Skip to content
Home » [NEW] Histogram | image หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

[NEW] Histogram | image หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

image หมาย ถึง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Histogram คืออะไร

กราฟที่แสดงถึงจำนวนของพิกเซลที่ความสว่างต่างๆของภาพทั้งในระบบ RGB และ gray scale โดยแบ่งระดับความสว่างออกเป็น 256 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 255 โดยในแกนนอนไล่ระดับความสว่างซ้ายมือที่มีค่าความสว่างน้อย(สีดำ) ไปยังด้านขวามือที่มีค่าความสว่างมาก(สีขาว) และแกนตั้งแสดงถึงจำนวนพิกเซลในแต่ละระดับความสว่าง

ภาพประกอบที่ 1 Histogram depicting the frequency distribution.

(http://digital-photography-school.com/how-to-read-and-use-histograms/)

Histogram มีประโยชน์อะไร

– เมื่อนำกราฟ histogram ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับภาพจริง เพื่อปรับการรับแสงของกล้องให้เหมาะสมกับภาพที่ต้องการถ่าย

– ใช้ในการปรับแต่งและควบคุมโทนสีของภาพ

Image Exposure

Exposure หมายถึงปริมาณแสงที่ฟิล์มหรือตัวเซ็นเซอร์ได้รับ โดยในทาง histogram ถ้ากราฟที่ได้มีความเข้มของปริมาณแสงด้านใดด้านหนึ่งของกราฟสูงกว่า ก็จะเป็นภาพที่มี image exposure คือเป็นภาพที่มีความสว่างมากหรือน้อยเกินไป ต้องทำการปรับค่า exposure ของภาพให้เหมาะสมเพื่อเก็บรายละเอียดของภาพให้หมด

ภาพประกอบที่ 2  (a) Underexposed, (b) properly exposed, (c) overexposed                 (Wilhelm Burger • Mark J. Burge, Principles of Digital Image Processing Fundamental Techniques, 2009; 40)

จากตัวอย่างในภาพ ภาพประกอบ (a)  จากกราฟ histogram จะเห็นว่าค่าความเข้มแสงสีขาวมีน้อยกว่าสีดำ(กราฟ histogram เบ้ซ้าย) แสดงว่าภาพมีความสว่างน้อย ส่วนภาพประกอบ (b) มีกราฟ  histogram อยู่ตรงกลาง คือเป็นภาพที่มีความสว่างเหมาะสม คือ ไม่สว่างไปหรือมืดไป และภาพประกอบ (c) มีกราฟ histogram ที่มีค่าความเข้มที่สีขาวมากกว่า(กราฟ histogram เบ้ขวา) แสดงว่าเป็นภาพที่มีความสว่างมากเกินไป

Image Contrast

Contrast หมายถึง ค่าความแตกต่างสี โดยในทาง histogram เมื่อกราฟที่ได้มีการกระจายความเข้มของสีมาก ก็จะได้ภาพที่คมชัดมากขึ้น หรือภาพที่มีความแตกต่างกันของระดับ สีในภาพน้อย จะได้ภาพที่มีสีซีด

                   ภาพประกอบที่ 3 (a) low contrast, (b) normal contrast, (c) high contrast.                          (Wilhelm Burger • Mark J. Burge, Principles of Digital Image Processing Fundamental Techniques, 2009; 41)

Dynamic range

ช่วงไดนามิคของภาพ (Dynamic range) คือ จำนวนค่าพิกเซล(pixel) ที่แตกต่างกันในภาพ ในขณะที่ contrast ของภาพสามารถปรับแก้ได้จากข้อมูลพื้นฐานของภาพที่มีอยู่ แต่ dynamic range จะไม่สามารถแก้ไขจากภาพเริ่มต้นที่มีอยู่ได้ต้องใช้วิธีการอื่นๆมาช่วยปรับแก้ ทำให้ภาพที่มีค่า dynamic range สูงดีกว่า เพราะจะมีการสูญเสียคุณภาพในระหว่างกระบวนการบีบอัด และ image processing น้อย คือยิ่งเป็นประโยชน์ในการประมวลผลหรือการเก็บข้อมูล

ภาพประกอบที่ 4 (a) high dynamic range, (b) low dynamic range with 64 intensity values, (c)                                       extremely low dynamic range with only 6 intensity values.                             (Wilhelm Burger • Mark J. Burge, Principles of Digital Image Processing Fundamental Techniques, 2009; 42)

See also  Talking Thailand - พูดโชว์เลยดิ! ถ้า “ประยุทธ์” พูดอังกฤษได้คล่องแบบที่ “ธนกร” การันตี | ที่ถูกต้อง ภาษาอังกฤษ

Saturation

จากทฤษฎีภาพที่รับมาจากเซนเซอร์ต่างๆ ควรมีช่วงความแตกต่างของสี (Contrast range)มากกว่าช่วงความเข้มแสงที่รับ(Intensity range) เพื่อที่จะได้สามารถรับภาพที่สว่างมากหรือมืดมากได้ทั้งหมดโดยไม่เสียรายละเอียดของภาพไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ช่วงความแตกต่างสีมักจะมีค่าน้อยกว่าช่วงความเข้มแสงที่รับ จึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Saturated ซึ่งมักจะแสดงเป็น ยอดสูงหรือหางอยู่ปลายฮิสโตรแกรม เหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อภาพที่ถ่ายมีความละเอียดมากกว่ากล้อง ซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้ออกมามีสีผิดเพี้ยนไป

Spikes and gaps

ฮิสโตรแกรมปกติจะมีลักษณะเรียบ และมีความต่อเนื่อง การเกิดปรากฏการณ์ Spikes and gaps มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปรับแต่งรูปภาพโดยการปรับเปลี่ยนค่าความแตกต่างสี(Contrast) เมื่อเพิ่มค่าความแตกต่างสี จะทำให้การกระจายตัวของฮิสโตรแกรมความเข้มแสงเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างภายในฮิสโตรแกรม (gaps) ในขณะที่เมื่อลดค่าความแตกต่างสี จะทำให้ค่าความเข้มแสงของฮิสโตรแกรมเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของค่าความเข้มแสงในบริเวณใกล้เคียงกัน เกิดเป็นยอดสูง(Spikes)ขึ้น

ภาพประกอบที่ 5 (a) saturation of high intensities, (b) histogram gaps caused by a slight increase in contrast , (c) histogram spikes resulting from a reduction in contrast   (Wilhelm Burger • Mark J. Burge, Principles of Digital Image Processing Fundamental Techniques, 2009; 43)

Cumulative Histogram

Cumulative Histogram ได้มาจากค่า Intensity สะสมของ Histogram ของภาพ ซึ่งมันจะมีประโยชน์ในการดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับภาพโดยใช้ Histogram เช่น การทำ Histogram Equalization เป็นต้น นิยามของ Cumulative Histogram ในทางคณิตศาสตร์คือ

H คือ ค่าใน Cumulative Histogram
h คือ ค่าใน Original Histogram

จะเห็นว่า H(i) เป็นฟังก์ชัน Cumulative Histogram จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ค่าสูงสุดของ H(i) สามารถหาได้จากผลรวมจำนวน Pixel ทั้งหมดในภาพ

M คือ ความกว้างทั้งหมดของจำนวน Pixel ในภาพ
N คือ ความยาวทั้งหมดของจำนวน Pixel ในภาพ

วิธี Plot Histogram และ Cumulative Histogram ใน MatLab

Code

Histogram และ Cumulative Histogram ที่ได้รับจาก Code ดังกล่าว

ภาพประกอบที่ 6  Original image(ซ้าย), Histogram(ขวาบน), Cumulative Histogram(ขวาล่าง)

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[NEW] คำศัพท์ ”*การแพทย์*” แปลว่าอะไร? | image หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

biomedical (adj ) ชีวการแพทย์
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)

See also: R. rod of Asclepius
caduceus (n ) คทางูไขว้. คือคทาสั้นที่มีงูสองตัวพันกันเป็นเกลียวขึ้นมา บางครั้งก็จะมีปีกอยู่ข้างบนด้วย ผู้ใช้คทางูไขว้คนแรกคือเทพีไอริสผู้เป็นผู้สื่อสารของเทพีเฮรา ต่อมาคทานี้เรียกว่า “คทาเฮอร์มีส” (wand of Hermes) ที่ถือโดยเทพเฮอร์มีสผู้ที่เป็นผู้ถือคทาต่อมาในตำนานเทพหลังจากนั้นเป็นเวลานาน บางครั้งคทางูไขว้ก็ใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์เช่นในประเทศไทยหรือในทวีปอเมริกาเหนือ บางครั้งสัญลักษณ์นี้ก็ใช้สับสนกับสัญลักษณ์สำหรับการแพทย์ในสมัยโบราณซึ่งเป็น[[คทางูเดี่ยว]] (rod of Asclepius) เท่านั้นที่มีงูเพียงตัวเดียวและไม่มีปีก (wikipedia.org/wiki/Caduceus)

See also: R. rod of Asclepius
colposcopeกล้องจุลทรรศน์ อย่างหนึ่ง ที่ใช้กันในการแพทย์
conventional medicine (n ) การแพทย์แผนปัจจุบัน, ยาแผนปัจจุบัน
See also: S. modern medicine, A. alternative medicine,non-conventional medicince,
Hepatorenal Syndrome กลุ่มอาการโรคไตเนื่องจากโรคตับ เป็นภาวะทางการแพทย์อย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ผู้ป่วยโรคตับแข็งหรือตับวายเต็มขั้นมีการทำงานของไตเสื่อมลงอย่างเฉียบพลัน โรคนี้มักเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนตับ การรักษาอื่นๆ เช่นการฟอกเลือด อาจช่วยชะลอการดำเนินโรคได้
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP)เป็นเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้การถ่ายภาพสะท้อนแบบแม่เหล็กเพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำดีและท่อตับอ่อนในลักษณะที่ไม่รุกราน ขั้นตอนนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบว่านิ่วในท่อที่อยู่รอบถุงน้ำดีหรือไม่

medical staff (n phrase ) เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
moulage (n) แม่พิมพ์ที่ใช้ในการสืบสวนคดี เช่นรอยเท้า หรือใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการ
See also: S. mold, cast,
MRI (n abbrev) (Magnetic Resonance Imaging) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการสร้างภาพตัดขวางทางการแพทย์
psychoneuroimmunology (n ) จิตประสาทภูมิคุ้มกัน; การแพทย์สาขาที่เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์มีผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไร


JPEG DCT, Discrete Cosine Transform (JPEG Pt2)- Computerphile


DCT is the secret to JPEG’s compression. Image Analyst Mike Pound explains how the compression works.
Colourspaces: https://youtu.be/LFXN9PiOGtY
JPEG ‘files’ \u0026 Colour: https://youtu.be/n_uNPbdenRs
Computer That Changed Everything (Altair 8800): https://youtu.be/6LYRgrqJgDc
Problems with JPEG: COMING SOON
Upside Down Trees (Huffman Encoding): https://youtu.be/umTbivyJoiI
Colourspaces: https://youtu.be/LFXN9PiOGtY
JPEG isn’t a file format JPEG pt1: https://youtu.be/n_uNPbdenRs
Upside Down Trees (Huffman Encoding): https://youtu.be/umTbivyJoiI
Problems with JPEG: COMING SOON!
Computer That Changed Everything (Altair 8800): https://youtu.be/6LYRgrqJgDc

http://www.facebook.com/computerphile
https://twitter.com/computer_phile
This video was filmed and edited by Sean Riley.
Computer Science at the University of Nottingham: http://bit.ly/nottscomputer
Computerphile is a sister project to Brady Haran’s Numberphile. More at http://www.bradyharan.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

JPEG DCT, Discrete Cosine Transform (JPEG Pt2)- Computerphile

NAMEMT ft. AUTTA – ตีกัน (ทำไม?) (Prod. by NINO) | YUPP!


MUSIC STREAMING : https://smarturl.it/namemtftautta
Artist : NAMEMT , AUTTA
Lyrics : NAMEMT , AUTTA
Chorus : E$TEE , 1FLOW
Produced by NINO
Executive Producer : 1FLOW
Mixed by Matt sim
NAMEMT AUTTA YUPP

YUPP! SHOP : https://shopee.co.th/yuppentertainment
YUPP! SITE : http://yuppentertainment.com/

Contact for Work / ติดต่องาน
(+66) 646682666‬ / LINE : @YUPPWORK

NAMEMT ft. AUTTA - ตีกัน (ทำไม?) (Prod. by NINO) | YUPP!

im(T): Image of a transformation | Matrix transformations | Linear Algebra | Khan Academy


Showing that the image of a subspace under a transformation is also a subspace. Definition of the image of a Transformation.
Watch the next lesson: https://www.khanacademy.org/math/linearalgebra/matrix_transformations/linear_transformations/v/preimageofaset?utm_source=YT\u0026utm_medium=Desc\u0026utm_campaign=LinearAlgebra
Missed the previous lesson?
https://www.khanacademy.org/math/linearalgebra/matrix_transformations/linear_transformations/v/imageofasubsetunderatransformation?utm_source=YT\u0026utm_medium=Desc\u0026utm_campaign=LinearAlgebra
Linear Algebra on Khan Academy: Have you ever wondered what the difference is between speed and velocity? Ever try to visualize in four dimensions or six or seven? Linear algebra describes things in two dimensions, but many of the concepts can be extended into three, four or more. Linear algebra implies two dimensional reasoning, however, the concepts covered in linear algebra provide the basis for multidimensional representations of mathematical reasoning. Matrices, vectors, vector spaces, transformations, eigenvectors/values all help us to visualize and understand multi dimensional concepts. This is an advanced course normally taken by science or engineering majors after taking at least two semesters of calculus (although calculus really isn’t a prereq) so don’t confuse this with regular high school algebra.
About Khan Academy: Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics, and more. Our math missions guide learners from kindergarten to calculus using stateoftheart, adaptive technology that identifies strengths and learning gaps. We’ve also partnered with institutions like NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT to offer specialized content.
For free. For everyone. Forever. YouCanLearnAnything
Subscribe to KhanAcademy’s Linear Algebra channel:: https://www.youtube.com/channel/UCGYSKl6e3HM0PP7QR35Crug?sub_confirmation=1
Subscribe to KhanAcademy: https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=khanacademy

im(T): Image of a transformation | Matrix transformations | Linear Algebra | Khan Academy

10 Emoji ที่หลายๆคนเข้าใจความหมายผิดมาตลอด


https://www.facebook.com/Itmild1096689317131984/
ติดต่อโดยตรงพวกเราได้ทาง 091 465 1959

10 Emoji ที่หลายๆคนเข้าใจความหมายผิดมาตลอด

What is IMAGE PROCESSING? What does IMAGE PROCESSING mean? IMAGE PROCESSING meaning


✪✪✪✪✪ http://www.theaudiopedia.com ✪✪✪✪✪
What is IMAGE PROCESSING? What does IMAGE PROCESSING mean? IMAGE PROCESSING meaning IMAGE PROCESSING definition IMAGE PROCESSING explanation.
Source: Wikipedia.org article, adapted under https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ license.
In imaging science, image processing is processing of images using mathematical operations by using any form of signal processing for which the input is an image, a series of images, or a video, such as a photograph or video frame; the output of image processing may be either an image or a set of characteristics or parameters related to the image. Most imageprocessing techniques involve treating the image as a twodimensional signal and applying standard signalprocessing techniques to it. Images are also processed as threedimensional signals where the thirddimension being time or the zaxis.
Image processing usually refers to digital image processing, but optical and analog image processing also are possible. This article is about general techniques that apply to all of them. The acquisition of images (producing the input image in the first place) is referred to as imaging.
Closely related to image processing are computer graphics and computer vision. In computer graphics, images are manually made from physical models of objects, environments, and lighting, instead of being acquired (via imaging devices such as cameras) from natural scenes, as in most animated movies. Computer vision, on the other hand, is often considered highlevel image processing out of which a machine/computer/software intends to decipher the physical contents of an image or a sequence of images (e.g., videos or 3D fullbody magnetic resonance scans).
In modern sciences and technologies, images also gain much broader scopes due to the ever growing importance of scientific visualization (of often largescale complex scientific/experimental data). Examples include microarray data in genetic research, or realtime multiasset portfolio trading in finance.

What is IMAGE PROCESSING? What does IMAGE PROCESSING mean? IMAGE PROCESSING meaning

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ image หมาย ถึง

See also  ผู้หญิงด้วยกัน -【COVER VERSION】Original : ฝน ธนสุนทร | อย่า เอา คน รัก ของ ฉัน ไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *