังกฤษ Seize the day. Make your lives extraordinary.
แปลว่า ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำชีวิตคุณให้ไม่ธรรมดา (The Dead Poets Society)

คำคมภาษาอังกฤษ You see things and you say, ‘Why?’! But I dream things that never were; and I say, ‘Why not?
แปลว่า คุณเห็นสิ่งต่างๆและคุณพูดว่า “ทำไม? ”! แต่ฉันฝันถึงสิ่งที่ไม่เคยมี และฉันพูดว่า “ทำไมไม่ล่ะ?” (George Bernard Shaw)

คำคมภาษาอังกฤษ Praise the bridge that carried you over.
แปลว่า จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา (George Colman)

คำคมภาษาอังกฤษ Our deeds determine us, as much as we determine our deeds.
แปลว่า การกระทำของเราเป็นตัวกำหนดเราเท่าที่เรากำหนด (George Eliot)

คำคมภาษาอังกฤษ It is never too late to be what you might have been.
แปลว่า ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็น (George Eliot)

คำคมภาษาอังกฤษ Nobody has wisdom if he does not know the dark.
แปลว่า ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน (H.Hesse)

คำคมภาษาอังกฤษ You get the best out of others when you give the best of yourself.
แปลว่า คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป (Harvey Firestone)

คำคมภาษาอังกฤษ The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.
แปลว่า สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก ไม่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ แต่จะรู้สึกได้ด้วยใจ (Helen Keller)

คำคมภาษาอังกฤษ Heaven never helps the men who will not act.
แปลว่า สวรรค์ไม่ช่วยคนที่ไม่ลงมือทำ (Henry Bergson)

See also  [NEW] แผนการสอน เทอม1_64-Flip eBook Pages 1 - 50 | ประโยค past simple tense ในชีวิตประจําวัน - NATAVIGUIDES

คำคมภาษาอังกฤษ If men cease to believe that they will one day become gods then they will surely become worms.
แปลว่า เมื่อมนุษย์เลิกเชื่อว่าวันหนึ่งเค้าจะกลายเป็นพระเจ้า เมื่อนั้น เค้าจะเป็นแค่หนอนตัวหนึ่งเท่านั้น (Henry Miller)

คำคมภาษาอังกฤษ Forgive your enemies, but never forget their names.
แปลว่า จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด (John Fitzgerald Kennedy)

คำคมภาษาอังกฤษ The ripest peach is highest on the tree.
แปลว่า ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น (James Whitcomb Riley)

คำคมภาษาอังกฤษ Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.
แปลว่า อายุไมได้ปกป้องคุณจากความรัก แต่ความรักในจำนวนที่พอเหมาะ ปกป้องคุณจากอายุได้ (Jeanne Moreau)

คำคมภาษาอังกฤษ If you always do what interests you, then at least one person is pleased.
แปลว่า ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยก็จะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ (Katherine Hepburn)

คำคมภาษาอังกฤษ When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
แปลว่า เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง คุณต้องรู้ว่าคุณจะถูกผึ้งต่อย (Kenneth Kaunda)

คำคมภาษาอังกฤษ It takes two flints to make a fire.
แปลว่า ต้องใช้หินถึง 2 ก้อน จึงจะเกิดไฟได้ (Louisa May Alcott)

คำคมภาษาอังกฤษ We write our own destiny. We become what we do.
แปลว่า เราเป็นผู้กำหนดชะตาของเรา เราจะเป็นในสิ่งที่เราทำ (Madame Chiang Kai-Shek)

คำคมภาษาอังกฤษ When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side.
แปลว่า เมื่อชีวิตประสบกับเรื่องยากลำบาก ลองพยายามอดกลั้นและต่อสู้กับมัน จงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใด ๆ และเชื่อใจตัวเองว่าคุณสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นไปได้ (Margaret Ramsey)

คำคมภาษาอังกฤษ There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
แปลว่า มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณ ซึ่งจะดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กนั้นคือ การไม่เห็นแก่ตัว และการนึกถึงผู้อื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ (Paramahansa Yogananda)

คำคมภาษาอังกฤษ A person who lives right, and is right, has more power in their silence than another has by words.
แปลว่า บุคคลที่มีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องและเหมาะสมแม้อยู่ในความเงียบก็แลมีอำนาจกว่าผู้อื่น (Phillips Brook)

คำคมภาษาอังกฤษ Thinking: The talking of the soul with itself.
แปลว่า การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง (Plato)

คำคมภาษาอังกฤษ We boil at different degrees.
แปลว่า คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน (Ralph Waldo Emerson)

คำคมภาษาอังกฤษ The reward of a good thing well done is to have it done.
แปลว่า รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา (Ralph Waldo Emerson)

คำคมภาษาอังกฤษ Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
แปลว่า คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ (Robert Francis Kennedy)

คำคมภาษาอังกฤษ Advice is like snow; the softer it falls the longer it dwells upon, and the deeper it sinks into, the mind.
แปลว่า คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น (Samuel Taylor Coleridge)

คำคมภาษาอังกฤษ Who never made a mistake never made a discovery.
แปลว่า คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด ไม่เคยทำการค้นพบสิ่งใด (Soren Kierkegaard)

คำคมภาษาอังกฤษ The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.
แปลว่า คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย (Theodore Roosevelt)

คำคมภาษาอังกฤษ If you want to increase your success rate, double your failure rate.
แปลว่า ถ้าคุณต้องการเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จ จงเพิ่มอัตราความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว (Thomas John Watson Jr., the founder of IBM))

คำคมภาษาอังกฤษ Do what you can, with what you have, where you are.
แปลว่า ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่ (Theodore Roosevelt)

คำคมภาษาอังกฤษ Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
แปลว่า สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้าติดดิน (Theodore Roosevett)

คำคมภาษาอังกฤษ He who knows little often repeats it.
แปลว่า ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน (Thomas Fuller)

คำคมภาษาอังกฤษ The difference between the impossible and the possible lies in a man’s determination.
แปลว่า เส้นบางๆ ที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้ คือการตัดสินใจ (Tommy Lasorda)

คำคมภาษาอังกฤษ If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
แปลว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อย เราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ (Voltaire)

คำคมภาษาอังกฤษ There is nothing either good or bad but thinking makes it so.
แปลว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดเท่านั้นที่ทำให้มันเป็น (William Shakespeare)

คำคมภาษาอังกฤษ No bird soars too high if he soars with his own wings.
แปลว่า ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง (William Blake)

คำคมภาษาอังกฤษ Do or do not; there is no try.
แปลว่า การตัดสินใจทำหรือไม่ทำ ไม่ต้องใช้ความพยายาม (Yoda)

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ !!! คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่ต่างๆ
>> แคปชั่นภาษาอังกฤษ สเตตัส 2020
>> คำคมภาษาอังกฤษ (คำคมสั้นๆ โดนๆ มากมาย)
>> คำคมความรักภาษาอังกฤษ
>> คำคมภาษาอังกฤษสร้างแรงบันดาลใจ
>> คำคมภาษาอังกฤษ ชีวิต
ติดตาม คำคมภาษาอังกฤษ โดนๆ บนทวิตเตอร์ >> twitter.com/tonamorn

[NEW] 44 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 13) – siamzoneza วาไรตี้ | ประโยคภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ – NATAVIGUIDES

If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more.”
หากคุณยังไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมี แล้วอะไรทำให้คุณคิดว่า คุณจะมีความสุขมากกว่านี้ – Roy T. Bennett

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.”
ความสุขในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับคุณภาพความคิดของคุณ – Marcus Aurelius

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.”
อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธ เสียใจและไม่พอใจ ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข – Roy T. Bennett

Let no one ever come to you without leaving better and happier.
อย่าให้ใครเข้ามาหาคุณ โดยที่ไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

To think only the best, to work only for the best, and to expect only the best.
คิดในสิ่งที่ดีที่สุด ทำงานให้ดีที่สุด และคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นก็พอ

“Promise Yourself To be so strong that nothing can disturb your peace of mind.
สัญญากับตัวเอง ให้เข้มแข็งมากพอ จนไม่มีอะไรจะรบกวนความสงบของจิตใจได้

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
คุณจะไม่มีวันมีความสุข ถ้าคุณค้นหาสิ่งที่มีความสุขต่อไป คุณจะไม่มีชีวิตหากคุณกำลังมองหาความหมายของชีวิต -Albert Camus

See also  [NEW] หลักการใช้ have got และ has got | i haveแปลว่า - NATAVIGUIDES

“It’s so hard to forget pain, but it’s even harder to remember feel good.
มันยากมากที่จะลืมความเจ็บปวด แต่มันก็ยากที่จะจำความรู้สึกที่ดีนั้นได้เช่นกัน

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”
ทุกนาทีที่คุณโกรธคุณจะสูญเสียความสุขไปหกสิบวินาที – Ralph Waldo Emerson

Wisdom comes from experience. Experience is often a result of lack of wisdom.
ความฉลาดเกิดจากประสบการณ์ และบ่อยครั้งที่ประสบการณ์นั้น ก็เกิดจากการขาดความฉลาด -Terry Pratchett

“Man may have discovered fire, but women discovered how to play with it.”
ผู้ชายอาจค้นพบไฟ แต่ผู้หญิงค้นพบวิธีเล่นกับมัน― Candace Bushnell

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
การใช้ชีวิตมีอยู่สองวิธี หนึ่งคือคิดว่าปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริง สองคือคิดว่าทุกสิ่งคือปาฏิหาริย์ -Albert Einstein

“Never spend your money before you have it.”
อย่าใช้จ่ายเงินก่อนที่จะมี – Thomas Jefferson

“Trust yourself. You know more than you think you do.”
เชื่อมั่นในตัวเอง คุณรู้มากกว่าที่คุณคิด -Benjamin Spock

“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.”
ไม่มีอะไรดีหรือไม่ดี แต่การคิด ทำให้เป็นเช่นนั้น -William Shakespear, Hamlet

“Man is the only creature who refuses to be what he is.”
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงคนเดียว ที่ปฏิเสธที่จะเป็นในสิ่งที่เขาเป็น -Albert Camus

“A day without laughter is a day wasted.”
วันที่ไร้เสียงหัวเราะนั้น เป็นวันที่สูญเปล่า -Nicolas Chamfort

“Two things are infinite: the universe and human stupidity;and I’m not sure about the universe.”
สองสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือจักรวาลและความโง่เขลาของมนุษย์ และฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับจักรวาล -Albert Einstein

We need never be hopeless.
เราไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง

“The best way to not feel hopeless is to get up and do something.Don’t wait for good things to happen to you.If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.”
วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่รู้สึกสิ้นหวังคือการลุกขึ้นและทำอะไรบางอย่าง อย่ารอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณออกไปและทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะเติมโลกด้วยความหวังคุณจะเติมความหวังด้วยตัวเอง -Barack Obama

When you have lost hope, you have lost everything.
เมื่อคุณสูญเสียความหวังคุณจะสูญเสียทุกสิ่ง

“Do not spoil what you have by desiring what you have not.
อย่าทำลายสิ่งที่คุณมี โดยปรารถนาสิ่งที่คุณไม่มี -Epicurus

“This is where it all begins.Everything starts here, today.”
นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ วันนี้ -David Nicholls, One Day

“Hope is a waking dream.”
ความหวังคือความฝันที่ตื่น -Aristotle

“We dream to give ourselves hope. To stop dreaming – well, that’s like saying you can never change your fate.”
เราใฝ่ฝันที่จะให้ความหวังกับตัวเอง หากหยุดฝัน ก็เหมือนกับการพูดว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของคุณได้ -Amy Tan

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.”
เราสร้างรายได้จากสิ่งที่เราได้รับ แต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้ – Winston Churchill

It’s not what you look at that matters, it’s what you see.
มันไม่สําคัญว่าคุณจะมองอะไรอยู่ แต่อะไรคือสิ่งที่คุณเห็น -Henry David Thoreau

Anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength.
ความกังวล ไม่ได้ขจัดความทุกข์ของวันพรุ่งนี้ หากแต่ทําให้เรี่ยวแรง ของวันนี้หมดสิ้น -Charles Spurgeon

“Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and big TVs.”
คนรวยมีทีวีขนาดเล็กและห้องสมุดขนาดใหญ่ คนจนมีห้องสมุดขนาดเล็กและทีวีขนาดใหญ่ -Zig Ziglar

When we’re incomplete, we’re always searching for somebody to complete us.
เมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบ เราจะค้นหาคนที่มาเติมเต็มให้กับเรา

I’ve been fighting to be who I am all my life.
ฉันจะต่อสู้ เพื่อที่จะเป็นตัวฉันไปตลอดชีวิต

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.”
เมื่อคุณหยุดคาดหวัง ว่าคนอื่นจะต้องสมบูรณ์แบบ คุณก็จะชอบพวกเขา ในสิ่งที่พวกเขาเป็น -Donald Mille

We’re all seeking that special person who is right for us.
เราทุกคนต่างกำลังมองหาคนพิเศษที่เหมาะสมกับเรา

The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.”
การพบกันของคนสองคน เป็นเหมือนการเชื่อมต่อของสารเคมีสองชนิด: หากมีปฏิกิริยาใด ๆ ทั้งสองจะเปลี่ยนไปทันที -Carl Gustav Jung

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.”
ความรักคือ สภาวะที่ความสุขของคนอื่น ความสำคัญสำหรับคุณ -Robert A. Heinlein

“Never tell the truth to people who are not worthy of it.”
อย่าบอกความจริงกับคนที่ไม่คู่ควรกับมัน -Mark Twain

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”
ความรักเป็นเหมือนลม คุณไม่สามารถมองเห็นได้ แต่คุณสามารถรู้สึกได้ -Nicholas Sparks

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”
การได้รับความรักจากใครบางคนทำให้คุณมีพลัง ในขณะที่การรักใครสักคน ทำให้คุณมีความกล้าหาญ -Lao Tzu

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
ถ้าคุณบอกความจริง คุณไม่ต้องจำอะไรเลย -Mark Twain

We spend too much time living in the ‘what if and need to learn to live in the ‘what is’
เราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่กับ “สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น” มากกว่าเรียนรู้ที่จะ ใช้ชีวิตกับ “สิ่งที่กําลังเกิดขึ้น” -Rev. Leroy Allison

You can have it all. Just not all at once.
คุณสามารถมีได้ทุกอย่าง แต่อาจจะไม่ใช่ในห้วงเวลาเดียวกัน -Oprah Winfrey

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.”
อย่าปล่อยให้การกลัวความพ่ายแพ้ ยิ่งใหญ่กว่าความตื่นเต้นในการชนะ – Robert Kiyosaki

Success isn’t measured by money or power or social rank.Success is measured by your discipline and inner peace.
ความสำเร็จไม่ได้วัดจากเงินหรืออำนาจหรืออันดับทางสังคม ความสำเร็จวัดจากวินัยและความสงบภายในของคุณ – Mike Ditka

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

28 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 11)

32 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 12)

44 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 13)

27 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 14)

26 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 15)


ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน EP.2
https://youtu.be/wPZ2j_MFfKA
50 ประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดบ่อยมากในการสนทนา
https://youtu.be/tDYt8ZXOsrI
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกพูดจากประโยคง่ายๆ และพื้นฐานๆที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงเป็นประโยคและเข้าใจความหมายไปด้วยจะช่วยให้เราสามารถนำประโยคเหล่านั้นไปใช้งานในสถานการณ์จริงและรู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ วันนี้ผมรวบรวมเอาประโยคที่พื้นฐานที่สุดมาให้ทุกคนได้ฝึกฝนกัน จริงๆยังมีมากกว่านี้แต่ 50 ประโยคเริ่มต้นนี้ถ้าฝึกพูดจนชินแล้วเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบทเลยทีเดียว
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกพูดอังกฤษ
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

See also  [Update] Translation Practice Set related with Complete Past Tense | set past tense - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน

100 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ง่าย ๆ ไม่เกิน 4 คำ เอาไปใช้วันนี้ได้เลย | ภาษาอังกฤษกับเคลี่


ภาษาอังกฤษกับเคลี่ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
FACEBOOK: WONDER ACADEMY เรียนภาษาอังกฤษกับครูหมอเคลี่
เรียนคอร์สพื้นฐาน (100 ชั่วโมง 1000 บาท) หรือคอร์สสนทนาแบบอเมริกัน (65 ชั่วโมง 2000 บาท) และซื้อหนังสืออีบุ๊ค American English Complete Grammar [เล่มเดียวจบ ครบสูตร] และ I Can Read [อ่านอังกฤษไม่ออก ขอบอกว่าเล่มนี้ช่วยได้] ได้ที่ Facebook ด้วยการติดต่อมาที่ https://m.me/englishwithkaylee

ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ใช้ได้ในบทสนทนาชีวิตประจำวัน
1. I see 2. I quit 3. Let me go 4. Me, too 5. Oh my God 6. No way 7. Come on 8. Hold on 9. I agree 10. Not bad
11. Not yet 12. See ya 13. Shut up 14. Why not? 15. Allow me 16. Be quiet 17. Cheer up 18. Good job 19. Have fun 20. How much?
21. I’m full 22. I’m home 23. I’m lost 24. My treat 25. So do I 26. This way 27. After you 28. Bless you 29. Follow me 30. Forget it
31. Good luck 32. I can’t 33. I promise 34. Of course 35. Slow down 36. Take care 37. Try again 38. Watch out 39. What’s up? 40. Oh shit
41. Bottoms up 42. Don’t move 43. Guess what? 44. I doubt it 45. I think so 46. I’m single 47. No problem 48. Keep it up 49. Let me think 50. Never mind
51. That’s all 52. Time’s up 53. What’s new 54. Count me in 55. Don’t worry 56. Feel better 57. I love you 58. I miss you 59. That sucks 60. Is it yours?
61. That’s great 62. Are you sure? 63. Do I have to? 64. He’s my age 65. Here, take it 66. No one knows 67. Take it easy 68. What a pity 69. Anything else 70. Be careful
71. Do me a favor? 72. Help yourself 73. I’m on a diet 74. Keep in touch 75. Time is money 76. Who’s calling 77. You did it 78. You set me up 79. May I help you? 80. Have a good time
81. Excuse me 82. Please help me 83. How’s it going? 84. I have no idea 85. I made it 86. Let me see 87. I’m in a hurry 88. It’s up to you 89. It’s wonderful 90. Do you want it?
91. What about you? 92. You owe me one 93. You’re welcome 94. Any day is fine 95. Are you kidding me?! 96. Congratulations 97. I didn’t mean it 98. Let’s go 99. Are you hungry? 100. I’m exhausted

ถ้าอยากได้เป็นบทเรียนเพื่ออ่านและทบทวน กดลิ้งค์ข้างล่างได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/englishwithkaylee/photos/pcb.2347800625510273/2347800222176980/?type=3\u0026theater
บางอันก็จะไม่ตรงนะคะ เพราะได้เปลี่ยนแปลงบทเรียนในคลิปนิดนึง

ครูชื่อเคลี่ค่ะ เกิดที่เมืองไทย เป็นคนอุดรค่ะ ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี 2001 เรียนจบมัธยมปลายที่รัฐฮาวาย ต่อตรีที่รัฐคอนเนคติคัท และจบเอกทันตแพทย์ที่ลาสเวกัส ตอนนี้ทำงานเป็นหมอฟันที่รัฐวอชิงตัน เริ่มสอนภาษาอังกฤษในเฟสบุ๊คปี 2016 ตอนที่เรียนทันต ปี 3 ค่ะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามในเพจมากกว่า 1.2 ล้านคน อยากให้คนไทยได้พูดภาษาอังกฤษเป็น จะได้เจริญก้าวหน้า และตัวเองก็อยากฝึกภาษาไทยด้วย จะสังเกตุได้ว่าบางทีอาจจะพูดแข็งกระด้างเกินไป หรือว่าสะกดคำไทยผิด เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเลยค่ะ พูดแต่อังกฤษ และคนที่บ้านก็พูดอิสานด้วย อันนั้นก็เริ่มไม่ถนัดแล้วเหมือนกันค่ะ ก็อย่าถือสากันเลยนะคะ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยครูสำเนียงอเมริกันเป๊ะค่ะ ครูจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆ นะคะ ขอบคุณที่มาดูคลิปและติดตามกันค่ะ
เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ, สำนวนภาษาอังกฤษ, ประโยคภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, เก่งภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว, วลีภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่เมืองนอก, American English, English lesson for thai people, Learn English, English lesson, ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ, การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง, สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกัน, คำศัพท์อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่อเมริกา, การฟังภาษาอังกฤษ, ฝึกการฟังภาษาอังกฤษ, เรื่องราวสั้นๆภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

100 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ง่าย ๆ ไม่เกิน 4 คำ เอาไปใช้วันนี้ได้เลย | ภาษาอังกฤษกับเคลี่

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูด 500 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถามตอบ พร้อมคำอ่าน คนไม่มีพื้นฐานกสามารถเรียนได้ ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี กับ อ.ต้นอมร
Basic Daily English Conversation : 500 English Phrases and Sentences
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี

ประโยคสั้นๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน – ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ – เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ – GetEng123


ประโยคภาษาอังกฤษ, คำแปล. บรรดาประโยคภาษาอังกฤษติดปาก ที่ใครๆ ก็พูดกันในชีวิตประจำวัน ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ แต่ได้ใจความ. เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในป จจุบันว า. ภาษาอังกฤษเข ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นในชีวิต. ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันพร้อมคําอ่าน..

คําถามภาษาอังกฤษ กวนๆ Wh: https://youtu.be/smVmnXhZeeA

100 คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ: https://youtu.be/lQ3hS7pDFYA

50+ คำคุณศัพท์ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย: https://youtu.be/0Aa4pPL25E

100 คำกริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด: https://youtu.be/j2dkDtj0HNI

รับเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี: https://www.youtube.com/watch?v=KaWVjwC23FU\u0026list=PL4pCfDUMdhfv9_ItMlJMpN6SaMoIKInx\u0026index=1

geteng123 ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ learnenglish vocabulary
เรียนภาษาอังกฤษทุกวันด้วยความหลงใหล! สามารถกดแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก แล้วเข้ามาฟังบ่อยๆ ทุกวัน จะได้จำศัพท์พร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องได้ด้วย

ประโยคสั้นๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน - ประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ - เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ - GetEng123

ฝึกพูด 300 ประโยคภาษาอังกฤษ พื้นฐาน สั้นๆ ง่ายๆ พร้อมคำอ่าน สำหรับเริ่มหัดสนทนา เรียนภาษาอังกฤษ


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
เปิดฟังทุกวัน พูดภาษาอังกฤษได้ภายใน 30 วัน (พูดอังกฤษได้ใน 1 เดือน) แน่นอน!
300 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษสั้น ๆ ง่าย ๆ เอาไปใช้วันนี้ได้เลย สำหรับผู้เริ่มหัดสนทนาภาษาอังกฤษ ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เพราะมีคำอ่าน และออกเสียงให้ฟัง ฝึกพูดอังกฤษกับ 300 ประโยคพื้นฐานง่ายๆ สามารถฝึกพูด ฝึกออกเสียงตาม เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี เมื่อเริ่มพูดตามได้แล้ว สามารถเปิดฟังเพื่อเป็นวิดีโอฝึกฟังภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ซึ่ง 300 คำและวลีภาษาอังกฤษ ในคลิปนี้ เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดบ่อยมากในการสนทนา ในชีวิตประจำวัน ครบทุกสถานการณ์
อาหารการกิน
งานอดิเรก
การถามความชอบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ
อาการป่วย ไม่สบาย
อุบัติเหตุ
ร้านอาหาร
ร้านตัดผม ร้านทำผม
จีบฝรั่ง หรือ ถูกฝรั่งจีบ
รสนิยม
สภาพอากาศ
ท่องเที่ยว
ช็อปปิ้ง
และประโยคภาษาอังกฤษสำหรับพูดคุยในหัวข้อต่างๆ อีกมากมาย ใช้จริงในชีวิตประจำวัน (English for daily life, basic conversation)
ทุกประโยค มีคำอ่าน คำแปล
สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1
https://youtu.be/4JQVdhX7KWk
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!
https://www.tonamorn.com/\r
\r
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คำ
https://www.tonamorn.com/vocabulary\r
\r
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ\r
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/\r
\r
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม\r
https://instagram.com/ajtonamorn

ฝึกพูด 300 ประโยคภาษาอังกฤษ พื้นฐาน สั้นๆ ง่ายๆ พร้อมคำอ่าน สำหรับเริ่มหัดสนทนา เรียนภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประโยคภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.