Skip to content
Home » [NEW] Verb คืออะไร / Verb มีอะไรบ้าง อธิบายละเอียด! | คำคือ – NATAVIGUIDES

[NEW] Verb คืออะไร / Verb มีอะไรบ้าง อธิบายละเอียด! | คำคือ – NATAVIGUIDES

คำคือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

36

SHARES

Facebook

Twitter

Verb คืออะไร  Verb มีอะไรบ้าง และหลักการใช้ Verb มีอะไรบ้าง: สรุปคร่าวๆ Verb แปลว่า คำกริยา แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิดหลายประเภท แล้วแต่ตำราว่าจะแบ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ใด ส่วนหลักการใช้นั้น ประเด็นที่สำคัญจะอยู่ที่ Tense ทั้ง 12 ครับ

verb คืออะไร

Table of Contents

หัวข้อในการเรียนรู้ Verb (คำกริยา)

 • Verb  คืออะไร
 • Verb มีอะไรบ้าง
 • หลักการใช้ Verb ใช้ยังไง
 • ตัวอย่าง Verb ที่ใช้บ่อย

♦ Verb คืออะไร

Verb is a word or phrase that describes an action, condition, or experience

Verb อ่านว่า เวิบ คือ คำหรือกลุ่มคำที่บรรยาย การกระทำ สถานะ หรือประสบการณ์

กล่าวคือ เป็นคำที่บอกให้รู้ว่าประธานของประโยค ทำอะไร หรือมีสถานะเป็นอย่างไรนั่นเอง เช่น

A man eats a mango.  ผู้ชาย กิน มะม่วง – คำว่า eat บอกการกระทำ

The sun is hot. พระอาทิตย์ (คือ) ร้อน – คำว่า is บอกสถานะของพระอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไร แต่คำว่า is am are บางทีจะไม่แปลกัน

I feel cold. ฉัน รู้สึก หนาว – คำว่า feel บอกประสบการณ์ของตัวฉันให้รู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร

♦ Verb มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท

การแบ่งประเภทของ Verb ขึ้นอยู่กับว่า จะแบ่งกันอย่างไรนะครับ ไม่กำหนดหลักเกณฑ์ตายตัวแน่นอน

1. สกรรมกริยา (Transitive Verb) และ อกรรมกริยา (Intransitive Verb)

– สกรรมกริยา (Transitive Verb) คือกริยาที่ต้องมากรรมมารับ มิฉะนั้นจะไม่สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ คำกริยาชนิดนี้ ได้แก่ love, like, eat, hit, clean, buy, cut, do, have, make, meet เป็นต้น ถ้าไม่มีกรรมมารับจะไม่สามารถสื่อความกันได้เป็นที่เข้าใจกัน เช่น

I love. ผมรัก…. อ้าวแล้วรักอะไรล่ะ ..ดังนั้นจึงต้องมีกรรมมารองรับ

We eat. พวกเรากิน…. อ้าวแล้วกินอะไรล่ะ ..ดังนั้นจึงต้องมีกรรมมารองรับ

ตัวอย่างเช่น

  • I love you.
ผมรักคุณ (คุณเป็นกรรมของประโยค)

  • You like a cat.
คุณชอบแมว (แมวเป็นกรรมของประโยค)

  • We eat rice.
พวกเรากินข้าว (ข้าวเป็นกรรมของประโยค)

• They buy a car.
พวกเขาซื้อรถยนต์ (รถยนต์เป็นกรรมของประโยค)

– อกรรมกริยา (Transitive Verb) คือกริยาที่ไม่ต้องมากรรมมารับ ก็สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ คำกริยาชนิดนี้ ได้แก่ sit, stand, swim, walk, sleep, fly, run, sing, dance เป็นต้น

• I sit.
ผมนั่ง

  • You stand.
คุณยืน

  • We walk.
พวกเราเดิน

• They sleep.
พวกเขานอนหลับ

จะเห็นได้ว่าแค่มีประธาน กับกริยา ก็สามารถสื่อความได้แล้วว่า ใครทำอะไร

2. กริยาแท้ (Main Verb) และ กริยาช่วย (Helping Verb)

– กริยาแท้ (Main Verb) หรือกริยาหลักของประโยค ถ้าในประโยคนั้นๆมีคำกริยาตัวเดียว จะไม่ใช่ปัญหาใดๆ เพราะคำกริยาที่ปรากฎ มันก็คือกริยาหลักของประโยคนั้นเอง เช่น

•  I walk to school.
ฉันเดินไปโรงเรียน  ( walk เป็นกริยาแท้)

  • You are a doctor. 
คุณเป็นหมอ  (are เป็นกริยาแท้)

• They sing beautifully.
พวกเขาร้องเพลงอย่างไพเราะ (sing เป็นกริยาแท้)

• They eat rice.  
พวกเขากินข้าว (eat เป็นกริยาแท้)

กริยาช่วย (Helping Verb) บ้างก็เรียกว่า auxiliary verb หมายถึง คำกริยาที่เป็นตัวเสริมเข้าไปร่วมกับกริยาแท้ ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยค โดยที่ไม่มีความหมายใดๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒  กริยาช่วย 24 ตัว ⇐

•  I am walking to school.
ฉันกำลังเดินไปโรงเรียน  ( am เป็นกริยาช่วย ส่วน walk เติม ing เป็นกริยาแท้)

See also  สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.7 Greetings and Introductions | วิธีสอนภาษาอังกฤษ

•  You are a doctor.
คุณเป็นหมอ  (are เป็นกริยาแท้)

• They are singing beautifully.
พวกเขากำลังร้องเพลงอย่างไพเราะ (are เป็นกริยาช่วย ส่วน sing เติม ing เป็นกริยาแท้)

• They have eaten rice.
พวกเขากินข้าวแล้ว (have เป็นกริยาช่วย ส่วน eaten เป็นกริยาแท้)

ปล. คำว่า is am are และ have has ถ้าปรากฎลำพังในประโยคจะเป็นกริยาแท้ แต่ถ้าไปเสริมเข้ากับกริยาตัวอื่นจะเป็นกริยาช่วย เช่น

I am a doctor.  ผมเป็นหมอ (am เป็นกริยาแท้)

I am singing. ผมกำลังร้องเพลง (am เป็นกริยาช่วย)

I have a dog. ผมมีหมาหนึ่งตัว (have เป็นกริยาแท้)

I have eaten rice. ผมกินข้าวแล้ว (have เป็นกริยาช่วย)

2. กริยาปกติ (Regular Verb) และ กริยาอปกติ (Irregular Verb)

เรียนรู้ตารางคำกริยาที่ใช้บ่อย ⇒  กริยา 3 ช่อง ⇐

กริยาปกติ (Regular Verb) คือ คำกริยาที่เติม ed ต่อท้าย ในช่อง 2 และ 3 ซึ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้เรียน ถ้าจะผันกริยา เพราะแค่เติม ed ต่อท้ายแค่นั้นเอง เช่น

1
answer
answered
answered
ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)

2
arrive
arrived
arrived
มาถึง ไปถึง

3
attend อะเท็นด
attended อะเท็นเด็ด
attended
(เข้าร่วม) ประชุม

4
beg เบก
begged เบกด
begged
ขอ

5
call  คอล
called คอลด
called
เรียก โทรหา

6
change เชนจึ
changed เชนจดึ
changed
เปลี่ยน

7
clean คลีน
cleaned คลีนด
cleaned
 ทำความสะอาด

กริยาอปกติ (Regular Verb) จะเรียกมันว่า กริยาผิดปกติก็ได้นะ เพราะกริยากลุ่มนี้ จะแปลงร่างตัวเอง ในช่อง 2 และ 3 ซึ่ง ทำให้ผู้เรียนต้องจดจำให้ได้ว่า มันแปลงร่างไปยังไง และบางคำก็คงรูปเดิมไว้ซะอย่างนั้น เช่น

1

be = is, am, are
was, were
been
เป็น อยู่ คือ

2

become (บิคั๊ม)
became  (บิเค๊ม)
become
กลายเป็น

3

begin (บิกิ๊น)
began  (บิแก๊น)
begun (บิกั๊น)
เริ่มต้น

4

cut คัท
cut
cut
ตัด

5

do ดู
did ดิด
done ดัน
ทำ

6

go โก
went เว็นท
gone กอน
ไป

♦  หลักการใช้ Verb ใช้ยังไง

หลักการใช้ verb จะว่าไปแล้วมันก็คือ Verb Tense หรือ Tense 12 นั่นแหละครับ คำกริยาคำเดียวเดียวกัน สามารถสื่อความได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

eat.  ฉันกิน

am eating.  ฉันกำลังกิน

have eaten. ฉันกินเสร็จแล้ว

I ate. ฉันกินมาแล้ว

I will eat. ฉันจะกิน

เรียนรู้หลักการใช้  Verb  ⇒ Tense 12 ⇐

♦ ตัวอย่าง Verb ที่ใช้บ่อย

ตัวอย่างของ Verb ที่ใช้บ่อยๆมีอะไรบ้าง คลิกตรงนี้เลยครับ   ⇒ กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ⇐

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 320

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] Verb คืออะไร / Verb มีอะไรบ้าง อธิบายละเอียด! | คำคือ – NATAVIGUIDES

36

SHARES

Facebook

Twitter

Verb คืออะไร  Verb มีอะไรบ้าง และหลักการใช้ Verb มีอะไรบ้าง: สรุปคร่าวๆ Verb แปลว่า คำกริยา แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิดหลายประเภท แล้วแต่ตำราว่าจะแบ่งโดยใช้หลักเกณฑ์ใด ส่วนหลักการใช้นั้น ประเด็นที่สำคัญจะอยู่ที่ Tense ทั้ง 12 ครับ

verb คืออะไร

หัวข้อในการเรียนรู้ Verb (คำกริยา)

 • Verb  คืออะไร
 • Verb มีอะไรบ้าง
 • หลักการใช้ Verb ใช้ยังไง
 • ตัวอย่าง Verb ที่ใช้บ่อย

♦ Verb คืออะไร

Verb is a word or phrase that describes an action, condition, or experience

Verb อ่านว่า เวิบ คือ คำหรือกลุ่มคำที่บรรยาย การกระทำ สถานะ หรือประสบการณ์

กล่าวคือ เป็นคำที่บอกให้รู้ว่าประธานของประโยค ทำอะไร หรือมีสถานะเป็นอย่างไรนั่นเอง เช่น

A man eats a mango.  ผู้ชาย กิน มะม่วง – คำว่า eat บอกการกระทำ

The sun is hot. พระอาทิตย์ (คือ) ร้อน – คำว่า is บอกสถานะของพระอาทิตย์ว่าเป็นอย่างไร แต่คำว่า is am are บางทีจะไม่แปลกัน

I feel cold. ฉัน รู้สึก หนาว – คำว่า feel บอกประสบการณ์ของตัวฉันให้รู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไร

♦ Verb มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท

การแบ่งประเภทของ Verb ขึ้นอยู่กับว่า จะแบ่งกันอย่างไรนะครับ ไม่กำหนดหลักเกณฑ์ตายตัวแน่นอน

1. สกรรมกริยา (Transitive Verb) และ อกรรมกริยา (Intransitive Verb)

– สกรรมกริยา (Transitive Verb) คือกริยาที่ต้องมากรรมมารับ มิฉะนั้นจะไม่สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ คำกริยาชนิดนี้ ได้แก่ love, like, eat, hit, clean, buy, cut, do, have, make, meet เป็นต้น ถ้าไม่มีกรรมมารับจะไม่สามารถสื่อความกันได้เป็นที่เข้าใจกัน เช่น

See also  [NEW] คำคมสอนใจ ข้อคิดดีๆ ที่ให้กำลังใจได้ดีมาก (อังกฤษ-ไทย) เยอะมาก | คำคมการเรียนรู้ - NATAVIGUIDES

I love. ผมรัก…. อ้าวแล้วรักอะไรล่ะ ..ดังนั้นจึงต้องมีกรรมมารองรับ

We eat. พวกเรากิน…. อ้าวแล้วกินอะไรล่ะ ..ดังนั้นจึงต้องมีกรรมมารองรับ

ตัวอย่างเช่น

  • I love you.
ผมรักคุณ (คุณเป็นกรรมของประโยค)

  • You like a cat.
คุณชอบแมว (แมวเป็นกรรมของประโยค)

  • We eat rice.
พวกเรากินข้าว (ข้าวเป็นกรรมของประโยค)

• They buy a car.
พวกเขาซื้อรถยนต์ (รถยนต์เป็นกรรมของประโยค)

– อกรรมกริยา (Transitive Verb) คือกริยาที่ไม่ต้องมากรรมมารับ ก็สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ คำกริยาชนิดนี้ ได้แก่ sit, stand, swim, walk, sleep, fly, run, sing, dance เป็นต้น

• I sit.
ผมนั่ง

  • You stand.
คุณยืน

  • We walk.
พวกเราเดิน

• They sleep.
พวกเขานอนหลับ

จะเห็นได้ว่าแค่มีประธาน กับกริยา ก็สามารถสื่อความได้แล้วว่า ใครทำอะไร

2. กริยาแท้ (Main Verb) และ กริยาช่วย (Helping Verb)

– กริยาแท้ (Main Verb) หรือกริยาหลักของประโยค ถ้าในประโยคนั้นๆมีคำกริยาตัวเดียว จะไม่ใช่ปัญหาใดๆ เพราะคำกริยาที่ปรากฎ มันก็คือกริยาหลักของประโยคนั้นเอง เช่น

•  I walk to school.
ฉันเดินไปโรงเรียน  ( walk เป็นกริยาแท้)

  • You are a doctor. 
คุณเป็นหมอ  (are เป็นกริยาแท้)

• They sing beautifully.
พวกเขาร้องเพลงอย่างไพเราะ (sing เป็นกริยาแท้)

• They eat rice.  
พวกเขากินข้าว (eat เป็นกริยาแท้)

กริยาช่วย (Helping Verb) บ้างก็เรียกว่า auxiliary verb หมายถึง คำกริยาที่เป็นตัวเสริมเข้าไปร่วมกับกริยาแท้ ให้ถูกต้องตามโครงสร้างของประโยค โดยที่ไม่มีความหมายใดๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม ⇒  กริยาช่วย 24 ตัว ⇐

•  I am walking to school.
ฉันกำลังเดินไปโรงเรียน  ( am เป็นกริยาช่วย ส่วน walk เติม ing เป็นกริยาแท้)

•  You are a doctor.
คุณเป็นหมอ  (are เป็นกริยาแท้)

• They are singing beautifully.
พวกเขากำลังร้องเพลงอย่างไพเราะ (are เป็นกริยาช่วย ส่วน sing เติม ing เป็นกริยาแท้)

• They have eaten rice.
พวกเขากินข้าวแล้ว (have เป็นกริยาช่วย ส่วน eaten เป็นกริยาแท้)

ปล. คำว่า is am are และ have has ถ้าปรากฎลำพังในประโยคจะเป็นกริยาแท้ แต่ถ้าไปเสริมเข้ากับกริยาตัวอื่นจะเป็นกริยาช่วย เช่น

I am a doctor.  ผมเป็นหมอ (am เป็นกริยาแท้)

I am singing. ผมกำลังร้องเพลง (am เป็นกริยาช่วย)

I have a dog. ผมมีหมาหนึ่งตัว (have เป็นกริยาแท้)

I have eaten rice. ผมกินข้าวแล้ว (have เป็นกริยาช่วย)

2. กริยาปกติ (Regular Verb) และ กริยาอปกติ (Irregular Verb)

เรียนรู้ตารางคำกริยาที่ใช้บ่อย ⇒  กริยา 3 ช่อง ⇐

กริยาปกติ (Regular Verb) คือ คำกริยาที่เติม ed ต่อท้าย ในช่อง 2 และ 3 ซึ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้เรียน ถ้าจะผันกริยา เพราะแค่เติม ed ต่อท้ายแค่นั้นเอง เช่น

1
answer
answered
answered
ตอบ (คำถาม) รับ (โทรศัพท)

2
arrive
arrived
arrived
มาถึง ไปถึง

3
attend อะเท็นด
attended อะเท็นเด็ด
attended
(เข้าร่วม) ประชุม

4
beg เบก
begged เบกด
begged
ขอ

5
call  คอล
called คอลด
called
เรียก โทรหา

6
change เชนจึ
changed เชนจดึ
changed
เปลี่ยน

7
clean คลีน
cleaned คลีนด
cleaned
 ทำความสะอาด

กริยาอปกติ (Regular Verb) จะเรียกมันว่า กริยาผิดปกติก็ได้นะ เพราะกริยากลุ่มนี้ จะแปลงร่างตัวเอง ในช่อง 2 และ 3 ซึ่ง ทำให้ผู้เรียนต้องจดจำให้ได้ว่า มันแปลงร่างไปยังไง และบางคำก็คงรูปเดิมไว้ซะอย่างนั้น เช่น

1

be = is, am, are
was, were
been
เป็น อยู่ คือ

2

become (บิคั๊ม)
became  (บิเค๊ม)
become
กลายเป็น

3

begin (บิกิ๊น)
began  (บิแก๊น)
begun (บิกั๊น)
เริ่มต้น

4

cut คัท
cut
cut
ตัด

5

do ดู
did ดิด
done ดัน
ทำ

6

go โก
went เว็นท
gone กอน
ไป

♦  หลักการใช้ Verb ใช้ยังไง

หลักการใช้ verb จะว่าไปแล้วมันก็คือ Verb Tense หรือ Tense 12 นั่นแหละครับ คำกริยาคำเดียวเดียวกัน สามารถสื่อความได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

eat.  ฉันกิน

am eating.  ฉันกำลังกิน

have eaten. ฉันกินเสร็จแล้ว

I ate. ฉันกินมาแล้ว

I will eat. ฉันจะกิน

เรียนรู้หลักการใช้  Verb  ⇒ Tense 12 ⇐

See also  Uncountable-คำนามนับไม่ได้ | คำนามนับไม่ได้ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

♦ ตัวอย่าง Verb ที่ใช้บ่อย

ตัวอย่างของ Verb ที่ใช้บ่อยๆมีอะไรบ้าง คลิกตรงนี้เลยครับ   ⇒ กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย ⇐

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 320

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


ชวนคุยอนาคตการเมืองไทย หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : คุยให้คิด


วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นลึก ย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายกับ 3 กูรูวงการสื่อ สุทธิชัย หยุ่น, วีระ ธีรภัทร และวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ในประเด็น
00:00 intro
01:16 \”อนุทิน\” ต้องฉีดวัคซีนเข็ม 4 ก่อนร่วมประชุม WHO เหตุสวิตเซอร์แลนด์ไม่รับรองซิโนแวค + สูตรไขว้
03:55 พปชร. นัดกินข้าวพรรคร่วมรัฐบาล เชิญ \”บิ๊กตู่ บิ๊กป๊อก\” ร่วมกระชับความสัมพันธ์
14:55 ที่มาข้อขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาล \”จุรินทร์ สันติ\” ปมราคาข้าวตกต่ำ
25:31 อนาคตการเมืองไทย ทั้งนอกและในสภา หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
40:54 วอนทุกฝ่ายใช้การพูดคุยเจรจา แก้ไขปัญหาการเห็นต่างในสังคมไทย
ติดตามชมรายการ คุยให้คิด วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.10 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/TalkToThink
อนาคตการเมืองไทย ศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ชวนคุยอนาคตการเมืองไทย หลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : คุยให้คิด

คำขอ – ก้อง ห้วยไร่ (Official Mv)


เพลง คำขอ (ถิ่มอ้ายบ่ว่า)
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
คำร้องทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง อาทิตย์ กระจ่างศรี
มิกซ์ มาสเตอริ่ง อ.โอ๋ โสตถิลักษณ์
ผู้กำกับมิวสิควิดีโอ ต้องเต ต้องเต
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดย ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด
จากบทเพลงถิ่มอ้ายบ่ว่าของก้อง ห้วยไร่ ที่หลายคนรู้จัก มาวันนี้ได้เป็นมาสเตอร์ให้ทุกคนได้ฟังสมใจ โดยในครั้งนี้ ได้บักเค หลานชายแท้ ๆ และเป็นตัวละครที่มีชีวิต หรือ บักเค ในมิวสิควิดีโอไสว่าสิบ่ถิ่มกันนั่นเอง มารับบทพระเอกเจ้าน้ำตาเป็นครั้งแรก ขอบคณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และที่สำคัญแฟนเพลงที่รอฟังเพลงใหม่ทุกคนครับ

คำขอ - ก้อง ห้วยไร่ (Official Mv)

ผงวิเศษที่อยู่บนมือนี้มันคืออะไรกันนะ (รวมคลิปความพึงพอใจ)


มือถือว่าเป็นอวัยวะที่สร้างผลงานได้ดีเยี่ยมแต่เจ้าสิ่งที่อยู่บนมือนี้มันคืออะไร มีลักษณะเป็นผงๆพอหยอดน้ำลงไปเป็นก้อนกลมๆอีก ไปหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ครับ จัดหนักอีกหลายคลิปที่คุณต้องชอบแน่ๆ ไปชมกันดูครับ
ชาวแม่งฮา ถ้าคุณถูกใจคลิปของเรา ช่วยกดไลค์ กดสับตะไคร้ และกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ
Facebook: http://bit.ly/2t2giga
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
If we used your video and you would like it removed, please contact us on the following email address: [email protected]

ผงวิเศษที่อยู่บนมือนี้มันคืออะไรกันนะ (รวมคลิปความพึงพอใจ)

เวลาคือคำตอบ เนื้อเพลง


เวลาคือคำตอบ เนื้อเพลง

ช้ำคือเรา | Cover By สมอารมณ์ X pimthitiii


Executive Supervisor : Solution One Holding , เกียรติณรงค์ วงศ์งาม
Executive Producer : ปรคุณ บุญสุวรรณ
Produced by Nattapong Boriboon
Lyrics by จิระศักดิ์ ธรรมประศาสน์
Melody by ต่างประเทศ
Arrange by Nattapong Boriboon
Vocal Director : Nattapong Boriboon
Musician
Piano by Nattapong Boriboon
Bass : Arnat Sammachit
Vocal by ฐิติยากร ทองศรี
Drum by อภินันท์ เดชภูมี
Guitar by Papangkorn’ohm​ iamart

Recording at Pug Piano
Mixed \u0026 Mastered at MdamStudio909
Music Video Director : Ambient Cinematography
ช้ำคือเรา
สมอารมณ์ x Pimthitiii
คำร้อง จิระศักดิ์ ธรรมประศาสน์
ทำนอง ต่างประเทศ
ไม่มีคำลาจากเธอสักคำ
ฉันยืนเหม่อมองจนเธอลับห่างไกล
ปล่อยให้ฉันเคว้งคว้าง
เหมือนคนเจียนบ้า
ไม่มีเธอดูแล แล้วฉันจะอยู่อย่างไร
ก็ตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจ
เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา
สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตา
ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ก็เกินพอ
ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ
เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ
ไปจากฉันง่ายดายโดยไม่มีร่ำลา
ก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืม
เธอยังมีเยื่อใย
กับคนที่เธอเคยชิดใกล้
และเขาเคยทำร้ายเธอ
คนที่ทนเจ็บช้ำคือ เรา
ก็ตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจ
เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา
สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตา
ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ก็เกินพอ
ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ
เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ
ไปจากฉันง่ายดายโดยไม่มีร่ำลา
ก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืม
เธอยังมีเยื่อใย
กับคนที่เธอเคยชิดใกล้
และเขาเคยทำร้ายเธอ
คนที่ทนเจ็บช้ำคือ เรา
ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ
เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ
ไปจากฉันง่ายดายโดยไม่มีร่ำลา
ก็คงได้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืม
เธอยังมีเยื่อใย
กับคนที่เธอเคยชิดใกล้
และเขาเคยทำร้ายเธอ
คนที่ทนเจ็บช้ำคือ เรา
ได้รับอนุญาตลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง โดย
บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด
กด Like กด Share กด Subscribe
ติดตามข่าวสารงานเพลง หลากหลายความบันเทิงทุกรูปแบบ
Smile Music Official Channel
โดย บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จำกัด
(Smile Music Licensing Co.,Ltd.)
ติดต่อ Tel.020139700 Fax.020139700 CallCenter 0808074334
Copyright
กด Like กด Share กด Subscribe ด้วยนะครับ
ช้ำคือเรา พิมฐิติยากร Smilemusicofficial Promediaofficial MCNthailand S1Studio MCNMusic MCNSolutionOne YouTuber Creator DigitalOneSolution

ช้ำคือเรา | Cover By สมอารมณ์ X pimthitiii

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คำคือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *