Home » [Update] ข้อสอบทุน ก.พ. 64 เฉลยละเอียด ฝึกก่อนได้ก่อน พร้อมคว้าทุนกันรึยัง? | การ สอบ ชิง ทุน – NATAVIGUIDES

[Update] ข้อสอบทุน ก.พ. 64 เฉลยละเอียด ฝึกก่อนได้ก่อน พร้อมคว้าทุนกันรึยัง? | การ สอบ ชิง ทุน – NATAVIGUIDES

การ สอบ ชิง ทุน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ข้อสอบทุน ก.พ. 64 เฉลยละเอียด ฝึกก่อนได้ก่อน พร้อมคว้าทุนกันรึยัง?

ข้อสอบทุน ก.พ. 64 และเฉลยละเอียดแบบครบครันจบในเว็บเดียว

         ทุน ก.พ. หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทุนรัฐบาล” เป็นอีกหนึ่งทุนที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ซึ่งทุนรัฐบาลดังกล่าวจะเป็นหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. ในการจัดสรรทุน เป้าหมายของทุนนี้คือการที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาพัฒนาประเทศผ่านระบบราชการนั่นเองค่ะ โดยทุน ก.พ. จะแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

 1. ทุนระดับมัธยมปลาย
 2. ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

         ซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักกับข้อสอบทุน ก.พ. 64 ในส่วนของ “ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา” ไปพร้อมกัน สำหรับผู้ที่สนใจทุนระดับมัธยมปลายอย่าพึ่งน้อยใจไปนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้อีกที ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย!

 

         “ไม่มีความแตกต่าง” เนื่องจากว่าข้อสอบทุน ก.พ. 64 จะยังคงใช้ข้อสอบรูปแบบเดิมจากปีก่อน ๆ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ถ้าถามว่าข้อสอบทุน ก.พ. 64 เหมือนข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ไหม? บอกเลยว่ารูปแบบข้อสอบทุน ก.พ. ใกล้เคียงกับการสอบ ก.พ. รูปแบบเก่า 

ทำไมถึงเป็นบอกว่า ก.พ. รูปแบบเก่า? เพราะว่าการสอบ ก.พ. รูปแบบเก่า (ตั้งแต่ปี 2562 นับย้อนไป) โดยจะยังไม่มีการเพิ่มเติมในส่วนของวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เราจะมาดูกันว่าข้อสอบทุน ก.พ. 64 จะต้องสอบอะไรกันบ้างนะ

 

         อย่างที่เพื่อน ๆ ทราบกันดีอยู่แล้วว่าข้อสอบทุน ก.พ. 64 จะคล้ายกับข้อสอบ ก.พ. รูปแบบเก่า แต่แน่นอนว่าข้อสอบทุน ก.พ. 64 จะมีระดับความยากกว่า ข้อสอบ ก.พ. ค่ะ โดยในส่วนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย จะมีความยากกว่า ก.พ. ระดับหนึ่ง แต่ที่ยากกว่ามาก ๆ จะเป็นในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษค่ะ (จากความเห็นผู้เข้าสอบ) เรื่องนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่งั้นมีเงิบแน่นอน (มีตัวอย่างข้อสอบให้ดูในหัวข้อที่ 5 นะคะ)

 

         สำหรับข้อสอบ ก.พ. เราอาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน (3 วิชาตามที่บอกไปข้างต้น) ดังนี้

 1. วิชาภาษาอังกฤษ (2 ชั่วโมง 100 ข้อ) โดยมีรายละเอียดพาร์ทการสอบคือ
      – Vocabulary and Expression
      – Error Recognition
      – Reading Comprehension
  โดยวิชาภาษาอังกฤษจะสอบในช่วงภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.
 2. วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (2 ชั่วโมง 100 ข้อ) โดยมีรายละเอียดพาร์ทการสอบคือ
      – วิชาคณิตศาสตร์ : แปลความ ตีความ สรุปความ อ่านจับประเด็นจากข้อสอบ หรือบทความ
      – วิชาภาษาไทย : แก้ปัญหาข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์หาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้จากข้อมูล
  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการจะสอบตั้งแต่ 13.00 – 15.00 น.
See also  [NEW] เรียงความภาษาอังกฤษเรื่องสัตว์เลี้ยง My Pet | ลักษณะ รูปร่าง ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

         โดยเพื่อน ๆ จะได้พักเที่ยงระหว่างสอบ (11.00 – 13.00 น.) เป็นเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมงนั้นเองค่ะ

 

         เกณฑ์การตัดสินข้อสอบทุน ก.พ. 64 จะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. วิชาภาษาอังกฤษ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด (Mean)
 2. วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้เข้าสอบทั้งหมด (Mean)
 3. การประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) ต้องไม่ต่ำกว่า 70%

         พูดง่าย ๆ ก็คือทั้ง 2 ส่วนแรกจะต้องไม่ต่ำกว่ากว่าค่าเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งหมด (โดยคิดจากคะแนนผู้เข้าสอบในปีนั้น) นั้นเอง และการสอบสัมภาษณ์ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 70% และหากคะแนนเท่ากันจะใช้วิชาภาษาอังกฤษตัดสิน คือ คะแนนภาษาอังกฤษมากกว่า จะถือว่าคนนั้นอันดับสูงกว่าค่ะ แม้คะแนนรวมทั้ง 2 ส่วนแรกจะเท่ากันก็ตาม

         สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้อ้างอิงตามจำนวนทุน

 • 1 ทุน จะประกาศรายชื่อเรียงตามคะแนนสูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนทุน
 • 2-4 ทุน จะประกาศรายชื่อเรียงตามคะแนนสูงสุด ไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนทุน

 

         เรามาดูตัวอย่างข้อสอบทุน ก.พ. 64 พร้อมเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

วิชาภาษาอังกฤษ

Directions: Choose the underlined word or phrase of each item that is ungrammatical

General reference maps include basic information, such continents, countries, rivers, cities, and other features. 
 1. reference maps
 2. information
 3. such continents
 4. features

เฉลย : ตอบ (3) such continents

เพราะที่ถูกต้องเป็น such as ที่แปลว่า เช่น มีวิธีใช้คือ such as + นามหรือวลี นั่นเองค่ะ

 

วิชาคณิตศาสตร์

[อนุกรม]  2  4  8  3  9  27  4  16  64  …

 1. 5
 2. 10
 3. 20
 4. 25

เฉลย : ตอบ (1) 5

ข้อนี้เป็นอนุกรมแบบข้ามลำดับ (2 ลำดับ) โดยเราสามารถแบ่งเลขออกเป็นแบบนี้ 2 4 8 // 3 9 27 // 4 16 64 // …
ซึ่งเราสามารถสังเกตว่าลำดับของแต่ละตัวนั้นจะเริ่มด้วย 2 , 3 , 4 ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นทีละ (+1) จึงสามารถคาดคะเนได้ว่า
ลำดับต่อไปจึงจะเป็น 4+1 = 5 #Ans

 

วิชาภาษาไทย

คำสั่ง จงอ่านข้อความหรือบทความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด

        เด็กจะเห็นเพื่อนเป็นศัตรูของความสนุกสนาน เพื่อนมาแย่งเล่น (การเล่นในอดีต เช่นรีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า เพื่อนคืออุปกรณ์การ จึงต้องรู้จักเอาใจเพื่อน ไม่เช่นนั้นเพื่อนไม่เล่นด้วย) จึงไม่อยากคบเพื่อน ทำให้ขาดทักษะทางสังคม เพราะเด็กอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ บางคนอ้างว่า การเล่นเกมออนไลน์ หรือ chat พูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เพื่อน ซึ่งมีส่วนจริงอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นความสัมพันธ์ในโลกแห่งความจริง

ใจความสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

 1. การเล่นของเด็ก
 2. การเล่นเกมส์ออนไลน์
 3. การสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
 4. การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

เฉลย : ตอบ (4) การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

 

        ส่วนใครที่อยากลองฝึกทำข้อสอบที่คล้ายกัน อย่างที่บอกไปว่าแนวข้อสอบทุน ก.พ. นั้นคล้ายกับข้อสอบก.พ. ดังนั้นสามารถลองฝึกทำข้อสอบได้จากด้านล่างเลยค่ะ

 

ชีทข้อสอบก.พ. สรุปกฎหมายก.พ. หนังสือก.พ.

แจ้งว่าต้องการซื้อชีทข้อสอบก.พ. หรือหนังสือสรุปได้ในแชทเลยค่ะ

 

 • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ

 • ติวความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว

 • ติวภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)

 • NEW! ติวความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)

 • แนวข้อสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ 12 ชุด!

 • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา

 • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

See also  500 คำและวลีภาษาอังกฤษ: บทเรียนที่ 6-10 – บทสนทนาภาษาอังกฤษ! | การบอกเวลาภาษาอังกฤษ

 

[NEW] โครงการทุนสอบวัดระดับ CFA | การ สอบ ชิง ทุน – NATAVIGUIDES

Functional cookies

, which are necessary for basic site functionality like keeping you logged in, are always enabled

.

Allow analytics tracking.

Analytics help us understand how the site is used, and which pages are the most popular. Read the Privacy Policy

to learn how this information is used.


สอบชิงทุน เพื่อคุณทวด! | Highlight รักแลกภพ EP.15 | 8 ก.ค. 63 | one31


รับชมละคร รักแลกภพ
• รับชม Online สด ๆ ได้ทาง : https://www.one31.net/live
• แอปพลิเคชั่น one31 ดาวน์โหลด : http://www.bit.ly/one31app
• รับชมย้อนหลัง Viu : https://bit.ly/PassbookEP15
one31 ViuxOne31
เมื่อเขาย้อนเวลากลับไปหาอดีตถึง 100 ปี เรื่องราวรักข้ามภพ ที่กาลเวลานำพาเขาและเธอมาเจอกันจึงเริ่มต้นขึ้น!!
การจับมือกัน ระหว่าง ช่องวัน31 และ JSL กับละครเรื่องใหม่! รักแลกภพ ละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ กับพล็อตแปลกใหม่น่าสนใจ พร้อมจัดเต็มภาพสวย และฉากยิ่งใหญ่อลังการ กับเรื่องราว รักข้ามภพ ที่กาลเวลานำพาให้เขาและเธอมาเจอกัน กับการเดินทางข้ามเวลาไปกับ ละครรักแลกภพ เมื่อหนุ่ม พีท (ฟิล์ม ธนภัทร) คนดังบนโลกโซเชียลแห่งปี พ.ศ.2563
ที่ต้องย้อนเวลากลับไปหาอดีต สู่สมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่อุบัติเหตุ ทำให้เขาต้องเดินทางย้อนกลับไปเมื่อ 100 ปีก่อน นอกจาก หนุ่ม พีท จะต้องหาทางกลับโลกปัจจุบันให้ได้แล้ว เขายังต้องเจอกับเรื่องราวแสนชุลมุนมากมาย พร้อมภารกิจช่วยคุณทวดเลือกคู่ครองให้ถูกคน เพราะหากคุณทวดเลือกสาวผิดคนก็จะส่งผลถึงปัจจุบันหลายอย่าง…
นำแสดงโดย ฟิล์ม ธนภัทร, วิว วรรณรท, ใบเฟิร์น อัญชสา, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง อาทิ ลิลลี่ภัณฑิลา, แอริน ยุกตะทัต, เต๋าสโรชา, บิ๊กศรุต, กิ๊ฟวรรธนะ, เดือน ไปรมา, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ดิวภัทรพล, เต้ธีธัช, ปั้นชิตณรงค์, นินิวศุภฤกษ์ ฯลฯ
ติดตามชมได้ละคร รักแลกภพ ทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี เวลา 20:15 น.
รักแลกภพ
ช่องวัน31
jslglobalmedia
ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ ดูช่องวัน กดหมายเลข31
• ชม Online สด ๆ ได้ทาง : https://www.one31.net/live
 
ติดตามข่าวสารจากช่องวัน31
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น one31 : https://www.bit.ly/one31app
• Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
• Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
• Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
• Pinterest : https://www.pinterest.com/one31channel

See also  ผู้ชายห่วยๆ - มาช่า【OFFICIAL MV】 | เพลง แค่ ผู้ชาย มัน ทิ้ง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สอบชิงทุน เพื่อคุณทวด! | Highlight รักแลกภพ EP.15 | 8 ก.ค. 63 | one31

เก่งจริงชิงค่าเทอม | EP.65 (2/4) | 14 พ.ย. 64 | one31


เก่งจริงชิงค่าเทอม เกมโชว์ด้านวิชาการ ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา
สมัครรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม
นำความรู้ของคุณมาแลกทุนการศึกษา หากคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
ขาดแคลนทุนการศึกษา
ถ้าคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพร้อมจะประลองปัญญา เราขอเชิญให้คุณมาชิงค่าเทอม!!
เก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:00 น.ทาง ช่องวัน31 one31
📺 ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ กดหมายเลข 31
รับชมสดๆ ได้ที่ : https://www.one31.net/live
ดูละครย้อนหลังได้ที่ : https://www.one31.net/shows/drama
🔔 ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSVS3jjo/

เก่งจริงชิงค่าเทอม | EP.65 (2/4) | 14 พ.ย. 64 | one31

เปิดใจ ‘น้องกิ๊ฟ’ ร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนการศึกษา ถูกคนแจ้งตำรวจเปิดเพลงเสียงดัง เผยประวัติไม่ธรรมดา


อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/265643

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

เปิดใจ 'น้องกิ๊ฟ' ร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนการศึกษา ถูกคนแจ้งตำรวจเปิดเพลงเสียงดัง เผยประวัติไม่ธรรมดา

ของเล่นทำอาหาร ของเล่นเครื่องครัว เรียนรู้ชื่อผักผลไม้ Fun Learning Names of Fruit \u0026 Vegetables


สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fairy Doll TV (แฟรีดอล) นะคะ\r
ฝากกดติดตามช่องแฟรี่ดอล ทีวี ของพี่นุ้ยด้วยนะคะ\r
\r
❤ กดติดตามช่อง Fairy Doll : http://goo.gl/exBeXn\r
❤ Subscribe to the channel :http://goo.gl/exBeXn\r
❤Facebook : https://www.facebook.com/fairydolltv\r
\r
\r
Please feel free to subscribe to our channel for more Youtube exclusive children’s videos here. Fair use of content is intended

ของเล่นทำอาหาร ของเล่นเครื่องครัว เรียนรู้ชื่อผักผลไม้ Fun Learning Names of Fruit \u0026 Vegetables

เก่งจริงชิงค่าเทอม | EP.65 (3/4) | 14 พ.ย. 64 | one31


เก่งจริงชิงค่าเทอม เกมโชว์ด้านวิชาการ ที่จะมาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเก่งเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำความรู้มาประลองปัญญาเพื่อชิงทุนการศึกษา
สมัครรายการเก่งจริงชิงค่าเทอม
นำความรู้ของคุณมาแลกทุนการศึกษา หากคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
ขาดแคลนทุนการศึกษา
ถ้าคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพร้อมจะประลองปัญญา เราขอเชิญให้คุณมาชิงค่าเทอม!!
เก่งจริงชิงค่าเทอม ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:00 น.ทาง ช่องวัน31 one31
📺 ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ กดหมายเลข 31
รับชมสดๆ ได้ที่ : https://www.one31.net/live
ดูละครย้อนหลังได้ที่ : https://www.one31.net/shows/drama
🔔 ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSVS3jjo/

เก่งจริงชิงค่าเทอม | EP.65 (3/4) | 14 พ.ย. 64 | one31

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ สอบ ชิง ทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.