Skip to content
Home » [NEW] PANTIP.COM : K12157450 “คนจบเอกภาษาอังกฤษไม่มีงานทำ” [ห้องเรียนภาษาอังกฤษ] | เรียน จบ ไม่มี งาน ทํา – NATAVIGUIDES

[NEW] PANTIP.COM : K12157450 “คนจบเอกภาษาอังกฤษไม่มีงานทำ” [ห้องเรียนภาษาอังกฤษ] | เรียน จบ ไม่มี งาน ทํา – NATAVIGUIDES

เรียน จบ ไม่มี งาน ทํา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ความคิดเห็นที่ 35

I must agree with most comments.

My English is not that brilliant but what I know and what I got, even without a Master or a PhD qualification, I can proudly say that I can do and learn many things quicker, better than those people who don’t know enough English.

Some of you may notice that I can find information quickly through a search engine, that is because I can read and understand the language better than some people. I am not saying I am more clever than others, although I may be in some respects. One of those must be that I have been spending a lot of time in a proper environment. Having studied and lived in the UK for almost two decades and been away from home for more than three must be a slight advantage over many.

As a parent myself, I would never force, nor even consider trying to persuade my child to do or study anything he or she does not like or want to.

จากคุณ
:
genf

เขียนเมื่อ
:
29 พ.ค. 55 16:42:23

[NEW] | เรียน จบ ไม่มี งาน ทํา – NATAVIGUIDES

          สนใจงานอิสระมากกว่างานประจำ
          คนรุ่นใหม่ สนใจทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ งานที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้มากกว่าจะทำงานประจำ และไม่ได้เลือกงานจากองค์กรใหญ่ บริษัทใหญ่ ผู้บริหาร หรือชื่อเสียงขององค์กร แต่คนรุ่นใหม่จะเลือกงานที่ตนเองสนใจ อยากทำ และทำแล้วมีความสุข ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทเกิดใหม่ สตาร์ทอัพต่างๆ จะได้คนรุ่นใหม่ที่เก่งเข้าไปทำงาน เพราะคนที่เก่งมีความสามารถเลือกงานจากความพึงพอใจของตนเอง ขอให้ได้ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ ความสนใจ รวมทั้งได้เลือกองค์กรที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคม

 

 

          ขณะเดียวกัน สถานประกอบการต่างๆ เอง ก็มีการปรับตัว ลดการใช้พนักงานประจำลง เพราะได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คน อีกทั้งไม่สามารถหาพนักงานประจำได้ จึงเป็นการจ้างงานในรูปแบบพนักงานพาร์ทไทม์ หรือพนักงานอัตราจ้างมากขึ้น เพื่อให้คนมีอิสระในชีวิตการทำงานได้มากขึ้น

          นอกจากนั้น งานออกแบบ โปรเจกท์ต่างๆ นักแปลภาษา งานที่ทำกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืองานอะไรที่ทำคนเดียวได้ และผ่านเครื่องมือ ไม่ต้องเห็นหน้า เป็นอีกสายงานที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะงานเหล่านี้มีความอิสระ เขาสามารถบริหารจัดการตนเองได้ เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจว่าตนเองจะถูกมองว่าว่างงาน หรืองานดังกล่าวจะให้เงินเดือนมากน้อยขนาดไหน แต่เขาสนใจ รักที่จะทำ

See also  [NEW] ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์ | การเปรียบเทียบขั้นปกติ - NATAVIGUIDES

          อีกทั้งสังคมไทย ครอบครัวไทยเอง ก็ไม่ได้มองว่าการว่างงานเป็นเรื่องผิด หลายครอบครัวปล่อยให้ลูกว่างงานไม่มีงานทำ รวมถึงการที่เด็กไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร แต่เป็นการเลือกเรียนตามๆ กัน เมื่อจบออกมาเขาก็ไม่ได้สนใจงานในสายอาชีพตนเอง เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้อัตราการว่างงานในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ

          Soft Skill มีครบ ไม่ตกงาน
          จากการสำรวจคุณสมบัติของคนทำงาน ที่สถานประกอบการ องค์กรต้องการ พบว่า ทักษะด้านอารมณ์ หรือ Soft Skill อาทิ การสื่อสาร การจัดการองค์กร การทำงานเป็นทีม การตรงต่อเวลา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารระหว่างบุคคล ความยืดหยุ่นในการทำงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งคุณสมบัติด้านนี้ ทางสถานประกอบต้องการอย่างมาก

          ธิดารัตน์ กล่าวอีกว่า ทักษะด้านอารมณ์ที่สถานประกอบการต้องการเป็นอันดับต้นๆ จากพนักงานคือ ทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการพูด การสรุปความ การนำเสนอต่างๆ และทักษะด้านภาษา หากผู้มาสมัครงานมีทักษะเหล่านี้ สามารถมาทำงานได้ทันที ยิ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทยได้ดี จะสามารถเพิ่มเงินเดือน และได้รับทำงานอย่างแน่นอน

 

 

          เปิดศูนย์ค้นหาตัวเอง ค้นหางานที่ใช่
          “ปัญหาพื้นฐานของเยาวชนไทยคือ การเลือกเรียนในสายที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการจริงๆ หรือไม่ เพราะหลายคนเลือกตามเพื่อน พ่อแม่อยากให้เลือกเรียน เมื่อเป้าหมายไม่ชัดว่าตัวเองต้องการอะไร เมื่อออกสู่ตลาดแรงงานก็ไม่รู้ว่างานที่เหมาะสมกับตัวเองคืออะไร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กจบใหม่ที่มีปัญหาค้นหางานที่เหมาะสมกับตัวเองไม่เจอ แต่มีหลายคนที่ทำงานไปแล้วยังไม่รู้ว่างานที่ทำเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ทาง อเด็คโก้ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร จึงได้เปิดศูนย์ Adecco Talent Recruitment Center เพื่อให้คำปรึกษาด้านอาชีพและช่วยผู้สมัครค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ” ธิดารัตน์ กล่าว
     
          ทั้งนี้ ศูนย์ Adecco Talent Recruitment Center เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Adecco Career Club อาทิ ONE-ON-ONE Career Coaching มืออาชีพของอเด็คโก้อาสาให้คำปรึกษาด้านอาชีพและช่วยให้ผู้สมัครค้นพบศักยภาพของตนเองในอาชีพต่างๆ หรือกิจกรรมการสอนเขียนเรซูเม่ และแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนในอาชีพของตนเอง เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานในระยะยาว

 

 

          ขณะนี้ อเด็คโก้ ประเทศไทย มี 8 กลุ่มธุรกิจ บุคลากรกว่า 17,000 คน ได้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพช่วยให้ผู้สมัครค้นพบศักยภาพ และงานที่เหมาะกับตัวเองไปแล้วกว่าหมื่นๆ คน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม one on one coaching แนะอาชีพจากโค้ช HR มืออาชีพแบบตัวต่อตัว, กิจกรรมอ่านผลแบบทดสอบแรงจูงใจในการทำงาน น้องๆ จบใหม่จะทำแบบทดสอบแรงจูงใจในการทำงานทางออนไลน์มาล่วงหน้า และพี่ๆ ในงานจะอ่านผลการทดสอบภายในงาน และกิจกรรมไพ่ทำนายอาชีพ Talent Sort Card สนใจค้นหาศักยภาพตนเองและงานที่เหมาะสมได้ที่ www.adecco.co.th


ม.ให้อะไร – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ [ OFFICIAL MV ]


เพลง ม.ให้อะไร\r
ศิลปิน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์\r
อัลบั้ม อยากขึ้นสวรรค์\r
\r
ติดต่อสอบถาม\r
โทร. 023186565 …..รถไฟดนตรี\r
http://www.youtube.com/channel/UCGCNIdJPo0ZFkVbo_IBo9eQ?sub_confirmation=1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ม.ให้อะไร - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ [ OFFICIAL MV ]

[NEW] เพลงใหม่ล่าสุด 2021 ▶ รวมเพลงใหม่ เพลงฮิต ◀ เพลง-ใหม่-ล่าสุด ฟังเพลงต่อเนื่องเพราะๆ สบายๆ HD


★ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Football Soccer ★
เราคือช่องรวมเพลงเพราะๆ อัพเดทเพลงใหม่ล่าสุด ♪♫♬
ภายใต้การดูแลของ Solution One Holding Co., Ltd
[NEW] เพลงใหม่ล่าสุด 2021 ▶ รวมเพลงใหม่ เพลงฮิต ◀ เพลงใหม่ล่าสุด ฟังเพลงต่อเนื่องเพราะๆ สบายๆ HD
TAG. เพลง เพลงใหม่ล่าสุด
เพลงใหม่ล่าสุด เพลงใหม่ รวมเพลงเพราะ เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด
เพลงเพราะ เพลงฮิตติดชาร์ต 2020 เพลงในแอพTikTok เพลงใหม่ล่าสุด 2020 เพลงใหม่มาแรง เพลงสตริงใหม่ล่าสุดเดือนนี้ เพลงในแอพTikTokเพราะๆ เพลงอกหัก เพลงร้านเหล้าชิวๆ ฟังเพลงต่อเนื่อง ฟังไปทำงานไป รวมเพลงเพราะๆ เพลงลูกทุ่งฟังสบายโดนใจ เพลงในแอพTikTok เพลงใหม่ล่าสุด 2020 โดนใจวัยรุ่น เพลงฮิต ติดชาร์ต 2020 วัยรุ่นชอบ รวมเพลงในtik tok เพลงติ๊กต๊อก2020 เพลงฮิตในtiktok รวมเพลงฮิตติดชาร์ต ประจําสัปดาห์ เพลงสตริงใหม่เดือนนี้ เพราะๆ กันยายน 2563 ดิ๊งด๊องๆ รวมเพลงเพราะ ฟังเพลงต่อเนื่อง ฟังไปทำงานไป เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด เพลงร้านเหล้านั่งฟังชิวๆ เพลงใหม่ล่าสุด เพลงอกหักเพราะๆ เพลงใหม่ มาแรง ฟังสบาย เพลงใหม่ล่าสุดปี 20192020
เพลงใหม่ล่าสุด เพลงเพราะๆ รวมเพลงเพราะๆ 2017 รวมเพลงเพราะๆ 2019
เพลงเพราะๆ ฟังสบายๆ รวมเพลงเพราะๆ เพลงสตริงใหม่ เพลงใหม่ล่าสุด2017
ฟังเพลงต่อเนื่อง เพลงร้านเหล้า เพลงลูกทุ่งใหม่ล่าสุด เพลงใหม่ๆ
เพลงใหม่2017 เพลงใหม่ล่าสุด2019 เพลงฟังสบายๆ เพลงใหม่ล่าสุด2020
เพลงใหม่ล่าสุด2018 เพลงฮิต ติดชาร์ต2019 รวมเพลงเพราะๆ 2016
เพลงฮิต เพลงไม่มีโฆษณา เพลงใหม่ล่าสุด 2016 เพลงรวมเพราะๆ
เพลงฮิต ติดชาร์ต2020 เพลงร้านเหล้า2020 เพลงสตริง
สตริงใหม่2019ไม่มีโฆษณา รวมเพลงใหม่
เพลงเพราะ เพลงสตริงใหม่ล่าสุด เพลงใหม่ล่าสุด 2017 ลูกทุ่งใหม่ล่าสุด2019
เพลงรวม รวมเพลงเพราะๆ 2018 เพลงใหม่ล่าสุด2019สตริงเดือนนี้
ฟังเพลงสบายๆ เพลงเพราะๆ ฟังสบายๆ ไม่มีโฆษณา
เพลงไหม่ สติงเพราะๆใหม่ๆล่าสุด เพลงสตริงใหม่ล่าสุด2016
รวมเพลงใหม่ล่าสุด ฮิตสุดๆในตอนนี้ เพลงล่าสุด
★ ขอบคุณผู้ชมทุกท่าน ที่เข้ามาฟังเพลงใหม่ๆ ★
★ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดกระดิ่ง ด้วยนะครับ ★

See also  [NEW] สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ พร้อมคำแปล | เป็นคนตรงต่อเวลา ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

[NEW] เพลงใหม่ล่าสุด 2021 ▶ รวมเพลงใหม่ เพลงฮิต ◀  เพลง-ใหม่-ล่าสุด ฟังเพลงต่อเนื่องเพราะๆ สบายๆ HD

คิดจะฮุบบริษัทเหรอ | สั่งใจให้หยุดรักเธอ IRRESISTIBLE


“ว่ากันว่าเหตุผลที่ทำให้คนเราอยากมีชีวิต มีสองอย่าง ไม่เพราะความรักก็เพราะความแค้น
เมื่อความรักได้ตายไปจากใจของคนอย่างคิมหันต์ เขาจึงมีชีวิตอยู่เพื่อความแค้นเท่านั้น!!”
ย้อนกลับไป 1 ปีก่อน “คิมหันต์” พบศพของ “วิมลรัตน์” พี่สาวของตัวเอง โดนยิงตายอยู่ที่บ้าน
โดย “ธาดา” สามีของวิมลรัตน์เป็นคนลงมือ ธาดาจัดฉากว่าวิมลรัตน์ฆ่าตัวตายเอง ก่อนที่ตัวเขาจะหลบหนีไป และไม่มีใครจับได้
คิมหันต์เสียใจกับการตายของวิมลรัตน์ และได้รู้ว่าในช่วงหลังวิมลรัตน์มีปัญหากับธาดาบ่อยครั้ง คิมหันต์จึงไปเค้นความจริง
จากธาดา แต่ธาดายืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำ โดยมี “มุกริน” น้องสาวของธาดาและเธอยังเป็นคนรักของคิมหันต์ ที่ยืนยันว่าธาดา
อยู่กับตนจริงๆ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายของวิมลรัตน์
คิมหันต์เชื่อว่ามุกรินคนรักของตัวเอง กำลังพยายามช่วยธาดาปกปิดความผิดอย่างแน่นอน เขาจึงตั้งใจที่จะทวงความยุติธรรม
ให้พี่สาวของเขาด้วยตัวเอง ด้วยการแก้แค้นธาดารวมถึงมุกรินคนที่ทั้งรักมากและทำให้เขาเจ็บมากที่สุด!
1 ปีผ่านไป เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในงานแต่งงานของคิมหันต์และมุกริน เมื่อเจ้าสาวที่ควรจะเป็นมุกริน ถูกเปลี่ยนตัวกระทันหัน
อย่างไม่มีใครทันตั้งตัว กลายเป็น “พักตรา” เพื่อนของมุกริน ธาดาโกรธที่คิมหันต์หักหน้าน้องสาวของเขา แต่คิมหันต์ก็ไม่สนใจ อีกทั้งยังเปิดศึกกับธาดา บอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นการแก้แค้นให้วิมลรัตน์ พี่สาวของเขาที่ต้องตายเพราะฝีมือของธาดา!!!
เรื่องราวการแก้แค้นของคิมหันต์จะลงเอยอย่างไร ความผิดที่ธาดาก่อเอาไว้จะถูกเปิดเผยได้หรือไม่ และสุดท้ายแล้วความรักที่โดน
ความแค้นบดบังของ คิมหันต์ กับ มุกริน หัวใจของทั้งคู่ที่ถูกความแค้นสั่งห้ามไม่ให้รัก จะต้านทานความรู้สึกที่แท้จริงได้หรือไม่ 
ร่วมหาคำตอบได้ใน “สั่งใจให้หยุดรักเธอ” ทุกวัน จันทร์อังคาร เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 
และ รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกทาง Viu เวลา 22:30 น.

นำแสดงโดย
ลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ รับบท คิมหันต์
ออม สุชาร์ มานะยิ่ง รับบท มุกริน
แกรนด์ กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า รับบท พักตรา
ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รับบท ปรารถ
พลอยภัช ภัชธร ธนวัฒน์ รับบท ปลายฝน
นะ ธนบูลย์ วัลลภศิรินันท์ รับบท ชุมสาย
กระปุก พัชรา ทับทอง รับบท จีน่า
ไผ่ พาทิศ พิสิฐกุล รับบท ธาดา
จีน่า วิรายา ภัทรโชคชัย รับบท ดวงดาว
พลอย ชิดจันทร์ ห่ง รับบท วิมลรัตน์
กาย ศิวกร เลิศชูโชติ รับบท เสี่ยอ๋า
หนิม คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์ รับบท เนตร
ซามีน่า สิริลักษณ์ ทรงศรี รับบท โมนา
เป๊ป เขมิกา สุขประสงค์ดี รับบท เบอร์เกอร์
ฟอร์จูน กนกกาญจน์ จุลทอง รับบท โบนัส
แพท พัสสน ศรินทุ รับบท อรรถ
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ GMMTV ได้ที่
FB | https://www.facebook.com/GMMTVOFFICIAL
IG | https://www.instagram.com/GMMTV
Twitter | https://www.twitter.com/GMMTV
TikTok | http://vm.tiktok.com/RLrVAC
YouTube | https://www.youtube.com/GMMTV
LINETV | https://tv.line.me/st/gmmtv
Dailymotion | https://www.dailymotion.com/gmmtv
Weibo | http://www.weibo.com/u/6146914790
Website | http://www.gmmtv.com
ติดต่อโฆษณา
คุณชนิดา วงศ์ธนาภักดี โทร 026698330
[email protected]
GMMTV สั่งใจให้หยุดรักเธอ

คิดจะฮุบบริษัทเหรอ | สั่งใจให้หยุดรักเธอ IRRESISTIBLE

10 อาชีพ พลิกชีวิตคนตกงาน! สร้างตัวให้รวยขึ้นมาได้


การตกงานกระทันหันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com มีความรู้ดีๆที่พร้อมให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตกงานที่เราไม่ควรจะตกใจ คลิก! https://bit.ly/3zxQLga
0:00 intro
0:53 1.ขายก๋วยเตี๋ยว
1:56 2.ทำเกษตรพลิกชีวิต
2:43 3.รับจ้างขับรถ Grap และ Uber
3:35 4.ออกรถตู้วิ่งรับส่งนักเรียน
4:36 5.หาซื้อแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับตัวเอง
5:27 6.ใช้ความสามารถที่มีรับงานอิสระ
6:24 7.หารายได้จากธุรกิจออนไลน์
7:26 8.เปลี่ยนหน้าบ้านให้เป็นรายได้
8:15 9.ลองหาลูกค้าแล้วทำธุรกิจขายส่ง
9:11 10.ใช้เวลาว่างนี้อัพสกิลตัวเองแล้วหางานใหม่ที่ดีกว่า
แฟรนไชส์ ไทยแฟรนไชส์ อบรมสัมมนา งานแสดงสินค้า หางาน
ตกงาน ขาบของ รายได้เสริม อาชีพ
ติดต่องานสปอนเซอร์ ธุรกิจ SMEs ธุรกิจแฟรนไชส์ ผลิตวีดีโอโฆษณา อีเว้นท์
[email protected]
0898955665 (คุณเก๋)
อัพเดทและติดตามข่าวสารได้ที่
Line : @thaifranchise
Twitter : @thaifranchise
Website : https://www.thaifranchisecenter.com/
Instagram : https://www.instagram.com/thaifranchise/
tiktok : https://www.tiktok.com/@thaifranchisecenter
YouTube : https://www.youtube.com/user/ThaiFranchise
Blockdit : https://www.blockdit.com/thaifranchisecenter
Podcast : https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

See also  [NEW] Indefinite pronoun คืออะไร มีการใช้อย่างไร | both แปลว่า - NATAVIGUIDES

10 อาชีพ พลิกชีวิตคนตกงาน! สร้างตัวให้รวยขึ้นมาได้

วิธีหาเงิน – ถ้าตกงาน จะหาเงิน หารายได้ยังไง?


🔥แจกหนังสือฟรี🔥\” เงิน มา ง่าย ๆ\” เขียนโดย อ.วรัทภพ รชตนามวงษ์ มีเนื้อหามากถึง 357 หน้า รับหนังสือฟรี! กดลิงก์นี้ด่วน ของมีจำนวนจำกัด 👉 https://get.moneyeasybook.com/?ref=YTA20191217
เมื่อคุณตกงาน หรือว่างงาน คุณต้องสำหรวจตัวเองก่อนว่าจัดอยู่ในกลุ่มผู้ตกงานประเภทไหน? มีเงินสำรอง มีภาระหรือไม่? และควรหารายได้เพิ่มอย่างไร ช่องทางไหนได้บ้าง? เชิญชมได้ในคลิปครับ
🔴 พบกับวิดีโอใหม่ทุกวัน 🔴 ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและรวย \”เร็วขึ้น\”
จากประสบการณ์การทำธุรกิจไทยจีน มาแล้ว 14 ธุรกิจของผม
👇 คลิกลิงก์แล้วกด “SUBSCRIBE ติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
https://www.youtube.com/channel/UC6GkGouzOitA6vUzOEBEqwA?sub_confirmation=1

