Home » [Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | แตก ต่าง กัน อย่างไร ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | แตก ต่าง กัน อย่างไร ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

แตก ต่าง กัน อย่างไร ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

คำถามโลกแตกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเคยผ่านกันมาบ้างก็คือ ชื่อนี้ภาษาอังกฤษสะกดยังไง

การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่น หรือนามสกุล ต่างก็สร้างความปวดหัวให้เราได้ไม่น้อย หลายๆคนอาจสงสัยว่า แล้วมันมีมาตรฐานอะไรรึปล่านะ ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ

สำหรับคนที่สงสัย ชิววี่มีข่าวดีมาบอก นั่นก็คือจริงๆแล้วเรามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์นี้มีชื่อว่า หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง จัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ในปี พ.ศ. 2542

ในหลักเกณฑ์จะมีตารางเทียบพยัญชนะและสระระหว่างไทยกับอังกฤษ ซึ่งชิววี่ได้นำมาจัดเรียงใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะไทยตัวต้นตัวอย่างตัวสะกดตัวอย่างกkกา = kakนก = nokขkhขอ = khokสุข = sukฃkh–k–คkh โค = kho kยุค = yukฅkh–k–ฆkhฆ้อง = khongkเมฆ = mekงngงาม = ngamngสงฆ์ = songจchจีน = chintอำนาจ = amnatฉchฉิ่ง = chingt–ชchชิน = chintคช = khotฌchเฌอ = choet–ซsซา = satก๊าซ = katทร (เสียง ซ)sทราย = sait–ศsศาล = santทศ = thotษsรักษา = raksatกฤษณ์ = kritสsสี = sitรส = rotญyญาติ = yatnชาญ = chanฎdฎีกา = dikatกฎ = kotฑ (เสียง ด)dบัณฑิต = bandittษัฑ = satดdด้าย = daitเป็ด = petฏtปฏิมา = patimatปรากฏ = prakotตtตา = tatจิต = chitฐthฐาน = thantรัฐ = ratฑthมณฑล = monthont–ฒthเฒ่า = thaotวัฒน์ = watถthถ่าน = thantนาถ = natทthทอง = thongtบท = botธthธง = thongtอาวุธ = awutณnประณีต = pranitnปราณ = pranนnน้อย = noinจน = chonบbใบ = baipกาบ = kapปpไป = paipบาป = bapผphผา = phap–พphพงศ์ = phongpลัพธ์ = lapภphสำเภา = samphaopลาภ = lapฝfฝั่ง = fangp–ฟfฟ้า = fapเสิร์ฟ = soepมmม้าม = mammม้าม = mamยyยาย = yai––รrร้อน = ronnพร = phonลlลาน = lannศาล = sanฬlกีฬา = kilanกาฬ = kanวwวาย = wai––หhหา = ha––ฮhฮา = ha––

ตารางเทียบเสียงสระ

สระไทยอักษรอังกฤษตัวอย่างอะaปะ = pa-ั (อะ ลดรูป)aวัน = wanรร (มีตัวสะกด)aสรรพ = sapอาaมา = maรร (ไม่มีตัวสะกด)anสรรหา = sanhaอำamรำ = ramอิiมิ = miอีiมีด = mitอึueนึก = nuekอืueหรือ = rueอุuลุ = luอูuหรู = ruเอะeเละ = leเ-็ (เอะ ลดรูป)eเล็ง = lengเอeเลน = lenแอะaeและ = laeแอaeแสง = saengโอะoโละ = lo– (โอะ ลดรูป)oลม = lomโอoโล้ = loเอาะoเลาะ = loออoลอม = lomเออะoeเลอะ = loeเ-ิ (เออะ ลดรูป)oeเหลิง = loengเออoeเธอ = thoeเอียะiaเผียะ = phiaเอียiaเลียน = lianเอือะuea–เอือueaเลือก = lueakอัวะuaผัวะ = phuaอัวuaมัว = mua-ว- (อัว ลดรูป)uaรวม = ruamใอaiใย = yaiไอaiไล่ = laiอัยaiวัย = waiไอยaiไทย = thaiอายaiสาย = saiเอาaoเมา = maoอาวaoน้าว = naoอุยuiลุย = luiโอยoiโรย = roiออยoiลอย = loiเอยoeiเลย = loeiเอือยueaiเลื้อย = lueaiอวยuaiมวย = muaiอิวioลิ่ว = lioเอ็วeoเร็ว = reoเอวeoเลว = leoแอ็วaeoแผล็ว = phlaeoแอวaeoแมว = maeoเอียวiaoเลี้ยว = liaoฤ (เสียงรึ)rueฤษี = ruesiฤๅrueฤๅษี = ruesiฤ (เสียงริ)riฤทธิ์ = ritฤ (เสียงเรอ)roeฤกษ์ = roekฦlue–ฦๅlueฦๅสาย = luesai

