Home » [NEW] Grammar: สรุป! หลักการเติม s | หลักการเติม ing – NATAVIGUIDES

[NEW] Grammar: สรุป! หลักการเติม s | หลักการเติม ing – NATAVIGUIDES

หลักการเติม ing: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

คำกริยาในภาษาอังกฤษ เมื่อใช้กับประธานเอกพจน์ (ยกเว้น I, You) จะต้องเติม s/es เช่น The girl runs. และเมื่อต้องการพูดว่ากำลังทำการกระทำนั้น ๆ อยู่ใน Present Continuous Tense คำกริยาจะเติม –ing ดังนั้นต้องจำให้ขึ้นใจว่า หลักการเติม s และ –ing ที่กริยานั้นทำอย่างไร

หลักการเติม s/es ที่คำกริยา

1. คำกริยาปกติทั่วไปเติม s ได้เลย เช่น

    come → comes
    drink → drinks
    eat → eats
    run → runs
    write → writes

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย o, s, ch, x, z ให้เติม es เช่น

    do → does
    go → goes
    kiss → kisses
    pass → passes
    catch → catches
    teach → teaches
    fix → fixes
    buzz → buzzes

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y มี 2 กรณี คือ

    – หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น
       cry → cries
       dry → dries
       fly → flies
       study → studies
       try → tries

See also  หลักการใช้ was were (Verb to be) l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น | หลักการ ใช้ verb to do

    – หน้า y เป็นสระ a, e, i, o, u ให้เติม s ได้เลย เช่น
       play → plays
       buy → buys
       joy → joys

หลักการเติม –ing ที่คำกริยา

1. คำกริยาทั่วไปเติม –ing ได้เลย เช่น

    buy → buying
    cry → crying
    eat → eating
    go → going
    wait → waiting

2. คำกริยาที่มีตัวสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีก 1 ตัว แล้วเติม –ing เช่น

    get → getting
    sit → sitting
    stop → stopping
    swim → swimming

3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้ง แล้วเติม –ing เช่น

    come → coming
    drive → driving
    move → moving
    smoke → smoking
    write → writing

4. คำกริยที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม –ing เช่น

    die → dying
    lie → lying

5. คำกริยา 2 พยางค์ มี 2 วิธีคือ

    – ถ้าเน้นเสียงหนักที่พยางค์หลังให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว แล้วเติม –ing เช่น
       admit → admitting
       defer → deferring

    – ถ้าเน้นเสียงหนักที่พยางค์หน้า ให้เติม –ing ได้เลย เช่น
       suffer → suffering
       offer → offering

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถ้าเราจำหลักได้ แรก ๆ อาจสับสนบ้าง แต่ฝึกเปล่ี่ยนบ่อย ๆ จะสามารถเติม s/es หรือ -ing ที่คำกริยาได้อย่างไม่พลาดแน่นอนค่ะ

 

[Update] หลักการใช้ Present continuous (I am working) | หลักการเติม ing – NATAVIGUIDES

หลักการใช้ Present continuous (I am working)

หลักการใช้งาน Present continuous: form

เราจะใช้กริยาช่วย am, are, is + กริยาเติม -ingb.  เราจะนิยมใช้รูปย่อมากกว่ารูปเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูด 

ตัวอย่าง 

I,

you, we, they

she, he, it

(รูปเต็ม)

am

are,

is

working.

I,

you, we, they

she, he, it

(รูปย่อ)

’m

’re

’s

หลักการเติม -ing ท้ายคำกริยา  Present continuous: -ing form spelling

กริยาปกติทั่วไป สามารถเติม -ing ท้ายคำกริยาโดยตรง เช่น 

be → being

eat → eating

order → ordering

See also  เพลงสากล ฮิต จากTik Tok ฟังเพลินๆ - Best Tik Tok Songs 2021 | เพลง ฝรั่ง ความ หมาย ดีๆ

cry → crying

fix → fixing

play → playing

do → doing

go → going

 

กฎการเติม -ing ที่เป็นข้อยกเว้น 

verb

ingform

ลงท้ายด้วย  -e, ตัดตัว e ออกแล้วเติม -ing.

move

moving

face

facing

come

coming

ลงท้ายด้วยเสียงสระ vowel ตามด้วยตัวสะกด 1 ตัว และอ่านออกเสียงหนัก stressed, ให้เพิ่มตวสะกดท้ายอีกตัว แล้วเติม -ing

commit

committing

prefer

preferring

rub

rubbing

BUT:

cover

covering

remember

remembering

ลงท้ายด้วยสระ + l, เพิ่มพยัญชนะท้ายอีกตัวก่อนเติม -ing

travel

travelling*

control

controlling

 หลักการใช้งาน Present continuous: uses

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เช่น 

A : What time’s dinner? อาหารเย็นเวลาเท่าไหร่?

B: I’m cooking now so it’ll be ready in about half an hour. ฉันกำลังทำอาหารอยู่ขณะนี้ ดังนั้นอาหารเย็นน่าจะพร้อมในอีกประมาณ 30 นาที

She’s pressing the button but nothing is happening. เธอกำลังกดปุ่มแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

 

พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวในปัจจุบัน Temporary states เช่น 

Her mother’s living with her at the moment. She’s just come out of hospital. แม่อยู่กับเธอขณะนี้ เธอพึ่งออกจากโรงพยาบาล

Who’s looking after the children while you’re here?  ใครกำลังดูแลเด็กๆ ขณะที่เธออยู่ตรงนี้ 

ใช้กับเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น 

I’m not drinking much coffee these days. I’m trying to cut down.

ฉันไม่ได้ดื่มกาแฟมากเวลานี้ ฉันกำลังพยายามที่จะลดลง

She’s working a lot in London at the moment. (She doesn’t usually work in London.)

เธอกำลังทำงานมากเวลานี้ในลอนดอน (ปกติแล้วเธอไม่ได้ทำงานในลอนดอน)

พูดถึงการเปลี่ยนแปลง Change

They’re building a new stand at the football ground.

พวกเขากำลังสร้างที่นั่งคนดูใหม่ ที่สนามฟุตอล

Maria, 37, is getting better and doctors are optimistic she will make a full recovery.

มาเรียอายุ 37 เธอกำลังดีขึ้น และคุณหมอก็มองบวกว่า เธอจะกลับมาหายดีในเร็ววัน 

Recent evidence suggests that the economic situation is improving.

หลักฐานล่าสุดบอกว่า เศรษฐกิจกำลังดีขึ้น 

ใช้เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ทั่วไปที่ไม่วางแผนไว้  Regular unplanned events

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป ตามปกติ โดยที่เรา ไม่ได้คิดวางแผนไว้ หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น แต่มันก็เกิดขึ้น ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิด เช่น 

My wife, she’s always throwing things out. I like to keep everything.

ภรรยาของผม เธอมักจะขว้างสิ่งของทิ้งเสมอ ๆ ส่วนผมชอบที่จะเก็บทุกอย่าง 

ใช้เมื่อต้องการพูดถึง เหตุการณ์ที่วางแผน หรือต้องการทำในอนาคต เช่น 

We’re moving to Cambridge in July.

เรากำลังจะย้ายไปแคมบริดจ์ในเดือนกรกฏาคม 

Sarah isn’t taking Rory to football training later. She hasn’t got the car tonight.

ซาร่าจะไม่พารอรี่ไปฝึกฟุตบอล เธอไม่มีรถคืนนี้ 

Aren’t you playing tennis on Saturday?

คุณจะไม่ได้เล่นเทนนิสในวันเสาร์หรือ?

Credit: http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-continuous-i-am-working

โดยสรุปหลักการใช้งาน  present continuous 

1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ขณะนี้ ตอนนี้ ปัจจุบันนี้ now ,at the moment 

2 เหตุการณ์ชั่วคราวที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนินอยู่

3  เหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นซ้ำๆ 

4 พูดถึงแสดงถึงเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

5 แสดงถึงเหตุการณ์ที่ไม่มีการคาดการและวางแผนไว้

6 แสดงถึงเหตุการณ์ที่คิดและวางแผนไว้ 

โครงสร้างหรือรูปประโยค present continuous 

ประธาน + is , am , are + verb+ing เช่น

He/she/it is reading a book now.

You/We/They/ are cooking for dinner now.

คำถาม

ฝึกเขียนประโยค present continuous 

1 ฉันกำลังทำงานอยู่

2 เธอกำลังทำการบ้าน

3 เขากำลังเล่นฟุตบอล

4 พวกเรากำลังดูทีวี

5 พวกเขากำลังเรียนหนังสือ

เฉลย

1 ฉันกำลังทำงานอยู่ I am working now.

2 เธอกำลังทำการบ้าน She is doing homework now.

3 เขากำลังเล่นฟุตบอล he is playing footbal now.

4 พวกเรากำลังดูทีวี We are watching TV. now.

5 พวกเขากำลังเรียนหนังสือ They are studying now.

ทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง Present continuous

 โหลด แบบฝึกเขียนประโยค Persent continuous ง่ายๆ ด้วยตนเอง 


หลักการเติม ing ให้กับคำกริยาในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


หลักการเติม ing ให้กับคำกริยา ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
https://www.com250.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลักการเติม ing ให้กับคำกริยาในคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หลักการเติม ing


หลักการเติม ing

京大生に人気!デカ盛りで安いデカウマのお店「ハイライト食堂」京都でガッツリ食べたいならここ!


京大生に人気のハイライト食堂の本店(百万遍店)におじゃましました。
オープン前の仕込みから密着させてもらいました。
チキンカツやからあげなどすごい量の揚げ物を毎日作っておられます。
安くてデカくてウマい!ハイライト食堂の魅力を感じてください。
この動画を見てもらったらハイライトの人気の理由が分かってもらえると思います。
※お店の方に事前許可を得て撮影しています

チャンネル登録はこちら
https://tinyurl.com/trwc8cjv

━━━━━━━━
お店情報
━━━━━━━━
店名:ハイライト 百万遍店
住所:京都府京都市左京区田中門前町94
電話:0757814517
営業時間:[月~金] 11:00~23:20 [土] 11:00~22:20
定休日:日曜・祝日
公式サイト:
https://hilitekyoto.com/
GoogleMap:
https://goo.gl/maps/Ce4zcLvTefn2uPN69
百万遍!京のデカ盛り!すとりぃと
https://kyotodekamori.com/
※インスタ投稿で特典もらえる

━━━━━━━━
メニュー
━━━━━━━━
※カッコ内はごはん&味噌汁抜きの値段
・カラフルジャンボチキンカツダブル定食:1330円(1180円)
 ↑冒頭で登場したデカ盛りメニュー
・カラフルジャンボチキンカツ定食:830円(680円)
・チーズチキンカツ定食:700円(550円)
・ジャンボチキンカツ定食:660円(510円)
・若鶏唐揚げ定食(4個のせ):780円(630円)
・ミックスフライ定食:500円(650円)
・カツ丼:620円

━━━━━━━━
目次
━━━━━━━━
0:00 ダイジェスト
0:19 お店の外観
0:25 ソースの準備
0:40 衣の準備
1:44 ソースの完成
2:53 パン粉付け
3:46 マカロニの調理
4:05 オニオンの調理
4:12 鶏肉の仕込み
5:29 ランチ時の厨房
13:39 デカ盛りメニューを注文
15:09 「百万遍!京のデカ盛り!すとりぃと」
15:44 エンディング

━━━━━━━━
関連動画
━━━━━━━━
【京都食堂】元祖デカ盛り!ハイライト食堂のボリューム満点チキンカツ定食を食す
https://youtu.be/CctvIHAc6Vs
【デカ盛り】ボリューム満点の3色チキンカツ定食が絶品【ハイライト食堂
https://youtu.be/X8OFLhyy4ow
【初公開】京都の名物食堂『ジャンボチキンカツ』と特製ソースの作り方 「ハイライト食堂」| キョウトピ
https://youtu.be/lBtIiElC8WE
「鶏に謝れ。」ヴィーガン界隈で大炎上したカツサンド専門店に密着!ASMR 職人技 京都 ハイライト The Most Crispy\u0026Superb Chicken Cutlet Sandwiches!
https://youtu.be/BUhMT8XT6no

********

デカ盛り
京都グルメ
チキンカツ
大盛り

京大生に人気!デカ盛りで安いデカウマのお店「ハイライト食堂」京都でガッツリ食べたいならここ!

Spray it on your hair for 2 days and your hair will grow abundantly without stopping


Spray it on your hair for 2 days and your hair will grow abundantly without stopping

หลักการเติม ing


หลักการเติม ing

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ หลักการเติม ing

Leave a Reply

Your email address will not be published.