Home » [Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | ไง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | ไง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ไง ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

คำถามโลกแตกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเคยผ่านกันมาบ้างก็คือ ชื่อนี้ภาษาอังกฤษสะกดยังไง

การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่น หรือนามสกุล ต่างก็สร้างความปวดหัวให้เราได้ไม่น้อย หลายๆคนอาจสงสัยว่า แล้วมันมีมาตรฐานอะไรรึปล่านะ ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ

สำหรับคนที่สงสัย ชิววี่มีข่าวดีมาบอก นั่นก็คือจริงๆแล้วเรามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์นี้มีชื่อว่า หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง จัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ในปี พ.ศ. 2542

ในหลักเกณฑ์จะมีตารางเทียบพยัญชนะและสระระหว่างไทยกับอังกฤษ ซึ่งชิววี่ได้นำมาจัดเรียงใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะไทยตัวต้นตัวอย่างตัวสะกดตัวอย่างกkกา = kakนก = nokขkhขอ = khokสุข = sukฃkh–k–คkh โค = kho kยุค = yukฅkh–k–ฆkhฆ้อง = khongkเมฆ = mekงngงาม = ngamngสงฆ์ = songจchจีน = chintอำนาจ = amnatฉchฉิ่ง = chingt–ชchชิน = chintคช = khotฌchเฌอ = choet–ซsซา = satก๊าซ = katทร (เสียง ซ)sทราย = sait–ศsศาล = santทศ = thotษsรักษา = raksatกฤษณ์ = kritสsสี = sitรส = rotญyญาติ = yatnชาญ = chanฎdฎีกา = dikatกฎ = kotฑ (เสียง ด)dบัณฑิต = bandittษัฑ = satดdด้าย = daitเป็ด = petฏtปฏิมา = patimatปรากฏ = prakotตtตา = tatจิต = chitฐthฐาน = thantรัฐ = ratฑthมณฑล = monthont–ฒthเฒ่า = thaotวัฒน์ = watถthถ่าน = thantนาถ = natทthทอง = thongtบท = botธthธง = thongtอาวุธ = awutณnประณีต = pranitnปราณ = pranนnน้อย = noinจน = chonบbใบ = baipกาบ = kapปpไป = paipบาป = bapผphผา = phap–พphพงศ์ = phongpลัพธ์ = lapภphสำเภา = samphaopลาภ = lapฝfฝั่ง = fangp–ฟfฟ้า = fapเสิร์ฟ = soepมmม้าม = mammม้าม = mamยyยาย = yai––รrร้อน = ronnพร = phonลlลาน = lannศาล = sanฬlกีฬา = kilanกาฬ = kanวwวาย = wai––หhหา = ha––ฮhฮา = ha––

ตารางเทียบเสียงสระ

สระไทยอักษรอังกฤษตัวอย่างอะaปะ = pa-ั (อะ ลดรูป)aวัน = wanรร (มีตัวสะกด)aสรรพ = sapอาaมา = maรร (ไม่มีตัวสะกด)anสรรหา = sanhaอำamรำ = ramอิiมิ = miอีiมีด = mitอึueนึก = nuekอืueหรือ = rueอุuลุ = luอูuหรู = ruเอะeเละ = leเ-็ (เอะ ลดรูป)eเล็ง = lengเอeเลน = lenแอะaeและ = laeแอaeแสง = saengโอะoโละ = lo– (โอะ ลดรูป)oลม = lomโอoโล้ = loเอาะoเลาะ = loออoลอม = lomเออะoeเลอะ = loeเ-ิ (เออะ ลดรูป)oeเหลิง = loengเออoeเธอ = thoeเอียะiaเผียะ = phiaเอียiaเลียน = lianเอือะuea–เอือueaเลือก = lueakอัวะuaผัวะ = phuaอัวuaมัว = mua-ว- (อัว ลดรูป)uaรวม = ruamใอaiใย = yaiไอaiไล่ = laiอัยaiวัย = waiไอยaiไทย = thaiอายaiสาย = saiเอาaoเมา = maoอาวaoน้าว = naoอุยuiลุย = luiโอยoiโรย = roiออยoiลอย = loiเอยoeiเลย = loeiเอือยueaiเลื้อย = lueaiอวยuaiมวย = muaiอิวioลิ่ว = lioเอ็วeoเร็ว = reoเอวeoเลว = leoแอ็วaeoแผล็ว = phlaeoแอวaeoแมว = maeoเอียวiaoเลี้ยว = liaoฤ (เสียงรึ)rueฤษี = ruesiฤๅrueฤๅษี = ruesiฤ (เสียงริ)riฤทธิ์ = ritฤ (เสียงเรอ)roeฤกษ์ = roekฦlue–ฦๅlueฦๅสาย = luesai

แม้หลักเกณฑ์นี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงที่ดี สำหรับใช้แปลงคำไทยให้เป็นอังกฤษ แต่ก็มีจุดอ่อนในด้านความคล้ายของเสียงอยู่บ้าง อย่างเช่น

การใช้ ph แทนตัวอักษร พ ส่วนมากฝรั่งจะออกเสียงเป็น ฟ มากกว่า หรือการใช้ k แทนตัวอักษร ก ในบางกรณี ฝรั่งจะออกเสียงเป็น ค ทำให้เสียงที่ได้ไม่ตรงกับเสียงไทย

ด้วยเหตุนี้ การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ หลายๆคนเลยเลือกที่จะปรับตัวอักษรที่ใช้ เพื่อให้ชาวต่างชาติออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ

1. เราอาจเริ่มด้วยการเทียบพยัญชนะและสระโดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (ตามตารางข้างบน) หรือให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยสะกดให้

2. เมื่อได้ชื่ออังกฤษออกมาแล้ว ถ้าเราอยากให้ชัวร์ว่าเสียงอ่านของคำนั้นใกล้เคียงกับเสียงไทย เราสามารถเช็คโดยถามคนที่เก่งอังกฤษ หรือเช็คด้วย application แปลภาษาที่ออกเสียงได้ อย่างเช่น google translate

3. ถ้าเสียงที่ได้ไม่ตรง เราอาจต้องลองปรับตัวอักษรอังกฤษที่ใช้ แล้วเช็คอีกครั้งตามข้อ 2 ทำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ

ทั้งนี้ เพื่อนๆควรรู้ไว้ว่า บางครั้งคำอังกฤษก็ไม่สามารถเลียนเสียงไทยให้เหมือนได้ 100% บางทีเราอาจทำได้แค่ให้มันออกเสียงใกล้เคียงเท่านั้น

นอกจากเรื่องการออกเสียง การเลือกว่าจะสะกดชื่ออังกฤษยังไง
บางทีเราอาจต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วย อย่างเช่น

  • ความกระชับของคำ ยิ่งกระชับก็ยิ่งเขียนได้สะดวก
  • ชื่อที่ได้สะกดเหมือนคำอังกฤษที่มีความหมายไม่ดีรึเปล่า เช่น การสะกดคำว่า พร ว่า porn จะตรงกับคำอังกฤษที่แปลว่าหนังโป๊ เราอาจเลือกที่จะเลี่ยงไปสะกดแบบอื่นแทน อย่างเช่น pawn
  • ถ้าเราสะกดชื่อตามแบบที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม จะทำให้คนไทยอ่านและเข้าใจง่ายกว่ารึเปล่า (เวลาใช้ในไทย)
See also  [NEW] จัดเต็ม! รวมทุนเรียนต่อนอก ระดับม.ปลายและปริญญาตรี ฉบับอัปเดตปี 2020 | ทุน ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ ฟรี - NATAVIGUIDES

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษไม่ได้มีผิดมีถูกตายตัวเท่าไรนัก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสะกดอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด

เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ ชิววี่ได้นำตัวอย่างการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง มาให้เพื่อนๆได้ดูกัน

การสะกดชื่อในตัวอย่างนี้ ชิววี่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับการดัดแปลงตัวอักษร ให้เสียงที่ได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

ตัวอย่างการสะกดชื่อเล่นไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษเก่งKengชมพู่ChompuดาวDaoตาลTarnเต้Taeต่อTor, ThorทรายSaiแทนTanนุ่นNoon, Nuneน้อยNoiเนยNoey, NoeiปลาPlaเป้Paeแป้งPangฟ้าFahมดModมายMine, MindวุฒิWutหน่อยNoiหมวยMuay, MuaiอายAyเอกEk, Akeเอ็มEmแอมAmโอ๋Aoh, Ohอ้อยAoi

ตัวอย่างการสะกดชื่อจริงไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อจริงภาษาอังกฤษกิตติศักดิ์KittisakเจนจิราJenjiraฐิติThitiทักษิณThaksinธนพลTanapon, ThanaponธงชัยTongchaiบัวขาวBuakaw, Buakao, Buakhaw, Buakhaoประยุทธ์Prayutปกรณ์PakornพัชราภาPatchrapaพิมพ์ชนกPimchanokพีรวัสPeerawatภราดรParadon, Paradornมาริโอ้MarioมาลีMaleeศิริพรSiriporn, SiripawnสุกัญญาSukanyaสุดารัตน์SudaratสมชายSomchaiอารยาArayaอุรัสยาUrassayaอำพลAmpon, Ampol

เห็นมั้ยครับว่าการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[Update] เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ภาษาอังกฤษ | How did we get to this point? | ไง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เรามาถึงจุดนี้ได้ไง – how did we get to this point

source: slidesharecdn.com

Been A Little While…

ไม่ได้เจอกันมาซักพักนะครับ มาเจอกันอีกทีก็ปีใหม่ละ Happy New Year ครับ

We wish you happiness and being healthy throughout this year and the coming one. May all your appropriate wish come true.
ทางเราก็ขออวบพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนี้และปีต่อๆไปนะครับ ท่านได้ที่ปรารถนาสิ่งได้ที่ถูกที่ควร ก็ขอให้ความปรารถนานั้นสำเร็จนะครับ

Did you make any new year resolution this year?

มาว่ากันถึงประโยคที่จะนำเสนอวันนี้ครับ

เรามาถึงจุดนี้ได้ไง เป็นประโยคเด็ด วลีฮิตนี้ผมเชื่อคุณๆท่านๆคงจะเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยนะครับ และก็คงมีไม่น้อยเลยทีเดียวที่สงสัยว่า แล้วคำว่า เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ภาษาอังกฤษ จะพูดว่าอย่างไร จัดไปครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองมาดูว่า หน้าตาท่าทาง กริยามารยาท ใน ภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างไร ง้ออ…..

how did we get to this point
how did we get to this point

Source:wimages.net

จากหลายๆ ที่ ที่เห็น ภาษาอังกฤษที่ใช้ของคำนี้ก็คือ
how did we get to this point?

ประโยคตัวอย่าง จากรูปข้างๆนี้ ครับ


How did we get to this point where being fat is looked upon with such disdain that people say they would rather die than be considered “FAT”

เรามาถึงจุดนี้ได้ไง จุดที่การมองว่าการที่คนเราอ้วนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากขนาดที่ว่ามีคำพูดที่ว่า ให้ตายซะดีกว่าจะถูกมองว่า “อ้วน”

อันนี้ก็เกินจริงไปนิดหนึ่งใหม๊ครับ นำเสนอเป็นตัวอย่างบางตอนอย่าไปจริงจังมากนะครับ life is tough enough so don’t take it this too serious

มาดูอีกตัวอย่างดีกว่าครับ

How did we get to this point where we no longer love each other?
เราพากันมาถึงจุดนี้ได้ไง จุดที่เราไม่รักกันแล้ว

so sad ..นาเศร้าแท้ครับ กับตัวอย่างนี้ ขออย่าให้ต้องใช้ประโยคนี้กันทุกท่านทุกคนนะครับ

ตามมาดูกันอีกดีกว่าครับว่า คำว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพูดแบบอื่นๆ บ้างครับ ผมว่าเราน่าจะพูดแบบนี้ได้นะครับ

why are we here?  (ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า ทำไมเราถึงอยู่ที่นี้ได้)
how did we get here?  (ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า เรามาทีนี่ได้ไง)
how did we come this far? (ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า เรามาไกลขนาดนี้ได้ไง)
what brought us this far? ( ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า อะไรทำให้เรามาไกลขนาดนี้)

I can’t believe how we got this far where we could not find a solution for this problem. We need to step back one step and look at the problem again.
ผมไม่อย่ากจะเชื่อเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่เราหาวิธีแก้ปัญหานี้ไม่ได้ เราต้องถอยหลังไปซักก้าวแล้วมองปัญหากันใหม่อีกที (จะดีใหม๊ ตกลงใหม๊ ;-))

What brought us this far? ​We started with your problem. And how did we end with mine?
เรามาถึงจุดนี้ได้ไง เราคุยเรื่องปัญหาของคุณไม่ใช่เหรอ แล้วมาจบที่ปัญหาของผมได้ไง (เงิบ)

Vocabulary (คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้อง

​คำประเภทคำอ่านความหมาย
disdain (N/V)ดิซเดนดูถูก รังเกียจ เหยียดหยาม
disdain (N)ดิซเดนการดูถูก การรังเกียจ การเหยียดหยาม
resolution (N)เรซซะลู’เชินปณิธาน
expense (N)อิคซฺเพนซฺ’ค่าใช้จ่าย
income (N)อิน’ คัมรายรับ
throughout (PREP)ธรู’เอาทฺตั้งแต่ต้นจนจบ, โดยตลอด
appropriate (ADJ)อะโพร’พริอิทเหมาะสม

Source: ptcdn.info

Put them in sentences.

How did I get to this point where all of my friends have gotten married with children.
ผมมาถึงจุดนี้ได้ไง จุดที่เพื่อนๆ แต่งงานมีลูกกันหมดแล้ว

A: How did you get to this point?
B: What point?
A: The point where you only make end meet when you could do better.
A: แกมาถึงจุดนี้ได้ไงวะ
B: จุดอะไรวะ
A: ก็จุดที่แกแค่มีรายได้พอประทังชีวิตทั้งๆที่แก้ทำได้ดีกว่านี้นี่หว่า

Hey! How did we come this far? Didn’t we agree not to talk about my ex.
เฮ้ย เรามาถึงจุดนี้ได้ไงฟะ เราคุยกันแล้วนี้ว่าจะไม่คุยถึงเรื่องแฟนเก่าอั่ว (หลวมตัวพูดไปเยอะละ)

No way! I can’t believe it. What brought them this far? They’ve been together for… 7 years, haven’t they?
ไม่นะ ผมไม่อยากจะเชื่อเลย พวกเขามาถึงจุดนี้ได้ไง พวกเขาอยู่ด้วยกันมานานเท่าใหร่ 7 ปีป่ะ

See also  ท้าววิรูปักษ์เทพราชานาคราช | ท้าววิรูปักษ์ | Nataviguides

​I couldn’t take it any longer. How did we get to this point where our expense is more than our income?
ผมทนต่อไปไม่ไหวละ เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่ค่าใช้ของเราจ่ายมากกว่ารายรับ


Read more at:

ที่มาของวลีฮิต

TEASER 5 นาที “ทิ้งไว้กลางทาง” เพลงใหม่ POTATO

ทิ้งไว้กลางทาง – POTATO「Official MV」

Been A Little While…ไม่ได้เจอกันมาซักพักนะครับ มาเจอกันอีกทีก็ปีใหม่ละ Happy New Year ครับWe wish you happiness and being healthy throughout this year and the coming one. May all your appropriate wish come true.ทางเราก็ขออวบพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดปีนี้และปีต่อๆไปนะครับ ท่านได้ที่ปรารถนาสิ่งได้ที่ถูกที่ควร ก็ขอให้ความปรารถนานั้นสำเร็จนะครับDid you make any new year resolution this year?มาว่ากันถึงประโยคที่จะนำเสนอวันนี้ครับเป็นประโยคเด็ด วลีฮิตนี้ผมเชื่อคุณๆท่านๆคงจะเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยนะครับ และก็คงมีไม่น้อยเลยทีเดียวที่สงสัยว่า แล้วคำว่า เรามาถึงจุดนี้ได้ไง ภาษาอังกฤษ จะพูดว่าอย่างไร จัดไปครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองมาดูว่า หน้าตาท่าทาง กริยามารยาท ใน ภาษาอังกฤษจะเป็นอย่างไร ง้ออ…..จากหลายๆ ที่ ที่เห็น ภาษาอังกฤษที่ใช้ของคำนี้ก็คือประโยคตัวอย่าง จากรูปข้างๆนี้ ครับwhere being fat is looked upon with such disdain that people say they would rather die than be considered “FAT”จุดที่การมองว่าการที่คนเราอ้วนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากขนาดที่ว่ามีคำพูดที่ว่า ให้ตายซะดีกว่าจะถูกมองว่า “อ้วน”อันนี้ก็เกินจริงไปนิดหนึ่งใหม๊ครับ นำเสนอเป็นตัวอย่างบางตอนอย่าไปจริงจังมากนะครับ life is tough enough so don’t take it this too seriousมาดูอีกตัวอย่างดีกว่าครับHow did we get to this point where we no longer love each other?เราพากันมาถึงจุดนี้ได้ไง จุดที่เราไม่รักกันแล้วso sad ..นาเศร้าแท้ครับ กับตัวอย่างนี้ ขออย่าให้ต้องใช้ประโยคนี้กันทุกท่านทุกคนนะครับตามมาดูกันอีกดีกว่าครับว่า คำว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพูดแบบอื่นๆ บ้างครับ ผมว่าเราน่าจะพูดแบบนี้ได้นะครับwhy are we here? (ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า ทำไมเราถึงอยู่ที่นี้ได้)how did we get here? (ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า เรามาทีนี่ได้ไง)how did we come this far? (ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า เรามาไกลขนาดนี้ได้ไง)what brought us this far? ( ซึ่งอาจจะแปลอีกอย่างได้ว่า อะไรทำให้เรามาไกลขนาดนี้)I can’t believe how we got this far where we could not find a solution for this problem. We need to step back one step and look at the problem again.ผมไม่อย่ากจะเชื่อเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร จุดที่เราหาวิธีแก้ปัญหานี้ไม่ได้ เราต้องถอยหลังไปซักก้าวแล้วมองปัญหากันใหม่อีกที (จะดีใหม๊ ตกลงใหม๊ ;-))What brought us this far? ​We started with your problem. And how did we end with mine?เรามาถึงจุดนี้ได้ไง เราคุยเรื่องปัญหาของคุณไม่ใช่เหรอ แล้วมาจบที่ปัญหาของผมได้ไง (เงิบ)(คำศัพท์) ที่เกี่ยวข้องwhere all of my friends have gotten married with children.จุดที่เพื่อนๆ แต่งงานมีลูกกันหมดแล้วA:B: What point?A: The point where you only make end meet when you could do better.A:B: จุดอะไรวะA: ก็จุดที่แกแค่มีรายได้พอประทังชีวิตทั้งๆที่แก้ทำได้ดีกว่านี้นี่หว่าHey!? Didn’t we agree not to talk about my ex.เฮ้ย เรามาถึงจุดนี้ได้ไงฟะ เราคุยกันแล้วนี้ว่าจะไม่คุยถึงเรื่องแฟนเก่าอั่ว (หลวมตัวพูดไปเยอะละ)No way! I can’t believe it.? They’ve been together for… 7 years, haven’t they?ไม่นะ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเขาอยู่ด้วยกันมานานเท่าใหร่ 7 ปีป่ะ​I couldn’t take it any longer.where our expense is more than our income?ผมทนต่อไปไม่ไหวละจุดที่ค่าใช้ของเราจ่ายมากกว่ารายรับที่มาของวลีฮิต


ฝึกแบบนี้ พูดได้ไม่รู้ตัว!!!


You have to หรือ
You have to be
แต่งประโยค ใช้ยังไง?
พื้นฐานน้อยมาก อยากพูดเป็น ฝึกที่นี่ !
____________
➟ 🇬🇧 คอร์สภาษาอังกฤษ 🇬🇧 www.englishfitandfirm.net
➟ ตัวอย่างสไตล์การสอนครูส้ม
https://www.youtube.com/watch?v=bwu778BTcMw\u0026list=PLQDByO7h40Pr3mGPhfHzruLF2zQdmII5\u0026ab_channel=EnglishFitandFirm
➟ คลิปบทเรียนสั้นๆสไตล์ครูส้ม
⟿ ✨Facebook:
https://www.facebook.com/EnglishFitandFirm/
⟿ ✨IG:
https://www.instagram.com/eng_som_o/?hl=en
⟿ ✨YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCKoHHFMpTvk84IdG3GoNnfQ

ฝึกแต่งประโยค คิดภาษาอังกฤษ เรียนเพื่อสื่อสาร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฝึกแบบนี้ พูดได้ไม่รู้ตัว!!!

Vaccine, Vaccinate, Vaccination ใช้อย่างไร ? วัคซีน ฉีดวัคซีน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ https://lin.ee/uVp0whL (@ajarnadam) หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส https://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
ภาษาอังกฤษ อาจารย์อดัม AjarnAdam

Vaccine, Vaccinate, Vaccination ใช้อย่างไร ? วัคซีน ฉีดวัคซีน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Phonics Song with TWO Words – A For Apple – ABC Alphabet Songs with Sounds for Children


To download and watch this video anywhere and at any time, get the ChuChu TV Pro app now by clicking the below link!
For Android Phones and Tablets https://chuchu.me/ChuChuTVAndroid
For Apple iPhones and iPads https://chuchu.me/ChuChuTViOS
.
.
. Phonics Song Global English Version https://bit.ly/ChuChuTVPhonics
Follow ChuChu TV On Instagram http://bit.ly/chuchutvrhymes
🎧 Listen to ChuChu TV on SPOTIFY https://ffm.to/eookp7a.oyd
ABC \”Phonics\” song. Please Subscribe to our channel https://bit.ly/32NxN7y
NEW 3D Animated Nursery Rhymes with Baby Taku from ChuChu TV:
Baby goes to Old MacDonald’s Farm https://www.youtube.com/watch?v=mBgOlyGpKrw
Baby Loves Stargazing Twinkle Twinkle Little Star https://www.youtube.com/watch?v=s1DtPUYby94
Baby is Sick Song https://www.youtube.com/watch?v=NjIEhuRG0Ks
Pat A Cake Song https://www.youtube.com/watch?v=XuLyllv3sU
ChuChu’s Baa Baa Black Sheep https://www.youtube.com/watch?v=0FxhksvgHcw
The Boo Boo Song https://www.youtube.com/watch?v=TmqbbtyyUQ
Baby’s Humpty Dumpty Song https://www.youtube.com/watch?v=x8oinWzA0Fs
Baby’s First Steps Song https://www.youtube.com/watch?v=sWkiwlFQ7cQ
Bath Song 2 https://www.youtube.com/watch?v=Qs_ll8GwhIE
Baby Care and Share Song https://www.youtube.com/watch?v=UYMm_zgAGaQ
No No Brush My Teeth Song https://www.youtube.com/watch?v=fyI_eCTPT_A
The Muffin Man https://www.youtube.com/watch?v=ZjbvlfxTgQw
No No Milk Song https://www.youtube.com/watch?v=kgRF3qhXlqI
Color Song The Wheels On The Bus https://www.youtube.com/watch?v=C4hvMJOvXWo
Hello Song https://www.youtube.com/watch?v=El9VkQCh4sg
ABC Song with ChuChu Toy Train https://www.youtube.com/watch?v=Nkmarl4ynRM
Doctor Checkup Song https://www.youtube.com/watch?v=R3XAfpxqfqQ
Yes Yes Fruits Song https://www.youtube.com/watch?v=nKm0g1boEhE
Wheels on the Bus Song Baby Starts Crying https://www.youtube.com/watch?v=0FwA1hMAb4
Baa Baa Black Sheep Song Colors of the Rainbow https://www.youtube.com/watch?v=_OuH7Ihbfc
Baby Goes Swimming Song https://www.youtube.com/watch?v=YvKHNShAaa4
Hickory Dickory Dock https://www.youtube.com/watch?v=Z2jRSAOdwx0
Johny Johny Yes Papa Grandparents Version https://www.youtube.com/watch?v=GAtj5v27heE
No No Yes Yes Go to School Song https://www.youtube.com/watch?v=4GcLWywzQXY
Yes Yes Wake Up Song https://www.youtube.com/watch?v=V7si2KRHLls
Nursery rhymes in English,Piosenki dla dzieci po angielsku, canciones en inglés para niños,เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, Comptines en anglais,Kinderlieder in Englisch, Lagulagu anak berbahasa Inggeris, Musik Untuk Anak,Engelse kinderliedjes, Músicas em inglês para crianças, Gyerekzene, barnvisorna på engelska, 英文兒歌, Písničky v angličtině, أناشيد أطفال باللغة الإنجليزية, अंग्रेजी में नर्सरी कविताएं, Barnerim på engelsk, Canzoni per bambini in inglese
===============================================
Video: Copyright 2020 ChuChu TV® Studios
Music and Lyrics: Copyright 2020 ChuChu TV® Studios
ChuChu TV ®, Cutians ®, all the characters and logos
used are the registered trademarks of ChuChu TV Studios
===============================================
ChuChuTV NurseryRhymes

See also  อยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ตัวเองใบแรก เลือกอย่างไรดี | New Year New You: First Time EP.25 | อยาก มี แบรนด์ เป็น ของ ตัว เอง | Nataviguides

Phonics Song with TWO Words - A For Apple - ABC Alphabet Songs with Sounds for Children

รวมเพลงเด็ก เพลงเด็กอนุบาล ฟังยาวๆ 1 ชม. By KidsMeSong


ขอบคุณมากค่ะสำหรับการดูวิดีโอนี้และสำหรับการแชร์วิดีโอของช่องหนู
Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่อง kids me songs |Please subscribe for new videos https://goo.gl/RXpPFZ
Mail ►► juykratokkra@gmail.com
Facebook ►► https://www.facebook.com/KidsMeSong/
Instagram►► https://www.instagram.com/kidssongth/
twitter ►► https://twitter.com/KidssongTHAI
Line ►► kidssongth
รวมเพลง ก ไก่ ►► https://goo.gl/wIx4DS
เพลงเด็กพร้อมท่าเต้น ►► https://goo.gl/UqGBeq
รวมเพลงช้าง ►► https://goo.gl/QaP0lD
รวมเพลงเป็ด ►► https://goo.gl/dpFpuE
รวมเพลงลิง ►► https://goo.gl/CrzAt6
รวมเพลงเต่า ►► https://goo.gl/VCFjMj
รวมเพลงไก่ ►► https://goo.gl/4NLqaN
เรียนรู้ตัวเลข ►► https://goo.gl/G9LvY4
เพลงสูตรคูณ ►► https://goo.gl/LhJRqd
รวมเพลงเด็กอนุบาล ►► https://goo.gl/LTQauf
เพลงภาษาอังกฤษ ►► https://goo.gl/AOQ6RH
ปั้นแป้งโดว์ สนุกเสริมการเรียนรู้ ►► https://goo.gl/5rDSwm
เรียนรู้สี ►►https://goo.gl/f5osFA
ติดตามช่องอื่นๆของเรา
The kids song ►►https://goo.gl/mwQXzu
Happy kids thailand ►►https://goo.gl/tzlrAo

รวมเพลงเด็ก เพลงเด็กอนุบาล ฟังยาวๆ 1 ชม.  By KidsMeSong

เรียนภาษาอังกฤษยังไง ให้โดนหลอก|| my English journeys + มะม่วงจิ้มแจ่วปลาร้า


เรียนภาษาอังกฤษยังไง ให้โดนหลอก|| my English journeys + มะม่วงจิ้มแจ่วปลาร้า

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ไง ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.