Skip to content
Home » [Update] คงคลัง – Stock Card กระดาษแห่งความเคลื่อนไหว | แบบฟอร์ม stock card – NATAVIGUIDES

[Update] คงคลัง – Stock Card กระดาษแห่งความเคลื่อนไหว | แบบฟอร์ม stock card – NATAVIGUIDES

แบบฟอร์ม stock card: คุณกำลังดูกระทู้

กระดาษ เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการจดบันทึก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เชื่อกันว่ามีการใช้กระดาษครั้งแรกๆ โดยชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณ
กระดาษในยุคแรกๆ ล้วนผลิตขึ้นเพื่อการจดบันทึกด้วยกันทั้งสิ้น จึงไม่ผิดนักกล่าวได้ว่าระบบการเขียนคือแรงผลักดันให้เกิดการผลิตกระดาษขึ้นในโลก

การจดบันทึกเป็นวิธีการพื้นฐานที่มนุษย์ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งในระบบธุรกิจก็เช่นกัน กระดาษแทบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ซึ่งมันอาจจะเป็นเพียงแค่การจดบันทึกหรือเป็นเอกสารสำคัญยิ่งก็ได้

Stock card ก็เป็นการจดบันทึกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่
เคลื่อนไหวอย่างไรนะหรอ ก็ง่ายๆ เลยมีแค่เคลื่อนไหวเข้ากับเคลื่อนไหวออกไง

ให้เราจินตนาการว่าเรามีที่เก็บสินค้าถ้าเราอยากรู้ประวัติการรับเข้าและเบิกใช้ของสินค้าเพื่อดูว่าเรามีของคงเหลือเท่าไหร่ เราก็ต้องมีการจดบันทึกยอดเข้า-ออกของสินค้านั้นๆ แล้วเราก็จะได้ยอดคงเหลือ ณ ที่เก็บสินค้านั้นถูกต้องใช่ไหม
นั่นคือถ้าเรามี stock card ของสินค้าทุกตัวและจดบันทึกความเคลื่อนไหวได้หมด ทีนี้เราก็จะเช็คยอดและประวัติมันง่ายๆ เลยนะสิ

ปัญหาคือถ้าสินค้าเรามีเยอะๆหละ ลองจินตนาการถึงบริษัทที่มีการสินค้าอยู่หลากหลายประเภท เอาเป็น บริษัทสุขภัณฑ์แล้วกัน โถส้วม อ่าง ก๊อก โอ้ยไม่รู้ตั้งกี่ประเภท แต่ละประเภทมีกี่ยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อ มีกี่รุ่น กี่สี กี่ขนาด………….บอกได้คำเดียว ใช้ stock card แบบจดมือ คนจดตายอย่างเดียว แถมไม่รับประกันความถูกต้องอีก

บริษัทที่มีจำนวนสินค้าเยอะๆ ก็จะพยายามที่จะหาโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแรมสำหรับจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้าตรงนี้ ซึ่งบางบริษัทก็เลือกที่จะซื้อ ERP มาใช้สำหรับเรื่องนี้ด้วย

แล้ว ERP มาช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไร……เกริ่นมาถึงขนาดนี้ มันก็ต้องมีดีสินะ
แน่นอน ERP มีระบบเก็บประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าให้ไง ทุกๆการทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวใดก็ตามที่ทำ ขอย้ำว่าเฉพาะที่ทำรายการในระบบ ERP ระบบมันจะบันทึกประวัติให้จ้า
ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ การเบิก การตัดจ่าย การโอนย้าย การขาย การตรวจนับ บลา บลา บลา ซึ่งครอบคลุมทุกการเคลื่อนไหวของสินค้า แต่ละคนแค่ทำงานของคุณไป ที่เหลือก็ปล่อยให้ ERP เก็บข้อมูลให้
ณ วันที่คุณต้องการดูประวัติหรือยอดคงเหลือ ก็แค่เปิดระบบ ดูข้อมูล หรือพิมพ์มันออกมาเป็นกระดาษ เห็นไหมผลลัพธ์เดียวกันแต่ไม่ต้องเสียคน เสียเวลามานั่งจดทีละรายการ แถมลดความผิดพลาดในการจดได้ด้วย

เห็นประโยชน์ของระบบ electronic แล้วยังว่ามันช่วยคุณพัฒนาศักยภาพในองค์กรคุณได้ขนาดไหน

กระดาษ เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการจดบันทึก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เชื่อกันว่ามีการใช้กระดาษครั้งแรกๆ โดยชาวอียิปต์และชาวจีนโบราณกระดาษในยุคแรกๆ ล้วนผลิตขึ้นเพื่อการจดบันทึกด้วยกันทั้งสิ้น จึงไม่ผิดนักกล่าวได้ว่าระบบการเขียนคือแรงผลักดันให้เกิดการผลิตกระดาษขึ้นในโลกการจดบันทึกเป็นวิธีการพื้นฐานที่มนุษย์ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งในระบบธุรกิจก็เช่นกัน กระดาษแทบจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ซึ่งมันอาจจะเป็นเพียงแค่การจดบันทึกหรือเป็นเอกสารสำคัญยิ่งก็ได้Stock card ก็เป็นการจดบันทึกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่เคลื่อนไหวอย่างไรนะหรอ ก็ง่ายๆ เลยมีแค่เคลื่อนไหวเข้ากับเคลื่อนไหวออกไงให้เราจินตนาการว่าเรามีที่เก็บสินค้าถ้าเราอยากรู้ประวัติการรับเข้าและเบิกใช้ของสินค้าเพื่อดูว่าเรามีของคงเหลือเท่าไหร่ เราก็ต้องมีการจดบันทึกยอดเข้า-ออกของสินค้านั้นๆ แล้วเราก็จะได้ยอดคงเหลือ ณ ที่เก็บสินค้านั้นถูกต้องใช่ไหมนั่นคือถ้าเรามี stock card ของสินค้าทุกตัวและจดบันทึกความเคลื่อนไหวได้หมด ทีนี้เราก็จะเช็คยอดและประวัติมันง่ายๆ เลยนะสิปัญหาคือถ้าสินค้าเรามีเยอะๆหละ ลองจินตนาการถึงบริษัทที่มีการสินค้าอยู่หลากหลายประเภท เอาเป็น บริษัทสุขภัณฑ์แล้วกัน โถส้วม อ่าง ก๊อก โอ้ยไม่รู้ตั้งกี่ประเภท แต่ละประเภทมีกี่ยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อ มีกี่รุ่น กี่สี กี่ขนาด………….บอกได้คำเดียว ใช้ stock card แบบจดมือ คนจดตายอย่างเดียว แถมไม่รับประกันความถูกต้องอีกบริษัทที่มีจำนวนสินค้าเยอะๆ ก็จะพยายามที่จะหาโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแรมสำหรับจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้าตรงนี้ ซึ่งบางบริษัทก็เลือกที่จะซื้อ ERP มาใช้สำหรับเรื่องนี้ด้วยแล้ว ERP มาช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไร……เกริ่นมาถึงขนาดนี้ มันก็ต้องมีดีสินะแน่นอน ERP มีระบบเก็บประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าให้ไง ทุกๆการทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวใดก็ตามที่ทำ ขอย้ำว่าเฉพาะที่ทำรายการในระบบ ERP ระบบมันจะบันทึกประวัติให้จ้าไม่ว่าจะเป็น การซื้อ การเบิก การตัดจ่าย การโอนย้าย การขาย การตรวจนับ บลา บลา บลา ซึ่งครอบคลุมทุกการเคลื่อนไหวของสินค้า แต่ละคนแค่ทำงานของคุณไป ที่เหลือก็ปล่อยให้ ERP เก็บข้อมูลให้ณ วันที่คุณต้องการดูประวัติหรือยอดคงเหลือ ก็แค่เปิดระบบ ดูข้อมูล หรือพิมพ์มันออกมาเป็นกระดาษ เห็นไหมผลลัพธ์เดียวกันแต่ไม่ต้องเสียคน เสียเวลามานั่งจดทีละรายการ แถมลดความผิดพลาดในการจดได้ด้วยเห็นประโยชน์ของระบบ electronic แล้วยังว่ามันช่วยคุณพัฒนาศักยภาพในองค์กรคุณได้ขนาดไหน

สำหรับการออกแบบ stock card ใน AX นั้น ให้จำไว้ว่าจะมีคำถามสำคัญที่ต้องถามลูกค้า อยู่ 2 อย่าง คือ

  1. ต้องการดูปริมาณสินค้า on-hand ถึงระดับไหน Site, Warehouse, Location, Batch, Serial
  2. ต้องการควบคุมต้นทุนของสินค้าในระดับไหน Site, Warehouse, Location, Batch, Serial

ซึ่งตรงนี้จะสัมพันธ์กับการตั้งค่า Dimension Group ในเวอร์ชั่นก่อนๆ หรือ storage dimension และ tracking dimension ใน version 2012

สำหรับการออกแบบ stock card ใน AX นั้น ให้จำไว้ว่าจะมีคำถามสำคัญที่ต้องถามลูกค้า อยู่ 2 อย่าง คือซึ่งตรงนี้จะสัมพันธ์กับการตั้งค่า Dimension Group ในเวอร์ชั่นก่อนๆ หรือ storage dimension และ tracking dimension ใน version 2012

ถ้าคำถามที่ 1 ลูกค้า ลูกค้าบอกถึงระดับไหน ให้เช็ค filed “Physical inventory” ถึงระดับนั้o

ถ้าคำถามที่ 2 ลูกค้า ลูกค้าบอกถึงระดับไหน ให้เช็ค filed “Financial inventory” ถึงระดับนั้น

ถ้าคำถามที่ 1 ลูกค้า ลูกค้าบอกถึงระดับไหน ให้เช็ค filed “Physical inventory” ถึงระดับนั้oถ้าคำถามที่ 2 ลูกค้า ลูกค้าบอกถึงระดับไหน ให้เช็ค filed “Financial inventory” ถึงระดับนั้น

See also  [Update] ผลบอล ผลบอลสด ผลฟุตบอลล่าสุด | ดู ผล วอลเลย์บอล วัน นี้ - NATAVIGUIDES

หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับ พี่น้องที่ปรึกษาทุกท่านนะครับ

หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับ พี่น้องที่ปรึกษาทุกท่านนะครับ

[Update] Stock Inventory Form Template | แบบฟอร์ม stock card – NATAVIGUIDES

Tracking of stock inventory can be difficult and this difficulty increases with the largeness of the store, shop, supermarket and more. Many people use paper but it has been proven to be a very unsafe way to capture such records. Thus, the need for this Stock Inventory Form which you can use to capture all your stocks.

The good thing about this form is that it is applicable to most types of businesses. Aside from this, it is very easy to use as it was designed with you in mind. Not only does the form have the important fields, but you can also add an additional field if you want. This Stock Inventory Form comes with some automated fields like the total inventory value field. You do not need to manually enter a value in the field because it is automatically calculated. This helps to eliminate errors and to improve the ease of use. You should start using this Stock Inventory Form today as it is one of the best you can get.


Ep1 Excel สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP


Excel Ep 1 สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP และ SUMIF
สำหรับเพื่อนท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับ Excel ลองส่งคำถามมาในด่านล่างนี้นะคะ ถ้าหญิงทำได้จะช่วยทำให้ดูนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามค่ะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep1 Excel  สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP

See also  [NEW] Hua Hin Accounting & Law | สิทธิประกันสังคม 2562 - NATAVIGUIDES

Customer left Negative review after phone call – Listen to the recording.


Need a repair? Visit our repair shop if you are local or mail in your device using the mailin form at http://northridgefix.com/mailin/
Have a question and need an answer ?.
http://northridgefix.com/askus/
Consider donating if our videos helped you out in anyway. it takes a lot of time and effort to create the content.
http://paypal.me/NorthridgeFix
Low Melt Solder
http://northridgefix.com/product/lowmeltsolderstick/
Microscope
https://northridgefix.com/product/microscopecamerabundle108060fps180xlensringadapter2barlowlenses05x075x/
Ring light
https://northridgefix.com/product/96ledmicroscopesuperbrightringlightshadowfreeillumination/
Qianli Tweezers
https://northridgefix.com/product/qianliprecisiontweezersbentfineandheavyduty/
Best Tweezers
https://northridgefix.com/product/bestmultifunctionprecisiontweezersstainlesssteelantistaticforelectronicsrepair/
Mechanic Tweezer
https://northridgefix.com/product/mechanicprecisionlongandthickenedtweezerantislip/
Blades
https://northridgefix.com/product/precisionbladestick/
PCB Holder
https://northridgefix.com/product/universalpcbboardholderfullyadjustablejigfixture/
iBoot Box iPhone amp meter tester
https://northridgefix.com/product/mechanicibootboxpowermeterandtesterforiphone6upto11promax/
Android Power Test cable
https://northridgefix.com/product/mechanicibootadpowersupplytestcableforandroidphonerepair/
Needle Bottles Alcohol Dispenser
https://northridgefix.com/product/3x50mlneedletipbottledispenserforliquidsfluxalcoholoil/
Phone Storage Box
https://northridgefix.com/product/multifunctionstorageboxforphonesandotherdevices/
Nintendo Switch Parts and Components
https://northridgefix.com/?s=nintendo\u0026post_type=product
QFN Chip adapter for EEPROM firmware programming
http://northridgefix.com/product/2xmacbookqfnefichipadapterforeepromfirmwareprogramming/
Premium Solder Braid
https://northridgefix.com/product/premiumdesolderbraidwick10ftlength/
Blade stick
https://northridgefix.com/product/precisionbladestick/
500 USB Connectors Box
http://northridgefix.com/product/500chargingportconnectorsforphonestabletsandotherelectronicdevicesrepair/
Quick 861DW Bent Nozzles
http://northridgefix.com/product/quick861dwhotairstationnozzles/
AMTECH NC559V2TF Flux
http://northridgefix.com/product/amtechnc559v2tfflux10gsyringeplunger2needlesizes/
USB/USBC white Amp test meter
http://northridgefix.com/product/usbvoltampmetersupportsusbcandandallotherusbconnectors/
2x enameled jumper wire roles
http://northridgefix.com/product/2xjumperwireroles01mminsulated01mmuninsulatedrestorebrokenpadstraces/
76pc universal laptop power charger
http://northridgefix.com/product/76pcultimateuniversallaptopandelectronicschargerkitincluding2powercables/
Weller Soldering station
https://rover.ebay.com/rover/1/71153200192550/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l1313%26_nkw%3Dweller%2B2021%26_sacat%3D0\u0026campid=5338440312\u0026toolid=20008
===================================================
Negative review and false accusations after phone call. Who should we blame.
If you are local, drop in and say hello
NorthridgeFix
18473 Devonshire st, Unit c
Northridge, CA 91325
Phone: 8186687058
http://NorthridgeFix.com

Customer left Negative review after phone call - Listen to the recording.

PS5 Motherboard Repair. No Signal and No Fan Spin – HDMI Connector replacement


Need a repair? Visit our repair shop if you are local or mail in your device using the mailin form at http://northridgefix.com/mailin/
Have a question and need an answer ?.
http://northridgefix.com/askus/
Consider donating if our videos helped you out in anyway. it takes a lot of time and effort to create the content.
http://paypal.me/NorthridgeFix
Low Melt Solder
http://northridgefix.com/product/lowmeltsolderstick/
Microscope
https://northridgefix.com/product/microscopecamerabundle108060fps180xlensringadapter2barlowlenses05x075x/
Qianli Tweezers
https://northridgefix.com/product/qianliprecisiontweezersbentfineandheavyduty/
Best Tweezers
https://northridgefix.com/product/bestmultifunctionprecisiontweezersstainlesssteelantistaticforelectronicsrepair/
Mechanic Tweezer
https://northridgefix.com/product/mechanicprecisionlongandthickenedtweezerantislip/
Blades
https://northridgefix.com/product/precisionbladestick/
PCB Holder
https://northridgefix.com/product/universalpcbboardholderfullyadjustablejigfixture/
iBoot Box iPhone amp meter tester
https://northridgefix.com/product/mechanicibootboxpowermeterandtesterforiphone6upto11promax/
Android Power Test cable
https://northridgefix.com/product/mechanicibootadpowersupplytestcableforandroidphonerepair/
Needle Bottles Alcohol Dispenser
https://northridgefix.com/product/3x50mlneedletipbottledispenserforliquidsfluxalcoholoil/
Phone Storage Box
https://northridgefix.com/product/multifunctionstorageboxforphonesandotherdevices/
Nintendo Switch Parts and Components
https://northridgefix.com/?s=nintendo\u0026post_type=product
QFN Chip adapter for EEPROM firmware programming
http://northridgefix.com/product/2xmacbookqfnefichipadapterforeepromfirmwareprogramming/
Premium Solder Braid
https://northridgefix.com/product/premiumdesolderbraidwick10ftlength/
Blade stick
https://northridgefix.com/product/precisionbladestick/
500 USB Connectors Box
http://northridgefix.com/product/500chargingportconnectorsforphonestabletsandotherelectronicdevicesrepair/
Quick 861DW Bent Nozzles
http://northridgefix.com/product/quick861dwhotairstationnozzles/
AMTECH NC559V2TF Flux
http://northridgefix.com/product/amtechnc559v2tfflux10gsyringeplunger2needlesizes/
USB/USBC white Amp test meter
http://northridgefix.com/product/usbvoltampmetersupportsusbcandandallotherusbconnectors/
2x enameled jumper wire roles
http://northridgefix.com/product/2xjumperwireroles01mminsulated01mmuninsulatedrestorebrokenpadstraces/
iPhone Red current meter
http://northridgefix.com/product/iphonecurrentmeterredtesterforiphone6uptoxscoloreddisplay/
76pc universal laptop power charger
http://northridgefix.com/product/76pcultimateuniversallaptopandelectronicschargerkitincluding2powercables/
Weller Soldering station
https://rover.ebay.com/rover/1/71153200192550/1?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l1313%26_nkw%3Dweller%2B2021%26_sacat%3D0\u0026campid=5338440312\u0026toolid=20008
===================================================
PS5 Playstation 5 Motherboard Repair. HDMI port replacement and Fan connector repair with trace damage.
If you are local, drop in and say hello
NorthridgeFix
18473 Devonshire st, Unit c
Northridge, CA 91325
Phone: 8186687058
http://NorthridgeFix.com

See also  [NEW] เอาให้กระจ่าง! ระหว่าง no not non และ none มันต่างกันอย่างไร?? | non แปลว่า - NATAVIGUIDES

PS5 Motherboard Repair. No Signal and No Fan Spin - HDMI Connector replacement

รีวิวโปรแกรมจัดการสินค้าลงสต๊อก แบบง่าย ด้วย Excel vba


โปรแกรมจัดการสินค้าลงสต๊อก แบบง่าย ทำด้วย Excel โดยการเขียนโปรแกรม vba
โปรแกรมนี้ จัดทำตามความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ใช้งาน excel เป็นหลัก
การทำงานของโปรแกรมนี้คือ
1. สร้างรหัสสินค้า เพื่อทำรหัสบาร์โค้ด
2. จัดเก็บสินค้า และทำสต๊อกสินค้าลงคลัง
3. ทำการเบิกสินค้า ด้วยการยิงรหัสบาร์โค้ด จากเครื่องยิงบาร์โค้ด
4. ดูรายงานเบิกสินค้า เป็นรายเดือน
5. ดูรายงานการเปลี่ยนแปลงสต๊อก เข้า เบิกออก ด้วยการเลือกช่วงวันที่ ต้องการ
โปรแกรมเขียนด้วย excel vba เป็นหลักไม่ได้ผูกสูตร Formular แบบ vlookup
มี module การสร้างรหัสบาร์โค้ด , ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลด้วย recordset
โปรแกรมสต๊อกสินค้าง่ายๆ สร้างรหัสบาร์โค้ด excel

รีวิวโปรแกรมจัดการสินค้าลงสต๊อก แบบง่าย ด้วย Excel vba

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ Ep.2 วิธีทำเอกสารธุรกิจด้วย FlowAccount


สอนเจ้าของธุรกิจและนักบัญชีเอกสารอะไรใช้ตอนไหน พร้อมวิธีทำเอกสารธุรกิจแบบมือโปร และได้บัญชีกิจการไปด้วย 🚀
📝 ทำธุรกิจแบบ B2B ต้องรู้จักใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
📝 ทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ยังไงให้เก็บเงินได้เร็ว
📝 วิธีคีย์ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ใน FlowAccount
📣 อย่าลืมกด see first เพื่อไม่พลาดเทคนิคทำธุรกิจแบบง่ายๆ และอัพเดตความรู้การทำบัญชีไปพร้อมกับเรานะคะ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น New FlowAccount ทั้งทาง iOS และ Andriod
📱 App Store: https://apple.co/2PoDikS
📱 Play Store: http://bit.ly/354gFcf
💻 ทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้ที่ http://bit.ly/2Noi5Iz
👉 อัพเกรดมาใช้ New FlowAccount https://bit.ly/39q6Pml
📞 ติดต่อสอบถาม 020268989
📢 ติดตามข่าวสาร Line: @flowaccount

ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ FlowAccount โปรแกรมบัญชี

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ Ep.2 วิธีทำเอกสารธุรกิจด้วย FlowAccount

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบฟอร์ม stock card

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *