Home » [NEW] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | ประโยค present perfect tense – NATAVIGUIDES

[NEW] Present Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (โครงสร้างประโยคและตัวอย่างประกอบ) | ประโยค present perfect tense – NATAVIGUIDES

ประโยค present perfect tense: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

แต่งประโยคและแสดงตัวอย่าง

ช่วง “Ezy Quiz?”

ประโยคต่อไปนี้สามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร

ประโยคต่อไปนี้สามารถแต่งเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร

Present Perfect Tense หรือ ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ เป็น Tense ที่แสดงหรือกล่าวถึงเหตูการณ์ในปัจจุบันอยู่ครับ แต่เป็นเหตุการณ์ที่บอกเป็นลำดับต่างๆได้ 4 ลำดับด้วยกัน


โครงสร้างประโยคหลัก

Structure of Present Perfect: โครงสร้างประโยค ปัจจุบันกาล

สมบูรณ์

S.has/haveV. 3Complimentโครงสร้างประโยค | Structure of Sentence

• Subject + Auxiliary verb + main verb (past participle) + compliment

• Subject + has/have + 3rd form of verb or past participle + compliment

ประธานประโยค you, we, they, I หรือพหูพจน์ ใช้กริยา have ตามหลังประธาน
แต่ถ้าประธานประโยคคือ he, she, it หรือเอกพจน์ ใช้กริยา has ตามหลังประธาน

หลักการใช้คือ

a. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present time.)

b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense (To use for the verb  “to be”,”to have”,”to know” instead of the Present Perfect Continuous Tense form.)

c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.)

d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ (States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions.)

a. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present):

ประโยคตัวอย่าง

I have been to Beijing.
ไอ แฮฟว์ บีน ทู เปคกิง
ฉันเคยไปปักกิ่ง

I have read all Harry Potter books.
ไอ แฮฟว์ รีด ออล์ แฮร์รี พ็อตเตอร์ บุคส์
ผมอ่านหนังสือแฮรี พ็อตเตอร์ทุกเล่ม

I have finished booking a hotel online.
ไอ แฮฟว์ ฟินนิช บุคกิ่ง อะ โฮเท็ล ออนไลน์
ฉันจองห้องพักผ่านเน็ตเรียบร้อยแล้ว

You have learned to speak French.
ยู แฮฟว์ เลิร์น ทู สปีค เฟรน์ช
ท่านเคยเรียนพูดภาษาฝรั่งเศส

You have talked with my daddy.
ยู แฮฟว์ ทอล์ค วิท มาย แดดดี้
ท่านคุยกับพ่อของฉัน

We have become very successful.
วี แฮฟว์ บีคัม เวรี่ ซัคเซสฟูล
พวกเราได้รับความสำเร็จอย่างมาก

We have signed a franchise contact with the Water Management Company.
วี แฮฟว์ ไซน์ อะ แฟนไชส์ คอนแทค วิท เดอะ วอเตอร์ แมเนจเม็นท์ คัมพานี
พวกเราเซ็นต์สัญญาแฟนไชส์กับบริษัทบริหารจัดการน้ำ

They have never gone there before.
เดย์ แฮฟว์ เนเวอร์ กอน แดร์ บีฟอร์
พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน

They have already watched Pi Mak Phrakhanong film for several times.
เดย์ แฮฟว์ ออลเลดี ว็อท์ช พี่ มาก พระโขนง ฟิล์ม ฟอร์ เซฟเวอร์รัล ไทมส์
พวกเขาดูพี่มากพระโขนงสองสามรอบ

He has changed so much!!!
ฮี แฮส เช้ง โซ มัช
เขาเปลี่ยนไปมาก

He has played the hunger game.
ฮี แฮส เพลย์ เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์
เขาเล่นฮังเกอร์ เกมส์

She has moved one bit.
ชี แฮส มูฟว์ วัน บิท
หล่อนย้ายไปเล็กน้อย

She has run an internet café.
ชี แฮส รัน แอน อินเตอร์เนท คาเฟ่
หล่อนเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่

It has found the body.
อิท แฮส เฟาน์ด เดอะ บอดี้
มันได้พบร่าง(ศพ)แล้ว

The police has found a big bag of money.
เดอะ โปลิส แฮส เฟาน์ด อะ บิก แบก ออฟ มันนี
ตำรวจเจอเงินถุงใหญ่

I have seen a historic Ayutthaya capital city of Thailand many times.
ไอ แฮฟส์ ซีน อะ ฮิสโทริค อยุธยา แคปปิตัล ซิตี ออฟ ไทยแลนด์ แมนี่ ไทม์
ฉันเห็นเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งแล้ว

You have met him before. He is Michael.
ยู แฮฟว์ เม็ท ฮิม บีฟอร์  ฮี อิส ไมเคิล
ท่านเคยพบเขามาก่อนแน่ๆ นี่ไมเคิลไง

They have cleaned the dirty car in the past week.
เดย์ แฮฟว์ คลีน เดอะ เดอร์ตี้ คาร์ อิน เดอะ พาสต์ วีค
เขาทั้งหลายทำความสะอาดรถคันที่เลอะเทอะนั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

They have played timeline many hours.
เดย์ แฮฟว์ เพลย์ ไทม์ไลน์ แมนี่ เอาเออร์
พวกเขาเล่นไทม์ไลน์เป็นเวลานานๆ

He has never been here, Thailand.
ฮี แฮส เนเวอร์ บีน เฮีย ไทยแลนด์
เขาไม่เคยมาที่เมืองไทยมาก่อน

She has found her boyfriend in Facebook.
ชี แฮส เฟาน์ด เฮอร์ บอยเฟร็นด์ อิน เฟสบุ๊ค
หล่อนพบแฟนในเฟสบุ๊ค

She has studied an English conversation lesson.
ชี แฮส สดัดดี้ แอน อิงลิช คอนเวอร์เซชั่น เลสซั่น
หล่อนได้เข้าเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

It has already drunk warm water.
อิส แฮส ออลเรดี้ ดรั้ง วอร์ม วอเตอร์
มันได้ดื่มน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

You have gone to school so far.
ยู แฮฟว์ กอน ทู สคูล โซฟา
คุณเข้าโรงเรียนกระทั่งวันนี้

They have recently started a part time job.
เดย์ แฮฟว์ รีเซ็นลี สตาร์ท อะ พาร์ท ไทม์ จ็อบ
พวกเขาเริ่มทำงานอดิเรก

She has never told a lie.
ชี แฮส เนเวอร์ โทลด์ อะ ไล
เธอไม่เคยกล่าวเท็จ

She has already written 13 books.
ชี แฮส ออลเรดี้ ริตเท็น เตอร์ทีน บุ๊ค
หล่อนเขียนหนังสือได้ 13 เล่ม

It has rained heavily recently.
อิท แฮส เรนด์ เฮฟวิลี่ รีเซ็นลี่
(ฝน) ตกหนักมากเมื่อเร็วๆนี้

b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense:
c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.):

ประโยคตัวอย่าง

I have just bought a new cell phone from Amazon store.
ไอ แฮฟว์ จัส บอท อะ นิว เซล โฟน ฟอร์ม อเมซอน สโตร์
ฉันเพิ่งซื้อมือถือเครื่องใหม่จากอเมซอนเวปไซท์

You have just sold the last condominium.
ยู แฮฟว์ จัส โซลด์ เดอะ ลาสต์ คอนโดมิเนียม
คุณเพิ่งขายห้องคอนโดมิเนียม

He has just left for home.
ฮี แฮส จัส เล็ฟท์ ฟอร์ โฮม
เขาเพิ่งเดินทางกลับบ้าน

She has just done her driving test.
ชี แฮส จัส ดัน เฮอร์ ไดรวิ่ง เทสต์
หล่อนทดสอบขับรถเพิ่งเสร็จ

Sue has just broken the mirror.
ชี แฮส จัส โบรคเก็น เดอะ เมอร์เรอร์
เธอทำกระจกแตก

The airplanes just have arrived at Suvannaphumi airport.
เดอะ แอร์เพลน จัส แฮฟส์ แอไรฟว์ แอท สุวรรณภูม์ แอร์พอร์ท
บรรดาเครื่องบินเพิ่งจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Our football team has already won. Let’s go to celebrate.
เอาเออร์ ฟุตบอล ทีม แฮส ออล์เรดี้ วอน เล็ทส์ โก ทู ซีลีเบร็ท
ทีมฟุตบอลเราชนะแล้ว ฉลองกันหน่อย

Police has just found out about the murder.
โปลิส แฮส จัส เฟาน์ด เอ๊า อะเบ้า เดอะ เมอร์เดอร์
ตำรวจเพิ่งพบตัวฆาตกร

The Scientific Crime Detection Division has just finished the Crime Scene Investigation.
เดอะ ไซน์ติฟิค ไคร์ม ดีเท็คชั่น ดิวิชั่น แฮส จัส ฟินนิช เดอะ ไคร์ม ซีน อินเวสติเกชั่น
กองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเสร็จ

His relative just found something mystery.
ฮิส รีเลทีฟ จัส เฟาน์ด ซัมซิ่ง มิสเทอรี
ญาติของเขาเพิ่งพบความลี้ลับบางอย่าง

My wife has made a special dinner just for them.
มาย ไวฟ์ แฮส เมด อะ สเปเชียล ดินเนอร์ จัส ฟอร์ ฮิม
ภรรยาผมทำอาหารมื้อเย็นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

Jim has just finished his homework.
จิม แฮส จัส ฟินนิส ฮิส โฮมเวอร์
จิมเพิ่งทำการบ้านเสร็จ

d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ ( States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions):

ประโยคตัวอย่าง

I have been sick for a week.
ไอ แฮฟว์ บีน ซิค ฟอร์ อะ วีค
ฉันป่วยเป็นสัปดาห์เลย

You have done about this task for three months.
ยู แฮฟว์ ดัน อะเบ้า ดิส ทาสค์ ฟอร์ ทรี มันส์
ท่านทำภาระกิจเป็นเวลา 3 เดือน

We have thought about it for several years.
วี แฮฟว์ ต้อต อะเบ้า อิท ฟอร์ เซเวอรัล เยียร์
พวกเราคิดอยู่เป็นเวลาสองสามปี

They have always loved fishing.
เดย์ แฮฟว์ ออลเวย์ส ลัฟ ฟิสชิ่ง
พวกเขาชอบการตกปลา

He has had a fighting cock.
ฮี แฮส แฮด อะ ไฟท์ติ้ง ค็อค
เขามีไก่ชนตัวหนึ่ง

See also  some any ใช้ยังไง - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี | การใช้ some any | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

She has lived in Paris since 2010.
ชี แฮส ลีฟ อิน ปารีส ซิ้น ทูเท้าซั่นแอน์เท็น
หล่อนอยู่ในกรุงปารีสตั้งแต่ปี 2010

John has played guitar since he was very young.
จอห์น แฮส แพลย์ กีตาร์ ซิ้น ฮี วอส เวรี่ ยัง
จอห์นเล่นกีต้าร์เป็นตั้งแต่ยังเล็กๆ

Jim has stumbled on the mid of thick forest.
จิม แฮส สตัมเบิ้ล ออน เดอะ มิด ออฟ ทริค ฟอร์เรสต์
จิมเดินโซเซอยู่กลางป่าทึบ

Travelers have walked on the night walking street Pattaya city.
เทรเวอเลอร์ แฮฟว์ วอล์ค ออน เดอะ ไนท์ วอล์คกิ่ง สทรีต พัทยา ซิตี้
นักท่องเที่ยวเดินบนถนนกลางคืนที่เมืองพัทยา

Google has crawled on my blogs recently.
กูเกิ้ล แฮส คลอวส์ ออน มาย บล็อค รีเซ็นลี
กูเกิ้ลคลานเข้าเวปบล็อกของฉัน (เป็นการทำงานของ Search Engine Robot)

Her website has indexed increasingly.
เฮอร์ เวปไซท์ แฮส อินเด็กซ์ อินครีสซิงค์ลี่
เวปของเธอมีการเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ช่วงเฉลย “EZY Answer!”

 a. 

 b. 

 c. 

เช็ค 

เช็ค

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 

👉

 : 

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 

👉

 : 

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

Thanks for reading.

Posted by:

I’ve known, then I’ve grown.

See more articles:

ประธานประโยค you, we, they, I หรือพหูพจน์ ใช้กริยา have ตามหลังประธานแต่ถ้าประธานประโยคคือ he, she, it หรือเอกพจน์ ใช้กริยา has ตามหลังประธานa. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันขณะพูด (Actions that happened at an unspecified time before the present time.)b. ใช้แทนกริยาบางตัวเช่น “to be”,”to have”,”to know” ในประโยคของ Present Perfect Continuous Tense (To use for the verb “to be”,”to have”,”to know” instead of the Present Perfect Continuous Tense form.)c. ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำแล้วเสร็จ (Actions that ended recently.)d. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและกำลังดำเนินต่อไปโดยไม่เจาะจงเวลาสิ้นสุด ซึ่งจะใช้กับการพูดเสียส่วนใหญ่ (States that started in the past, and are still going on without specific ending timeline. It is usually used with states, not actions.)I have been to Beijing.ไอ แฮฟว์ บีน ทู เปคกิงฉันเคยไปปักกิ่งI have read all Harry Potter books.ไอ แฮฟว์ รีด ออล์ แฮร์รี พ็อตเตอร์ บุคส์ผมอ่านหนังสือแฮรี พ็อตเตอร์ทุกเล่มI have finished booking a hotel online.ไอ แฮฟว์ ฟินนิช บุคกิ่ง อะ โฮเท็ล ออนไลน์ฉันจองห้องพักผ่านเน็ตเรียบร้อยแล้วYou have learned to speak French.ยู แฮฟว์ เลิร์น ทู สปีค เฟรน์ชท่านเคยเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสYou have talked with my daddy.ยู แฮฟว์ ทอล์ค วิท มาย แดดดี้ท่านคุยกับพ่อของฉันWe have become very successful.วี แฮฟว์ บีคัม เวรี่ ซัคเซสฟูลพวกเราได้รับความสำเร็จอย่างมากWe have signed a franchise contact with the Water Management Company.วี แฮฟว์ ไซน์ อะ แฟนไชส์ คอนแทค วิท เดอะ วอเตอร์ แมเนจเม็นท์ คัมพานีพวกเราเซ็นต์สัญญาแฟนไชส์กับบริษัทบริหารจัดการน้ำThey have never gone there before.เดย์ แฮฟว์ เนเวอร์ กอน แดร์ บีฟอร์พวกเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนThey have already watched Pi Mak Phrakhanong film for several times.เดย์ แฮฟว์ ออลเลดี ว็อท์ช พี่ มาก พระโขนง ฟิล์ม ฟอร์ เซฟเวอร์รัล ไทมส์พวกเขาดูพี่มากพระโขนงสองสามรอบHe has changed so much!!!ฮี แฮส เช้ง โซ มัชเขาเปลี่ยนไปมากHe has played the hunger game.ฮี แฮส เพลย์ เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์เขาเล่นฮังเกอร์ เกมส์She has moved one bit.ชี แฮส มูฟว์ วัน บิทหล่อนย้ายไปเล็กน้อยShe has run an internet café.ชี แฮส รัน แอน อินเตอร์เนท คาเฟ่หล่อนเปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่It has found the body.อิท แฮส เฟาน์ด เดอะ บอดี้มันได้พบร่าง(ศพ)แล้วThe police has found a big bag of money.เดอะ โปลิส แฮส เฟาน์ด อะ บิก แบก ออฟ มันนีตำรวจเจอเงินถุงใหญ่I have seen a historic Ayutthaya capital city of Thailand many times.ไอ แฮฟส์ ซีน อะ ฮิสโทริค อยุธยา แคปปิตัล ซิตี ออฟ ไทยแลนด์ แมนี่ ไทม์ฉันเห็นเมืองประวัติศาสตร์อยุธยาหลายครั้งแล้วYou have met him before. He is Michael.ยู แฮฟว์ เม็ท ฮิม บีฟอร์ ฮี อิส ไมเคิลท่านเคยพบเขามาก่อนแน่ๆ นี่ไมเคิลไงThey have cleaned the dirty car in the past week.เดย์ แฮฟว์ คลีน เดอะ เดอร์ตี้ คาร์ อิน เดอะ พาสต์ วีคเขาทั้งหลายทำความสะอาดรถคันที่เลอะเทอะนั่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วThey have played timeline many hours.เดย์ แฮฟว์ เพลย์ ไทม์ไลน์ แมนี่ เอาเออร์พวกเขาเล่นไทม์ไลน์เป็นเวลานานๆHe has never been here, Thailand.ฮี แฮส เนเวอร์ บีน เฮีย ไทยแลนด์เขาไม่เคยมาที่เมืองไทยมาก่อนShe has found her boyfriend in Facebook.ชี แฮส เฟาน์ด เฮอร์ บอยเฟร็นด์ อิน เฟสบุ๊คหล่อนพบแฟนในเฟสบุ๊คShe has studied an English conversation lesson.ชี แฮส สดัดดี้ แอน อิงลิช คอนเวอร์เซชั่น เลสซั่นหล่อนได้เข้าเรียนสนทนาภาษาอังกฤษIt has already drunk warm water.อิส แฮส ออลเรดี้ ดรั้ง วอร์ม วอเตอร์มันได้ดื่มน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วYou have gone to school so far.ยู แฮฟว์ กอน ทู สคูล โซฟาคุณเข้าโรงเรียนกระทั่งวันนี้They have recently started a part time job.เดย์ แฮฟว์ รีเซ็นลี สตาร์ท อะ พาร์ท ไทม์ จ็อบพวกเขาเริ่มทำงานอดิเรกShe has never told a lie.ชี แฮส เนเวอร์ โทลด์ อะ ไลเธอไม่เคยกล่าวเท็จShe has already written 13 books.ชี แฮส ออลเรดี้ ริตเท็น เตอร์ทีน บุ๊คหล่อนเขียนหนังสือได้ 13 เล่มIt has rained heavily recently.อิท แฮส เรนด์ เฮฟวิลี่ รีเซ็นลี่(ฝน) ตกหนักมากเมื่อเร็วๆนี้I have just bought a new cell phone from Amazon store.ไอ แฮฟว์ จัส บอท อะ นิว เซล โฟน ฟอร์ม อเมซอน สโตร์ฉันเพิ่งซื้อมือถือเครื่องใหม่จากอเมซอนเวปไซท์You have just sold the last condominium.ยู แฮฟว์ จัส โซลด์ เดอะ ลาสต์ คอนโดมิเนียมคุณเพิ่งขายห้องคอนโดมิเนียมHe has just left for home.ฮี แฮส จัส เล็ฟท์ ฟอร์ โฮมเขาเพิ่งเดินทางกลับบ้านShe has just done her driving test.ชี แฮส จัส ดัน เฮอร์ ไดรวิ่ง เทสต์หล่อนทดสอบขับรถเพิ่งเสร็จSue has just broken the mirror.ชี แฮส จัส โบรคเก็น เดอะ เมอร์เรอร์เธอทำกระจกแตกThe airplanes just have arrived at Suvannaphumi airport.เดอะ แอร์เพลน จัส แฮฟส์ แอไรฟว์ แอท สุวรรณภูม์ แอร์พอร์ทบรรดาเครื่องบินเพิ่งจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิOur football team has already won. Let’s go to celebrate.เอาเออร์ ฟุตบอล ทีม แฮส ออล์เรดี้ วอน เล็ทส์ โก ทู ซีลีเบร็ททีมฟุตบอลเราชนะแล้ว ฉลองกันหน่อยPolice has just found out about the murder.โปลิส แฮส จัส เฟาน์ด เอ๊า อะเบ้า เดอะ เมอร์เดอร์ตำรวจเพิ่งพบตัวฆาตกรThe Scientific Crime Detection Division has just finished the Crime Scene Investigation.เดอะ ไซน์ติฟิค ไคร์ม ดีเท็คชั่น ดิวิชั่น แฮส จัส ฟินนิช เดอะ ไคร์ม ซีน อินเวสติเกชั่นกองพิสูจน์หลักฐานเพิ่งตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเสร็จHis relative just found something mystery.ฮิส รีเลทีฟ จัส เฟาน์ด ซัมซิ่ง มิสเทอรีญาติของเขาเพิ่งพบความลี้ลับบางอย่างMy wife has made a special dinner just for them.มาย ไวฟ์ แฮส เมด อะ สเปเชียล ดินเนอร์ จัส ฟอร์ ฮิมภรรยาผมทำอาหารมื้อเย็นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะJim has just finished his homework.จิม แฮส จัส ฟินนิส ฮิส โฮมเวอร์จิมเพิ่งทำการบ้านเสร็จI have been sick for a week.ไอ แฮฟว์ บีน ซิค ฟอร์ อะ วีคฉันป่วยเป็นสัปดาห์เลยYou have done about this task for three months.ยู แฮฟว์ ดัน อะเบ้า ดิส ทาสค์ ฟอร์ ทรี มันส์ท่านทำภาระกิจเป็นเวลา 3 เดือนWe have thought about it for several years.วี แฮฟว์ ต้อต อะเบ้า อิท ฟอร์ เซเวอรัล เยียร์พวกเราคิดอยู่เป็นเวลาสองสามปีThey have always loved fishing.เดย์ แฮฟว์ ออลเวย์ส ลัฟ ฟิสชิ่งพวกเขาชอบการตกปลาHe has had a fighting cock.ฮี แฮส แฮด อะ ไฟท์ติ้ง ค็อคเขามีไก่ชนตัวหนึ่งShe has lived in Paris since 2010.ชี แฮส ลีฟ อิน ปารีส ซิ้น ทูเท้าซั่นแอน์เท็นหล่อนอยู่ในกรุงปารีสตั้งแต่ปี 2010John has played guitar since he was very young.จอห์น แฮส แพลย์ กีตาร์ ซิ้น ฮี วอส เวรี่ ยังจอห์นเล่นกีต้าร์เป็นตั้งแต่ยังเล็กๆJim has stumbled on the mid of thick forest.จิม แฮส สตัมเบิ้ล ออน เดอะ มิด ออฟ ทริค ฟอร์เรสต์จิมเดินโซเซอยู่กลางป่าทึบTravelers have walked on the night walking street Pattaya city.เทรเวอเลอร์ แฮฟว์ วอล์ค ออน เดอะ ไนท์ วอล์คกิ่ง สทรีต พัทยา ซิตี้นักท่องเที่ยวเดินบนถนนกลางคืนที่เมืองพัทยาGoogle has crawled on my blogs recently.กูเกิ้ล แฮส คลอวส์ ออน มาย บล็อค รีเซ็นลีกูเกิ้ลคลานเข้าเวปบล็อกของฉัน (เป็นการทำงานของ Search Engine Robot)Her website has indexed increasingly.เฮอร์ เวปไซท์ แฮส อินเด็กซ์ อินครีสซิงค์ลี่เวปของเธอมีการเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลิ้งค์แนะนำ คลิกลิ้งค์แนะนำ คลิกผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับThanks for reading.See more articles:

[NEW] เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Present Perfect & Present Perfect Continuous Tense-Flip eBook Pages 1 – 9 | ประโยค present perfect tense – NATAVIGUIDES

เอกสารประกอบการสอน 2/2563
เรอ่ื ง

PRESENT PERFECT & PRESENT
PERFECT CONTINUOUS TENSE

วชิ าภาษาอังกฤษ6 | อ33102
ระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ่ี 6

ครูผสู อน
จฬุ าลักษณ อุปนันชัย
นวลอนงค ยศสาย

Present Perfect Tense

See also  การใช้ a/an/some/any By T.Mai | แบบฝึกหัด some any

โครงสรา้ ง ประธาน + have, has + กริยาชอ่ ง 3

ประโยค
หลักการใช้ ใช้กับ 2 เหตุการณต์ ่อไปนี
1. ใชก้ บั เหตุการณเ์ กดิ ขนึ ในอดีต ดาํ เนินมาจนถึงขณะนี
และจะต่อเนืองไปในอนาคต ถ้าใช้เลา่ เหตกุ ารณแ์ บบนี
มกั จะมีสองคาํ นีประกอบอยู่ดว้ ย คอื

⇒ for เปนเวลา (กนี าที กีชัวโมง กวี นั กีสปั ดาห์ กีป)
⇒ since ตงั แต่ (ตังแตช่ วั โมงไหน วันไหน สปั ดาห์ไหน

เดอื นไหน ปไหน)

ตัวอยา่ งประโยค

She has studied English since July.
หลอ่ นเรียน(แลว้ )ภาษาองั กฤษ ตังแต่เดือนกรกฎาคม (เรยี น
ตังแตเ่ ดือนกรกฎาคม ตอนนีเดอื นกนั ยายนแลว้ และมีแนวโนม้ จะ
เรียนต่อไปอกี )

He’s worked in the garden since 8 o’clock.
เขาทํางาน(แล้ว)ในสวนตงั แต่ 8 โมงเช้า (ตอนนีสบิ โมงแลว้ มีทที า่
วา่ จะทาํ ต่อไป)

It has rained for three hours.
ฝนตก (แลว้ ) เปนเวลา 3 ชวั โมง (และมแี ววว่าจะตกต่อไปอีก)

Find out more on https://qrgo.page.link/aDvqe

Present Perfect Tense

หลักการใช้
2. ใช้กบั เหตุการณท์ ีจบไปแล้ว
2.1 ใช้กบั เหตกุ ารณท์ เี กดิ ขนึ ไมน่ านมานี และเหตกุ ารณ์
นนั กจ็ บลงแลว้ ดว้ ยถา้ ใชก้ ับเหตุการณแ์ บบนี มกั จะมีคํา
เหล่านีอย่ดู ้วย
already แล้ว
just เพงิ จะ
yet ยงั

ตัวอยา่ งประโยค

She‘s just gone. หลอ่ นเพงิ จะออกไป ( คงถงึ หนา้ ปากซอยได)้
He’s already finished his homework. เขาทําการบ้านเสรจ็
แล้ว (เพิงทาํ เสรจ็ ไมน่ านหรอก)
It’s just rained. ฝนเพิงจะตก (หยุดเมอื กีเอง พนื ยงั เปยกอย)ู่
I’ve already drunk milk. ผมดมื นมแล้ว (ปากยังมีหยดนํานม
อยู่เลย)
Has he already finished his homework? เขาทําการบา้ น
เสร็จแล้วใชไ่ หม
Has she gone yet? หลอ่ นไปหรอื ยัง
Have they washed the car yet? พวกเขาลา้ งรถหรอื ยงั

Find out more on https://qrgo.page.link/aDvqe

Present Perfect Tense

หลักการใช้
2.2 ใช้กับเหตุการณใ์ นอดีตทไี ม่ระบเุ วลาถา้ ใช้กบั กรณีนี จะ
ไมร่ ะบวุ ่าเกิดขนึ เมือไหร่ บอกแค่เพยี งว่า ทาํ แล้ว หรือไมเ่ คย
ทาํ

ตัวอยา่ งประโยค

I’ve read that book.ผมอา่ นหนงั สอื เล่มนนั แลว้ (อ่านเมอื ไหร่

ไม่บอก ให้รวู้ ่าอ่านแลว้ )

I’ve cut my finger.ผมทํามีดบาดนิวมือ (ยังไม่หายดเี ลย)

He’s gone to England.เขาไปองั กฤษแล้ว(ไม่อยแู่ ลว้ )

It’s never rained in this area.ฝนไม่เคยตกเลยในพืนทีนี

Have you (ever) been to England?คุณ (เคย) ไปองั กฤษไหม

ประโยคปฏิเสธ have not ย่อเปน haven’t
ตัวอยา่ งประโยค has not ยอ่ เปน hasn’t

ประโยคคําถาม I have not lived here for ten years.
ตัวอยา่ งประโยค ฉนั ไมไ่ ด้อาศัยอยทู่ ีนี เปนเวลา 10 ป

เอา have, has มาวางหนา้ ประธานของประโยค

Have you lived here for ten years?
คณุ อาศัยอยูท่ ีนี เปนเวลา 10 ปใชไ่ หม

Find out more on https://qrgo.page.link/aDvqe

Present Perfect Continuous Tense

โครงสรา้ ง ประธาน + have, has + been + กรยิ าเตมิ ing

ประโยค

หลักการใช้
1. ใชก้ บั เหตกุ ารณท์ เี กดิ ขนึ เรือย ๆ ตงั แต่อดตี จนถงึ ปจจุบนั
ตัวอยา่ งประโยค

Lisa has been living in New York since 2004.ลิซ่าอาศัยอยู่
ทีนิวยอร์กตงั แตป่ 2004(อาศัยอยตู่ ังแต่ป 2004 และตอนนีก็
ยงั อาศยั อยทู่ นี ิวยอร์ก)
My sister has been talking on the phone for an hour!
นอ้ งสาวของฉันคยุ โทรศัพท์มาเปนชัวโมงแลว้ (เรมิ คยุ ตงั แต่
หนึงชัวโมงทีแล้ว และตอนนีกย็ ังคยุ อย่)ู

2. ใช้พูดแทน Present perfect ไดใ้ นความหมายทีเหมือนกนั

ตัวอยา่ งประโยค

It has rained for three hours.ฝนตกเปนเวลา 3 ชัวโมง
(ประโยคนีเปนแบบธรรมดา ไม่เนน้ )
It has been raining for three hours.ฝนตกเปนเวลา 3
ชัวโมง (ประโยคนีผเู้ ขียนอยากใหเ้ ห็นภาพว่า ฝนตกแบบไม่
ขาดสายตอ่ เนืองมาจนบัดนี)

Find out more on https://qrgo.page.link/JNAjP

Present Perfect Continuous Tense

ประโยคปI ฏhิเaสvธen’t been walking for two hours. ผมไมไ่ ด้
เดนิ เปนเวลาสองชัวโมงรวดนะ (เหนือยผมก็พกั )
She’s not been dancing for 3 hours. หล่อนไมไ่ ด้
เต้นรําเปนเวลา 3 ชวั โมงรวด (มกี ารพักบา้ ง)
He‘s not been swimming for 30 minutes. เขาไม่
ได้ว่ายนําเปนเวลา 30 นาทีรวดหรอก (มีการพกั )

ประโยคคําถาม

What have you been doing for two hours.
ทําอะไรอย่ตู งั สองชวั โมงเธอ (ไม่เหน็ ออกจากบ้านเลย)

How long have you been waiting for me?
คุณคอยผมนานแค่ไหน

Has a boy been playing games for 4 hours?
เดก็ ชายเล่นเกม 4 ชัวโมงรวดเลยเหรอ

Note: กรยิ าทไี ม่แสดงความตอ่ เนืองของการกระทําจะไม่

สามารถใช้ Tense นีได้ ตัวอย่างของกริยาทีไม่แสดงความตอ่

เนือง เชน่ believe, cost, dislike, envy, forget, hate, know,

like, love, need, see, taste, understand หรอื want เปนตน้

นอกจากนีจะไม่ใช้ just, already, never, finally กบั Present

Perfect Continuous Tense

Find out more on https://qrgo.page.link/JNAjP

สรปุ ความแตกตา่ งระหวา่ ง

Present Perfect และ Present Perfect

Continuous Tense

Present Perfect Present Perfect
Continuous

S+have,has+V3 S+have,has+been+Ving

เหตกุ ารณจ์ บไปแล้ว เหตุการณย์ งั ไมจ่ บ
ทาํ อยา่ งตอ่ เนือง
ใช้คําบอกเวลา คอื
since = ตังแต่ จะไมใ่ ช้ just, already,
for = เปนเวลา never, finally
ever since = ตงั แตน่ ัน
เปนต้นมา (จนถงึ เดยี วนี)
so far = เรอื ยมาจนปจจุบัน
นี
up to now = จนบัดนี
up to the present time =
จนกระทังเวลานี, จนถึงบดั นี
just, already,never,
finally

Find out more on https://qrgo.page.link/JNAjP

Exercise

Present Perfect Simple or Continuous Exercise 1

https://qrgo.page.link/USNNX
Present Perfect Simple or Continuous Exercise 2

https://qrgo.page.link/C4gzB

For more information

http://www.pakkredlearningcyber.com


50 ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense


50 ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense
คลิปนี้แยกออกมาจาก คลิป หลักการใช้ Present Simple Tense เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและฝึกเฉพาะตัวอย่างประโยค โดยไม่ต้องดูคลิปเต็มยาวๆค่ะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

50 ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense

ง่ายจัง! Present Perfect Tense


ง่ายจัง! Present Perfect Tense

เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ EP 39 สอนแต่งประโยค Present Perfect แบบง่ายๆ ดูจบ แต่งประโยคได้เลย


เมื่อพูดถึงเรื่องของ Tense ในภาษาอังกฤษ หลายๆคนคงเบือนหน้าหนี แต่สำหรับใครที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่อง Tense เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน คลิปนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจ Present Perfect Tense พร้อมๆกัน

📌 เฉลยคำศัพท์ utJs = Just แปลว่า แค่, เพิ่ง

ช่องทางการติดตาม อังกฤษออนไลน์ แอมไฟน์ แต๊งกิ้ว
True ID: https://creators.trueid.net/@117825
FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/englishonlineimfinethankyou
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCWfLIf66fDJuI86DqRPLGgQ
อังกฤษออนไลน์Imfinethankyou presentperfecttense เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษออนไลน์ อังกฤษ english learnenglish englishconversation speakenglish englishvocabulary englishgrammar education เรียนอังกฤษด้วยตัวเองฟรี สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนภาษาอังกฤษ englishspeaking englishonline teachenglishonline present tense tenses presentperfect perfect theoffice office newyork newyorkcity ever already yet forandsince house close tokyoolympics2021 tokyoolympics tokyo เที่ยวนิวยอร์ค

เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ EP 39 สอนแต่งประโยค Present Perfect แบบง่ายๆ ดูจบ แต่งประโยคได้เลย

Learn English Tenses: The Present Perfect


Welcome to this English grammar lesson about the present perfect tense. This is a very common English verb tense, and it can be a bit tricky for people who are learning English. It is one of the more advanced English verb tenses. It is helpful to know it when you want to talk about actions where time is not important, time is not specified, or the action is not finished.
Once you master the conjugation and usage, you’ll be able to use it in sentences like, \”I have studied English since I was a kid!\” You’ll notice in this sentence we’re talking about something that has no clear start or end. The time is not important so we use the present perfect tense.
I’ll start by helping you learn how to conjugate in the present perfect for written and spoken English. This verb conjugation is made up of the subject, the verb \”to have\” conjugated, and then the past participle of the verb. I’ll also make sure I help you learn how to use it in the negative, and how to form questions with the present perfect.
I hope you enjoy this English grammar lesson about the present perfect tense! I hope you’re having a great day!
0:00 Introduction
0:51 How to Form the Present Perfect
1:30 Contracted Forms
1:55 Present Perfect Usage Situation 1
2:26 Present Perfect Usage Situation 2
2:53 Present Perfect Usage Situation 3
3:19 Present Perfect Usage Situation 4
3:56 Present Perfect Usage Situation 5
4:23 The Present Perfect Negative
4:47 Present Perfect Negative Contractions
5:08 Forming Present Perfect Questions
⌛ Remember: Always watch the video three times. Twice today with English subtitles on, and once tomorrow with the English subtitles off. This will reinforce the English you have learned!

See also  [Update] 53 คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำแปล) | งานเกี่ยวกับภาษา - NATAVIGUIDES

✅ Support Me and Get These Members Only Perks:
😀💲 If you would like to become a member of my channel here is the link: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
Becoming a member at every level has these benefits and perks:
1) For 10 minutes or more at the end of each live stream you will be able to participate in the \”Members Only\” chat.
2) A cool crown beside your name during live streams and when making comments on videos.
3) Your name in green during live stream lesson chat.
4) You will have access to a members only video each Wednesday called, \”Wednesdays with Bob\”. These are behind the scenes bonus videos with full English transcripts for your listening practice.
5) A full transcript for every Tuesday video.
6) Access to a slower version of every Tuesday video with high quality audio and large easytoread English subtitles.
7) At least one worksheet for each Tuesday video to fill out while listening. (Great for Teachers!)
8) From time to time access to worksheets and games on Quizlet for each Tuesday video.
✅ Join now to receive these perks: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
I really appreciate those you that have chosen to thank me in this way! Please only support me if you can afford it!
If you prefer to support me via Patreon, here is a link to that page: https://www.patreon.com/bobthecanadian
Thank you for your generosity!

✅SEND ME A POSTCARD:
Bob the Canadian
P.O. Box 419
Smithville, Ontario
Canada
L0R2A0

TAKE YOUR ENGLISH CONVERSATIONS TO THE NEXT LEVEL:
✅Talk to a real English tutor / teacher at preply: http://tracking.preply.com/SH2X
(This is an affiliate, signing up for this service helps support my channel).

FOLLOW ME:
✅ I have a second Youtube channel right here: https://www.youtube.com/channel/UCmW5tmKIBrryNf5n_A6Fmw
✅ Sign up for my email list for regular English lesson practice materials: https://bit.ly/3iW5F7h
✅ P.S. If you are interested I have created a podcast of my shorter English lessons. It is right here: https://www.buzzsprout.com/1310116

englishlesson learnenglish bobthecanadian
Note: All images used under:
CC0 License ✓ Free for personal and commercial use ✓ No attribution required
From pexels.com or pixabay.com

Learn English Tenses: The Present Perfect

The Present Perfect Tense in English | Structuring Sentences


The present perfect is formed, in the affirmative, as follows
Subject + have + past participle + object.
I + have + climbed + the mountain!
Example: have climbed the mountain!
The past participle is, often, the same as the past simple form of the verb (although not always so be sure to learn them!), except it has a different function here. The auxiliary verb is the one linked to the subject; the past participle simply denotes the action while the I have…, You have…, etc. denotes who had the experience.
Conjugating the Present Perfect (affirmative)
I have climbed the mountain
You have climbed the mountain
He/She has climbed the mountain
We have climbed the mountain
They have climbed the mountain
As is quite common in English, all these conjugations are the same except for one: the third person. One must be careful to remember this exception. Apart from this, the present perfect is quite simple; now you can go forth fully equipped to brag about your experiences in any conversation!
Forming the Present Perfect (negative)
The present perfect (negative) is formed as follows:
Subject + have + not + past participle + object.
We + have + not + eaten + Thai food.
We have not eaten Thai food.
Conjugating the Present Perfect (affirmative)
I have not eaten Thai food
You have not eaten Thai food
He/She has not eaten Thai food
We have not eaten Thai food
They have not eaten Thai food
It is important to keep in mind the order of the various parts of these phrases. Remember always that the negation (not) goes between the auxiliary verb and the past participle.
We can also employ a contraction here which will make conversation easier. In this case there are two contractions to be learned
have not ⇒ haven’t
has not ⇒ hasn’t
With our newly learned contractions, the conjugations become
I haven’t eaten Thai food
You haven’t eaten Thai food
He/She hasn’t eaten Thai food
We haven’t eaten Thai food
They haven’t eaten Thai food
Forming the Present Perfect (interrogative)
The present perfect (interrogative) is formed as follows
Have + subject + past participle + object?
Have + you + visited + South Carolina?
Have you visited South Carolina?
Conjugating the Present Perfect
Have I visited South Carolina ?
Have you visited South Carolina ?
Has he/she visited South Carolina ?
Have we visited South Carolina ?
Have they visited South Carolina ?
Again, we can add negation in order to affect emphasis. For example
Robert: Do you know much about Elvis Presley?
John: Haven’t I visited Memphis?
John answers Robert’s question with another question, which he believes should suffice as an answer. In this case, John means that he indeed knows much about Elvis Presley and has even visited his home in Memphis.
With the negation (and contraction), our interrogative conjugations become:
Haven’t I visited Memphis?
Haven’t you visited Memphis?
Hasn’t he/she visited Memphis?
Haven’t we visited Memphis?
Haven’t they visited Memphis?

The Present Perfect Tense in English | Structuring Sentences

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประโยค present perfect tense

Leave a Reply

Your email address will not be published.