Skip to content
Home » [NEW] ENLIGHTEN เรียนภาษาจีนฟรี | hold down แปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] ENLIGHTEN เรียนภาษาจีนฟรี | hold down แปลว่า – NATAVIGUIDES

hold down แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

H 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
h 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
ha 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม , ฮ่า , hah
habbit 【 SL 】 แปลว่า: การติดยา , นิสัยติดยา
habeas corpus 【 N 】 แปลว่า: หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
haberdasher 【 N 】 แปลว่า: คนขายเครื่องประดับของผู้ชาย , คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย
haberdasher 【 N 】 แปลว่า: คนขายเครื่องเย็บปักถักร้อย
haberdashery 【 N 】 แปลว่า: ร้านขายเครื่องแต่งกายของผู้ชาย
habiliment 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้า, เครื่องแต่งตัว , อุปกรณ์แต่งตัว , attire; clothing; raimentattire; clothing; raiment
habilitate 【 VT 】 แปลว่า: ใส่เสื้อผ้า , แต่งตัว
habit 【 N 】 แปลว่า: การติดยาเสพย์ติด
habit 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำเป็นประจำ , กิจวัตร
habit 【 N 】 แปลว่า: ประเพณี , ธรรมเนียม
habit 【 N 】 แปลว่า: ความเคยชิน , นิสัย , disposition; routine
habitable 【 inhabitable; livable ตรงข้ามกับuninhabitable; unlivable 】 แปลว่า: ADJ , ซึ่งอาศัยอยู่ได้
habitant 【 N 】 แปลว่า: ผู้พำนัก , ผู้อาศัย
habitat 【 environment; surroundings 】 แปลว่า: N , สิ่งแวดล้อม
habitat 【 N 】 แปลว่า: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย , ถิ่นที่อยู่
habitation 【 N 】 แปลว่า: บ้านพักอาศัย, สถานที่อยู่, บ้านช่อง, บ้าน, ที่พัก, ที่พักอาศัย, บ้านเรือน, ชุมชน , ที่อยู่อาศัย , abode; domicile; dwellingabode; domicile; dwelling
habit-forming 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ทำให้ติดนิสัย , ที่ทำให้เกิดความเคยชิน , addictive ตรงข้ามกับnonaddictive
habitual 【 ADJ 】 แปลว่า: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล , ที่เป็นนิสัย , chronic; inveterate ตรงข้ามกับinconsistent; inconstant
habitually 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ , อย่างเป็นประจำ , chronically; regularly ตรงข้ามกับoccasionally;sporadically
habituate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เคยตัว, ทำให้กลายเป็นนิสัย , ทำให้เคยชิน
habituate to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เคยชินกับ, ทำให้ติดนิสัย , ทำให้คุ้นชินกับ , accustom to; use to
hacienda 【 N 】 แปลว่า: บ้านไร่
hack around 【 mess about 】 แปลว่า: PHRV , ใช้เวลาอย่างเปล่าประโยชน์
hack at 【 PHRV 】 แปลว่า: เฉือน, ตัด, ฟัน , สับ
hack down 【 PHRV 】 แปลว่า: จู่โจม (ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในกีฬาฟุตบอล)
hack down 【 PHRV 】 แปลว่า: ฟันลงมาด้วยขวาน, ตัดลงมาด้วยขวาน , สับลงมาด้วยขวาน , chop down; hew down
hack off 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดออก, สับออก , ฟันออก
hack out 【 PHRV 】 แปลว่า: โค่นด้วยขวาน, ฟันด้วยขวาน , ตัดด้วยขวาน , carve out; hew out
hack out 【 PHRV 】 แปลว่า: วางแผนด้วยความยากลำบาก
hack up 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดออกด้วยมีดหรือของมีคม, ฟันออกด้วยมีดหรือของมีคม, โค่นออกด้วยมีดหรือของมีคม , สับออกด้วยมีดหรือของมีคม
hack1 【 N 】 แปลว่า: การตัด, การสับ , การฟัน
hack1 【 N 】 แปลว่า: การอึกอัก
hack1 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน
hack1 【 VI 】 แปลว่า: เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
hack1 【 VI 】 แปลว่า: ไออย่างรุนแรง , ไอ
hack1 【 VT 】 แปลว่า: จัดการ
hack1 【 VT 】 แปลว่า: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน , ตัด , chop; cut
hack1 【 VT 】 แปลว่า: ตัดถนน
hack1 【 VT 】 แปลว่า: เตะหน้าแข้งคู่ต่อสู้ในกีฬารักบี้ , เตะหน้าแข้ง
hack1 【 VT 】 แปลว่า: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล , แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล
hack2 【 ADJ 】 แปลว่า: จำเจ, น่าเบื่อ , ซ้ำซาก
hack2 【 N 】 แปลว่า: นักเขียนที่ทำงานน่าเบื่อ
hack2 【 N 】 แปลว่า: บริวารนักการเมือง
hack2 【 N 】 แปลว่า: ม้าที่ใช้งานหนัก, ม้าที่เหนื่อยอ่อน , ม้าแก่
hack2 【 N 】 แปลว่า: ม้าให้เช่า
hack2 【 N 】 แปลว่า: แท็กซี่ , รถรับจ้าง , cab; taxi; taxicab
hack2 【 VI 】 แปลว่า: ขับแท็กซี่ , ขับรถรับจ้าง
hack3 【 N 】 แปลว่า: กองอิฐที่ยังไม่ได้เผา
hack3 【 N 】 แปลว่า: หิ้งตากอาหาร
hack3 【 VT 】 แปลว่า: วางบนหิ้ง
hacker 【 N 】 แปลว่า: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เพราะความอยากรู้ เช่น บางคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเจาะเข้าไปดูขั้นตอนในการเชื่อมโปรแกรมที่ทำงานเข้าด้วยกัน , ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์)
hackle1 【 N 】 แปลว่า: สร้อยคอไก่ , ขนยาวรอบคอไก่หรือนก
hackle1 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เรียบ , หวี
hackle2 【 VI 】 แปลว่า: เฉือนอย่างหยาบๆ , ตัดอย่างหยาบ
hackle2 【 VT 】 แปลว่า: เฉือนอย่างหยาบๆ , ตัดอย่างหยาบ
hackly 【 jagged; rough 】 แปลว่า: ADJ , หยาบ
hackney 【 N 】 แปลว่า: รถให้เช่า , รถม้าให้เช่า
hackneyed 【 ADJ 】 แปลว่า: เก่าแก่ , ธรรมดา , trite; unimaginative ตรงข้ามกับfresh; imaginative
hacksaw 【 N 】 แปลว่า: เลื่อยตัดโลหะ
had 【 AUX 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
had as soon do 【 IDM 】 แปลว่า: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น , พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง
had best do 【 IDM 】 แปลว่า: ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
had better 【 AUX 】 แปลว่า: ควรจะ , น่าจะ
had better do 【 IDM 】 แปลว่า: ควรจะทำบางสิ่ง
had it away on his toes 【 SL 】 แปลว่า: หนีอย่างรวดเร็ว
had rather do 【 IDM 】 แปลว่า: ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
had sooner do 【 IDM 】 แปลว่า: ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
haddock 【 N 】 แปลว่า: ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง
Hades 【 N 】 แปลว่า: พญายม , นรก
hadji 【 haji; hajji 】 แปลว่า: N , มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ
hae a penchant for doing something 【 IDM 】 แปลว่า: โน้มเอียงที่จะทำบางสิ่ง , อยากทำบางสิ่ง
haemoglobin 【 N 】 แปลว่า: เม็ดสีนำอ๊อกซิเจนที่อยู่ในเซลล์ของเม็ดเลือดแดง , ฮีโมโกลบิน
haemophilia 【 N 】 แปลว่า: สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด
haemophiliac 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวกับสภาวะเลือดไหลไม่หยุด
haemophiliac 【 N 】 แปลว่า: ผู้ป่วยที่มีสภาวะเลือดไหลไม่หยุด
haemorrhage 【 N 】 แปลว่า: อาการตกเลือด, อาการเลือดไหลไม่หยุด , การตกเลือด
haemorrhage 【 N 】 แปลว่า: สภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรหรือเงินอย่างรุนแรง
haemorrhage 【 VI 】 แปลว่า: เลือดไหลไม่หยุด, เลือดออก , ตกเลือด
hafnium 【 N 】 แปลว่า: ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มี 4 วาเลนซี มีสัญลักษณ์ Hf
haft 【 handle; hilt 】 แปลว่า: N , ด้ามถือของอุปกรณ์หรืออาวุธ
haft 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ด้าม
hag 【 ADJ 】 แปลว่า: แม่มด , หญิงแก่ที่น่าเกลียด
hag 【 N 】 แปลว่า: เลน, ปลัก , ตม , bog; quagmire
hag 【 N 】 แปลว่า: ยายแก่ที่น่าเกลียด , แม่มด
hag 【 N 】 แปลว่า: หญิงแก่ที่น่าเกลียด, แม่มด
haggard 【 ADJ 】 แปลว่า: ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว , ซูบผอม , cadaverous; drawn; gaunt ตรงข้ามกับenergetic; fresh; lively
haggard 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เชื่อง
haggis 【 N 】 แปลว่า: อาหารเครื่องในที่ประกอบด้วยหัวใจ ตับและอื่นๆ ของแกะหรือลูกวัว
haggle 【 bargain 】 แปลว่า: VI , ต่อรองราคา
haggle 【 VI 】 แปลว่า: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง , ทะเลาะ
haggle about 【 bargain about 】 แปลว่า: PHRV , ต่อรองราคาเกี่ยวกับ
haggle for 【 bargain for 】 แปลว่า: PHRV , ต่อรองราคาเพื่อ
haggle over 【 haggle about; bargain about 】 แปลว่า: PHRV , ต่อรองราคา
hagiography 【 hagiology 】 แปลว่า: N , ประวัติชีวิตของนักบุญ
hagiology 【 hagiography 】 แปลว่า: N , ประวัติชีวิตของนักบุญ
hagridden 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความกลัวครอบงำ
hah 【 ha 】 แปลว่า: INT , คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ
haiku 【 hokku 】 แปลว่า: N , บทกวีแบบหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นแบบ 17 พยางค์
hail 【 N 】 แปลว่า: การร้องทัก , การร้องทักทาย
hail 【 VT 】 แปลว่า: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก , ร้องทักทาย , greet; salute
hail down on 【 rain down on 】 แปลว่า: PHRV , หล่นหรือตกลงมาที่
hail from 【 PHRV 】 แปลว่า: มีภูมิลำเนาอยู่ที่ , มาจาก
hail up 【 PHRV 】 แปลว่า: พักค้างคืนในโรงแรม (ใช้ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hail-fellow-well-met 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นมิตรกับทุกคน
hailstone 【 hail 】 แปลว่า: N , ลูกเห็บ
hailstorm 【 N 】 แปลว่า: พายุลูกเห็บ
Hainan 【 N 】 แปลว่า: เกาะไหหลำ
Hainan 【 N 】 แปลว่า: ไหหลำ
hair 【 N 】 แปลว่า: ขน , ผม
hair 【 N 】 แปลว่า: เส้นขน , เส้นผม
hair dryer 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเป่าผม
hair follicle 【 N 】 แปลว่า: รูขุมขนที่ผิวหนัง
hair of the dog that bit one 【 IDM 】 แปลว่า: เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มหลังจากเมาค้าง
hair spray 【 N 】 แปลว่า: น้ำยาสเปรย์ฉีดผมให้ทรงรูป
haircut 【 N 】 แปลว่า: การตัดผม
haircut 【 N 】 แปลว่า: ทรงผม
hairdo 【 N 】 แปลว่า: แบบผม , ทรงผม , coiffure
hairdresser 【 N 】 แปลว่า: ช่างทำผม
hairdressing 【 N 】 แปลว่า: อาชีพตัดผม, อุปกรณ์และน้ำยาสำหรับการแต่งผม, วิธีทำผม , การตัดหรือแต่งผม
hairless 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น , ที่ไม่มีขน
hairline 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แตกต่างกันน้อยมาก
hairline 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่บางเหมือนเส้นผม
hairline 【 N 】 แปลว่า: ไรผม
hairline 【 N 】 แปลว่า: เส้นผม, (การพิมพ์) เส้นคม แบบเส้นคม, การเย็บอย่างละเอียด, ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก , เส้นที่ยาวเรียวมาก
hairnet 【 N 】 แปลว่า: ตาข่ายคลุมผม
hairpiece 【 N 】 แปลว่า: ปอยผมปลอม , วิกผม , toupee; wig
hairpin 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นรูป U
hairpin 【 N 】 แปลว่า: ที่หนีบผมเป็นรูปตัว U, กิ๊บติดผมรูปตัว U , กิ๊บหนีบผมเป็นรูปตัว U , bobby pin; pin
hair-raising 【 bloodcurdling; thrilling 】 แปลว่า: ADJ , น่าขนหัวลุก
hair’s-breadth 【 ADJ 】 แปลว่า: บางที่สุด, น้อยที่สุด , แคบที่สุด
hair’s-breadth 【 N 】 แปลว่า: ระยะที่ใกล้มาก , เส้นยาแดง , fraction; jot
hairsbreadth 【 ADJ 】 แปลว่า: บางที่สุด, น้อยที่สุด , แคบที่สุด
hairsbreadth 【 N 】 แปลว่า: ระยะที่ใกล้มาก , เส้นยาแดง , fraction; jot
hairspray 【 N 】 แปลว่า: น้ำยาสเปรย์ฉีดผมให้ทรงรูป
hairspring 【 spring 】 แปลว่า: N , ขดสปริงขนาดเล็กมากของนาฬิกา
hairstyle 【 N 】 แปลว่า: แบบผม, ทรง , ทรงผม
hairy 【 ADJ 】 แปลว่า: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตราย , ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม)
hairy 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยขน , เต็มไปด้วยผม
Haiti 【 N 】 แปลว่า: ประเทศสาธารณรัฐใน West Indias มีเมืองหลวงชื่อ Port-au-Prince
Haitian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนเฮติ
Haitian 【 N 】 แปลว่า: ประชาชนของไฮติ
haji 【 hajji 】 แปลว่า: N , มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ
hajji 【 haji 】 แปลว่า: N , มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ
halberd 【 N 】 แปลว่า: ดาบด้ามยาว , ง้าว , halbert
halcyon 【 ADJ 】 แปลว่า: สงบสุข , เงียบสงบ , calm; peaceful; tranquil ตรงข้ามกับagitated; disturbed; unsettled
halcyon 【 N 】 แปลว่า: นกเทพยดาที่เชื่อว่ามีอำนาจทำให้ทะเลและคลื่นสงบได้
hale and hearty 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า , กระชุ่มกระชวย , lusty; robust ตรงข้ามกับill; sickly
hale and hearty 【 IDM 】 แปลว่า: มีสุขภาพดี
hale1 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า , กระชุ่มกระชวย , healthy; robust ตรงข้ามกับill; sickly
hale2 【 VT 】 แปลว่า: ลาก, กระชาก , ฉุด , drag; pull
half 【 ADJ 】 แปลว่า: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง , ที่เป็นครึ่งหนึ่ง
half 【 ADV 】 แปลว่า: กึ่งหนึ่ง , ครึ่งหนึ่ง
half 【 N 】 แปลว่า: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง , ครึ่ง (จำนวน) , bisection
half 【 N 】 แปลว่า: ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
half 【 N 】 แปลว่า: เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
Half a loaf is better than none. 【 IDM 】 แปลว่า: มีบางส่วนดีกว่าไม่มีเลย
half cock 【 N 】 แปลว่า: สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิง , ตำแหน่งของนกสับกึ่งจะลั่นไก
half inch 【 SL 】 แปลว่า: ขโมย , จิ๊ก , pinch, steal
half mast 【 SL 】 แปลว่า: ไม่เต็มที่ (เหมือนธงที่ขึ้นเพียงครึ่งเสา)
half mourning 【 N 】 แปลว่า: การไว้ทุกข์น้อย
half note 【 N 】 แปลว่า: ตัวโน้ตที่มีค่าเป็นครึ่งเสียง (ดนตรี)
half time 【 N 】 แปลว่า: เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
half under 【 SL 】 แปลว่า: กึ่งหมดสติ, กึ่งรู้สึกตัว , สลึมสลือ
half-and-half 【 ADV 】 แปลว่า: เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
half-and-half 【 fifty-fifty; half 】 แปลว่า: ADJ , ครึ่งต่อครึ่ง
half-and-half 【 N 】 แปลว่า: ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่าๆ กัน
half-asleep 【 ADJ 】 แปลว่า: ครึ่งหลับครึ่งตื่น , เคลิ้ม , half-awake
halfback 【 half 】 แปลว่า: N , ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
half-baked 【 ADJ 】 แปลว่า: คาราคาซัง , ครึ่งๆ กลางๆ
half-blood 【 N 】 แปลว่า: ลูกครึ่ง , ลูกผสม , half-breed; half-caste
half-breed 【 N 】 แปลว่า: คนครึ่งชาติ , ลูกครึ่ง , half-blood; half-caste
half-brother 【 N 】 แปลว่า: พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-caste 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นลูกผสม , ที่เป็นลูกครึ่ง
half-caste 【 N 】 แปลว่า: ลูกผสม , ลูกครึ่ง , half-blood; half-breed
half-dead 【 ADJ 】 แปลว่า: เหนื่อยแทบตาย , เหนื่อยมากๆ , exhausted; worn-out
half-finished 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ยังไม่เสร็จ, ที่ยังทำไม่เสร็จ , ที่ยังค้างคา , incomplete; unfinished ตรงข้ามกับcomplete; finished
half-hearted 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น , ไม่เต็มใจ , lukewarm; unenthusiastic ตรงข้ามกับenthusiastic; vibrant
half-life 【 N 】 แปลว่า: ค่ากึ่งชีวิต
half-mast 【 N 】 แปลว่า: การลดธงครึ่งเสา
half-moon 【 N 】 แปลว่า: พระจันทร์ครึ่งวง , พระจันทร์ครึ่งดวง
halfpenny 【 N 】 แปลว่า: เหรียญบรอนซ์ของอังกฤษมีค่าเท่ากับครึ่งเพนนี (เลิกใช้ในปี ค.ศ.1971)
halfpenny 【 trifling; trivial 】 แปลว่า: ADJ , ที่มีค่าน้อยมาก
half-sister 【 N 】 แปลว่า: พี่น้องผู้หญิงที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
halftime 【 half 】 แปลว่า: N , เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
halfway 【 ADJ 】 แปลว่า: ครึ่งเดียว, ครึ่ง , ครึ่งทาง , in-between; midway
halfway 【 ADV 】 แปลว่า: ครึ่งเดียว, ครึ่ง , ครึ่งทาง
halfway house 【 N 】 แปลว่า: สถานที่พักฟื้นทางจิตใจ
halfway house 【 N 】 แปลว่า: สถานที่พักระหว่างทาง
half-wit 【 N 】 แปลว่า: คนงี่เง่า , คนโง่ , idiot; imbecile; simpleton
halibut 【 N 】 แปลว่า: ปลาที่มีลำตัวแบนจำพวก Hippoglossus
halitosis 【 bad breath 】 แปลว่า: N , ภาวะที่มีกลิ่นปาก
hall 【 corridor; passageway 】 แปลว่า: N , ระเบียงหรือทางเดินในตึก
hall 【 N 】 แปลว่า: บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
hall 【 N 】 แปลว่า: ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก
hall 【 N 】 แปลว่า: ห้องโถง , หอประชุม
hall 【 N 】 แปลว่า: หอ , หอพักสำหรับนักศึกษา
hallelujah 【 halleluiah 】 แปลว่า: INT , คำอุทานสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
halliard 【 halyard 】 แปลว่า: N , เชือกชักใบเรือขึ้นลง
hallmark 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหมายแสดงว่ามีคุณภาพสูง , ตราแสดงว่ามีมาตรฐานสูง , mark; trademark
hallo 【 INT 】 แปลว่า: เสียงกู่, เสียงเรียก , เสียงร้องเรียก , halloa; halloo
hallo 【 N 】 แปลว่า: การกู่ร้อง , การร้องเรียก
hallo 【 VI 】 แปลว่า: กู่, กู่ร้อง , ร้องเรียก
halloo 【 INT 】 แปลว่า: เสียงกู่, เสียงเรียก , เสียงร้องเรียก , hallo; halloa
halloo 【 N 】 แปลว่า: การกู่ร้อง , การร้องเรียก
halloo 【 VI 】 แปลว่า: กู่, กู่ร้อง , ร้องเรียก
hallow 【 consecrate; sanctify ตรงข้ามกับdesecrate; profane 】 แปลว่า: VT , ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
hallowed 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นที่เคารพนับถือ, เป็นที่สักการบูชา , ศักดิ์สิทธิ์ , sacred; sacrosanct
Halloween 【 N 】 แปลว่า: ตอนเย็นหรือคืนวันที่ 31 ตุลาคม
hallucinate 【 imagine 】 แปลว่า: VT , ทำให้เกิดภาพหลอนประสาท
hallucinate 【 VI 】 แปลว่า: เกิดภาพหลอน
hallucination 【 N 】 แปลว่า: การเห็นภาพหลอน , อาการประสาทหลอน , illusion
hallucinogen 【 N 】 แปลว่า: ยาหลอนประสาท , สารเคมีที่ทำให้หลอนประสาท เช่น LSD
hallway 【 foyer; hall; lobby 】 แปลว่า: N , ห้องที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึกซึ่งมีประตูนำไปสู่ห้องอื่น
halo 【 N 】 แปลว่า: ความรุ่งโรจน์
halo 【 N 】 แปลว่า: ฉัพพรรณรังสี , รัศมี , glory; nimbus
halo 【 VI 】 แปลว่า: มีรัศมี, ล้อมรอบด้วยรัศมี , ทรงกลด
halogen 【 N 】 แปลว่า: ธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
halogenous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวกับธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
halt1 【 N 】 แปลว่า: การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว , การหยุดชั่วคราว , intermission; pause
halt1 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง , หยุด
halt1 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หยุด
halt2 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ขาเป๋ , ที่เป็นง่อย
halt2 【 VI 】 แปลว่า: สองจิตสองใจ , ลังเล , hesitate
halter 【 N 】 แปลว่า: เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า
halting 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่อึกอัก, ที่ลังเล , ที่ตะกุกตะกัก , hesitant; indecisive; uncertain
halve 【 bisect; divide; split ตรงข้ามกับunite 】 แปลว่า: VT , แบ่งครึ่ง
halves 【 N 】 แปลว่า: พหูพจน์ของ half
halyard 【 halliard 】 แปลว่า: N , เชือกชักใบเรือขึ้นลง
ham 【 SL 】 แปลว่า: นักแสดง
ham up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำมารยา , ทำอวดตัว , camp up
ham1 【 N 】 แปลว่า: ขาหมูรมควัน , เนื้อขาหมูรมควัน , gammon
ham2 【 N 】 แปลว่า: การแสดงด้วยอารมณ์ที่เกินความเป็นจริง , นักแสดงที่แสดงเกินบทบาท
hamburger 【 N 】 แปลว่า: แฮมเบอร์เกอร์ , ขนมปังยัดใส้เนื้อสัตว์ , beefburger; hamburg
ham-handed 【 SL 】 แปลว่า: อืดอาด, ไม่คล่องแคล่ว, ไม่ว่องไว , งุ่มง่าม
hamlet 【 N 】 แปลว่า: หมู่บ้านเล็กๆ
hammer 【 N 】 แปลว่า: ค้อน
hammer 【 SL 】 แปลว่า: คันเร่ง
hammer 【 VT 】 แปลว่า: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ , ตอก
hammer and sickle 【 N 】 แปลว่า: สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์เป็นรูปค้อนกับเคียว
hammer at 【 PHRV 】 แปลว่า: เคาะ , ดีด
hammer at 【 PHRV 】 แปลว่า: ทุบด้วยค้อน , ตอกด้วยค้อน , knock at
hammer away at 【 PHRV 】 แปลว่า: ตอกย้ำ
hammer away at 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำการศึกษาหรือทำงาน
hammer away at 【 PHRV 】 แปลว่า: รัวยิงไม่หยุด, กราดใส่, ระดมยิงต่อเนื่อง , ยิงไปที่ (อย่างต่อเนื่อง)
hammer down 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้ค้อนตอกเพื่อยึด , ตอก (ตะปูด้วยค้อน) ยึด
hammer home 【 PHRV 】 แปลว่า: ตอกย้ำ , เน้นย้ำ
hammer in 【 drive in; pound in 】 แปลว่า: PHRV , ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป
hammer in 【 PHRV 】 แปลว่า: พร่ำสอน, พร่ำสั่งสอน , ตอกย้ำ , beat in; din in; drill in; drive in; pump in
hammer in 【 PHRV 】 แปลว่า: พังเข้าไป
hammer into 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป
hammer into 【 PHRV 】 แปลว่า: พร่ำสอนสั่ง , ตอกย้ำ , beat into; din in; drill into; drive into
hammer into 【 PHRV 】 แปลว่า: ตอกให้เป็นรูปร่าง , ตีให้เป็นรูปเป็นร่างด้วยค้อน , beat into; pound into
hammer on 【 knock at 】 แปลว่า: PHRV , ทุบเสียงดัง
hammer out 【 PHRV 】 แปลว่า: เคาะ (แป้นเปียโน, พิมพ์ดีด)
hammer out 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอนด้วยค้อน , ดึงด้วยค้อน
hammer out 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีหรือทุบด้วยค้อน
hammer out 【 PHRV 】 แปลว่า: ตอกให้แบน , ตีให้แบนด้วยค้อน
hammer out 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้ผลสรุป, ได้คำตอบ , พูดคุยในรายละเอียดและตัดสินใจได้
hammered 【 drunk 】 แปลว่า: SL , ดื่มเหล้า
hammerhead 【 N 】 แปลว่า: ส่วนหัวของค้อน, ค้างคาวกินผลไม้ในแถบแอฟริกาจำพวก Hypsignathus monstrosus มีหัวโต, นกน้ำขายาวแถบแอฟริกาจำพวก Scopus umbretta , ปลาฉลามหัวค้อน จำพวก Sphyrna
hammock 【 N 】 แปลว่า: เปลญวน
hammy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแสดงเลยเถิดไป, เกินไป, เกินความจริง , เกี่ยวกับการที่แสดงเลยเถิด , impassioned; emotive ตรงข้ามกับunsentimental
hamper 【 hinder; hobble; impede ตรงข้ามกับfree; liberate 】 แปลว่า: VT , ทำให้หยุดชะงัก
hampton 【 SL 】 แปลว่า: อวัยวะเพศชาย
hamster 【 N 】 แปลว่า: สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่ง ในตระกูล Muridae
hamstring 【 cripple; lame 】 แปลว่า: VT , ตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา (ทำให้ขาพิการ)
hamstring 【 N 】 แปลว่า: เอ็นร้อยหวาย
hand 【 aid; assistance; help ตรงข้ามกับhindrance; obstruction 】 แปลว่า: N , ความช่วยเหลือ
hand 【 applause; clap 】 แปลว่า: N , การปรบมือ
hand 【 N 】 แปลว่า: อำนาจ , การควบคุม
hand 【 N 】 แปลว่า: ฝ่าย , ขาไพ่
hand 【 N 】 แปลว่า: เข็มนาฬิกา
hand 【 N 】 แปลว่า: คนงาน
hand 【 N 】 แปลว่า: ความมีส่วนร่วม
hand 【 N 】 แปลว่า: ความชำนาญ , ความสามารถ
hand 【 N 】 แปลว่า: ผู้เชี่ยวชาญ
hand 【 N 】 แปลว่า: ไพ่ที่ถืออยู่บนมือ
hand 【 N 】 แปลว่า: หัตถ์, กร , มือ
hand 【 N 】 แปลว่า: ลายมือ (การเขียนหนังสือ)
hand 【 N 】 แปลว่า: ลูกเรือ
hand 【 N 】 แปลว่า: อิทธิพล
hand 【 VT 】 แปลว่า: จูง
hand 【 VT 】 แปลว่า: ส่งให้, ยื่นให้ , ส่ง (ด้วยมือ)
hand back 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งกลับด้วยมือ, ยื่นคืนให้ , คืนด้วยมือ , get back; have back
hand back 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา
hand brake 【 N 】 แปลว่า: เบรกมือ (ของรถจักรยานหรือจักรยานยนต์)
hand down 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้ลงจาก (พาหนะ)
hand down 【 PHRV 】 แปลว่า: มอบให้คนรุ่นต่อมา , ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง
hand down 【 PHRV 】 แปลว่า: ประกาศเป็นทางการ
hand down 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้ (คนที่เด็กกว่าในครอบครัวได้ใช้ต่อ) , ส่งต่อ (คนที่เด็กกว่าในครอบครัวได้ใช้ต่อ)
hand down 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งให้ , ส่งไปให้ , hand up; pass down; pass up
hand grenade 【 grenade; pineapple 】 แปลว่า: N , ระเบิดมือ
hand in 【 hand down; hand out; hand up 】 แปลว่า: PHRV , ส่งขึ้น (รถ)
hand in 【 PHRV 】 แปลว่า: ยื่นให้ , มอบให้ (ด้วยมือ) , give in; give into; pass in
hand in glove (with) 【 IDM 】 แปลว่า: สนิทสนมกับบางคนมาก , ใกล้ชิดกับบางคนมาก
hand in hand 【 IDM 】 แปลว่า: จูงมือกัน , จับมือกัน
hand it out 【 IDM 】 แปลว่า: ตำหนิ, ดุด่า, ดุว่า , ลงโทษ , dish out
hand it to 【 PHRV 】 แปลว่า: ชื่นชม
hand lens 【 hand glass 】 แปลว่า: N , แว่นขยาย
hand off 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักออกไปด้วยมือ (กีฬารักบี้)
hand on 【 hand over 】 แปลว่า: PHRV , มอบอำนาจให้กับ
hand on 【 pass along; pass down 】 แปลว่า: PHRV , ส่ง (ข้อมูล) ให้
hand on 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ
hand on 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งต่อ, สืบทอด , ส่งมอบให้ต่อ , pass on
hand out 【 distribute 】 แปลว่า: VT , แจกจ่าย
hand out 【 PHRV 】 แปลว่า: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ , แจกจ่าย
hand out 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งหรือยกออกมาจากรถ
hand over 【 hand on 】 แปลว่า: PHRV , มอบอำนาจให้กับ
hand over 【 PHRV 】 แปลว่า: ยื่นให้ , ส่ง (บางสิ่ง) ให้ด้วยมือ
hand over 【 VT 】 แปลว่า: ส่งให้, เอาออกมาให้, ยอมให้ , ยื่นให้ , give up; surrender
hand round 【 PHRV 】 แปลว่า: ยื่นให้ทุกคน , ส่งให้ทุกคนด้วยมือ , pass round
hand shandy 【 SL 】 แปลว่า: การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง , การช่วยตัวเอง , masturbate
hand to 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งให้ , มอบให้
hand up 【 pass up 】 แปลว่า: PHRV , ส่งขึ้นไปด้วยมือ
hand up 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้ปีน , ช่วยฉุดขึ้น , hand out
hand up 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งต่อ , ยื่นต่อ
handbag 【 N 】 แปลว่า: กระเป๋าหิ้วของผู้หญิง , กระเป๋าถือของผู้หญิง , bag; purse
handball 【 N 】 แปลว่า: แฮนด์บอล , กีฬาตีลูกด้วยมือ
handbasket 【 N 】 แปลว่า: ตระกร้า , กระเช้า
handbill 【 flier; throwaway 】 แปลว่า: N , ใบปลิว
handbook 【 N 】 แปลว่า: คู่มือ, ตำราคู่มือ , หนังสือคู่มือ , manual
handcart 【 N 】 แปลว่า: รถลากขนาดเล็ก , รถเข็นขนาดเล็ก
handclap 【 applause; clap 】 แปลว่า: N , การตบมือ
handcuff 【 confine; manacle; restrain ตรงข้ามกับfree; loose; unchain 】 แปลว่า: VT , ใส่กุญแจมือ
handcuff 【 N 】 แปลว่า: กุญแจมือ
handful 【 N 】 แปลว่า: จำนวนหนึ่งกำมือ , หนึ่งกำมือ
handgun 【 N 】 แปลว่า: ปืนพก, ปืนสั้น , ปืนที่สามารถยิงด้วยมือเดียว
handicap 【 N 】 แปลว่า: ความพิการ
handicap 【 N 】 แปลว่า: ข้อเสียเปรียบ , อุปสรรค , disadvantage; hindrance; impediment ตรงข้ามกับadvantage; benefit
handicap 【 VT 】 แปลว่า: เป็นเครื่องกีดขวาง , เป็นอุปสรรคแก่
handicapped 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สมประกอบ , ซึ่งพิการ , crippled; disabled ตรงข้ามกับable-bodied
handicapped 【 N 】 แปลว่า: คนไม่สมประกอบ , คนพิการ
handicraft 【 N 】 แปลว่า: งานฝีมือ , หัตถกรรม , craft; handiwork
handicraftsman 【 N 】 แปลว่า: ช่างหัตถกรรม , ช่างฝีมือ , craftsman
handily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว , อย่างชำนาญ , adeptly; proficiently; skillfully ตรงข้ามกับunadroitly
handiness 【 N 】 แปลว่า: ความชำนาญ , ความคล่องแคล่ว , proficiency; skillfulness
handiwork 【 craft; handicraft 】 แปลว่า: N , งานหัตถกรรม
hand-job 【 SL 】 แปลว่า: การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง , การช่วยตัวเอง (ผู้ชาย) , masturbate
handkerchief 【 N 】 แปลว่า: ผ้าเช็ดหน้า
handle 【 N 】 แปลว่า: ที่ถือ, ด้าม, มือถือ, มือจับ, หูจับ , ที่จับ , haft;shaft
handle 【 N 】 แปลว่า: ความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จ , โอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
handle 【 VT 】 แปลว่า: จัดการ , ดูแล , cope; deal with
handle 【 VT 】 แปลว่า: จับ , ถือ
handlebar 【 N 】 แปลว่า: ราวสำหรับมือจับ, ด้ามจับจักรยานสำหรับไว้หันเลี้ยว , ที่สำหรับมือจับ
handler 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดูแล , ผู้จัดการ , manager
handmade 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้มือทำ , ซึ่งทำด้วยมือ , handcrafted ตรงข้ามกับmachine-made; manufactured
handmaid 【 handmaiden 】 แปลว่า: N , สาวใช้
hand-me-down 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ใช้แล้ว , ที่ผ่านมือจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง , secondhand; used ตรงข้ามกับbrand-new; new; unused
hand-me-down 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว , สิ่งของที่ใช้แล้ว
handout 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ให้เป็นทาน , ของให้ทาน , alms; donation
handpick 【 VT 】 แปลว่า: เก็บเกี่ยวด้วยมือ , หยิบด้วยมือ
handrail 【 N 】 แปลว่า: ราวบันได, พนักบันได , ราวมือจับ , rail
hand’s breadth 【 handbreadth; hand’s-breadth 】 แปลว่า: N , ความกว้างของฝ่ามือ
hands-down 【 ADJ 】 แปลว่า: ง่ายดาย, ไม่ยาก , ได้มาอย่างง่ายดาย , easy
hands-down 【 ADJ 】 แปลว่า: ยอมรับโดยปราศจากคำถาม , ยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัย , unquestionable
handshake 【 handclasp 】 แปลว่า: N , การจับมือกับคนอื่นเพื่อทักทายหรือบอกลา
hands-off 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ก้าวก่าย , ไม่ยุ่ง
handsome 【 ADJ 】 แปลว่า: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง , เมตตากรุณา
handsome 【 ADJ 】 แปลว่า: หล่อ, งาม, ดูดี , รูปหล่อ , attractive; good-looking; nice-looking ตรงข้ามกับugly; unattractive; unpleasing
hands-on 【 SL 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
handspring 【 N 】 แปลว่า: การตีลังกาโดยใช้มือทั้งสองยันพื้น
hand-to-hand 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งประชิด, ซึ่งเข้าไปใกล้ , ซึ่งประชิดตัว , close
hand-to-mouth 【 ADJ 】 แปลว่า: หากินไปวันๆ หนึ่ง , หาเช้ากินค่ำ
handwork 【 handicraft; handiwork 】 แปลว่า: N , งานฝีมือ
handwoven 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งจักสานด้วยมือ , ซึ่งทอด้วยมือ
handwrite 【 VT 】 แปลว่า: เขียนด้วยมือ
handwriting 【 N 】 แปลว่า: ลายมือ , ลายมือเขียน
handwritten 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เขียนด้วยมือ โดยใช้ปากกา ดินสอและอื่นๆ
handwrought 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ทำด้วยมือ (โดยเฉพาะการใช้ค้อนตอก)
handy 【 ADJ 】 แปลว่า: ใกล้มือ , สะดวก , on hand ตรงข้ามกับfar-off
handyman 【 jack-of-all-trades 】 แปลว่า: N , คนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆ
handyman 【 N 】 แปลว่า: ช่างซ่อมบำรุง , ช่างซ่อม
hang 【 VT 】 แปลว่า: ห้อย , แขวน , dangle; suspend
hang 【 VT 】 แปลว่า: ฆ่าด้วยการแขวนคอ
hang a huey 【 SL 】 แปลว่า: เลี้ยวกลับ
hang a left 【 SL 】 แปลว่า: เลี้ยวซ้าย
hang a louie 【 SL 】 แปลว่า: เลี้ยวซ้าย
hang about 【 bang around; kick about 】 แปลว่า: PHRV , คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
hang about 【 PHRV 】 แปลว่า: ขู่ให้กลัว
hang about 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆพัฒนา , ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
hang about 【 PHRV 】 แปลว่า: สนิทสนมกับ , เป็นเพื่อนกับ
hang about1 【 hang around; hang round 】 แปลว่า: PHRV , คอยโดยไม่ทำอะไร
hang about2 【 hang around; hang round 】 แปลว่า: PHRV , แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย
hang around 【 bang around; kick about 】 แปลว่า: PHRV , คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
hang around 【 PHRV 】 แปลว่า: ขู่ให้กลัว
hang around 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆพัฒนา , ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
hang around 【 PHRV 】 แปลว่า: สนิทสนมกับ , เป็นเพื่อนกับ
hang around 【 VI 】 แปลว่า: เดินไปเดินมา, ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ , เตร็ดเตร่ , loiter
hang around1 【 hang about; hang round 】 แปลว่า: PHRV , คอยโดยไม่ทำอะไร
hang around2 【 hang about; hang round 】 แปลว่า: PHRV , แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย
hang back 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ค่อยแน่ใจ , ลังเล , hang off; hold aloof; keep at; keep off; stand aloof; stand apart; stand off
hang behind 【 PHRV 】 แปลว่า: ชักช้าที่จะเข้าร่วม , ตามไม่ทัน
hang by 【 PHRV 】 แปลว่า: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ , ห้อยอยู่กับ , hang from
hang down 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่ำลงมา, โน้มลงมา , ห้อยลงมา
hang fire 【 IDM 】 แปลว่า: ล่าช้า , รอคอย
hang from 【 PHRV 】 แปลว่า: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ , ห้อยอยู่กับ , hang by
hang glider 【 N 】 แปลว่า: เครื่องร่อนโครงสร้างเบาและปีกกว้าง มีคานยาวให้ผู้ร่อนยึดจับไว้สำหรับควบคุมการร่อน
hang in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำต่อไป (ทั้งๆที่ยากมาก) (มักใช้ในการสั่งและเป็นคำไม่เป็นทางการ)
hang in the balance 【 IDM 】 แปลว่า: (สถานการณ์) ไม่แน่นอนว่าจะจบด้วยดีหรือร้าย
hang in the balance 【 IDM 】 แปลว่า: ยังไม่ตัดสินใจ , อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ
hang in there 【 IDM 】 แปลว่า: พยายามต่อไป
hang it 【 PHRV 】 แปลว่า: คำสบถเมื่อโกรธ ตกใจ หรือประหลาด
hang it up 【 SL 】 แปลว่า: เลิกทำ , ยกเลิก
hang loose 【 IDM 】 แปลว่า: สงบใจเอาไว้ , ใจเย็นๆ
hang loose 【 SL 】 แปลว่า: ใจเย็นๆ , สงบสติไว้ , stay loose
hang off 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ค่อยแน่ใจ , ลังเล , hang back
hang on1 【 hold on 】 แปลว่า: PHRV , ถือสาย (โทรศัพท์) ไว้ก่อน
hang on1 【 PHRV 】 แปลว่า: ถือต่อไป, ยกหูไว้ก่อน , ถือสายไว้ก่อน , hold on
hang on1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทนต่อไป , สู้ต่อไป , hold on; last out; stick out
hang on2 【 hang onto 】 แปลว่า: PHRV , เกาะติดกับ
hang on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงน้ำหนักบน, ดึง , กด , hold onto
hang on2 【 PHRV 】 แปลว่า: เปลี่ยนไปตาม , ขึ้นอยู่กับ , hinge on; pivot on; ride on
hang on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ตั้งใจฟัง
hang on2 【 PHRV 】 แปลว่า: เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang one on 【 IDM 】 แปลว่า: ชก , ต่อย (คำไม่เป็นทางการ)
hang one on 【 IDM 】 แปลว่า: ออกไปเมา (ข้างนอก)
hang onto 【 cling onto; cling to; hold onto; stick to 】 แปลว่า: PHRV , พยายามเก็บหรือรักษา
hang onto 【 PHRV 】 แปลว่า: เกาะติดกับ
hang onto 【 PHRV 】 แปลว่า: ถือไว้แน่น , จับไว้แน่น , hang on; hold onto
hang onto 【 PHRV 】 แปลว่า: สนับสนุน , ช่วยเหลือ
hang out 【 PHRV 】 แปลว่า: ยื่นออกไป , ชะโงกออกไป , lean out
hang out 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้เวลามาก (คำไม่เป็นทางการ)
hang out for 【 hold out of; stand out for; stick out for 】 แปลว่า: PHRV , เรียกร้อง
hang over1 【 PHRV 】 แปลว่า: ชะโงกมาใกล้, อยู่เหนือ , เข้ามาใกล้
hang over1 【 PHRV 】 แปลว่า: ดำเนินต่อไป
hang over2 【 PHRV 】 แปลว่า: แวดล้อม, ทำให้ตกอยู่ในสภาพ , ล้อมรอบ , hover over
hang over2 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบ , แวดล้อม , hover over
hang ralph 【 SL 】 แปลว่า: เลี้ยวขวา
hang round 【 bang around; kick about 】 แปลว่า: PHRV , คอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
hang round 【 PHRV 】 แปลว่า: ขู่ให้กลัว
hang round 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆพัฒนา , ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
hang round 【 PHRV 】 แปลว่า: สนิทสนมกับ , เป็นเพื่อนกับ
hang round1 【 hang about; hang around 】 แปลว่า: PHRV , คอยโดยไม่ทำอะไร
hang round2 【 hang about; hang around 】 แปลว่า: PHRV , แขว่งไปมาจากหรือรอบส่วนของร่างกาย
hang together 【 PHRV 】 แปลว่า: แขวนไว้กับ
hang together 【 PHRV 】 แปลว่า: ถูกแขวนคอ
hang up 【 hold back; hold off 】 แปลว่า: PHRV , ทำให้ล่าช้า
hang up 【 PHRV 】 แปลว่า: แขวน
hang up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้วิตกกังวล , ทำให้ยุ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
hang up 【 PHRV 】 แปลว่า: ผูก (ม้า) ไว้กับเสา (คำไม่เป็นทางการ)
hang up 【 ring off 】 แปลว่า: PHRV , วางหูโทรศัพท์ลง
hang up 【 VI 】 แปลว่า: วางสาย, วางหูโทรศัพท์เข้าที่เดิม , วางหู
hang up 【 VT 】 แปลว่า: ห้อย , แขวน , dangle; suspend
hang upon 【 hang onto 】 แปลว่า: PHRV , เกาะติดกับ
hang upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงน้ำหนักบน, ดึง , กด , hold onto
hang upon 【 PHRV 】 แปลว่า: เปลี่ยนไปตาม , ขึ้นอยู่กับ , hinge on; pivot on; ride on
hang upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ตั้งใจฟัง
hang upon 【 PHRV 】 แปลว่า: เอาใจใส่กับ (อย่างมาก)
hang with 【 PHRV 】 แปลว่า: แขวน (บางสิ่ง) ไว้กับ
hangar 【 N 】 แปลว่า: โรงซ่อมเครื่องบิน , โรงเก็บเครื่องบิน
hangdog 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าอับอาย , น่าละอาย , ashamed; shamefaced
hangdog 【 N 】 แปลว่า: คนที่น่าเหยียดหยาม , คนที่น่าดูถูก
hanging 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ถูกตัดสินให้ถูกแขวนคอ
hanging 【 gallows 】 แปลว่า: N , การแขวนคอ
hanging 【 SL 】 แปลว่า: ไม่น่าพึงพอใจ, แย่ , เลวร้าย , horrible
hangman 【 N 】 แปลว่า: เพชฌฆาต (ที่แขวนคอนักโทษ)
hangman’s knot 【 N 】 แปลว่า: ปมแขวนคอ
hangout 【 haunt; purlieu 】 แปลว่า: N , ที่ที่คนๆ หนึ่งชอบไปเป็นประจำ (คำสแลง)
hangover 【 crapulence; morning after 】 แปลว่า: N , อาการเมาค้าง
hangover 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ค้างอยู่
hang-up 【 fixation; obsession 】 แปลว่า: N , สิ่งที่กังวลอยู่ (คำไม่เป็นทางการ)
hank 【 N 】 แปลว่า: ม้วน (ด้าย ไหม ลวด) , ขด (ด้าย ไหม ลวด)
Hank Marvin 【 starving 】 แปลว่า: SL , หิวมาก
hanker 【 VI 】 แปลว่า: ปรารถนาอย่างแรงกล้า , อยากได้เป็นอย่างมาก , aspire; crave; yearn
hanker after 【 hanker for 】 แปลว่า: PHRV , ปรารถนา (บางสิ่ง) อย่างมาก
hanker for 【 hanker after 】 แปลว่า: PHRV , ปรารถนา (บางสิ่ง) อย่างมาก
hankie 【 handkerchief 】 แปลว่า: N , ผ้าเช็ดหน้า (คำไม่เป็นทางการ)
hanky 【 handkerchief 】 แปลว่า: N , ผ้าเช็ดหน้า (คำไม่เป็นทางการ)
hanky-panky 【 N 】 แปลว่า: นิสัยที่ไม่ดี , ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม , mischief; monkey business; trick
Hanoi 【 N 】 แปลว่า: ชื่อเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม , เมืองฮานอย
Hanoi 【 N 】 แปลว่า: ชื่อเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม , ฮานอย
hansom 【 hansom cab 】 แปลว่า: N , รถม้า 2 ล้อชนิดหนึ่ง
Hanuman 【 N 】 แปลว่า: ตัวละครลิงซึ่งเป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ , หนุมาน
hap 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เกิดขึ้น , เหตุการณ์ (คำโบราณ) , happening; occurrence
hap 【 VI 】 แปลว่า: เกิดขึ้น , ปรากฏ (คำโบราณ) , happen; occur
haphazard 【 ADJ 】 แปลว่า: ส่งเดช, ตามบุญตามกรรม , ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ , hit-or-miss; random ตรงข้ามกับdetermined; specific
haphazardly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างส่งเดช, อย่างตามบุญตามกรรม , ซึ่งเกิดชึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ , casually; randomly ตรงข้ามกับdeterminedly; specifically
hapless 【 ADJ 】 แปลว่า: อาภัพ, อับโชค, ซวย , เคราะห์ร้าย , luckless; unfortunate; unlucky ตรงข้ามกับfortunate; lucky
haply 【 ADV 】 แปลว่า: อาจจะ , บางที (คำโบราณ) , maybe; perhaps
happen 【 VI 】 แปลว่า: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น , ปรากฏ , befall; occur; take place
happen 【 VI 】 แปลว่า: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น , พบโดยบังเอิญ
happen along 【 PHRV 】 แปลว่า: มาถึงโดยบังเอิญ
happen on 【 PHRV 】 แปลว่า: บังเอิญเจอ , พบโดยบังเอิญ , blunder on; chance on; come across
happen to 【 PHRV 】 แปลว่า: เกิดขึ้นกับ
happen to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้พัง, ทำให้หาย , ทำให้เสียหาย
happen upon 【 PHRV 】 แปลว่า: บังเอิญเจอ , พบโดยบังเอิญ , happen on
happening 【 N 】 แปลว่า: เหตุการณ์, เรื่องราว , ปรากฏการณ์ , event; incident; occurrence
happily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างร่าเริง , อย่างมีความสุข , contentedly; joyously; joyfully
happiness 【 N 】 แปลว่า: ความสงบสุข, ความสบายใจ, ความรื่นรมย์, ความสุขใจ , ความสุข , delight; felicity; merriment ตรงข้ามกับsadness; unhappiness
happy 【 ADJ 】 แปลว่า: มีโชค , โชคดี
happy 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นสุข, สำราญ, สบาย, เบิกบาน, รื่นเริง, สุขใจ , มีความสุข , delightful; joful; merry ตรงข้ามกับdown; sad; unhappy
happy juice 【 SL 】 แปลว่า: เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ (เช่น เหล้า, ไวน์, เบียร์)
happy-go-lucky 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน , สบายอกสบายใจ , carefree; cheerful
hara-kiri 【 N 】 แปลว่า: การฆ่าตัวตายโดยคว้านท้องของคนญี่ปุ่น, การทำฮาราคีรี , การคว้านท้อง , seppuku
harangue 【 N 】 แปลว่า: คำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
harangue 【 VI 】 แปลว่า: กล่าวคำปราศรัยที่ยื่ดยาดและรุนแรง
harass 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้อัดอั้นตันใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้เจ็บปวด , ทำให้ลำบากใจ
harass 【 VT 】 แปลว่า: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง , รบกวน , annoy; badger; bother
harbinger 【 N 】 แปลว่า: ผู้สืบข่าวที่ไปล่วงหน้าก่อน
harbor 【 N 】 แปลว่า: ท่าจอดเรือ, ท่า , ท่าเรือ , haven; port
harbor 【 VI 】 แปลว่า: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ , จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ
harbor 【 VT 】 แปลว่า: ปิดบัง, ซ่อนเร้น , เก็บไว้ในใจ
harbor 【 VT 】 แปลว่า: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ , จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ
harbormaster 【 N 】 แปลว่า: นายท่า
harbour 【 N 】 แปลว่า: ท่าจอดเรือ, ท่า , ท่าเรือ , haven; port
harbour 【 VI 】 แปลว่า: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ , จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ
hard 【 ADJ 】 แปลว่า: หนัก , (อากาศ) รุนแรง
hard 【 ADJ 】 แปลว่า: ดุดัน, ไร้เมตตา , แข็งกระด้าง
hard 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยปัญหา
hard 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ต้องใช้ความพยายามมาก
hard 【 ADJ 】 แปลว่า: แท้จริง , เป็นจริง
hard 【 ADJ 】 แปลว่า: ลำบาก , ยาก
hard 【 ADV 】 แปลว่า: โดยใช้สมาธิ
hard 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแรง , โดยแรง , forcefully; strenuously; vigorously ตรงข้ามกับgently
hard 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างทรหด , อย่างใช้ความพยายามมาก
hard 【 firm; rigid; stiff ตรงข้ามกับsoft; yielding 】 แปลว่า: ADJ , แข็ง
hard cash 【 IDM 】 แปลว่า: เงินสด
hard copy 【 printout 】 แปลว่า: N , ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ลงกระดาษ
hard core 【 N 】 แปลว่า: หัวกะทิ, ผู้ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆ , บุคคลที่เป็นแกนกลาง
hard disk 【 N 】 แปลว่า: ฮาร์ดดิสก์ , จานแม่เหล็กเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่มากกว่าแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลแบบบาง (floppy disk) (คอมพิวเตอร์)
hard drug 【 ecat> 】 แปลว่า: N , ยาเสพติดให้โทษที่รุนแรงมาก เช่น เฮโรอีน โคเคน
hard goods 【 N 】 แปลว่า: ครุภัณฑ์
hard labor 【 N 】 แปลว่า: การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labour 【 N 】 แปลว่า: การให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard nut to crack 【 IDM 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งที่ยากจะจัดการ (คำไม่เป็นทางการ)
hard of hearing 【 IDM 】 แปลว่า: ได้ยินไม่ชัด , ไม่ค่อยได้ยิน
hard palate 【 N 】 แปลว่า: เพดานแข็ง (ภายในปาก)
hard pressed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ , ซึ่งประสบกับความยากลำบาก , anguished; wretched
hard rock 【 N 】 แปลว่า: ดนตรีร็อกที่มีจังหวะตีแบบง่ายๆ หนักแน่นและเสียงดัง
hard sell 【 ecat> 】 แปลว่า: N , การขายของแบบยัดเยียด (คำไม่เป็นทางการ)
hard sell 【 SL 】 แปลว่า: การพยายามขายหรือโฆษณาสินค้า
hard to swallow 【 SL 】 แปลว่า: ไม่อยากเชื่อ
hard water 【 ecat> 】 แปลว่า: N , น้ำกระด้าง
hard-and-fast rule 【 IDM 】 แปลว่า: กฎระเบียบที่เคร่งครัด
hardback 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นปกแข็ง
hardback 【 hardcover 】 แปลว่า: N , หนังสือปกแข็ง
hard-bitten 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแกร่งจากการต่อสู้มามาก , แข็งแกร่งจากประสบการณ์
hardboiled 【 SL 】 แปลว่า: ไร้หัวใจ, ใจร้าย , เย็นชา
hard-boiled 【 ADJ 】 แปลว่า: (ไข่) ที่ต้มจนแข็ง
hardcover 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นปกแข็ง
hardcover 【 hardback 】 แปลว่า: N , หนังสือปกแข็ง
harden 【 firm; rigidify; stiffen ตรงข้ามกับsoften 】 แปลว่า: VT , ทำให้แข็ง
harden 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ดุดัน,ทำให้ไร้ความรู้สึกสงสาร, ทำให้อำมหิต , ทำให้ใจแข็ง
harden in 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมเชือก , ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ) , flatten in; round in
harden off 【 PHRV 】 แปลว่า: (ต้นไม้) โตพอที่จะปลูกไว้ข้างนอก
harden to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทนทานต่อ
harden up 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมเชือก , ดึงเชือกไว้ (การแล่นเรือ) , harden in
hardened 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแน่นขึ้น , ซึ่งแข็งขึ้น
hardened 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ความรู้สึกสงสาร , ซึ่งไม่มีความรู้สึก , callous; hardhearted; insensitive ตรงข้ามกับsensitive
hardening 【 N 】 แปลว่า: การแข็งตัว
hardheaded 【 ADJ 】 แปลว่า: ดื้อ, หัวแข็ง , ดื้อรั้น , headstrong; stubborn; willful ตรงข้ามกับcompliant; easygoing
hardhearted 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้ปราณี , โหดร้าย , callous; pitiless; unfeeling ตรงข้ามกับsensitive
hardihood 【 N 】 แปลว่า: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง , จิตใจที่แข็งกล้า , audacity; boldness; daring
hardiness 【 N 】 แปลว่า: ความอดทน, ความกล้าหาญ , ความแข็งแกร่ง , braveness; courage; daring ตรงข้ามกับcoward; craven
hard-line 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ยึดมั่นในหลักการ
hardline 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ยึดมั่นในหลักการ
hardly 【 ADV 】 แปลว่า: ด้วยความเจ็บปวด , ด้วยความยากลำบาก
hardly 【 ADV 】 แปลว่า: เกือบจะไม่, เกือบไม่ , แทบจะไม่ , barely; scarcely ตรงข้ามกับgreatly
hardness 【 compactness; firmness; solidity 】 แปลว่า: N , ความแข็ง
hardness 【 N 】 แปลว่า: ความกระด้าง (ของน้ำ)
hardness 【 N 】 แปลว่า: ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง , ความทนทาน
hardness 【 N 】 แปลว่า: ความยากลำบาก, ความทรหด , ความลำบาก
hard-nosed 【 ADJ 】 แปลว่า: ดื้อรั้น, ไม่ยอมง่ายๆ , ดื้อ (คำไม่เป็นทางการ) , stubborn; tough; unyielding
hard-pressed 【 ADJ 】 แปลว่า: ฝืดเคือง, ขัดสน , อัตคัด
hard-set 【 ADJ 】 แปลว่า: มั่นคง, ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก, ดื้อรั้น, อดอยาก , ยึดมั่น
hard-shell 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ประนีประนอม , ไม่อ่อนข้อ , dogmatic; uncompromising
hardship 【 N 】 แปลว่า: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน , ความทุกข์ยาก , adversity; difficulty
hardtack 【 pilot bread; sea biscuit; ship biscuit 】 แปลว่า: N , ขนมปังแข็งที่เป็นเสบียงของทหาร
hardware 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ , เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
hardware 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์, ฮาร์ดแวร์ , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
hardwood 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็ง
hardwood 【 N 】 แปลว่า: ไม้เนื้อแข็ง
hardworking 【 ADJ 】 แปลว่า: หมั่นเพียร, บากบั่น, พากเพียร, ตัวเป็นเกลียว , ขยัน , industrious; laborious
hardy 【 ADJ 】 แปลว่า: เด็ดเดี่ยว , ใจกล้า
hardy 【 ADJ 】 แปลว่า: อดทน , ทรหด , robust; vigorous ตรงข้ามกับill; sickly
hare 【 N 】 แปลว่า: กระต่ายป่า เป็นสัตว์ในตระกูล Lepus
hare 【 VI 】 แปลว่า: เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว , วิ่งอย่างรวดเร็ว
hare and hounds 【 N 】 แปลว่า: กีฬาสุนัขล่ากระต่าย
harebell 【 bluebell 】 แปลว่า: N , พืชไม้ดอกรูประฆัง มีสีน้ำเงิน เป็นพืชจำพวก Campanula rotundifolia
harebrained 【 foolish; silly; stupid ตรงข้ามกับmeaningful; sensible 】 แปลว่า: ADJ , โง่เง่า
harelip 【 N 】 แปลว่า: ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด
harem 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มผู้หญิงในบ้านของคนมุสลิม
harem 【 N 】 แปลว่า: ฮาเร็ม , ส่วนของบ้านคนมุสลิมสำหรับให้ผู้หญิงอยู่
hari-kari 【 N 】 แปลว่า: การคว้านท้อง , การค่าตัวตายโดยการคว้านท้องของคนญี่ปุ่น , hara-kiri; seppuku
hark 【 listen; tune in ตรงข้ามกับdisregard; ignore 】 แปลว่า: VI , ฟัง
hark at 【 PHRV 】 แปลว่า: ฟังอย่างไม่เชื่อถือ
hark back 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดถึงความทรงจำ (ที่มีความสุข) ในอดีต
hark back 【 PHRV 】 แปลว่า: หวนกลับไปจุดเดิม
hark back 【 VI 】 แปลว่า: คิดถึงเรื่องในอดีต , กล่าวถึงเรื่องในอดีต
hark back 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้นึกถึง , เตือนให้นึกถึง
hark to 【 PHRV 】 แปลว่า: ฟังเสียง (คำเก่า)
harken 【 VI 】 แปลว่า: ฟัง , ฟังอย่างสนใจ , listen; tune in ตรงข้ามกับdisregard; ignore
harken 【 VT 】 แปลว่า: ตั้งใจฟัง
Harlem 【 N 】 แปลว่า: ฮาเล็ม , ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน
harlequin 【 ADJ 】 แปลว่า: มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย
harlequin 【 buffoon; clown 】 แปลว่า: N , ตัวละครตลกที่สวมเสื้อลายข้าวหลามตัด
harlot 【 N 】 แปลว่า: ผู้หญิงขายตัว, หญิงแพศยา , โสเภณี , prostitute; whore
harlotry 【 N 】 แปลว่า: อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว , การเป็นหญิงโสเภณี , prostitution; whoredom; whorishness
harm 【 N 】 แปลว่า: ความชั่วร้าย
harm 【 N 】 แปลว่า: การบาดเจ็บ , ความเสียหาย , damage; injury
harm 【 VT 】 แปลว่า: ทำอันตราย, ทำลาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ , ทำร้าย
harmful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นโทษ, อันตราย, ซึ่งเป็นอันตราย, ซึ่งมุ่งร้าย , ซึ่งให้โทษ , damaging; hurtful; injurious ตรงข้ามกับbeneficial; healthful; useful
harmfully 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นภัย, อย่างให้โทษ , อย่างเป็นอันตราย , damagingly; hurtfully; injuriously ตรงข้ามกับbeneficially; healthfully; usefully
harmless 【 ADJ 】 แปลว่า: ปลอดภัย , ซึ่งไม่เป็นอันตราย
harmless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ทำให้ขุ่นเคือง , ไม่ทำให้โมโห
harmless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เป็นอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย , ไม่มีภัย , benign; innocent ตรงข้ามกับdangerous; harmful; injurious
harmlessness 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เป็นพิษเป็นภัย , ความไม่เป็นอันตราย , innocence; innocuousness ตรงข้ามกับdamage; danger; harmfulness
harmonic 【 ADJ 】 แปลว่า: กลมกลืนกัน, เข้ากันสนิท , ที่ประสานกัน
harmonic 【 ADV 】 แปลว่า: ทำนองประสาน , เสียงประสาน
harmonic 【 N 】 แปลว่า: ทำนองประสาน , เสียงประสาน
harmonica 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรีเป่าด้วยปาก, ออร์แกนปาก , หีบเพลงปาก , mouth organ
harmonious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเข้ากันได้ , ซึ่งเข้ากันดี
harmonious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกลมเกลียวกัน , ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน , concordant, compatible, congruous ตรงข้ามกับdiscordant; incompatible; unharmonious
harmonious 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน , ประสานกัน
harmoniously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเข้ากันได้ดี , อย่างเข้ากันได้
harmoniously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างกลมเกลียวกัน , อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน , concordantly, compatible, congruousconcordant, compatibly, congruously ตรงข้ามกับdiscordantly; incompatibly; unharmoniously
harmonization 【 N 】 แปลว่า: การกลมกลืน
harmonize 【 N 】 แปลว่า: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน , ประสานกัน
harmonize 【 VI 】 แปลว่า: ปรองดอง, กลมกลืน , ้เข้ากันได้
harmonize 【 VI 】 แปลว่า: ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน , ประสานกัน
harmonize 【 VT 】 แปลว่า: ปรองดอง, กลมกลืน , ้เข้ากันได้
harmonize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน , ทำให้เข้ากัน
harmonize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน , ทำให้เข้ากันได้
harmonize 【 VT 】 แปลว่า: เรียบเรียงเสียงประสาน , ประสานเสียง
harmonize with 【 PHRV 】 แปลว่า: ไปกันได้กับ, ไปได้ดีกับ , เข้ากันได้กับ , blend with
harmony 【 N 】 แปลว่า: การประสานเสียง
harmony 【 N 】 แปลว่า: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน , ความสามัคคี , concord; concurrence; conformity ตรงข้ามกับconflict; disagreement; discord
harness 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเทียมลาก, เครื่องเทียมม้า , บังเหียน
harness 【 VT 】 แปลว่า: ควบคุม
harness 【 VT 】 แปลว่า: ใส่เครื่องเทียมลาก , ใส่บังเหียน
harness to 【 PHRV 】 แปลว่า: ผูกเชือกหรือสายหนังไว้กับเครื่องยนต์
harness up 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่เครื่องเทียม
harp 【 N 】 แปลว่า: พิณ
harp about 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดมากถึง , พูดพร่ำเพ้อถึง , harp on about
harp on 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดมากถึง , พูดพร่ำเพ้อถึง , harp on about
harp on 【 VT 】 แปลว่า: ย้ำ , พูดซ้ำซาก , nag; repeat
harpist 【 N 】 แปลว่า: คนดีดพิณ , นักเล่นพิณ
harpoon 【 N 】 แปลว่า: ชนัก , ฉมวก
Harpy 【 N 】 แปลว่า: สัตว์ประหลาดในนวนิยายที่มีหัวและลำตัวเป็นผู้หญิง แต่มีหาง ขาและกรงเล็บเหมือนนก
harquebus 【 hackbut 】 แปลว่า: N , ปืนยาวโบราณชนิดหนึ่ง
harridan 【 N 】 แปลว่า: หญิงที่อารมณ์ร้าย , หญิงที่ดุร้าย , termagant; virago; vixen
harrier 1 【 N 】 แปลว่า: เหยี่ยวจำพวก Circus ที่ล่าสัตว์เล็ก
harrier 2 【 N 】 แปลว่า: สุนัขที่ล่ากระต่าย
harrow 【 N 】 แปลว่า: คราด
harry 【 VT 】 แปลว่า: โจมตี, ทำลาย , ปล้นสะดม
harry 【 VT 】 แปลว่า: ก่อกวน , รบกวน , annoy; badger; harass
Harry Monk 【 spunk 】 แปลว่า: SL , น้ำอสุจิ
harsh 【 ADJ 】 แปลว่า: รุนแรง, ห้าว, เกรี้ยวกราด, แข็งกร้าว , กระด้าง , aurtere; severe; stern ตรงข้ามกับeasygoing; lenient; pleasant
harsh 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สามารถทนได้ (ต่อสภาพอากาศหรือสภาพความเป็นอยู่)
harsh 【 ADJ 】 แปลว่า: แสบ (แก้วหู)
harsh 【 ADJ 】 แปลว่า: สาก, แข็ง , หยาบ
harshly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย , อย่างเกรี้ยวกราด , roughly; severely ตรงข้ามกับleniently; pleasantly
hart 【 N 】 แปลว่า: กวางตัวผู้สีแดงที่โตแล้ว
hartebeest 【 N 】 แปลว่า: กวางแอฟริกันขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง จำพวก Alcelaphus
harum-scarum 【 ADJ 】 แปลว่า: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม , สะเพร่า , careless; irresponsible; reckless ตรงข้ามกับcareful; responsible
harum-scarum 【 ADV 】 แปลว่า: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม , สะเพร่า
harum-scarum 【 N 】 แปลว่า: คนที่เลินเล่อ, คนที่ไม่รับผิดชอบ , คนที่สะเพร่า
harvest 【 N 】 แปลว่า: การเก็บเกี่ยว
harvest 【 N 】 แปลว่า: ผล , ผลผลิต , crop; produce; yield
harvest 【 N 】 แปลว่า: ฤดูเก็บเกี่ยว
harvest 【 VI 】 แปลว่า: เก็บเกี่ยว
harvester 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือเก็บเกี่ยว , เครื่องเกี่ยว , harvesting machinery
harvester 【 N 】 แปลว่า: คนเกี่ยว , ผู้เก็บเกี่ยว , farm hand worker
has 【 gain; obtain; receive ตรงข้ามกับforfeit; lose; relinquish 】 แปลว่า: VT , ได้รับ
has 【 VT 】 แปลว่า: รับประทาน , กิน
has 【 VT 】 แปลว่า: มี
has 【 VT 】 แปลว่า: มีลักษณะ , มีคุณสมบัติ
has-been 【 N 】 แปลว่า: บุคคลที่เคยมีความสำคัญ แต่ปัจจุบันนี้แทบจะถูกลืม , บุคคลที่เคยมีชื่อเสียงในอดีต แต่ปัจจุบันนี้แทบจะถูกลืม (คำไม่เป็นทางการ)
has-been 【 SL 】 แปลว่า: ก่อนหน้า , เก่า
hash 【 crunch; grind; mince 】 แปลว่า: VT , สับ
hash 【 N 】 แปลว่า: การนำกลับมาทำใหม่
hash 【 N 】 แปลว่า: ความยุ่งเหยิง
hash 【 N 】 แปลว่า: อาหารจานหนึ่งมีเนื้อสับ มันฝรั่ง หรือผักชนิดอื่น แล้วนำไปอบหรือทอดจนเหลือง
hash 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ยุ่งเหยิง
hash 【 VT 】 แปลว่า: พิจารณาอย่างละเอียด
hash out 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้เวลามากในการแก้ปัญหา , พูดคุยกันนานในเรื่องที่เป็นปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) , thrash out
hash over 【 PHRV 】 แปลว่า: พิจารณาอย่างละเอียดและใช้เวลานาน (คำไม่เป็นทางการ)
hash up 【 mess up 】 แปลว่า: PHRV , ทำให้เสียโดยประมาท (คำไม่เป็นทางการ)
hash up 【 PHRV 】 แปลว่า: หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ , สับออกเป็นชิ้นเล็กๆ , chop up
hash-house 【 SL 】 แปลว่า: ร้านอาหารราคาถูก
hashish 【 cannabis; hash; hemp 】 แปลว่า: N , กัญชา (คำแสลง)
hash-slinger 【 SL 】 แปลว่า: คนเสิร์ฟ (ในร้านอาหารราคาถูก) , คนทำอาหาร
hasn’t 【 AUX 】 แปลว่า: คำย่อของ has not
hasp 【 N 】 แปลว่า: บานพับสำหรับใส่กุญแจ
hasp 【 VT 】 แปลว่า: ใส่บานพับ
hassle 【 N 】 แปลว่า: การโต้เถียง , การทะเลาะ
hassle 【 N 】 แปลว่า: ปัญหา , ความยุ่งยาก , aggravation; annoyance; irritation ตรงข้ามกับpacifier
hassle 【 VI 】 แปลว่า: ทะเลาะ
hassle 【 VT 】 แปลว่า: ก่อกวน , รบกวน
hassock 【 N 】 แปลว่า: เบาะรองเข่า
hast 【 AUX 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)
hast 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)
haste 【 N 】 แปลว่า: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน , ความรีบเร่ง , quickness; rapidity; swiftness
haste 【 N 】 แปลว่า: การปราศจากความไตร่ตรอง , ความหุนหันพลันแล่น
hasten 【 VT 】 แปลว่า: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด , รีบเร่ง , hurry; rush; speed ตรงข้ามกับcrawl; creep
hastily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเร่งด่วน , อย่างรีบเร่ง , hurriedly; precipitately; rapidly
hasty 【 ADJ 】 แปลว่า: เร่งด่วน , รีบเร่ง , hurry; quick; rapid ตรงข้ามกับcreeping; slow; unhurried
hat 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่ง , บทบาท
hat 【 N 】 แปลว่า: หมวก
hatband 【 N 】 แปลว่า: แถบที่ติดอยู่รอบหมวก
hatch out 【 hatch up 】 แปลว่า: PHRV , พิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
hatch out 【 PHRV 】 แปลว่า: ฟักตัว , ฟักตัวออกมาจากไข่
hatch1 【 N 】 แปลว่า: ประตูเล็กที่อยู่บนพื้นหรือเพดานเครื่องบินหรือเรือ
hatch2 【 VI 】 แปลว่า: ออกจากไข่
hatch2 【 VT 】 แปลว่า: คิดอุบาย (อย่างลับๆ) , คิดวางแผน (อย่างลับๆ) , plot
hatch3 【 VT 】 แปลว่า: วาดเส้นแรเงา
hatchback 【 N 】 แปลว่า: รถยนต์ที่มีประตูหลังซึ่งเปิดให้กางขึ้นข้างบนได้ ทำให้ด้านหลังมีที่ว่างเก็บของได้มากขึ้น
hatchery 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ฟักไข่ โดยเฉพาะไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
hatchet 【 tomahawk 】 แปลว่า: N , ขวานด้ามเล็กๆ
hate 【 N 】 แปลว่า: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง , ความเกลียด
hate 【 VT 】 แปลว่า: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง , เกลียด , abhor; detest; loathe ตรงข้ามกับadore; like; love
hateable 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ารังเกียจ
hateful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมุ่งร้าย , ซึ่งมีเจตนาร้าย , malevolent; spiteful
hatefully 【 malevolently; spitefully 】 แปลว่า: ADV , อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด
hatemonger 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง , ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง
hath 【 AUX 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ของ have (คำโบราณ)
hatrack 【 N 】 แปลว่า: ที่แขวนหมวก
hatred 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์ , ความเกลียดชัง , abhorrence; detestation; loathing ตรงข้ามกับfondness; liking; love
hatter 【 N 】 แปลว่า: คนที่ทำ ขาย และซ่อมแซมหมวก
haughtily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว , อย่างยโส , arrogantly; condescending; snobbisharrogant; condescendingly; snobbishly ตรงข้ามกับhumbly; modestly
haughtiness 【 N 】 แปลว่า: ความหยิ่งยโส , ความทระนง , arrogance; snobbishness ตรงข้ามกับhumbleness; modesty
haughty 【 ADJ 】 แปลว่า: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว , ซึ่งทระนง , arrogant; condescending; snobbish ตรงข้ามกับhumble; modest
haul 【 N 】 แปลว่า: ของที่ถูกขโมยไป
haul 【 VT 】 แปลว่า: ดึง, ฉุด , ลาก , drag; pull; tug ตรงข้ามกับnudge; push; shove
haul 【 VT 】 แปลว่า: ขนส่ง , ลำเลียง
haul before 【 PHRV 】 แปลว่า: ขึ้นศาล , ถูกนำตัวขึ้นศาล , bring before
haul down 【 ecat> 】 แปลว่า: PHRV , ยกลง (จากระดับสูง)
haul down 【 PHRV 】 แปลว่า: ชักลงมา, ลดลงมา , ปลดลง
haul in 【 PHRV 】 แปลว่า: ดึง , ลาก , draw in; pull in
haul on the wind 【 PHRV 】 แปลว่า: ลากหรือแล่นเรือไปตามลม
haul onto the wind 【 PHRV 】 แปลว่า: ลากหรือแล่นเรือไปตามลม
haul over 【 call over; rake over 】 แปลว่า: PHRV , ด่าว่าที่ทำผิด
haul taut 【 PHRV 】 แปลว่า: ดึงเชือกให้ตึง (การแล่นเรือ)
haul up 【 PHRV 】 แปลว่า: ดึงขึ้นไป , ยกขึ้น , haul down
haul up 【 PHRV 】 แปลว่า: จอด , หยุดเเล่น
haulage 【 N 】 แปลว่า: การขนส่งสินค้า (ทางรถยนต์หรือรถไฟ)
haulm 【 N 】 แปลว่า: ลำต้นหรือยอดของพืชประเภทถั่ว มันฝรั่งและหญ้า
haunch 【 N 】 แปลว่า: สะโพก
haunt 【 hangout; purlier; resort 】 แปลว่า: N , สถานที่ที่ไปเป็นประจำ
haunt 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กังวล
haunt 【 VT 】 แปลว่า: หลอน , หลอกหลอน
haunted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหลอกหลอนอยู่, ที่มีผีสิงอยู่ , ซึ่งสิงอยู่
haunting 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยังไม่อาจลืมได้ , ยังคงอยู่ในความทรงจำ
Havana1 【 N 】 แปลว่า: เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบา
Havana2 【 N 】 แปลว่า: บุหรี่ซิการ์ของคิวบา
have 【 VT 】 แปลว่า: ให้กำเนิด , คลอด
have 【 VT 】 แปลว่า: เตรียมการ , จัด
have 【 VT 】 แปลว่า: ได้ , ได้รับ , get; obtain; receive
have 【 VT 】 แปลว่า: ป่วยเป็นโรค , เป็นโรค
have 【 VT 】 แปลว่า: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ , มี
have 【 VT 】 แปลว่า: ให้การต้อนรับแขก , มีแขก
have 【 VT 】 แปลว่า: กิน, ทาน , รับประทาน
have (high) hopes of 【 IDM 】 แปลว่า: คาดหวังสูง
have a 【 IDM 】 แปลว่า: รู้สึก (บางอย่าง) อย่างมากในแง่ดีหรือไม่ดี , this thing about
have a ball 【 IDM 】 แปลว่า: มีช่วงเวลาที่น่าสนุกสนาน
have a bash at 【 IDM 】 แปลว่า: พยายามทำบางสิ่ง
have a bash at 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามทำบางสิ่ง (เช่น การแข่งขัน, การทำสิ่งที่ยาก)
have a bee in one’s bonnet 【 IDM 】 แปลว่า: นึกในใจ , มีความคิด
have a big mouth 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นคนชอบเปิดเผยความลับ , เป็นคนช่างนินทา (คำไม่เป็นทางการ)
have a blow-out 【 IDM 】 แปลว่า: จัดปาร์ตี้ , จัดงานสังสรรค์
have a blow-out 【 IDM 】 แปลว่า: มียางรถแตกหรือระเบิด
have a bone to pick with someone 【 IDM 】 แปลว่า: มีเรื่องโกรธเคืองและต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นกับบางคน , มีเรื่องโต้แย้งกับบางคน
have a chip on one’s shoulder 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่พอใจ, เคือง , รู้สึกขุ่นเคือง
have a clean conscience (about) 【 have a clear conscience (about) ตรงข้ามกับhave a clear conscience (about) 】 แปลว่า: IDM , หลุดพ้นจากความผิด (เกี่ยวกับบางคนหรือบางสิ่ง)
have a clear conscience (about) 【 have a clean conscience (about) ตรงข้ามกับhave a clean conscience (about) 】 แปลว่า: IDM , หลุดพ้นจากความผิด (เกี่ยวกับบางคนหรือบางสิ่ง)
have a crack at 【 IDM 】 แปลว่า: พยายามทำบางสิ่ง
have a distaste for 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ชอบ , ไม่ยอมรับ
have a familiar ring 【 IDM 】 แปลว่า: ฟังดูคุ้นๆ
have a fit 【 IDM 】 แปลว่า: โมโหมาก , โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
have a flair for 【 IDM 】 แปลว่า: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด , มีพรสวรรค์
have a foot in both camps 【 IDM 】 แปลว่า: ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย
have a gift for 【 IDM 】 แปลว่า: มีความสามารถที่ให้โดยธรรมชาติหรือตั้งแต่เกิด , มีพรสวรรค์
have a go (at) 【 IDM 】 แปลว่า: ลองทำ , พยายามทำ
have a good command of 【 IDM 】 แปลว่า: มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับบางสิ่งเป็นอย่างดี , เชี่ยวชาญในบางสิ่ง
have a good head on one’s shoulders 【 IDM 】 แปลว่า: มีการตัดสินใจดี (มาจากประสบการณ์มากกว่าการเรียน) , มีสามัญสำนึก
have a good thing going 【 IDM 】 แปลว่า: มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ , มีสิ่งที่ได้เปรียบ
have a good time 【 IDM 】 แปลว่า: รู้สึกร่าเริงยินดี , รู้สึกสนุกสนาน
have a grasp of 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าใจบางสิ่ง
have a grude against 【 bear against 】 แปลว่า: IDM , ไม่ชอบ
have a grudge against 【 bear against 】 แปลว่า: IDM , ไม่ชอบ
have a hand in 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วยวางแผนหรือทำบางสิ่ง
have a heart of gold 【 IDM 】 แปลว่า: มีความเมตตากรุณา , มีความเห็นอกเห็นใจ
have a heart-to-heart (talk) 【 IDM 】 แปลว่า: พูดคุยเปิดเผยและเป็นกันเอง
have a liking 【 IDM 】 แปลว่า: ชอบ (ไม่เคยเปลี่ยน) , taste for
have a lot going for one 【 IDM 】 แปลว่า: มีหลายสิ่งเป็นประโยชน์ต่อบางคน (คำไม่เป็นทางการ)
have a lot of promise 【 IDM 】 แปลว่า: มีอนาคตต่อไป
have a lot on one’s mind 【 IDM 】 แปลว่า: มีหลายอย่างที่ต้องห่วงกังวล
have a low boiling-point 【 IDM 】 แปลว่า: โกรธง่าย (คำไม่เป็นทางการ)
have a near miss 【 IDM 】 แปลว่า: เกือบชนหรือกระแทก
have a pick-me-up 【 IDM 】 แปลว่า: ปรารถนาบางสิ่ง , ชื่นชอบบางสิ่ง
have a price on one’s head 【 IDM 】 แปลว่า: มีค่าหัวหรือรางวัลนำจับ
have a right to do 【 IDM 】 แปลว่า: มีอิสระในการทำบางสิ่ง , มีสิทธิ์ในการกระทำบางสิ่ง
have a rough time (of it) 【 IDM 】 แปลว่า: พบกับช่วงเวลาลำบากหรือยุ่งยาก (คำไม่เป็นทางการ)
have a say (in) 【 IDM 】 แปลว่า: มีส่วนในการตัดสินใจ
have a screw loose 【 IDM 】 แปลว่า: ติ๊งต๊อง, ทำโง่ๆ , ทำบ้าๆ
have a short fuse 【 SL 】 แปลว่า: เคืองง่าย , โกรธง่าย
have a smoke 【 IDM 】 แปลว่า: สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
have a snowball’s chance in hell 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่มีโอกาสเลย
have a soft spot for 【 IDM 】 แปลว่า: ชอบบางคนหรือบางสิ่งมาก
have a soft spot for 【 IDM 】 แปลว่า: รักมาก , ชอบมาก
have a stroke 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นอัมพาตหรือหมดสติทันที (ใช้กล่าวเกินจริง)
have a sweet tooth 【 IDM 】 แปลว่า: อยากรับประทานขนมหวาน
have a thin time (of it) 【 IDM 】 แปลว่า: เหนื่อยยาก
have a turtle’s head 【 Tortoise head; Turtles head 】 แปลว่า: SL , ปวดอึอย่างมาก
have a voice (in) 【 have a say in something ตรงข้ามกับhave a say in something 】 แปลว่า: IDM , มีส่วนตัดสินใจ (ในบางเรื่อง)
have a weak spot for 【 IDM 】 แปลว่า: รักมาก , ชอบมาก
have a weakness for 【 IDM 】 แปลว่า: ชอบมาก
have a whale of a time 【 IDM 】 แปลว่า: มีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ ตรงข้ามกับมีช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ , มีช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นยินดี
have a whale of a time 【 SL 】 แปลว่า: มีช่วงน่าตื่นเต้น , มีช่วงเวลายิ่งใหญ่
have a word with 【 IDM 】 แปลว่า: คุยกับบางคนเป็นส่วนตัว
have about1 【 PHRV 】 แปลว่า: ติดไว้, ประดับไว้ , มีอยู่ , have around; keep about
have about2 【 have around; have on 】 แปลว่า: PHRV , พกไว้กับ
have about2 【 have on 】 แปลว่า: PHRV , พกไว้กับ
have about2 【 have on 】 แปลว่า: PHRV , มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ
have about2 【 PHRV 】 แปลว่า: มี (ความคิด, ความรู้สึก) เกี่ยวกับ
have about2 【 PHRV 】 แปลว่า: มีไว้เป็นเพื่อน , อยู่เป็นเพื่อน , have around; keep about
have against 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ชอบ , มีอคติต่อ
have against 【 PHRV 】 แปลว่า: เสียเปรียบ
have an accident 【 IDM 】 แปลว่า: ประสบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน
have an affair with 【 IDM 】 แปลว่า: มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม
have an appeal for 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ , ดึงดูดใจ
have an argument (with) 【 get into an argument (with someone) ตรงข้ามกับget into an argument (with someone) 】 แปลว่า: IDM , โต้เถียงกับบางคน
have an attraction for 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ , ดึงดูดใจ
have an ear 【 nose for 】 แปลว่า: eye , หลักแหลม , IDM เก่ง, เชี่ยวชาญ
have an eye for 【 IDM 】 แปลว่า: เฝ้าดูบางคนหรือบางสิ่ง
have an fascination for 【 IDM 】 แปลว่า: ดึงดูดใจ , ทำให้สนใจ, มีมนตร์เสน่ห์สำหรับ
have an inkling 【 inclination about 】 แปลว่า: คาดเดา , IDM , เสนอแนะ
have an inkling about 【 IDM 】 แปลว่า: คาดเดา , เสนอแนะ , have for; have on
have an itching palm 【 IDM 】 แปลว่า: ต้องการเงินทิป , ต้องการค่าบริการพิเศษ , have an itchy palm ตรงข้ามกับhave an itchy palm
have an itchy palm 【 IDM 】 แปลว่า: ต้องการเงินทิป , ต้องการค่าบริการพิเศษ , have an itching palm ตรงข้ามกับhave an itching palm
have an out 【 IDM 】 แปลว่า: มีทางหนีทีไล่หรือมีทางเลี่ยง
have and inclination about 【 IDM 】 แปลว่า: คาดเดา , เสนอแนะ , have in
have another guess coming 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าใจผิด , ทำผิดพลาด
have another think coming 【 IDM 】 แปลว่า: ต้องคิดใหม่ (ใช้เมื่อคิดหรือทำบางเรื่องผิดพลาด)
have ants in one’s pants 【 IDM 】 แปลว่า: กระสับกระส่าย , อยู่ไม่สุข
have around1 【 PHRV 】 แปลว่า: มีอยู่กับตัว (เช่นเงิน, เครื่องประดับ) , มีติดตัว , have about; have round
have around2 【 PHRV 】 แปลว่า: มีคนไปเป็นเพื่อน , have about
have at 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าจู่โจม (คำโบราณ) , โจมตี
have back 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญให้กลับมา , ask back
have back 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้กลับคืน , ได้คืนมา , get back; give back; hand back
have back 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมกลับมาคืนดีกับ , หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา) , send back; take back
have bats in one’s belfry 【 IDM 】 แปลว่า: บ้าๆ , เพี้ยน, ไม่ค่อยเต็ม
have been around 【 IDM 】 แปลว่า: มีประสบการณ์ (คำไม่เป็นทางการ)
have been had 【 IDM 】 แปลว่า: โดนหลอก , ถูกโกง
have been throug the mill 【 IDM 】 แปลว่า: ทุกข์ทรมาน , ตกระกำลำบาก, ทุกข์ยาก
have by 【 PHRV 】 แปลว่า: มีลูกกับ , มีบุตรกับ
have charge of 【 IDM 】 แปลว่า: รับผิดชอบ , ดูแล, จัดการ
have clean hands 【 IDM 】 แปลว่า: ล้างมือแล้ว , เลิกทำชั่วแล้ว
have come a long way 【 IDM 】 แปลว่า: ก้าวหน้าไปมาก
have control over 【 IDM 】 แปลว่า: ควบคุม , บังคับ , have of; take of
have designs on 【 IDM 】 แปลว่า: วางแผนเพื่อบางคนหรือบางสิ่ง
have down 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญให้มาพัก , have up
have egg on one’s face 【 IDM 】 แปลว่า: อับอายขายหน้า
have egg on one’s face 【 SL 】 แปลว่า: อับอายขายหน้า
have eyes in the back of one’s head 【 IDM 】 แปลว่า: มีตาหลัง (รู้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไม่น่าจะรู้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้) , มีตาทิพย์
have feet of clay 【 IDM 】 แปลว่า: มีข้อบกพร่อง
have for 【 PHRV 】 แปลว่า: แสดงความรู้สึกกับ , have about; have on
have for 【 PHRV 】 แปลว่า: กิน (บางอย่าง) เป็นอาหาร
have got to do something 【 IDM 】 แปลว่า: ต้องทำ , ต้อง
have green fingers 【 IDM 】 แปลว่า: มีความสามารถในการปลูกต้นไม้ , มือขึ้น (ในการปลูกต้นไม้)
have growing pains 【 IDM 】 แปลว่า: มีปัญหาในการขยายกิจการ การเจริญเติบโต หรือความก้าวหน้า
have had enough 【 IDM 】 แปลว่า: เลิกทน (เพราะได้รับบางสิ่งมากไปแล้ว) , เลิกต่อสู้
have had it (up to here) 【 IDM 】 แปลว่า: มาถึงจุดที่หมดความอดทน
have had its day 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป , ไม่ประสบความสำเร็จอีกต่อไป
have half a mind to do 【 IDM 】 แปลว่า: เกือบตัดสินใจทำบางสิ่ง
have hell to pay 【 IDM 】 แปลว่า: ประสบปัญหามาก , มีความยุ่งยากมาก , have the devil to pay ตรงข้ามกับhave the devil to pay
have in 【 PHRV 】 แปลว่า: มีเก็บไว้เพียงพอ , มีเพียงพอ , get in; keep in
have it 【 PHRV 】 แปลว่า: หมดสภาพ , สิ้นสุด
have it away 【 PHRV 】 แปลว่า: แอบเป็นชู้กับ , แอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างลับๆ , have off
have it away on his toes 【 SL 】 แปลว่า: หลบฉากออกไปอย่างเร็ว
have it both ways 【 IDM 】 แปลว่า: มีสองอย่างพร้อมกัน , มีทั้งสองสิ่ง
have it in for 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ชอบ , ไม่พอใจ, ขุ่นแค้น, แค้นเคือง
have misgivings 【 inclination about 】 แปลว่า: สงสัย , IDM , ยังไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ
have misgivings about 【 IDM 】 แปลว่า: สงสัย , ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา
have money to burn 【 IDM 】 แปลว่า: มีเงินมากจนล้น (คำไม่เป็นทางการ)
have no business doing something 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ฉลาดในการทำบางสิ่ง , ผิดพลาดในการทำบางสิ่ง
have no fears 【 IDM 】 แปลว่า: ง่ายสำหรับ , terrors for , ไม่มีปัญหาต่อ (บางคน) have of; hold for
have no hesitation about 【 IDM 】 แปลว่า: กระตือรือร้นที่จะยอมรับบางสิ่งทันที , have in
have no hesitation about 【 IDM 】 แปลว่า: ยอมรับทันที , have on
have no staying-power 【 IDM 】 แปลว่า: ขาดความอดทน , ไม่สามารถทนได้ต่อไป
have no time for 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่มีประโยชน์สำหรับ
have no time for 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ชอบ
have no use for 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่มีประโยชน์สำหรับ
have no use for 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ชอบ
have none of 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ยอมทนต่อบางสิ่ง
have nothing on 【 IDM 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยงบางสิ่งหรือบางคน , ไม่สนใจ, ไม่อยากเจอ
have off 【 PHRV 】 แปลว่า: เอาออกโดยบังเอิญ , take off
have on1 【 PHRV 】 แปลว่า: สวมใส่ , สวม, ใส่ , put on
have on2 【 PHRV 】 แปลว่า: มีไว้กับตัว , have about
have one’s cake and eat it too 【 IDM 】 แปลว่า: มีหรือทำสองสิ่งพร้อมกัน , eat one’s cake and eat it too ตรงข้ามกับeat one’s cake and eat it too
have one’s ear to the ground 【 IDM 】 แปลว่า: ฟังอย่างตั้งใจ , keep one’s ear to the ground ตรงข้ามกับkeep one’s ear to the ground
have one’s eye on 【 IDM 】 แปลว่า: เฝ้าดู
have one’s finger in the pie 【 IDM 】 แปลว่า: เข้ามามีส่วนร่วม , เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
have one’s foot in the door 【 IDM 】 แปลว่า: เริ่มก้าวแรกของการเข้าสู่วงการ , get one’s foot in the door ตรงข้ามกับget one’s foot in the door
have one’s hand in the till 【 IDM 】 แปลว่า: กำลังยักยอกเงินจากองค์กรหรือบริษัท
have one’s hands full (with) 【 IDM 】 แปลว่า: ยุ่งวุ่นวายอยู่กับ , ใช้เวลาทั้งหมดไปกับบางสิ่ง
have one’s hands tied 【 IDM 】 แปลว่า: กันให้พ้นจากบางสิ่ง , โดนขัดขวาง , one’s hand are tied ตรงข้ามกับone’s hand are tied
have one’s head in the clouds 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น , ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
have one’s head screwed on (properly 【 the right way) 】 แปลว่า: มีเหตุผล , IDM
have one’s head screwed on (properly 【 the right way) 】 แปลว่า: มีเหตุผล , IDM
have one’s heart in one’s boots 【 IDM 】 แปลว่า: ซึมเศร้ามาก , สิ้นหวัง, หมดหวัง
have one’s heart in the right place 【 IDM 】 แปลว่า: มีความตั้งใจดี แม้ผลที่ได้จะไม่ดี
have one’s heart is in the right place 【 IDM 】 แปลว่า: มีความตั้งใจ แม้ผลที่ออกมาไม่ดี
have one’s heart on one’s sleeve 【 IDM 】 แปลว่า: เผยความรู้สึก
have one’s heart set on 【 IDM 】 แปลว่า: ปรารถนา , อยากมาก
have one’s heart set on something 【 IDM 】 แปลว่า: มีความปรารถนาหรือคาดหวังบางสิ่ง , one’s heart is set on something ตรงข้ามกับone’s heart is set on something
have one’s nose in the air 【 IDM 】 แปลว่า: อวดหยิ่ง , หยิ่งยโส, หัวสูง, ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอื่น, ทำตัวเหินห่างจากคนอื่น , keep one’s nose in the air; one’s nose is in the air ตรงข้ามกับkeep one’s nose in the air; one’s nose is in the air
have one’s nose in the book 【 IDM 】 แปลว่า: กำลังอ่านหนังสือ , อ่านหนังสือตลอดเวลา
have one’s own back 【 IDM 】 แปลว่า: แก้แค้น , ลงโทษกลับ , get even
have one’s tail between one’s legs 【 IDM 】 แปลว่า: กลัวจนหางจุกตูด , one’s tail is between one’s legs ตรงข้ามกับone’s tail is between one’s legs
have one’s tail between one’s legs 【 IDM 】 แปลว่า: กลัว , ยอมเชื่อฟังโดยดี
have one’s tail down down 【 IDM 】 แปลว่า: เสียกำลังใจ (คำไม่เป็นทางการ) , ท้อถอย , have up
have one’s way 【 IDM 】 แปลว่า: ทำตามปรารถนา , ได้ตามต้องการ
have one’s wits about one 【 IDM 】 แปลว่า: ฉลาด , เก่ง
have one’s wits about onw 【 IDM 】 แปลว่า: ฉลาด , เก่ง
have one’s work cut out (for one) 【 IDM 】 แปลว่า: มีงานที่มากและยากเตรียมไว้ให้บางคน
have other fish to fry 【 IDM 】 แปลว่า: มีสิ่งสำคัญที่ต้องทำ (คำไม่เป็นทางการ)
have out 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอนออก (เช่น ฟัน) , ทำให้ออกไปจากร่างกาย , take out
have over 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญมาบ้าน , invite over
have pat 【 PHRV 】 แปลว่า: จำได้หมด
have pull with 【 IDM 】 แปลว่า: มีอิทธิพลต่อบางคน
have reason (to do) 【 IDM 】 แปลว่า: มีเหตุผลที่จะทำบางอย่าง
have reservations about 【 IDM 】 แปลว่า: สงสัย , ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา
have round 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญมาบ้าน , have around; invite over
have seen better days 【 IDM 】 แปลว่า: เก่า , ทรุดโทรม, ชำรุด
have so 【 IDM 】 แปลว่า: ทำแล้ว , have too ตรงข้ามกับhave too
have some of that! 【 SL 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความพอใจสุดยอด
have someone in one’s pocket 【 IDM 】 แปลว่า: ควบคุมบางคนได้
have someone on a string 【 IDM 】 แปลว่า: มีบางคนกำลังคอยการตัดสินใจ
have something at heart 【 IDM 】 แปลว่า: สนใจอย่างจริงจัง
have something at one’s fingertips at 【 IDM 】 แปลว่า: สามารถทำบางสิ่งได้ง่าย
have something going for oneself 【 IDM 】 แปลว่า: ประสบความสำเร็จกับ (สิ่งที่ทำ)
have something in common (with) 【 IDM 】 แปลว่า: มีบางสิ่งเหมือนกัน
have something in hand 【 IDM 】 แปลว่า: เตรียมทำบางสิ่ง
have something in mind 【 IDM 】 แปลว่า: คิดถึงบางสิ่ง , นึกถึงบางสิ่ง
have something in stock 【 IDM 】 แปลว่า: มีสินค้าพร้อมขาย
have something in store (for) 【 IDM 】 แปลว่า: วางแผนบางสิ่งไว้สำหรับอนาคต (สำหรับบางคน)
have something left 【 IDM 】 แปลว่า: มีบางสิ่งเหลืออยู่
have something lined up in one’s sights 【 IDM 】 แปลว่า: มองเห็นชัดจากการเล็งปืน
have something made 【 IDM 】 แปลว่า: ทำสำเร็จ
have something on file 【 IDM 】 แปลว่า: มีบันทึกเก็บไว้
have something to spare 【 IDM 】 แปลว่า: มีบางสิ่งสำรองไว้
have something up one’s sleeve 【 IDM 】 แปลว่า: มีแผนลับ , มีหนทางแก้ไข
have sticky fingers 【 IDM 】 แปลว่า: น่าจะขโมย , ดูเหมือนจะขโมย
have the best of 【 IDM 】 แปลว่า: เอาชนะ , มีชัยต่อ
have the boot on the other foot 【 IDM 】 แปลว่า: สถานการณ์เปลี่ยนไป , The boot is on the other foot. ตรงข้ามกับThe boot is on the other foot.
have the courage of one’s convictions 【 IDM 】 แปลว่า: มีความกล้าหรือความมุ่งมั่นที่จะทำให้สมความตั้งใจ
have the devil to pay 【 IDM 】 แปลว่า: ประสบปัญหามาก
have the feel of 【 IDM 】 แปลว่า: ชำนาญหรือคุ้นเคยกับบางสิ่ง , get the feel of something ตรงข้ามกับget the feel of something
have the feel of 【 IDM 】 แปลว่า: ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบางสิ่ง
have the gift of gab 【 IDM 】 แปลว่า: สามารถใช้ภาษาได้ดีมาก
have the Midas touch 【 IDM 】 แปลว่า: มีความสามารถที่ทำสำเร็จ (โดยเฉพาะในการหาเงินได้คล่อง)
have the right to do 【 IDM 】 แปลว่า: มีสิทธิที่จะทำบางสิ่ง
have the time of one’s life 【 IDM 】 แปลว่า: มีช่วงเวลาที่สนุกสนาน , มีช่วงเวลาที่ดีมาก, มีช่วงน่าตื่นเต้นในชีวิต
have them rolling in the aisles 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้ขบขัน , ทำให้ฮากันครืน
have time off 【 IDM 】 แปลว่า: มีเวลาว่าง
have to 【 AUX 】 แปลว่า: จำเป็น , จำเป็นต้อง , must; need to; ought to
have to do 【 IDM 】 แปลว่า: จำเป็นต้องกระทำบางสิ่ง
have to live with 【 IDM 】 แปลว่า: จำเป็นต้องทนต่อบางอย่าง
have too 【 IDM 】 แปลว่า: ทำแล้ว
have too many irons in the fire 【 IDM 】 แปลว่า: มีหลายสิ่งต้องทำในคราวเดียวกัน
have two strikes against oneself 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในอันตราย
have up 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญให้ขึ้นมาข้างบนหรือสถานที่ที่สำคัญ , ecat>
have upon 【 PHRV 】 แปลว่า: มีไว้กับตัว , have about
have what it takes 【 IDM 】 แปลว่า: สามารถทำ
have what it takes 【 SL 】 แปลว่า: มีสิ่ง (จำเป็น) ในการทำบางสิ่ง
haven 【 N 】 แปลว่า: ท่าเรือ , ที่จอดเรือ
haven 【 N 】 แปลว่า: ที่หลบภัย , ที่พักอาศัย , sanctuary; shelter
haven 【 VT 】 แปลว่า: จัดที่หลบภัย , จัดที่พักอาศัย
haven’t 【 AUX 】 แปลว่า: คำย่อของ have not
haver 【 N 】 แปลว่า: พูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา , พูดไร้สาระทำให้เสียเวลาพูดเรื่อยเปื่อยทำให้เสียเวลา
haversack 【 N 】 แปลว่า: กระเป๋าผ้าใบที่สะพายบนไหล่เดียว ของทหารหรือนักปีนเขา
having it large 【 SL 】 แปลว่า: ไปหาความสนุกสนาน , ออกไปมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน
havoc 【 N 】 แปลว่า: ความหายนะ , ความเสียหายอย่างรุนแรง , destruction; devastation; ravagement
haw 1 【 N 】 แปลว่า: ผลไม้ของต้น hawthron ซึ่งเป็นพืชจำพวก Crataegus
haw 2 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความลังเล
haw 2 【 N 】 แปลว่า: เสียงพูดแสดงความลังเล , เสียงอ้ำอึ้ง
haw 2 【 VI 】 แปลว่า: ทำเสียงที่แสดงความลังเล , ทำเสียงอ้ำอึ้ง
Hawaii 【 N 】 แปลว่า: เกาะฮาวาย
Hawaii 【 N 】 แปลว่า: รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา
Hawaiian 【 N 】 แปลว่า: คนฮาวาย
Hawaiian 【 N 】 แปลว่า: ภาษาฮาวาย
Hawaiian Islands 【 N 】 แปลว่า: หมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก
hawk around 【 PHRV 】 แปลว่า: เร่ขาย , ขายของ , invite over; have round
hawk round 【 PHRV 】 แปลว่า: เร่ขาย , ขายของ , invite over; have round
hawk1 【 N 】 แปลว่า: ผู้สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต , ผู้ใฝ่สงคราม
hawk1 【 N 】 แปลว่า: เหยี่ยว
hawk2 【 VT 】 แปลว่า: เร่ขาย (ของเล็กๆน้อยๆ) ตามถนน หรือตามบ้าน , huclster; peddle; vend
hawk3 【 VI 】 แปลว่า: ขากเสลด , ไอออก, ขากเสมหะ
hawk3 【 VT 】 แปลว่า: ขากเสลด , ไอออก, ขากเสมหะ
hawk-eyed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีตาที่แหลมคมเหมือนตาเหยี่ยว , ซึ่งมีสายตาที่ดีมาก , eagle-eyed; sharp-eyed; sharp-sighted
hawkish 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชอบที่จะใช้นโยบายทางการทหารเข้าแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต , ซึ่งกระหายสงคราม
hawse 【 N 】 แปลว่า: ส่วนหัวเรือที่มีรูโซ่สมอเรือ , ส่วนของเรือที่มีรูโซ่สมอเรือ
hawser 【 N 】 แปลว่า: เชือกพวน , เชือกเส้นใหญ่ที่ใช้ปล่อยสมอเรือ
hawthorn 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Crataegus เป็นพุ่มต้นไม้เล็กๆ ที่มีหนาม , haw
hay 【 N 】 แปลว่า: หญ้าแห้ง , ฟาง
hay 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนเป็นหญ้าแห้ง , ทำให้เป็นหญ้าแห้ง
hay fever 【 N 】 แปลว่า: ไข้ละอองฟาง ที่มีอาการคันจมูก คันตา น้ำมูก น้ำตาไหล และจาม
haycock 【 N 】 แปลว่า: กองหญ้าแห้งเป็นรูปกรวย
hayloft 【 N 】 แปลว่า: เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา , haymow
haymaker 【 N 】 แปลว่า: คนตัดหญ้าและนำหญ้าไปตาก
haymaker 【 N 】 แปลว่า: หมัดต่อยที่ทำให้น็อกเอาต์ (คำสแลง)
hayride 【 N 】 แปลว่า: การนั่งบนรถบรรทุกหญ้าแห้งในตอนเย็นๆ อย่างสนุกสนาน
haystack 【 N 】 แปลว่า: กองหญ้าใหญ่ที่เก็บไว้ใช้ในฤดูหนาวที่กองไว้กลางแจ้ง , hayrick
haywire 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำงานผิดปกติ , ซึ่งไม่ทำงาน
haywire 【 N 】 แปลว่า: ลวดที่ใช้มัดฟาง
hazard 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นอันตราย , danger; peril; risk ตรงข้ามกับsafeguard; safety
hazard 【 N 】 แปลว่า: ความอันตราย , ความเสี่ยง
hazard 【 N 】 แปลว่า: เกมลูกเต๋า
hazard 【 N 】 แปลว่า: ความไม่แน่นอน
hazard 【 N 】 แปลว่า: สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ เช่นหลุมทราย ทะเลสาบ
hazard 【 VT 】 แปลว่า: เสี่ยง
hazardous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นอันตราย , ที่เป็นอันตราย , dangerous; perilous; risky ตรงข้ามกับsafe; secure; unhazardous
hazardously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นอันตราย , dangerously; perilously; riskily ตรงข้ามกับsafely; securely; unhazardously
haze over 【 PHRV 】 แปลว่า: มัวลง , สลัว , film over; glaze over
haze1 【 N 】 แปลว่า: เมฆหมอก , cloud; mist
haze1 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้คลุมเครือ , สิ่งที่ทำให้ไม่แน่ชัด
haze2 【 VT 】 แปลว่า: แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า) , กลั่นแกล้ง
hazel 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่งในตระกูล Corylus , filbert
hazelnut 【 N 】 แปลว่า: ผลของต้น hazel มีเปลือกแข็งสีน้ำตาลแดง , filbert; hazel
hazily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างคลับคล้ายคลับคลา , imprecisely; vaguely
haziness 【 N 】 แปลว่า: ความขมุกขมัว , ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน , obscureness; unclearness
hazy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีหมอก , ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก
hazy 【 ADJ 】 แปลว่า: พร่ามัว , ไม่ชัดเจน , cloudy; obscure; unclear ตรงข้ามกับclear; distinct; unclouded
H-bomb 【 N 】 แปลว่า: ระเบิดไฮโดรเจน , hydrogen bomb
he 【 PRON 】 แปลว่า: เขา (ผู้ชาย)
head 【 ADJ 】 แปลว่า: สำคัญที่สุด , ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, ที่หนึ่ง
head 【 N 】 แปลว่า: สมอง , ความคิด
head 【 N 】 แปลว่า: หัวหน้า , ผู้นำ , boss; chief; leader ตรงข้ามกับsubordinate; underling
head 【 N 】 แปลว่า: ส่วนบน , ส่วนยอด
head 【 N 】 แปลว่า: ศีรษะ , หัว
head 【 N 】 แปลว่า: จุดวิกฤต
head 【 VI 】 แปลว่า: มุ่งหน้าไป , มุ่งไปทาง
head 【 VT 】 แปลว่า: ควบคุม , ดูแล, จัดการ
head after 【 PHRV 】 แปลว่า: ไล่ตามทัน , ตามทัน
head away from 【 PHRV 】 แปลว่า: ย้ายไปทิศตรงกันข้าม
head back 【 PHRV 】 แปลว่า: หันกลับไป , มุ่งหน้ากลับ
head boy 【 N 】 แปลว่า: ตัวแทนโรงเรียน , นักเรียนที่โรงเรียนส่งให้เป็นตัวแทนในนามโรงเรียน
head drug 【 SL 】 แปลว่า: ยาที่มีผลต่อจิตใจ
head for 【 PHRV 】 แปลว่า: มุ่งหน้าไปทาง
head hunt 【 SL 】 แปลว่า: รับสมัครพนักงานใหม่
head in 【 PHRV 】 แปลว่า: โหม่งลูกเข้าประตู (กีฬาฟุตบอล)
head off 【 PHRV 】 แปลว่า: ดักหน้า
head out 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกรวง (ต้นไม้) , งอก, ขึ้น , head up
head south 【 SL 】 แปลว่า: ตกฮวบ , ตกลงมา
head start 【 N 】 แปลว่า: การเริ่มต้นก่อนทำให้ได้เปรียบคนอื่น , advantage; edge; vantage ตรงข้ามกับdisadvantage; drawback
head towards 【 PHRV 】 แปลว่า: มุ่งหน้าไปทาง
head towards 【 PHRV 】 แปลว่า: ใกล้เข้ามา
head up 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกรวง (ต้นไม้) , งอก, ขึ้น , head out
headache 【 N 】 แปลว่า: อาการปวดศีรษะ , อาการปวดหัว
headcase 【 SL 】 แปลว่า: คนบ้า , คนที่มีจิตใจไม่ปกติ
headdress 【 N 】 แปลว่า: เครื่องประดับศีรษะ , รัดเกล้า
headed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีหัวเรื่อง , ซึ่งมีหัวข้อ, ซึ่งมีส่วนหัว
headed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกลายเป็นหัว เช่น กะหล่ำปลี
header 【 N 】 แปลว่า: การใช้ศีรษะโหม่งลูกบอล
headfirst 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างผลีผลาม , อย่างหุนหันพลันแล่น , brashly; impetuously; rashly
headfirst 【 ADV 】 แปลว่า: เอาหัวลงก่อน , เอาหัวนำ
headhunt 【 N 】 แปลว่า: การล่าหัวมนุษย์
headhunt 【 VI 】 แปลว่า: สะสมหัวข้าศึกประหนึ่งเป็นถ้วยรางวัล (ทางมานุษยวิทยา)
headhunt 【 VT 】 แปลว่า: สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
headhunter 【 SL 】 แปลว่า: คนสรรหาผู้บริหารคนใหม่ให้กับองค์กร
heading 【 N 】 แปลว่า: หัวเรื่อง , หัวข้อ, หัวข้อใหญ่ , headline; title
heading 【 N 】 แปลว่า: ส่วนหัว(กระดาษ, บท )
headland 【 N 】 แปลว่า: แหลม (แผ่นดิน) ที่ยื่นลงไปในทะเล , promontory
headless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ผู้นำ , ซึ่งขาดผู้นำ
headless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหัวขาด , ซึ่งไม่มีหัว , beheaded; decapitated
headlight 【 N 】 แปลว่า: ไฟหน้าของยานพาหนะ , headlamp
headline 【 N 】 แปลว่า: ข่าวพาดหัว , หัวข่าว
headline 【 VT 】 แปลว่า: เขียนพาดหัวข่าว , ลงพาดหัว
headlong 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างผลีผลาม , อย่างไม่ทันได้คิด , impetuously; rashly ตรงข้ามกับunimpetuously; thoughtfully
headlong 【 ADV 】 แปลว่า: โดยเอาหัวมาก่อน
headman 【 N 】 แปลว่า: หัวหน้ากลุ่ม , ผู้นำกลุ่ม, ผู้ใหญ่บ้าน , chief; leader
headman 【 N 】 แปลว่า: เพชฌฆาตที่ประหารนักโทษ
headmaster 【 N 】 แปลว่า: ครูใหญ่ (โรงเรียนเอกชน) , อาจารย์ใหญ่
headmistress 【 N 】 แปลว่า: ครูใหญ่ผู้หญิง (โรงเรียนเอกชน) , อาจารย์ใหญ่ผู้หญิง
headmost 【 ADJ 】 แปลว่า: ก้าวหน้าที่สุด , foremost
head-on 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งต่อต้านกันโดยตรง , ซึ่งปะทะโดยตรง, ซึ่งหน้า
head-on 【 ADV 】 แปลว่า: โดยส่วนหน้า , โดยข้างหน้า, โดยเข้าหาส่วนหน้าก่อน
headphones 【 N 】 แปลว่า: หูฟังโทรศัพท์ , หูฟังวิทยุ , earphones
headpiece 【 N 】 แปลว่า: หมวกเกราะ , หมวกกันน็อก , helmet
headpin 【 N 】 แปลว่า: ตัวพินที่ตั้งอยู่หน้าสุดหรือตรงกลางของกลุ่มในเกมโบว์ลิ่ง , kingpin
headquarters 【 N 】 แปลว่า: กองบัญชาการ (ทางการทหาร) , กองบังคับการ , base
headquarters 【 N 】 แปลว่า: สำนักงานใหญ่ (ทางธุรกิจ)
headrest 【 N 】 แปลว่า: ที่พิงศีรษะของเก้าอี้
headroom 【 N 】 แปลว่า: ที่ว่างโค้งส่วนบน , ที่ว่างเหนือศีรษะ , headway
heads 【 N 】 แปลว่า: เหรียญที่แสดงด้านหัว , ด้านหัวของเหรียญ
heads 【 N 】 แปลว่า: ด้านหัวของเหรียญ
Heads up! 【 SL 】 แปลว่า: คำอุทาน ระวัง
heads will roll 【 IDM 】 แปลว่า: บางคนต้องยุ่งยากหรือพบปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
heads will roll 【 SL 】 แปลว่า: ผู้โดนลงโทษ
headscarf 【 N 】 แปลว่า: ผ้าคลุมศีรษะ (ของผู้หญิง)
headship 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งผู้นำ , ตำแหน่งหัวหน้า , leadership
headsman 【 N 】 แปลว่า: เพชฌฆาตตัดศีรษะนักโทษ , executioner
headspring 【 N 】 แปลว่า: ต้นน้ำ , แหล่งกำเนิดของน้ำ , fountainhead
headstall 【 N 】 แปลว่า: ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า , headpiece
headstand 【 N 】 แปลว่า: การทรงตัวในแนวตั้งที่ใช้ศีรษะและมือทั้งสองข้างดันพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัวแทนขา
headstone 【 N 】 แปลว่า: แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ , gravestone; tombstone
headstream 【 N 】 แปลว่า: ลำธารที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำ
headstrong 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดึงดัน , ซึ่งรั้น, หัวรั้น, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อแพ่ง , hardheaded; stubborn; willful ตรงข้ามกับcompliant; easygoing
headwaters 【 N 】 แปลว่า: ต้นน้ำ , ต้นสาย(น้ำ)
headwaters 【 N 】 แปลว่า: ต้นน้ำ , ลำธารที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ
headway 【 N 】 แปลว่า: ความคืบหน้า , ความก้าวหน้า , advance; progress; progression ตรงข้ามกับregression; retrogression; setback
headwind 【 N 】 แปลว่า: ลมปะทะ , ลมสวน, ลมต้าน
headword 【 N 】 แปลว่า: คำหลัก , คำสำคัญที่นำหน้าข้อความ
heady 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้มึนเมา , น่าตื่นเต้น, รุนแรง, ซึ่งกระตุ้น, ฉลาด, เฉียบแหลม, เก่ง
heady 【 ADV 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้มึนเมา , น่าตื่นเต้น, รุนแรง, ซึ่งกระตุ้น, ฉลาด, เฉียบแหลม, เก่ง
heady 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้มึนเมา , น่าตื่นเต้น, รุนแรง, ซึ่งกระตุ้น, ฉลาด, เฉียบแหลม, เก่ง
heal 【 VT 】 แปลว่า: รักษา , สมาน, ประสาน , cure; recuperate; recover ตรงข้ามกับfail; relapse; worsen
heal of 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษา , เยียวยา , cure of
heal over 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาให้หาย , heal up
heal up 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาให้หาย , heal over
heal up 【 VI 】 แปลว่า: สมานแผล
health 【 N 】 แปลว่า: สภาพร่างกาย , สุขภาพ , condition
healthiness 【 N 】 แปลว่า: ความมีสุขภาพดี , พลานามัยสมบูรณ์ , fitness; robustness; vigorousness ตรงข้ามกับillness; sickness
healthy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดีต่อสุขภาพ , ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ , ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี , fit; robust; vigorous ตรงข้ามกับill; sickly
heap 【 N 】 แปลว่า: กอง , กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน , mound; pile; stack
heap 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ) , จำนวนมาก
heap 【 VT 】 แปลว่า: กองไว้ , สุมไว้, วางกองไว้
heap on1 【 PHRV 】 แปลว่า: กองไว้ที่ , กองไว้บน, สุมไว้บน , heap with; pile on; pile onto; pile with
heap on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ , heap with; pile on; pile onto; pile with
heap up 【 PHRV 】 แปลว่า: สุม , กอง, วางกอง , mound; pile; stack
heap up 【 PHRV 】 แปลว่า: กองไว้เป็นจำนวนมาก , สุมไว้เป็นจำนวนมาก , pile up
heap upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ , heap with; pile on; pile onto; pile with
heap with 【 PHRV 】 แปลว่า: กองไว้จนพูน , สุมไว้มาก , heap on; pile on; pile onto; pile with
hear 【 VI 】 แปลว่า: ได้ยิน , ได้ยินเสียง
hear 【 VT 】 แปลว่า: ฟัง , listen; harken; tune in ตรงข้ามกับdisregard; ignore
hear 【 VT 】 แปลว่า: ได้ยิน , ได้ยินเสียง
hear about 【 PHRV 】 แปลว่า: รู้ , รู้เกี่ยวกับ, ได้ยินเกี่ยวกับ, ได้รู้ในเรื่อง , hear of; learn about; learn of
hear from 【 IDM 】 แปลว่า: ได้ข่าวจาก , รับทราบจาก
hear from 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้รับจดหมายหรือโทรศัพท์จาก
hear of 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้ฟังเกี่ยวกับ , รู้, รู้เกี่ยวกับ, ได้ยินเกี่ยวกับ , hear of; learn about; learn of
hear out 【 PHRV 】 แปลว่า: ฟังจนจน
hear through 【 PHRV 】 แปลว่า: ฟังจนจบ , อยู่จนสิ้นสุด , see through; sit through; sit out
hearing 【 N 】 แปลว่า: การได้ยิน , ความสามารถในการได้ยิน, การรับรู้เสียง
hearing 【 N 】 แปลว่า: ระยะทางที่สามารถได้ยินเสียง , ระยะที่พอได้ยิน , earshot
hearing aid 【 N 】 แปลว่า: เครื่องช่วยฟัง
hearken 【 VI 】 แปลว่า: ฟังอย่างสนใจ , ฟังอย่างตั้งใจ , listen; heed; tune in ตรงข้ามกับdisregard; ignore
hearken 【 VT 】 แปลว่า: ฟัง
hearken after 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าถึง (คำเก่า)
hearsay 【 N 】 แปลว่า: คำบอกเล่า , เรื่องที่ได้ยินมาจากคนอื่น
hearse 【 N 】 แปลว่า: รถศพ
heart 【 N 】 แปลว่า: ความรัก , ความเอ็นดู
heart 【 N 】 แปลว่า: ส่วนสำคัญ , ใจกลาง, แก่น , center; core; kernel
heart 【 N 】 แปลว่า: จิตใจ , ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก
heart 【 N 】 แปลว่า: ไพ่โพแดง
heart 【 N 】 แปลว่า: หัวใจ (อวัยวะ)
heart and soul 【 ADV 】 แปลว่า: ทั้งชีวิตจิตใจ , ทั้งชีวิตและจิตใจ, ด้วยร่างกายและวิญญาณ , completely; devotedly; entirely
heart attack 【 N 】 แปลว่า: อาการหัวใจวาย , coronary
heart block 【 N 】 แปลว่า: ภาวการณ์สูบฉีดโลหิตของหัวใจห้องล่างและบนไม่ประสานกัน
heart disease 【 N 】 แปลว่า: โรคหัวใจ
heart failure 【 N 】 แปลว่า: หัวใจวาย , หัวใจล้มเหลว, ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน , cardiac arrest
heart failure 【 N 】 แปลว่า: ภาวะที่หัวใจไม่สามารถฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอ
heartache 【 N 】 แปลว่า: ความเสียใจ , ความเจ็บปวดใจ , grief; misery; sadness ตรงข้ามกับhappiness; joy; pleasure
heartbeat 【 N 】 แปลว่า: การเต้นของหัวใจ , จังหวะการเต้นของหัวใจ
heartbreak 【 N 】 แปลว่า: อาการไข้ใจ , อาการอกหัก, ความเสียใจอย่างมาก , grief; heartache; sorrow
heartbroken 【 ADJ 】 แปลว่า: ช้ำใจ , ผิดหวัง, เสียใจ , depressed; downcast; downhearted ตรงข้ามกับcheerful; hopeful; lighthearted
heartburn 【 N 】 แปลว่า: อาการจุกเสียดท้อง , cardialgia; pyrosis
hearten 【 VT 】 แปลว่า: ให้กำลังใจ , ให้ความมั่นใจ , cheerful; encourage; inspirit ตรงข้ามกับdiscourage; dishearten
hearth 【 N 】 แปลว่า: พื้นเตา , ส่วนล่างของเตา
heartily 【 ADV 】 แปลว่า: โดยสมบูรณ์ , โดยสิ้นเชิง, อย่างยิ่ง
heartily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างจริงจังและจริงใจ , อย่างจริงใจและกระตือรือร้น , cordially; earnestly; enthusiastically
heartily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเอร็ดอร่อย , อย่างเจริญอาหาร
heartily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเบิกบาน , อย่างสำราญ
heartless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใจ แข็ง , ซึ่งใจจืด, ซึ่งไม่มีความเมตตาสงสาร, ซึ่งเลือดเย็น , pitiless; merciless; ruthless ตรงข้ามกับkindly; merciful
heart-rending 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) , ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) , pathetic; piteous
hearts and flowers 【 SL 】 แปลว่า: อารมณ์ความรู้สึก
heart-shaped 【 ADJ 】 แปลว่า: ูซึ่งเป็นรูปใบโพธิ์ , ซึ่งเป็นรูปหัวใจ , cordate
heartsick 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นไข้ใจ , เสียใจอย่างมาก, ที่ผิดหวังอย่างแรง , dejected; sick-at-heart; despondent; dispirited
heartsickness 【 N 】 แปลว่า: อาการไข้ใจ
heartsore 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเศร้าโศกเสียใจมาก , ที่ระทมทุกข์ , regretful; sad ตรงข้ามกับhappy; joy
heart-stricken 【 ADJ 】 แปลว่า: เศร้าโศก , เสียใจ, ช้ำใจ , dismay; grief; remorse
heartstrings 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกรักหรือสงสารอย่างจับใจ , affection; love
heartthrob 【 N 】 แปลว่า: การเต้นของหัวใจ , heartbeat
heartthrob 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่เป็นขวัญใจ โดยเฉพาะดารา นักร้อง
heart-to-heart 【 ADJ 】 แปลว่า: เปิดเผยและสนิทสนม , candid; frank
heart-to-heart 【 N 】 แปลว่า: การสนทนาอย่างเปิดเผยและเป็นส่วนตัว
heartwarming 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอบอุ่นใจ , cordial; genial; gratifying
heart-whole 【 ADJ 】 แปลว่า: มีหัวใจที่เป็นอิสระ , ซึ่งไม่ได้รักใคร
heart-whole 【 ADJ 】 แปลว่า: จริงใจ , เต็มใจ , earnest; sincere; wholehearted
heart-whole 【 ADJ 】 แปลว่า: กล้าหาญ
heartwood 【 N 】 แปลว่า: แก่นไม้ , duramen
hearty 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแรง , healthy; robust; vigorous
hearty 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นมิตร , ซึ่งมีไมตรีจิต , cordial; congenial; genial
hearty 【 ADJ 】 แปลว่า: จริงใจ , เต็มใจ, กระตือรือร้น , enthusiastic; wholehearted
heat 【 N 】 แปลว่า: ความร้อน , hotness; torridness
heat 【 N 】 แปลว่า: ความฉุนเฉียว , ความโกรธ, ความตื่นเต้น
heat 【 N 】 แปลว่า: อุณหภูมิความร้อน
heat energy 【 N 】 แปลว่า: พลังความร้อน
heat up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ร้อนขึ้น , อุ่นให้ร้อน , boil up; heat up
heated 【 ADJ 】 แปลว่า: โกรธ , ฉุนเฉียว, โมโห , angry; vehement
heated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งร้อน , ซึ่งทำให้ร้อน
heatedly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างโกรธ , อย่างฉุนเฉียว, อย่างโมโห , angrily; vehemently
heater 【 N 】 แปลว่า: เครื่องทำความร้อน
heath 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่มที่ขึ้นตามทุ่ง ในตระกูล Erica Calluna
heathen 【 N 】 แปลว่า: คนนอกศาสนา , คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าของศาสนาคริสต์, อิสลาม, ยิว , gentile; pagan
heather 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขาในทวีปยุโรปและเอเชีย มีชื่อในภาษาละตินว่า Calluna Vulgaris , ling
heating pad 【 N 】 แปลว่า: กระเป๋าไฟฟ้า
heatstroke 【 N 】 แปลว่า: การล้มฟุบลงหรือไข้ที่เกิดจากการถูกความร้อนนานเกินไป
heave 【 VT 】 แปลว่า: ลาก , ชัก, ดึง, สาว , drag; haul; pull ตรงข้ามกับnudge; push; shove
heave 【 VT 】 แปลว่า: ทุ่ม , เหวี่ยง
heave at 【 PHRV 】 แปลว่า: ชัก , ดึง, สาว, ลาก
heave in sight 【 PHRV 】 แปลว่า: ปรากฏขึ้น , โผล่ให้เห็น, โผล่มา
heave on 【 PHRV 】 แปลว่า: ชัก , ดึง, สาว, ลาก
heave short 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอนสมอ (การแล่นเรือ) , ดึงสมอขึ้น
heave up 【 PHRV 】 แปลว่า: ลากขึ้นมา , กู้ขึ้นมา
heaven 【 N 】 แปลว่า: สวรรค์ , สรวงสวรรค์ , empyrean; paradise; nirvana ตรงข้ามกับhell; inferno; underworld
heavenly 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่วิเศษ , ที่เยี่ยมยอด , delightful; splendid; sublime ตรงข้ามกับaverage; ordinary; terrible
heavily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหนัก , weightily
heaviness 【 N 】 แปลว่า: ความหนัก , weightiness
heavy 【 ADJ 】 แปลว่า: (งาน) ยาก , (งาน) ลำบาก
heavy 【 ADJ 】 แปลว่า: หนัก , ซึ่งมีน้ำหนักมาก , weighty
heavy 【 ADJ 】 แปลว่า: เศร้า , เซื่องซึม, หงอย
heavy 【 ADJ 】 แปลว่า: (คน) ซึ่งตัวใหญ่ ช้า และซุ่มซ่าม
heavy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีจำนวนมาก
heavy 【 N 】 แปลว่า: นักแสดงที่เล่นบทร้าย , ตัวโกง , villain
heavy date 【 SL 】 แปลว่า: การนัดพบคนสำคัญ , การนัดหมายสำคัญกับบางคน
heavy going 【 IDM 】 แปลว่า: ยากที่จะกระทำหรือเข้าใจ (คำไม่เป็นทางการ)
heavy hydrogen 【 N 】 แปลว่า: ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีน้ำหนักอะตอมมากกว่าปกติ
heavy metal 【 N 】 แปลว่า: ดนตรีร็อกที่มีลักษณะเฉพาะคือเสียงดังและมีเนื้อหาที่รุนแรง
heavy water 【 N 】 แปลว่า: น้ำที่ไฮโดรเจนถูกแทนด้วย deuterium , deuterium oxide
heavy-duty 【 ADJ 】 แปลว่า: ทนทาน , durable; tough
heavy-eyed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอาการตาปรือ , ซึ่งง่วงนอน , drowsy; sleepy; slumberous
heavy-footed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเดินงุ่มง่าม , lumbering; ponderous
heavy-handed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งงุ่มง่าม , awkward; clumsy
heavy-handed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเข้มงวด , ซึ่งกดขี่, ซึ่งบังคับ , harsh; oppressive
heavy-hearted 【 ADJ 】 แปลว่า: เศร้า , เสียใจ, หดหู่ใจ, สลดใจ , depressed; melancholy; sad ตรงข้ามกับcheerful; happy; joy
heavyweight 【 N 】 แปลว่า: นักมวยอาชีพที่มีน้ำหนักมากกว่า 79.5 กิโลกรัม หรือ 175 ปอนส์
hebdomadal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นเป็นรายสัปดาห์ , weekly
Hebraic 【 ADJ 】 แปลว่า: ด้านภาษา หรือขนบธรรมเนียมของชาวฮิบรู (ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์) , Hebraical
Hebraically 【 ADV 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือขนบธรรมเนียมของชาวฮิบรู (ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์) , Hebraic
Hebrew 【 N 】 แปลว่า: ชาวฮิบรู (ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์) , ภาษาอิสราเอล
Hebrew 【 N 】 แปลว่า: ภาษาฮิบรู (ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์)
hecatomb 【 N 】 แปลว่า: การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ , immolation
heck 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความไม่พอใจ ความรำคาญหรืออื่นๆ (คำไม่เป็นทางการ)
heckle 【 VT 】 แปลว่า: รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน , annoy; interject; interrupt
hectare 【 N 】 แปลว่า: หน่วยวัดของพื้นที่ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 100 เอเคอร์ หรือ 10000 ตารางเมตร) , เฮกตาร์
hectic 【 ADJ 】 แปลว่า: วุ่นวาย , bustling; frantic; frenetic ตรงข้ามกับcalm
hectogram 【 N 】 แปลว่า: หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg. , เฮกโตกรัม , hectogramme
hectograph 【 N 】 แปลว่า: เครื่องพิมพ์อัดสำเนา
hectograph 【 VT 】 แปลว่า: พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์อัดสำเนา
hectoliter 【 N 】 แปลว่า: หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร , เฮกโตลิตร
hectometer 【 N 】 แปลว่า: หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต , เฮกโตเมตร , hectometre
hector 【 VT 】 แปลว่า: ข่มขู่ , พูดพาลใส่ , bluster
he’d 【 VT 】 แปลว่า: คำย่อของ he had, he would , คำย่อของ he would
hedge 【 N 】 แปลว่า: เครื่องล้อม , เครื่องกั้น, สิ่งกีดขวาง , barrier
hedge 【 N 】 แปลว่า: แนวพุ่มไม้ , แนวต้นไม้เตี้ยๆ
hedge 【 VT 】 แปลว่า: นำแนวพุ่มไม้มาล้อมรอบพื้นที่ , นำแนวต้นไม้เตี้ยๆมาล้อมรอบพื้นที่
hedge about with 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบด้วย , ล้อมด้วย, จำกัดด้วย , fence about with; hedge around with
hedge against 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้องกัน , คุ้มกัน, พิทักษ์ให้พ้นจาก
hedge around with 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบด้วย , ล้อมด้วย, จำกัดด้วย , hedge about with
hedge one’s bets 【 IDM 】 แปลว่า: ลดความสูญเสียในการพนันหรือการลงทุน
hedge round with 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบด้วย , ล้อมด้วย, จำกัดด้วย , fence about with; hedge about
hedgehog 【 N 】 แปลว่า: เม่น
hedgerow 【 N 】 แปลว่า: แนวพุ่มไม้เป็นรั้ว โดยเฉพาะตามทุ่งนาหรือถนนในชนบท
hedonic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความสุขสบาย , เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน
hedonism 【 N 】 แปลว่า: ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด , sensualism
hedonist 【 N 】 แปลว่า: คนเจ้าสำราญ , ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในการดำรงชีวิต , pleasure-lover; sensualist; thrill-seeker
heebie-jeebies 【 SL 】 แปลว่า: ความกลัวสุดขีด , ความวิตกอย่างมาก
heeby-jeebies 【 SL 】 แปลว่า: ความกลัวสุดขีด , ความวิตกอย่างมาก
heed 【 N 】 แปลว่า: การเอาใจใส่ , การระมัดระวัง
heed 【 VI 】 แปลว่า: เอาใจใส่ , ระมัดระวัง , attend; beware
heed 【 VT 】 แปลว่า: เอาใจใส่ , ระมัดระวัง , attend; mind
heedle 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เอาใจใส่ , เลินเล่อ, ประมาท , careless; incautious; thoughtless ตรงข้ามกับcareful; cautious; thoughtful
heedlessly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่เอาใจใส่ , อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท , carelessly; incautiously; thoughtlessly ตรงข้ามกับcarefully; cautious; thoughtfulcareful; cautiously; thoughtfully
heedlessness 【 N 】 แปลว่า: ความหละหลวม , ความเลินเล่อ, ความประมาท , carelessness; incautiousness; thoughtlessness ตรงข้ามกับcarefulness; cautiousness; thoughtfulness
heehaw 【 N 】 แปลว่า: เสียงร้องของลา
heehaw 【 VI 】 แปลว่า: ร้อง (ลา)
heel back 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะลูกบอลด้วยส้นเท้า
heel1 【 N 】 แปลว่า: คนเลว (คำไม่เป็นทางการ) , คนไม่ดี , backguard; scoundrel; villain ตรงข้ามกับgentleman
heel1 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่เป็นส้นเท้าของถุงเท้า , ส่วนที่เป็นส้นเท้าของรองเท้า
heel1 【 N 】 แปลว่า: ส้นเท้า , ส่วนหลังของกีบเท้าสัตว์
heel2 【 VI 】 แปลว่า: เอียง , ลาด , lean; tilt
heel2 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เอียง , ทำให้ลาด , tilt
heeled 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีส้นเท้า
heelpiece 【 N 】 แปลว่า: หนัง, ไม้หรือวัตถุอื่นๆ ที่ใช้ทำส้นรองเท้าหรือถุงเท้า
heft 【 N 】 แปลว่า: น้ำหนัก , ความหนัก
heft 【 N 】 แปลว่า: ความสำคัญ
heft 【 VI 】 แปลว่า: มีน้ำหนัก
heft 【 VT 】 แปลว่า: ยก (ของหนัง) , heave; hoist; lift
heft 【 VT 】 แปลว่า: ยกขึ้นเพื่อชั่งน้ำหนัก
hefty 【 ADJ 】 แปลว่า: มาก (เกินความต้องการ) , ที่มีปริมาณมาก (เกินความต้องการเกินความต้องการ)
hefty 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแรง , ล่ำสัน , brawny; robust ตรงข้ามกับinfirm; sickly; weak
hefty 【 ADJ 】 แปลว่า: หนัก
hegemony 【 N 】 แปลว่า: ความมีอำนาจ (คำทางการ) , ความมีอิทธิพลเหนือกว่า
Hegira 【 N 】 แปลว่า: การหลบหนีของโมฮัมหมัดจากเมืองเมกกะไปยังเมดินา
Hegira 【 N 】 แปลว่า: ฮิจเราะห์ศักราช
heifer 【 N 】 แปลว่า: วัวสาว (โดยเฉพาะที่ยังไม่เคยมีลูกวัว)
heigh 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจ แสดงความพอใจ หรือแปลกใจ ฯลฯ
heigh-ho 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ผิดหวัง ฯลฯ
height 【 N 】 แปลว่า: จุดที่สูงสุด , จุดสุดยอด
height 【 N 】 แปลว่า: ความสูง , ระดับความสูง , altitude; elevation
height 【 N 】 แปลว่า: ระดับที่สูงที่สุด
heighten 【 VT 】 แปลว่า: เพิ่ม , ทำให้มากขึ้น , augment; enlarge; expand ตรงข้ามกับdiminish; lessen; reduce
heimish 【 ADJ 】 แปลว่า: อบอุ่นและเป็นมิตร (คำไม่เป็นทางการ)
heinous 【 ADJ 】 แปลว่า: เลวร้าย , ชั่วร้าย , atrocious; monstrous; wicked
heir 【 N 】 แปลว่า: ทายาท , ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน , beneficiary; inheritor; successor
heir presumptive 【 N 】 แปลว่า: ผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
heirdom 【 N 】 แปลว่า: การเป็นทายาท , การสืบทอด, การสืบทอดมรดก , heirship
heiress 【 N 】 แปลว่า: ทายาทที่เป็นหญิง , หญิงผู้รับมรดก , inheritress
heirloom 【 N 】 แปลว่า: มรดกตกทอด
heirship 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นทายาท , สิทธิ์ของทายาท, สิทธิการสืบทอดมรดก , heirdom
heist 【 N 】 แปลว่า: การปล้น (คำสแลง) , การขโมย, โจรกรรม
heist 【 VT 】 แปลว่า: ปล้น (คำสแลง) , ขโมย , rob; steal; thieve
Hejira 【 N 】 แปลว่า: การหลบหนีของโมฮัมหมัดจากเมืองเมกกะไปยังเมดินา
hektogram 【 N 】 แปลว่า: หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg.
held 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3ของ hold
Helen 【 N 】 แปลว่า: หญิงสาวสวยในเทพปกรนัมกรีกที่เป็นชนวนสงครามทรอย
helical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรูปร่างเป็นขด , ซึ่งเป็นเหมือนขดลวด , coiled; spiral; whorled
helicopter 【 N 】 แปลว่า: เฮลิคอปเตอร์
heliograph 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือถ่ายภาพดวงอาทิตย์ (ทางดาราศาสตร์) , photoheliograph
heliograph 【 N 】 แปลว่า: เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph 【 VI 】 แปลว่า: ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliograph 【 VT 】 แปลว่า: ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์
heliotrope 【 N 】 แปลว่า: ดอกไม้ที่หันเข้าหาแสงอาทิตย์
heliotropism 【 N 】 แปลว่า: การเจริญเติบโตของพืชโดยหันเข้าหาหรือหันหนีแสงอาทิตย์
heliport 【 N 】 แปลว่า: ลานขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์ , helipad; helistop
helium 【 N 】 แปลว่า: ุก๊าซเฉื่อยชนิดหนึ่งไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสัญลักษณ์คือ He , ก๊าซฮีเลี่ยม
helix 【 N 】 แปลว่า: วงใบหู (ทางกายภาพ) , ใบหู
helix 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นเกลียว , สิ่งที่เป็นขด , coil; spiral
he’ll 【 VT 】 แปลว่า: คำย่อของ he will หรือ he shall
hell 【 N 】 แปลว่า: ขุมนรก , นรก, อเวจี
hell around 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่รู้จักรับผิดชอบ , ดำเนินชีวิตอย่างประมาท , mess about
hell for leather 【 IDM 】 แปลว่า: เคลื่อนไปไม่หยุด , แล่นไปไม่หยุด
hell-bent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตั้งใจจริงอย่างไม่ยอมลดละ , determined; resolute
Hellene 【 N 】 แปลว่า: ชาวกรีก
Hellenic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกรีกโบราณ
Hellenism 【 N 】 แปลว่า: วัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองของกรีกโบราณ
Hellenistic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ Hellenists , เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษาหรืออื่นๆ ของกรีกโบราณ
Hellenistic 【 ADV 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ Hellenists , เกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษาหรืออื่นๆ ของกรีกโบราณ
hellfire 【 N 】 แปลว่า: ไฟนรก
hellhole 【 SL 】 แปลว่า: สถานที่ร้อนและแออัด
hellion 【 N 】 แปลว่า: จอมวายร้าย (โดยเฉพาะเด็ก) (คำไม่เป็นทางการ) , จอมอันธพาล (โดยเฉพาะเด็ก) , heller
hellish 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั่วร้าย , ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม , demonic; devilis; diabolical
hello 【 INT 】 แปลว่า: สวัสดี (คำทักทาย) , hail ตรงข้ามกับfarewell; good-bye
helm 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งผู้นำ , ตำแหน่งผู้ควบคุม
helm 【 N 】 แปลว่า: พวงมาลัยเรือ
helmet 【 N 】 แปลว่า: หมวกกันน็อก , หมวกนิรภัย
helminth 【 N 】 แปลว่า: พยาธิ , หนอนพยาธิ
helminthology 【 N 】 แปลว่า: พยาธิวิทยา
helmsman 【 N 】 แปลว่า: คนถือพวงมาลัยเรือ , steersman; wheelman
helmsman 【 N 】 แปลว่า: ผู้นำ
helot 【 N 】 แปลว่า: ทาส , serf; slave
helotry 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นทาส , สภาพที่เป็นทาส , servitude; serfdom; slavery
help 【 N 】 แปลว่า: การช่วย , การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
help 【 N 】 แปลว่า: คนที่ช่วยเหลือ , สิ่งที่ช่วยเหลือ
help 【 VI 】 แปลว่า: ช่วย , ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์ , aid; assist ตรงข้ามกับhinder; hold back
help 【 VT 】 แปลว่า: ช่วย , ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์ , aid; assist; succor ตรงข้ามกับhinder; hold back; obstruct
help 【 VT 】 แปลว่า: เสิร์ฟ (อาหาร) , บริการ
help along 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยพาไป , ช่วยพยุงไป , help forward
help back 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยพากลับไป , พยุงกลับไป
help down 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยถือลงมา
help forward 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยพาไป , help along
help in 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยพาเข้าไป , ช่วยพยุงไป
help into 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยพยุงเข้าไปใน , ช่วยพาเข้าไป
help off 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยยกขึ้นจาก , ยกให้พ้นจาก
help off with 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยสวมเสื้อผ้า , help on with
help on 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้กำลังใจ , กระตุ้น
help on with 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยสวมเสื้อผ้า , help off with
help oneself 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยเหลือตนเอง , บริการตนเอง , help to
help out 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้พ้นจาก , ช่วยให้ออกมาจาก
help over 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้ไต่ขึ้นไป , ช่วยให้ปีนขึ้นไป
help to 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยเหลือตนเอง , บริการตนเอง , help oneself
help up 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้ลุกขึ้น , ช่วยพยุงขึ้นยืน
helper 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่ช่วยเหลือ , คนที่ช่วยเหลือ , assistant; assister
helpful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งช่วยเหลือ , ซึ่งเกื้อกูล
helping 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนหนึ่งคน , portion
helpless 【 ADJ 】 แปลว่า: หมดหนทาง , ช่วยไม่ได้ , impotent; powerless; vulnerable ตรงข้ามกับinvulnerable; powerful
helplessly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหมดหนทาง , อย่างช่วยไม่ได้ , impotently; powerlessly; vulnerably ตรงข้ามกับinvulnerably; powerfully
helpmate 【 N 】 แปลว่า: เพื่อนผู้ช่วยเหลือ (โดยเฉพาะคู่ชีวิต) , helpmeet; mate; spouse
helter-skelter 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีการวางแผน , ซึ่งไม่มีการเตรียมการณ์
helter-skelter 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งวุ่นวาย , ซึ่งสับสน , chaotic; disordered; unorganized ตรงข้ามกับorderly; well-ordered
helter-skelter 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่มีการวางแผน , อย่างไม่มีการเตรียมการณ์
helter-skelter 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างวุ่นวาย , อย่างสับสน
helter-skelter 【 N 】 แปลว่า: ความยุ่งเหยิง , ความไม่มีระเบียบ, ความสับสน
helve 【 N 】 แปลว่า: ด้าม (เครื่องมือ) , handle; shaft
hem 【 N 】 แปลว่า: ขอบ (ผ้า) , ริม (ผ้า) , edging; selvage
hem 【 VI 】 แปลว่า: เย็บริม (ผ้า)
hem 【 VT 】 แปลว่า: เย็บริม (ผ้า)
hem about 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบ , โอบล้อม , fence in; hedge in; hem around; hem round
hem and haw 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางอย่าง , กล่าว เออ อา คั่น่ระหว่างพูด , hum and haw ตรงข้ามกับhum and haw
hem around 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบ , โอบล้อม , hem about
hem in 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบ , โอบล้อม , box in; fence in; hedge in; hem about; rail in; wall in
hem in 【 VT 】 แปลว่า: กักขัง , กักตัว , confine; restrict
hem of skirt 【 N 】 แปลว่า: ชายกระโปรง
hem round 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้อมรอบ , โอบล้อม , hem around; em about
he-man 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชายที่กำยำล่ำสัน (คำไม่เป็นทางการ)
hematologic 【 ADJ 】 แปลว่า: ด้านโลหิตวิทยา
hematologically 【 ADV 】 แปลว่า: เกี่ยวกับด้านโลหิตวิทยา
hematologist 【 N 】 แปลว่า: นักโลหิตวิทยา , ผู้ศึกษาด้านโลหิตวิทยา
hematology 【 N 】 แปลว่า: โลหิตวิทยา , การศึกษาทางด้านโลหิตวิทยา
hemi- 【 PRF 】 แปลว่า: ครึ่ง
hemisphere 【 N 】 แปลว่า: ซีกโลก , ครึ่งโลก
hemisphere 【 N 】 แปลว่า: ครึ่งหนึ่งของสมองส่วน cerebrum (สมองส่วนหน้า)
hemlock 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Conium maculatum เป็นพืชมีพิษชนิดหนึ่งใช้เป็นยากดประสาท , poison hemlock
hemo- 【 PRF 】 แปลว่า: โลหิต , เลือด , hema-
hemo- 【 PRF 】 แปลว่า: เลือด
hemoglobin 【 N 】 แปลว่า: ฮีโมโกลบิน , สารสีแดงของเม็ดเลือดแดง
hemophilia 【 N 】 แปลว่า: โรคเลือดไหลไม่หยุด เกี่ยวกับความผิดปกติของยีนส์ในโครโมโซม X โรคนี้มักจะเกิดกับคนเพศชาย
hemophilia 【 N 】 แปลว่า: สภาวะที่เลือดไหลไม่หยุด
hemorrhage 【 N 】 แปลว่า: การตกเลือด , อาการตกเลือด, อาการเลือดไหลไม่หยุด
hemorrhage 【 N 】 แปลว่า: สภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรหรือเงินอย่างรุนแรง
hemorrhage 【 VI 】 แปลว่า: ตกเลือด , เลือดไหลไม่หยุด, เลือดออก
hemorrhoid 【 N 】 แปลว่า: ริดสีดวงทวาร
hemostatic 【 ADJ 】 แปลว่า: ีซึ่งห้ามเลือด
hemostatic 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ใช้ห้ามเลือด
hemp 【 N 】 แปลว่า: กัญชา , cannabis; ganja; marijuana
hemp 【 N 】 แปลว่า: ปอ , ป่าน
hemstitch 【 N 】 แปลว่า: การถักริม (ผ้า) , การเย็บริม (ผ้า)
hemstitch 【 VT 】 แปลว่า: การถักริม (ผ้า) , เย็บริม (ผ้า)
hen 【 N 】 แปลว่า: แม่ไก่
hen fruit 【 SL 】 แปลว่า: ไข่ไก่
henbane 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Hyoscyamus niger ใบมีหนามขนและมีกลิ่นเหม็น เป็นพืชที่ใช้ทำยาพิษ
hence 【 ADV 】 แปลว่า: จากนี้ไป (คำทางการ) , ต่อแต่นี้ไป , from now on; henceforth
hence 【 ADV 】 แปลว่า: ดังนั้น (คำทางการ) , เพราะฉะนั้น , consequently; therefore; thus
henceforth 【 ADV 】 แปลว่า: ต่อจากนี้ (คำทางการ) , จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป , from now on; hence
henchman 【 N 】 แปลว่า: ลูกน้อง , คนสนิท , follower; supporter
henchman 【 N 】 แปลว่า: สมาชิกกลุ่มอาชญากร
hendecagon 【 N 】 แปลว่า: รูปทรงสิบเอ็ดเหลี่ยม
henpeck 【 VT 】 แปลว่า: ด่าว่า (สามี) , ด่า (สามี), ชอบหาเรื่อง (สามี), กระแนะกระแหน (สามี) , criticize; nag
henry 【 N 】 แปลว่า: หน่วยทางไฟฟ้าซึ่งค่า 1 เฮนรีคือค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรปิด
hent 【 VT 】 แปลว่า: คว้า (คำโบราณ) , ฉวย, จับ , seize
hepatic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับตับ (ทางการแพทย์) , มีผลต่อตับ
hepatitis 【 N 】 แปลว่า: โรคตับอักเสบ
heptagon 【 N 】 แปลว่า: รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
her 【 PRON 】 แปลว่า: เธอ , หล่อน
Her Majesty 【 N 】 แปลว่า: พระแม่เจ้า , แม่อยู่หัว
Her Royal Highness 【 N 】 แปลว่า: เจ้าฟ้าหญิง
herald 【 N 】 แปลว่า: ผู้ประกาศ , ผู้ส่งข่าวสาร , announcer; messenger
herald 【 VT 】 แปลว่า: ป่าวประกาศ , ประโคมข่าว , announce; proclaim
herb 【 N 】 แปลว่า: สมุนไพร , ว่าน
herbage 【 N 】 แปลว่า: พืชที่มีลำต้นอ่อน เช่น หญ้า
herbal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสมุนไพร
herbal 【 N 】 แปลว่า: หนังสือที่เกี่ยวกับพืชและสมุนไพร
herbalist 【 N 】 แปลว่า: ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร , herb doctor
herbarium 【 N 】 แปลว่า: การเก็บรวมรวมสมุนไพร
herbarium 【 N 】 แปลว่า: ห้องเก็บตัวอย่างสมุนไพร
herbicide 【 N 】 แปลว่า: ยาฆ่าพืช , ยากำจัดวัชพืช
herbivore 【 N 】 แปลว่า: สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร
herbivorous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกินพืชเป็นอาหาร
herculean 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งต้องใช้กำลังและความพยายามอย่างมาก
Hercules 【 N 】 แปลว่า: วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล , ชื่อกลุ่มดาว
Hercules 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มดาวเฮอร์คิลิส
herd of elephant 【 N 】 แปลว่า: โขลงช้าง , โขลง
herd together 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมเป็นกลุ่ม , รวมกันเป็นฝูง
herd1 【 N 】 แปลว่า: ฝูงสัตว์ , flock; group; pack
herd1 【 VI 】 แปลว่า: รวมกลุ่ม , รวมตัว
herd1 【 VT 】 แปลว่า: ต้อน (ฝูงสัตว์)
herd2 【 N 】 แปลว่า: คนเลี้ยงสัตว์ , คนต้อนฝูงสัตว์ , shepherd
herdsman 【 N 】 แปลว่า: คนเลี้ยงปศุสัตว์ , เจ้าของปศุสัตว์ , herder
