Skip to content
Home » Present Continuous Tense Exercise | present progressive tense แบบฝึกหัด พร้อม เฉลย

Present Continuous Tense Exercise | present progressive tense แบบฝึกหัด พร้อม เฉลย

Present Continuous Tense Exercise


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Do you ever get confused by the many ways we talk about the present? Should you say, \”I go to the store\” or \”I’m going to the store\”? Let’s learn about how to talk using present tenses!
Get your 10 Day Free Trial by creating a free account with Linguistiko.
https://www.linguistiko.com/classes

Present Continuous Tense Exercise

Past continuous tense quiz | grammar exercise


Here’s an interactive exercise about the past simple and past continuous tenses choose the correct tense. The past continuous tense, also known as the past progressive tense, refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past.
▶ Subscribe to YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkKPL5aOpYiycyfBuJbHyQ?sub_confirmation=1
▶ Grammar Quiz Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLExAhsuUcHwZOwGKGv6K4uMSeH41EU_Be
✔ YouTube: https://bit.ly/TakeEnglishQuiz
✔ Facebook: https://www.facebook.com/takeenglishquiz/
▶ Contact me: [email protected]
TakeEnglishQuiz GrammarQuiz PastContinuous

See also  Banana English อังกฤษม.1 เทอม1: แนวข้อสอบกลางภาค Unit 3 เรื่อง English Around the World (สอบบทที่ 3) | ข้อสอบ กลาง ภาค ม 1 เทอม 1

Past continuous tense quiz | grammar exercise

What are they doing? ︳Action words︳Present Continuous Tense︳English for Kids


==========================================================
What are they doing? |Action words| present continuous tense
==========================================================
Match with Primary Longman Elect Book 1B Unit 6
It’s useful for flipped classroom.
======================================
Please like and subscribe my channel !!!!
======================================

What are they doing? ︳Action words︳Present Continuous Tense︳English for Kids

Present Continous Exercise (P1) | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn (P1) | Có đáp án


Present Continous Exercise P1 | Exercise 12 tense | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn P1 | Có đáp án
Tổng hợp bài tập 12 thì trong tiếng anh.

Bài tập 12 Thì trong Tiếng Anh : https://www.youtube.com/playlist?list=PLboRPFtbchD7cPyUVFvLMudiCBVPKXl
Luyện Tiếng Anh Theo Chủ Đề : https://www.youtube.com/playlist?list=PLboRPFtbchD6gistKecTgDD9xbb5G0fM
Các con Số trong Tiếng Anh : https://www.youtube.com/playlist?list=PLboRPFtbchBraLWvmt9Sox8d63qnZSOC

Cách dùng : Thì hiện tại tiếp diễn
+ Diễn đạt một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
+ Diễn tả một hành động hoặc sự việc nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói.
+ Diễn đạt một hành động sắp xảy ra trong tương lai gần. Thường diễn tả một kế hoạch đã lên lịch sẵn.
+ Hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói. Cách dùng này được dùng với trạng từ “always, continually”
Cách chia Thì hiện tại tiếp diễn :
+ Câu khẳng định : S + is/am/are + Ving
Câu phủ định : S + is /am/are + not + Ving
? Câu nghi vấn : is/am/are + S + Ving ?
Ghi chú :
Nếu S chủ ngữ = I am
VD : I am working
Nếu S chủ ngữ = She/ He/ It is
VD : It is raining
Nếu S chủ ngữ = You / We / They are
VD : You are reading
Cách thêm đuôi ‘ing’ cho động từ :
+ Động từ kết thúc bởi e, ta bỏ e thêm ing.
+ Động từ kết thúc bởi ie, ta đổi ie → y rồi thêm ing
+ Động từ kết thúc bởi một trọng âm chứa 1 nguyên âm + 1 phụ âm, ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ing
Dấu hiệu nhận biết Thì hiện tại tiếp diễn xuất hiện các Trạng từ :
\”Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen!, Be careful!. Hurry up!\”

See also  Examples of Covering Letters - How to create amazing cover letters | ตัวอย่างจดหมายสมัครงานที่ดี
See also  หลักการใช้ Past Simple Tense | ตัวอย่าง past simple tense

Present Continous Exercise (P1) | Bài tập thì hiện tại tiếp diễn (P1) | Có đáp án

Present Continuous | Grammar quiz


Did you like the video?
Write your result in the comments!
More videos:
Present Simple test | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=o0Swx_Qts2g
Present Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=Vfd3oS_6x1Q
Present Perfect | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=czIkSuVUxdo
Present Perfect Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=DrXqJtk4LjY
Past simple | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=YAQklg1Vg5c
Past Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=JMnOrbD4ok
Past Perfect test | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=ycapryfw7qw
Past Perfect Continuous test | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=h7rh2Afu9R8
Future Simple | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=3GnrptCBDz0
Future Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=Ir9xcBbS7ik
Future Perfect | Grammar test
https://www.youtube.com/watch?v=LSyTBLeyqpg
Future Perfect Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=UUVBV3EGtnQ

Present Continuous | Grammar quiz

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *