Home » [Update] การใช้ Infinitive ภาษาอังกฤษ 6 โครงสร้าง | after ตามด้วย – NATAVIGUIDES

[Update] การใช้ Infinitive ภาษาอังกฤษ 6 โครงสร้าง | after ตามด้วย – NATAVIGUIDES

after ตามด้วย: คุณกำลังดูกระทู้

การใช้ Infinitive ภาษาอังกฤษ 6 โครงสร้าง

การใช้ Infinitive ในภาษาอังกฤษ 1. Helping verb + to 2. Be […]

การใช้ Infinitive ในภาษาอังกฤษ

1. Helping verb + to
2. Be + Adjective + to
3. Verbs + to
4. Verbs + Someone + to + verb
5. Verbs + Someone + verb
6. Wh words + to + verb

เรียนภาษาอังกฤษจากโครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. การใช้โครงสร้าง Helping verb + to
ผู้เรียนสามารถใช้ to + verb หลังคำกริยาช่วย เช่น ought, have, used, be, need, dare

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

You ought to go there early.
แปลว่า คุณควรไปที่นั่นแต่เช้าตรู่

They have to leave here at once.
แปลว่า พวกเขาจะต้องออกจากที่นี่ทันที

I used to be a singer.
แปลว่า ฉันเคยเป็นนักร้อง

We are to take a train home as soon as possible.
แปลว่า พวกเราจะต้องขึ้นรถไฟไปบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

She won’t dare to go out at night.
แปลว่า หล่อนไม่กล้าออกไปข้างนอกตอนกลางคืน

2. การใช้โครงสร้าง Be + Adjective + to
ผู้เรียนสามารถใช้ to + verb หลัง be + adjective

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I am sorry to tell you the truth.
แปลว่า ฉันเสียใจที่จะบอกความจริงแก่คุณ

This question is very difficult to answer.
แปลว่า คำถามข้อนี้ยากต่อการตอบเป็นอย่างมาก

This soup is too hot to eat now.
แปลว่า ซุปถ้วยนี้ร้อนเกินไปที่จะกินตอนนี้

It is necessary to remember that tall man.
แปลว่า มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำผู้ชายรูปร่างสูงคนนั้นเอาไว้

3. การใช้โครงสร้าง Verbs + to
หลังคำกริยาภาษาอังกฤษต่อไปนี้ จะตามด้วย to + verb ตัวอย่างเช่น

Promise สัญญา , begin เริ่มต้น , hate เกลียด , like อยากจะ , manage จัดการ , refuse ปฏิเสธ , try พยายาม , learn เรียนรู้ , agree เห็นด้วย , fail ล้มเหลว ผิดพลาด , attempt พยายาม , seem ดูเหมือนว่า , decide ตัดสินใจ , intend ตั้งใจ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I promise to return your bicycle in good condition.
แปลว่า ฉันสัญญาว่าจะนำรถจักรยานมาคืนในสภาพที่ดี

He tried to stand on his head but couldn’t.
แปลว่า เขาพยายามที่จะใช้ศีรษะยืนแต่ทำไม่ได้

The horse refused to jump the wall.
แปลว่า ม้าไม่ยอมกระโดดข้ามกำแพง

What do you intend to do about it?
แปลว่า คุณจะทำอย่างไรกับมันต่อไป

Would you like to come with me?
แปลว่า คุณอยากจะมากับฉันไหม

4. การใช้โครงสร้าง Verbs + Someone + to + verb
ในภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำกริยาต่อไปนี้กับ Someone ซึ่งอาจจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนาม และตามด้วย to + verb ตัวอย่างเช่น

Order สั่ง , force บังคับ , permit อนุญาต , want ต้องการ , forbid ห้าม , request ขอร้อง , tempt ยั่วยวน ล่อใจ , compel บังคับ ขับไล่ , persuade ชักจูง , urge กระตุ้น เร้า , remind เตือน , tell บอก , invite เชื้อเชิญ , allow อนุญาต , teach สอน , encourage กระตุ้น เร้า , advise แนะนำ , command สั่ง บงการ , enable ทำให้สามารถ , get ให้ ทำให้ , warn ตักเตือน , expect คาดหวัง

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

The doctor advised him to stop smoking to avoid cancer.
แปลว่า หมอแนะนำให้เขาหยุดสูบบุหรี่เพื่อหลีกเลี่ยงโรคมะเร็ง

He advised me to accept the offer.
แปลว่า เขาแนะนำให้ฉันยอมรับข้อเสนอนั้น

The rain compelled us to stay indoors.
แปลว่า ฝนบีบบังคับให้เราอยู่แต่ภายในบ้าน (ในร่ม ในอาคาร)

The secretary requested me to call again.
แปลว่า เลขาขอให้ฉันโทรมาใหม่

The teacher required the students to write clearly.
แปลว่า ครูต้องการให้นักเรียนเขียนให้ชัดเจน

5. การใช้โครงสร้าง Verbs + Someone + verb

หลังคำกริยาภาษาอังกฤษต่อไปนี้ จะตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนาม และคำกริยา เช่น

See เห็น , notice สังเกต , observe สังเกตเห็น , hear ได้ยิน , feel รู้สึก

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I heard someone knock at the door.
แปลว่า ฉันได้ยินบางคนเคาะประตู

I felt something crawl under my feet.
แปลว่า ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างคลานอยู่ใต้เท้า

I saw a man break into your house.
แปลว่า ฉันเห็นผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านของคุณ

ข้อควรรู้เพิ่มเติม
หลังคำกริยาดังกล่าวข้างต้น อาจจะตามด้วยกริยาเติม ing ได้ เมื่อต้องการมุ่งความสนใจไปที่การกระทำ (action) ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

I heard someone knocking at the door.
แปลว่า ฉันได้ยินคนกำลังเคาะประตู

I felt something crawling under my feet.
แปลว่า ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังคลานอยู่ใต้เท้า

6. การใช้โครงสร้าง Wh words + to + verb

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ to ตามด้วยคำกริยา หลัง WH words ต่อไปนี้ เช่น how, where, when, what

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

Do you know how to solve this problem?
แปลว่า คุณรู้วิธีที่จะแก้ปัญหานี้ไหม

Please tell me where to buy the bus ticket.
แปลว่า ช่วยบอกฉันทีว่าจะซื้อตั๋วรถได้ที่ไหน

I cannot decide what to do tonight.
แปลว่า ฉันตัดสินใจไม่ได้ว่าคืนนี้จะทำอะไร

See also  ประโยคคำถามและ ปฏิเสธ ใน Present Simple Tense | ประโยค present simple tense

This occasion will show you when to say a word.
แปลว่า โอกาสนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าเมื่อไหร่ควรจะพูด

[NEW] | after ตามด้วย – NATAVIGUIDES

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษเป็นอีกสิ่งที่เราควรรู้ไว้ เวลาเราต้องสื่อสารเรื่องเวลากับคนต่างชาติ เราจะได้สื่อสารได้ถูก ไม่เกิดความผิดพลาดจนทำให้เสียการเสียงาน

สำหรับคนที่ยังไม่แม่นเรื่องการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถวางใจได้ เพราะในบทความนี้ ชิววี่ได้รวบรวมคำอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษหลักๆแล้วทำได้
2 แบบ คือ

1. บอกชั่วโมงก่อน แล้วตามด้วยนาที

วิธีนี้เราสามารถอ่านตัวเลขได้ตรงๆเลย

6.19 – It’s six nineteen.

9.05 – It’s nine oh-five. (oh อ่านว่า โอ)

8.40 – It’s eight forty.

7.54 – It’s seven fifty-four.

2. บอกนาทีก่อน แล้วตามด้วยชั่วโมง

สำหรับช่วง 1 – 30 นาที เราจะใช้คำว่า after (นิยมใช้ใน American English) หรือ past (นิยมใช้ใน British English) แล้วตามด้วยชั่วโมงปัจจุบัน (เป็นการบอกว่าผ่านชั่วโมงปัจจุบันมากี่นาทีแล้ว)

สำหรับช่วง 31 – 59 นาที เราจะใช้คำว่า to แล้วตามด้วยชั่วโมงถัดไป (เป็นการบอกว่าอีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไป)

วิธีที่ 2
นี้อาจสับสนเล็กน้อยสำหรับคนที่ยังไม่คุ้น

6.19 – It’s nineteen after/past six. (ผ่าน 6 โมงมา 19 นาทีแล้ว)

9.05 – It’s five after/past nine. (ผ่าน 9 โมงมา 5 นาทีแล้ว)

8.40 – It’s twenty to nine. (อีก 20 นาทีจะถึง 9 โมง)

7.54 – It’s six to eight. (อีก 6 นาทีจะถึง 8 โมง)

กรณี 15, 30, 45, 0 นาที

ตอน 15, 30, 45 และ 0 นาที เราจะอ่านเวลาต่างจากปกติ

ถ้าเป็นตอน 15 นาที เราจะใช้ quarter after/past แล้วตามด้วยชั่วโมงปัจจุบัน (quarter แปลว่า หนึ่งในสี่ส่วน ในที่นี้จะหมายถึง 1/4 ของ 60 นาที ซึ่งก็คือ 15 นาทีนั่นเอง)
9.15 – It’s quarter after/past nine. (ผ่าน 9 โมงมา 15 นาทีแล้ว)

ถ้าเป็นตอน 45 นาที เราจะใช้ quarter to แล้วตามด้วยชั่วโมงถัดไป
9.45 – It’s quarter to ten. (อีก 15 นาทีจะถึง 10 โมง)

ตอน 30 นาที เรานิยมใช้ half past (เราจะไม่ใช้ half after)
6.30 – It’s half past six.

ตอน 0 นาที เรานิยมใช้ o’clock (อ่านว่า โอ-คล็อก ย่อมาจาก of the clock)
6.00 – It’s six o’clock.

เพิ่มเติม

ในการบอกเวลา เราจะใช้ a หน้า quarter หรือไม่ก็ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นบางที่ใช้ It’s quarter… แต่บางที่ก็ใช้ It’s a quarter…

ในภาษาพูด บางครั้งเราอาจได้ยินคนใช้คำว่า till และ before แทนคำว่า to โดยเฉพาะใน American English เช่น It’s ten till six. หรือ It’s ten before six. (มีความหมายเหมือน It’s ten to six. ซึ่งก็คือ 5.50 น.)

การถามเวลาในภาษาอังกฤษ

การถามเวลาปัจจุบัน

What time is it? หรือ What is the time?
ตอนนี้กี่โมง

ถ้าอยากให้สุภาพขึ้น เราอาจถามว่า

Could you tell me the time please?
กรุณาบอกเวลาหน่อยได้มั้ยครับ/คะ

การถามเวลาสำหรับเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆจะใช้
what
time หรือ when เช่น

What time will he arrive?
เขาจะมาถึงตอนกี่โมง

What time is the meeting?
การประชุมเริ่มกี่โมง

When will you finish working?
คุณจะเลิกงานเมื่อไหร่

When did you sleep yesterday?
เมื่อวานคุณนอนเมื่อไหร่

การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. ย่อมาจาก ante meridiem เป็นภาษาลาติน แปลว่า ก่อนเที่ยง
p.m. ย่อมาจาก post meridiem เป็นภาษาลาติน แปลว่า หลังเที่ยง

ทั้งชาวอเมริกันและบริติชจะนิยมใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อป้องกันการสับสน (เช่น 2.00 อาจหมายถึงบ่ายสอง หรือ ตีสองก็ได้) จึงมีการใช้ a.m. และ p.m. เพื่อเป็นตัวบอก ว่าเป็นช่วงเวลาก่อนหรือหลังเที่ยง

ระบบ 24 ชั่วโมงระบบ 12 ชั่วโมง23.5911.59 p.m.24.00 หรือ 0.00 – midnight (เที่ยงคืน)12.00 a.m. หรือ 0.00 a.m.1.001.00 a.m.2.002.00 a.m.3.003.00 a.m.4.004.00 a.m.5.005.00 a.m.6.006.00 a.m.7.007.00 a.m.8.008.00 a.m.9.009.00 a.m.10.0010.00 a.m.11.0011.00 a.m.12.00 – noon (เที่ยง)12.00 p.m.13.001.00 p.m.14.002.00 p.m.15.003.00 p.m.16.004.00 p.m.17.005.00 p.m.18.006.00 p.m.19.007.00 p.m.20.008.00 p.m.21.009.00 p.m.22.0010.00 p.m.23.0011.00 p.m.

ปกติถ้าเราถามตอบเวลาในปัจจุบัน
เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเป็น a.m. หรือ p.m.
เพราะต่างฝ่ายต่างก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหน

แต่ถ้าเป็นการพูดถึงเวลาในอดีตหรืออนาคต
เราอาจต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาใด เพื่อป้องกันการสับสน เช่น

Tomorrow I have to be at the airport before 5 a.m.
พรุ่งนี้ฉันต้องถึงสนามบินก่อนตีห้า

หรือเราอาจใช้คำอื่น อย่างเช่น in the morning (แทน a.m.), in the afternoon (แทน p.m.), at night (แทน p.m. ในช่วงเวลาดึกๆ) แทน a.m. และ p.m. ก็ได้ เช่น

Tomorrow I have to be at the airport before 5 o’clock in the morning.
พรุ่งนี้ฉันต้องถึงสนามบินก่อนตีห้า

จบแล้วสำหรับการบอกและการถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปฝึกใช้กันได้แล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


Lost 1CM after doing this ONCE?! Stretches \u0026 Foam Rolling to Slim Down your LEGS


Introduction: 00:00
Measure before starting: 00:47
Standing Legs Stretch: 01:26
Foam rolling the lower body: 07:36
Measure After doing this exercise: 32:01
This exercise is about doing stretches \u0026 Foam Rolling to SLIM DOWN our LEGS. Actually, there’s more benefits from this exercise. It can be beneficial for correcting our postures, reducing inflammation and easing sore muscles…
You can add this exercise to your warmup or cooldown, before and after exercise.
Foam Roller I am using
https://rstyle.me/+5uv7rk0pQ3QwVsfW4d3LZg
FREE workout programs
14 Days Slim and Straight Legs Program
https://aprilhanfit.com/daily_workout/2weeksslimlegschallenge/
7 DAYS ABS CHALLENGE Program
https://aprilhanfit.com/daily_workout/7daysabschallenge/
28 Days Beachbody Challenge
https://aprilhanfit.com/daily_workout/28daysshredchalleng/
7 Days Slim Legs Challenge
https://aprilhanfit.com/daily_workout/7daysslimandstraightlegs/
SUBSCRIBE TO MY 2nd CHANNEL April Han’s Life
https://www.youtube.com/channel/UCKNOyVVoSMu24fAsdOzVTFg
FOLLOW ME ON INSTAGRAM @Piecesofapril37
https://www.instagram.com/piecesofapril37/
Email: lxhan77@gmail.com
🎵🎵🎵🎵🎵
Track: Arc North Meant To Be (feat. Krista Marina)
Link: https://youtu.be/kSmMOsJmkfs
Music promoted by 1HMNC No Copyright Music
https://youtu.be/Xt5PNHKRIgw
Song \”Arensky Feel The Light (ft. Moorea) (Acoustic)\” Download/Stream
http://www.arenskymusic.com/feelthe…
Song: good gasoline stay young
Link: https://youtu.be/WSCp7NvrAqM
Music promoted by FreeMusicWave.
Song: Kevin Silvester I Owe Myself (ft. Venus Vargas)
Link: https://youtu.be/4u_9JFIPyc
Music promoted by FreeMusicWave.
Song: OHEY World Apart (ft. DNAKM \u0026 Zeru)
Link: https://youtu.be/34jw0OrpTrc
Music promoted by FreeMusicWave.
Song: Le Winter The Mind (feat. Hampus Ewel)
Link: https://youtu.be/p3eIHisVNd8
Music promoted by FreeMusicWave.
James Stikå Crazy Love (Lyric Video) [No Copyright Music!]
https://www.youtube.com/watch?v=b32twjVbdCI
Fitness Workouts Slimlegs
This video is not sponsored.

See also  นายกฯ เปรย \"พร้อมส่งรถบรรทุกทหารช่วยขนส่งสินค้า\" : คุยให้คิด | คนคุย คือ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Lost 1CM after doing this ONCE?! Stretches \u0026 Foam Rolling to Slim Down your LEGS

Learn English Grammar: When to use an ‘-ING’ word after ‘TO’


Do we always use a verb after ‘to’? The answer is NO! In this English grammar lesson, I will teach you how ‘to’ can be followed by a noun, a preposition, an adjective, an adjective participle, and more. We will look at this grammatical structure in several sentences that serve different purposes. For example, we can express anticipation by saying “I look forward to meeting with you next week.” We can express a preference by saying “I prefer jogging to running.” Or we can express an obligation by saying “I need to get around to finishing my essay.” Watch the video for these and lots more useful ways to use ‘to’ plus an ‘ing’ word ending. Then take a quiz on this lesson at https://www.engvid.com/englishgrammaringafterto/
Next, watch these important grammar lessons:
1. THE CAUSATIVE in English: https://www.youtube.com/watch?v=o0YOITIDdKY\u0026list=PLxYD9HaZwsI5C0d8CivHvoI_0rs8XMfc\u0026index=94
2. How to use IF \u0026 WHETHER properly: https://www.youtube.com/watch?v=Klnroe1UBRs\u0026list=PLxYD9HaZwsI5C0d8CivHvoI_0rs8XMfc\u0026index=65
TRANSCRIPT
Hi. Welcome to www.engvid.com. I’m Adam. Today’s lesson is a bit of a grammar lesson; a specific point I’m going to look at. And this is \”to\” followed by an \”ing\” word or an \”ing\” verb, it looks like. Right? And for some people this is very confusing because they automatically see \”to\”, and they think it should be followed by a verb. Okay?
Now, the one thing that a lot of people forget is that \”to\” can be a preposition, and that is what you’re going to be looking at when you’re looking at \”to\” with an \”ing\”. But there are also some things you have to remember. You have to keep in mind that there are certain collocations. A \”collocation\” is basically a set of wordsa pair, or three, or four wordsthat just generally go together to have a particular meaning. Right?
So, for example: \”look forward to\” these three words generally go together, and they’re going to be followed by an \”ing\”. \”I look forward to meeting you.\” Now, where people get confused is they see a verb, and then they see the \”to\”, and they’re automatically thinking of another verb. But, here, this \”to\” is not part of the infinitive. There’s two uses for \”to\”: Preposition, and the infinitive \”to\”. Right? Part of the infinitive verb. What you have to remember is that preposition.
\”Admit to\”… \”Admit\”… \”The student admitted to cheating on the test.\” So: \”Admitted to\”, what? Remember: The preposition needs an object, and that’s what you’re going to be answering when you answer the question: \”What?\” And objects in this particular case are going to be nouns or they’re going to be gerunds. They can also be active participle adjectives, but I’ll talk about that in a second. \”Admit to cheating\”, \”Object to being filmed\”, for example. So, somebody… I’m a politician and I see a camera coming, and I say: \”No, sorry. I object to being filmed. You can ask me questions, but don’t film me\”, basically.
\”Get around to\” means you will do something. Okay? So: \”I’ll get around to handing in the proposal later today.\” Okay? So, basically what you have to do is just remember these collocations.
Where it gets a little bit trickier is when you have adjectives. But before that, \”prefer\” I forgot to mention. \”I prefer jogging to swimming.\” \”Do you like jogging?\” \”Well, I prefer it to swimming.\” Right? So it doesn’t have to be an \”ing\”; it can be \”it\” mentioned before, and then \”to\”, \”ing\”. But this is a comparative \”to\”, preposition. And, again: \”to\”, what? \”To\” the noun or gerund. So, this is a gerund. It’s not a verb, and that’s why you can… It can follow \”to\”. Okay? Now, let’s look at a little… Something a little bit trickier, and I’ll show you a general rule on how you can recognize whether to use \”to\” as a preposition or a verb.
Now we’re going to look at something a little bit different. Okay? We’re going to look at adjective participles. Now, \”participles\” are basically verbs that are used as adjectives. They can be, like, \”ed\” or irregular verb, and they can be \”ing\” verbs; passive and active that’s, you know, a different lesson on participles. But you have to also pay attention to how they’re being used in the sentence.
Let’s look at an example: \”The company is committed to providing topquality customer care.\” So, here, we have a verb: \”commit\”, and we have: \”is committed to\”. But, here, we’re not actually looking at it as a passive verb; we’re looking at it as more like an adjective. \”The company is committed\”, right? So, this is telling you about the company. It’s like a subject complement; it’s acting like an adjective. And, here, this is a complement.
So, basically what does this mean? You have to look and see: What is your independent clause first? Right? And you should know independent clauses by now; and if you don’t, I have a video on that as well. So, here: \”The company is committed\”. This is a complete sentence: \”The company is committed.\” To what? I don’t know yet. […]

See also  กรรม ทำดีได้ดี กงเกวียนกำเกวียน ภาษาอังกฤษว่าไง | ทําดี ภาษาอังกฤษ

Learn English Grammar: When to use an ‘-ING’ word after ‘TO’

ยำแซลมอนเส้นสด น้ำปลาร้าแซ่บ : ทำกินชิลๆ


ยำแซลมอนเส้นสด น้ำปลาร้า : ทำกินชิลๆ
Contact ติดต่องาน : 0918945394
Facebook : ส่วนตัว https://bit.ly/36Q35um
Facebook Page: https://www.facebook.com/BannKii
instagram: https://www.instagram.com/bankii_ii/
Website: https://www.bankii.co
Email: info@bankii.co

ยำแซลมอนเส้นสด น้ำปลาร้าแซ่บ : ทำกินชิลๆ

Before After สองคำนี้ ใช้ผิดกันอยู่หรือเปล่านะ ?


Before After สองคำนี้ ใช้ผิดกันอยู่หรือเปล่านะ ?
มาดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะ 😊
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
LINE@ : @krufyi.easyenglish

Before After สองคำนี้ ใช้ผิดกันอยู่หรือเปล่านะ ?

LIVE!!! 14-NOV-2021SET!!! ดูดีขึ้นเรื่อยๆ!!! ถ้าไม่ Sideway ก็ไปต่อ #EFORL #U #B #ECF #NCH


LIVE!!! 14NOV2021
SET!!! ดูดีขึ้นเรื่อยๆ!!!
ถ้าไม่ Sideway ก็ไปต่อ
EFORL ECF NCH
META JSP ETC
U B DCON AJA
ฝากติดตาม Facebook Fanpage ของเราด้วยครับ ^^
AFTER เม่า เพื่อนนักลงทุน
https://m.facebook.com/After%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99104097705266069/?ref=pages_you_manage
ขอขอบคุณทุกที่เข้ามารับชม ^^
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ _/\\_
หากว่ามีคำถาม หรือข้อแนะนำ สามารถ comment ไว้ได้เลยนะครับ
จะตอบกลับทุกอันเลย 🙂
ถ้าชอบรบกวนกด Like แต่ถ้าไม่ชอบ ก็กด Dislike ได้ครับ ^^
หากเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ก็อย่าลืมแชร์ให้คนที่สนใจ
และอย่าลืมกด Subscribed เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับ ^^
วิดีโอนี้มิได้เป็นการชี้ชวนให้ซื้อหุ้นแต่อย่างใด
การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญานในการรับชม
AFTERDOI หุ้น กราฟหุ้น กราฟ EMA MACD
การลงทุน วิเคราะห์หุ้น สอนหุ้น เรียนหุ้น RSI indy
ดอย ติดดอย รวย รายได้ เงิน รายได้เสริม indicator
เม่า แมงเม่า set หุ้นวิ่ง หุ้นซิ่ง กำไร ขาดทุน
VI นักลงทุน หุ้นคุณค่า หุ้นเด้ง
ฝากติดตามพันธมิตรของเราที่ช่อง เม่าคับ
https://www.youtube.com/channel/UCyZNkAURgVyqU7yWlXpLQ

LIVE!!! 14-NOV-2021SET!!! ดูดีขึ้นเรื่อยๆ!!! ถ้าไม่ Sideway ก็ไปต่อ #EFORL #U #B #ECF #NCH

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ after ตามด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.