Skip to content
Home » Present Perfect | present perfect ใช้เมื่อ

Present Perfect | present perfect ใช้เมื่อ

Present Perfect


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

In this video, students learn two common uses of the present perfect tense. They also learn the difference between regular and irregular past participles. For more videos and lessons, visit us at https://esllibrary.com.
Link to lesson: https://esllibrary.com/courses/88/lessons/1597
Subscribe to ESL Library’s YouTube channel: https://www.youtube.com/c/Esllibrary
Follow us for more great content!
Instagram: https://www.instagram.com/esllibrary/
Facebook: https://www.facebook.com/ESLlibrary/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/esllibrary/
Twitter: https://twitter.com/ESLlibrary/
Pinterest: https://ar.pinterest.com/esllibrary/

Present Perfect

Learn English Tenses: The Present Perfect


Welcome to this English grammar lesson about the present perfect tense. This is a very common English verb tense, and it can be a bit tricky for people who are learning English. It is one of the more advanced English verb tenses. It is helpful to know it when you want to talk about actions where time is not important, time is not specified, or the action is not finished.
Once you master the conjugation and usage, you’ll be able to use it in sentences like, \”I have studied English since I was a kid!\” You’ll notice in this sentence we’re talking about something that has no clear start or end. The time is not important so we use the present perfect tense.
I’ll start by helping you learn how to conjugate in the present perfect for written and spoken English. This verb conjugation is made up of the subject, the verb \”to have\” conjugated, and then the past participle of the verb. I’ll also make sure I help you learn how to use it in the negative, and how to form questions with the present perfect.
I hope you enjoy this English grammar lesson about the present perfect tense! I hope you’re having a great day!
0:00 Introduction
0:51 How to Form the Present Perfect
1:30 Contracted Forms
1:55 Present Perfect Usage Situation 1
2:26 Present Perfect Usage Situation 2
2:53 Present Perfect Usage Situation 3
3:19 Present Perfect Usage Situation 4
3:56 Present Perfect Usage Situation 5
4:23 The Present Perfect Negative
4:47 Present Perfect Negative Contractions
5:08 Forming Present Perfect Questions
⌛ Remember: Always watch the video three times. Twice today with English subtitles on, and once tomorrow with the English subtitles off. This will reinforce the English you have learned!

✅ Support Me and Get These Members Only Perks:
😀💲 If you would like to become a member of my channel here is the link: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
Becoming a member at every level has these benefits and perks:
1) For 10 minutes or more at the end of each live stream you will be able to participate in the \”Members Only\” chat.
2) A cool crown beside your name during live streams and when making comments on videos.
3) Your name in green during live stream lesson chat.
4) You will have access to a members only video each Wednesday called, \”Wednesdays with Bob\”. These are behind the scenes bonus videos with full English transcripts for your listening practice.
5) A full transcript for every Tuesday video.
6) Access to a slower version of every Tuesday video with high quality audio and large easytoread English subtitles.
7) At least one worksheet for each Tuesday video to fill out while listening. (Great for Teachers!)
8) From time to time access to worksheets and games on Quizlet for each Tuesday video.
✅ Join now to receive these perks: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
I really appreciate those you that have chosen to thank me in this way! Please only support me if you can afford it!
If you prefer to support me via Patreon, here is a link to that page: https://www.patreon.com/bobthecanadian
Thank you for your generosity!

✅SEND ME A POSTCARD:
Bob the Canadian
P.O. Box 419
Smithville, Ontario
Canada
L0R2A0

TAKE YOUR ENGLISH CONVERSATIONS TO THE NEXT LEVEL:
✅Talk to a real English tutor / teacher at preply: http://tracking.preply.com/SH2X
(This is an affiliate, signing up for this service helps support my channel).

FOLLOW ME:
✅ I have a second Youtube channel right here: https://www.youtube.com/channel/UCmW5tmKIBrryNf5n_A6Fmw
✅ Sign up for my email list for regular English lesson practice materials: https://bit.ly/3iW5F7h
✅ P.S. If you are interested I have created a podcast of my shorter English lessons. It is right here: https://www.buzzsprout.com/1310116

englishlesson learnenglish bobthecanadian
Note: All images used under:
CC0 License ✓ Free for personal and commercial use ✓ No attribution required
From pexels.com or pixabay.com

Learn English Tenses: The Present Perfect

ดร.นิเวศน์ วิเคราะห์ TRUE ควบรวม DTAC สะเทือนแค่ไหน ผูกขาดไหม | Executive Espresso EP.294


การควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC ในโมเดลบริษัทร่วมทุน JV ใกล้ได้บทสรุปชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่ากระบวนการต่างๆ น่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1/2565 นี้ พร้อมกับคำประกาศกร้าวของ ศุภชัย เจียรวนนท์ หัวเรือใหญ่จาก TRUE ที่ตั้งเป้าจะพาสองบริษัททะยานจากการเป็นแค่ ‘Dump Pipe’ หรือท่อส่งสัญญาณไปสู่การเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมดิจิทัลระดับภูมิภาค
กระนั้นก็ดี คนจำนวนมากยังคงกังวลในประเด็นที่ว่า การควบรวมกิจการครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การผูกขาดหรือไม่ โดยเฉพาะการที่สังเวียนการแข่งขันมีผู้เล่นในฝั่งเอกชนลดลงจาก 3 ราย เหลือเพียง 2 ราย
เคน นครินทร์ ชวน ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มาร่วมวิเคราะห์ผลกระทบจากการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ มุมมองเชิงธุรกิจ และมุมมองจากนักลงทุน รวมถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
———————————————
ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย! ฟอรัมแห่งปี THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 จัดเต็ม 3 วัน 20 วงเสวนา และกว่า 50 สปีกเกอร์
📌 บัตร 3 วัน ราคาพิเศษ 2,500 บาท
📌 สามารถใช้ในการรับชมงานย้อนหลังได้ 3 เดือน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมซื้อบัตรได้ที่ https://www.thaiticketmajor.com/seminar/thestandardeconomicforum2021.html
———————————————
ติดตาม The Secret Sauce ในช่องทางอื่นๆ
Spotify http://bit.ly/tssspotify
Apple Podcasts http://bit.ly/tssapple
Google Podcasts http://bit.ly/tssggpod
PodBean http://bit.ly/tsspodbean
Website http://bit.ly/webtss
Facebook https://www.facebook.com/TheSecretSauceTH
Facebook Group https://www.facebook.com/groups/643054436428079

ExecutiveEspresso TheSecretSauce TheStandardPodcast TheStandardCo TheStandardTH

ดร.นิเวศน์ วิเคราะห์ TRUE ควบรวม DTAC สะเทือนแค่ไหน ผูกขาดไหม | Executive Espresso EP.294

Learn Present Perfect Easily in 9 Minutes


Learn Present Perfect easily in 9 minutes
Join “Master the Use of English Tenses Like a Native” intensive: https://bit.ly/2BZnhzd
Use promo code 20PERFECT to get a $20 discount
The video was filmed in this location (Topanga): https://bit.ly/2ClO6xw
The Present Perfect is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now but not specified, and we are often more interested in the result than in the action itself.
To make the positive present perfect tense, use:
• ‘have’ / ‘has’ + the past participle
• Make the past participle by adding ‘ed’ to regular verbs (for example, ‘play’ becomes ‘played’)
• There are a few verbs that change their spelling when you add ‘ed’ (for example, ‘study’ becomes ‘studied’)
• We also have some completely irregular verbs
The negative is really simple too. Just put ‘not’ after ‘have’ or ‘has’.
To make a question, put ‘have’ or ‘has’ in front of the subject.
We use the Present Perfect:
1. To talk about unfinished actions or states or habits that started in the past and continue to the present:
I’ve lost my keys (so I can’t get into my house)
2. To talk about life experience.
Melany has been to France four times
3. With an unfinished time word (today, this week, this month, this year, etc.)
They have drunk too much tea today
Signal words tell you what tense you have to use. For the Present Perfect the following words are used quite often:
• just
• yet
• never
• already
• ever
• so far
• recently
• since
• for
The main difference between the Present Perfect and the Past Simple is that we use the Present Perfect to talk about unfinished actions and we use the Past Simple to talk about finished actions:
I’ve worked here for five years (and I still work here)
I worked here for five years (I no longer worker here)
Time codes:
0:00 The most confusing English tense
0:39 The thing you need to remember about the Present Perfect
1:11 How to form the Present Perfect tense (positive)
3:32 What you should never do on tests
4:34 How to form the Present Perfect tense (negative)
4:48 How to form the Present Perfect tense (question)
5:51 When we need to use Present Perfect
7:42 Quick test
8:19 About “Master the Use of English Tenses Like a Native” intensive
⭐ INSTAGRAM linguamarina
⭐ LEARN LANGUAGES ABROAD https://linguatrip.com
⭐ ENROLL IN MY YOUTUBE COURSE https://bit.ly/2D1Z6gf
⭐ DOWNLOAD MY ENGLISH WORKBOOK https://marinamogilko.co/workbook
📝 Get your English text corrected instantly https://fluent.express/
📷 FILMING EQUIPMENT
Gear for making my ‘talking head’ videos https://kit.co/linguamarina/gearforyoutube
Gear for vlogging https://kit.co/linguamarina/currentvloggingsetup
🎈PROMOS
$20 TO SPEND ON UBER http://ubr.to/2k1B89L
I use affiliate links whenever possible (if you purchase items listed above using my affiliate links, I will get a bonus)
English EnglishTenses PresentPerfect

Learn Present Perfect Easily in 9 Minutes

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Present Perfect Progressive


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Present Perfect Progressive

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *