Home » [NEW] Mplcthailand | internship ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

[NEW] Mplcthailand | internship ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

internship ต่างประเทศ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

ฝึกงานที่ต่างประเทศ

Internship & Training

 เกี่ยวกับโครงการ 

โครงการฝึกงานที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Internship & Training in USA) เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงาน ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยการฝึกงานในหลากหลายสาขา ภายใต้วีซ่า J-1 Intern and Trainee Exchange Visitor Program สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในประเทศไทยหรือจบการศึกษาแล้วได้มีโอกาสไปฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆตามสาขาที่ได้เรียนมา โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 6 – 18 เดือนในการฝึกงาน และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจบโครงการได้อีก 30 วัน 

*โครงการ Internship และ Trainee ควบคุมโดย United Department of State (DOS)
หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ความแตกต่างระหว่าง

Intern

กับ

Trainee

โครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกานี้เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการมีประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งมีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้สมัครจำเป็นจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร มาดูกันว่าโครงการ Intern และ Trainee มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

 • อายุระหว่าง 20 – 30 ปี

 • กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี / โท

 • นิสิตนักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรี / โท มาไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันเริ่มงาน

 • สาขาที่ศึกษาจะต้องตรงกับสาขาที่จะไปฝึกงาน

 • เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.20 ขึ้นไป

 • หากเรียนจบมามากกว่า 6 เดือน ควรมีประสบการณ์ทำงานประกอบด้วย

INTERN

 • อายุระหว่าง 20 – 30ปี

 • จบการศึกษามามากกว่า 12 เดือน ก่อนวันเริ่มงาน

 • หากสาขาที่จบการศึกษาตรงกับสาขาที่จะไปฝึกงาน จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านนั้นๆ อย่างน้อย 12 เดือน

 • หากสาขาที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่จะไปฝึกงาน จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่จะไปฝึกงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 • เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.20 ขึ้นไป

TRAINEE

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

คือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับงานและตำแหน่งที่จะได้รับตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป

สาขาที่สามารถเข้าฝึกงานได้

check-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.png

Agriculture, Forestry and Fishing

Arts and Culture

Hospitality and Tourism

Education, Social Science and Library Science

check-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.png

Information Media and Communications

 

Management, Commerce and Finance

 

Public Administration and Law

Engineering, Architecture, Mathematics and – Industrial Occupations

See also  20 รายละเอียดใน Harry potter ที่คุณอาจยังไม่รู้เรื่อง ! | เเ ฮ รี่ พอ ต เตอร์

ตัวอย่างงานตามสาขา

Arts & School

Cinematography and Film/Video Production • Design and Applied Arts • Playwriting and Screenwriting • Commercial and Advertising Art • Arts Management • Design and Visual Communications • Drama and Theatre Arts • Graphic Design • Fashion/Apparel Design • Interior Design • Industrial Design • Music Management and Merchandising • Sculpture • Theatre/Theatre Arts Management • Visual and Performing Arts

Information Medias & Communication

Printing & Publishing • Advertising • Public Relations • Communications • Digital Communication and Media/Multimedia Programming • Mass Communications • Advertising and Applied Communication • Broadcast Journalism • Broadcast Journalism • Radio/Television/Print Journalism

Education, Social Science, Library Science

Teaching • School Administration • Anthropology • Archaeology • Economics • Political Science • Psychology • Economic Development • Librarian

Management, Business, Commerce and Finance

Business Administration • Banking and Financial Support Services • Accounting • Management/Operations • Marketing • Customer Service Management • Electronic Commerce • Finance and Financial Management Services • Human Resources Management • International Business/Trade/Commerce • Information Systems • Operations • Sales • Distribution • Marketing • Transportation/Transportation Management

The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics & Industrial Occupations

Marine Biology and Biological Oceanography • Developmental Biology and Embryology • Environmental Biology • Toxicology • Microbiology • Oncology and Cancer Biology • Civil/Computer/Environmental Engineering • Zoology/Animal Biology • Landscape/Urban Architecture • Applied Mathematics • Mathematical Analysis • Industrial Engineering • Industrial Relations • Computer Engineering Technologies • Physical Sciences • Chemical Technologies • Electrical and Electronic Engineering Technologies

Public Administration and Law

Business & Labor Law • Public Policy • Human Rights Law • Public Relations • Civil Liberties • Criminal Law • International Law • Environmental Law

Hospitality and Tourism Management (ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)

Tourism Promotion Operations • Tourism and Travel Services Management • Tourism and Travel Services Marketing Operations • Hospitality and Recreation Marketing Operations • Hospitality Administration/Management

Culinary Arts (ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)

Pastry Chef • Executive Chef • Sous Chef • Instructor in Culinary Arts • Restaurant Owner • Chef/Manager for Private Estate • Catering Chef • Corporate Research and Development • Food Stylist • Professional Food Writer/Journalist

 สามารถเข้าไปดูตัวอย่างงานอัพเดทล่าสุด 

FD24F68A-7D5E-4D49-A39B-5640FDD10BBA.png

ประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาด! เปิดรับสมัครในหลากหลายสาขา โดยแบ่งการฝึกงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ Hospitality (เข้าร่วมโครงการสูดสุงได้ 12 เดือน) และ Non-Hospitality (เข้าร่วมโครงการสูดสุงได้ 18 เดือน) สาขาที่มีการรับผู้เข้าฝึกงานเป็นจำนวนมากคือสาขา Hospitality เช่นงานด้านการบริการการโรงแรม การประกอบอาหารและการท่องเที่ยว 

wp2208088.jpg

สมัครตอนนี้
ได้รับส่วนลด

5,000

บาท! 

[NEW] Mplcthailand | internship ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

ฝึกงานที่ต่างประเทศ

Internship & Training

 เกี่ยวกับโครงการ 

โครงการฝึกงานที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา (Internship & Training in USA) เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงาน ทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและทักษะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยการฝึกงานในหลากหลายสาขา ภายใต้วีซ่า J-1 Intern and Trainee Exchange Visitor Program สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในประเทศไทยหรือจบการศึกษาแล้วได้มีโอกาสไปฝึกงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆตามสาขาที่ได้เรียนมา โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 6 – 18 เดือนในการฝึกงาน และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจบโครงการได้อีก 30 วัน 

*โครงการ Internship และ Trainee ควบคุมโดย United Department of State (DOS)
หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ความแตกต่างระหว่าง

Intern

กับ

Trainee

โครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกานี้เหมาะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการมีประสบการณ์ในการทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งมีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้สมัครจำเป็นจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร มาดูกันว่าโครงการ Intern และ Trainee มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

 • อายุระหว่าง 20 – 30 ปี

 • กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี / โท

 • นิสิตนักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรี / โท มาไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันเริ่มงาน

 • สาขาที่ศึกษาจะต้องตรงกับสาขาที่จะไปฝึกงาน

 • เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.20 ขึ้นไป

 • หากเรียนจบมามากกว่า 6 เดือน ควรมีประสบการณ์ทำงานประกอบด้วย

INTERN

 • อายุระหว่าง 20 – 30ปี

 • จบการศึกษามามากกว่า 12 เดือน ก่อนวันเริ่มงาน

 • หากสาขาที่จบการศึกษาตรงกับสาขาที่จะไปฝึกงาน จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านนั้นๆ อย่างน้อย 12 เดือน

 • หากสาขาที่จบการศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่จะไปฝึกงาน จะต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่จะไปฝึกงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 • เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.20 ขึ้นไป

TRAINEE

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

คือ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับงานและตำแหน่งที่จะได้รับตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป

สาขาที่สามารถเข้าฝึกงานได้

check-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.png

Agriculture, Forestry and Fishing

Arts and Culture

Hospitality and Tourism

Education, Social Science and Library Science

check-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.pngcheck-mark-png-black-transparent-18.png

Information Media and Communications

 

Management, Commerce and Finance

 

Public Administration and Law

Engineering, Architecture, Mathematics and – Industrial Occupations

ตัวอย่างงานตามสาขา

Arts & School

Cinematography and Film/Video Production • Design and Applied Arts • Playwriting and Screenwriting • Commercial and Advertising Art • Arts Management • Design and Visual Communications • Drama and Theatre Arts • Graphic Design • Fashion/Apparel Design • Interior Design • Industrial Design • Music Management and Merchandising • Sculpture • Theatre/Theatre Arts Management • Visual and Performing Arts

Information Medias & Communication

Printing & Publishing • Advertising • Public Relations • Communications • Digital Communication and Media/Multimedia Programming • Mass Communications • Advertising and Applied Communication • Broadcast Journalism • Broadcast Journalism • Radio/Television/Print Journalism

Education, Social Science, Library Science

Teaching • School Administration • Anthropology • Archaeology • Economics • Political Science • Psychology • Economic Development • Librarian

Management, Business, Commerce and Finance

Business Administration • Banking and Financial Support Services • Accounting • Management/Operations • Marketing • Customer Service Management • Electronic Commerce • Finance and Financial Management Services • Human Resources Management • International Business/Trade/Commerce • Information Systems • Operations • Sales • Distribution • Marketing • Transportation/Transportation Management

The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics & Industrial Occupations

Marine Biology and Biological Oceanography • Developmental Biology and Embryology • Environmental Biology • Toxicology • Microbiology • Oncology and Cancer Biology • Civil/Computer/Environmental Engineering • Zoology/Animal Biology • Landscape/Urban Architecture • Applied Mathematics • Mathematical Analysis • Industrial Engineering • Industrial Relations • Computer Engineering Technologies • Physical Sciences • Chemical Technologies • Electrical and Electronic Engineering Technologies

Public Administration and Law

Business & Labor Law • Public Policy • Human Rights Law • Public Relations • Civil Liberties • Criminal Law • International Law • Environmental Law

Hospitality and Tourism Management (ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)

Tourism Promotion Operations • Tourism and Travel Services Management • Tourism and Travel Services Marketing Operations • Hospitality and Recreation Marketing Operations • Hospitality Administration/Management

Culinary Arts (ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)

Pastry Chef • Executive Chef • Sous Chef • Instructor in Culinary Arts • Restaurant Owner • Chef/Manager for Private Estate • Catering Chef • Corporate Research and Development • Food Stylist • Professional Food Writer/Journalist

 สามารถเข้าไปดูตัวอย่างงานอัพเดทล่าสุด 

FD24F68A-7D5E-4D49-A39B-5640FDD10BBA.png

ประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาด! เปิดรับสมัครในหลากหลายสาขา โดยแบ่งการฝึกงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ Hospitality (เข้าร่วมโครงการสูดสุงได้ 12 เดือน) และ Non-Hospitality (เข้าร่วมโครงการสูดสุงได้ 18 เดือน) สาขาที่มีการรับผู้เข้าฝึกงานเป็นจำนวนมากคือสาขา Hospitality เช่นงานด้านการบริการการโรงแรม การประกอบอาหารและการท่องเที่ยว 

wp2208088.jpg

สมัครตอนนี้
ได้รับส่วนลด

5,000

บาท! 


ฝึกงานอเมริกา! เรียนสาขาไหนถึงได้มาฝึกงาน 1 ปีเต็ม


คลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ขอวีซ่า J1 หรือ วีซ่าฝึกงาน 1 ปี เต็ม เป็นประสบการณ์เปลื่ยนชีวิตเลยก็ว่าได้ ถ้าใครอยากมาฝึกงานต่างประเทศแต่ยังลังเล รองฟังกันดูนะคะ เผื่อมีประโยชน์😘

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ฝึกงานอเมริกา! เรียนสาขาไหนถึงได้มาฝึกงาน 1 ปีเต็ม

จะไป Internship USA เตรียมตัวอย่างไร สัมภาษณ์วีซ่ายากหรือเปล่า?


☎️ Contact Us
Line ID : @ACADEX หรือ คลิก! http://bit.ly/2kielfw
TEL: 022146300, 0863900333
www.acadexthailand.com
ACADEXThailand Internship USA
รีวิวInternship Internshipอเมริกา โครงการInternshipอเมริกา

จะไป Internship USA เตรียมตัวอย่างไร สัมภาษณ์วีซ่ายากหรือเปล่า?

การจะไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น จนถึงได้การทำงาน ต้องทำยังไงบ้าง? (ฝากถึงน้องๆPIM ET 64)


วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อ แนะนำโครงการฝึกงานที่
ประเทศญี่ปุ่น ให้กับน้องปี 64 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ET)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

การจะไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น จนถึงได้การทำงาน ต้องทำยังไงบ้าง? (ฝากถึงน้องๆPIM ET 64)

ใครที่อยากไปเรียนภาษา + ทำงาน ประเทศออสเตรเลีย🇦🇺 มาดูทางนี้ ใช้งบเท่าไหร่ ? Ep. 1 | Juneissaree


สวัสดีค่ะ เราจะมาอธิบายขั้นตอน/ประสบการณ์(ของเรา)ในตอนที่เราทำเรื่องไปออสเตรเลียมานะคะ😊 หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังหาข้อมูลไปประเทศออสเตรเลียนะค้าา💘
เราไปเรียนภาษาที่ Australia | Melbourne 🇦🇺
Agency ที่เราไป : https://www.facebook.com/BeyondStudyCenter/
เราตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ ราคา3,100บาท
ในคลิปเราพูดราคาผิดไปค่ะขออภัยจริงๆค่ะ
Instagram : https://instagram.com/juneniissum?utm_medium=copy_link
Facebook : https://www.facebook.com/jissaree/
Contact me
juneeris@gmail.com
LINE : juneniissum (for work)
Facebook page : June Issaree
ออสเตรเลีย เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อต่างประเทศ Melbourne Australia
เรียนภาษา

ใครที่อยากไปเรียนภาษา + ทำงาน ประเทศออสเตรเลีย🇦🇺 มาดูทางนี้ ใช้งบเท่าไหร่ ? Ep. 1 | Juneissaree

Internship and Training in USA ฝึกงานในอเมริกาด้าน Hospitality | Culinary


โครงการ Internship and Training in USA หรือโครงการเพื่อฝึกงานในอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 ปี ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานจากองค์กรในสหรัฐอเมริกาในหลากหลายสาขา โดยในคลิปนี้ เราขอนำเสนองานด้านการประกอบอาหาร (Culinary) และการโรงแรม (Hotel and Hospitality)
น้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในด้านอาหารและการโรงแรมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.americanlearning.com/applyinternship/

Internship and Training in USA ฝึกงานในอเมริกาด้าน Hospitality | Culinary

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ internship ต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.