Home » [Update] การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ (punctuation) | การ อ่าน เครื่องหมาย วรรค ตอน – NATAVIGUIDES

[Update] การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ (punctuation) | การ อ่าน เครื่องหมาย วรรค ตอน – NATAVIGUIDES

การ อ่าน เครื่องหมาย วรรค ตอน: คุณกำลังดูกระทู้

# การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation)

punctuation

สิ่งสำคัญในการเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรู้แกรมม่าร์ รู้ศัพท์ เข้าใจโครงสร้างประโยค ก็คือการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง เพราะมันอาจทำให้ความหมายในประโยคเปลี่ยนได้ หรือบ่งบอกทักษะการเขียน ของคุณได้เลย เพราะการเขียนในภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่การรู้คำศัพท์แล้วเอาศัพท์นั้นมา เรียงต่อๆกันให้เป็นประโยคเพียงเท่านั้น มันมีกฎเกณฑ์ และรายละเอียดที่ลึกซื้งลงไปมากกว่านั้นค่ะ
เอาล่ะค่ะ!! จะขออธิบายแค่เครื่องหมายวรรคตอนที่สำคัญๆนะคะ

1.  full stop / period (.)
ปกติเราใช้ full stop ในกรณีดังนี้
1.1 ไว้เวลาเราเขียนจบประโยค ยกเว้นประโยคคำถามและอุทาน
1.2 เขียนไว้หลังอักษรย่อ หรือคำย่อ เช่น etc. a.m.

2. comma (,)
เครื่องหมายนี้มีการใช้ที่เยอะพอสมควรและสำคัญไม่น้อย มาดูกันค่ะ
2.1 ใช้แยกคำหรือกลุ่มคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนมากก็จะเป็นการยกตัวอย่างต่างๆ หรือการแจงรายละเอียด รายการต่างๆ เช่น

 • My favorite hobbies are reading novel, watching movies, listening to music and sleeping.
 • You should concentrate and participate in class, take note, and study hard before exam in order to get good marks.

2.2 ใช้คั่นหน้าและหลังกลุ่มคำหรืออนุประโยคที่ขยายคำนามข้างหน้า เช่น

 • Barack Obama, President of the United States, will come to Thailand next month.
  (กลุ่มคำ President of the United States เป็นคำขยายนาม Barack Obama ว่าเป็นใคร)
 • The Royal Hotel, which was built in 1990, will be reconstructed next year.
  (อนุประโยค which was built in 1990 มาขยายคำนาม The Royal Hotel) ในกรณีนี้ต้องเป็นคำนามเฉพาะเจาะจงนะคะ ถ้าเป็นนามทั่วไป ไม่ต้องใส่ comma ค่ะ

2.3 ใช้คั่นประโยค 2 ประโยคที่มีคำเชื่อม co-ordinate conjunction (and, but, or, so, for, yet,…) เช่น

 • It’s raining, so I won’t go out.

แต่ถ้าเป็นประโยคสั้นๆ ไม่ต้องใส่ก็ได้ เช่น

 • I went in and he went out.

ในกรณีที่คำเชื่อมเป็น subordinate conjunction (although, when, while, if, unless, etc.) ถ้ามันขึ้นต้นประโยคให้ใช้ comma คั่นตรงกลาง แต่ถ้าคำพวกนี้อยู่กลางประโยคไม่ต้องใส่ comma เช่น

 • If you call him, he may come. (if ขึ้นต้นประโยค ต้องใช้ comma คั่นตรงกลางระหว่าง 2 ประโยค)

แต่ถ้า if อยูตรงกลางแบบนี้  He may come if you call him. ไม่ต้องใส่ comma

3. semicolon (;)
3.1 เราใช้ semicolon ในการเชื่อมประโยคสองประโยค ที่ไม่มีคำเชื่อมใดๆมาเชื่อมและสองประโยคนี้ก็มีความหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น
ยกตัวอย่างคล้ายประโยคก่อนหน้านี้ คือ

 • It’s raining; I won’t go out.  (ประโยคด้านบนมี so มาเชื่อมเราจึงใช้ comma แต่ประโยคนี้ไม่ได้ใส่คำเชื่อมใดๆเลย เราสามารถใส่ semicolon ได้ค่่ะ และเนื้อความของ 2 ประโยคนี้ก็เกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันด้วย)

4. colon (:)
4.1 เราใช้ colon ในการแจ้งรายการหรือรายละเอียด เราใส่ colon ไว้หน้าประโยคหลัก เพื่อนำเข้าสู่รายการหรือลำดับขั้นตอนต่างๆ เช่น

 • Our company has set three goals for this year: to spread the products to Europe market, to increase 5% in sale volume, and to develop new products.

4.2 ใช้ colon ก่อนประโยคอธิบาย เช่น

 • The situation in Ethiopia is very serious: many people died because of starve.
  (ประโยค many people died…มาอธิบายประโยคก่อนหน้าว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น)

*** จากรูปภาพ จะเห็นว่าแค่เปลี่ยนเครื่องหมายวรรคตอน ความหมายในประโยคก็เปลี่ยน

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษเขียนประโยคนี้บนกระดานดำ
A woman without her man is nothing.
แล้วให้นักเรียนออกไปใส่เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
นักเรียนชายออกไปเขียนว่า
A woman, without her man, is nothing.
ผู้หญิงที่ปราศจากผู้ชายจะมีความหมายอะไร
(ใช้ comma คั่นหน้าหลัง กลุ่มคำ without her man เพื่อขยายคำนาม A woman)

แต่นักเรียนหญิงออกไปเขียนว่า
A woman: without her, man is nothing.
ผู้หญิงน่ะนะ หากปราศจากเธอ ผู้ชายก็ดูไร้ค่า

เห็นมั๊ยคะ!! ว่า punctuation มีความสำคัญขนาดไหน ^^

** ยาวไปหน่อย แต่อยากให้อ่านกันนะคะ สำหรับใครที่กำลังฝึกเขียนภาษาอังกฤษอยู่ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา

[NEW] ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ (English Punctuation Marks) | การ อ่าน เครื่องหมาย วรรค ตอน – NATAVIGUIDES

Punctuation Marks คือ เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ อยู่ในการรับรู้ของนักเรียนไทยตั้งแต่เด็กจนโต บางคนเลือกจดจำในชื่อไทยมากกว่าภาษาอังกฤษ เพราะไม่ค่อยถนัด เช่น ? = Question mark เราเรียกโดยการแปลตรงตัวว่า เครื่องหมายคำถาม วันนี้ จึงนำชื่อและเรื่องราวที่มาของ English Punctuation Marks ให้ได้เรียนรู้กันค่ะ

เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ

English Punctuation Marks

Question mark ?

(เควสเชิน มารฺค) – เครื่องหมายคำถาม เป็นเครื่องหมายที่ใส่เพื่อให้รู้ว่า เป็นข้อความแสดงความสงสัย มาจากภาษาละติน Quaestio เมื่อนำตัว Q + o ตอนแรกเขียนโดยเอาตัวคิวไว้ด้านบน ตัวโอไว้ด้านล่าง แล้วก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงมาเป็น “?”

Ampersand &

(แอ็ม เพอรฺ แซนดฺ) – เราเรียกว่า แอนด์ ใส่เชื่อมคำสองคำ เช่น M&M เชื่อไหมว่า แอ็มเพอรฺแซนดฺ ถูกพบมากว่า 2000 ปีแล้ว คาดว่ามาจากภาษาละตินคือ Et แปลว่า และ ในช่วงราวๆ ปี 1830 เคยเป็นตัวอักษรตัวที่ 27 ของภาษาอังกฤษต่อจาก Z ซึ่งตอนนั้นออกเสียงว่า and per se ไปๆ มาๆ เด็กนักเรียนในอังกฤษก็อ่าน Ampère’s and แอ็มเพอรฺซี แอนดฺมากๆ จึงกลายเป็น แอ็ม เพอรฺ แซนดฺ

Ellipsis …

(อิ ลิป สิส) – ไทยเรียกคือ จุดไข่ปลา เวลาจะพูดถึงจุด 3 จุดนี้กับเพื่อนฝรั่งก็พูดว่า Ellipsis นะ มาจากคำในภาษากรีก Elleipsein แปลว่า พูดอย่างย่อ (สายย่ออาจชอบ Ellipsis) คือเอาไว้ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เหมือนเวลาทั้งคนเขียนคนอ่านรู้อยู่แล้ว ข้อความต่อไปคืออะไรก็เหมือนที่เราชอบพูดว่า วิธีขึ้นรถไฟฟ้าก็คือ เมื่อเราซื้อบัตรโดยสารแล้ว เราก็เดินไปที่ทางเข้า แล้วก็ บลา บลา พอไปถึงสยาม ประตูเปิดทางขวา… พอมาถึงเวทีที่เซ็นทรัลเวิร์ลด์ เขาก็เตรียมตัวขึ้นเวที

Colon :

(โคะ ลัน อ่านแบบไทยๆ ก็ โคล่อน) – เครื่องหมายนี้เป็นของฝรั่ง มาจากคำในภาษากรีก Kolon จึงไม่ควรไปนึกถึงลำไส้ใหญ่ (Colon) เป็นเครื่องหมายของส่วนสำคัญในประโยค ทั้งยังเอาไว้แบ่งตัวเลขชั่วโมง นาทีและวินาทีด้วย

Semi-colon ;

เซมิ โคะลัน

ใช้เชื่อมความ 2 ส่วนที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน โดยส่วนที่อยู่หลัง ; เป็นการขยายความ จากความหมาย Part of the part ในภาษากรีก ; จึงทำหน้าที่แบ่งส่วนของความที่มีความหมายในทางเดียวกัน แต่ส่วนหลังช่วยขยายความ

Apostrophe ‘

(อะ พอส ถระ ฝิ) – นักเรียนไทยคุ้นกันมาก โดยเฉพาะ อะ พอส ถระ ฝิ เอ็ส “ ’s” และที่เห็นชอบอยู่แบบนี้ can’t – “can(no)t มาจากภาษาฝรั่งเศสยุคกลางมีความหมายว่า อีกทางหนึ่ง ในทางกลับกัน

Hyphen –

(ไฮเฟ็น) – ไม่ใช่เครื่องหมาย Dash แดช ซึ่งยาวกว่า และไม่ใช่ Minus ไมนัส – เครื่องหมายลบซึ่งหนากว่า แหม จะต้องนั่งวัดกันมือหงิก จึงรู้หรือว่าเป็นเครื่องหมายไหน ไม่ต้องหรอก ดูบริบทสิ เราเห็นไฮเฟ็นในการแบ่งคำหรือเชื่อม 2 คำที่เราสร้างขึ้น เช่น

 • She’s a 2-year-old Chihuahua. ชีส สะ ทู-เยียรฺ-โอลดฺ ชิวาวา หล่อนเป็นชิวาวาวัย 2 ขวบ
 • Prayuth’s a greek-god Thai man. ประยุทธ์ส สะ กรีกกอด ไทย แมน – ประยุทธ์ (ที่ไม่ใช่ลุงตู่) เป็นชายไทยที่หล่ออย่างกับเทพเจ้ากรีก (สงสัยเป็นลูกครึ่งฝรั่ง)

เช่นนี้ พึงรู้ไว้ว่า มันคือไฮเฟ็น มาจากคำภาษากรีกโบราณว่า hypo + hen

Exclamation mark !

(อิกส คละ เมะ เชิน หมารฺค) –  เรียกง่ายๆ ว่า เครื่องหมายตกใจ หรือ อัศเจรีย์ (ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เรียก Exclamation point “!” อิกส คละ เมะ เชิน พอยทฺ) โดย Exclamation mark ขึ้นมาท้ายประโยค เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ความตื่นเต้น แม้ไม่มีการยืนยันแต่หลายคนบอกว่ามาจากภาษาละติน ที่หมายถึงความสนุกสนาน (Joy) คือ io ไปๆ มาๆ ตัว o ขึ้นไปเป็นจุดข้างบน เราจึงเห็นมันเป็นเช่นนี้นี่เอง

Interrobang aka interabang !?

(อินเทอะโระแบง หรือ อินเทอะระแบง) – เครื่องหมายลูกผสมระหว่างอัศเจรีย์ กับเครื่องหมายคำถาม เพื่อบ่งบอกความตกใจพร้อมกันก็สงสัยด้วย เช่น น้องหมาของเธอท้องเหรอ Is your little Chihuahua pregnant !? เราคงไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยเท่าไร เพราะมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่ใช้อย่างเป็นทางการ แต่อาจพบเห็นได้ในหลายๆ ที่

ที่มา MThai.com ภาพจาก Pexels

บทความแนะนำ


คำเชื่อม – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5


สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง คำเชื่อม
สื่อการสอน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 กลุ่มสาระวิชา
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
ท่านสามารถติดตาม สื่อการเรียนการสอน
\”ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน\” ได้อีกหลายช่องทาง
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE
twitter : https://goo.gl/yHzunt
ฝากติดตามเพจ channel website ด้วยครับเพื่อพบกับ
สื่อการเรียนการสอน ที่เราอัพเดทให้ใหม่ๆ ตลอดฟรีๆ
สื่อการสอนนี้นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนภาษาไทย สื่อการสอนภาษาไทย ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
เรียนภาษาไทยด้วยตนเอง อ่านออกเขียนได้ คำศัพท์ภาษาไทย สอนภาษาไทย สื่อการสอนป5

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำเชื่อม - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.5

คำซ้ำ คำซ้อน – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6


สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้
เรื่อง คำซ้ำ คำซ้อน
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ป.1 ม.3 ที่
ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE

คำซ้ำ คำซ้อน - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6

045C+4100757+ท+เครื่องหมายวรรคตอน+thaip4+dl57t1


045C+4100757+ท+เครื่องหมายวรรคตอน+thaip4+dl57t1

EP.5 การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน


EP.5 การอ่านเครื่องหมายวรรคตอน

20 เครื่องหมายวรรคตอน


20 เครื่องหมายวรรคตอน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ อ่าน เครื่องหมาย วรรค ตอน

See also  [NEW] รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษบอกว่า "เหงา" ไว้ใช้ตอนเราห่างกัน | อย่าให้ความเหงาทําให้เราต้องห่าง - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.