Home » [NEW] [Grammar Tips] หลักการใช้ Article A, An, The | an ใช้กับ – NATAVIGUIDES

[NEW] [Grammar Tips] หลักการใช้ Article A, An, The | an ใช้กับ – NATAVIGUIDES

an ใช้กับ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

หลักการใช้ Article A, An, The

เมื่อพูดถึงหลัก grammar เรื่อง articles เชื่อว่าทุกคนคงร้อง อ๋อ ขึ้นมาทันที เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็ก แต่เชื่อไหมคะ หลายๆคนยังใช้ Article ผิดกันอยู่ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับคะแนนสอบ IELTS วันนี้ เราจะมาทบทวนกันสักหน่อยค่ะ ดูว่าจำกันได้มากน้อยขนาดไหน

Article a an the

Articles คือคำที่ใช้ประกอบหน้าคำนาม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. Indefinite articles

  หมายถึงคำที่ใช้นำหน้านามที่ไม่ชี้เฉพาะ ได้แก่

A

How to use : ตัวนี้จะใช้นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ และขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ

Example :

 1. A monkey = ลิงตัวหนึ่ง >> เนื่องจากลิงเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ m เป็นพยัญชนะ เราจึงใช้ a วางด้านหน้า
 2. A ring = แหวนวงหนึ่ง >> เช่นเดียวกันกับเหตุผลด้านบน เนื่องจาก แหวนเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ rเป็นพยัญชนะ เราจึงใช้ a วางด้านหน้า

An

How to use : ตัวนี้จะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์และขึ้นต้นด้วยสระ อันประกอบด้วย a, e, i, o และ u

Example :

1.An umbrella = ร่มคันหนึ่ง >> เนื่องจากร่มเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ u เป็นสระ จึงใช้ an

*Note 1 : แม้ว่าคำส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกฎข้างต้นนี้ แต่ก็มีคำบางกลุ่มที่แม้ว่าจะเห็นเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่เวลาอ่าน เสียงมันเป็นเสียงสระ ทำให้ต้องใช้ an

Example :

An hour = ชั่วโมงหนึ่ง , an heir= ทายาทคนหนึ่ง, an honest man = ผู้ชายที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง >> คำเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยตัว h ซึ่งเป็นพยัญชนะ ตามกฎต้องใช้ a แต่เนื่องจากเวลาออกเสียง จะออกเสียงเหมือนไม่มี h อยู่ เสียงเลยตกอยู่ที่ตัวอักษรที่สอง ซึ่งเป็นสระแทน ดังนั้น เวลาใช้คำนำหน้า เราจึงใช้ an

*Note 2 : เราสามารถใช้ a นำหน้าคำบอกจำนวน เพื่อเป็นการบอกคร่าวๆได้ด้วย

Example : 

There are a hundred of people who want to see this cinema. = มีคนเป็นร้อยๆคนที่อยากดูหนังเรื่องนี้ >> จะเห็นได้ว่าในที่นี้ ใช้ a นำหน้า hundred เป็นการบอกถึงความไม่แน่นอน คือรู้ว่ามีเป็นร้อยๆ แต่ระบุตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ว่ากี่ร้อยกันแน่ ถ้าระบุได้ ปกติมักจะใส่เลขระบุจำนวนไปเลย เช่น two hundred people, three hundred people เป็นต้น

 

 1. Definite articles

  หมายถึงคำที่ใช้นำหน้านามที่ชี้เฉพาะ ได้แก่

  The

หลักการใช้ the มีอยู่มากมายเป็นสิบๆข้อเลยทีเดียว เราจะมาสรุปพร้อมยกตัวอย่างให้ฟังกันทีละข้อค่ะ

How to use :

 1. ใช้เมื่อนามนี้เป็นสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียว

Example : Speed of the Earth’s orbit around the sun is quite high. = ความเร็วของการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นสูงมาก >> Earth และ Sun เป็นสิ่งที่มีเพียงอย่างเดียว ไม่มีใครเหมือน จึงใช้ the

 1. ใช้เมื่อกล่าวถึงนามนั้นซ้ำอีกรอบ

Example : Yesterday I bought a lot of pens. The pens are very good. = เมื่อวานฉันซื้อปากกามาหลายด้าม ปากกาเหล่านั้นดีมาก >> เมื่อ pens ถูกกล่าวถึงซ้ำในประโยคที่สอง เราจึงใช้ the นำหน้า

 1. ใช้นำหน้าชื่อเฉพาะ

Example : There is a picturesque view around The Eiffel Tower. = รอบๆหอไอเฟลมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาด >> หอไอเฟลเป็นนามเฉพาะ จึงใช้ the

*Note : picturesque (adj) = ราวกับภาพวาด >> ใช้คล้ายกับตอนใช้คำว่า beautiful

 

เรื่องคำนำหน้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ โดยเฉพาะ กฎของ The ยังเหลือให้คุยกันอีกเยอะเลย รออ่านต่อในบทความหน้านะคะ ^^

articles-a-an-the

Oxbridge Institute

[NEW] [Grammar Tips] หลักการใช้ Article A, An, The | an ใช้กับ – NATAVIGUIDES

หลักการใช้ Article A, An, The

เมื่อพูดถึงหลัก grammar เรื่อง articles เชื่อว่าทุกคนคงร้อง อ๋อ ขึ้นมาทันที เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็ก แต่เชื่อไหมคะ หลายๆคนยังใช้ Article ผิดกันอยู่ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับคะแนนสอบ IELTS วันนี้ เราจะมาทบทวนกันสักหน่อยค่ะ ดูว่าจำกันได้มากน้อยขนาดไหน

Article a an the

Articles คือคำที่ใช้ประกอบหน้าคำนาม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. Indefinite articles

  หมายถึงคำที่ใช้นำหน้านามที่ไม่ชี้เฉพาะ ได้แก่

A

How to use : ตัวนี้จะใช้นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ และขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ

Example :

 1. A monkey = ลิงตัวหนึ่ง >> เนื่องจากลิงเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ m เป็นพยัญชนะ เราจึงใช้ a วางด้านหน้า
 2. A ring = แหวนวงหนึ่ง >> เช่นเดียวกันกับเหตุผลด้านบน เนื่องจาก แหวนเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ rเป็นพยัญชนะ เราจึงใช้ a วางด้านหน้า

An

How to use : ตัวนี้จะใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์และขึ้นต้นด้วยสระ อันประกอบด้วย a, e, i, o และ u

Example :

1.An umbrella = ร่มคันหนึ่ง >> เนื่องจากร่มเป็นนามนับได้เอกพจน์ และ u เป็นสระ จึงใช้ an

*Note 1 : แม้ว่าคำส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกฎข้างต้นนี้ แต่ก็มีคำบางกลุ่มที่แม้ว่าจะเห็นเขียนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ แต่เวลาอ่าน เสียงมันเป็นเสียงสระ ทำให้ต้องใช้ an

Example :

An hour = ชั่วโมงหนึ่ง , an heir= ทายาทคนหนึ่ง, an honest man = ผู้ชายที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง >> คำเหล่านี้ขึ้นต้นด้วยตัว h ซึ่งเป็นพยัญชนะ ตามกฎต้องใช้ a แต่เนื่องจากเวลาออกเสียง จะออกเสียงเหมือนไม่มี h อยู่ เสียงเลยตกอยู่ที่ตัวอักษรที่สอง ซึ่งเป็นสระแทน ดังนั้น เวลาใช้คำนำหน้า เราจึงใช้ an

*Note 2 : เราสามารถใช้ a นำหน้าคำบอกจำนวน เพื่อเป็นการบอกคร่าวๆได้ด้วย

Example : 

