Home » [NEW] Top 10 Jobs of the Future – For 2030 And Beyond | the future with will – NATAVIGUIDES

[NEW] Top 10 Jobs of the Future – For 2030 And Beyond | the future with will – NATAVIGUIDES

the future with will: คุณกำลังดูกระทู้

  • Which jobs will top the jobs of the future 2030 list and which roles are likely to emerge as top contenders in the future?
  • From Work-from-Home Facilitator to Fitness Commitment Counsellor and Algorithm Bias Auditor to Cyber Calamity Forecaster, the future of jobs is already upon us.

As some countries begin to pull out of pandemic-induced lockdown, and the corporate engines of “return to the office” begin to whir, an open question hangs: What kind of jobs will people return to following months of work-from-home exile in “Remotopia”?

Will the online “big-bang” of the 2020s (when everything that could go online did go online) accelerate digitally enabled jobs? And which jobs will top the 2030 future jobs list, in the , future of work?

Over the past several years, the Cognizant Center for the Future of Work has published a series of reports on the Jobs of the Future 2030 that propose new roles which will emerge over the next decade and be central to businesses and employees everywhere. Because of the virus, time has compressed, resulting in a handful of these jobs of the future becoming ‘jobs of the now’.

Jobs of The Future 2030 …

The following is a top-ten summary of professions emerging in the wake of the pandemic.

1. Work from Home Facilitator – Prior to 2020, it’s estimated that less than 5% of companies had remote policies. Now, with the full post-pandemic expectation that remote work remains the norm, companies want to apply lessons learned to optimize the work-from-home experience. Far from being a futuristic job of tomorrow, WFH facilitators have become undeniable “jobs of the now.”

2. Fitness Commitment Counsellor – We cringe at the extra kilos, pounds and stones packed-on during months of pandemic-induced lockdown. To remedy the situation, predictive and preventative approaches to counselling, paired with digital wearables like Apple Watches and FitBit dashboards couple human accountability to maintaining fitness. And per the Cognizant Jobs of the Future (CJoF) Index, it’s a role that grew 28.7% in Q1 ’21.

3. Smart Home Design Manager– A lasting lesson of the virus for many will be that “everyone’s home is their castle.” The rise of smart home design managers will boom as homes are built – or retrofitted – with dedicated home office spaces, replete with routers in the right place, soundproofing, separate voice-driven entrances, and even Gorilla Glass wall screens. Smart home designers will be one of the new jobs of the future 2030.

4. XR Immersion Counsellor – As Zoom-intensive “Remotopia” inexorably gives way to 3D realms of virtual space, XR immersion counselors will work with technical artists and software engineering, training and workforce collaboration leads to massively scale the rollout of best-in-class AR and VR for learn-by-doing workforce training and collaboration (using platforms like Strivr) or apprenticeships (such as Mursion, for example) to get employees productive – fast.

jobs-of-the-future-2030-index

Jobs of the Future Index

Image: Cognizant

5. Workplace Environment Architect – Everything from health screenings to “elevator commutes” in post-pandemic office architecture is about to go through a major rethink. The importance of employee well-being, and how human-centered design of a company’s real estate holdings can impact it, are now crucial to the future of work.

See also  [NEW] สรุปการใช้ tense ทั้ง 12 tenses อย่างละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย – NSRU BLOG | ตัวอย่างประโยค present perfect - NATAVIGUIDES

6. Algorithm Bias Auditor – “All online, all the time” lifestyles for work and leisure accelerated the competitive advantage derived from algorithms by digital firms everywhere. But from Brussels to Washington, given the increasing statutory scrutiny on data, it’s a near certainty that when it comes to how they’re built, verification through audits will help ensure the future workforce is also the workforce.

7. Data Detective – Openings for data scientists remain the fastest growing job in the tech-heavy “Algorithms, Automation and AI” family of the CJoF Index since its inception, and continued to see 42% growth in Q1 ’21. Looking at the jobs of the future 2030, Data science will still make up an in-demand skill. Given this high demand, they’re also scarce; that’s where data detectives help bridge the gap to get companies to investigate the mysteries in big data.

8. Cyber Calamity Forecaster– Aside from COVID-19, it’s arguable that the , big catastrophe of 2020 was the continued onslaught of both massive state-sponsored cyberattacks like Solar Winds, down to individual bad actors promulgating ransomware exploits. The ability to forecast events like these is critical to forewarn of culture events. The CJoF Index bears this out: growth in openings for Cyber Calamity Forecasters grew 28% in Q1 ’21.

9. Tidewater Architect – The global challenge of climate change and sea level rise will remain an omnipresent challenge. Tidewater architects will work with nature – not against it – in some of the biggest civil engineering projects of the 21st century. And per the CJoF Index, openings for these jobs grew 37% in Q1 ’21.

10. Human-Machine Teaming ManagerPandemic or no, the unceasing rise of robots in the workplace continues unabated. Human-Machine Teaming Managers will operate at the intersection of people and robots and create seamless collaborations. Already, openings for forerunner roles like robotics technicians grew 50% in the Q1 ’21 CJoF Index.

Dream jobs

While it is impossible to predict exactly how global labour markets will rebound in the wake of the virus, leaders can and should use the future of work as a prism for their own organizations to plan ahead. If there’s one lesson the pandemic has taught us, it’s to anticipate change.

Leaders need to see how the future of work will play out in real time through leading indicators that reveal how the jobs market is adapting in the face of technology-based innovation and disruption. The CJoF Index uses real data on US job openings to see the imagined possibilities of jobs of the future starting to emerge.

By combining strategic planning resources like Jobs of the Future 2030 and the CJoF Index, it’s possible to get a look into the not-too-distant future to see which roles are the top contenders in the post-COVID future.

2021 will be a reset moment, a period where more examples of the theoretical become “jobs-made-real”. Before they can be built, however, jobs of the future have to be dreamed – and this requires vision and some imagination.

[NEW] What Is the Future Tense? | the future with will – NATAVIGUIDES

The future tense is a verb tense used for a future activity or a future state of being. For example:The tense of a verb is determined by when the action took place. The three main tenses are:The future tense is categorized further depending on whether the action will be in progress or will be completed (called the aspect of a verb). The four future tenses are:Here is a video summarizing this lesson on the future tense.

See also  [NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 8 ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Here is an infographic summarizing the simple future tense.

“will”

[base form of the verb]

Here is an infographic summarizing the future progressive tense.

“will be”

[present participle]

Here is an infographic summarizing the future perfect tense.

“will have”

[past participle]

Here is an infographic summarizing the future perfect progressive tense.

“will have been”

[present participle]

to

base form

(

verb)

verb)

Select the tenses.

Present Tenses

Simple Present Tense
The simple present tense is mostly used to describe facts and habits. More…(opens new tab)
I base form
you base form
he/she/it 3rd pers sing present
we base form
you base form
they base form

Present Progressive Tense
The present progressive tense is used for an ongoing action in the present.
More…(opens new tab)
I am present participle
you are present participle
he/she/it is present participle
we are present participle
you are present participle
they are present participle

Present Perfect Tense
The present perfect tense is used for actions that began in the past. (Often, the actions continue into the present.)
More…(opens new tab)
I have past participle
you have past participle
he/she/it has past participle
we have past participle
you have past participle
they have past participle

Present Perfect Progressive Tense
The present perfect progressive tense is used for a continuous activity that began in the past and continues into the present, or a continuous activity that began in past but has now finished (usually very recently).
More…(opens new tab)
I have been present participle
you have been present participle
he/she/it has been present participle
we have been present participle
you have been present participle
they have been present participle

Past Tenses

Simple Past
The simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past.
More…(opens new tab)
I past tense
you past tense
he/she/it past tense
we past tense
you past tense
they past tense

Past Progressive Tense
The past progressive tense is used to describe an ongoing activity in the past. Often, it is used to set the scene for another action.
More…(opens new tab)
I was present participle
you were present participle
he/she/it was present participle
we were present participle
you were present participle
they were present participle

Past Perfect Tense
The past perfect tense is used to emphasize that an action was completed before another took place.
More…(opens new tab)
I had past participle
you had past participle
he/she/it had past participle
we had past participle
you had past participle
they had past participle

Past Perfect Progressive Tense
The past perfect progressive tense is used to show that an ongoing action in the past has ended.
More…(opens new tab)
I had been present participle
you had been present participle
he/she/it had been present participle
we had been present participle
you had been present participle
they had been present participle

Future Tenses

Simple Future
The simple future tense is used for an action that will occur in the future.
More…(opens new tab)
I will base form
you will base form
he/she/it will base form
we will base form
you will base form
they will base form