See also  [Update] 100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์ | 1 100 ภาษา อังกฤษ แปล ไทย - NATAVIGUIDES

แม้หลักเกณฑ์นี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงที่ดี สำหรับใช้แปลงคำไทยให้เป็นอังกฤษ แต่ก็มีจุดอ่อนในด้านความคล้ายของเสียงอยู่บ้าง อย่างเช่น

การใช้ ph แทนตัวอักษร พ ส่วนมากฝรั่งจะออกเสียงเป็น ฟ มากกว่า หรือการใช้ k แทนตัวอักษร ก ในบางกรณี ฝรั่งจะออกเสียงเป็น ค ทำให้เสียงที่ได้ไม่ตรงกับเสียงไทย

ด้วยเหตุนี้ การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ หลายๆคนเลยเลือกที่จะปรับตัวอักษรที่ใช้ เพื่อให้ชาวต่างชาติออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ

1. เราอาจเริ่มด้วยการเทียบพยัญชนะและสระโดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (ตามตารางข้างบน) หรือให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยสะกดให้

2. เมื่อได้ชื่ออังกฤษออกมาแล้ว ถ้าเราอยากให้ชัวร์ว่าเสียงอ่านของคำนั้นใกล้เคียงกับเสียงไทย เราสามารถเช็คโดยถามคนที่เก่งอังกฤษ หรือเช็คด้วย application แปลภาษาที่ออกเสียงได้ อย่างเช่น google translate

3. ถ้าเสียงที่ได้ไม่ตรง เราอาจต้องลองปรับตัวอักษรอังกฤษที่ใช้ แล้วเช็คอีกครั้งตามข้อ 2 ทำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ

ทั้งนี้ เพื่อนๆควรรู้ไว้ว่า บางครั้งคำอังกฤษก็ไม่สามารถเลียนเสียงไทยให้เหมือนได้ 100% บางทีเราอาจทำได้แค่ให้มันออกเสียงใกล้เคียงเท่านั้น

นอกจากเรื่องการออกเสียง การเลือกว่าจะสะกดชื่ออังกฤษยังไง
บางทีเราอาจต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วย อย่างเช่น

  • ความกระชับของคำ ยิ่งกระชับก็ยิ่งเขียนได้สะดวก
  • ชื่อที่ได้สะกดเหมือนคำอังกฤษที่มีความหมายไม่ดีรึเปล่า เช่น การสะกดคำว่า พร ว่า porn จะตรงกับคำอังกฤษที่แปลว่าหนังโป๊ เราอาจเลือกที่จะเลี่ยงไปสะกดแบบอื่นแทน อย่างเช่น pawn
  • ถ้าเราสะกดชื่อตามแบบที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม จะทำให้คนไทยอ่านและเข้าใจง่ายกว่ารึเปล่า (เวลาใช้ในไทย)

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษไม่ได้มีผิดมีถูกตายตัวเท่าไรนัก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสะกดอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด

เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ ชิววี่ได้นำตัวอย่างการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง มาให้เพื่อนๆได้ดูกัน

การสะกดชื่อในตัวอย่างนี้ ชิววี่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับการดัดแปลงตัวอักษร ให้เสียงที่ได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

ตัวอย่างการสะกดชื่อเล่นไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษเก่งKengชมพู่ChompuดาวDaoตาลTarnเต้Taeต่อTor, ThorทรายSaiแทนTanนุ่นNoon, Nuneน้อยNoiเนยNoey, NoeiปลาPlaเป้Paeแป้งPangฟ้าFahมดModมายMine, MindวุฒิWutหน่อยNoiหมวยMuay, MuaiอายAyเอกEk, Akeเอ็มEmแอมAmโอ๋Aoh, Ohอ้อยAoi

ตัวอย่างการสะกดชื่อจริงไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อจริงภาษาอังกฤษกิตติศักดิ์KittisakเจนจิราJenjiraฐิติThitiทักษิณThaksinธนพลTanapon, ThanaponธงชัยTongchaiบัวขาวBuakaw, Buakao, Buakhaw, Buakhaoประยุทธ์Prayutปกรณ์PakornพัชราภาPatchrapaพิมพ์ชนกPimchanokพีรวัสPeerawatภราดรParadon, Paradornมาริโอ้MarioมาลีMaleeศิริพรSiriporn, SiripawnสุกัญญาSukanyaสุดารัตน์SudaratสมชายSomchaiอารยาArayaอุรัสยาUrassayaอำพลAmpon, Ampol

เห็นมั้ยครับว่าการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[NEW] ความแตกต่างระหว่าง British and American English | แตก ต่าง กัน อย่างไร ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ความแตกต่างระหว่าง British and American English

ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลกแตกย่อยสาขาออกเป็น 2 แขนงด้วยกันคือ British English ภาษาอังกฤษแบบอังกิ๊ดอังกิด และ American English ภาษาอังกฤษแบบอเมริกั๊นอเมริกัน แน่นอนว่ามันย่อมต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว คราวนี้ปัญหาก็มาตกอยู่กับคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเราๆนั่นแหละค่ะ จะใช้คำไหนดี หรือสับสนคำศัพท์ ความหมายเดียวกันแต่พอไปเจอคนอเมริกันพูดอีกอย่าง เจอคนอังกฤษพูดอีกอย่าง เราก็มึนไปสิคราวนี้

ความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English มีหลายด้านดังนี้ค่ะ

1. ความแตกต่างทางด้านคำศัพท์ (Vocabulary) อันนี้เห็นได้ชัดเจนเลย เช่น

British English (BrE)                Amrican English (AmE) ความหมาย

flat                                             apartment                         ห้องพัก
petrol                                         gas                                   น้ำมัน(รถ)
taxi                                             cab                                   รถแท๊กซี่
biscuit                                         cookie                               ขนมปังกรอบ
sweet                                         dessert                             ขนมหวาน
lift                                              elevator                            ลิฟท์
rubber                                        eraser                               ยางลบ
torch                                           flashlight                           ไฟฉาย
film                                             movie                               หนัง
trousers                                      pants                                กางเกงขายาว
railway                                       railroad                             ทางรถไฟ
condom                                      rubber                              ถุงยางอนามัย
underpants                                 shorts                               กางเกงขาสั้น
lorry                                           truck                                 รถบรรทุก
garden                                        yard                                  สวน

2. ความแตกต่างด้านการสะกดคำ (spelling)

คำศัพท์ที่เป็น British หรือ American English บางคำ ออกเสียงเหมือนกัน มีความหมายเหมือนกัน แต่สะกดต่างกัน   ตัวสะกดที่มักเจอบ่อยๆคือ

British English
American English
word

คำที่ลงท้ายด้วยtre
คำที่ลงท้ายด้วย ter
centre / center
theatre / theater

ลงท้ายด้วย ogue
ลงท้ายด้วย og
analogue / analog
catalogue / catalog

ลงท้ายด้วย our
ลงท้ายด้วย or
colour / color
labour / labor

ลงท้ายด้วย ise
ลงท้ายด้วย ize
analyse / analyze
realise / realize

คำอื่นๆที่สะกดไม่เหมือนกัน เช่น

          British English                American English

programme                                 program
cheque                                       check
doughnut                                    donut
grey                                            gray
jewellery                                     jewelry

3. ความแตกต่างทางด้านไวยากรณ์ (grammar)

Collective noun หรือนามที่เป็นกลุ่ม ถ้าเป็น American English จะเป็นเอกพจน์เสมอ แต่ถ้าเป็น British English จะเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับความหมายที่ต้องการหมายถึง

See also  [NEW] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | เรียนที่จีน - NATAVIGUIDES

3.1 การเขียนวันที่ แบบ American English จะเขียน เดือน / วัน / ปี แต่ถ้าเป็น British English จะเขียนเรียงแบบ The + วันที่ + of + เดือน + ปี

3.2 เหตุการณ์ที่เพิ่งจบไป American English จะใช้ past simple แต่ British English จะนิยมใช้ present perfect มากกว่า

3.3 กริยา 3 ช่อง บางคำใช้ต่างกัน เช่น

British English                          American English

get / got / got                                  get / got / gotten
smell / smelt / smelt                        smell / smelled / smelled
lean / leant / leant                           lean / leaned / leaned

3.4  เวลาเขียนตัวเลขแบบ British Englishจะมี and อยู่หน้าตัวเลขสุดท้ายที่มากกว่า 100 แต่ American Englishไม่มี and

  • two thousand and seven. (British English)
  • two thousand seven. (American English)

4. ความแตกต่างทางด้านการออกเสียง (pronunciation)

4.1 คำศัพท์หลายคำที่มีตัวอักษร a

ถ้า British English ออกเสียง อา
แต่ถ้าเป็นAmerican English ออกเสียง แอ
เช่น

British English                                  American English

ask     อาสค์                                          ask     แอสค์
fast     ฟาสท์                                          fast     แฟสท์
can’t   ค้านท์                                          can’t   แค้นท์

4.2 คำศัพท์ที่มี ue, ew

ถ้าเป็น British English จะออกเสียง อิวเช่น due   ดิว
ถ้าเป็น American English จะออกเสียง อู   due ดู

4.3 อักษร t ถ้าอยู่ระหว่างสระหรืออักษร l หรือ r

ถ้าเป็น British English จะออกเสียง ท         better เบ้ทเท่อะ
ถ้าเป็น American English จะออกเสียง ด    better เบ้ทเด่อะ

4.4 สียง r ที่อยู่ระหว่างตัวอักษรหรือท้ายคำ

ถ้าเป็น British English จะไม่ออกเสียง rpart   พาท
ถ้าเป็น American English จะออกเสียง rpart พารฺท

สาเหตุที่เราต้องรู้จักทั้งแบบ American English และ British English เพราะภาษาอังกฤษมีความหลากหลาย เราอาจจะได้ยินได้ฟังในหลายแบบเพื่อจะได้เข้าใจถึงความแตกต่างที่คนอื่นเขาพูดกัน


Are you Abraham or Lot?| คุณเป็นอับราฮัมหรือโลท? | 14 Nov 21| Eng


Are you Abraham or Lot? with Pastor Chee Kang Seng.
The difference between Abraham and Lot might seem little in the beginning but over the long haul a profound difference!
คุณเป็นอับราฮัมหรือโลท? เทศนาโดย อาจารย์ ชี คัง เส็ง
ความแตกต่างระหว่างอับราฮัมและโลทอาจดูเหมือนเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้น แต่ในระยะยาวนั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง!
==============================
คริสตจักรลีฟวิ่งสตรีมส์ กรุงเทพฯ (นานาชาติ)
รอบนมัสการออนไลน์วันอาทิตย์
รอบนมัสการภาษาอังกฤษและไทย เวลา 9.30 11.15 น.
ท่านสามารถร่วมทาง Zoom สำหรับรอบ 9.30น.
รอบนมัสการภาษาอังกฤษ เวลา 11.30 13.00 น.
ท่านสามารถร่วมทาง Zoom สำหรับรอบนมัสการเวลา 11.30 น. (ล่ามแปลคำเทศนาเป็นภาษาไทยผ่านทาง zoom ) ได้ที่ link : https://us02web.zoom.us/j/86400300578
Meeting ID: 864 0030 0578
รอบการอธิษฐานวิงวอนด้วยการเผยพระวจนะเพื่อประชาชาติ
ทุกวันพุธ เวลา 18.3020.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @livingstreams
Living Streams Bangkok Church (International)
Sunday service
English \u0026 Thai Service at 9.30 11.15 hr.
English Service at 11.30 13.00 hr.
Zoom link : https://us02web.zoom.us/j/86400300578
Meeting ID: 864 0030 0578
Prophetic Intercession For Nations
Every Wednesday at 18.3020.00hr.
For more information please visit our website
http://livingstreams.com
Follow us
ติดตามเราได้
Facebook: https://m.facebook.com/livingstreamsbkk/
Instagram: https://instagram.com/livingstreamsfellowship?igshid=1wfesypw5oibs
Twitter: https://twitter.com/livingstreamsth

