Home » [Update] การใช้ประโยค Comparative Adjectives | ขั้น สูงสุด ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] การใช้ประโยค Comparative Adjectives | ขั้น สูงสุด ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ขั้น สูงสุด ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.3 ที่น่ารักทุกคน ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนเรื่องคำคุณศัพท์กันนะคะ
วันนี้ครูได้ สรุปเรื่อง การใช้ ประโยค ประโยค Comparative Adjectives
หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ
Comparison of Adjectives: การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ มาฝาก ไปลุยกันเลยจร้า

 

คำศัพท์สำคัญ: Comparative VS Comparison

comparative (Adj.)
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
comparison (N.)
การเปรียบเทียบ

Table of Contents

ความหมาย

Comparison of Adjectives คือ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ที่ใช้ในการเปรียบเทียบคน สัตว์ สิ่งของ หรือ อื่นๆ ในภาษาอังกฤษได้มีการเปรียบเทียบอยู่ 3 ขึ้น คือ

การเปรียบเทียบขั้นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบ

1)   ขั้นธรรมดา (Positive Degree)

2)    ขั้นกว่า (Comparative Degree)

3)    ขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

 

ขั้นธรรมดา (Positive Degree)

 

ขั้นธรรมดา


เป็นการเปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ของสองสิ่ง โครงสร้างประโยคดังนี้

As + adjectives + as
แปลว่า …เท่าที่

เช่น
As long as you love me, I won’t go anywhere.

= ตราบเท่าที่เธอรักฉัน ฉันจะไม่ไปไหน

 

As soon as possible หรือ ASAP คำย่อในภาษาอังกฤษแปลว่า เร็วเท่าที่…

Ex. Please call me back ASAP you reach home.
= กรุณาติดต่อกลับเร็วที่สุดทันทีที่ถึงบ้าน

 

ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

Marry is as tall as Jenny.
= แมร์รี่สูงเท่ากันกับเจนนี่

Tina is as diligent as Lukas.
= ติน่าขยันเท่ากันกับลูคัส

 

แบบฝึกหัด: Rearrange the words in correct order. (จงเรียงคำให้ถูกต้อง)

 

แบบฝึกหัดขั้นธรรมดา

 

1. As/he/for/waits/her/long
2.They/will/there/as/possible/soon/as
3. long/As/as/love/him/you

 

 

ขั้นกว่า (Comparative Degree)

 


การใช้คำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบมีอยู่ 3 ขั้น แต่ในบทเรียนนี้เราจะเจาะจงไปที่การเปรียบเทียบขั้นกว่า หรือ
Comparative Adjectives กันนะคะ 

 • โครงสร้างประโยคแบบที่ 1 : S + V. to be + adj. +er + than
   รูปแบบแรกจะมีการเติม -er ท้ายคำคุณศัพท์ (adjective)  และตามด้วย than ประโยคนั้นจะมีความหมายว่า สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่ง  เช่น ตัวอย่างด้านล่าง

  Nanny is younger than Lisa.
  = นีน่าอายุน้อยกว่าลิซ่า

 • โครงสร้างประโยคแบบที่ 2 : S + V. to be + more + adj. + than
  รูปแบบนี้เราจะเติมคำว่า  more ไว้ด้านหน้า แล้วตามด้วยคำคุณศัพท์ (adjective) และวาง than ในลำดับต่อมา เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่า

  สิ่งหนึ่ง … กว่าอีกสิ่งหนึ่ง

  เช่น
  English is more fun than Math.
  = ภาษาอังกฤษสนุกกว่าคณิตศาสตร์

  A dog is more playful than a cat.
  = สุนัขขี้เล่นกว่าแมว

หากเป็นความคิดเห็นมักจะเจอคำที่แสดงความคิดเห็นด้านหน้าประโยคเช่น

In my opinion,…..
= ในความคิดเห็นของฉันนั้น…..

Personally, I think that…..
= โดยส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่า…….

If you ask me, I think that…..
= ถ้าถามฉัน ฉันคิดว่า…….

ตัวอย่างประโยคที่แสดงความคิดเห็น

In my opinion, a cat is more cute than a dog.

= ฉันคิดว่าสุนัขน่ารักกว่าแมวเยอะเลย

Comparative aDJ Example

 

มาลองอ่านบทสนทนาระหว่างนักเรียนจากประเทศไทยและนักเรียนจากประเทศอังกฤษ

 

Situation: There is a conversation between Nan and David below.

Nan: Hi David, what’s the weather like in England?
แนน: สวัสดีเดวิด อากาศวันนี้เป็นไงบ้าง

David: Hi Nan, it’s colder than Thailand I think.
เดวิด: สวัสดีแนน มันหนาวกว่าที่ไทยนะผมว่า

Nan: I couldn’t agree more. Thailand is hotter than England during summer.

แนน: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ประเทศไทยร้อนกว่าประเทศอังกฤษเยอะเลยโดยเฉพาะหน้าร้อน
David: I see. I still prefer Thailand to England because I love the beaches.

เพิ่มเติม:

ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการใช้โครงสร้าง more…than…เราก็สามารถใช้โครงสร้าง prefer something/someone to something/someone
ซึ่งแปลว่า ชอบ…มากกว่า …นั่นเองค่า


เช่น I prefer swimming to running.
= ฉันชอบว่ายน้ำมากกว่าวิ่งซะอีก

 

แบบฝึกหัดการใช้ Comparative Adjectives

**อย่าพึ่งเปิดดูเฉลยด้านล่างนะคะทุกคน ลองทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองดูก่อนนะคะเพื่อความปังปุริเย่

 

Comparative ADJ Practice

 

1.I am ________ my sister.

a) taller than

b) the tallest

C) taler then

 

2.Tina is ________other students in the class.

a) younger than

b) the younger

See also  How to use the future perfect continuous tense - English In A Minute | future perfect progressive

c) the youngest

 

3. Lisa is______________than ____________other firends.

a) the smarter than

b) smarter than

c) the smartest

 

4.David is ________ sincere than Tina.

a) more

b) most

c) the most

 

5.My mother is ________ caring than my father.

a) more caring

b) most caring

c) the most caring

 

ขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

 

Superlative ADJ

 

เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ใช้ในการเปรียบเทียบที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป นิยมใช้ the นำหน้า ADJ. ซึ่งมีรูปประโยคดังนี้

The + คำคุณศัพท์ (Adjectives) เติม –est

Ex. The richest man in the world is in the USA.
แปล ผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 The + most + คำคุณศัพท์ (Adjectives)
Ex. The most handsome man in the world is Robert Pattinson right now.
แปล: โรเบิร์ต แพททินสันคือผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก ณ ตอนนี้

แบบฝึกหัด Superlative adjectives

Superlative adjectives Practice

 1. What’s the ______important thing to do when you were young?
  a) more
  b) most
  c) the most
 2.  Tony is ______in his class.
  a) as crazy as
  b) crazier
  c) the craziest
 3.  Jemmy  runs___________in the class.
  a) the fastest
  b) faster
  c) the most fast
 4. Kraig is____________in the school.
  a) the tallest
  b) tallest
  c) the most tall
 5. Crony and Lucy are_________________in the room.
  a) the cutest
  b) cuter
  c) very cute

 

 

เทคนิค การเติม Suffix “-er” ในขั้นกว่า และ Suffix “-est” ในขั้นสุด

 

 1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียว ให้เติม –er ในขั้นกว่า และเติม –est ในขั้นสูงสุด
 2. คำคุณศัพท์พยางค์เดียว และมีเพียงสระตัวเดียว ให้เพิ่มพยัญชนะท้ายอีกหนึ่งตัว จากนั้นต้องเติม –er ในขั้นกว่า และเติม –est ในขั้นสูงสุด
 3. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วให้เติมเฉพาะ –r และ –st
  หรือตัด -e เดิมออกแล้วเติม-er ในขั้นกว่า และ –est ในขั้นสุด
 4.   คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยนเป็น

  i แล้วเติม –er และเติม –est ในขั้นสุด

คำคุณศัพท์ที่มีหลายพยางค์ให้เติม more ในขั้นกว่าและเติม most ในขั้นสุด

08Comparative ADJ

 

 

เฉลยแบบฝึกหัดขั้นธรรมดา

 

as___as

1. As long as he waits for her
2. They will be there as long as possible.
3. As long as you love him

 

 

เฉลยแบบฝึกหัดขั้นกว่า

เฉลยComparison of Adjectives


1. a) taller than
2. a) younger than
3. b) smarter than
4. a) more
5. a) more caring

 

superlative adj

 

เฉลยแบบฝึกหัดขั้นสุด

1. b
2. c
3. a
4. a
5. a

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทุกคน ทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมเอ่ย ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจ หรือ ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์เพิ่มเติมแบบปังๆ ***ทุกคนสามารถคลิกปุ่ม Play ที่วีดีโอด้านล่างเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกๆกับทีชเชอร์กรีซ กันจร้า อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ ดูแลตัวเองด้วยน๊า See you again next time! Take care!

 

+1

[Update] การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) | ขั้น สูงสุด ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

(

Comparison
of Adjectives)

 

นั้นเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่ไปแสดงคุณภาพของเหล่าบรรดาคำนามเพื่อจะบอกให้รู้ว่าคำนามนั้นๆมีลักษณะเป็นเช่นไร

 

มีการเท่าเทียมกันหรือไม่
อย่างไร ซึ่งจะมีการแบ่งรูปแบบออกเป็น 3

 

ขั้น

 

ด้วยกัน ได้แก่

·

                 

การเปรียบเทียบขั้นปกติ

(
Positive Degree )

เป็นการใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน หรือไม่เท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่น

long, short, small ,
big , fast, slow

เป็นต้น

·

                 

การเปรียบเทียบขั้นกว่า

( Comparative Degree ) 

เป็นการใช้เปรียบเทียบกับคำนาม

2

จำนวน เช่น

longer, shorter, smaller,
bigger , faster, slower

เป็นต้น

·

                 

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด

(
Superlative Degree ) 

เป็นการใช้เปรียบเทียบกับคำนามที่มีจำนวนตั้งแต่

3

ขึ้นไป เช่น

longest, shortest, smallest, biggest

เป็นต้น

1

.

การเปรียบเทียบขั้นปกติ
(

Positive Degree)

มักจะมีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

·

                 

รูปแบบ

as+

See also  สอนเรื่อง Present Participle and Past Participle (สาระล้วนๆ) มีประโยชน์ | participle แปลว่า

คุณศัพท์ขั้นปกติ  (

positive degree) + as

แสดงความ

เท่าเทียมกัน เช่น

This pencil is

as long as

that one.

ดินสอแท่งนี้ยาวเท่าๆกับแท่งนั้น

·

                 

รูปแบบ

as + much

หรือ

many +

นาม

+

as

แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

I have

as
much money as

you.

ฉันมีเงินมากเท่าๆกับคุณ

I have

as many books as

you.

ฉันมีหนังสือมากเท่าๆกับคุณ

·

                 

รูปแบบ

the same +

นาม

+

as

แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

Malee is

the
same age as

มาลีมีอายุเท่ากับลัดดา

แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์
ให้ตัด

as

ออกได้เลย เช่น

Malee and Ladda are

the same

age

.

มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน

·

                 

รูปแบบ

Verb to be + like

แปลว่าเหมือนกัน
เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน

แต่ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ ให้ใช้

verb to be + alike

เช่น

She

is like


her father.

เธอเหมือนกับพ่อของเธอ

Your car and mine

are alike.

รถยนต์ของคุณและของฉันเหมือนกัน

·

                 

รูปแบบ

verb to be + similar to +

นาม

แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน
เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน

 

ยกตัวอย่างเช่น

Your bag

is
similar to mine.

ถุงของเธอคล้ายกับถุงของฉัน

·

                 

กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้

not so +

คุณศัพท์ขั้นปกติ
+

as

หรือ

not as +

คุณศัพท์ขั้นปกติ
+

as

เช่น

This road is

not
so long as

that one.

ถนนเส้นนี้ไม่ยาวเท่าเส้นนั้น

หรือ


This road is

not as long as

that
one.

This road isthat one.


not as + much/many +

นาม +

as

เช่น

I

don’t

have

so much money as

you .

ฉันไม่มีเงินมากเท่าคุณ

หรือ

don’t


have

as much money as

you.

haveyou.

2.

การเปรียบเทียบขั้นกว่า
(

Comparative
Degree )

·

                 

การเปรียบเทียบที่สูงกว่า

แสดงในรูป

คุณศัพท์ขั้นกว่า

+

than

เช่น

This road is

longer
than

that one.

ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น

You are

taller than

me.

หรือ

You are

taller than I
am.

เธอสูงกว่าฉัน

·

                 

การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน
แสดงในรูป

less + positive degree + than

เช่น

Malee is

less
careful than

Somchai.

มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย

It is

less hot

today

than


it was yesterday.

วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้

·

                 

เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม

(

noun )

ด้วยกัน

ให้ใช้รูปแบบดังนี้

fewer +

นามพหูพจน์นับได้
+

than =

น้อยกว่า

less +

นามนับไม่ได้ +

than =

น้อยกว่า

more +

นามพหูพจน์นับได้

,

นามนับไม่ได้ +

than =

มากกว่า

เช่น

There are

fewer students

in this room

than

in that room.

See also  [ thaisub/แปลไทย ] Ariana Grande - Touch it (Ost . Fifthy Shades of Gray) | shades แปล

มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น

I spent

less money than

you.

ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ

 

There are

more students

in
this room

than

in that room.

มีนักเรียนในห้องนี้
มากกว่าในห้องนั้น

 

My mother have

more money than


my father.

แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ


หมายเหตุ

ในกรณีที่

than

ทำหน้าที่เป็น

conjunction

สรรพนาม
(

pronoun )

ที่ตามหลัง

than

ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ต้องมี

verb

ตามด้วย ดังนี้

She eats less

than

I

do

.

เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน

than

ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม

2

อนุประโยค (

clause)

เข้าด้วยกัน

คือ

She eats less

เป็น

main clause

I do

เป็น

subordinate clause

โดย

I

ทำหน้าที่ประธานของประโยคที่

2

มี

verb

do

ตาม

than

I do

เป็น

adverbial clause of comparison

ในกรณีที่

than

ทำหน้าที่เป็น

preposition

pronoun

ที่ตามหลัง

than

ทำหน้าที่เป็น

object

ไม่ต้องมี

verb

ตามดังนี้

She eats less

than me

.

เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน

than

ทำหน้าที่เป็น

preposition

ดังนั้น

pronoun

ที่ตามหลัง

than

อยู่ในรูป ของกรรม

(

object )

คือ

me

จึงไม่ต้องมี

verb

ตาม

โดยทั่วไปใช้ได้และมีความหมายไม่ต่างกันทั้งสองกรณี

3.

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
(

Superlative Degree )

รูปแบบมีดังนี้

the +

คุณศัพท์ขั้นสูงสุด
+

นาม

What is

the
longest river

in the world?

แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก

My

eldest

son

is 16 years old.

ลูกชายคนโตของฉันอายุ

16

ปี


Jane is my

best

friend.

เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

(

ถ้ามี

possessive adjective

อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว
ไม่ต้องใช้

the )


การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด หลักการเติม -er, -est, more than, the most


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
https://xn12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/comparativeandsuperlative/
ติดตามเพจ ห้องKruEngปันสื่อ
https://www.facebook.com/ppp63955

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด หลักการเติม -er, -est, more than, the most

การเปรียบเทียบ comparison เมื่อไรขั้นกว่า เมื่อไรขั้นสุด ขั้นกว่าของ well คืออะไร by ดร.พี่นุ้ย


ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ NuiEnglish
เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษร จุฬาฯ
นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ
พขส.2 สถาบันพระปกเกล้า
FA 7 สถาบันพระปกเกล้า
พสบ.26 กองทัพบก
พคบ.10 กอ.รมน
กรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจสมุทรสาคร
The Startup Ready Batch3
SIP 44 ธนาคารกรุงเทพ
http://www.nuienglish.com
http://www.facebook.com/nuienglish

การเปรียบเทียบ comparison เมื่อไรขั้นกว่า เมื่อไรขั้นสุด ขั้นกว่าของ well คืออะไร by ดร.พี่นุ้ย

comparison การเปรียบเทียบ ขั้นเท่า ขั้นกว่า ขั้นสุด เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.พี่นุ้ย Nui-English


ดร.พี่นุ้ย สมิตา หมวดทอง
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ NuiEnglish
เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษร จุฬาฯ
นักเรียนทุน ก.พ. และทุนรัฐบาลอังกฤษ
พขส.2 สถาบันพระปกเกล้า
FA 7 สถาบันพระปกเกล้า
พคบ.10 กอ.รมน
กรรมการสงเคราะห์ สถานพินิจสมุทรสาคร
The Startup Ready Batch3
SIP 44 ธนาคารกรุงเทพ
http://www.nuienglish.com
http://www.facebook.com/nuienglish

comparison การเปรียบเทียบ ขั้นเท่า ขั้นกว่า ขั้นสุด เรียนภาษาอังกฤษกับ ดร.พี่นุ้ย Nui-English

ติว TOEIC : เทคนิคตอบ โจทย์ Comparison มาเป็นเพลง จำได้ง่าย


เทคนิคครูดิวมาอีกแล้ว!⚡️ วิธีใช้ขั้นกว่า more, most
ใช้สอบได้หลายสนามสอบ
✅ TOEIC ✅ ก.พ. ✅ ราชการ
เทคนิคนี้มาเป็นเพลงจำง่าย‼️ ใช้ได้ชัวร์✅
อะ! อย่ารอช้า!! ไปดูเล้ยยย
.
💌 สนใจสมัครคอร์ส 💬
📍 สอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox
📍 ทดลองเรียนฟรี : www.opendurian.com/toeic_krudew
📍 Add Line : @krudewtoeic (มี @ด้านหน้าด้วยน้า)
📍 IG \u0026 TikTok : @krudewtoeic
toeic krudewenglish grammar

ติว TOEIC : เทคนิคตอบ โจทย์ Comparison มาเป็นเพลง จำได้ง่าย

สูตรพัฒนาตัวเองที่ไม่มีวันหมดอายุ


จิตวิทยาพัฒนาตันเองที่ไม่มีวันบูดเน่าใช้ได้ทั้งชีวิต

กดเข้ากลุ่มฟรี! เก่งขึ้นวันละ 1%!
https://www.facebook.com/groups/350505719845935
แจกฟรี! อีบุ๊ก 18 ความลับ!
เปลี่ยนคุณให้เป็นคนเจ้าเสน่ห์
[ทำยังไงให้ใครๆก็รักตั้งแต่แรกพบ]
👉https://lin.ee/iwazNnx
ฟังฟรี! จิตวิทยาการพูดชนะใจคน
👉https://www.youtube.com/playlist?list=PLfdtkwJb5cVr68FikXL1rVSYCpCn0vGle
กลุ่มฟรี! พูดพิชิตใจแบบจ้าวเสน่ห์!
👉https://www.facebook.com/groups/astcharismasecrets/
ติดตาม Exclusive Content ในช่องทางต่างๆได้ที่:
Line Official: https://lin.ee/iwazNnx
Facebook: https://www.facebook.com/Amazingstorytelling
Blockdit: https://www.blockdit.com/amazingstorytelling
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
ครองใจคน,วิธีชนะมิตรและจูงใจคน,วิธีการพูดนำเสนอ
,พูดอย่างไรให้น่าฟัง,สร้างเสน่ห์,เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ,การพูดพิธีกร,เทคนิคพูดให้น่าฟัง,พูดอย่างไรให้จับใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้คนชอบเรา,วิธีการพูดโน้มน้าวจูงใจ,พูดยังไงให้คนรัก,พูดอย่างไรให้คนเชื่อ,พูดอย่างไรให้คนคล้อยตาม,พูดในที่ชุมชน,พูดอย่างไรให้ชนะใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้ผู้ชายหลง,พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์,คุยอย่างไรให้ได้คบ,คุยอย่างไรให้ผู้ชายชอบ,คุยอย่างไรให้ผู้หญิงชอบ,คุยอย่างไรให้สนุก,คุยอย่างไรไม่ให้เบื่อ,เทคนิคคุยกับลุกค้า,เทคนิคพูดหน้ากล้อง,เทคนิคพูดขายของ,เทคนิคเล่าเรื่อง,เล่าเรื่องอย่างไรให้สะกดใจคน

สูตรพัฒนาตัวเองที่ไม่มีวันหมดอายุ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ขั้น สูงสุด ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.