Home » [NEW] Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) | เปลี่ยนคํานามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัด – NATAVIGUIDES

[NEW] Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) | เปลี่ยนคํานามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัด – NATAVIGUIDES

เปลี่ยนคํานามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัด: คุณกำลังดูกระทู้
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

Advertisement

Table of Contents

Nouns
เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

  ดังที่ได้กล่าวในบทเรื่อง Nouns แล้วว่า คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี  2 ชนิดคือ

  • นามนับได้  ( countable nouns )  สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้
  • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )  โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้

  ในบทนี้จะกล่าวถึงการทำให้เป็นพหูพจน์ของทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้  ซึ่งมีหลักกว้างๆคือ

  • นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม – s ที่ท้ายคำ
  • นามนับไม่ได้โดยทั่วไป ทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ  wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )

  หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

  1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

apple ( แอปเปิล )
apples
stamp ( แสตมป์ )
stamps

comb ( หวี )
combs
face (หน้า )
faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )
computers
 
 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

glass ( แก้ว )
glasses 
dish ( จาน )
dishes

bus ( รถประจำทาง )
buses
box ( กล่อง )
boxes

church ( โบสถ์ )
churches
quiz ( การสอบสั้นๆ )
quizes

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

tomato ( มันฝรั่ง )
tomatoes
echo ( เสียงก้อง )
echoes

potato ( มันฝรั่ง )
potatoes
torpedo ( ตอร์ปิโด )
torpedoes

hero ( วีรบุรุษ )
heroes
 
 

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

auto (รถยนต์ )
autos
casino ( บ่อนการพนัน )
casinos

bamboo ( ไม้ไผ่ )
bamboos
piano ( เปียโน )
pianos

studio (ห้องสตูดิโอ )
studios
tobacco ( ยาสูบ )
tobaccos

kangaroo ( จิงโจ้ )
kangaroos
kilo ( กิโล )
kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular
Plural
Singular
Plural

cargo ( สินค้า )
cargos,cargoes
buffalo ( ควาย )
buffalos, buffaloes

mango ( มะม่วง)
mangos,mangoes
motto ( ภาษิตประจำใจ )
mottos,mottoes

mosquito ( ยุง )
mosquitos, mosquitoes
zero ( เลขศูนย์ )
zeros, zeroes

 4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

army ( กองทัพ )
armies
lady ( สุภาพสตรี )
ladies

family ( ครอบครัว )
families
library ( ห้องสมุด )
libraries

baby ( เด็ก )
babies
 
 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular
Plural
Singular
Plural

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )
toys
boys
keys
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys
valleys

 5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

calf ( ลูกวัว)
calves
wolf ( หมาป่า )
wolves

thief ( ขโมย )
thieves
life ( ชีวิต )
lives

knife ( มีด )
knives
wife ( ภรรยา )
wives

half ( ครึ่ง )
halves
 
 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular
Plural
Singular
Plural

belief ( ความเชื่อถือ)
beliefs
dwarf ( คนแคระ )
dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ )
briefs
grief  ( ความเศร้าโศก )
griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว )
chefs
gulf ( อ่าว )
gulfs

chief ( หัวหน้า)
chiefs
reef (หินโสโครก )
reefs

cliff ( หน้าผา )
cliffs
safe ( ตุ้นิรภัย)
safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular
Plural
Singular
Plural

scarf ( ผ้าพันคอ )
scarfs,scarves
roof  ( หลังคา )
roofs,rooves

staff (คณะบุคคล )
staffs,staves
wharf (ท่าเรือ )
wharfs ,wharves

 ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular
Plural
Singular
Plural

goose ( ห่าน )
geese
man ( ผู้ชาย )
men

louse  ( เหา,หมัด )
lice
woman (ผู้หญิง )
women

mouse ( หนู )
mice
ox ( วัว )
oxen

foot ( เท้า )
feet
child ( เด็ก )
children

tooth ( ฟัน )
teeth
 
 

 7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular &
  Plural

aircraft ( เครื่องบิน )
herring ( ปลาเฮอริง )
deer ( กวาง )
species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )
salmon ( ปลาซาลมอน )
bison ( วัวกระทิง )
corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )
mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )
shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )
series ( ชุด )

sheep ( แกะ )
trout ( ปลาเทร้า )
barracks ( โรงเรือนทหาร )
 

 8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )
civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )
works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)
mumps ( คางทูม)
news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )
teens ( คนวัย 13 – 19  ปี )
ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )
twenties ( คนวัย 20-29 )
measles ( หัด )

politics ( การเมือง )
thirties  ( คนวัย 30 – 39 )
tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )
headquarters  ( สำนักงานใหญ่)
means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )
whereabouts ( ที่อยู่ )
 

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ )
pajamas  ( ชุดนอน )
thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )
scissors ( กรรไกร )
shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )
drawers ( ลิ้นชัก )
wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )
sheers ( กรรไกรยาว )
intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )
suds ( ฟองสบู่ )
goods (  สินค้า )

contents ( สารบัญ )
spectacles ( แว่นตา )
eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )
earnings ( รายได้ )
trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )
binoculars ( กล้องส่องทางไกล )
sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )
credentials ( หนังสือรับรอง )
 

เช่น   My trousers are too long.
       The company’s earings have increased for the last five years.

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )
cattle ( ปศุสัตว์ )
youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )
majority ( คนส่วนมาก )
swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )
minority ( คนส่วนน้อย )
 

clergy ( พระฝรั่ง )
offspring ( ลูก )
 

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular
Plural

advice ( คำแนะนำ )
advices ( รายงาน )

air ( อากาศ )
airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี )
colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ )
compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ )
contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง )
coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )
customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม )
draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ )
dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ )
effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล )
forces ( กองทัพ )

good ( ดี )
goods ( สินค้า )

ground ( ดิน )
grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก )
irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ)
manners ( มารยาท )

minute ( นาที )
minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา )
physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ )
quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ )
returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย )
sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )
spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ )
waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน )
works ( โรงงาน )

 12, คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช

Singular
Plural

มาจากภาษาลาติน  เช่น
 

agendum (ระเบียบวาระ )
agenda

alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )
alumni

appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )
appendixes ( ไส้ติ่ง )

 
appendices ( ภาคผนวก )

bacterium ( แบคทีเรีย )
bacteria

curriculum ( หลักสูตร )
curricula

fungus ( รา )
fungi

focus ( จุดรวม )
foci, focuses

genius ( อัจฉริยะ )
genii

index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)
 indexes ( ดรรชนี )   fungi

matrix ( เบ้าแบบ )
matrices  

maximum ( มากที่สุด )
indices ( เลขชี้กำลัง )maxima

medium ( สื่อ )
media ( สื่อมวลชน )    

 
mediums ( ตัวกลาง )

memorandum ( บันทึกช่วยจำ )
memoranda

ovum ( รังไข่ )
ova

radius  ( รัศมี )
radii

spectrum ( แสงสเปคตรัม )
spectra

 
 

มาจากภาษากรีก  เช่น
 

axis  ( แกน )
axes

analysis ( บทวิเคราะห์ )
analyses

basis ( หลักเกณฑ์ )
bases

crisis ( วิกฤตการณ์ )
crises

criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )
criteria

diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)
diagnoses

parenthesis (  วงเล็บ)
parentheses

phenomenon ( ปรากฏการณ์ )
phenomena

hypothesis ( สมมุติฐาน )
hypotheses

synthesis ( บทสังเคราะห์ )
syntheses

synopsis ( บทสรุป )
synopses

ที่มา

See also  ลองใช้เครื่องแปลภาษา Cheetah Talk คุยกับชาวต่างชาติ | โปรแกรม แปล ภาษา ที่ ดี ที่สุด ใน โลก

ที่มา

[NEW] | เปลี่ยนคํานามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัด – NATAVIGUIDES

Post on 16 / 02 / 20

by: English Hero

2.1K viewed

ในบทความที่แล้ว เราได้อธิบายเรื่องคำนามเอกพจน์ และ คำนามพหูพจน์ไปแล้ว พร้อมทั้งติดค้างเรื่องหลักการการเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์” ในบทความนี้จึงจะมาเริ่มอธิบายหลักการให้ฟังดังนี้

 

 

พจน์ แปลว่า คำพูด/ถ้อยคำ | เอก แปลว่า หนึ่ง | พหู แปลว่า หลาย

 

 

การเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์”

การเปลี่ยนจาก คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์นั้น จะมีนิยามสรุปต่าง ๆ กันไป ณ ที่นี้เราจะขอสรุปแบบยาว ๆ ให้ดูกันเลยว่ามีอยู่ทั้งหมด 12 ข้อ

แต่เดี๋ยวก่อนถ้าต้องการรู้เลยว่า คำนามเอกพจน์ไหน จะเปลี่ยนร่างเป็นคำนามพหูพจน์ยังไง โดยไม่มีเวลาไล่อ่านหลักการ เราแนะนำแน่เลย เครื่องมือช่วยเปลี่ยน คำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ หากมีเวลาและอยากเข้าใจหลักการแบบละเอียด ก็อ่านได้ตามด้านล่างกันเลย

 

 

 1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

apple ( แอปเปิล )

apples

stamp ( แสตมป์ )

stamps

comb ( หวี )

combs

face (หน้า )

faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )

computers

 
 

 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

glass ( แก้ว )

glasses 

dish ( จาน )

dishes

bus ( รถประจำทาง )

buses

box ( กล่อง )

boxes

church ( โบสถ์ )

churches

quiz ( การสอบสั้นๆ )

quizes

 

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

tomato ( มันฝรั่ง )

tomatoes

echo ( เสียงก้อง )

echoes

potato ( มันฝรั่ง )

potatoes

torpedo ( ตอร์ปิโด )

torpedoes

hero ( วีรบุรุษ )

heroes

 
 

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

auto (รถยนต์ )

autos

casino ( บ่อนการพนัน )

casinos

bamboo ( ไม้ไผ่ )

bamboos

piano ( เปียโน )

pianos

studio (ห้องสตูดิโอ )

studios

tobacco ( ยาสูบ )

tobaccos

kangaroo ( จิงโจ้ )

kangaroos

kilo ( กิโล )

kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular

Plural

Singular

Plural

cargo ( สินค้า )

cargos,cargoes

buffalo ( ควาย )

buffalos, buffaloes

mango ( มะม่วง)

mangos,mangoes

motto ( ภาษิตประจำใจ )

mottos,mottoes

mosquito ( ยุง )

mosquitos, mosquitoes

zero ( เลขศูนย์ )

zeros, zeroes

 

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

army ( กองทัพ )

armies

lady ( สุภาพสตรี )

ladies

family ( ครอบครัว )

families

library ( ห้องสมุด )

libraries

baby ( เด็ก )

babies

 
 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular

Plural

Singular

Plural

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย ) 
key ( กุญแจ ) 
day ( วัน )

toys
boys 
keys 
days

monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น ) 
valley ( หุบเขา )

monkeys
storeys 
valleys

 

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular

Plural

Singular

Plural

calf ( ลูกวัว)

calves

wolf ( หมาป่า )

wolves

thief ( ขโมย )

thieves

life ( ชีวิต )

lives

knife ( มีด )

knives

wife ( ภรรยา )

wives

half ( ครึ่ง )

halves

 
 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular

Plural

Singular

Plural

belief ( ความเชื่อถือ)

beliefs

dwarf ( คนแคระ )

dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ )

briefs

grief  ( ความเศร้าโศก )

griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว )

chefs

gulf ( อ่าว )

gulfs

chief ( หัวหน้า)

chiefs

reef (หินโสโครก )

reefs

cliff ( หน้าผา )

cliffs

safe ( ตุ้นิรภัย)

safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular

Plural

Singular

Plural

scarf ( ผ้าพันคอ )

scarfs,scarves

roof  ( หลังคา )

roofs,rooves

staff (คณะบุคคล )

staffs,staves

wharf (ท่าเรือ )

wharfs ,wharves

 

 6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular

Plural

Singular

Plural

goose ( ห่าน )

geese

man ( ผู้ชาย )

men

louse  ( เหา,หมัด )

lice

woman (ผู้หญิง )

women

mouse ( หนู )

mice

ox ( วัว )

oxen

foot ( เท้า )

feet

child ( เด็ก )

children

tooth ( ฟัน )

teeth

 
 

 

7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน์

Singular & 
Plural

Singular &  
Plural

Singular & 
Plural

Singular &
  Plural

aircraft ( เครื่องบิน )

herring ( ปลาเฮอริง )

deer ( กวาง )

species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )

salmon ( ปลาซาลมอน )

bison ( วัวกระทิง )

corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )

mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )

shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )

series ( ชุด )

sheep ( แกะ )

trout ( ปลาเทร้า )

barracks ( โรงเรือนทหาร )

 

 

8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน์

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )

civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )

works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)

mumps ( คางทูม)

news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )

teens ( คนวัย 13 – 19  ปี )

ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )

twenties ( คนวัย 20-29 )

measles ( หัด )

politics ( การเมือง )

thirties  ( คนวัย 30 – 39 )

tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )

headquarters  ( สำนักงานใหญ่)

means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )

whereabouts ( ที่อยู่ )

 

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ )

pajamas  ( ชุดนอน )

thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )

scissors ( กรรไกร )

shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )

drawers ( ลิ้นชัก )

wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )

sheers ( กรรไกรยาว )

intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )

suds ( ฟองสบู่ )

goods (  สินค้า )

contents ( สารบัญ )

spectacles ( แว่นตา )

eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )

earnings ( รายได้ )

trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )

binoculars ( กล้องส่องทางไกล )

sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )

credentials ( หนังสือรับรอง )

 

เช่น   My trousers are too long.
       The company’s earings have increased for the last five years.

 

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )

cattle ( ปศุสัตว์ )

youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )

majority ( คนส่วนมาก )

swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )

minority ( คนส่วนน้อย )

 

clergy ( พระฝรั่ง )

offspring ( ลูก )

 

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular

Plural

advice ( คำแนะนำ )

advices ( รายงาน )

air ( อากาศ )

airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี )

colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ )

compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ )

contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง )

coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )

customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม )

draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ )

dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ )

effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล )

forces ( กองทัพ )

good ( ดี )

goods ( สินค้า )

ground ( ดิน )

grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก )

irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ)

manners ( มารยาท )

minute ( นาที )

minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา )

physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ )

quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ )

returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย )

sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )

spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ )

waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน )

works ( โรงงาน )

 

 12. คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช้

Singular

Plural

มาจากภาษาลาติน  เช่น

 

agendum (ระเบียบวาระ )

agenda

alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )

alumni

appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )

appendixes ( ไส้ติ่ง )

 

appendices ( ภาคผนวก )

bacterium ( แบคทีเรีย )

bacteria

curriculum ( หลักสูตร )

curricula

fungus ( รา )

fungi

focus ( จุดรวม )

foci, focuses

genius ( อัจฉริยะ )

genii

index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)

 indexes ( ดรรชนี )   fungi

matrix ( เบ้าแบบ )

matrices  

maximum ( มากที่สุด )

indices ( เลขชี้กำลัง )maxima

medium ( สื่อ )

media ( สื่อมวลชน )    

 

mediums ( ตัวกลาง )

memorandum ( บันทึกช่วยจำ )

memoranda

ovum ( รังไข่ )

ova

radius  ( รัศมี )

radii

spectrum ( แสงสเปคตรัม )

spectra

 

 

มาจากภาษากรีก  เช่น

 

axis  ( แกน )

axes

analysis ( บทวิเคราะห์ )

analyses

basis ( หลักเกณฑ์ )

bases

crisis ( วิกฤตการณ์ )

crises

criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )

criteria

diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)

diagnoses

parenthesis (  วงเล็บ)

parentheses

phenomenon ( ปรากฏการณ์ )

phenomena

hypothesis ( สมมุติฐาน )

hypotheses

synthesis ( บทสังเคราะห์ )

syntheses

synopsis ( บทสรุป )

synopses


การผันคำนามเอกพจน์ พหูพจน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


การผันคำนามเอกพจน์ พหูพจน์ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
ในวีดีโอนี้เราจะมาดูการผันคำนามจากรูปเอกพจน์เป็นพหูพจน์กัน ไม่ว่าจะเป็น การ เติม s หรือ es รวมไปถึงคำนามที่คงรูป และ เปลี่ยนรูป แบบในคลิปเดียวรู้ละเอียดเลย
คำนามคืออะไร กดลิงก์นี้ได้เลย
https://www.youtube.com/watch?v=exx4VjSn6W0
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครบทุกหลักการใช้งานในคลิปเดียวแบบเต็มสูบทั้งหมด
หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับทางESE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การผันคำนามเอกพจน์ พหูพจน์  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์


Questions and answers นร.ป.5 มน.

วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 เปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

แบบฝึกหัดการเปลี่ยน เอกพจน์ ให้เป็น พหูพจน์


แบบฝึกหัดการเปลี่ยน เอกพจน์ ให้เป็น พหูพจน์

คำนานพหูพจน์ ที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิม (irregular plural noun) | Eng ลั่น [by We Mahidol]


ถ้าเราเห็นหนูหนึ่งตัว เราก็บอกว่า “I saw a mouse.” แต่ถ้ามีหนู 3 ตัวล่ะ? เราจะต้องใช้คำว่าอะไร? ระหว่าง
a. I saw 3 mouses.
b. I saw 3 mice.
คำนามเอกพจน์ คำนามพหูพจน์ โอ๊ย แค่ได้ยินแค่ชื่อก็มึนหัวจะตายอยู่แล้ว! เช่น apple ถ้ามีมากกว่าหนึ่งลูกก็เปลี่ยนเป็น apples แต่รู้หรือเปล่า? โลกเราไม่ได้ง่ายแบบนั้นเสมอไป เพราะมีสิ่งที่เรียกว่า irregular plural noun อยู่ มันคืออะไร? มีอะไรบ้าง? วันนี้พี่คะน้า รุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะมายกตัวอย่างคำนามที่เปลี่ยนรูป เปลี่ยนจนบางทีเราจำไม่ได้ ไปดูกันเลยดีกว่า
WeMahidol Mahidol Engลั่น irregularpluralnoun
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

คำนานพหูพจน์ ที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิม (irregular plural noun) | Eng ลั่น [by We Mahidol]

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์(Singular) ให้เป็นคำนามพหูพจน์(Plural) l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


เรียนรู้หลักในการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์(Singular) ให้เป็นคำนามพหูพจน์(Plural) สามารถดูคลิปเพื่อติวสอบภาษาอังกฤษระดับ ประถม 456 และมัธยม 16 ได้เลย
สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube: https://bit.ly/3dldu4m
Twitter: http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog: https://goo.gl/JthDFX
Facebook: http://bit.ly/2CIaLBa
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แกรมม่าภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์(Singular) ให้เป็นคำนามพหูพจน์(Plural) l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เปลี่ยนคํานามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แบบฝึกหัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.