Home » [NEW] Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) | คํานามเอกพจน์ พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

[NEW] Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) | คํานามเอกพจน์ พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

คํานามเอกพจน์ พหูพจน์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2551 เปิดอ่าน : 198,843 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์เลย >

 


เพิ่มเพื่อน
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

Advertisement

Nouns
เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

  ดังที่ได้กล่าวในบทเรื่อง Nouns แล้วว่า คำนามในภาษาอังกฤษที่เกียวกับการนับมี  2 ชนิดคือ

 • นามนับได้  ( countable nouns )  สามารถเป็นเอกพจน์ ( Singular ) หรือ พหูพจน์ ( Plural ) ได้
 • นามนับไม่ได้ ( uncountable nouns )  โดยทั่วไปเป็นเอกพจน์ ( Singular ) แต่มีข้อยกเว้นสำหรับบางคำสามารถทำให้เป็นพหูพจน์ ได้

  ในบทนี้จะกล่าวถึงการทำให้เป็นพหูพจน์ของทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้  ซึ่งมีหลักกว้างๆคือ

 • นามนับได้ ส่วนใหญ่ทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเติม – s ที่ท้ายคำ
 • นามนับไม่ได้โดยทั่วไป ทำเป็นพหูพจน์ไม่ได้ ( แต่มีข้อยกเว้น ซึ่งทำให้กลายเป็นคำนามที่ใช้อย่างนามนับได้ เช่น wine ปกติเป็นนามนับไม่ได้ แต่สามารถนำมาใช้แบบนับได้คือ  wines หมายถึง เหล้าองุ่นชนิดต่างๆ )

  หลักโดยทั่วไปของการทำให้เป็นพหูพจน์ มีดังนี้

  1. โดยทั่วไปเติม s หลังนามเอกพจน์ เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

apple ( แอปเปิล )
apples
stamp ( แสตมป์ )
stamps

comb ( หวี )
combs
face (หน้า )
faces

computer ( คอมพิวเตอร์ )
computers
 
 

 2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z ให้เติม  es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

glass ( แก้ว )
glasses 
dish ( จาน )
dishes

bus ( รถประจำทาง )
buses
box ( กล่อง )
boxes

church ( โบสถ์ )
churches
quiz ( การสอบสั้นๆ )
quizes

 3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o  และหน้า o เป็นพยัญชนะ เติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

tomato ( มันฝรั่ง )
tomatoes
echo ( เสียงก้อง )
echoes

potato ( มันฝรั่ง )
potatoes
torpedo ( ตอร์ปิโด )
torpedoes

hero ( วีรบุรุษ )
heroes
 
 

ข้อยกเว้น  คำนามที่ลงท้ายด้วย o บางคำที่ข้างหน้าเป็นสระหรือพยัญชนะ เติม s เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

auto (รถยนต์ )
autos
casino ( บ่อนการพนัน )
casinos

bamboo ( ไม้ไผ่ )
bamboos
piano ( เปียโน )
pianos

studio (ห้องสตูดิโอ )
studios
tobacco ( ยาสูบ )
tobaccos

kangaroo ( จิงโจ้ )
kangaroos
kilo ( กิโล )
kilos

ข้อยกเว้น นามที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม  s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง

Singular
Plural
Singular
Plural

cargo ( สินค้า )
cargos,cargoes
buffalo ( ควาย )
buffalos, buffaloes

mango ( มะม่วง)
mangos,mangoes
motto ( ภาษิตประจำใจ )
mottos,mottoes

mosquito ( ยุง )
mosquitos, mosquitoes
zero ( เลขศูนย์ )
zeros, zeroes

 4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน  y เป็น i แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

army ( กองทัพ )
armies
lady ( สุภาพสตรี )
ladies

family ( ครอบครัว )
families
library ( ห้องสมุด )
libraries

baby ( เด็ก )
babies
 
 

ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติมเพียง s

Singular
Plural
Singular
Plural

toy ( ของเล่น )
boy ( เด็กชาย )
key ( กุญแจ )
day ( วัน )
toys
boys
keys
days
monkey ( ลิง )
storey ( ชั้น )
valley ( หุบเขา )
monkeys
storeys
valleys

 5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es เช่น

Singular
Plural
Singular
Plural

calf ( ลูกวัว)
calves
wolf ( หมาป่า )
wolves

thief ( ขโมย )
thieves
life ( ชีวิต )
lives

knife ( มีด )
knives
wife ( ภรรยา )
wives

half ( ครึ่ง )
halves
 
 

ยกเว้นคำต่อไปนี้เติม s เท่านั้น

Singular
Plural
Singular
Plural

belief ( ความเชื่อถือ)
beliefs
dwarf ( คนแคระ )
dwarfs

brief ( สำนวนคดีความ )
briefs
grief  ( ความเศร้าโศก )
griefs

chef ( หัวหน้าพ่อครัว )
chefs
gulf ( อ่าว )
gulfs

chief ( หัวหน้า)
chiefs
reef (หินโสโครก )
reefs

cliff ( หน้าผา )
cliffs
safe ( ตุ้นิรภัย)
safes

คำต่อไปนี้ทำได้ 2 แบบคือ

Singular
Plural
Singular
Plural

scarf ( ผ้าพันคอ )
scarfs,scarves
roof  ( หลังคา )
roofs,rooves

staff (คณะบุคคล )
staffs,staves
wharf (ท่าเรือ )
wharfs ,wharves

 ุ6. ทำเป็นนามพหุพจน์โดยเปลี่ยนภายในคำ

Singular
Plural
Singular
Plural

goose ( ห่าน )
geese
man ( ผู้ชาย )
men

louse  ( เหา,หมัด )
lice
woman (ผู้หญิง )
women

mouse ( หนู )
mice
ox ( วัว )
oxen

foot ( เท้า )
feet
child ( เด็ก )
children

tooth ( ฟัน )
teeth
 
 

 7. คำต่อไปนี้เหมือนกันทั้งรูปพหูพจน์ และ เอกพจน

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular & 
Plural

Singular &
  Plural

aircraft ( เครื่องบิน )
herring ( ปลาเฮอริง )
deer ( กวาง )
species ( ชนิด )

carp ( ปลาคาร์พ )
salmon ( ปลาซาลมอน )
bison ( วัวกระทิง )
corps ( กองร้อย )

fish ( ปลา )
mackerel ( ปลาแมคเคอเรล )
shellfish( สัตว์น้ำที่มีเปลือก )
series ( ชุด )

sheep ( แกะ )
trout ( ปลาเทร้า )
barracks ( โรงเรือนทหาร )
 

 8. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์แต่ใช้อย่างเอกพจน

economics (วิชา เศรษฐศาสตร์ )
civics ( วิชาหน้าที่พลเมือง )
works ( โรงงาน ผลงาน )

ethics (วิชาศีลธรรม)
mumps ( คางทูม)
news ( ข่าว )

mathematics ( คณิตศาสตร์ )
teens ( คนวัย 13 – 19  ปี )
ashes ( ขี้เถ้า )

mechanics ( กลสาสตร์ )
twenties ( คนวัย 20-29 )
measles ( หัด )

politics ( การเมือง )
thirties  ( คนวัย 30 – 39 )
tactics ( กลยุทธ )

sciences ( วิทยาศาสตร์ )
headquarters  ( สำนักงานใหญ่)
means ( วิธี )

statistics (วิชาสถิติ )
whereabouts ( ที่อยู่ )
 

เช่น  Mathematics is my favorite subject.
      Measles is still a fairly serious childhood disease in some countries.

 9. คำนามต่อไปนี้มีรูปพหูพจน์และใช้อย่างความหมายพหูพจน์   เช่น

arms ( อาวุธ )
pajamas  ( ชุดนอน )
thanks ( ความขอบคุณ )

assets (ทรัพย์สิน )
scissors ( กรรไกร )
shorts ( กางเกงขาสั้น )

auspices ( ฤกษ์ )
drawers ( ลิ้นชัก )
wages ( ค่าจ้าง )

biceps ( กล้ามเนื้อแขน )
sheers ( กรรไกรยาว )
intestines ( ลำใส้ใหญ่ )

clothes ( เสื้อผ้า )
suds ( ฟองสบู่ )
goods (  สินค้า )

contents ( สารบัญ )
spectacles ( แว่นตา )
eyeglasses ( แว่นตา )

customs ( ภาษีศุลกากร )
earnings ( รายได้ )
trousers,pants ( กางเกง )

jeans ( กางเกงจีนส์ )
binoculars ( กล้องส่องทางไกล )
sandals ( รองเท้าแตะ )

remains ( ซากที่เหลืออยู่ )
credentials ( หนังสือรับรอง )
 

เช่น   My trousers are too long.
       The company’s earings have increased for the last five years.

 10. นามต่อไปนี้มีรูปเป็นเอกพจน์ แต่ใช้ในความหมายพหูพจน์

people( ประชาชน )
cattle ( ปศุสัตว์ )
youth ( คนหนุ่มสาว )

police ( ตำรวจ )
majority ( คนส่วนมาก )
swine ( สัตว์พันธุ์หมู รวมทั้งหมูป่า)

poultry ( สัตว์ปีก )
minority ( คนส่วนน้อย )
 

clergy ( พระฝรั่ง )
offspring ( ลูก )
 

เช่น  They are nice people.
       The police are looking for the Olympic Park bomber.

 11. นามต่อไปนี้ เมื่อเป็นเอกพจน์มีความหมายอย่างหนึ่ง  และเมื่อเป็นพหูพจน์มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

Singular
Plural

advice ( คำแนะนำ )
advices ( รายงาน )

air ( อากาศ )
airs (การวางท่าหยิ่ง )

color ( สี )
colors ( ธงประจำกองทหาร ธงชาติ )

compass ( เข็มทิศ )
compasses ( วงเวียน )

content ( ความพอใจ )
contents ( สารบัญ )

copper ( ทองแดง )
coppers ( เหรียญทองแดง )

custom ( ธรรมเนียม ประเพณี )
customs ( ศุลกากร )

draught ( กระแสลม )
draughts ( หมากรุกฝรั่ง )

dump (ที่ทิ้งขยะ )
dumps ( ความหดหู่ )

effect ( ผลกระทบ )
effects ( ทรัพย์สิน )

force ( อิทธิพล )
forces ( กองทัพ )

good ( ดี )
goods ( สินค้า )

ground ( ดิน )
grounds ( เหตุผล )

iron ( เหล็ก )
irons ( โซ่ตรวน )

manner ( วิธี อาการ)
manners ( มารยาท )

minute ( นาที )
minutes ( รายงานการประชุม )

physic ( ยา )
physics ( วิชาฟิสิกส์ )

quarter ( หนึ่งในสี่ )
quarters ( ที่อยู่อาศัย )

return ( การกลับ )
returns ( ผลกำไร ผลตอบแทน )

sand ( ทราย )
sands ( หาดทราย )

spirit ( น้ำใจนักกีฬา,วิญญาณ )
spirits ( เหล้า ปีศาจ )

water ( น้ำ )
waters ( แหล่งน้ำ น่านน้ำ )

work ( งาน ผลงาน )
works ( โรงงาน )

 12, คำนามที่มาจากภาษาอื่น ซึ่งภาษาอังกฤษยืมมาใช

Singular
Plural

มาจากภาษาลาติน  เช่น
 

agendum (ระเบียบวาระ )
agenda

alumnus ( ศิษย์เก่าชาย )
alumni

appendix (ไส้ติ่ง,ภาคผนวก )
appendixes ( ไส้ติ่ง )

 
appendices ( ภาคผนวก )

bacterium ( แบคทีเรีย )
bacteria

curriculum ( หลักสูตร )
curricula

fungus ( รา )
fungi

focus ( จุดรวม )
foci, focuses

genius ( อัจฉริยะ )
genii

index ( ดรรชนี เลขชี้กำลัง)
 indexes ( ดรรชนี )   fungi

matrix ( เบ้าแบบ )
matrices  

maximum ( มากที่สุด )
indices ( เลขชี้กำลัง )maxima

medium ( สื่อ )
media ( สื่อมวลชน )    

 
mediums ( ตัวกลาง )

memorandum ( บันทึกช่วยจำ )
memoranda

ovum ( รังไข่ )
ova

radius  ( รัศมี )
radii

spectrum ( แสงสเปคตรัม )
spectra

 
 

มาจากภาษากรีก  เช่น
 

axis  ( แกน )
axes

analysis ( บทวิเคราะห์ )
analyses

basis ( หลักเกณฑ์ )
bases

crisis ( วิกฤตการณ์ )
crises

criterion ( สิ่งที่เป็นเกณฑ์ )
criteria

diagnosis ( ข้อวินิจฉัย)
diagnoses

parenthesis (  วงเล็บ)
parentheses

phenomenon ( ปรากฏการณ์ )
phenomena

hypothesis ( สมมุติฐาน )
hypotheses

synthesis ( บทสังเคราะห์ )
syntheses

synopsis ( บทสรุป )
synopses

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/nouns03_singular.htm

See also  [NEW] afternoon ในพจนานุกรม ไทย - อังกฤษ-ไทย | in the afternoon แปลว่า - NATAVIGUIDES

ที่มา

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural) Nounsเอกพจน์พหูพจน์(SingularPlural)

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡


ไม่ยากเกินความพยายาม 10 วิธีง่ายๆ ช่วยให้ลูกเก่งภาษา
เปิดอ่าน 15,980 ครั้ง
Verbs Tenses
เปิดอ่าน 33,040 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 65,776 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
เปิดอ่าน 32,034 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
เปิดอ่าน 13,635 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
เปิดอ่าน 24,776 ครั้ง

[Update] คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | คํานามเอกพจน์ พหูพจน์ – NATAVIGUIDES

คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียว คนๆเดียว หรือสัตว์ตัวเดียว เช่น กระเป๋า 1 ใบ (a bag) ผู้ชาย 1 คน (a man) พูดง่ายๆเลยก็คือ อะไรก็ตามที่มีเพียงหนึ่งหน่วย

คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีมากกว่า 1 ชิ้น เช่น กระเป๋า 2 ใบ (2 bags) ผู้ชาย 4 คน (4 men) เป็นต้น

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ในภาษาอังกฤษเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์” เพื่อบอกปริมาณสิ่งของที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถทำได้หลายวิธี มาดูกันว่ามีวิธีการใดบ้าง
วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์มีทั้งหมด 7 วิธีด้วยกัน

See also  Do You Want to Build a Snowman? (From \"Frozen\"/Sing-Along) | long gone แปล

1. เติม –s ท้ายคำนามได้เลย

       ได้ยินกันบ่อยมากกก เรื่องของการ เติม –s เวลาที่เราต้องการพูดถึงคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง ส่วนมากเราสามารถเติม –s ไปหลังคำนามได้เลย เช่น ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง จากเดิมที่ใช้ Mall ก็ให้เติม –s ลงไป เป็น Malls แทน

ตัวอย่าง I heard that Central will renovate three of their shopping malls this year.

2. หากคำนามลงท้ายด้วย ch, s, ss, sh, x, และ z ต้องเติม -es ท้ายคำนั้นๆ

Singular
Plural
คำแปล

bush (บุช)
bushes (บุช-เชส)
พุ่มไม้

bus (บัส)
buses (บัส-เซส)
รถเมล์

dress (เดรส)
dresses (เดรส-เซส)
ชุดกระโปรง

church (เชิร์ช)
churches (เชอร์-เชส)
โบสถ์

3. คำนามที่ลงท้ายด้วย O แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เติม –s หรือ เติม –es
– ส่วนมากแล้วคำนามที่ลงท้ายด้วย –o มักจะเติม –s ได้เลย เช่น Studio (สตูดิโอ) เปลี่ยนเป็น studios (สตูดิโอส) , Zoo (ซู) เปลี่ยนเป็น zoos (ซูส)
– บางคำที่ลงท้ายด้วย –o จะต้องเติม –es เช่น

Singular
Plural
คำแปล

buffalo (บัฟ-ฟา-โลว์)
buffaloes (บัฟ-ฟา-โลว์ส)
ควาย

domino (ดอ-มิ-โนว์)
dominoes (ดอ-มิ-โนว์ส)
โดมิโน่

hero (ฮี-โรว์)
heroes (ฮี-โรว์ส)
ฮีโร่

echo (เอ็ค-โคว์)
echoes (เอ็ค-โคว์ส)
เสียงก้อง

mosquito (มอส-กี-โทว์)
mosquitoes (มอส-กี-โทว์ส)
ยุง

potato (เพอะ-เท-โทว์)
potatoes (เพอะ-เท-โทว์ส)
มันฝรั่ง

tomato (โท-เม-โทว์)
tomatoes (โท-เม-โทว์ส)
มะเขือเทศ

 

4.

คำนามที่ลงท้ายด้วย –y แบ่งเป็น 2 ประเภท คือเติม-s หรือเติม –es

    ถ้าหน้า –y เป็นสระ –a, -e, -i, -o, -u คำนามตัวนั้นจะต้องเติม –s เช่น

Singular
Plural
คำแปล

monkey (มัง-คิ)
monkeys (มัง-คิส์)
ลิง

birthday (เบิร์ธ-เดย์)
birthdays (เบิร์ธ-เดย์ส)
วันเกิด

key (คีย์)
keys (คีย์ส)
กุญแจ

way (เวย์)
ways (เวย์ส)
เส้นทาง

chimney (ชิม-นีย์)
chimneys (ชิม-นีย์ส)
ปล่องไฟ

 สระในภาษาอังกฤษมีอยู่ 5 ตัว คือ a, e, i, o, u

    ถ้าหน้า –y เป็นพยัญชนะ เราต้องตัด y เป็น i แล้วเติม –es เช่น

Singular
Plural
คำแปล

enemy (เอเน-มิ่)
enemies (เอเนมิ่ส์)
ศัตรู

berry (เบร์-ริ่)
berries (เบร์ริ่ส์)
ลูกเบอร์รี่

duty (ดิว-ทิ่)
duties (ดิว-ทิ่ส์)
หน้าที่

spy (สปาย)
spies (สปายส์)
สายลับ

library (ไล-แบร-ริ่)
libraries (ไล-แบร-ริ่ส์)
ห้องสมุด

5. คำนามที่ลงท้ายด้วย –f หรือ –fe ให้เปลี่ยนตัว –f หรือ –fe เป็น –v แล้วเติม –es เช่น

Singular
Plural
คำแปล

 life (ไลฟ)
lives (ลายฟส์)
ชีวิต

 shelf (เชลฟ์)
shelves (เชลฟส์)
ชั้นวางของ

 loaf (โลฟ)
loaves (โลฟส์)
ก้อนขนมปัง

 thief (ธีฟ)
thieves (ธีฟส์)
โจร

 wife (ไวฟ)
wives (ไวฟส์)
ภรรยา

6. คำนามบางคำ เวลาทำให้เป็นพหูพจน์ เราต้องเปลี่ยนรูปคำนั้นทันที
อันนี้เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ เช่น

Singular
Plural
คำแปล

child (ชายลด์)
children (ชิล-เดริน)
เด็ก

tooth (ทูธ)
teeth (ทีธ)
ฟัน

foot (ฟุท)
feet (ฟีท)
เท้า

mouse (เมาส์)
mice (ไมส์)
หนู

man (แมน)
men (เม็น)
ผู้ชาย

7. คำนามบางคำ สามารถใช้รูปเดิมได้ทั้งเวลาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

        อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนรูป หรือเติมอะไรเลย ส่วนมากก็จะเป็นคำที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งนั้น มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง เช่น

 • fish 

 • deer  

 • sheep  

8. คำนามบางคำเป็นพหูพจน์อยู่เสมอ
คือต้องมี –s หรือ –es ต่อท้ายตลอด ไม่มีไม่ได้ เช่น

 • scissors

 • pants    

 • clothes    

 • jeans    

 • glasses   

 • noodles    

 • goods    

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

1. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, x, sh, ch, zz, และ z ให้เติม es ง่ายเวลาออกเสียง

 • bus – buses (รถประจำทาง)

 • kiss – kisses (จูบ)

 • fox – foxes (สุนขจิ้งจอก)

 • brush – brushes (แปรง)

 • witch – witches (แม่มด)

 • buzz – buzzes (เสียงของผึ้ง)

2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย  o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เติม es

 • buffalo – buffaloes (ควาย)

 • mango – mangoes (มะม่วง)

 • tomato – tomatoes (มะเขือเทศ)

 • potato – potatoes (มันฝรั่ง)

*Remark* …ยกเว้นบางคำที่ข้างหน้า o เป็นพยัญชนะสามารถเติม s ได้เลย นักเรียนจะต้องสังเกตและจดจำคำศัพท์และการใช้ s และ es จากตัวอย่างที่ให้

ตัวอย่าง การเติม s หลังคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย  o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เติม s ได้เลย

 • piano – pianos (เปียโน)

 • memo – memos (บันทึกข้อความ)

 • solo – solos (การบันเลงเพลงเดี่ยว)

 • photo – photos (รูปถ่าย)

3. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย

 • radio – radios (วิทยุ)

 • bamboo – bamboos (ไม้ไผ่)

4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es

 • baby – babies (เด็กทารก)

 • copy – copies (สำเนา)

 • lady – ladies (สุภาพสตรี/คุณผู้หญิง)

 • candy – candies (ลูกกวาด/ลูกอม)

5. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย

 • toy – toys (ของเล่น)

 • boy – boys (เด็กผู้ชาย)

 • day – days (วัน)

 • monkey – monkeys (ลิง)

6. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe  ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es

 • knife – knives (มีด)

 • leaf – leaves (ใบไม้)

 • half – halves (ครึ่งหนึ่ง)

 • shelf – shelves (ชั้นวางของ)

 • wife – wives (ภรรยา)

 • thief – thieves (ขโมย)

See also  [Update] หลักการใช้ article a/ an พร้อมตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจ | คํา นํา หน้า นาม - NATAVIGUIDES

*Remark* …ยกเว้นบางคำที่ข้างหน้า f เป็นพยัญชนะ ให้เติม s ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน f หรือ ef เป็น v ก่อน

 • gulf – gulfs (อ่าว)

 • cliff – cliffs (หน้าผา)

 • scarf – scarfs หรือ scarves (ผ้าพันคอ) เมื่อเปลี่ยนเป็นพหูพจน์จะใช้ได้ทั้งสองแบบ

7. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe และหน้า f หรือ fe เป็นสระ ให้เติม s ได้เลย

 • roof – roofs (หลังคา)

 • belief – beliefs (ความเชื่อ)

 • chief – chiefs (หัวหน้า)

 • proof – proofs (หลักฐาน/พิสูจน์)

 • grief – griefs (ความเศร้าโศก)

 • fife – fifes (ขลุ่ย)

 • safe – safes (ตู้นิรภัย)

8. คำนามเอกพจน์เปลี่ยนรูปไปเลย เมื่อเป็นพหูพจน์

 • man – men (ผู้ชาย)

 • woman – women (ผู้หญิง)

 • tooth – teeth (ฝัน)

 • ox – oxen (วัวตัวผู้)

 • louse -lice (เหา/หมัด)

 • child – children (เด็ก)

 • mouse – mice (หนู)

 • person – people (คน/ประชาชน)

*Remark* …ยกเว้นบางคำที่มาจากภาษาลาตินหรือกรีก จะมีรูปเป็นพหูพจน์ตามภาษษเดิม

 • crisis – crises (เหตุฉุกเฉิน)

 • basis – bases (หลักสำคัญ/หลักเกณฑ์)

 • thesis – theses (ข้อสมมติ/วิทยานิพนธ์)

 • analysis – analyses (การวิเคราะห์)

9. คำนามมีรูปเหมือนกันทั้งคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์

 • dear – dear (กวาง)

 • fish* – fish (ปลา)

 • sheep – sheep (แกะ)

 • salmon – salmon (ปลาแซลมอน)

 • cod – cod (ปลาคอด)

 • trout -trout (ปลาเทราท์)

*Remark* …เราสามารถเติม es หลัง fish เมื่อต้องการจะสื่อ หรือบอกว่ามี ปลาหลายสายพันธุ์

10. คำนามต่อไปนี้เป็นรูปพหูพจน์ แต่ต้องใช้เป็นเอกพจน์เสมอ

 • tactics (กลวิธี)

 • news (ข่าว)

 • headquarters (กองบัญชาการ)

 • means (วิธี)

 • statistics (สถิติ)

 • alms (การให้ทาน)

 • folks (สมาชิกในครอบครัว)

 • United Nations (สหประชาชาติ)


ไม่ทำตาม \”ความคิด\” โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม


ช่วงท้ายคลิปจะมีเสียงดนตรีดังหน่อย เป็นมาจากไฟล์ต้นฉบับ ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ ต้องขออภัยด้วยค่ะ
และเนื่องจากคลิปนี้มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องลิขสิทธิ์ ทำให้อาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบนคลิป
ขอขอบคุณชมรมเพื่อนคุณธรรม
กราบระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ พระธรรม และพระสงฆ์
กราบขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้เพื่อการนำมาเผยแผ่
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำและเผยแผ่ ภาพ/เสียง/วีดีโอ ฯลฯ เหล่านี้ไว้ในวาระต่างๆ
และขออนุญาตนำมาสืบทอดเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสืบต่อกันไป
ดูคลิปอื่นๆ ใน Channel \”มือใหม่หลวงพ่อเทียน\” ที่ https://www.youtube.com/channel/UCQry2G1X5It8A8B0nBZhw
ผู้ที่ไม่เคยฝึกกรรมฐาน หรือสนใจเรียนรู้เรื่องกรรมฐานและการเจริญสติแบบเข้าใจง่าย!! ดูที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PL85WQjF_Yosrqwu1E23iCftSJobZU6sK8

Channel \”มือใหม่หลวงพ่อเทียน\” ไม่มีการรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการรับรายได้ใดๆ ทั้งสิ้น จาก youtube
เพราะฉะนั้น เกือบทุกคลิปที่ upload โดย \”มือใหม่หลวงพ่อเทียน\” จะไม่มีโฆษณาแทรก
นอกจาก 2 กรณีดังต่อไปนี้ที่ \”อาจจะ\” มีโฆษณาแทรก คือ
1. เป็นคลิปที่เราไม่ได้ upload เอง แต่เป็นการแชร์คลิปมาจาก Channel อื่นๆ ซึ่งคลิปเหล่านั้นมีเงื่อนไขในการโฆษณาติดมากับคลิปด้วย
2. เป็นคลิปที่เรา upload เอง แต่ไฟล์ต้นฉบับมีภาพหรือเสียงที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ในกรณีนี้ youtube และเจ้าของลิขสิทธิ์ อนุญาตให้เราเผยแพร่ได้ แต่ \”อาจจะ\” มีโฆษณาแทรก
และรายได้ต่างๆ (หากจะพึงมีเกิดขึ้นตามเงื่อนไขของ youtube) จะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ไม่ทำตาม \

คำนามเอกพจน์ และ คำนามพหูพจน์ | พิชิตอังกฤษใน 10 นาที


ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ
BG music: Afternoon Tea (extended) by Mona Wonderlick
https://soundcloud.com/monawonderlick
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/3el4H54
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/Qe9RP9q535s

คำนามเอกพจน์ และ คำนามพหูพจน์ | พิชิตอังกฤษใน 10 นาที

อธิบายเพิ่มเติม การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ชั้นป.6


อธิบายเพิ่มเติม เรื่อง การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ชั้นป.6 กับครูบีม

อธิบายเพิ่มเติม การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ ชั้นป.6

K12 Grade 1 – English: Plural and Singular


TPK Learning is a digital platform designed to help students, parents, and teachers make learning easier and more accessible, anywhere and for everyone. We are using technology the way it should be used as a valuable tool for positive change.
Like our page on Facebook! www.facebook.com/tpklearning
Visit our website to view more videos! https://tpklearning.com

K12 Grade 1 - English: Plural and Singular

Plural Nouns กฎ 7 ข้อ เปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์


การเปลี่ยนรูปคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์
1. โดยการเติม s ให้คำนามทั่วไป เช่น a dog two dogs, an owl five owls
2. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch และ x ให้เติม es ท้ายคำ เช่น a box three boxes, a brush four brushes, ยกเว้น ox + en = oxen
3. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เติม es เช่น a mango three mangoes, a buffalo two buffaloes, ยกเว้น a piano เป็น two pianos
4. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นสระ ให้เติม s เช่น a radio two radios, a bamboo three bamboos
7. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น a baby two babies, a fly three flies
6. คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ ให้เติม s เช่น a key two keys, a toy two toys
7. คำนามเอกพจน์บางคำเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น a man two men, a woman three women, a child four children, a mouse two mice, a goose five geese, a tooth ten teeth

Plural Nouns กฎ 7 ข้อ เปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คํานามเอกพจน์ พหูพจน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.