Home » [NEW] Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) | เอกพจน์เป็นพหูพจน์ – NATAVIGUIDES

[NEW] Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) | เอกพจน์เป็นพหูพจน์ – NATAVIGUIDES

เอกพจน์เป็นพหูพจน์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2551 เปิดอ่าน : 198,853 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์เลย >

 


เพิ่มเพื่อน
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

Advertisement

Nouns
เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

  ดังที่ได้กล่าวในบทเรื่อง Nouns แล้วว่า คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี  2 ชนิดคือ

  • นามนับได้  ( countable nouns )  สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้
  • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )  โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้

  ในบทนี้จะกล่าวถึงการทำให้เป็นพหูพจน์ของทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้  ซึ่งมีหลักกว้างๆคือ

  • นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม – s ที่ท้ายคำ
  • นามนับไม่ได้โดยทั่วไป ทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ  wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )

  หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

  1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

apple ( แอปเปิล )
apples
stamp ( แสตมป์ )
stamps

comb ( หวี )
combs
face (หน้า )
faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )
computers
 
 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

glass ( แก้ว )
glasses 
dish ( จาน )
dishes

bus ( รถประจำทาง )
buses
box ( กล่อง )
boxes

church ( โบสถ์ )
churches
quiz ( การสอบสั้นๆ )
quizes

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

tomato ( มันฝรั่ง )
tomatoes
echo ( เสียงก้อง )
echoes

potato ( มันฝรั่ง )
potatoes
torpedo ( ตอร์ปิโด )
torpedoes

hero ( วีรบุรุษ )
heroes
 
 

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

auto (รถยนต์ )
autos
casino ( บ่อนการพนัน )
casinos

bamboo ( ไม้ไผ่ )
bamboos
piano ( เปียโน )
pianos

studio (ห้องสตูดิโอ )
studios
tobacco ( ยาสูบ )
tobaccos

kangaroo ( จิงโจ้ )
kangaroos
kilo ( กิโล )
kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular
Plural
Singular
Plural

cargo ( สินค้า )
cargos,cargoes
buffalo ( ควาย )
buffalos, buffaloes

mango ( มะม่วง)
mangos,mangoes
motto ( ภาษิตประจำใจ )
mottos,mottoes

mosquito ( ยุง )
mosquitos, mosquitoes
zero ( เลขศูนย์ )
zeros, zeroes

 4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

army ( กองทัพ )
armies
lady ( สุภาพสตรี )
ladies

family ( ครอบครัว )
families
library ( ห้องสมุด )
libraries

baby ( เด็ก )
babies
 
 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular
Plural
Singular
Plural

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )
toys
boys
keys
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys
valleys

 5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

calf ( ลูกวัว)
calves
wolf ( หมาป่า )
wolves

thief ( ขโมย )
thieves
life ( ชีวิต )
lives

knife ( มีด )
knives
wife ( ภรรยา )
wives

half ( ครึ่ง )
halves
 
 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular
Plural
Singular
Plural

belief ( ความเชื่อถือ)
beliefs
dwarf ( คนแคระ )
dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ )
briefs
grief  ( ความเศร้าโศก )
griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว )
chefs
gulf ( อ่าว )
gulfs

chief ( หัวหน้า)
chiefs
reef (หินโสโครก )
reefs

cliff ( หน้าผา )
cliffs
safe ( ตุ้นิรภัย)
safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular
Plural
Singular
Plural

scarf ( ผ้าพันคอ )
scarfs,scarves
roof  ( หลังคา )
roofs,rooves

staff (คณะบุคคล )
staffs,staves
wharf (ท่าเรือ )
wharfs ,wharves

 ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular
Plural
Singular
Plural

goose ( ห่าน )
geese
man ( ผู้ชาย )
men

louse  ( เหา,หมัด )
lice
woman (ผู้หญิง )
women

mouse ( หนู )
mice
ox ( วัว )
oxen

foot ( เท้า )
feet
child ( เด็ก )
children

tooth ( ฟัน )
teeth
 
 

 7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular &
  Plural

aircraft ( เครื่องบิน )
herring ( ปลาเฮอริง )
deer ( กวาง )
species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )
salmon ( ปลาซาลมอน )
bison ( วัวกระทิง )
corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )
mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )
shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )
series ( ชุด )

sheep ( แกะ )
trout ( ปลาเทร้า )
barracks ( โรงเรือนทหาร )
 

 8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )
civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )
works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)
mumps ( คางทูม)
news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )
teens ( คนวัย 13 – 19  ปี )
ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )
twenties ( คนวัย 20-29 )
measles ( หัด )

politics ( การเมือง )
thirties  ( คนวัย 30 – 39 )
tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )
headquarters  ( สำนักงานใหญ่)
means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )
whereabouts ( ที่อยู่ )
 

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ )
pajamas  ( ชุดนอน )
thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )
scissors ( กรรไกร )
shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )
drawers ( ลิ้นชัก )
wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )
sheers ( กรรไกรยาว )
intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )
suds ( ฟองสบู่ )
goods (  สินค้า )

contents ( สารบัญ )
spectacles ( แว่นตา )
eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )
earnings ( รายได้ )
trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )
binoculars ( กล้องส่องทางไกล )
sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )
credentials ( หนังสือรับรอง )
 

เช่น   My trousers are too long.
       The company’s earings have increased for the last five years.

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )
cattle ( ปศุสัตว์ )
youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )
majority ( คนส่วนมาก )
swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )
minority ( คนส่วนน้อย )
 

clergy ( พระฝรั่ง )
offspring ( ลูก )
 

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular
Plural

advice ( คำแนะนำ )
advices ( รายงาน )

air ( อากาศ )
airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี )
colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ )
compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ )
contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง )
coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )
customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม )
draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ )
dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ )
effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล )
forces ( กองทัพ )

good ( ดี )
goods ( สินค้า )

ground ( ดิน )
grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก )
irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ)
manners ( มารยาท )

minute ( นาที )
minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา )
physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ )
quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ )
returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย )
sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )
spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ )
waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน )
works ( โรงงาน )

 12, คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช

Singular
Plural

มาจากภาษาลาติน  เช่น
 

agendum (ระเบียบวาระ )
agenda

alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )
alumni

appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )
appendixes ( ไส้ติ่ง )

 
appendices ( ภาคผนวก )

bacterium ( แบคทีเรีย )
bacteria

curriculum ( หลักสูตร )
curricula

fungus ( รา )
fungi

focus ( จุดรวม )
foci, focuses

genius ( อัจฉริยะ )
genii

index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)
 indexes ( ดรรชนี )   fungi

matrix ( เบ้าแบบ )
matrices  

maximum ( มากที่สุด )
indices ( เลขชี้กำลัง )maxima

medium ( สื่อ )
media ( สื่อมวลชน )    

 
mediums ( ตัวกลาง )

memorandum ( บันทึกช่วยจำ )
memoranda

ovum ( รังไข่ )
ova

radius  ( รัศมี )
radii

spectrum ( แสงสเปคตรัม )
spectra

 
 

มาจากภาษากรีก  เช่น
 

axis  ( แกน )
axes

analysis ( บทวิเคราะห์ )
analyses

basis ( หลักเกณฑ์ )
bases

crisis ( วิกฤตการณ์ )
crises

criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )
criteria

diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)
diagnoses

parenthesis (  วงเล็บ)
parentheses

phenomenon ( ปรากฏการณ์ )
phenomena

hypothesis ( สมมุติฐาน )
hypotheses

synthesis ( บทสังเคราะห์ )
syntheses

synopsis ( บทสรุป )
synopses

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/nouns03_singular.htm

See also  ชื่อตัวละครภาษาอังกฤษ ฝ่ายหญิง | ชื่ออังกฤษ ผู้หญิง | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

ที่มา

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) Nounsเอกพจน์พหูพจน์(SingularPlural)

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡


Verb Tenses (Present Tenses )
เปิดอ่าน 53,313 ครั้ง
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
เปิดอ่าน 29,209 ครั้ง
ประวัติ….ซานตาคลอส
เปิดอ่าน 44,703 ครั้ง
Verbs: Active/Passive Voices
เปิดอ่าน 33,997 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
เปิดอ่าน 30,421 ครั้ง
Adjectives ( articles -a/an )
เปิดอ่าน 43,669 ครั้ง

[NEW] Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) | เอกพจน์เป็นพหูพจน์ – NATAVIGUIDES

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2551 เปิดอ่าน : 198,853 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์เลย >

 


เพิ่มเพื่อน
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

Advertisement

Nouns
เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

  ดังที่ได้กล่าวในบทเรื่อง Nouns แล้วว่า คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี  2 ชนิดคือ

  • นามนับได้  ( countable nouns )  สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้
  • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )  โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้

  ในบทนี้จะกล่าวถึงการทำให้เป็นพหูพจน์ของทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้  ซึ่งมีหลักกว้างๆคือ

  • นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม – s ที่ท้ายคำ
  • นามนับไม่ได้โดยทั่วไป ทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ  wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )

  หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

  1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

apple ( แอปเปิล )
apples
stamp ( แสตมป์ )
stamps

comb ( หวี )
combs
face (หน้า )
faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )
computers
 
 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

glass ( แก้ว )
glasses 
dish ( จาน )
dishes

bus ( รถประจำทาง )
buses
box ( กล่อง )
boxes

church ( โบสถ์ )
churches
quiz ( การสอบสั้นๆ )
quizes

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

tomato ( มันฝรั่ง )
tomatoes
echo ( เสียงก้อง )
echoes

potato ( มันฝรั่ง )
potatoes
torpedo ( ตอร์ปิโด )
torpedoes

hero ( วีรบุรุษ )
heroes
 
 

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

auto (รถยนต์ )
autos
casino ( บ่อนการพนัน )
casinos

bamboo ( ไม้ไผ่ )
bamboos
piano ( เปียโน )
pianos

studio (ห้องสตูดิโอ )
studios
tobacco ( ยาสูบ )
tobaccos

kangaroo ( จิงโจ้ )
kangaroos
kilo ( กิโล )
kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular
Plural
Singular
Plural

cargo ( สินค้า )
cargos,cargoes
buffalo ( ควาย )
buffalos, buffaloes

mango ( มะม่วง)
mangos,mangoes
motto ( ภาษิตประจำใจ )
mottos,mottoes

mosquito ( ยุง )
mosquitos, mosquitoes
zero ( เลขศูนย์ )
zeros, zeroes

 4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

army ( กองทัพ )
armies
lady ( สุภาพสตรี )
ladies

family ( ครอบครัว )
families
library ( ห้องสมุด )
libraries

baby ( เด็ก )
babies
 
 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular
Plural
Singular
Plural

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )
toys
boys
keys
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys
valleys

 5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

calf ( ลูกวัว)
calves
wolf ( หมาป่า )
wolves

thief ( ขโมย )
thieves
life ( ชีวิต )
lives

knife ( มีด )
knives
wife ( ภรรยา )
wives

half ( ครึ่ง )
halves
 
 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular
Plural
Singular
Plural

belief ( ความเชื่อถือ)
beliefs
dwarf ( คนแคระ )
dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ )
briefs
grief  ( ความเศร้าโศก )
griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว )
chefs
gulf ( อ่าว )
gulfs

chief ( หัวหน้า)
chiefs
reef (หินโสโครก )
reefs

cliff ( หน้าผา )
cliffs
safe ( ตุ้นิรภัย)
safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular
Plural
Singular
Plural

scarf ( ผ้าพันคอ )
scarfs,scarves
roof  ( หลังคา )
roofs,rooves

staff (คณะบุคคล )
staffs,staves
wharf (ท่าเรือ )
wharfs ,wharves

 ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular
Plural
Singular
Plural

goose ( ห่าน )
geese
man ( ผู้ชาย )
men

louse  ( เหา,หมัด )
lice
woman (ผู้หญิง )
women

mouse ( หนู )
mice
ox ( วัว )
oxen

foot ( เท้า )
feet
child ( เด็ก )
children

tooth ( ฟัน )
teeth
 
 

 7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular &
  Plural

aircraft ( เครื่องบิน )
herring ( ปลาเฮอริง )
deer ( กวาง )
species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )
salmon ( ปลาซาลมอน )
bison ( วัวกระทิง )
corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )
mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )
shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )
series ( ชุด )

sheep ( แกะ )
trout ( ปลาเทร้า )
barracks ( โรงเรือนทหาร )
 

 8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )
civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )
works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)
mumps ( คางทูม)
news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )
teens ( คนวัย 13 – 19  ปี )
ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )
twenties ( คนวัย 20-29 )
measles ( หัด )

politics ( การเมือง )
thirties  ( คนวัย 30 – 39 )
tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )
headquarters  ( สำนักงานใหญ่)
means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )
whereabouts ( ที่อยู่ )
 

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ )
pajamas  ( ชุดนอน )
thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )
scissors ( กรรไกร )
shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )
drawers ( ลิ้นชัก )
wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )
sheers ( กรรไกรยาว )
intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )
suds ( ฟองสบู่ )
goods (  สินค้า )

contents ( สารบัญ )
spectacles ( แว่นตา )
eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )
earnings ( รายได้ )
trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )
binoculars ( กล้องส่องทางไกล )
sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )
credentials ( หนังสือรับรอง )
 

เช่น   My trousers are too long.
       The company’s earings have increased for the last five years.

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )
cattle ( ปศุสัตว์ )
youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )
majority ( คนส่วนมาก )
swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )
minority ( คนส่วนน้อย )
 

clergy ( พระฝรั่ง )
offspring ( ลูก )
 

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular
Plural

advice ( คำแนะนำ )
advices ( รายงาน )

air ( อากาศ )
airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี )
colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ )
compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ )
contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง )
coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )
customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม )
draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ )
dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ )
effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล )
forces ( กองทัพ )

good ( ดี )
goods ( สินค้า )

ground ( ดิน )
grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก )
irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ)
manners ( มารยาท )

minute ( นาที )
minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา )
physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ )
quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ )
returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย )
sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )
spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ )
waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน )
works ( โรงงาน )

 12, คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช

Singular
Plural

มาจากภาษาลาติน  เช่น
 

agendum (ระเบียบวาระ )
agenda

alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )
alumni

appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )
appendixes ( ไส้ติ่ง )

 
appendices ( ภาคผนวก )

bacterium ( แบคทีเรีย )
bacteria

curriculum ( หลักสูตร )
curricula

fungus ( รา )
fungi

focus ( จุดรวม )
foci, focuses

genius ( อัจฉริยะ )
genii

index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)
 indexes ( ดรรชนี )   fungi

matrix ( เบ้าแบบ )
matrices  

maximum ( มากที่สุด )
indices ( เลขชี้กำลัง )maxima

medium ( สื่อ )
media ( สื่อมวลชน )    

 
mediums ( ตัวกลาง )

memorandum ( บันทึกช่วยจำ )
memoranda

ovum ( รังไข่ )
ova

radius  ( รัศมี )
radii

spectrum ( แสงสเปคตรัม )
spectra

 
 

มาจากภาษากรีก  เช่น
 

axis  ( แกน )
axes

analysis ( บทวิเคราะห์ )
analyses

basis ( หลักเกณฑ์ )
bases

crisis ( วิกฤตการณ์ )
crises

criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )
criteria

diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)
diagnoses

parenthesis (  วงเล็บ)
parentheses

phenomenon ( ปรากฏการณ์ )
phenomena

hypothesis ( สมมุติฐาน )
hypotheses

synthesis ( บทสังเคราะห์ )
syntheses

synopsis ( บทสรุป )
synopses

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/nouns03_singular.htm

See also  Past simple \u0026 past continuous with when and while | การใช้past simple and past continuous
See also  ชื่อตัวละครภาษาอังกฤษ ฝ่ายหญิง | ชื่ออังกฤษ ผู้หญิง | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

ที่มา

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) Nounsเอกพจน์พหูพจน์(SingularPlural)

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡


Verb Tenses (Present Tenses )
เปิดอ่าน 53,313 ครั้ง
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
เปิดอ่าน 29,209 ครั้ง
ประวัติ….ซานตาคลอส
เปิดอ่าน 44,703 ครั้ง
Verbs: Active/Passive Voices
เปิดอ่าน 33,997 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
เปิดอ่าน 30,421 ครั้ง
Adjectives ( articles -a/an )
เปิดอ่าน 43,669 ครั้ง


สุนารี-เอกพจน์*คู่ขวัญคู่เพลง1 #เรารอเขาลืม,ทหารเกณฑ์คนจน,สุดท้ายที่กรุงเทพ


คู่ขวัญคู่เพล1 สุนารีเอกพจน์
01.เรารอเขาลืม(ชาย)
02.เรารอเขาลืม(หญิง)
03.เชื่อผมเถอะน่า
04.จ้างก็ไม่เชื่อ
05.เพียงฝัน
06.อย่ามัวแต่ฝัน
07.ทหารเกณฑ์คนจน
08.แฟนทหารเกณฑ์
09.ลาน้องสองปี
10.คอยพี่สองปี
11.ไอ้หนุ่ม ต.ช.ด.
12.กลัวคารม ต.ช.ด.
13.คนสวยผิดนัด
14.มาตามนัด
15.สุดท้ายที่กรุงเทพฯ
16.เก็บแผลใจมาบ้านนา
เอกพจน์ วงนาค,เอกพจน์,เอกพจน์ วงค์นาค,เอกพจน์ แอบฝัน,เอกพจน์ รักเพราะรอยยิ้ม,เอกพจน์ ทหาร,เอกพจน์ วงศ์นาค,
เอกพจน์ วงศ์นาค 2561,
เอกพจน์ วงศ์นาค เพลง,
เอกพจน์ วงศ์นาค ทหารเกณฑ์คนจน,
เอกพจน์วงศ์นาค ทุกอัลบั้ม,
เอกพจน์ วงศ์นาค ล่าสุด,
เอกพจน์ วงศ์นาค รักเพราะรอยยิ้ม,
เอกพจน์ วงศ์นาค ป่วย,
เอกพจน์ วงศ์นาค แอบฝัน,
เอกพจน์ วงศ์นาค ปัจจุบัน,

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สุนารี-เอกพจน์*คู่ขวัญคู่เพลง1 #เรารอเขาลืม,ทหารเกณฑ์คนจน,สุดท้ายที่กรุงเทพ

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมเพลงดัง (เสียงร้องต้นฉบับ)


ศิลปิน : ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
อัลบั้ม : ไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมเพลงดัง
ให้กำลังใจ 1 like 1 แชร์ 1 คอมแม้นด้วยนะคะ
โปรดกด “Subscribe” หรือ “ติดตาม” เพื่อรับชมเพลงใหม่ๆก่อนใคร

เพลง :
01. แตงเถาตาย
02. แม่พวงมะนาว
03. แม่คนเก๋
04. คนเร่หนัง
05. ใส่กลอนหรือเปล่า
06. ฟังข่าวทิดแก้ว
07. ครวญหาแฟน
08. คนขายเลือด
09. หน้าด้านหน้าทน
10. นะหน้าทอง
11. แม่ฟันเลี่ยมทอง
12. รักพิลึก
13. รวยเขาแน่
14. อุ้มช้างอาบน้ำ
15. พ่อเพลงพบรัก
16. เบี้ยวเป็นเบี้ยว
17. ลูกทุ่งเสียงแคน
18. ซ้าย ขวา
19. วังน้ำเย็น
20. ลูกทุ่งพเนจร
21. ลาน้องไปเวียดนาม
22. อีแซวชมสาว
23. สาวเอยจะบอกให้
24. บางกอกโกหก
25. ตามนาง
26. หนาวไหมน้อง
27. เตือนเมีย
28. ด้านได้อายอด
29. หมอนวดเยอรมัน
30. เมียนายร้อยอย่าน้อยใจ
31. น้ำท่วมนา
32. เพี้ยง อีมังป้อด
33. ชมสาวเที่ยวงาน
34. ดอกฟ้ายาจก
35. รักพี่ดีแน่
36. เสือกจนทำไม
37. เถิดเทิงลูกทุ่ง

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมเพลงดัง (เสียงร้องต้นฉบับ)

อธิบายเพิ่มเติม การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ชั้นป.6


อธิบายเพิ่มเติม เรื่อง การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ชั้นป.6 กับครูบีม

อธิบายเพิ่มเติม การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ชั้นป.6

E.DU EP20 การทำคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ นะจ๊ะนายจ๋า


ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)
12 พฤศจิกายน 2564

E.DU EP20 การทำคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ นะจ๊ะนายจ๋า

หลักการเปลี่ยน คำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ #1


คลิปนี้จะพูดถึงกฎการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์ (Singular Nouns) ให้เป็นคำนามพหูพจน์ (Plural Nouns) ข้อ 1 4 นะครับ

หลักการเปลี่ยน คำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ #1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เอกพจน์เป็นพหูพจน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.