Future Progressive Tense
The future progressive tense is used for an ongoing action that will occur in the future.
More…(opens new tab)
I will be present participle
you will be present participle
he/she/it will be present participle
we will be present participle
you will be present participle
they will be present participle

See also  Resident Evil 2R #1 การเงินมีปัญหา ใส่ชุดนักศึกษาไปล่าซอมบี้ | ความแปลกใหม่ ภาษาอังกฤษ

Future Perfect Tense
The future perfect tense is used to describe an action that will have been completed at some point in the future.
More…(opens new tab)
I will have past participle
you will have past participle
he/she/it will have past participle
we will have past participle
you will have past participle
they will have past participle

Future Perfect Progressive Tense
The future perfect progressive tense is used for an ongoing action that will be completed at some specified time in the future.
More…(opens new tab)
I will have been present participle
you will have been present participle
he/she/it will have been present participle
we will have been present participle
you will have been present participle
they will have been present participle


Summer Station Live THE FUTURE (Bishonen) Digest movie


Bishonen held their solo performance at Summer Station Live THE FUTURE.
We will deliver the digest of their audience performance which was held for the first time in 2 years.
<Performers>
Bishonen (Taisho Iwasaki, Ryuga Sato, Yuto Nasu, Hidaka Ukisho, Naoki Fujii, Issei Kanasashi)
<Schedule>
●EX THEATER ROPPONGI
July 18, 2021 ~ July 23, 2021
August 23, 2021 ~ August 28, 2021 19stages

サマステライブTHE FUTUREにて単独公演を行った美 少年。
2年ぶりの有観客公演、魅力の詰まったパフォーマンスをお届けします!
<出演者>
美 少年(岩﨑大昇、佐藤龍我、那須雄登、浮所飛貴、藤井直樹、金指一世)
<公演日程>
●[東京] EX THEATER ROPPONGI
2021年7月18日~7月23日
2021年8月23日~8月28日 全19公演

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Summer Station Live THE FUTURE (Bishonen) Digest movie

How to talk about the future in English with ‘WILL’


My sister Audra will help us play a game that you can use to learn how to talk about the future in English. We will predict Audra’s future using “will” and “won’t”. Find out where Audra will live, who she will marry, how many children she will have, and if she likes her future in this fun game. You will also learn some new vocabulary like ‘mansion’ and ‘shack’. Take my quiz at https://www.engvid.com/howtotalkaboutthefutureinenglishwithwill/ after watching to practice new vocabulary and grammar from the video.

How to talk about the future in English with ‘WILL’

The Metaverse and How We’ll Build It Together — Connect 2021


This year at Connect, we’re sharing our vision for the metaverse. For more on Connect 2021, click here: https://www.facebookconnect.com/
Welcome (00:00)
Social connections (01:47)
Entertainment (12:46)
Gaming (16:13)
Fitness (23:58)
Work better and do more (26:29)
Education (30:43)
Commerce (34:12)
Building the metaverse together (44:54)
Building responsibly (51:23)
Building the next devices to help unlock the metaverse (55:33)
What will it take to make the metaverse feel real? (01:01:25)
The next chapter (01:10:40)

The Metaverse and How We'll Build It Together -- Connect 2021

i build 1 cylinder to 2 cylinder engine to increase power


I built my own 1 cylinder to 2 cylinder engine to use.

i build 1 cylinder to 2 cylinder engine to increase power

What will the future of jobs be like?


The Future of Jobs report maps the jobs and skills of the future, tracking the pace of change. It aims to shed light on the pandemicrelated disruptions in 2020, contextualized within a longer history of economic cycles and the expected outlook for technology adoption, jobs and skills in the next five years.
Learn more and read the report: wef.ch/futureofjobs2020
The World Economic Forum is the International Organization for PublicPrivate Cooperation. The Forum engages the foremost political, business, cultural and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. We believe that progress happens by bringing together people from all walks of life who have the drive and the influence to make positive change.
World Economic Forum Website ► http://www.weforum.org/
Facebook ► https://www.facebook.com/worldeconomicforum/
YouTube ► https://www.youtube.com/wef
Instagram ► https://www.instagram.com/worldeconomicforum/ 
Twitter ► https://twitter.com/wef
LinkedIn ► https://www.linkedin.com/company/worldeconomicforum
TikTok ► https://www.tiktok.com/@worldeconomicforum
Flipboard ► https://flipboard.com/@WEF
WorldEconomicForum

What will the future of jobs be like?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ the future with will

Leave a Reply

Your email address will not be published.