Skip to content
Home » [Update] คลิกปุ่ม submit ใน form แล้ว ส่งค่าตัวแปรไปอีกกับ form ทำอย่างไร และรับค่าตัวแปรยังไง | button แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] คลิกปุ่ม submit ใน form แล้ว ส่งค่าตัวแปรไปอีกกับ form ทำอย่างไร และรับค่าตัวแปรยังไง | button แปลว่า – NATAVIGUIDES

button แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

No. 14Chaidhanan

โพสกระทู้ (
9,202 )

บทความ (
2 )


Code (PHP)

<?php
$MT="DATA/";
$tep = []; //เปลี่ยนเป็น array
$type = isset($_POST['type'])? $_POST['type'] : ''; 
// กำหนดค่า default ให้กับ ตัวแปร POST
if (($handle = opendir($MT))) {//????????????
	while ($fn = readdir($handle)) {
		if(preg_match('/.*?\.(LEE|PCM|LHA)$/i',$fn)){ // เอาเฉพาะไฟล์ที่มี นามสกุลตามกำหนด
			$tep[]=$fn;
		}
	}
	closedir($handle);
	exit;
}
if($type>''){
	$file_path = $MT.$type; // $type นำค่ามากจาก $_POST['type']
	$j=0; for( $j; $j<26; $j++){ ${'num'.$j}=[];} //???????????? array	
	$datafile=file($file_path); //ดูจากข้อมูลแล้ว ใช้คำสั่งนี้ดีกว่า อ่านไฟล์ มาเป็น array แยกบันทัดให้ด้วย
	// $i=0; ไม่ต้องใช้ การนำข้อมูลเข้า array เป็นแบบ sequential อยู่แล้ว index ไล่ตามลำดับ
	$target1=[]; $target2=[]; $target3=[]; // ประกาศตัวแปร มารับข้อมูล
	foreach ($datafile as $line){// อ่านข้อมูลมาที่ละบันทัด
		$cols = explode(',', $line); // แยก ข้อมูลแต่ละบันทัด เก็บไว้ใน array
		foreach($cols as $k=>$val){ // loop เพื่อ กำหนด ข้อมูล
			$x='num'.($k+1); // ชื่อ ตัวแปรเริ่มที่ num1 แต่ $k เริ่มที่ 0
			if($k<1){ $$x[]=intval(substr($val,0,-2)); } else
			if($k>16 && $k<22){ $$x[]=intval($val); } // แปลงบาง field เป็นตัวเลข ซึ่งกํไม่รู้ว่าทำไมต้องแปลง
			else $$x[]=$val;
		}
    $target1[] = 10; 
    $target2[] = 20;
    $target3[] = 30;
		// $i++; 
		closefile($datafile);
	}
}
?><!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>LoadCell</title>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;">
<meta http-equiv="X-Ua-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, maximum-scale=3, minimum-scale=0.5" />
<Link rel="stylesheet" href="">
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>   
</head>
<body bgcolor="#cccccc">
<form method="get" action="" >
	<select name="type"  required>
	<option>-DATA-</option>
<?php foreach($tep as $entry): /* สร้าง list option */
	$slc = ($entry === $type? 'selected ' : ''); // กำหนดให้แสดง รายการที่เลือก
?>
	<option value="<?=$entry?>" <?=$slc?> ><?=$entry?></option>
<?php endforeach; ?>
	</select>  
	<button mxlns ="" type="submit" >Summit</button>
</form>
<?php if($type>''): /* ตรวจสอบ มีการ request กราฟ หรือไม่*/?>
<div id="container" style="min-width: 480px; height: 520px; margin: 0 auto;"></div>    
<script>
$(document).ready(()=>{ 
	// เปลี่ยนใช้คำสั่งนี้ ดีกว่า หรือ เมื่ออยู่ท้ายไฟล์ ไม่ต้องใช้ก็ได้ 
	// เป็นคำสั่งให้ทำงานเมื่อโหลดข้อมูลเสร็จแล้ว เหมือน body onload
	$('#container').highcharts({
		chart: { type: 'line' }, //????????? ??????? ??????????????? line ???????? 
		title: { text: 'Lode cell monitor' }, //????????
		xAxis: { categories: ['<?= implode("','", $num1); ?>'] }, //????????? x 
		yAxis: { title: { text: 'Load cell value' }},
		tooltip: {
			enabled: false,
			formatter: function() {
				return '<b>'+ this.series.name +'</b><br/>'+
					this.x +': '+ this.y ;
			}
		},
		legend: {	layout: 'vertical',	align: 'right',	verticalAlign: 'top',	x: -0,	y: 90,	borderWidth: 0},
		plotOptions: {
			line: {
				dataLabels: {
					//enabled: true //????????????????????  
				},
				enableMouseTracking: false
			}  
		},
		series: [
			{name: 'loadcell-1',	color: '#0066FF',	data: [<?= implode(',', $num19)?>]}, 
			{name: 'loadcell-2',	color: '#FF6600',	data: [<?= implode(',', $num20)?>]}, 
			{name: 'loadcell-3',	color: '#33CC00',	data: [<?= implode(',', $num21)?>]}, 
			{name: 'loadcell-4',	color: '#990033',	data: [<?= implode(',', $num22)?>]}, 
			{name: 'target : 10',	color: '#FF0033',	dashStyle: 'ShortDash',	data: [<?= implode(',', $target1)?>]}, 
			{name: 'target : 20',	color: '#FF0033',	dashStyle: 'ShortDash',	data: [<?= implode(',', $target2)?>]}, 
			{name: 'target : 30',	color: '#FF0033',	dashStyle: 'ShortDash',	data: [<?= implode(',', $target3)?>]}
		] // ?????? array ??? y
	});
});
</script>
<?php endif; ?>
</body>
</html>


อ่าน วิเคราะห์ และ ประยุกต์เอานะครับ

Date :
2020-09-20 10:58:38
By :
Chaidhanan


[NEW] Button แปลว่า | button แปลว่า – NATAVIGUIDES

Button

(Button อ่านว่า บั๊ทท่อน)

Button แปลว่า ปุ่ม กระดุม [n. vt.]

ตัวอย่างประโยค Button ภาษาอังกฤษ

so

Button

it or I’ll turn us both in.

(โซ บั๊ทท่อน หนิด ออ อิล เทิน อัซ โบธ อิน)

หุบปากไว้ ถ้าไม่อยากติดคุกทั้งคู่

I click one

Button

and 100 different newsmen

(ไอ คลิ๊ก วัน บั๊ทท่อน แอนด์ 100 ดีฟเฟอะเร็นท newsmen)

ผมกดปุ่มครั้งเดียว ผู้สื่อข่าวต่างสำนัก 100 คน

I’ll press the other

Button

just to be sure…

(อิลล เพรส ดิ อ๊อเธ่อร์ บั๊ทท่อน จั๊สท ทู บี ชัวร์)

ผมจะกดอีกปุ่มดู…

Button’s Buttons. There isn’t a

Button

we don’t make.

(บั๊ทท่อน บั๊ทท่อน แดร์ อีสซึ่น ดา บั๊ทท่อน วี ด้อนท์ เม้ค)

กระดุมของบัทตัน ไม่มีกระดุมไหนที่เราผลิตไม่ได้

The war has been kind to the

Button

industry.

(เดอะ วอร์ แฮ็ส บีน ไคนด์ ทู เดอะ บั๊ทท่อน อิ๊นดัสทรี่)

See also  [NEW] เนื้อเพลง ทางเดินแห่งรัก - แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร | เพลง เดินทาง - NATAVIGUIDES

สงครามเอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหรรมเม็ดกระดุม

No, you push the

Button

first, then you slate.

(โน , ยู พุช เดอะ บั๊ทท่อน เฟิร์สท , เด็น ยู สเล๊ท)

ไม่ คุณกดปุ่มก่อน แล้วค่อยพูด

Point it away from your face, press the

Button

on top,

(พ๊อยท์ ดิธ อะเวย์ ฟรอม ยุร เฟซ , เพรส เดอะ บั๊ทท่อน ออน ท๊อพ ,)

กดปุ่มที่อยู่ด้านบน

That

Button

activates an air duct

(แดท บั๊ทท่อน แอคทิเฝท แอน แอร์ ดั๊คท)

มันเป็นปุ่มเปิดช่องลม

Miss, I need you to

Button

your blouse.

(มิซ , ไอ นี๊ด ยู ทู บั๊ทท่อน ยุร บเลาซ)

คุณครับ, ช่วยใส่เสื้อด้วย

It’s as if somebody hit the snooze

Button

in my brain,

(อิทซ แอส อิ๊ฟ ซัมบอดี้ ฮิท เดอะ ซนูส บั๊ทท่อน อิน มาย เบรน ,)

เหมือนกับมีคน มากดปุ่มงีบในสมองฉัน

you would be sewing on a

Button

at the same time as driving,

(ยู เวิด บี ซิววิง ออน อะ บั๊ทท่อน แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ แอส ดรายวิง ,)

ว่านายสามารถขับรถไป เย็บกระดุมไปได้

I promise we will do our sleeping bag, sewing a

Button

on,

(ไอ พรอมอิซ วี วิล ดู เอ๊า ซลีพพิง แบ๊ก , ซิววิง อะ บั๊ทท่อน ออน ,)

ผมสัญญาว่าจะอยู่ใน ถุงนอน เย็บกระดุมเสื้อ

With this

Button

down here, I can have 450 for road, 550 for track,

(วิธ ดิส บั๊ทท่อน เดาน เฮียร , ไอ แคน แฮ็ฝ 450 ฟอร์ โร้ด , 550 ฟอร์ แทร็ค ,)

จากปุ่มตรงนี้ ให้เป็น 450 บนถนน 550 บนสนาม

You know you can’t sew on a

Button

with a hammer? I know how to sew.

(ยู โนว์ ยู แค็นท โซ ออน อะ บั๊ทท่อน วิธ อะ แฮ๊มเมอร์ ไอ โนว์ ฮาว ทู โซ)

รู้มั้ยว่านายเย็บกระดุมด้วยค้อนไม่ได้ ผมเย็บเป็นน่า

and race me, and I’ll sew a

Button

on my shirt.

(แอนด์ เร้ซ มี , แอนด์ แอล โซ อะ บั๊ทท่อน ออน มาย เชิ๊ร์ท)

และแข่งกับผม ผมจะเย็บกระดุมเสื้อ

Belly

Button

Murders?

(เบลลิ บั๊ทท่อน เม๊อร์เด้อร์)

คดีฆ่าตกรรม เบลลี่ บัตตอล

You

Button

up.

(ยู บั๊ทท่อน อั๊พ)

คุณ ติดกระดุมด้วย.


‘Event’ (อีเว้นท์) – Season Five [Official MV HD]


ดาวน์โหลดเพลง ‘Event’ กด 123 1033147 3 แล้วกดโทรออก
ดาวน์โหลดผ่าน iTunes ที่ https://itunes.apple.com/th/album/eventsingle/id581386823
\”Event\” นำเสนออีกมมุมมองของความรัก….ความเชื่อของหลายๆคนที่คิดว่า \”ความรักเป็นเรื่องบังเอิญ\” และเชื่อว่า \”การได้รู้จักใครสักคน ก็เป็นเรื่องบังเอิญ\” แต่ทว่าหารู้ไม่ ถ้าฉุกคิดสักหน่อย \”ทุกการรู้จัก หรือทุกๆความรัก ล้วนมีที่มา ล้วนมีเหตุการณ์ และถูกจัดวางไว้\” เนื้อหาเพลงถ่ายทอดเหตุการณ์ของความรักที่เกิดขึ้น ทั้งคาดฝันและไม่คาดฝัน แต่งเนื้อร้องและทำนองโดย \”พี่ป๋ำ นักร้องนำวง วัชราวลี\”
ดาวน์โหลดเพลง \”Event\” และทุกเพลงของ Season Five ได้ที่ 1232555
(นาทีละ 5 บาท ไม่รวมค่าดาวน์โหลด)
ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.facebook.com/seasonfiveband
และ http://www.sanamluangmusic.com

Season Five ซิงเกิล \”Event\”
คำร้อง/ทำนอง ป๋ำ วัชราวลี
เรียบเรียง เหมือนเพชร อำมะระ
รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยู่จริง รักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริง
อยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไหว ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจ
ผ่านมาแล้ว ขออย่าเพิ่งไป
เชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มา ฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์
อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝัน
เธอเชื่อไหม หัวใจมีมากกว่านั้น
เรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงจริง
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาเอาความรักฉันไป
Oh I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด
ถ้าได้ยินแล้วก็ขอให้เดินผ่านมา ได้ยินแล้วก็ขอให้รีบเข้ามา
เข้ามาลองเอามือวางที่หน้าฉัน
เธอเชื่อไหม เรื่องหัวใจที่ตรงกัน
เธอเชื่อไหม รักของฉันนั้นมีจริง
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาเอาความรักฉันไป
Oh I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด
หากมองความรักให้ดี ก็จะเจอมุมที่ดี
และเธอจะรู้วิธี ดูแลคนที่ห่วง
จะไม่ปล่อยให้ใครใครต้องเดา
จะไม่ปล่อยให้ในมือต้องเหงา รักของเรา…
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาเอาความรักฉันไป
I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด
ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น
หัวใจตรงกับฉัน มาเอาความรักฉันไป
I just wanna be
เธอ เธอได้ยินไหม เธออยู่ตรงที่ใด…

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

'Event' (อีเว้นท์) - Season Five [Official MV HD]

Thailand is OPEN!!! / Back to PHUKET / Amazing Thai Food and Boat Tour


Thailand is ready to welcome back tourists and in today’s video we will be traveling to Phuket and visiting a few places certified with Thailand Tourism Standard established by the Department of Tourism.
We’ll stay in a beautiful hotel located by the stunning Karon beach, we’ll travel on a classic Thai boat to one of the islands near Phuket, and also we will be enjoy extremely delicious Thai food tour in one of the best restaurants of Phuket!

See also  [NEW] *eternity* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | eternity แปล - NATAVIGUIDES

Learn more about Thailand Tourism Standard:
Website: https://tts.dot.go.th/home
FB page : https://www.facebook.com/ThailandTourismStandard/

Today’s Location:
Andaman Seaview Hotel https://g.page/AndamanSeaviewPhuket?share
Chalong Pier https://g.page/chalongpier?share
Blue Elephant Restaurant https://goo.gl/maps/xmovn7tXKjnUUAia9
Sunset place https://goo.gl/maps/P7aA2wPkF43wFn7u8

MY GEAR
Main camera: https://amzn.to/2MkUrhl
Main lens: https://amzn.to/3iHhnn4
Bike camera: https://amzn.to/2KM2pQo
Mic 1: https://amzn.to/3sPWoTT
Mic 2: https://bit.ly/Lark150
Stabilizer: https://bit.ly/mickeygimbal
Drone: https://amzn.to/3w8qW4v

MY BIKE AND BACKSTORY
https://youtu.be/J_yW8kdRx5Q

MY SOCIALS
Instagram https://www.instagram.com/MickeyStotch
Facebook https://www.facebook.com/MickeyStotchOriginal
Tiktok https://www.tiktok.com/@mickeystotch
Twitter https://twitter.com/MickeyStotch

Music in this video https://bit.ly/MickeyMusic (get 2 extra months free)
FAQ \u0026 Introduction https://youtu.be/J_yW8kdRx5Q
Buy me a drink https://www.buymeacoffee.com/MickeyStotch
Support new episodes https://www.patreon.com/MickeyStotch
Tshirts https://mickeystotch.creatorspring.com/

For business collaborations [email protected]

DepartmentOfTourism ThailandTourismStandard ช้างชูงวงเริงร่า มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม มาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว

Thailand is OPEN!!! / Back to PHUKET / Amazing Thai Food and Boat Tour

Button Widget คืออะไร


มาทำความรู้จัก Button Widget ใน Elementor กันดีกว่า ว่าคืออะไร ^^
ถ้าชื่นชอบคลิบ ฝากกด Like กด Share กด ติดตาม และกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งๆ เพื่อเป็นการให้กำลังใจเราในการทำคลิบใหม่ๆ ออกมาด้วยนะ
++++++++++++++++++
ติดตาม ETR ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/elementorbyetr
Youtube : https://bit.ly/3dMiXA5
Web : https://www.elementorthaireseller.com
++++++++++++++++++

Button Widget คืออะไร

Consonant Sound Glottal ‘T’ / ʔ / as in \”button\” – American English Pronunciation


This consonant sound doesn’t occur in many English words. However, it’s very noticeable. For that matter, it makes a lot of sense to learn to pronounce it correctly. You’ll sound very American 😊.
In this video, you’ll find out how to make the glottal ‘T’ / ʔ/ consonant, when and why it’s used in words.
You’ll practice making this sound with a pronunciation exercise recorded by a professional speech therapist.
Quick Links:
• Glottal ‘T’ vs \”Regular\” ‘T’ : 0:19
• What is a Glottal ‘T’ sound? 01:19
• When does the Glottal ‘T’ occur? 01:38
• Why do Americans pronounce the Glottal ‘T’? 02:12
• How to make the Glottal /ʔ/ sound: 02:42
• Pronunciation exercise: 05:47
Related Videos:
AmericanPronunciation ConsonantSounds StopSounds
► Stop Sounds Overview
https://www.youtube.com/watch?v=yFPbLcUCraQ
► Consonant Sound Flap ‘T’ /t̬/ as in \”water\”
https://www.youtube.com/watch?v=9bUIkuwOdU
► Consonant Sound /t/ as in \”toy\”
https://www.youtube.com/watch?v=mLlotV_0dRI\u0026
► Consonant Sound /d/ as in \”dog\”
https://www.youtube.com/watch?v=N73xPe0x79g
► Consonant Sound /p/ as in \”pie\”
https://www.youtube.com/watch?v=V_n_rUKQSew\u0026
► Consonant Sound /b/ as in \”boy\”
https://www.youtube.com/watch?v=LbCOXRz7Uf8
► Consonant Sound /k/ as in \”key\”
https://www.youtube.com/watch?v=zxrveu6yu6E
► Consonant Sound /ɡ/ as in \”gift\”
https://www.youtube.com/watch?v=vP5XKYvxe0Q
[THIS VIDEO HAS ENGLISH, CHINESE, JAPANESE, VIETNAMESE, AND PORTUGUESE SUBTITLES]

TRANSCRIPT
Hello there! This is the \”Sounds American\” channel.
In this video, we’re going to talk about the glottal ‘T’ sound,
as in the word \”button.\” You can also hear this sound in words like \”certain,\” \”satin,\” \”cotton\” or \”kitten.\”
Now listen to how these words sound with the \”regular\” ‘T’.
Can you hear a difference?
In American English, these words are pronounced with the glottal ‘T.’
It’s not a mistake to use a \”regular\” ‘T’ sound. Don’t worry, you’ll be perfectly understood.
Still, the glottal ‘T’ is typical for American English. So if you want to learn more about this sound and perfect your pronunciation skills, keep watching.
OK, let’s begin with a question: what is a glottal ‘T’ sound?
If you watched the Stop Sounds Overview video, you may remember that there are six stop consonants in American English.
Still, we’re now talking about another stop sound.
Yes, that’s right.
The glottal ‘T’ is a variation of the /t/ sound that occurs only in a certain position in a word and is pronounced in a different way.
What happens is that the /t/ sound becomes a glottal ‘T’ before a weak syllable ending with /n/: \”button.\”
Why does a \”regular\” /t/ become a glottal ‘T’?
Informal speech is usually very relaxed. So, it’s natural to swallow or drop vowels in weak syllables.
Let’s get back to our example, the word \”button\”: /ˈbʌt·ən/
The last vowel could be dropped: /ˈbʌt·n̩/
But you still need to link the /t/ and the /n/ sounds.
It’s easier to stop the air in your throat and quickly direct it through your nose for the /n/: /ˈbʌʔ·n̩/
That’s essentially how the glottal ‘T’ sound works.
Now let’s find out how to make this sound.
1. First, we’ll learn to link the \”regular\” ‘T’ sound and the /n/ consonant, without a vowel in between.
Split the word \”button\” into two parts and pronounce them separately. Do it as slowly as you need. Don’t rush it at this point:
/ˈbʌt/ /n/, /ˈbʌt/ /n/, /ˈbʌt/ /n/
Next, try and link the /t/ and the /n/ by reducing the pause between them. Don’t remove the pause completely, though, just make it shorter:
/ˈbʌt·n̩/, /ˈbʌt·n̩/, /ˈbʌt·n̩/
2. Next, let’s learn how to make our glottal ‘T’ sound. We’ll start by doing a small exercise to catch or stop the air in your throat, using the common American expression: \”uhoh.\” Learning this will help you to make the glottal ‘T’ in the next step.
Make sure that you pause between the sounds when you say \”uhoh.\” You can do this by holding your breath for a moment with the muscles of your throat.
Try it: \”uhoh,\” \”uhoh,\” \”uhoh.\”
3. Now we’ll replace the /t/ in the word \”button\” with a glottal ‘T.’ We’ll pronounce the glottal ‘T’ the same way as we did with \”uhoh.\”
Here’s how you do it:
• First, stop and hold the air in your throat on the glottal ‘T.’
• Then make the /n/ sound
Don’t forget to leave a short pause between the glottal ‘T’ and the /n/ sound. If you pronounce them too quickly, it’ll sound wrong.
Let’s try saying the word \”button\” using the same melody as in \”uhoh.\”
[Pronunciation exercise]
• button
• accountant
• beaten
• bitten
• botany
• brighten
• certain
• cotton
• curtain
• eaten
• fatten
• flatten
• forgotten
• fountain
• frighten
• gotten
• Hilton
• important
• kitten
• Latin
• maintenance
• mittens
• mountain
• mutton
• remittance
• rotten
• satin
• smitten
• sweeten
• written

See also  ฝึกแต่งประโยค | ไว้พูดเองในชีวิตประจำวัน | 12 ประโยคสำเร็จรูป 100 ประโยค | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ | บุพบท อังกฤษ

Consonant Sound Glottal 'T' / ʔ / as in \

CLASH – ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอ [OFFICIAL MUSIC VIDEO]


เพลงประกอบละคร \”เธอกับเขาและรักของเรา\” Digital Download1230007\r
www.clashfansite0007.com,\r
www.duckbar.com, www.facebook.com/CLASHFANSITE0007\r
Category:

CLASH - ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอ [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ button แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *