Home » [NEW] Vocabulary: วิธีการอ่านตัวเลขแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกไว้ไม่มีโป๊ะ! | 36 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] Vocabulary: วิธีการอ่านตัวเลขแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกไว้ไม่มีโป๊ะ! | 36 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

36 ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

เมื่อเราเห็นตัวเลขอยู่คู่กับเครื่องหมายอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษนั้นจะอ่านได้อย่างไร อ่านเรียงตามตัวตามที่เราเข้าใจหรือไม่ แล้วเครื่องหมายแต่ละอันใช้ในภาษาอังกฤษว่าอะไร วันนี้จึงขอรวบรวมวิธีการอ่านตัวเลขแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ มาฝากทุกคนกันค่ะ

 

วิธีการอ่านตัวเลขเปอร์เซ็นต์

การอ่านตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมาย % จะใช้วิธีการอ่านแบบจำนวนนับ คือ มีหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย เป็นต้น เช่น

40%              =        forty percent.

62%              =        sixty two percent.

119%            =        one hundred and nineteen percent.

 

วิธีการอ่านตัวเลขอัตราส่วน

การอ่านตัวเลขอัตราส่วนในภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า to แทนเครื่องหมาย : เช่น

2:0               =        two to zero

5:3               =        five to three

19:10            =        nineteen to ten

                  

วิธีการอ่านตัวเลขในการคำนวณพื้นที่

ในภาษาอังกฤษเมื่อต้องการจะอ่านตัวเลขที่ไว้ใช้คำนวณพื้นที่ (กว้างXยาว) จะใช้วิธีการอ่านตัวเลขแบบจำนวนนับ ตามด้วยหน่วยนับ และคำว่า by ตามด้วยตัวเลขและหน่วยนับปิดท้าย เช่น

5 cm. X 4 cm.           =        five centimeters by four centimeters

22” X 2”                 =        twenty-two inches by two inches.

 

วิธีการอ่านตัวเลขแบบมีจุดทศนิยม

การอ่านตัวเลขแบบมีจุดทศนิยมในภาษาอังกฤษมีรูปแบบการอ่านเช่นเดียวกันกับในภาษาไทย คือ ตัวเลขด้านหน้าจุดให้อ่านแบบจำนวนนับ ส่วนจุดอ่านว่า point และตัวเลขหลังจุดให้อ่านเรียงทีละตัว โดยถ้าเจอเลข 0 ให้อ่านว่า zero หรือ oh ก็ได้ เช่น

0.39               =         zero point three nine

3.02               =         three point zero two

59.77             =         fifty-nine point seven seven

203.405         =         two hundred and three point four oh five

*** เลข 0 คนอังกฤษนิยมอ่านว่า Oh (โอ) ส่วนคนอเมริกันนิยมอ่านว่า Zero

 

วิธีการอ่านตัวเลขแบบเศษส่วน

1. การอ่านตัวเลขเศษส่วนที่มีคำเฉพาะ เช่น

    1/2                 =        a half

    1/4                =        a quarter หรือ a fourth

2. การอ่านตัวเลขเศษส่วนโดยทั่วไป ให้อ่าน ‘เศษ’ แบบตัวเลขจำนวนนับ โดยถ้าเป็น 1 ให้อ่านว่า one หรือ a/an ก็ได้ และให้อ่าน ‘ส่วน’ แบบตัวเลขลำดับที่ เช่น

    1/3              =         a third หรือ one-third

    1/8               =         an eighth หรือ one-eighth

3. การอ่านตัวเลขเศษส่วนในกรณีที่ ‘เศษ’ มีจำนวนมากกว่า 1 ให้เติม s ที่ ‘ส่วน’ ด้วย เช่น

    3/4               =         three-quarters หรือ three-fourths

    4/17              =         four-seventeenths

See also  พินอิน ครั้งที่ 1 | พยัญชนะ 23 ตัว | เรียนภาษาจีนพื้นฐาน กับเหล่าซือชาวจีน | คอร์สเรียนภาษาจีน

4. การอ่านตัวเลขเศษส่วนที่มีจำนวนเต็มข้างหน้า ให้เชื่อมด้วย and เช่น

    2 เศษ 2 ส่วน 3            =        two and two-thirds

    10 เศษ 1 ส่วน 8          =        ten and one-eighth

 

วิธีการอ่านเลขยกกำลัง

การอ่านเลขยกกำลังในภาษาอังกฤษ มีคำเฉพาะอยู่เพียง 2 คำ คือ squared แปลว่ายกกำลังสอง และ cubed แปลว่ายกกำลังสาม ส่วนถ้าเป็นเลขยกกำลังอื่น ๆ ให้อ่านเลขยกกำลังเป็นแบบเลขลำดับที่ เช่น

32                 =                 three squared

43                 =                 four cubed

24                 =                 two to the forth power

155                =                 fifteen to the fifth power

 

วิธีการอ่านตัวเลขปี ค.ศ.

1. การอ่านตัวเลขปี ค.ศ. ที่ต่ำกว่าหนึ่งพัน อ่านแบบเลขจำนวนนับ เช่น

    ปี 982            =        nine hundred and eighty-two

2. การอ่านตัวเลขปี ค.ศ. แบบหลักพันที่ไม่มีเลข 0 จะแบ่งตัวเลขเป็นคู่หน้าและคู่หลัง แล้วอ่านตัวเลขแบบจำนวนนับปกติ เช่น

    ปี 1594          =        fifteen-ninety-four

3. การอ่านตัวเลขปี ค.ศ. แบบหลักพันที่มีเลข 0 มีวิธีการอ่าน 3 แบบคือ แบบแรกปีที่เลขคู่ที่สองเป็นเลขต่ำกว่าหลักสิบ จะอ่านเลข 0 ว่า oh (โอ) เช่น

    ปี 1509          =        fifteen oh nine

    แบบที่สอง การอ่านตัวเลขปี ค.ศ. ที่เลขคู่ที่สองเป็น 00 จะอ่านว่า hundred เช่น

    ปี 1900          =        nineteen hundred

    แบบที่สาม ถ้าหลังจากปี 2000 ถึงปี 2009 จะอ่านว่า two thousand and … เช่น

    ปี 2001          =        two thousand and one

    และตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไปสามารถอ่านได้สองแบบคือ two thousand and … หรืออ่านเป็นคู่แบบข้อที่ 2 เช่น

    ปี 2011          =        two thousand and eleven หรือ twenty-eleven

    ปี 2018          =        two thousand and eighteen หรือ twenty-eighteen

 

[Update] ตอนที่ 36 : มารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับ “เวลา” กัน | 36 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

มารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับ “เวลา” กัน

ในเกือบทุกประโยคส่วนใหญ่มักจะมีคำขยายเกี่ยวกับเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพื่อบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่  ตอนไหน  แต่ถ้าเป็นคำทั่วๆไปเช่น  today  tomorrow yesterday  อันนี้แน่นอนว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้ว  แต่ที่จะนำมาพูดถึงคือวลีหรือสำนวนเกี่ยวกับเวลาที่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก  บางคำอาจจะเป็นคำที่เราอยากจะพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร  มาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

ปกติถ้าเราจะพูดว่าทุก ๆวัน  ก็จะใช้ every day ใช่มั้ยคะ  แต่ก็มีคำอื่นอีกที่หมายถึงทุกๆวัน คือ  every single dayที่เพิ่ม single เข้ามาก็เพื่อเป็นการเน้นว่าทุกๆวันโดยไม่ขาดแม้แต่วันเดียว  single ยังใช้กับอย่างอื่นเพื่อเป็นการเน้นได้ด้วย เช่น  every single minute(ทุกๆนาที) หรือ every single episode (ทุกๆตอน)  ตัวอย่างประโยค เช่น

 • You must hand in the report every single day.
  คุณต้องส่งรายงานทุกๆวัน

คำต่อมาคือคำว่า day after day แปลว่า  วันแล้ววันเล่า, ทุกวี่ทุกวัน  ในทำนองว่าเป็นอยู่เช่นนั้นทุกๆวันไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะแฝงความนัยว่าซ้ำซากน่าเบื่อก็ได้  เช่น

 • I have to live alone day after day.
  ฉันต้องอยู่คนเดียวแบบนี้วันแล้ววันเล่า

ซึ่งเราสามารถใช้ day in day outก็ได้เช่นกันคือ   I have to live alone day in day out.

โดยจะให้ความหมายเดียวกันค่ะ   แต่ถ้าอยากพูดว่า “วันเว้นวัน”  ให้ใช้คำว่า every other day เช่น  

 • I have to practice piano every other day.
  ฉันต้องฝึกซ้อมเปียโนวันเว้นวัน

เราสามารถเปลี่ยน  day เป็น month หรือ year ก็ได้  เพื่อบอกว่า  เดือนเว้นเดือน  หรือ ปีเว้นปี

See also  [Update] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | หลักการใช้ present perfect tense - NATAVIGUIDES

อีกคำหนึ่งที่น่าจะรู้ไว้คือคำว่า  the other dayแปลว่า “วันก่อน”  ซึ่งหมายถึงเวลาในอดีตที่ไม่ได้เจาะจง  เช่น

 • I met my ex the other day.
  ฉันเจอแฟนเก่าเมื่อวันก่อน

แต่ถ้าเป็นคำว่า  some other dayจะหมายถึง “วันหลัง” ซึ่งก็คือวันในอนาคตที่ไม่เจาะจง  เช่น

 • I’m sorry, I can’t make it today. Let’s meet some other day.
  ขอโทษนะแต่วันนี้ไปไม่ได้  ไว้เจอกันวันหลังนะ

ถ้าจะบอกว่า “เมื่อวานซืน”  ก็คือ day before yesterdayแต่ถ้าเป็น  “วันมะรืน”  ก็คือ day after tomorrow เช่น

 • My birthday was the day before yesterday.
  เมื่อวานซืนเป็นวันเกิดฉัน
 • I will fly to London the day after tomorrow.
  ฉันจะบินไปลอนดอนวันมะรืนนี้แล้ว

อีกคำหนึ่งน่าจะใช้บ่อยๆคือ  “เมื่อกี้นี้ หรือ เมื่อสักครู่นี้”  เราใช้คำว่า just now เช่น

 • Your boyfriend got tired of waiting for you and left just now.
  แฟนเธอรอจนเพลียแล้วก็ออกไปแล้วเมื่อกี้นี้

พอจะได้คำบอกเวลาใหม่ๆแล้วใช่มั้ยคะ  เป็นคำที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆ  ลองเอาไปฝึกใช้ดูนะคะ


Learn English conversation-English comedy-English Speaking Part 1


Listening English Skills Practice By Topics:
https://youtu.be/ZKSZ205lqVI
Learn English Conversation With Topics:
https://youtu.be/2lVrjWGaKUU
Learn English Vocabulary Words With Examples:
https://youtu.be/QiO3sUllRas
Learn English Speaking:
https://youtu.be/n3BR5opl2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Learn English conversation-English comedy-English Speaking Part 1

This is the Way | Cartoons \u0026 Kids Songs | @Cocomelon – Nursery Rhymes


☀️Click to Subscribe! ☀️https://www.youtube.com/channel/UCiq1e7slPdo1gG_rxt_QF5w?sub_confirmation=1
This is the Way 00:00
Daddy Daughter Beach Day 02:35
Nature Walk 05:51
Doggy Hunt 08:31
This Little Piggy 11:17
Wait Your Turn 15:11
Freeze Dance 18:17
Five Senses Song V2 21:10
Pet Care 24:06
Loose Tooth Song 27:06
Guess the Animal Song 29:51
Clean Machine 33:21
I Love the Mountains 36:06
Check out MORE of our videos!
COCOMELON: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtZAGJ0QgC48Vpe4NyfkegSsdOD8I9j
LELLOBEE: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtZAGJ0QgC5PZLvNjwLFJ78TWA3LnfAD
DIGLEY \u0026 DAZEY: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtZAGJ0QgC6N3OTM_MjwW2Vf4CBiVGx2
GECKO: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtZAGJ0QgC4nrygTjQLhhOY3AcG96hTd
MORPHLE: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtZAGJ0QgC45egu7juGJSuC6nwGu37Ny
Welcome to Moonbug Kids Nursery Rhymes for Babies. In this channel, you will find some of the best and most popular nursery rhymes for your kids whether it’s educational, entertaining, or engaging. At the same time, enjoy some of the most lovable cartoons such as Go Buster and My Magic Pet Morphle.
Nursery rhymes in English, canciones en inglés para niños, Comptines en anglais, Lagulagu anak berbahasa Inggeris, Musik Untuk Anak, barnvisorna på engelska, Músicas em inglês para crianças, Gyerekzene, Kinderlieder in Englisch, 英文兒歌, Písničky v angličtině, أناشيد أطفال باللغة الإنجليزية, अंग्रेजी में नर्सरी कविताएं, Barnerim på engelsk, Canzoni per bambini in inglese, Engelse kinderliedjes, Piosenki dla dzieci po angielsku, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, Детские Песенки на Английском
CartoonNurseryRhymes
BabySongs
BabyVideos
KidsSongs
LittleBabyBum

See also  [NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 350 ที่ใช้บ่อยสุดๆ คำพื้นฐานง่ายๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล | ศัพท์ ที่ ควร รู้ - NATAVIGUIDES

This is the Way | Cartoons \u0026 Kids Songs | @Cocomelon - Nursery Rhymes

ภาษาอังกฤษ ป.3 Smile3 Unit.3 Family and friends หน้าที่ 36-39 #smile3 #ภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษ ป.3 Smile 3 Unit.3 Family and friends หน้าที่ 3639

ภาษาอังกฤษ smile3 ภาษาอังกฤษสำหรับประถม

เฉลยแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ ป.3 Smile 3
Smile3 ภาษาอังกฤษป3

ครูทำขึ้นสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเฉลยและทบทวนภาษาอังกฤษจากหนังสือ Smile 3

ภาษาอังกฤษ ป.3 Smile3 Unit.3 Family and friends หน้าที่ 36-39 #smile3 #ภาษาอังกฤษ

SS36 – enough เพียงพอ – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ


36. enough เพียงพอ
โครงสร้างประโยค
Have/Has + sub + verb3 + enough + obj?
ตัวอย่างประโยค 1
Have you eaten enough food?
คุณกินข้าวเพียงพอหรือเปล่า
ตัวอย่างประโยค 2
Has he bought enough water?
เขาซื้อน้ำเปล่าเพียงพอหรือเปล่า

สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.englishbychris.com/portfolioitems/ss36/
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris

SS36 - enough เพียงพอ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ABC Song + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs – CoComelon


Subscribe for new videos every week!
https://www.youtube.com/c/Cocomelon?sub_confirmation=1
A new compilation video, including one of our most recent songs, \”The ABC Song\”!

Watch your favorite song by clicking a title below:
0:08 ABC Song
3:39 Head Shoulders Knees and Toes
6:30 The Car Color Song
10:46 Clean Up Song
13:31 The Shapes Song
17:44 The Musical Instruments Song
21:01 Tortoise and the Hare
24:43 Hot Cross Buns
27:19 Daisy Bell
29:43 Laughing Baby with Family
31:51 PeekABoo
33:39 Johny Johny Yes Papa
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids by creating beautiful 3D animation, educational lyrics, and toetapping music.
Kids will laugh, dance, sing, and play along with our videos, learning letters, numbers, animal sounds, colors, and much, much more while simply enjoying our friendly characters and fun stories.
We also make life easier for parents who want to keep their kids happily entertained, giving you the peace of mind that your children are receiving quality educational content. Our videos also give you an opportunity to teach and play with your children as you both watch!
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cocomelon_official/
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright © Treasure Studio, Inc. All rights reserved.

ABC Song + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs - CoComelon

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ 36 ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.