// ดูวิดีโอของ \”วรัทภพ\” ตามเพลย์ลิสต์
📌 คลิปใหม่ล่าสุด (มีคลิปใหม่ทุกวัน) https://bit.ly/2OCDdvb
========================
🔥ลงทุนอะไรดี https://bit.ly/2kH0Lm0
🔥วิธีขายของ LAZADA https://bit.ly/2TUxuRn
🔥วิธีขายของ SHOPEE https://bit.ly/2lJ5LHe
🔥วิธีสั่งสินค้าจากจีน https://bit.ly/2IERdmE
🔥วิธีส้รางรายได้บน YOUTUBE https://bit.ly/2NT8l8L
🔥การทำตลาดจีน และส่งออกจีน https://bit.ly/2GWdITq
🔥วิธีขายสินค้าแบบ ดรอปชิป https://bit.ly/2x2sOPf
🔥WARATTAPOB PODCAST https://bit.ly/2SBlrHR
🔥วิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ https://bit.ly/2lRZuZn
🔥วิธีปลดหนี้ https://bit.ly/2PKNplE
========================
🇨🇳VLOG IN CHINA ชีวิตในจีนของผม https://bit.ly/2AqaFNB
🇹🇭VLOG IN THAILAND ชีวิตในไทยของผม https://bit.ly/2AUvnWf
========================
🌈แกะคำคม ข้อคิด นักปราชญ์ และนักธุรกิจ https://bit.ly/2SDzHjh
🌈5 นาที หาเงินแบบมหาเศรษฐี https://bit.ly/2k9oyuu
🌈รีวิวหนังสือที่ผมชอบ http://bit.ly/2lRZJnf
🌈วิธีเริ่มต้นธุรกิจ ในปัจจุบัน https://bit.ly/2ChCNT7
🌈ความรู้ หาเงิน เพิ่มรายได้ ที่จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้น https://bit.ly/2CR2Jqc
🌈เคล็ดลับ การตลาดและการขาย https://bit.ly/2M8P7cV
🌈ไอเดียธุรกิจเงินล้าน https://bit.ly/2TrY2IT
🌈พัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จในด้านที่ต้องการ https://bit.ly/2LTPms2
🌈แรงบันดาลใจและกำลังใจ ในการใช้ชีวิต https://bit.ly/2TKQAbW
🌈รีวิว ธุรกิจจีนและเศรษฐกิจจีน https://bit.ly/2M8Phkx
🌈ความรู้ไทยจีน อื่นๆ http://bit.ly/2kIZaMn

// วรัทภพ รชตนามวงษ์ คือ ใคร?
ผม \”วรัทภพ รชตนามวงษ์\” เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว 14 ธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทย และ จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน
ผมตั้งใจทำสื่อเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้คนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและรวย “เร็วขึ้น”
📍คุณสามารถดูคลิปจากลิงก์ล่างนี้ ว่าผมมีประสบการณ์ธุรกิจอะไรบ้าง📍
http://bit.ly/2kHDgt4

// ติดตาม วรัทภพ รชตนามวงษ์ เพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.warattapob.com
👥SOCIAL
Instagram : https://www.instagram.com/warattapob_rachatanamwong
Facebook : https://fb.me/WarattapobRachatanamwong
YouTube: https://www.youtube.com/c/WarattapobRachatanamwong
Line official : http://line.me/ti/p/[email protected]
Twitter : https://twitter.com/warattapob
🎧PODCAST
สำหรับ Android
Soundcloud : https://bit.ly/2QjfVYm
Spotify : https://spoti.fi/2Jcwh6Y
สำหรับ iOS
Apple Podcast : https://apple.co/2QjW5fM

WARATTAPOB วิธีหาเงิน สอนหาเงิน
วิดีโอนี้เกี่ยวกับ วิธีหาเงิน ถ้าตกงาน จะหาเงิน หารายได้ยังไง?
LINK https://youtu.be/8qpF5Xin7Ts
LINK https://youtu.be/8qpF5Xin7Ts

วิธีหาเงิน - ถ้าตกงาน จะหาเงิน หารายได้ยังไง?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน จบ ไม่มี งาน ทํา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *