Home » [NEW] Using WISH in English Grammar | wish + past simple – NATAVIGUIDES

[NEW] Using WISH in English Grammar | wish + past simple – NATAVIGUIDES

wish + past simple: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Using Wish Grammar Lesson! Learn How to Use the Verb Wish in English with useful grammar rules and example sentences.

When we want to express a wish/desire in English for a situation to be different to what it actually is then it is very common to use the verb “to wish”. This verb can be used in different tenses depending on what we desire or desired to be different.

Learn more about English Conditionals.

How to Use Wish in English Grammar

Wish + Past Simple

To express that we want a situation in the present (or future) to be different.

Examples:

 •   (I don’t eat more vegetables.)
 • He wishes he had a new house. (He does not have a new house.)
 • They wish it was August. (It isn’t August.)
 • I wish I had a bigger car. (Because my car is too small).
 • I wish it was the summer holidays (but it isn’t – I’m still at school).

Wish + Past Continuous

To express that we want to be doing a different activity in the present (or the future).

Examples:

 • I wish I was playing badminton now. (I’m studying English.)
 • I wish it weren’t raining now. (It is raining now.)
 • I wish you were coming to my party next week. (You are not coming to my party next week.)

Wish + Past Perfect

This wish grammar structure expresses regret. This means we want to be able to change a situation in the past.

Wish sentences:

 • They wish they hadn’t lost the photo. It was a really good one. (They lost the photo.)
 • I wish I hadn’t done it. (I did it.)
 • He wishes he had studied more for their exam. (They didn’t study more for their exam.)
 • He wishes he had studied harder when he was at school. (He didn’t study hard enough – perhaps if he had studied harder he would have gone to university.)
 • They wish they hadn’t scored that goal! (They scored a goal and as a result they probably won’t win the match).

Wish + Would

To express that we want something to happen.

Examples:

 • I wish my car would start. (I can’t make it start and I want it to start).
 • I wish the lesson would end. (I want it to end).

To express that we want someone to start doing something they do not do.

Example:

 • I wish you’d listen to me!

To express that we want someone to stop doing something which annoys us.

Examples:

 • I wish you wouldn’t borrow my clothes!
 • I wish my mum wouldn’t phone me every five minutes!

Wish + To Infinitive

We can also use “wish” to express “want” in a formal situation, by using wish + to infinitive.

Example:

 • I wish to make a complaint and would like to see the manager.

Note: We can use subject + wish + someone as a fixed expression to congratulate them or desire them well.

Wish sentences examples:

 • We wish you a Merry Christmas.
 • We wish you a Happy Birthday.
 • I wish her luck in her new career.
 • She wishes her sister the best of happiness.

Expressing Wishes: Wish Sentences | Image

Pin

I Wish/ If Only

If only means I wish. We use I wish… and If only… when we regret something or when we would like something to be different than the way it is. If only is usually stronger than I wish.

Wish sentences:

 • I wish I could fly. = If only I could fly.
 • I wish they would stop fighting. = If only they would stop fighting.

After I wish and If only we can say were/weren’t instead of was/wasn’t.

Example:

 • I wish I was home now. /I wish I were home now.

Conditionals – Wish – Unless

English Conditionals

[Update] การใช้ wish และ I wish vs only if แสดงความปรารถนา “past simple และ past perfect tense” | wish + past simple – NATAVIGUIDES

SHARES

Facebook

Twitter

การใช้ wish ในรูปแบบง่ายๆ ก็จะแปลว่า ฉันปรารถนาแบบนั้นแบบนี้ แต่ถ้าเรียนรู้ให้สูงขึ้นไปแล้วละก็ ถ้าคำว่า I wish ใช้กับ past tense กับ past perfect tence มันจะมีความหมายมากกว่าคำศัพท์ที่มันปรากฎนะครับ

การใช้ wish

การใช้ wish

การใช้ wish มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบประโยค และต้องจดจำกันให้ได้เลยเชียว แบบที่ 1 และ 2 ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ ให้เน้นไปที่ข้อ 3 ก็แล้วกัน

1. ใช้ wish บอกความต้องการ

บอกความต้องการของบุคคล ความหมายคล้าย want นั่นแหละ ประโยคจะอยู่ในรูป

wish to… / wish for somthing

 • I wish to see the manager.
  ฉันอยากพบผู้จัดการ
 • I wish to go to the beach next week.
  ฉันอยากไปชายทะเลสัปดาห์หน้า
 • He wishes to date you.
  เขาอยากจะออกเดทกับเธอ
 • I don’t wish to bother you, but only you can help me.
  ฉันไม่อยากรบกวนเธอเลย แต่เธอเท่านั้นที่ช่วยฉันได้
 • I wish for money.
  ฉันอยากได้เงิน
 • I wish for a big house.
  ฉันอยากได้บ้านหลังใหญ่

ใช้ wish คู่ กับ could แสดงความไม่พอใจ

 • I wish you would help me doing the chores!
  ฉันอยากให้คุณฉันช่วยทำงานบ้าน
  ความหมาย : คุณน่าจะช่วยฉันทำงานบ้านหน่อย นี่อะไรกัน ให้ฉันทำคนเดียว
 • I wish you could stop talking!
  ฉันอยากให้คุณหยุดพูด
  ความหมาย : หยุดพูดซะทีได้ไหม รำคาญ

2. ใช้ wish แสดงความปรารถนาดี หรือการอวยพร

ใช้ wish ในการอวยเราจะคุ้นกันดีนะครับ มันมากับเพลงวันคริสต์มาสด้วยแหละ

wish someone something

 • We wish you a merry Christmas.
  เราอวยพรให้คุณมีวันคริสต์มาสที่สุขสันต์ หรือ สุขสันต์วันคริสต์มาส นั่นเอง
 • I wish you a safe trip.
  ฉันขออวยพรให้คุณเดินทางปลอดภัย
 • I wish you the best of luck.
  ฉันขออวยพรให้คุณโชคดี
 • We wish you a happy birthday.
  พวกเราขอให้เธอมีวันเกิดที่แสนสุข หรือ สุขสันต์วันเกิด นั่นเอง

I wish กับ You wish ต่อไปนี้เป็นการพูดในทำนองประชดประชัน

 • A: Your girlfriend must be very nice.
  แฟนนายต้องนิสัยดีมากเลย
 • I wish.
  ฉันก็หวังงั้นแหละ (แต่ไม่จริงเลย)
 • I hope he will marry me.
  ฉันหวังว่าเขาจะแต่งงานกับฉัน
 • You wish.
  ฝันไปเถอะ

3.ใช้ wish แสดงความปรารถนา

ความปรารถนา ที่นี้คือปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ได้ หลักภาษาเรียก ประโยค subjuctive

การใช้ wish ในรูปแบบ subjuctive สามารถใช้กับ ความหมายปัจจบัน หรือความหมายในอดีตก็ได้

Wish + past simlple ความหมายปัจจุบัน

ถึงแม้รูปของกริยาจะอยู่ในรูปอดีต แต่ความหมาย จะหมายถึงปัจจุบัน ณ ตอนนี้นะครับ หมายความว่า ปัจจุบันเราเป็นอย่างหนึ่ง แต่เราปรารถนาที่จะเปลี่ยนให้เป็นแบบหนึ่ง

 • I wish (that) I were rich.
  ฉันปรารถนาว่าฉันรวย
  (ถ้าฉันรวยก็ดีอ่ะ)

ความจริงคือ จน แต่อยากเป็นคนรวย

 • I wish (that) I won the lottery.
  ฉันปรารถนาว่าฉันถูกล็อตเตอรี่
  (ถ้าฉันรถูกล็อตเตอรี่ก็ดีอ่ะ)

ความจริงคือ ไม่เคยถูก แต่อยากซื้อถูก

 • I wish (that) I could turn back time.
  ฉันปรารถนาว่าฉันสามารถย้อนเวลากลับได้
  (ถ้าฉันสามารถย้อนเวลาได้ก็ดีอ่ะ)

ความจริงคือ ไม่สามารถทำได้ แต่อยากจะทำได้

Wish + past perfect ความหมายอดีต

โครงสร้างแบบนี้ เป็นการรำพึงรำพัน หรือนึกเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีต อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไข แต่ก็ไม่อาจทำได้

 • I wish (that) I had told her the truth.
  ฉันปรารถนาว่าฉันได้บอกความจริงกับหล่อน
  (ถ้าฉันได้บอกความจริงกับหล่อนก็ดีอ่ะ)
 • I wish (that) I had killed that bad wolf.
  ฉันปรารถนาว่าฉันได้ฆ่าหมาป่าใจร้ายตัวนั้น
  (ถ้าฉันได้ฆ่าหมาป่าใจร้ายตัวนั้นก็ดีอ่ะ)
 • I wish (that) I had bought that house.
  ฉันปรารถนาว่าฉันได้ซื้อบ้านหลังนั้น
  (ถ้าฉันได้ซื้อบ้านหลังนั้นไว้ก็ดีอ่ะ)

ตัวอย่างทั้งสามด้านบนนี้ เป็นการรำพันถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วมาเสียใจ เสียดายภายหลัง

Wish และ If only

คำว่า wish สามารถเอา If only มาแทนก็ได้

 • If only I were rich.
  ถ้าฉันรวยก็ดีอ่ะ
 • If only I won the lottery.
  ถ้าฉันรถูกล็อตเตอรี่ก็ดีอ่ะ
 • If only I had told her the truth.
  ถ้าฉันได้บอกความจริงกับหล่อนก็ดีอ่ะ
 • If only I had bought that house.
  ถ้าฉันได้ซื้อบ้านหลังนั้นไว้ก็ดีอ่ะ

สำนวนอื่นๆ

A: Why don’t you help him?
ทำไมเธอไม่ช่วยเขา
B: I wish I could.
ถ้าฉันทำได้มันก็ดีสิ (ฉันไม่อาจช่วยเขาได้)

It’s just like I am alone in this big world. I wish you were here by my side.
มันดูเหมือนว่ามีแค่ฉันคนเดียวในโลกใบใหญ่นี้ ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้ ข้างๆฉัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 178

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


Rick Price performs \”Heaven Knows\” LIVE on Wish 107.5 Bus


Australian singersongwriter Rick Price performs his hit track \”Heaven Knows\” live on the Wish 107.5 Bus! The heartrending ballad is the titular track of his debut album released in 1992 under Sony Music Columbia.
Follow Wish 107.5’s social media accounts!
Facebook: https://facebook.com/WishFM1075/
Twitter: https://twitter.com/Wish1075
Instagram: https://www.instagram.com/wish1075/
Visit Wish 107.5’s awesome official website: www.wish1075.com
Stream this song on Spotify:
https://open.spotify.com/track/54RYErRBNUQ32jvtwVYFwM
Follow Rick Price on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/RickPriceOfficial/
Instagram: https://www.instagram.com/rickpriceofficial/
Check out Sony Music’s YouTube and social media accounts:
Facebook: https://www.facebook.com/sonymusic/
Twitter: https://twitter.com/SonyMusicGlobal
Instagram: https://www.instagram.com/sonymusicglobal

WISHclusive

Wish 107.5 is an allhits FM radio station based in Quezon City, Philippines. It has truly gone out, beyond the conventional, to provide multiple platforms where great Filipino talents can perform and showcase their music. With the Wish 107.5 Bus, people now need not to buy concert tickets just to see their favorite artists perform on stage.
However, innovation doesn’t stop in just delivering the coolest musical experience — Wish 107.5 has set the bar higher as it tapped the power of technology to let the Filipino artistry shine in the global stage. With its intensified investment in its digital platforms, it has transformed itself from being a local FM station to becoming a soughtafter WISHclusive gateway to the world.
For more information, visit www.wish1075.com. For allday and allnight wishful music, tune in via your radio or download the Wish 107.5 app (available for both iOS and Android users).
Feel free to SHARE this video but DO NOT REUPLOAD. Thank you!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Rick Price performs \

การใช้ Wish (ต้องการ/ปรารถนา) หรือ Wish Form


วันนี้แวะมาสอนวิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้คำว่า wish เพื่อแสดงความปรารถนาหรือต้องการให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างที่เราคิด/ต้องการ ใครที่เคยบ่นว่ายาก ต้องรีบเข้ามาดูเลยครับ เรียนกับครูอิงเข้าใจได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที
ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe และเข้าไปติดตาม Facebook Page: Ing’s Land ด้วยนะครับ
Love you all

การใช้ Wish (ต้องการ/ปรารถนา) หรือ Wish Form

corso di inglese -wish + past simple/would/past perfect-


http://www.LaGrammaticaInglese.com oltre 240 video lezioni di grammatica inglese, gratis!!

corso di inglese -wish + past simple/would/past perfect-

Grammar: 5 different ways to use ‘wish’ in English


Improve your English grammar by learning five different ways to use the word ‘wish’.
For a quiz, transcript and more grammar notes: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/towardsadvanced/unit23/session1
TRANSCRIPT:
Dan
I wish I wish I wish I wish I wish… Oh! It only works if you know the grammar rules! I completely forgot. So here is the complete ‘wish’.
Wish has five uses in English and today we’re going to cover them all. Are you ready? Go!
1. Wish for present or past that isn’t real.
This is the most common form of wish. It’s when we wish for a situation in the present or past to change, but we know that it can’t change because it’s impossible.
‘I wish I were taller.’ (because I am not tall) Or: ‘I wish I had eaten icecream for breakfast this morning.’ (because I didn’t eat ice cream for breakfast this morning).
I wish I were taller is an example of a present wish. It is ‘wish’ plus the past simple. We often use ‘were’ instead of ‘was’ for all pronouns because of the subjunctive. I could also say:
‘I wish I knew how to speak Chinese.’ (because I don’t know how to speak Chinese.)
I wish I had eaten icecream for breakfast this morning is an example of a past wish. This morning is a past time; we make a past wish. ‘Wish’ is followed by the past perfect, which is had plus the past participle. That indicates true past time. Did you get it?
2. Wish for an irritation that can change.
Another common form of wish is to use ‘wish’ plus would plus the bare infinitive. And this is often in regards to other people and our irritation. For example:
‘I wish you would make the bed!’
This is a present wish, but unlike the wishes I discussed before, this wish means ‘I believe you can change and something can be done’. Compare:
‘I wish you would make the bed,’ means ‘I think you can, but you don’t, so please do.
‘I wish you made the bed’ means ‘you don’t and I don’t think you ever will so…’
It is extremely uncommon to use a first person ‘I’ in this form of wish. This is because we have control over our own actions, so to say:
‘I wish I would stop talking,’ means I want to stop talking, and I believe I can stop talking, so why don’t I?’
However, in terms of an illness or an addiction, this form is fine. When I say ‘I wish I would stop smoking’ it means ‘I don’t want to smoke anymore, but I can’t stop because I’m addicted.’ Someone give me a cigarette! Did you get it?
3. Wish to want
Wish followed by the full infinitive is a formal way of saying want. It’s not very common, and only used in special circumstances, for example, when you want to make a polite formal complaint. For example: ‘I wish to see the manager.’
We can also use wish followed by ‘for’ to attach an object that you want. And this is most often used in the circumstances of magic. For example: ‘I wish for a pizza.’ Got it?
4. Wish to send ‘good vibrations’.
We can use the verb wish followed by two objects, the first of which is most often a pronoun, to send ‘good vibrations’ to somebody. This is more common than hope and it is used in fixed phrases such as:
‘I wish you luck for your exam tomorrow.’ or ‘We wish you a merry Christmas.’ Got it?
5. Wish for the future.
This is a trick, because apart from sending good vibrations, as mentioned before, we cannot use the verb ‘wish’ in this way. We need another verb, and the verb is ‘hope’. And this is usually followed by ‘will’ plus the infinitive. So, for example:
‘I hope you will pass your exam.’
Got it? Did you get it? Of course you got it! Now for more information please log on to bbclearningenglish.com. I’ve been Dan, you’ve been fantastic. I hope to see you next time, ok? Now. I wish I wish I wish I wish I wish… it works! Hahahaha!
learnenglish bbclearningenglish wish masterclass vocabulary speakenglish englishtips

Grammar: 5 different ways to use 'wish' in English

Wish + past simple


Wish + past simple

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ wish + past simple

See also  [Update] Already, Not Yet | no not yet - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.