See also  [Update] 100++ วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย ความหมายน่าสนใจ ไม่รู้ไม่ได้ | 1 เดือน ผ่าน ไป ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Online giving is available through \”TransferWise\”
Name of business / charity : TABERNACLEDWC
Recipient’s address : 21 Woodlands Close 0614 Singapore 737854
Bank Details : UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
Account no.: 3873029275
PayPal and credit card at https://paypal.me/livingstreams
For bank transfer, please refer to our bank account information at http://livingstreams.com/giving/
Tabernacle of David Worship Centre Ltd
United Overseas Bank Limited Singapore ( UOB )
Account no. 3873029275
ท่านสามารถถวายทรัพย์ผ่าน PayPal หรือเครดิตการ์ด ได้ที่ https://paypal.me/livingstreams
หรือโอนถวายเข้าบัญชีธนาคารของคริสตจักรโดยตรง โดยดูข้อมูลบัญชีธนาคารได้ที่ http://livingstreams.com/giving/
God Abraham Lot

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Are you Abraham or Lot?| คุณเป็นอับราฮัมหรือโลท? | 14 Nov 21| Eng

ข้อแตกต่างของ I like doing กับ I like to do หลักการใช้งาน l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น


เรียนรู้ข้อแตกต่างของประโยค
I like to do something
กับ
I like doing something
พร้อมตัวอย่างประโยคการใช้งาน

สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube:https://goo.gl/Svd65u
Twitter:http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog:https://goo.gl/JthDFX
Facebook:http://bit.ly/2CIaLBa

ข้อแตกต่างของ I like doing กับ I like to do หลักการใช้งาน l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ปลอมเป็นชาวต่างชาติ ถังแตก!! ขอซื้อวันหยุดแม่ค้า (SPD)


Fanpage:https://www.facebook.com/spriteder​​​​
IG:Prite_netijenn
Tiktok:Spriteder

Prod.BY Spriteder SPD
Directed BY Spriteder SPD
Executive producer : KAYKAI SALAIDER

English subtitle avaliable soon.

ติดต่องาน สปอนเซอร์: [email protected]
____________________________________________________________
ช่องของเพื่อนๆ

แบงค์
Bank_piyawat
YouTube : https://bit.ly/2vfSc6V​​​​

เต้
IG:lataecnp
YouTube : https://is.gd/5pSpQW​​​​

เพียว
IG:prpure11
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrj7…

ทีมงานตัดต่อขั้นสุดยอด
IG:Pipe_paripat
IG:Bank.tnp.mk

ปลอมเป็นชาวต่างชาติ ถังแตก!! ขอซื้อวันหยุดแม่ค้า (SPD)

Bodyslam – ชีวิตเป็นของเรา「นั่งเล่น version」


MV ชีวิตเป็นของเรา (นั่งเล่น Version)
Bodyslam
Music video by นาดาว บางกอก
genie records , Mango Team
http://www.bodyslamband.com | http://www.genietube.com
Twitter @bodyslamband
Instagram @bodyslamband

เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา ,โป โปษยะนุกูล
ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล
เรียบเรียง : Bodyslam
String \u0026 Brass แต่งและเรียบเรียงโดย พี่แน่น
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล
Lyrics Directors : ขจรเดช พรมรักษา \u0026 Mango Team
Recorded at Karma Sound studios
Engineered,Recorded \u0026 Digital editing : Bobo Ekrangsi , Brendan Davies , Puriarj Thanasuthichai \u0026 ทฤษฎี สุทธิธนกูล
Mixed \u0026 Mastered by พูนศักดิ์ จตุระบุล at Auad Autri Studios
Mango : โป โปษยะนุกูล , สุรชัย พรพิมานแมน , อภิชาติ พรมรักษา , พูนศักดิ์ จตุระบุล , เหนือวงศ์ , ขจรเดช พรมรักษา , วิรชา ดาวฉาย

♪ Download on iTunes : $0.69 Buy http://smarturl.it/chiwitpenkhxngrea
▶ genie|merch : http://www.geniemerch.com
♪ Digital download : กด 1230006 (Truetone , FullSong ไม่รองรับสมาร์ทโฟน)

Bodyslam - ชีวิตเป็นของเรา「นั่งเล่น version」

จะพยายามอยู่ ให้ถึง อีก29ปี ประยุทธ์ ประกาศ


ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย
จะพยายามอยู่
ให้ถึง อีก29ปี
ประยุทธ์ ประกาศ

จะพยายามอยู่ ให้ถึง อีก29ปี ประยุทธ์ ประกาศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แตก ต่าง กัน อย่างไร ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.