There are a hundred of people who want to see this cinema. = มีคนเป็นร้อยๆคนที่อยากดูหนังเรื่องนี้ >> จะเห็นได้ว่าในที่นี้ ใช้ a นำหน้า hundred เป็นการบอกถึงความไม่แน่นอน คือรู้ว่ามีเป็นร้อยๆ แต่ระบุตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ว่ากี่ร้อยกันแน่ ถ้าระบุได้ ปกติมักจะใส่เลขระบุจำนวนไปเลย เช่น two hundred people, three hundred people เป็นต้น

 

 1. Definite articles

  หมายถึงคำที่ใช้นำหน้านามที่ชี้เฉพาะ ได้แก่

  The

หลักการใช้ the มีอยู่มากมายเป็นสิบๆข้อเลยทีเดียว เราจะมาสรุปพร้อมยกตัวอย่างให้ฟังกันทีละข้อค่ะ

How to use :

 1. ใช้เมื่อนามนี้เป็นสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียว

Example : Speed of the Earth’s orbit around the sun is quite high. = ความเร็วของการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นสูงมาก >> Earth และ Sun เป็นสิ่งที่มีเพียงอย่างเดียว ไม่มีใครเหมือน จึงใช้ the

 1. ใช้เมื่อกล่าวถึงนามนั้นซ้ำอีกรอบ

Example : Yesterday I bought a lot of pens. The pens are very good. = เมื่อวานฉันซื้อปากกามาหลายด้าม ปากกาเหล่านั้นดีมาก >> เมื่อ pens ถูกกล่าวถึงซ้ำในประโยคที่สอง เราจึงใช้ the นำหน้า

 1. ใช้นำหน้าชื่อเฉพาะ

Example : There is a picturesque view around The Eiffel Tower. = รอบๆหอไอเฟลมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาด >> หอไอเฟลเป็นนามเฉพาะ จึงใช้ the

*Note : picturesque (adj) = ราวกับภาพวาด >> ใช้คล้ายกับตอนใช้คำว่า beautiful

 

เรื่องคำนำหน้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ โดยเฉพาะ กฎของ The ยังเหลือให้คุยกันอีกเยอะเลย รออ่านต่อในบทความหน้านะคะ ^^

articles-a-an-the

Oxbridge Institute


some any ใช้ยังไง – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี


เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกับเคท
หัวข้อวันนี้คือ พูดอังกฤษsome any ใช้ยังไง
some กับ any [ มีบ้าง แต่ไม่ได้บอกว่ามีเท่าไร ]
ใช้กับนามนับได้ที่มีมากกว่า 1 แต่ไม่ระบุจำนวน
ใช้กับนามนับไม่ได้ เช่น ข้าว ขนมปัง
some = ใช้กับประโยคบอกเล่า
There are some apples.
There is some rice.
Some = ใช้กับประโยคคำถาม [ ขอ….ได้ไหม ]
โครงสร้างประโยค “Can I have some + สิ่งที่ต้องการจะขอ\”
Can I have some apples?
ฉันขอแอ๊ปเปิ้ลบางได้ไหม
Some = ใช้กับประโยคคำถาม [ เสนอให้….เอามั้ยจ๊ะ ]
โครงสร้างประโยค “Would you like some + สิ่งที่ต้องการจะเสนอ\”
Would you like some apples?
อยากได้แอ๊ปเปิ้ลบ้างไหมจ๊ะ
———————————————————————————
Any = ใช้กับประโยคคำถาม [ มี….มั้ยจ๊ะ ]
โครงสร้างประโยค “Do you have any + สิ่งที่ต้องการจะขอ\”
Do you have any apples?
คุณมีแอ๊ปเปิ้ลบ้างไหมจ๊ะ
Any = ใช้กับประโยคปฏิเสธ
There aren’t any apples.
There isn’t any rice.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

some any ใช้ยังไง - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

อย่าหาทำใช้ศอกกับยอดมวยไทยแบบนี้


ยอดแสนไกลแฟร์เท็ก กับการเดินสายไปชกที่ประเทศออสเตรเลียในกติกามวยไทย 5 พบกับแชมป์มวยไทย มาโคร เทนโทรี่

อย่าหาทำใช้ศอกกับยอดมวยไทยแบบนี้

\”A and An Song\” – English Lesson for \”A and An\” – Rockin’ English


Beginner level education English song teaching when to use the articles \”a\” and \”an.\” Learn English and rock!
Lyrics:
A and an, a and an
when to use a and an.
A ball, a cat, a dog, a hat.
A and an, a and an
when to use a and an.
A lion, a zebra, a box, a teacher.
With a, e, i, o, u use an.
An apple, an orange, an umbrella, an egg,
an octopus, an igloo, an elephant, an island.
with a, e, i, o, u use an!

\

การใช้ a, an, the ฟังคลิปเดียวจบ! | Tina Academy Ep.179


♡ดูตัวอย่างหนังสือของติน่า https://www.tinaacademy.com/books
♡ติดต่อซื้อหนังสือ @linetina (มี @ ด้วย)
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @linetina https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x

การใช้ a, an, the ฟังคลิปเดียวจบ! | Tina Academy Ep.179

หมากเกมนี้ – มิ้วส์ อรภัสญาน์【OFFICIAL MV】


MiniMV เพลงหมากเกมนี้ จากมิ้วส์ อรภัสญาน์ ในดนตรีเรียบเรียงใหม่สไตล์เฉพาะตัว
เพลง : หมากเกมนี้
ศิลปิน : มิ้วส์ อรภัสญาน์
ศิลปินต้นฉบับ : อินคา
☎ ติดต่องาน : 0851711279 หรือ 0868819636
คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียงใหม่ : Bellsnowbear
คนที่เป็นอดีต เธอก็ยังไม่ลืม
เธอนั้นยังมีใจให้กับเขา
ทำฉันทำทุกอย่าง ให้เธอนั้นลืมเรื่องเก่า
แต่มันไม่มีประโยชน์อะไร
แล้วเมื่อวันหนึ่ง เขาจะกลับเข้ามา
ฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไร
แม้ไม่ต้องบอก ก็พอที่จะเข้าใจ
ในแววตาของเธอ มันบอกอย่างนั้น… ฮืม
หมากเกมนี้ฉันก็รู้ ว่าจะต้องลงเอยอย่างไร
ไม่ต้องรอให้จบเกม ฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจ
หากลืมฉันได้ไม่ลำบาก เธอก็ควรจะจากฉันไป
ส่วนตัวฉันพอเข้าใจ ฉันมันแค่ทางผ่าน
วันที่ใจเธอเจ็บ เธอก็ดึงฉันมา
เพียงเพื่อลืมเวลา ที่ปวดร้าว
ทำเพื่อเธอเท่าไหร่ ก็คงไม่เหมือนคนเก่า
เป็นแค่เพียงคนคั่นเวลา
( ซ้ำ / / )
คนมันรักจริง รักจนลืมเจ็บใจ
ให้เธอนั้นใช้เป็นทางผ่าน
หมากเกมนี้ มิ้วส์อรภัสญาน์

❤ ติดตามอัพเดทผลงานศิลปิน ได้ที่
Facebook มิ้วส์ อรภัสญาน์: https://www.facebook.com/Muse.Alraphatsaya/
Youtube มิ้วส์ อรภัสญาน์ Official: http://bit.ly/MuseOfficial
Instagram มิ้วส์ อรภัสญาน์ : https://www.instagram.com/muse.suksai
Twitter มิ้วส์ อรภัสญาน์ : https://twitter.com/muse__suksai
Facebook Grammy Gold: https://www.facebook.com/GrammyGoldpage
Instagram Grammy Gold: https://www.instagram.com/grammygold_official/
Youtube Grammy Gold: https://goo.gl/6ysF5I
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.0854847345

หมากเกมนี้ - มิ้วส์ อรภัสญาน์【OFFICIAL MV】

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ an ใช้กับ

See also  Tense ตอน 2 Present Simple vs Present Continuous ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6 | present simple tense คืออะไร | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.