Skip to content
Home » [NEW] SUT e-Learning: รายวิชาทั้งหมด | learn ช่อง 2 – NATAVIGUIDES

[NEW] SUT e-Learning: รายวิชาทั้งหมด | learn ช่อง 2 – NATAVIGUIDES

learn ช่อง 2: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ประเภทของรายวิชา:

[NEW] ความหมายของ กริยา 3 ช่อง | learn ช่อง 2 – NATAVIGUIDES

กริยา 3 ช่อง
กริยา 3 ช่อง


กริยา 3 ช่อง คือ คำกริยาในภาษาอังกฤษที่ได้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ เพื่อใช้ในการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้น 

เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ คำที่ใช้แสดงถึงอาการ เหตุการณ์ ของช่วงเวลาที่เกิดขึ้น เป็นคำพูดที่แสดงถึงการกระทำของประธานในประโยคนั้นๆ หรือ กลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยคำกริยา เพราะว่าถ้าในประโยคขาดคำกริยา ก็จะทำให้ประโยคนั้นไม่สมบูรณ์ ความหมายอาจผิดเพี้ยนไป รวมถึงไม่สามารถทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็น อดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคตได้เลย เพราะว่าประโยคที่ไม่สมบูรณ์

คำกริยา แบ่งออกเป็น 3 ช่อง คือ

1.

สหกรรมกริยา (Transitive Verb) คือ คำกริยาที่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับ ถ้าหากเกิดไม่มีคำอื่นเข้ามา ความหมายจะไม่สมบูรณ์ เช่น The girl is playing a computer game at home. หมายความว่า เด็กผู้หญิงเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่บ้าน คำว่า “playing” เป็นคำกริยา บ่งบอกให้ทราบว่าในขณะนี้ กำลังเล่นเกมอยู่ ส่วนคำว่า “game computer” เป็นตัวกรรม หรือตัวทำหน้าที่รองรับคำกริยาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าหากใช้คำว่า Playing อย่างเดียว จะไม่รู้ว่า กำลังเล่นอะไรอยู่ เป็นต้น

2.

อกรรมกริยา (Intransitive Verb) คือ คำกริยาที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกรรม เพราะว่ามันความหมายจะสมบูรณ์อยู่แล้ว เช่น The boy runs in the forest. ประโยคไม่ต้องมีตัวกรรม ก็ทำให้ประโยคสมบูรณ์ เพราะคำว่า “run” แปลว่า วิ่ง ความหมายจึงสมบูรณ์ครบถ้วน โดยที่ไม่ต้องมีตัวมาเติมเต็ม ซึ่งเรียกว่า อกรรมกริยา

3.

กริยาช่วย (Helping Verb หรือ Auxiliary Verb) คือ กริยาที่มีหน้าที่ช่วยกริยาด้วยกันเอง และยังทำให้ตัวของตัวเองมีความหมายสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ช่วงเวลาของ กริยา 3 ช่อง 

กริยา 3 ช่อง เป็น คำกริยาในภาษาอังกฤษ ที่ได้มีการแบ่งออกเป็น 3 ช่อง เพื่อใช้บ่งบอกถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ 

กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน  หรือ Base Form 

กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต หรือ Simple Past Tense

กริยาช่องที่ 3 คือคำกริยาที่ใช้ใน perfect tense ทุกชนิด และ passive voice. หรือ Past Participle

หลักการแบ่งกลุ่ม IRREGULAR VERBS (กริยาอปกติ)

ในภาษาอังกฤษจะมีการแบ่ง กริยา 3 ช่อง (irregular verbs) ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1.

All 3 forms are similar – กริยาทั้ง 3 ช่อง เหมือนกัน

2.

Infinitive and Simple Past are similar – กริยาช่องที่ 1 และ ช่อง 2 เหมือนกัน (ต่างกันที่ช่อง 3)

3.

Infinitive and past participle are similar – กริยาช่องที่ 1 และ ช่อง 3 เหมือนกัน (ต่างกันตรงช่องที่ 2

4.

Simple Past and past participle are similar – กริยาช่องที่ 2 และ ช่อง 3 เหมือนกัน (ต่างจากช่องที่ 1)

5.

All 3 forms are different – กริยาทั้ง 3 ช่อง ไม่เหมือนกัน


GREAT SHORT STORIES TO LEARN ENGLISH ★ Learn English Through Story ★ Level 3


★ Learn English Through Story
★ Level 3
★ GREAT SHORT STORIES TO LEARN ENGLISH
★ Featured channel: https://www.youtube.com/channel/UCr_uM0EGuCiJDEukWDO7zg

Want to stay informed? Click \”Subscribe\” in the red box above and get notifications when a new video is added.
★★★ for any copyright matters please contact us at: [email protected] ★★★
Enjoy our videos \u0026 Cheers,
David \u0026 Lisa

See also  Tell Me About Yourself - Job Interview | สรุป past perfect tense

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

GREAT SHORT STORIES TO LEARN ENGLISH ★ Learn English Through Story ★ Level 3

body Song – Educational Children Song – Learning English for Kids


Play this Number Song of the kids favorite theme.
This song makes fun of children. And this body Song will learn English words for the body.
Subscribe to our channel, and you can find some more fun and exciting animation.
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963
★ More Our Alphabet Song: https://goo.gl/0XKIqc

Title: body Song
Bop bop bop
Body body bop bop bop
Bop bop bop
Body body bop bop
Tap my eyes
Tap my ears
Tap my nose
Tap my mouth
Tap tap tap my body
Bop bop bop
Everybody bop bop
Bop bop bop
Body body bop bop bop
Bop bop bop
Body body bop bop
Shaking my head
Shaking my shoulders
Shaking my waist
Shaking my hips
Shaking Shaking Shaking my body
Bop bop bop
Everybody bop bop
Bop Bop bop
Body body bop bop bop
Bop bop bop
Body body bop bop
Touching my arms
Touching my hands
Touching my legs
Touching my feet
Touching Touching Touching my body
Bop bop bop
Everybody bop bop
Yeah!

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

body Song - Educational Children Song - Learning English for Kids

Learn English Conversation – Oxford English Daily Conversation Part 1


☞ Please share and like if you enjoyed the video 🙂 thanks so much ♥
☞ Subscribe for more: https://goo.gl/3qNzzg
Learn to speak english, improve your English Vocabulary, Listening, Speaking, More and More…
——————————————————————————
Good morning. It`s seven thirty.
I`m Gary Fenton. Here is the news.
The Prime Minister is in the United States today…
…for talks with the American president at the White House.
The talks are very important for British and American…
——————————————————————————
▼ DISCLAIMER
➤ If you wanna use my uploads in your videos/streams, please give a link back to my original video, that’s all.
➤ If you have problems about copyright or label and (owners) want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything. We will respectfully remove it.
Email : [email protected]

Learn English Conversation - Oxford English Daily Conversation Part 1

Learn ABC For Preschool | Learn Alphabets For Kids | Preschool Learning Videos


See also  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | ศัพท์ อังกฤษ โดน ๆ

Learn ABC For Preschool | Learn Alphabets For Kids | Preschool Learning Videos
Learn Alphabets For Kids
This video is parts to kids learning videos for kids which includes learn Alphabets for kids, kids A to Z reading and videos for kids to learn. This video helpful for kids to learn ABC for preschool and words learning from alphabets. And it is easy way to educate kindergarten to learn alphabets with phonics, words learning for kids, kids learning alphabet with fun and ease.
Friendly speaking, Elearning educational videos for kids are playing a vital role for kids learning and mental growth day by day. In this regard, The Soft Roots prepare videos for early childhood education, kids videos for kids, videos for kids, videos for kids to learn and videos for kids to watch.
This is the fun filled learning video of learning alphabet and learn words from alphabets for kids. This will help your children to learn alphabets with characters, Kids A to Z reading, learn the alphabet and learn ABC alphabet with fun.
This video is just for you, we have a fun way to teach alphabets with characters, kids and learn the alphabet. Appealing jingle and catchy tunes counting for kids can’t get better than this, and your little one will love it for sure.
kidslearningvideos learnalphabetsforkids learnabcforkids kidsatozreading alphabetswithcharacters learnabcforpreschool preschoollearningvideos learnalphabet videosforkidstolearn
\”The Soft Roots” is a 2D \u0026 3D animated channel, which provides kids videos for kids to learn alphabet, colors, counting numbers, shapes, kids vocabulary for kids, animals name and writing practice for kids.
Our vision is to educate kids through fun by using a unique blend of animation and music to make them able to learn by watching our learning videos for toddlers, learning videos for kindergarten and learning videos for preschoolers.
We aspire to develop a kid’s learning enjoyable. We aim to produce fun learning kids videos for kids with our beautiful 2D \u0026 3D animation, cartoon music and basic informative knowledge for kids. We work for educational development in kids with alphabets, colors, numbers, animals, birds, shapes, kids vocabulary, fruits, vegetables, and much more.
The Soft Roots welcome you to the rich land of learning with fun. It is a best channel for toddlers learning to contribute a great effort in learning for kids. These Kids learning Videos and educational videos for kids are playing a vital role in development especially for kids like Toddlers, preschool, and kindergarten to learn through kid’s songs with lyrics and nursery rhymes.
Follow LINKS:
Follow us on Website https://thesoftroots.com
Follow us on Facebook https://www.facebook.com/thesoftroots
Follow us on Instagram https://www.instagram.com/thesoftroots
Follow us on Twitter https://twitter.com/thesoftroots
Follow us on Pinterest https://www.pinterest.co.uk/thesoftroots
Watching more videos:
Kids learning videos | Preschool learning videos | Videos for kids to learn | Vocabulary for kids
https://www.youtube.com/watch?v=oXYzrPpQQfA
https://www.youtube.com/watch?v=auPcTnG2Blk
https://www.youtube.com/watch?v=djEi1FiJlVk
https://www.youtube.com/watch?v=38XyBuC6KuM
Fruits and Vegetables | Fruits name for kids | Vegetables name for kids | Kids vocabulary
https://www.youtube.com/watch?v=sPKgu4dH9y4
https://www.youtube.com/watch?v=F651Mnz2Xhw
https://www.youtube.com/watch?v=ZBNHHHKxLOM
https://www.youtube.com/watch?v=F5t1s4SpV6Y
https://www.youtube.com/watch?v=OxeyH6nBIk
Learn A to Z 3 words | Words from each alphabet A to Z
https://www.youtube.com/watch?v=AIoZmGIzUeQ
Counting numbers | Learn Numbers | Animated Numbers | Count to 10 | Count to 100 | Count to 20
https://www.youtube.com/watch?v=9rIlfg3fk\u0026t
Learning Videos for kids | Kids A to Z | Kids ABC | Kids A to Z Reading | ABC Alphabet
https://www.youtube.com/watch?v=CBvYWgqqiWE\u0026t
https://www.youtube.com/watch?v=3pBRYBWIWyk\u0026t
Vocabulary Words For Kids | Videos For Kids
https://www.youtube.com/watch?v=ebz3E8ZlgZ4\u0026t
https://www.youtube.com/watch?v=bGV9jVmhZ7w
Learn ABC For Kids | Alphabets With Characters
https://www.youtube.com/watch?v=I2HwBGQ0YUg
https://www.youtube.com/watch?v=u_blQEOdyf0\u0026t

See also  มันแปลว่าฮัก - ตรี ชัยณรงค์【LYRIC VIDEO】 | 5th อ่านว่า

Learn ABC For Preschool | Learn Alphabets For Kids | Preschool Learning Videos

Bitcoin เกิด Divergence / VET Upgrade / Maiar DEX เปิดตัวบน Elrond l Quick Bitcoin Update 15 พ.ย. 64


Bitcoin เกิด Divergence / VET Upgrade / Maiar DEX เปิดตัวบน Elrond l Quick Bitcoin Update 15 พ.ย. 64
.
BTC ETH BNB ADA ETH SOL VET VTHO XEC EGLD
.
ใครสนใจสมัคร Exchange Upbit ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : https://th.upbit.com/home

⚠️ คำเตือน คลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุน เป็นการทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น

🙏 สนับสนุนช่องโดยการเป็นสมาชิก คลิ๊ก 👇 เพื่อดูรายละเอียด :
https://www.youtube.com/channel/UCfrnd2qfsGwOxn_TRYH39A/join
✍️ รีวิวคอร์สเรียน Trend Following \u0026 Trade Setup by I Learn A Lot
https://youtu.be/Z11hSmrftKU

📃 แหล่งอ้างอิงที่เกียวข้อง
https://twitter.com/vechainofficial/status/1454077042291445761/photo/1
https://maiar.exchange/
https://coinmarketcap.com/

🔖 สารบัญเนื้อหา
00:00 เกริ่นนำ
Bitcoin Crypto ILearnALot

📚 สารบัญความรู้
📌 Playlist ความรู้พื้นฐานเกี่ยว Bitcoin และ Blockchain: https://bit.ly/38R9pV8
📌 Playlist บทวิเคราะห์กราฟบิดคอยน์ (Bitcoin) : https://bit.ly/38WubmF
📌 Playlist สอนเทรดบิดคอยน์ (Bitcoin) : https://bit.ly/3o3KMsV
📌 Playlist สอน Elliott Wave : http://bit.ly/3s8KZOs

🏃‍♂️ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
📌 Facebook Page I Learn A Lot : https://www.facebook.com/ILearnALotAboutBitcoin/
📌 Youtube Channel I Learn A Lot : https://bit.ly/32aKs48
📌 Twitter I Learn A Lot : 📌 Twitter I Learn A Lot : https://twitter.com/ilearnalot_btc
📌 กลุ่มเพื่อนพิ่งพายามดอย Bitcoin OpenChat Line (ตอนนี้เต็มแล้วครับ) : https://bit.ly/3tgz4il
📌 กลุ่มเพื่อนพิ่งพายามดอย Bitcoin (สาขา 2) Telegram : https://t.me/joinchat/HriVJHm97JkzZTRl

วิเคราะห์ราคาBitcoin BTC ILearnALot Bitcoin บิดคอยน์ DogeCoin ทำไมDogeCoinราคาขึ้นแรง ElonMusk Ethereum อีเธอร์เลียม วิเคาระห์กราฟ ราคา XRP ETH ADA Cardano BAND BNB Binance Bitkub NEAR DOGE XLM Stallar Tesla ElonMusk ElliottWaveคืออะไร ฺElliottWave ILearnALot สอนElliottWave Impulsewave แชมป์

Bitcoin เกิด Divergence / VET Upgrade / Maiar DEX เปิดตัวบน Elrond l Quick Bitcoin Update 15 พ.ย. 64

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ learn ช่อง 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *