Home » [NEW] months – ครบเครื่องเรื่องเดือนภาษาอังกฤษ รวมทั้งจักรราศรีและอื่นๆที่เกี่ยวกับเดือน | ครบ 1 ปี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] months – ครบเครื่องเรื่องเดือนภาษาอังกฤษ รวมทั้งจักรราศรีและอื่นๆที่เกี่ยวกับเดือน | ครบ 1 ปี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ครบ 1 ปี ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

months - เดือนภาษาอังกฤษ
months – เดือนภาษาอังกฤษ

source: thumbs.dreamstime.com

วันนี้ผมอยากจะขอเสนอ คำศัพท์ง่ายๆในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่อง เดือนในภาษาอังกฤษ (month in English/month name in English – month อ่านว่า มันธฺ ต้องให้มีเสียง th ด้วยแน่นอนเดือนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เราทุกคนน่าจะได้เรียนกันมาแล้ว และเป็นคำที่เราใช้บ่อยไม่น้อย เช่นในเวลาที่เรา มีนัด (appointment ) หรือทำ project plan ก็ต้องระบุ วันเดือนและปีที่ project จะเริ่มและจะเสร็จ ดังนั้น เดือนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรมาทบทวนกันหน่อย

เดือนในภาษาอังกฤษทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า มี 12 เดือน ใน 1 ปี (there are 12 months in a year – แธร์ อาร์ ทเวลฟ์ มั้นธฺซ์ อิน อะ เยียร์) ซึ่งเดือนทั้ง 12 พร้อมกับ ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ นั้นได้แก่

MonthMonth (ย่อ)คำอ่านเดือน
JanuaryJanแจ๊นยุอะริมกราคม
FebruaryFebเฟ๊บบรุอะริกุมภาพันธ์
MarchMarมาร์ชมีนาคม
AprilAprเอพรึลเมษายน
MayMayเมพฤษภาคม
JuneJunจูนมิถุนายน
JulyJulจุลายกรกฎาคม
AugustAugออ-กัสท์สิงหาคม
SeptemberSepเซพเท็มเบอะร์กันยายน
OctoberOctออคโท๊เบอะร์ตุลาคม
NovemberNovโนเว๊มเบอะร์พฤศจิกายน
DecemberDecดิเซ๊มเบอะร์ธันวาคม

คำที่เรามักใช้กับเดือนในภาษาอังกฤษ
preposition เมื่อพูดเกี่ยวกับเดือนในภาษาอังกฤษ เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้คู่กับ preposition ซึ่งเราใช้คำกับคำว่า in, on, during, by

In
ถ้าใช้กับเดือนอย่างเดียวเราใช้ in เช่น

(- ผมเกิดในเดือนกันยายน)

( – เธอต้องไปที่ออสเตรเลียในเดือนมกราคม)

On
แต่ถ้าเมื่อใหร่มีวันเข้ามาด้วย (พร้อมกับเดือน) เราจะใช้ on แทน เช่น

Rosie’s born on January 6th.
(- โรซี่สเกิดวันที่ 6 เดือน มกราคม)

The competition will begin on the 20th of June.
( – การแข่งขันจะเริ่มวันที่ 20 เดือนมิถุนายน)

The project need to finish on March 3, 2015.
(

 

– โครงการต้องเสร็จวันที่ 3 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2015)

During (-ช่วงระหว่าง

During January the average sunshine hours are around eight hours, which is the same as December and February
(- ช่วงระหว่างเดือนมกราคม ระยะเวลาที่มีแสงอาทิตย์โดยประมาณคือ แปดชม. ซึ่งคล้ายๆกับเดือนธันวาคมและเดือนกุมภาพันธ์)

Within (-ภายใน

จุลายเราจำเป็นที่จะต้องทำโครงงานให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

By (ภายใน

จุลายเราจำเป็นที่จะต้องทำโครงงานให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมหน้า/ที่จะถึงนี้

employee of the month
employee of the month

Source:s3.amazonaws.com

Collocation – คำที่เรามักจะใช้กับเดือน

 • early – in early January ( – ต้นเดือนมกราคม)
 • late – in late January (-  ปลายเดือนมกราคม)
 • beginning – at the beginning of January/the month (- ต้นเดือนมกราคม/ต้นเดือน)
 • end – at the end of January/the month (แอท ดิ เอ็น อัฟ แจ๊นยุอะริ/เดอะมันธฺ – ปลายเดือนมกราคม/ปลายเดือน) (เราไม่ใช in the end เพราะ in the end = finally ซึ่งตรงข้ามกับ at first)  นอกจากนี้ยังมีคำว่า month end มันธ์เอนด์ – สิ้นเดือน
 • mid/middle – in mid January (อิน มิด แจ๊นยุอะริ – กลางเดือน) We will arrive on site in mid-January.
 • coming – in the coming January/month (อิน เดอะ คัมมิง แจ๊นยุอะริ/มันธฺ – ในเดือนมกราคม/เดือน ที่กำลังจะมาถึง)
 • last – (แลสทฺ/ลาสทฺ) last January/last Month – เดือนมกราคมที่ผ่านมา/เดือนที่ผ่านมา
 • next – (เนคซฺทฺ) ​next January/next month – เดือนมกราคมหน้า/เดือนหน้า
 • this – (ธีส) ​this January/this month – เดือนมกราคมนี้/เดือนนี้
 • holiday – (ฮาละเดย์)  January/February/… holidays วันหยุดในเดือนมกราคม/กุมพาพันธ์/….
 • first – (เฟิร์สทฺ – อันแรก สิ่งแรก) March was originally the first month of the year in the old Roman calendar  เดิมทีนั้น เดือนมีนาคมเป็นเดือนแรกของปีในปฏิทินดั้งเดิมแบบโรมัน.
 • last – (แลสทฺ/ลาสทฺ – สุดท้าย) December is the last month of the year.
 • following – (ฟาละวิง) in the following month ในเดือนถัดมา
 • before – (บิฟอร์ – ก่อน) in the month before
 • after – (แอฟเทอร์/อาฟเทอร์ – หลัง) in the month after
 • late – (เลทฺ) late this month ปลายเดือนนี้
 • later – (เล’เทอะ) later this month หลังจาก(วัน)นี้ในเดือนนี้
 • of – (อัฟ) the month of June เดือนมิถุนายน The zodiac signs for the month of July are Cancer. (เดอะ โซ’ดิแอค ซายน์ ฟอร์ เดอะ มันธ์ อัฟฺ จุลาย อาร์ แคนเซอร์ – ราศีในเดือนกรกฎาคม คือราศีกรกฎ)

เราพูดถึง เดือนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้ข้อมูลสมบูรณ์เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง  ชื่อของวันทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ในภาษาอังกฤษ  (when we talk about name of the months and to have complete information, it is inevitable to talk about the name of 7 days in a week in English)

DayDay (ย่อ)คำอ่านวัน
MondayMonมันดิย์วันจันทร์
TuesdayTueทยูส-ดิย์วันอังคาร
WednesdayWedเวนส-ดิย์วันพุธ
ThursdayThuเธอซ’ดิย์วันพฤหัสบดี
FridayFriไฟร’ดิย์วันศุกร์
SaturdaySatแซท’เทอดิย์วันเสาร์
SundaySunซัน’ดิย์วันอาทิตย์

เมื่อพูดถึงวัน คำ preposition ที่ใช้ ก็ต้อง  เป็น on เช่น on Monday,  on Friday

คำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชื่อเดือนในภาษาอังกฤษ

คำเหล่านี้เป็นหน่วยวัดที่ใช้กับเวลา โดยไล่จากหน่วยที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยเวลาที่ใหญ่ที่สุด
millisecond (1/1000 seconds) ->  second -> minute -> hour -> day -> week -> month ->  year -> decade (10 years) -> century (100 years) -> millennium (1,000 years) -> era (ยุค)

คำคำย่อคำอ่านคำแปล
millisecond/millisec msec. มิล’ลิเซคเคินดฺ/มิล’ลิเซค 1/1000 วินาที
secondsec.เซคเคินดฺ/มิล’ลิเซควินาที
minutemin.มิน’นิทนาที
hourhr.เอา’เออะชั่มโมง
dayเดย์วัน
weekwk.วีคฺสัปดาห์
monthmo.มันธฺเดือน
yearเยียร์ปี
decadeเดค’เคดทศวรรษ
centuryเซน’ชิวรีศตวรรษ
eraเอีย’ระยุค สมัย


Source:www.offthemark.com

calendar –  แคล’เลนเดอร์ – ปฏิธิน
calendar year – ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน
calendar month – ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน
leap year –  ลีพ์ เยียร์ – ปีอธิกสุรทิน ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ซึ่งเกิดขึ้นทุก 4 ปี
schedule – เชด’ดูล, สเคด’ดูล – หมายกำหนดการ, ตารางเวลา

Note – หมายเหตุ
นอกจาก in จะใช้กับเดือนแล้ว เรายังใช้กับ
ปี (year -เยียร์) เช่น in 1992, in 2006
ทศวรรษ (decade – เดค’เคด) เช่น in the sixties, in the 1790s
ศตวรรษ (century -เซน’ชิวรี): in the 19th century
ฤดู (season – ซีซั่น) in winter (วิน’เทอะ – ในฤดุหนาว), in summer (ซัม’เมอะ – ในฤดูร้อน), in autumn (ออ’ทัมน์ – ในฤดูใบไม้ร่วง), in spring (อิน สปริง – ในฤดูใบไม้ผลิ), in dry season (อิน ดราย ซีซัน – ฤดูแล้ง)
ช่วงระหว่างวัน (part of the day – พาร์ท ออฟ เดอะ เดย์) in the morning, in the afternoon, in the evening

last January อาจจะทำให้สับสนไม่แน่ใจได้ว่าเป็น last January ของปีนี้หรือของปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะต้องถามให้แน่ใจว่า
ถ้าจะลดความสับสนลงโดยอ้างถึงปีนี้เราควรจะใช้ this January/February… หรือ  this past January/Febuary

day-end closing, month-end closing, year-end closing หรือบางที่ก็เรียกว่า daily close/monthly close/yearly close.
สามกลุ่มคำนี้หมายถึงช่วงเวลาในการตรวจสอบหรือปิดงบทางบัญชี (close out the current posting period)
ซึ่งจะเป็นเมื่อใหร่ก็ขึ้นอยู่กับรอบ day-end closing ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นวัน month-end closing ก็ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นเดือน year-end close  ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นปี

lunar month ลู’นะ มันธฺ – เดือนตามจันทรคติ
lunar calendar ลู’นะ แคล’เลนเดอร์ – ปฏิทินจันทรคติ
zodiac โซ’ดิแอค – จักรราศรี The Zodiac is the twelve constellations in the form animals or humans. จักรราศรีคือกลุ่มดาวทั้ง 12  ซึ่งอยู่ในรูปของสัตว์หรือคน
constellation ค้านสเตเลชั่น – กลุ่มดาว
horoscope ฮอร’ระสโคพ – ดวงชะตาราศี

Zodiac – จักรราศรี
เมื่อพูดถึงเดือนในภาษาอังกฤษก็อยากจะพูดถึงราศีในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับเดือนเกิดของแต่ละคน

zodiac – จักรราศี
Source: astrodecision.com

See also  เพลง นับเลข 1-10 เพลงเด็กอนุบาล | Learn To Count from 1 to 10 Thai - Number Rhymes For Children | อ่าน เลข ภาษา อังกฤษ

ภาษาละตินคำอ่านภาษาไทยสัญลักษ์Sign
AriesราศีเมษแกะThe Ram
TaurusราศีพฤษภวัวThe Bull
Geminiราศีเมถุนคนคู่The Twins
CancerราศีกรกฎปูThe Crab
Leoราศีสิงห์สิงโตThe Lion
Virgoราศีกันย์หญิงสาวThe Virgin
Libraราศีตุลย์คันชั่งThe Scales
Scorpioราศีพิจิกแมงป่องThe Scorpion
SagittariusราศีธนูคนยิงธนูThe Archer
CapricornราศีมังกรแพะทะเลThe Sea-goat
Aquariusราศีกุมภ์คนแบกหม้อน้ำThe Water Carrier
PiscesราศีมีนปลาThe Fish

เวลาที่จะบอกว่าเราราศีอะไร ก็จะพูดว่า
I am a Virgo ( – ผมอยู่ราศีหญิงสาว)
You were born on January 1st so you are a Pisces. (ยู เวอร์ – คุณเกิดวันที่ 1 เดือนมกราคม ดังนั้นคุณจัดเป็นคนราศีมีน)

Chinese Zodiac – ราศีตามปีเกิดในภาษาอังกฤษ
ทางจีนเขาก็มีราศี แต่ต่างจากทางตะวันตก ราศีของจีนจะไม่ได้แบ่งตามเดือนเกิด แต่แบ่งตามปีเกิดแทน ซึ่งเราเรียกว่า 12 นักษัตร แต่ระรอบก็จะมี 12 ปี ซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้

ปีชวดYear of the rat
ปีฉลูYear of the ox
ปีขาลYear of the tiger
ปีเถาะYear of the rabit
ปีมะโรงYear of the dragon
ปีมะเส็งYear of the snake
ปีมะเมียYear of the horse
ปีมะแมYear of the goat
ปีวอกYear of the monkey
ปีระกาYear of the rooster
ปีจอYear of the dog
ปีกุลYear of the pig

Source: hawaii.hawaii.edu

Put them in sentences

What month were you born in? I was born in May. (what = identify)
คุณเกิดในเดือนใหน? ผมเกิด(ใน)เดือนพฤษภาคม

Which month do you want to go? (which = selection)
คุณอยากไปเดือนใหน?

How many days are there in February? Depends, in a leap year there are 29 days and in a non leap year there are 28 days.
เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน ขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน จะมี 29 วัน และถ้าไม่ใช่ก็จะมี 28 วัน

My friend was born in the year of the snake.
เพื่อนผมเกิดปีมะโรง

I love to sit in the sun in spring.
ผมชอบนั่งตากแดดในฤดูใบไม้ร่วง

In accounting the monthly close is the processing of transactions, journal entries and financial statements at the end of each month
ในทางบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือนคือการทำธุรกรรม รายการบันทึก และงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน

สุดท้ายนี้หวังว่า เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเดือนภาษาอังกฤษ และเกร็ดความรู้อื่นจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับ


Read more at:

วันนี้ผมอยากจะขอเสนอ คำศัพท์ง่ายๆในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องmonth in English/month name in English – month อ่านว่า มันธฺ ต้องให้มีเสียง th ด้วยแน่นอนเดือนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เราทุกคนน่าจะได้เรียนกันมาแล้ว และเป็นคำที่เราใช้บ่อยไม่น้อย เช่นในเวลาที่เรา มีนัด (appointment) หรือทำ project plan ก็ต้องระบุ วันเดือนและปีที่ project จะเริ่มและจะเสร็จ ดังนั้น เดือนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรมาทบทวนกันหน่อยเดือนในภาษาอังกฤษทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า มี 12 เดือน ใน 1 ปี (there are 12 months in a year – แธร์ อาร์ ทเวลฟ์ มั้นธฺซ์ อิน อะ เยียร์) ซึ่งเดือนทั้ง 12 พร้อมกับ ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ นั้นได้แก่เมื่อพูดเกี่ยวกับเดือนในภาษาอังกฤษ เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้คู่กับ preposition ซึ่งเราใช้คำกับคำว่า in, on, during, byถ้าใช้กับเดือนอย่างเดียวเราใช้เช่น- ผมเกิดในเดือนกันยายน)- เธอต้องไปที่ออสเตรเลียในเดือนมกราคม)แต่ถ้าเมื่อใหร่มีวันเข้ามาด้วย (พร้อมกับเดือน) เราจะใช้แทน เช่นRosie’s born on January 6th.- โรซี่สเกิดวันที่ 6 เดือน มกราคม)The competition will begin on the 20th of June.- การแข่งขันจะเริ่มวันที่ 20 เดือนมิถุนายน)The project need to finish on March 3, 2015.- โครงการต้องเสร็จวันที่ 3 เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2015)ช่วงระหว่างDuring January the average sunshine hours are around eight hours, which is the same as December and February- ช่วงระหว่างเดือนมกราคม ระยะเวลาที่มีแสงอาทิตย์โดยประมาณคือ แปดชม. ซึ่งคล้ายๆกับเดือนธันวาคมและเดือนกุมภาพันธ์)ภายในจุลายเราจำเป็นที่จะต้องทำโครงงานให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมภายในจุลายเราจำเป็นที่จะต้องทำโครงงานให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมหน้า/ที่จะถึงนี้เราพูดถึง เดือนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้ข้อมูลสมบูรณ์เราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง ชื่อของวันทั้ง 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ในภาษาอังกฤษ (when we talk about name of the months and to have complete information, it is inevitable to talk about the name of 7 days in a week in English)เมื่อพูดถึงวัน คำ preposition ที่ใช้ ก็ต้อง เป็น on เช่น on Monday, on Fridayคำเหล่านี้เป็นหน่วยวัดที่ใช้กับเวลา โดยไล่จากหน่วยที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยเวลาที่ใหญ่ที่สุด(1/1000 seconds) ->->->->->->->->(10 years) ->(100 years) ->(1,000 years) ->(ยุค)- แคล’เลนเดอร์ – ปฏิธิน- ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน- ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน- ลีพ์ เยียร์ – ปีอธิกสุรทิน ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ซึ่งเกิดขึ้นทุก 4 ปี- เชด’ดูล, สเคด’ดูล – หมายกำหนดการ, ตารางเวลานอกจากจะใช้กับเดือนแล้ว เรายังใช้กับ-เยียร์) เช่น in 1992, in 2006- เดค’เคด) เช่น in the sixties, in the 1790s-เซน’ชิวรี): in the 19th century- ซีซั่น) in winter (วิน’เทอะ – ในฤดุหนาว), in summer (ซัม’เมอะ – ในฤดูร้อน), in autumn (ออ’ทัมน์ – ในฤดูใบไม้ร่วง), in spring (อิน สปริง – ในฤดูใบไม้ผลิ), in dry season (อิน ดราย ซีซัน – ฤดูแล้ง)- พาร์ท ออฟ เดอะ เดย์) in the morning, in the afternoon, in the eveningอาจจะทำให้สับสนไม่แน่ใจได้ว่าเป็น last January ของปีนี้หรือของปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะต้องถามให้แน่ใจว่าถ้าจะลดความสับสนลงโดยอ้างถึงปีนี้เราควรจะใช้ this January/February… หรือ this past January/Febuaryหรือบางที่ก็เรียกว่า daily close/monthly close/yearly close.สามกลุ่มคำนี้หมายถึงช่วงเวลาในการตรวจสอบหรือปิดงบทางบัญชี (close out the current posting period)ซึ่งจะเป็นเมื่อใหร่ก็ขึ้นอยู่กับรอบ day-end closing ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นวัน month-end closing ก็ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นเดือน year-end close ก็เป็นการปิดบัญชีช่วงสิ้นปีลู’นะ มันธฺ – เดือนตามจันทรคติลู’นะ แคล’เลนเดอร์ – ปฏิทินจันทรคติโซ’ดิแอค – จักรราศรี The Zodiac is the twelve constellations in the form animals or humans. จักรราศรีคือกลุ่มดาวทั้ง 12 ซึ่งอยู่ในรูปของสัตว์หรือคนค้านสเตเลชั่น – กลุ่มดาวฮอร’ระสโคพ – ดวงชะตาราศีเมื่อพูดถึงเดือนในภาษาอังกฤษก็อยากจะพูดถึงราศีในภาษาอังกฤษ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับเดือนเกิดของแต่ละคนเวลาที่จะบอกว่าเราราศีอะไร ก็จะพูดว่าI am a Virgo (- ผมอยู่ราศีหญิงสาว)You were born on January 1st so you are a Pisces. (ยู เวอร์- คุณเกิดวันที่ 1 เดือนมกราคม ดังนั้นคุณจัดเป็นคนราศีมีน)ทางจีนเขาก็มีราศี แต่ต่างจากทางตะวันตก ราศีของจีนจะไม่ได้แบ่งตามเดือนเกิด แต่แบ่งตามปีเกิดแทน ซึ่งเราเรียกว่า 12 นักษัตร แต่ระรอบก็จะมี 12 ปี ซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้Whatwere you born? I was born. (what = identify)คุณเกิดในใหน? ผมเกิด(ใน)เดือนพฤษภาคมWhichdo you want to go? (which = selection)คุณอยากไปใหน?How many days are there? Depends, in athere are 29 days and in a non leap year there are 28 days.เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน ขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเป็นปีอธิกสุรทิน จะมี 29 วัน และถ้าไม่ใช่ก็จะมี 28 วันMy friend was born in the year of the snake.เพื่อนผมเกิดปีมะโรงI love to sit in the sunspring.ผมชอบนั่งตากแดดในฤดูใบไม้ร่วงIn accounting theis the processing of transactions, journal entries and financial statements at the end of each monthในทางบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือนคือการทำธุรกรรม รายการบันทึก และงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือนสุดท้ายนี้หวังว่าเกี่ยวกับและเกร็ดความรู้อื่นจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

Table of Contents

[Update] เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ? 12 นักษัตร -ชวด ฉลู ขาล เถาะ .. Chinese zodiac | ครบ 1 ปี ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ? – วันนี้เรามาเรียนรู้คำต่างๆ ปีต่างๆ ของปีนักษัตร ทั้งปี พ.ศ. และภาษาอังกฤษที่เรียกกันค่ะ

ปีชวด ฉลู ขาล เถอะ .. เชื่อว่าหลายคนท่องได้ถึงปีนักษัตรทั้งหมด แต่ก็มีอีกหลายคน (เช่นข้าพเจ้านี่เอง) ที่ท่องได้ถึงแค่ปีขาล เพราะหลังจากปีเถาะ ก็เริ่มจะเลือนๆ ไปแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้คำต่างๆ ปีต่างๆ ของปีนักษัตร ทั้งปี พ.ศ. และภาษาอังกฤษที่เรียกกันค่ะ

เกิดปีไหน ปีนักษัตรอะไร ?

ปี พ.ศ. – ปีนักษัตร Chinese zodiac

ปีชวด, ปีหนู : Rat

คนที่เกิดปีชวด 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575

ปีฉลู, ปีวัว :  Cow

คนที่เกิดปีฉลู 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576

ปีขาล, ปีเสือ :  Tiger

คนที่เกิดปีขาล 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565, 2577

ปีเถาะ, ปีกระต่าย : Rabbit

คนที่เกิดปี 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578

ปีมะโรง, ปีงูใหญ่ : Dragon

คนที่เกิดปี 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 , 2567, 2579

ปีมะเส็ง, ปีงูเล็ก :  Snake

คนที่เกิดปี 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580

ปีมะเมีย, ปีม้า : Horse

คนที่เกิดปี 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581

ปีมะแม, แพะ : Goat

คนที่เกิดปี 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582

ปีวอก, ปีลิง : Monkey

คนที่เกิดปี 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571, 2583

ปีระกา, ปีไก่ : Rooster

คนที่เกิดปี 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572, 2584

ปีจอ, ปีหมา : Dog

คนที่เกิดปี 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573, 2585

ปีกุน, หมู :  Pig

คนที่เกิดปี 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586

แบบปี ค.ศ.

What Your Chinese Zodiac Animal Sign Is

Your Chinese Zodiac sign is derived from your birth year, according to the Chinese lunar calendar. See the years of each animal below or use the calculator on the right to determine your own sign.

หนู Rat : 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960
วัว Ox : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961
เสือ Tiger : 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962
กระต่าย Rabbit : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963
มังกร Dragon : 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964
งู Snake : 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

ม้า Horse : 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966
แพะ Goat : 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967
ลิง Monkey : 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968
ไก่ Rooster : 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969
หมา Dog : 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970
หมู Pig : 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

เดือนมกราคม ปี 2562 เป็นปีนักษัตรอะไร ?

ตรุษจีนในปี 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ ดังนั้นถ้าเป็นทางจีน เมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน ก็เป็น ปีกุน (ส่วนทางไทยต้องรอเดือนเมษายน ถึงจะเปลี่ยนเป็นปีกุน)

ตารางวันตรุษจีนในปีต่างๆ

ปีชวด 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 , 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 , 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ปีฉลู 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 , 26 มกราคม พ.ศ. 2552 , 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ปีขาล 28 มกราคม พ.ศ. 2541 , 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 , 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปีเถาะ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 , 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 , 22 มกราคม พ.ศ. 2566

ปีมะโรง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 , 23 มกราคม พ.ศ. 2555 , 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ปีมะเส็ง 24 มกราคม พ.ศ. 2544 , 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 , 29 มกราคม พ.ศ. 2568

ปีมะเมีย 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 , 31 มกราคม พ.ศ. 2557 , 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ปีมะแม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 , 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 , 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

ปีวอก 22 มกราคม พ.ศ. 2547 , 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 , 26 มกราคม พ.ศ. 2571

ปีระกา 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 , 28 มกราคม พ.ศ. 2560 , 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2572

ปีจอ 29 มกราคม พ.ศ. 2549 , 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 , 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2573

ปีกุน 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 , 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 , 23 มกราคม พ.ศ. 2574

ราศี ภาษาอังกฤษ คือ Zodiac (โซ’ดิแอค) แปลว่า จักรราศี
ส่วนคำศัพท์ horoscope (ฮอร’ระสโคพ) ดวงชะตาราศี

เกิดวันนี้อยู่ปีอะไร astro.meemodel.com , pantip.com/topic/38211985 , ปฏิทินร้อยปี

บทความแนะนำ


BabychanTH: Happy first anniversary !! สุขสันต์วันครบรอบ 1 ปีนะคะ


ใครอยากสนับสุนเค้า แต่ไม่อยากใช้เงินจริง สามารถส่ง Forma Bundle, Orokin Catalyst หรือ Orokin Reactor ให้ได้น้า
ขอบคุณค่า ^^
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ^^
ถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็คอมเม้นถามได้เลย
ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยน้า
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Warframe:
IGN: xBabychanx
Mastery Rank: 21
Clan: Babychan Family
Alliance: Jinchuurikis
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ติดตาม:
FB:
https://www.facebook.com/xBabychanx/
https://www.facebook.com/BabychanCH
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCh7uqPY5HmvQ8tWEysjuqqA
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
บริจาคเงินได้ที่:
Truemoney และ TrueWallet: [เด้งหน้าจอ]
https://tmstreamlabs.cupco.de/BabychanTH/donate
Paypal: [เด่งหน้าจอ]
https://youtube.streamlabs.com/babychangaming
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เพลง:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

BabychanTH: Happy first anniversary !! สุขสันต์วันครบรอบ 1 ปีนะคะ

วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Weather


วิชา สนทนาภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Weather

Baby Shark Submarine + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs – CoComelon


Subscribe for new videos every week!
https://www.youtube.com/c/Cocomelon?sub_confirmation=1
A new compilation video, including one of our most recent songs, \”Baby Shark Submarine\”!

See also  [NEW] สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ English translation of Thai proverbs and sayings | น้ํา มนต์ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Watch your favorite song by clicking a title below:
0:08 Baby Shark Submarine
2:24 Car Wash Song
4:45 Field Day Song
7:43 Yes Yes Playground Song
11:29 The Itsy Bitsy Spider
13:39 My Daddy Song
16:31 The Three Little Pigs
19:40 The Muffin Man
22:04 Stretching and Exercise Song
24:27 The Opposites Song
27:34 Where Has My Little Dog Gone
30:06 Mary Had a Little Lamb
Watch our playlists:
Family Fun
https://www.youtube.com/watch?v=jbBbRjs_niM\u0026list=PLT1rvk7Trkw7odS3
Kids Songs by CoCoMelon
https://www.youtube.com/watch?v=4t5WI5RF67Y\u0026list=PLT1rvk7Trkw6eCetnOs60kLGdmcHhyj0tPR3vMf8CuMJN5gP
JJ \u0026 Friends
https://www.youtube.com/watch?v=4t5WI5RF67Y\u0026list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS
Nursery Rhymes in 3D
https://www.youtube.com/watch?v=z3Tm_aS3N0\u0026list=PLT1rvk7Trkw55UcI5ijZ_4QmsKqYSSXEq
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, we are dedicated to creating quality, educational videos that can help kids learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!
Your kids will love our friendly characters and colorful animated videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright Treasure Studio, Inc. All Rights Reserved.

Baby Shark Submarine + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs - CoComelon

Masha and The Bear – La Dolce Vita 🍭 (Episode 33) New episode 2016!


💥NEW 💥 Big Hike 🥾🗻 (Episode 80) https://youtu.be/ym315BhBDW8
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
Masha and The Bear. Compilations: http://bit.ly/2FLL8jY
SUMMER IN WINTER ❄️☀️ https://youtu.be/OaGQB0QPwsA
Masha wants some sweets but first she has to transform the Bear’s kitchen into a candymaking factory. As we all know, such sweet life means trouble and soon Masha gets a toothache. There is a lesson for all children who love sweets take very good care of your teeth!
Follow Masha on Instagram: https://instagram.com/mashaandthebear/
Watch more on Netflix.
Masha decides to try on the role of superhero: she bravely rushes towards exploits, but all the animals somehow laugh at her handmade costume and naive desire to rescue them. Who would have thought that Masha’s courage will truly help to save everyone? It turns out that the superhero costume is not the most essential thing to perform heroic acts.
Official website: http://mashabear.com
Download Masha’s App and watch ALL episodes, even offline!
Link: http://go.01d.com/MashaApp
Masha and the Bear are heroes of Russian folklore, known to all Russian children. Just that in the series they are different and live in the modern world, which gave the creators from Animaccord Animation Studio the ability to bring new possibilities to their interactions. Series tell us about a unique relationship between two main characters. Masha is an exceedingly active little girl who can’t sit still on one place and has to make everything a business of her own. The Bear is a big and hearty guy who loves comfort and quietness. After their first met the Bear is always in anticipation for another fun and wild adventure that Masha will surely pull him in.
Masha and The Bear. All episodes playlist: http://goo.gl/sqBrYd
ماشا والدب. جميع الحلقات : http://bit.ly/MashaArabic
Masha e Orso. Tutti gli Episodi: http://bit.ly/MashaOrso
Masha y el Oso. Todas las series: http://bit.ly/MashaOso
Masha et Michka. Tous les épisodes: http://bit.ly/MashaMichka
Masha e o Urso. Lista de reprodução: http://bit.ly/mashaurso
Mascha und der Bär. Alle Folgen: http://bit.ly/maschaundderbaer
瑪莎與熊. 全部影集: http://bit.ly/MashaTaiwan
Маша и Медведь. Все серии подряд: http://bit.ly/MashaMedved

Masha and The Bear - La Dolce Vita 🍭 (Episode 33) New episode 2016!

Head Shoulders Knees \u0026 Toes | CoComelon Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs


Dance along with this classic nursery rhyme, and have fun learning about all the different body parts!
Subscribe for new videos every week: https://www.youtube.com/c/cocomelon?sub_confirmation=1
Lyrics:
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes!
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes and
Eyes and ears and mouth and nose,
Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes!
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids by creating beautiful 3D animation, educational lyrics, and toetapping music.
Kids will laugh, dance, sing, and play along with our videos, learning letters, numbers, animal sounds, colors, and much, much more while simply enjoying our friendly characters and fun stories.
We also make life easier for parents who want to keep their kids happily entertained, giving you the peace of mind that your children are receiving quality educational content. Our videos also give you an opportunity to teach and play with your children as you both watch!
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cocomelon_official/
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright © Treasure Studio, Inc. All rights reserved.

Head Shoulders Knees \u0026 Toes | CoComelon Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ครบ 1 ปี ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.