Home » [Update] การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักการดังนี้ | ชั้น 3 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักการดังนี้ | ชั้น 3 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ชั้น 3 ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

30

SHARES

Facebook

Twitter

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับ เพราะการนับวันที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือการนับลำดับที่นั่นเองครับ   แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าลำดับที่มันคืออะไรก็จะงงเพิ่มอีกอยู่ดี งั้นมาดูคำอธิบายกันดีกว่านะครับ

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) ในภาษาอังกฤษมีสองชนิด

1. Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า…… เอาไว้นับว่า คนมีกี่คน สัตว์กี่ตัว สิ่งของมีกี่อัน เช่น  two boys (เด็กชายสองคน)  three cats (แมวสามตัว) five cars (รถยนต์ 5 คัน) เป็นต้น

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ เอาไว้บอกลำดับของสิ่งต่างๆ ที่เห็นบ่อยๆคือ วันที่ กับชั้นของตึก ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการนำไปใช้ให้ดูแล้วกัน

Table of Contents

การขียนวันที่ภาษาอังกฤษ

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษมี 2 แบบนะครับ นั่นคือแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน

แบบอังกฤษ : วัน เดือน ปี
แบบอเมริกัน : ปี เดือน วัน

the Fourth of July, 2020
July the Fourth, 2020

4th July 2020
July 4th, 2020

4 July 2020
July 4, 2020

4/3/2020
3/4/2020

4/3/20
3/4/20

วันที่ของไทยเราจะยึดแบบอังกฤษครับ คือ วัน เดือน ปี

ปัญหาในการอ่านวันเดือนปีแบบที่ 4 และ 5 จะสร้างความสับสนได้ เพราะต้องดูให้ดีก่อนว่าเขาเขียนแบบอังกฤษหรือเอมริกัน ส่วนสามแบบแรกไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ในการนำไปใช้ แบบที่ 1 นั้น ส่วนมากนำไปเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการ และในการ์ดเชิญต่างๆ ปกติเราจะใช้แบบที่สองและสามกันมากกว่า

ส่วนแบบที่ 4 และ 5 จะใช้ในการจดโน๊ต การเขียนบันทึกความจำ การเขียนหาเพื่อนฝูง ซึ่งไม่ต้องเน้นพิธีการอะไรมากมาย

การขียนและอ่านวันที่ภาษาอังกฤษ

ถึงแม้ตอนเขียนจะเขียนสั้นๆ แต่วลาอ่านต้องอ่านเต็มๆนะครับ ขอยกตัวอย่างภาษาไทยก่อน ยกตัวอย่างเช่น

1/11/2560  อ่านว่า   1 พฤศจิกายน สองพันห้าร้อยหกสิบ

ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ถึงแม้จะเขียนสั้นๆ แต่เวลาอ่านต้องอ่านให้เต็ม เช่น

 • January 1st

อ่านว่า แจ๊นยัวริ เดอะ เฟิสท หรือ เดอะ เฟิสท ออฟ แจ๊นยัวริ

 • 2nd February

อ่านว่า เฟ็บรุเออะริ เดอะเซ๊เคินดึ หรือ เดอะ เซ๊เคินดึ ออฟ เฟ็บรุเออะริ

 • 15th March

อ่านว่า มาช เดอะ ฟิฟที๊นธ หรือ เดอะ ฟิฟที๊นธ ออฟ มาช

แต่ภาษาพูด บางทีจะละ เดอะ นะครับ เช่น

 • 15th March อ่านว่า มาช ฟิฟที๊นธ หรือ ฟิฟที๊นธ ออฟ มาช

ตัวอย่างการเขียนวันเกิด

 • I was born on 1st of July, 1999.

อ่านว่า ไอ เวิส บอน ออน เดอะ เฟิสท์ ออฟ จุล๊าย ไน๊นทีน ไน๊ทิ ไนน์

ฉันเกิดวัน(ลำดับ)ที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคม

การนับลำดับที่

 • I live on the third floor.
 • I live on 3rd floor.

ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม

 • The third boy is my brother.

เด็กชายลำดับที่ 3 คือ พี่ชายของฉัน

 • It is my first day here.

มันคือวันที่หนึ่ง (วันแรก) ของผมที่นี่

หมายความว่า ผมมาที่นี่เป็นวันแรก

 

ทีนี้มาดูการนับนะครับว่าเขานับกันอย่างไร ถ้าเขียนเป็นเลขอารบิคต้องมีอักษรสองตัวท้ายพ่วงเข้าไปด้วย และเวลาอ่านให้เติม the นำหน้าด้วยนะครับ เช่น 1st อ่านว่า เดอะ เฟิสท เป็นต้น

 วันที่ภาษาอังกฤษพร้อมตัวย่อ

ถ้าเป็นการนับลำดับที่ให้เปลี่ยนจากวันที่ เป็นลำดับที่นะครับ   เหตุที่เขียนวันที่เพราะส่วนใหญ่เราจะนับวันที่กันเป็นส่วนใหญ่

วันที่/ลำดับที่
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

วันที่ 1
1st
first
เฟิสท

วันที่ 2
2nd
second
เซ๊เคินดี

วันที่ 3
3rd
third
เธิด

วันที่ 4
4th
fourth
ฟอธ

วันที่ 5
5th
fifth
ฟิฟธ

วันที่ 6
6th
sixth
ซิกซธ

วันที่ 7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

วันที่ 8
8th
eighth
เอทธ

วันที่ 9
9th
ninth
ไนนธ

วันที่ 10
10th
tenth
เท็นธ

วันที่ 11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

วันที่ 12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

See also  [NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล มากกว่า 1000 คำ โดย อาจารย์ต้นอมร | 60 อังกฤษ - NATAVIGUIDES

วันที่ 13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

วันที่ 14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

วันที่ 15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

วันที่ 16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

วันที่ 16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

วันที่ 18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

วันที่ 19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

วันที่ 20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

วันที่ 21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

วันที่ 22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

วันที่ 23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

วันที่ 24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

วันที่ 25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

วันที่ 26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

วันที่ 27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

วันที่ 28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

วันที่ 29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

วันที่ 30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

วันที่ 31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ ก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้เอง อย่าสับสนกับจำนวนนับนะครับ เพราะใช้ตัวเลขคนละชุดกัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 172

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] วิธีแนะนําตัว ภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน | ชั้น 3 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะแนะนําตัวในห้องเรียนหรือหน้าชั้นเป็น ภาษาอังกฤษ ยังไงดี วันนี้เรามีตัวอย่างการแนะนำตัวมาแนะนำ โดยอาจจะเริ่มต้นว่า Hello. Please let me introduce myself to you. 

วิธีแนะนําตัว ภาษาอังกฤษ ในห้องเรียน

เริ่มจากวิธีแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ พื้นฐานๆ กันก่อน

Let me introduce myself. My name is Suda : ฉันขออนุญาติแนะนำตัวเอง ฉันชื่อสุดา
My nickname is Som-O : ชื่อเล่นของฉันคือ ส้มโอ
I am studying at ABCDEFG School. : ฉันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนABCDEFG
I am studying in grade 12. : (ฉันกำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6)
My major was science – math. : สายการเรียนวิทย์คณิต
I live in Khon Kaen. : ฉันอาศัยอยู่ที่ขอนแก่น
I live with my parents. : ฉันอยู่กับพ่อแม่
I have two brother and a sister. : ฉันมีน้องชาย2คนและน้องสาวอีก1คน
My hobby is drawing pictures. : งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพ
My favorite sport is karate. : กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือกีฬาคาราเต้

–การแนะนำตนเองแบบเป็นกันเอง

Hello. : เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)
My name’s Tongdee. (บอกชื่อ) : มาย เนมส ทองดี (ผมชื่อทองดี)
I’m from Thailand. : ไอม ฟรอม ไท๊แลนด (ผมมาจากประเทศไทย)
I’m an exchange student. : ไอม เมิน นิกซเช๊นจ สติ๊วเดินท (ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน)
Glad to meet you. : แกลด ทะ มีท ชู (ดีใจที่ได้เจอกัน)

–การแนะนำตนเองแบบเป็นทางการ

Good morning. : กุด ม๊อนิง (อรุนสวัสดิ์ครับ)
May I introduce myself? : เม๊ ยาย ยินทระดิ๊วซ มายเซ๊ลฟ (ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ)
My name is Somchai Rakdee. : มาย เนม มิส สมชาย รักดี (ผมชื่อสมชาย รักดี)
I’m the marketing manager from ABC company. : ไอม เดอะ ม๊าคิททิง แม๊นนิจเจอะ ฟรอม เอบีซี คั๊มพะนี (ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัทเอบีซี)
Nice to meet you. : ไนซ ทะ มีท ชู (ยินดีที่ได้รู้จัก)

– การแนะตัวแบบทั่ว ๆ ไป

ชื่อ น.ส.เอ้ นามสมมติ : My name is Aeh Namsommut.
ชื่อเล่น เก๋ : My nickname is Kae. (แต่ฝรั่งจะพูดว่า You can call me Mook.)
อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 : I’me 18 years old. My birthday is the 28th of August 1995.
ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอำนาจเจริญ ชั้น ม. 3/11 : I’m studying at Amnatcharoen School. I’m in Mathayom 4/11.
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ เป็นต้น : I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on.
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา : My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao.
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ำเงิน : My favorite color is blue green and navy blue.
คติประจำตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ : My motto is “not to be the future of the nation but to be the present time of the nation.”

See also  10 สิ่งที่ต้องลงทุนด่วน ในโลคยุคดิจิตัล | เช็คประกัน แอดไวซ์

ข้อมูลดีๆ จาก blog.janthai.com

แท็ก:


Masha And The Bear – Top 10 🎬 Best episodes of 2018


Christmas with Masha. Winter episodes compilation
https://youtu.be/ISyIj4V3W0
Follow Masha on Instagram: https://instagram.com/mashaandthebear/
Watch more on Netflix.
Official website: http://mashabear.com
Masha and the Bear are heroes of Russian folklore, known to all Russian children. Just that in the series they are different and live in the modern world, which gave the creators from Animaccord Animation Studio the ability to bring new possibilities to their interactions. Series tell us about a unique relationship between two main characters. Masha is an exceedingly active little girl who can’t sit still on one place and has to make everything a business of her own. The Bear is a big and hearty guy who loves comfort and quietness. After their first met the Bear is always in anticipation for another fun and wild adventure that Masha will surely pull him in.
Masha and The Bear.
ماشا والدب. جميع الحلقات : http://bit.ly/MashaArabic
Masha e Orso. Tutti gli Episodi: http://bit.ly/MashaOrso
Masha y el Oso. Todas las series: http://bit.ly/MashaOso
Masha et Michka. Tous les épisodes: http://bit.ly/MashaMichka
Masha e o Urso. Lista de reprodução: http://bit.ly/mashaurso
Mascha und der Bär. Alle Folgen: http://bit.ly/maschaundderbaer
瑪莎與熊. 全部影集: http://bit.ly/MashaTaiwan
Маша и Медведь. Все серии подряд: http://bit.ly/MashaMedved
Маша та Ведмідь Всі серії: http://bit.ly/MashaBearUA

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Masha And The Bear - Top 10 🎬 Best episodes of 2018

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | Part 6 | Wannabe Kids


คำศัพท์สำหรับนักเรียน | ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 | Part 6 last 😍
รับชมกันอย่างเต็มตาด้วยความชัดระดับ 4K !
ภายในวีดีโอจะประกอบด้วย
👉 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 😆
👉ประเภทคำศัพท์ 😇
👉ความหมายคำศัพท์ 😙

👍ไวยากรณ์เบื้องต้นได้แก่😇
❣️ (n) : Noun = คำนาม
❣️ (pron.) : Pronoun = คำสรรพนาม
❣️ (v.) : Verb = คำกริยา
❣️ (adv.) : Adverb = คำวิเศษณ์
❣️ (adj.) : Adjective = คำคุณศัพท์
❣️(pron.)Pronoun = สรรพนาม

ภาษาอังกฤษง่ายๆแค่คลิกเดียว 😎
เหมาะสำหรับเด็กๆที่กำลังอยากเรียนรู้ ในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ป.1,ระดับประถม ขึ้นไป หรือเด็กปฐมวัย และทุกเพศทุกวัย 🤗
คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆ 😙
ให้สนุกกับการเรียนรู้ 🤩

ติดตามพวกเราได้ที่ 🤗
FACEBOOK FANPAGE : https://goo.gl/bJESu5
YOUTUBE CHANEL : https://goo.gl/ihCyVw

อย่าลิมกดไลท์กดแชร์กด subscribe ด้วยน้า 😘

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | Part 6 | Wannabe Kids

Masha and The Bear – La Dolce Vita 🍭 (Episode 33) New episode 2016!


💥NEW 💥 Big Hike 🥾🗻 (Episode 80) https://youtu.be/ym315BhBDW8
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
Masha and The Bear. Compilations: http://bit.ly/2FLL8jY
SUMMER IN WINTER ❄️☀️ https://youtu.be/OaGQB0QPwsA
Masha wants some sweets but first she has to transform the Bear’s kitchen into a candymaking factory. As we all know, such sweet life means trouble and soon Masha gets a toothache. There is a lesson for all children who love sweets take very good care of your teeth!
Follow Masha on Instagram: https://instagram.com/mashaandthebear/
Watch more on Netflix.
Masha decides to try on the role of superhero: she bravely rushes towards exploits, but all the animals somehow laugh at her handmade costume and naive desire to rescue them. Who would have thought that Masha’s courage will truly help to save everyone? It turns out that the superhero costume is not the most essential thing to perform heroic acts.
Official website: http://mashabear.com
Download Masha’s App and watch ALL episodes, even offline!
Link: http://go.01d.com/MashaApp
Masha and the Bear are heroes of Russian folklore, known to all Russian children. Just that in the series they are different and live in the modern world, which gave the creators from Animaccord Animation Studio the ability to bring new possibilities to their interactions. Series tell us about a unique relationship between two main characters. Masha is an exceedingly active little girl who can’t sit still on one place and has to make everything a business of her own. The Bear is a big and hearty guy who loves comfort and quietness. After their first met the Bear is always in anticipation for another fun and wild adventure that Masha will surely pull him in.
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
ماشا والدب. جميع الحلقات : http://bit.ly/MashaArabic
Masha e Orso. Tutti gli Episodi: http://bit.ly/MashaOrso
Masha y el Oso. Todas las series: http://bit.ly/MashaOso
Masha et Michka. Tous les épisodes: http://bit.ly/MashaMichka
Masha e o Urso. Lista de reprodução: http://bit.ly/mashaurso
Mascha und der Bär. Alle Folgen: http://bit.ly/maschaundderbaer
瑪莎與熊. 全部影集: http://bit.ly/MashaTaiwan
Маша и Медведь. Все серии подряд: http://bit.ly/MashaMedved

See also  เปิดตัว "สารัช อยู่เย็น" เปิดใจ เปิดคาร์แคร์ - แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง | ร้านคาร์แคร์ | Nataviguides

Masha and The Bear - La Dolce Vita 🍭 (Episode 33) New episode 2016!

การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 4 The Giant Plants Island (Plants We Eat)


การ์ตูน ภาษาอังกฤษ ป.3 บท 4 The Giant Plants Island (Plants We Eat)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | Part 3 | Wannabe Kids


คำศัพท์สำหรับนักเรียน | ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 | Part 3 😍
รับชมกันอย่างเต็มตาด้วยความชัดระดับ 4K !
ภายในวีดีโอจะประกอบด้วย
👉 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 😆
👉ประเภทคำศัพท์ 😇
👉ความหมายคำศัพท์ 😙

👍ไวยากรณ์เบื้องต้นได้แก่😇
❣️ (n) : Noun = คำนาม
❣️ (pron.) : Pronoun = คำสรรพนาม
❣️ (v.) : Verb = คำกริยา
❣️ (adv.) : Adverb = คำวิเศษณ์
❣️ (adj.) : Adjective = คำคุณศัพท์
❣️(pron.)Pronoun = สรรพนาม

ภาษาอังกฤษง่ายๆแค่คลิกเดียว 😎
เหมาะสำหรับเด็กๆที่กำลังอยากเรียนรู้ ในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ป.1,ระดับประถม ขึ้นไป หรือเด็กปฐมวัย และทุกเพศทุกวัย 🤗
คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆ 😙
ให้สนุกกับการเรียนรู้ 🤩

ติดตามพวกเราได้ที่ 🤗
FACEBOOK FANPAGE : https://goo.gl/bJESu5
YOUTUBE CHANEL : https://goo.gl/ihCyVw

อย่าลิมกดไลท์กดแชร์กด subscribe ด้วยน้า 😘

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | Part 3 | Wannabe Kids

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ชั้น 3 ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.