here 【 ADV 】 แปลว่า: ที่นี่ , ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้
here and now 【 IDM 】 แปลว่า: ปัจจุบัน , ขณะนี้
here and there 【 ADV 】 แปลว่า: ตรงนั้นตรงนี้ , ที่โน่นที่นี่ , patchily; scatteringly
here and there 【 IDM 】 แปลว่า: หลายแห่ง , กระจายไปทั่ว
hereabout 【 ADV 】 แปลว่า: รอบที่นี้ , ใกล้ๆที่นี่
hereafter 【 ADV 】 แปลว่า: ต่อไปนี้ , หลังจากนี้, ต่อจากนี้ไป , from now on; henceforth
hereditary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ , วึ่งส่งผ่านทางพันธุกรรม , atavistic; inherited
heredity 【 N 】 แปลว่า: การถ่ายทอดทางพันธุกรรม , atavism; inheritance
herein 【 ADJ 】 แปลว่า: ในเรื่องนี้ (คำทางการ) , ในกรณีนี้
hereinafter 【 ADV 】 แปลว่า: ดังต่อไปนี้ (คำทางการ)
hereof 【 ADV 】 แปลว่า: ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ (คำทางการ) , ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้
hereon 【 ADV 】 แปลว่า: โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) , hereupon
heresy 【 N 】 แปลว่า: ความเห็นนอกรีต , misbelief
heretic 【 N 】 แปลว่า: คนนอกศาสนา , คนนอกรีต , apostate; iconoclast; nonconformist
hereunder 【 ADV 】 แปลว่า: หลังจากนี้ (คำทางการ)
hereupon 【 ADV 】 แปลว่า: โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ , hereon
hereupon 【 ADV 】 แปลว่า: ในเรื่องนี้ (คำทางการ) , ในจุดนี้, ในกรณีนี้
herewith 【 ADV 】 แปลว่า: ตามนี้ (คำทางการ) , โดยวิธีนี้
heritable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสามารถถูกสืบทอดได้
heritable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสืบทอดได้
heritage 【 N 】 แปลว่า: มรดก , inheritance; legacy; patrimony
heritor 【 N 】 แปลว่า: ผู้รับมรดก (ตามกฎหมาย) (คำโบราณ) , inheritor
hermaphrodite 【 N 】 แปลว่า: คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ) , androgyne
hermetic 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สนิทจนลมผ่านเข้าออกไม่ได้ , ที่เป็นสุญญากาศ , airtight
hermetically 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างปิดสนิทจนลมเข้าออกไม่ได้
hermit 【 N 】 แปลว่า: ฤๅษี , ดาบส, ผู้ที่อยู่สันโดษ , anchorite; eremite; recluse
hermit crab 【 N 】 แปลว่า: ปูเสฉวน , ปูตระกูล Paguridae ที่มีเปลือกหุ้มร่างกาย
hermitage 【 N 】 แปลว่า: อาศรม , สำนักฤๅษี
hernia 【 N 】 แปลว่า: ส่วนหนึ่งของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่โผล่ออกมา (โดยเฉพาะบริเวณช่องท้อง) , ไส้เลื่อน , rupture
hero 【 N 】 แปลว่า: วีรบุรุษ , cavalier; gallant; paladin ตรงข้ามกับcoward; dastard
hero 【 N 】 แปลว่า: อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อ เนยแข็ง มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่ำปลี บนขนมปัง
heroic 【 ADJ 】 แปลว่า: กล้าหาญ , brave; courageous; valorous ตรงข้ามกับcowardly; fearful; spineless
heroic 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างกล้าหาญ , เป็นวีรบุรุษ, เป็นพระเอก
heroical 【 ADJ 】 แปลว่า: กล้าหาญ , brave; courageous; valorousbrave; courageous; valorous ตรงข้ามกับcowardly; fearful; spineless
heroics 【 N 】 แปลว่า: ความกล้าหาญ
heroin 【 N 】 แปลว่า: เฮโรอีน , ยาเสพติดร้ายแรงชนิดหนึ่ง
heroine 【 N 】 แปลว่า: วีรสตรี , ecat>
heroism 【 N 】 แปลว่า: วีรกรรม , ความกล้าหาญ , bravery; valiance; valor ตรงข้ามกับcowardice; timidity
herpes 【 N 】 แปลว่า: โรคผิวหนังพุพอง , โรคเริม
herpes simplex 【 N 】 แปลว่า: เริม
herpes zoster 【 N 】 แปลว่า: งูสวัด , shingles
herpetology 【 N 】 แปลว่า: สัตววิทยาแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
herring 【 N 】 แปลว่า: ปลาทะเลชนิดหนึ่ง อาสัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ มีชื่อในภาษาละตินว่า Clupea harengus , ปลาเฮริง
herringbone 【 N 】 แปลว่า: แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v ใช้เป็นลายประดับในการเย็บปักถักร้อยหรืออื่นๆ
herringbone 【 VI 】 แปลว่า: ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v
herringbone 【 VT 】 แปลว่า: ประดับตกแต่งโดยใช้แบบรูปแฉกแนวขนานเป็นรูปตัว v
hers 【 PRON 】 แปลว่า: ของเธอ , ของหล่อน
herself 【 PRON 】 แปลว่า: ตัวเธอเอง , ตัวเธอเอง
herstory 【 N 】 แปลว่า: ประวัติศาสตร์ในมุมมองและทัศนคติของสตรี
hertz 【 N 】 แปลว่า: หน่วยความถี่เท่ากับหนึ่งรอบต่อวินาที ใช้สัญลักษณ์ Hz , เฮิรตซ์
he’s 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ he is หรือ he has
hesitancy 【 N 】 แปลว่า: ความลังเลใจ , ความไม่แน่ใจ , indecision; irresolution; shilly-shallying
hesitant 【 ADJ 】 แปลว่า: ลังเลใจ , สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก , indecisive; irresolute; reluctant
hesitantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างลังเล , อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน , indecisively; irresolutely; reluctantly
hesitate 【 VI 】 แปลว่า: ลังเล , อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า , dither; shilly-shally; vacillate
hesitation 【 N 】 แปลว่า: ความลังเล , การลังเล , indecision; irresolution; vacillation
Hesperus 【 N 】 แปลว่า: ดาวประจำเมือง , ดาวศุกร์ (โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดิน) , evening star
hetero- 【 PRF 】 แปลว่า: อื่น
heterodox 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดความเชื่อทางศาสนา (คำทางการ) , ซึ่งนอกคอก , apostate; heretical; unorthodox ตรงข้ามกับpious
heterogeneous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งต่างชนิดกัน , ซึ่งไม่เหมือนกัน , miscellaneous; various ตรงข้ามกับuniform; unvaried
heterogenesis 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในวงชีวิตของพืชและสัตว์ในระยะเจริญเติบโตและระยะสืบพันธุ์ , การกลายพันธุ์
heteronomy 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ใต้การควบคุมหรือกฎเกณฑ์ของผู้อื่น (ทางการเมือง)
heterosexual 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม
heterosexual 【 N 】 แปลว่า: คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heuristic 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง
heuristic 【 ADV 】 แปลว่า: ที่ช่วยค้นหา , ที่ช่วยให้เรียนรู้, ที่ช่วยแก้ปัญหา, (คอมพิวเตอร์) ที่ค้นหาหลายคำตอบและเลือกคำตอบที่ดีที่สุดก่อนที่จะทำงานในขั้นต่อไปของโปรแกรม ซึ่งคล้ายวิธีลองผิดลองถูก
hew 【 VI 】 แปลว่า: ฟัน , สับ, โค่น, ตัด , hack
hew 【 VT 】 แปลว่า: ฟัน , สับ, โค่น, ตัด , hack
hew down 【 PHRV 】 แปลว่า: โค่น , ตัด, ฟัน , chop down; hack down
hew out 【 PHRV 】 แปลว่า: ฟัน (มักใช้กับขวาน) , ตัด, สับ , carve out; hack out
hew to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำตาม (เช่น กฎ, ข้อบังคับ) , ปฏิบัติตาม
hewn 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกโค่น , ซึ่งถูกฟาดฟัน
hewn 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกฟัน , ซึ่งถูกสับ, ซึ่งถูกโค่น, ซึ่งถูกตัด
hewn 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hewn 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ hew
hex- 【 PRF 】 แปลว่า: หก
hex 【 N 】 แปลว่า: คำสาป , เวทมนตร์คาถา , curse; jinx; spell
hex 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่นำโชคร้ายมาให้ , สิ่งที่นำโชคร้ายมาให้
hexa- 【 PRF 】 แปลว่า: หก
hexagon 【 N 】 แปลว่า: รูปหกเหลี่ยม
hexagonal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม
hexameter 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งประกอบด้วย 6 จังหวะ
hexameter 【 N 】 แปลว่า: บรรทัดโคลงหรือกวีที่ประกอบด้วย 6 จังหวะ
hexapod 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมี 6 ขา , hexapodous
hexapod 【 N 】 แปลว่า: แมลง
hey 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ , คำอุทานแสดงความดีใจ, ผิดหวัง ฯลฯ
hey 【 SL 】 แปลว่า: หวัดดี , เฮ้
heyday 【 N 】 แปลว่า: สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด , ช่วงที่ประสบความสำเร็จที่สุด , peak; prime; zenith
hg 【 N 】 แปลว่า: ตัวย่อของเฮกโตกรัม (หน่วยชั่งน้ำหนัก)
hi 【 INT 】 แปลว่า: สวัสดี (คำอุทานแสดงการทักทาย) (คำไม่เป็นทางการ) , hello
hi2 【 ADJ 】 แปลว่า: ความสูง (คำย่อไม่เป็นทางการ)
hibernal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับฤดูหนาว , brumal; hiemal; wintry
hibernate 【 VI 】 แปลว่า: (สัตว์) จำศีลในฤดูหนาว
Hibernia 【 N 】 แปลว่า: ประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
Hibernia 【 N 】 แปลว่า: หมู่เกาะของประเทศไอร์แลนด์ (คำโบราณหรือทางวรรณคดี)
hibiscus 【 N 】 แปลว่า: ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus) , ดอกพู่ระหง
hiccough 【 N 】 แปลว่า: อาการสะอึก (ทางการแพทย์) , hiccup
hiccough 【 VI 】 แปลว่า: สะอึก
hiccup 【 N 】 แปลว่า: อาการสะอึก (ทางการแพทย์) , hiccough
hiccup 【 VI 】 แปลว่า: สะอึก
hick 【 ADJ 】 แปลว่า: (คน) บ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ) , เซ่อซ่า (คำไม่เป็นทางการ)
hick 【 N 】 แปลว่า: ตาสีตาสา (คำไม่เป็นทางการ) , คนบ้านนอก , bumpkin
hickory 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลวอลนัท พบในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นพันธุ์ไม้จำพวก carya
hid 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hid 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
hidden 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งปกปิด , ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น , concealed
hidden 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hide away 【 PHRV 】 แปลว่า: ซ่อนให้พ้น , หลบให้พ้น , hide out
hide from 【 PHRV 】 แปลว่า: ปกปิดให้พ้นจาก , conceal from
hide in 【 PHRV 】 แปลว่า: ปกคลุมไว้ , ซ่อนไว้, แอบไว้
hide one’s face in shame 【 IDM 】 แปลว่า: ปิดหน้าด้วยความละอาย
hide one’s light under a bushel 【 IDM 】 แปลว่า: ปกปิดความสามารถพิเศษ
hide out 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบหนี , ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน , hide away
hide with 【 PHRV 】 แปลว่า: คลุมไว้ด้วย , ปิดไว้ด้วย
hide1 【 VI 】 แปลว่า: ซ่อน , ซุกซ่อน, ปกปิด
hide1 【 VT 】 แปลว่า: ซ่อน , ซุกซ่อน, ปกปิด , conceal; ensconce; seclude ตรงข้ามกับdisclose; expose; reveal
hide2 【 N 】 แปลว่า: หนังสัตว์ , หนัง , leather; pelt; skin
hide-and-seek 【 N 】 แปลว่า: การเล่นซ่อนหา , hide-and-go-seek
hideaway 【 N 】 แปลว่า: ที่ซ่อนตัว , ที่หลบภัย , hideout; refuge; safe house
hidebound 【 ADJ 】 แปลว่า: ใจแคบ , หัวโบราณ , narrow-minded
hideous 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ากลัว , น่าเกลียด, น่าตกใจ , dreadful; ghastly; horrendous ตรงข้ามกับappealing; attractive; pleasant
hide-out 【 N 】 แปลว่า: สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) , ที่ซ่อน , hideaway; refuge; safe house
hideout 【 N 】 แปลว่า: สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) , ที่ซ่อน , hideaway; refuge; safe house
hides 【 SL 】 แปลว่า: กลอง
hiding 1 【 N 】 แปลว่า: การซ่อน , การหลบซ่อน , concealment
hiding 1 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ที่ใช้หลบซ่อน , สถานที่ที่ใช้ซ่อนตัว
hiding 2 【 N 】 แปลว่า: การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ) , การหวด , beating; flogging; thrashing
hie 【 VI 】 แปลว่า: เร่งรีบ (คำโบราณ) , รีบไป , hasten; hurry
hierarchy 【 N 】 แปลว่า: การจัดระบบตามลำดับขั้น , การจัดระบบตามลำดับชั้น
hieroglyphic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอักษรอียิปต์โบราณ
hi-fi 【 N 】 แปลว่า: เครื่องรับส่งคลื่นวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูงและชัด
higgledy-piggledy 【 ADJ 】 แปลว่า: ยุ่งเหยิง , สับสน, ไม่เป็นระเบียบ , disordered; disorganized; messy ตรงข้ามกับneat; ordered
high 【 ADJ 】 แปลว่า: เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง) , drunk; inebriated; intoxicated ตรงข้ามกับclearheaded; sober; unintoxicated
high 【 ADJ 】 แปลว่า: รุนแรง (ลม) , จัด
high 【 ADJ 】 แปลว่า: ร่าเริง , เบิกบาน , blithe; ecstatic; exuberant ตรงข้ามกับdepressed; morose; unhappy
high 【 ADJ 】 แปลว่า: (ภูเขา, ตึก) สูง
high 【 ADJ 】 แปลว่า: (สระ) เสียงสูง
high 【 ADJ 】 แปลว่า: ก้าวหน้า
high 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่สูง
high 【 ADJ 】 แปลว่า: ดี
high 【 ADJ 】 แปลว่า: แพง
high 【 N 】 แปลว่า: ที่สูง , เนินสูง
high 【 N 】 แปลว่า: เกียร์สูง
high and dry 【 SL 】 แปลว่า: โดนละทิ้ง
high and mighty 【 IDM 】 แปลว่า: หยิ่งและวางอำนาจ
high blood pressure 【 N 】 แปลว่า: ความดันโลหิตสูง
high command 【 N 】 แปลว่า: กองบัญชาการสูงสุด
high commissioner 【 N 】 แปลว่า: ข้าหลวงใหญ่ , เอกอัคราชทูต , ambassador; envoy; legate
high explosive 【 N 】 แปลว่า: วัตถุระเบิดแรงสูง เช่น ระเบิดTNT
high fidelity 【 N 】 แปลว่า: การรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อยมาก , hi-fi
High German 【 N 】 แปลว่า: ภาษาเยอรมันแบบมาตรฐาน (ซึ่งเริ่มใช้กันในภาคใต้และภาคกลางของเยอรมัน)
high jump 【 N 】 แปลว่า: กีฬากระโดดสูงข้ามคาน
High Mass 【 N 】 แปลว่า: พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
high priest 【 N 】 แปลว่า: พระชั้นสูง , หัวหน้าคณะสงฆ์
high profile 【 N 】 แปลว่า: การเป็นเป้าสายตาของสาธารณะชน
high school 【 N 】 แปลว่า: โรงเรียนมัธยมปลาย , โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
high seas 【 N 】 แปลว่า: ทะเลหลวง
high society 【 N 】 แปลว่า: สังคมชั้นสูง , beau monde
high spot 【 IDM 】 แปลว่า: ส่วนที่ดีของบางสิ่ง
high street 【 N 】 แปลว่า: ถนนใหญ่ (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง) (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ) , ถนนสายหลัก (ที่มีร้านค้าสองข้างทาง
high technology 【 N 】 แปลว่า: เทคโนโลยีชั้นสูง , เทคโนโลยีล้ำหน้า , high tech
highball 【 N 】 แปลว่า: วิสกี้หรือเหล้าผสมน้ำโซดาหรือน้ำขิงแล้วเสิร์ฟในแก้วทรงสูง
highball 【 VI 】 แปลว่า: ไปด้วยความเร็วสูง (คำแสลง)
highball 【 VT 】 แปลว่า: ไปด้วยความเร็วสูง (คำแสลง)
highborn 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดมาในตระกูลสูง (ทางวรรณคดี) , ซึ่งเกิดมาในตระกูลซึ่งเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวย , wellborn ตรงข้ามกับcommon; plebeian
highbred 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีพันธุ์ดี (ทางเกษตรกรรม) , ซึ่งเป็นพันธุ์แท้ , purebred; thoroughbred; pedigreed ตรงข้ามกับmixed
highbred 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีกริยามารยาทดี (คำโบราณ) , ซึ่งมีกริยามารยาทเรียบร้อย
highbrow 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีการศึกษาสูง , ผู้มีการศึกษาดี , egghead; intellectual; savant ตรงข้ามกับidiot; moron
highbrow 【 SL 】 แปลว่า: คนรสนิยมสูง
highchair 【 N 】 แปลว่า: เก้าอี้ขายาวสำหรับกินอาหารของเด็กเล็ก
high-class 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั้นสูง , มีคุณภาพสูง
high-class woman 【 N 】 แปลว่า: ดอกฟ้า
higher education 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา โดยเฉพาะในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย
higher-up 【 N 】 แปลว่า: บุคคลที่มีตำแหน่งสูงในหน่วยงานหรือองค์กร (คำไม่เป็นทางการ) , หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา , chief; senior; superior ตรงข้ามกับinferior; subordinate; underling
highest common factor 【 N 】 แปลว่า: ตัวหารร่วมมาก , greatest common divisor
highfalutin 【 ADJ 】 แปลว่า: หยิ่ง , ยโส, โอหัง , grandiose; pompous; pretentious ตรงข้ามกับhumble
highfaluting 【 ADJ 】 แปลว่า: หยิ่ง , ยโส, โอหัง , grandiose; pompous; pretentious ตรงข้ามกับhumble
high-fiber 【 ADJ 】 แปลว่า: มีเส้นใยมาก (อาหาร)
high-flyer 【 IDM 】 แปลว่า: คนทะเยอทะยาน , คนที่อยากประสบความสำเร็จอย่างมาก
high-grade 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดีเลิศ , ซึ่งมีคุณภาพสูง , high-quality
high-handed 【 ADJ 】 แปลว่า: ยโสโอหัง , ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น , arrogant; overbearing
highhanded 【 ADJ 】 แปลว่า: ยโสโอหัง , ไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น , arrogant; overbearing
high-heeled 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีส้นสูง
highjack 【 N 】 แปลว่า: การจี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ , การปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ , hijack
highjack 【 VT 】 แปลว่า: จี้เครื่องบิน, เรือ, รถไฟ , ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ , hijack
highland 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของบริเวณที่สูง
highland 【 N 】 แปลว่า: บริเวณที่สูง , บริเวณที่ราบสูง , upland
highlander 【 N 】 แปลว่า: คนที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูง
highlight 【 VT 】 แปลว่า: เน้น , emphasize
highlighter 【 N 】 แปลว่า: ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด
high-low 【 N 】 แปลว่า: เกมไฮโล , เกมโป๊กเกอร์ที่ชนะได้ทั้งจากมือไพ่สูงและไพ่ต่ำ
highly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมาก , อย่างสูง, อย่างยิ่ง, อย่างชื่นชมหรือยกย่องมาก, ในระดับสูง, ในราคาสูง , extremely; very
highly 【 ADV 】 แปลว่า: โดยมีตำแหน่งสูง
high-minded 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีคุณธรรมสูง , conscientious; ethical; upright ตรงข้ามกับdishonest; unethical; unscrupulous
highness 【 N 】 แปลว่า: ความมีเกียรติ , ความสูงส่ง
high-pitched 【 ADJ 】 แปลว่า: (เสียง) สูง , (เสียง) แหลม
high-pressure 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความกดดันสูง
high-pressure 【 VT 】 แปลว่า: ที่ชักชวนหรือกระตุ้นให้ซื้อของโดยใช้กลยุทธ์ที่ก้าวร้าวและไม่ยอมเลิกรา (คำไม่เป็นทางการ)
high-ranking 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่อยู่ชั้นสูง
high-res 【 SL 】 แปลว่า: (ภาพ) ชัดเจน (มาจาก high-resolution) , (ภาพ) ใช้ได้ , hi-res
high-rise 【 ADJ 】 แปลว่า: (อาคาร) ซึ่งมีหลายชั้น (ทางสถาปัตยกรรม)
high-rise 【 N 】 แปลว่า: อาคารสูงที่มีหลายชั้น (ทางสถาปัตยกรรม)
highroad 【 N 】 แปลว่า: ถนนสายหลักในเมือง (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ)
highroad 【 N 】 แปลว่า: ทางตรงที่สุด (ที่จะไปที่ใดที่หนึ่ง)
high-sounding 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ฟังดูใหญ่โต (แต่จริงๆแล้วไม่มีอะไร) , orotund; pompous; turgid
high-speed 【 ADJ 】 แปลว่า: ด้วยความเร็วสูง , ซึ่งมีความเร็วสูง
high-spirited 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งร่าเริง , ซึ่งมีชีวิตชีวา , animated; lively; sprightly ตรงข้ามกับlethargic; sluggish; tired
high-strung 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหงุดหงิดง่าย , ซึ่งกระสับกระส่ายง่าย , anxious; nervous; tense ตรงข้ามกับcalm; placid; relaxed
hight 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชื่อว่า (คำโบราณ) , ซึ่งเรียกว่า , called; named
high-tail it out of somewhere 【 IDM 】 แปลว่า: รีบออกไปอย่างเร็ว
high-tech 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (คำย่อของ high technology)
high-tension 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีแรงดันสูง (ทางไฟฟ้า)
high-toned 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรสนิยมสูง , ซึ่งสง่างาม , grand; noble; sublime
highway 【 N 】 แปลว่า: ทางหลวง , ทางสายใหญ่, ทางคมนาคมสายสำคัญ , main artery; main road
highwayman 【 N 】 แปลว่า: โจรที่ดักปล้นตามถนน , bandit; brigand
Highways Department 【 N 】 แปลว่า: กรมทางหลวง
hijack 【 N 】 แปลว่า: การจี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ , การปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ , highjack
hijack 【 VT 】 แปลว่า: จี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ , ปล้นเครื่องบิน, เรือ, รถไฟ , highjack
Hijra 【 N 】 แปลว่า: ฮิจเราะห์ , การเดินทางของมูฮัมหมัดไปยังกรุงเมกกะเพื่อหนีจากการล่าสังหาร
hike 【 N 】 แปลว่า: การไต่เขา , การปีนเขา
hike 【 N 】 แปลว่า: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
hike 【 VT 】 แปลว่า: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว , escalate; increase; rise ตรงข้ามกับdecrease; deflate; reduce
hike 【 VT 】 แปลว่า: ไต่เขา , ปีนเขา
hike up 【 PHRV 】 แปลว่า: ดึงขึ้นอย่างเร็ว
hilarious 【 ADJ 】 แปลว่า: ตลกขบขัน , เฮฮา, ครื้นเครง , amusing; funny; lively
hill 【 N 】 แปลว่า: กอง , heap; mound; pile
hill 【 N 】 แปลว่า: เนิน , เขาเตี้ยๆ, ดอน
hill myna 【 N 】 แปลว่า: นกที่มีขนดำและสอนให้พูดเลียนแบบมนุษย์ได้ มีชื่อในภาษาละตินว่า Gracula religiosa , นกจำพวกนกสาลิกาและนกขุนทอง
hill tribe 【 N 】 แปลว่า: ชาวเขา
hillbilly 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคนที่มีลักษณะเหมือนคนบ้านนอก
hillbilly 【 N 】 แปลว่า: คนบ้านนอก (คำไม่เป็นทางการ) , ตาสีตาสา
hillock 【 N 】 แปลว่า: เนินเขาเล็กๆ , knoll; mound
hillside 【 N 】 แปลว่า: ลาดเขา , ข้างเขา
hilly 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเต็มไปด้วยเนิน
hilly 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นเนิน
hilt 【 N 】 แปลว่า: ด้ามมีด , ด้ามกริช, ด้ามดาบ, ด้ามอาวุธ, ด้ามเครื่องมือ , haft; handle
him 【 PRON 】 แปลว่า: เขาผู้ชาย
Himalayas 【 ADJ 】 แปลว่า: เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
Himalayas 【 N 】 แปลว่า: เขาหิมาลัย , เบญจบรรพต
Himalayas 【 N 】 แปลว่า: หิมาลัย , เบญจบรรพต
Himalayas 【 N 】 แปลว่า: เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
himself 【 PRON 】 แปลว่า: ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง , ตัวเขาเอง, เขาเอง
Hinayana 【 N 】 แปลว่า: นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา , ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่นับถือกันในศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชาและกัมพูชา, ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายใต้ที่นับถือกันในศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชาและกัมพูชา
Hinayana 【 N 】 แปลว่า: หินยาน , เถรวาท , Theravada
hind1 【 ADJ 】 แปลว่า: ด้านหลัง , ข้างหลัง , hinder; posterior; rear
hind2 【 N 】 แปลว่า: กวางตัวเมีย
hind3 【 N 】 แปลว่า: ชาวชนบท , ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม
hinder 【 VI 】 แปลว่า: ขัดขวาง , กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder 【 VT 】 แปลว่า: ขัดขวาง , กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค , block; impede; obstruct ตรงข้ามกับadvance; promote
hinder from 【 PHRV 】 แปลว่า: ยับยั้ง , ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน , prevent from
Hindi 【 N 】 แปลว่า: ภาษาฮินดู , ภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศอินเดีย
hindmost 【 ADJ 】 แปลว่า: หลังที่สุด , สุดท้าย , hind; posterior; rear
hindquarter 【 N 】 แปลว่า: ส่วนหลังของสัตว์ 4 เท้า
hindrance 【 N 】 แปลว่า: เครื่องกีดขวาง , สิ่งกีดขวาง, ข้อขัดข้อง, เหตุขัดข้อง , barricade; impediment; obstacle ตรงข้ามกับaid; assistance; opening
hindsight 【 N 】 แปลว่า: การเข้าใจถึงปัญหาหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว
Hindu 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชาวฮินดู , เกี่ยวกับวัฒนธรรมชองชาวฮินดู
Hindu 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu 【 N 】 แปลว่า: ผู้นับถือศาสนาฮินดู
Hinduism 【 N 】 แปลว่า: ศาสนาฮินดู
Hindustan 【 N 】 แปลว่า: ประเทศอินเดีย , ประเทศอินเดียทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนที่ประชาชนพูดภาษาฮินดู
Hindustani 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับฮินดูสถาน
Hindustani 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มภาษาอินเดียซึ่งรวมถึงภาษาฮินดูและภาษาอูรดู
hinge 【 N 】 แปลว่า: บานพับ
hinge 【 VT 】 แปลว่า: ติดบานพับ , ใส่บานพับ
hinge on 【 PHRV 】 แปลว่า: ขึ้นอยู่กับ , เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม , depend on; hang on; pivot on; rely on
hinge on 【 VT 】 แปลว่า: ขึ้นอยู่กับ , depend on; hang on
hinge upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ขึ้นอยู่กับ , เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม , depend on; hang on; pivot on; rely on
hinny 【 N 】 แปลว่า: ล่อ (เกิดจากม้าตัวผู้ผสมกับลาตัวเมีย)
hint 【 N 】 แปลว่า: การพูดเป็นนัย , การแย้ม, การพูดเปรย, การบอกใบ้, การเสนอแนะเป็นนัยๆ , clue; indication; signal
hint 【 N 】 แปลว่า: จำนวนเล็กน้อย
hint 【 VI 】 แปลว่า: เกริ่น , บอกใบ้, พูดเป็นนัย, แย้ม, เปรย
hint at 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดเป็นนัยเรื่อง , บอกใบ้ในเรื่อง , point at; point to
hint to 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดแนะนำอ้อมๆ , intimate to
hinterland 【 N 】 แปลว่า: เขตด้อยความเจริญของประเทศ , เขตที่ห่างไกลจากตัวเมือง , back country
hinterland 【 N 】 แปลว่า: ผืนแผ่นดินหลังฝั่งทะเล
hip boot 【 N 】 แปลว่า: รองเท้าบู๊ตกันน้ำสูงถึงสะโพก (นักตกปลามักจะสวม)
hip1 【 N 】 แปลว่า: สะโพก , ตะโพก, กระดูกสะโพก, ก้น, บั้นท้าย
hip2 【 ADJ 】 แปลว่า: คนตามแฟชั่น (คำสแลง) , คนทันสมัย , fashionable; stylish; trendy
hip3 【 N 】 แปลว่า: ผลไม้สุกของต้นกุหลาบ , rose hip
hip4 【 INT 】 แปลว่า: ฮิบ (คำอุทานที่ใช้เชียร์)
hipbone 【 N 】 แปลว่า: กระดูกสะโพก , กระดูกตะโพก , innominate bone
hip-hop 【 N 】 แปลว่า: ดนตรีป๊อปชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยดนตรีแร็บ ศิลปะการวาดภาพหรือพ่นสีบนกำแพง และการเต้นเบรกดานซ์
hippie 【 N 】 แปลว่า: พวกฮิปปี้ , บุปผาชน , hippy
hippo 【 N 】 แปลว่า: ช้างน้ำ (คำไม่เป็นทางการ) , ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป , hippopotamus
Hippocrates 【 N 】 แปลว่า: ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์
Hippocratic oath 【 N 】 แปลว่า: คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส
hippodrome 【 N 】 แปลว่า: สนามแข่งม้าศึกของกรีกโบราณ
hippodrome 【 N 】 แปลว่า: สนามที่ใช้แข่งม้า
hippopotamus 【 N 】 แปลว่า: ช้างน้ำ , ฮิปโปโปเตมัส, ฮิปโป , hippo
hippy 【 N 】 แปลว่า: พวกฮิปปี้ , บุปผาชน , hippie
hire 【 N 】 แปลว่า: การจ้าง , การว่าจ้าง
hire 【 VI 】 แปลว่า: จ้าง , ว่าจ้าง
hire 【 VT 】 แปลว่า: จ้าง , ว่าจ้าง , employ
hire out 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้เช่า , อนุญาตให้เช่า , let out; rent out
hire purchase 【 N 】 แปลว่า: การเช่าซื้อ , installment plan
hired 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งว่าจ้าง , employed
hired gun 【 SL 】 แปลว่า: มือปืนรับจ้าง (ฆ่าคน) , ผู้ลอบฆ่า
hireling 【 N 】 แปลว่า: คนที่ทำงานรับจ้าง , laborer; menial ตรงข้ามกับboss; employer
hire-purchase system 【 N 】 แปลว่า: ระบบการเช่าซื้อ , การเช่าซื้อ
hirsute 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีขนขึ้นเต็ม (ทางกายภาพ) , ซึ่งมีขนดก , bristly; hairry; shaggy ตรงข้ามกับglabrous; smooth
hirsute 【 ADJ 】 แปลว่า: (พืช) ที่มีขน (ทางพฤกษศาสตร์)
his 【 PRON 】 แปลว่า: ของเขา(ผู้ชาย)
His Majesty 【 N 】 แปลว่า: พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)
Hispanic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคนพูดภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมของคนพวกนี้
Hispanic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับประเทศ, วัฒนธรรม และประชาชนสเปน
hispid 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีขนหยาบ , ซึ่งปกคลุมไปด้วยขนหยาบ
hiss 【 N 】 แปลว่า: เสียงฟ่อ , เสียงแฉ่
hiss 【 VI 】 แปลว่า: ทำเสียงฟ่อ , ฟ่อ, ดังแฉ่ , fizz; fizzle; sibilate
hiss 【 VI 】 แปลว่า: เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss 【 VT 】 แปลว่า: เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss at 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำเสียงขู่
hiss off 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเสียงไล่เพราะไม่พอใจ
hist 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือขอร้องให้คนเงียบ
histamine 【 N 】 แปลว่า: สารชีวเคมีในร่างกายที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร , ฮิสตามีน
histogram 【 N 】 แปลว่า: กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง
histology 【 N 】 แปลว่า: จุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อของสัตว์และพืช , microanatomy
historian 【 N 】 แปลว่า: นักประวัติศาสตร์ , ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
historian 【 N 】 แปลว่า: นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
historic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ , ซึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ , historical
historic 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สำคัญในประวัติศาสตร์
historical 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม , diachronic
historical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ , อิงประวัติศาสตร์
historical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
historical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
historical geography 【 N 】 แปลว่า: ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ , ภูมิศาสตร์ประวัติ
history 【 N 】 แปลว่า: ประวัติศาสตร์ , ความเป็นมา, พงศาวดาร , annals; chronicle
history period 【 N 】 แปลว่า: สมัยประวัติศาสตร์ , ยุคประวัติศาสตร์
histrionic 【 ADJ 】 แปลว่า: แสดงท่าทางเกินจริง , เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง , dramatic; stagy; theatrical
histrionic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผู้แสดงหรือการแสดง
histrionical 【 ADJ 】 แปลว่า: แสดงท่าทางเกินจริง , เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง , dramatic; stagy; theatrical
histrionical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผู้แสดงหรือการแสดง
histrionics 【 N 】 แปลว่า: การกระทำหรือกิริยาที่เหมือนการแสดงละคร , การกระทำหรือกิริยาที่เสแสร้ง, มารยา , dramatics; melodramatics; theatrics
hit 【 N 】 แปลว่า: การตี , การต่อย, การชก
hit 【 SL 】 แปลว่า: ทำได้สำเร็จ , บรรลุ
hit 【 VI 】 แปลว่า: ชน , กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit 【 VI 】 แปลว่า: ตี , ต่อย, ทุบ , pound; strike
hit 【 VT 】 แปลว่า: ชน , กระทบ, ปะทะ, กระแทก
hit 【 VT 】 แปลว่า: ตี , ต่อย, ทุบ , beat; pound; strike
hit 【 VT 】 แปลว่า: ฆ่า (ทางอาชญากรรม) , ทำฆาตกรรม
hit 【 VT 】 แปลว่า: ได้แต้ม (ทางกีฬา) , ทำแต้มได้
hit 【 VT 】 แปลว่า: มาถึง (คำสแลง) , ไปถึง
hit 【 VT 】 แปลว่า: เกิดขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)
hit 【 VT 】 แปลว่า: มีผลกระทบ
hit (someone) below the belt 【 IDM 】 แปลว่า: ทำบางสิ่งไม่ยุติธรรมต่อคนอื่น (คำไม่เป็นทางการ)
hit (someone) like a ton of bricks 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้ตกตะลึง (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้ตกใจ
hit (something) like a ton of bricks 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้ตกตะลึง (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้ตกใจ
hit a snag 【 IDM 】 แปลว่า: ประสบปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
hit against 【 PHRV 】 แปลว่า: ชนกับ , ตีกับ, ฟาดกับ, ตบกับ , knock against
hit and miss 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างไม่ระมัดระวัง , อย่างไร้ทิศทาง, อย่างไร้แผนการ , hit or miss ตรงข้ามกับhit or miss
hit at 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่อย , ตี, ฟาด, ชก, ตบ , strike at
hit back 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีกลับ , ฟาดกลับ, ชกกลับ, ต่อยกลับ, ตบกลับ , strike back
hit back 【 VI 】 แปลว่า: โต้กลับ , ตีกลับ, ตอกกลับ , retaliate
hit bottom 【 IDM 】 แปลว่า: มาถึงจุดที่แย่ที่สุด , มาถึงจุดตกต่ำที่สุด
hit by 【 VT 】 แปลว่า: โดน
hit hard 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่อยอย่างแรง , ชกอย่างแรง
hit in 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะลูกบอลเข้า , kick in; knock in
hit it 【 PHRV 】 แปลว่า: มี (คำไม่เป็นทางการ) , hit on; strike on
hit man 【 N 】 แปลว่า: ผู้รับจ้างฆ่า (คำสแลง) , นักฆ่า , assassin; hired gun; killer
hit off 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอดแบบมา , ทำได้เหมือน, เหมือนกับ , have off; take off
hit on 【 PHRV 】 แปลว่า: โขก , ชน, โหม่ง, ตี, ฟาด , knock against
hit on 【 VT 】 แปลว่า: นึกออก , คิดถึงวิธีแก้ปัญหาออก , hit upon
hit or miss 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างไม่ระมัดระวัง , อย่างไร้ทิศทาง, อย่างไร้แผนการ , hit and miss ตรงข้ามกับhit and miss
hit out 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยหมัดออกไป , ชก, ตี, ต่อย, เตะ , kick out; lash out
hit someone between the eyes 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้ประทับใจ
hit the bull’s-eye 【 IDM 】 แปลว่า: พุ่งเข้ากลางเป้า
hit the bull’s-eye 【 IDM 】 แปลว่า: ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม (คำไม่เป็นทางการ)
hit the ceiling 【 IDM 】 แปลว่า: โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
hit the deck 【 SL 】 แปลว่า: ลุกจากเตียง
hit the hay 【 IDM 】 แปลว่า: เข้านอน , ไปนอน
hit the high spots 【 IDM 】 แปลว่า: ขึ้นสู่ระดับสูง (คำไม่เป็นทางการ)
hit the jackpot 【 IDM 】 แปลว่า: ชนะเกม , ได้แจ๊กพ็อต, ทำแจ๊กพ็อตแตก
hit the nail on the head 【 IDM 】 แปลว่า: ทำในสิ่งที่ถูกต้อง , ถูกต้องแน่นอน
hit the roof 【 IDM 】 แปลว่า: โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ)
hit the spot 【 IDM 】 แปลว่า: ถูกเผง (คำไม่เป็นทางการ) , ใช่เลย
hit up 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีขึ้นไป , knock up
hit up 【 VT 】 แปลว่า: ขอร้องให้ทำ , request
hit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีขึ้นไป , knock up
hit-and-miss 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ระมัดระวัง , ไร้ทิศทาง , hit-or-miss ตรงข้ามกับhit-or-miss
hit-and-run 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ชนแล้วหนี
hitch 【 N 】 แปลว่า: อุปสรรค
hitch 【 VT 】 แปลว่า: ผูก (ไว้ชั่วคราว) , bind; chain; fasten ตรงข้ามกับfree; loose; unbind
hitch 【 VT 】 แปลว่า: เทียม (ม้า) , เทียมเกวียน
hitch a lift 【 IDM 】 แปลว่า: ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
hitch to 【 PHRV 】 แปลว่า: ผูกเชือกไว้ , เกี่ยวเชือกไว้, เกี่ยวขอไว้
hitch up 【 PHRV 】 แปลว่า: ดึงขึ้น , เกี่ยวขึ้นมา
hitchhike 【 VI 】 แปลว่า: ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี , โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี
hitchhike 【 VT 】 แปลว่า: ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี , โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี
hitching post 【 N 】 แปลว่า: เสาผูกม้า ลาหรือสัตว์อื่นๆ
hither 【 ADV 】 แปลว่า: ที่นี่ (ภาษาโบราณ) , ตรงนี้ , here
hitherto 【 ADV 】 แปลว่า: จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ , จนบัดนี้ , heretofore; so far; yet
hitherward 【 ADV 】 แปลว่า: ทางนี้ (ภาษาโบราณ) , ด้านนี้
Hitler 【 N 】 แปลว่า: อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ จอมเผด็จการของเยอรมันและเป็น ผู้นำลัทธินาซี (ค.ศ.1889-1945)
hit-or-miss 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยตามบุญตามกรรม , โดยไม่ระมัดระวัง , erratic; haphazard; hit-and-miss
hit-or-miss 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ระมัดระวัง , ไร้ทิศทาง , hit-and-miss ตรงข้ามกับhit-and-miss
hitter 【 N 】 แปลว่า: ผู้ตี , คนตี , batter
Hittite 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับประชาชน, ภาษา และวัฒนธรรมของชนชาตินี้
Hittite 【 N 】 แปลว่า: ชนชาติหนึ่งในเอเชียสมัยโบราณที่ปกครองดินแดนในเอเชียไมเนอร์และทางเหนือของซีเรีย
hive 【 N 】 แปลว่า: รังผึ้ง , รวงผึ้ง
hive off 【 PHRV 】 แปลว่า: หายไป , ไม่ปรากฏตัว
hives 【 N 】 แปลว่า: อาการโรคลมพิษ , nettle rash; uredo; urticaria
ho 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ เรียกร้องความสนใจ
hoard 【 N 】 แปลว่า: แหล่งกักตุน
hoard 【 VI 】 แปลว่า: กักตุน (อาหาร, เงิน)
hoard 【 VT 】 แปลว่า: กักตุน (อาหาร, เงิน) , cache; stockpile; store ตรงข้ามกับdisburse; scatter; spend
hoard up 【 PHRV 】 แปลว่า: กักตุน , เก็บรวบรวม, สะสม
hoarding 【 N 】 แปลว่า: แผ่นไม้ปิดประกาศ , กระดาน, ป้ายติดประกาศ , billboard
hoarding 【 N 】 แปลว่า: รั้วไม้ที่กั้นรอบตึกเป็นการชั่วคราวเมื่อมีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมตึก
hoarfrost 【 N 】 แปลว่า: น้ำค้างแข็งที่จับอยู่ตามต้นไม้และพื้นดิน , white frost
hoarse 【 ADJ 】 แปลว่า: (เสียง) แหบห้าว , แหบ , gruff; husky; throaty
hoary 【 ADJ 】 แปลว่า: เก่าแก่ , โบราณ , aged; ancient; old ตรงข้ามกับfresh; new; young
hoax 【 N 】 แปลว่า: การหลอกลวง , deception; humbug
hoax 【 VT 】 แปลว่า: หลอกลวง
hob1 【 N 】 แปลว่า: ตะแกรงสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ , โครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ
hob1 【 N 】 แปลว่า: หมุดที่ใช้เล่นในกีฬา quoits
hob2 【 N 】 แปลว่า: เทวดาร่างเล็ก , เทวดาตัวเล็ก , elf; hobgoblin; sprite
hob2 【 N 】 แปลว่า: นิสัยเจ้าเล่ห์ , นิสัยซุกซน
hobble 【 N 】 แปลว่า: การกะโผลกกะเผลก , การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก
hobble 【 VI 】 แปลว่า: เดินกะโผลกกะเผลก , เดินโซซัดโซเซ, เดินโขยกเขยก , limp
hobby 【 N 】 แปลว่า: งานอดิเรก , avocation; pastime
hobnob with 【 PHRV 】 แปลว่า: ผูกมิตรกับ (เพื่อมีหน้ามีตามในสังคมเช่น ผูกมิตรกับพวกชนชั้นสูง) , คบกับ
hobo 【 N 】 แปลว่า: คนจรจัด , คนพเนจร, คนร่อนเร่ , bum; vagrant; wanderer
Hobson’s choice 【 IDM 】 แปลว่า: ทางเลือกระหว่างสิ่งที่เสนอมาให้หรือไม่ได้รับอะไรเลย
hock a luggie 【 SL 】 แปลว่า: ขากเสมหะ , ขากเสลด
hockey 【 N 】 แปลว่า: กีฬาฮอกกี้
hod 【 N 】 แปลว่า: บุ้งกี๋
hodgepodge 【 N 】 แปลว่า: จับฉ่าย , สิ่งผสมผเส , hotchpotch; jumble
hoe 【 N 】 แปลว่า: จอบ
hoe 【 VI 】 แปลว่า: พรวน , ขุด , dig; plow
hoe 【 VT 】 แปลว่า: พรวน , ขุด , dig; plow
hog 【 N 】 แปลว่า: แกะอายุหนึ่งปีที่ยังไม่เคยโกนขน , hogget
hog 【 N 】 แปลว่า: คนที่เห็นแก่ตัว , คนที่ละโมบโลภมาก
hog 【 N 】 แปลว่า: พาหนะคันใหญ่สง่างาม (คำสแลง)
hog 【 N 】 แปลว่า: หมูตอน
hog 【 VT 】 แปลว่า: เอาอย่างละโมบ , เอามากเกินไป
hog 【 VT 】 แปลว่า: โก่งหลัง
hog cadillac 【 SL 】 แปลว่า: รถยนต์คันใหญ่ , hog
hoist 【 N 】 แปลว่า: เครื่องยก , เครื่องชักรอก
hoist 【 VT 】 แปลว่า: ยกขึ้น , ชักใบ, ชักรอก , boost; heave; lift
hoist with one’s own petard 【 IDM 】 แปลว่า: โดนกรรมสนอง , เป็นอันตรายจากการกระทำของตนเองที่มุ่งหวังทำลายผู้อื่น
hoke up 【 PHRV 】 แปลว่า: แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ) , แกล้งแสดง
hold a meeting 【 IDM 】 แปลว่า: จัดประชุม
hold against 【 PHRV 】 แปลว่า: ตำหนิ , ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ , charge against; count against; tell against; weigh against
hold all the cards 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ที่ตำแหน่งน่าพอใจ
hold aloof 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกตัว , ไม่อยู่ใกล้คนอื่น, ไม่เข้าร่วมกับคนอื่น, อยู่ห่างๆ , hang back
hold back 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดบัง , เก็บเป็นความลับ , keep back; keep from
hold back 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่เต็มใจทำ , จำใจ, ไม่กระตือรือร้น , hang back
hold back 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ถดถอย , ถอยกลับ, ทำให้ไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้า , keep back
hold back 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ล่าช้า , ทำให้เลื่อนออกไป , hang up; hold off
hold back 【 PHRV 】 แปลว่า: สกัดกั้น , ยับยั้ง, กั้นขวาง , keep back
hold back 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมความรู้สึก , อดกลั้น, ระงับอารมณ์ , hold in; keep back; keep down; keep in
hold by 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมรับ , hold with
hold by 【 PHRV 】 แปลว่า: ยึด , ยึดติดกับ , adhere to
hold captive 【 PHRV 】 แปลว่า: จับเป็นนักโทษ , เข้าคุก
hold cheap 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้มีค่าน้อยมาก , hold dear
hold dear 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้มีค่าน้อยมาก , hold cheap
hold down 【 PHRV 】 แปลว่า: ก้มลง , ก้ม
hold firm 【 PHRV 】 แปลว่า: ยึดมั่น , stand fast; stand firm; stand pat; stick fast
hold for 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้ , เก็บรักษาไว้, ดูแลให้, สงวนไว้ , keep for; reserve for; save for
hold forth 【 PHRV 】 แปลว่า: เสนอ (สิ่งที่ดี) , มอบ (สิ่งที่ดี)
hold forth 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดยืดยาว (อย่างผิดๆ) , ร่ายยาว
hold good 【 IDM 】 แปลว่า: ยังดีอยู่ , ยังรักษาไว้
hold good for 【 IDM 】 แปลว่า: สมควร , เหมาะสม, เทียบเท่า
hold in 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุม , บังคับ , hold back; keep back; keep down; keep in
hold it down 【 SL 】 แปลว่า: ใจเย็นๆ , calm down
Hold it! 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่นิ่งๆ , คอยก่อน, นิ่งไว้, อย่าขยับ
hold no brief for 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่สนใจ , ไม่สนับสนุน, ไม่ชอบ
hold off 【 PHRV 】 แปลว่า: ยังอยู่ห่างไกล , hang back; hold at
hold on 【 PHRV 】 แปลว่า: จับไว้ , ถือเอาไว้ , hang on
hold one’s head high 【 IDM 】 แปลว่า: ภูมิใจ
hold onto 【 PHRV 】 แปลว่า: ยึดหรือจับไว้แน่น , hang onto
hold open 【 PHRV 】 แปลว่า: เปิดทิ้งไว้ , ปล่อยค้างไว้, เปิดอ้าไว้ , leave open
hold out 【 PHRV 】 แปลว่า: ยื่นมือไปข้างหน้า , ยื่นมือออกมา , put out
hold out for 【 PHRV 】 แปลว่า: ยืนกรานสำหรับ , hang out for; stand out for
hold out of 【 PHRV 】 แปลว่า: เรียกคืน , เก็บกลับจาก
hold out on 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดบัง , ไม่บอกให้รู้, เก็บเป็นความลับ
hold over1 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อนออกไป , put off
hold over2 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้ (บางสิ่ง) กับ
hold someone at bay 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้อยู่ห่างๆ , ทำให้ไม่เข้าใกล้ , hold off; keep at
hold something in one’s head 【 IDM 】 แปลว่า: จดจำเรื่องราว , จำได้ , keep in
hold still 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่นิ่งๆ , อยู่เฉยๆ, ไม่ขยับเขยื้อน
hold to 【 PHRV 】 แปลว่า: จับไว้ , ยึดไว้, ผูกไว้กับ
hold together 【 PHRV 】 แปลว่า: ผูกไว้ด้วยกัน
hold true 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นจริง , ยังคงเป็นจริง
hold under 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้อยู่ข้างใต้ , กดให้อยู่ข้างล่าง , keep under; remain under; stay under; stop under
hold up 【 PHRV 】 แปลว่า: ยกขึ้น , ยก, พยุง , be up; keep up; remain up; stay up; stop up
hold water 【 IDM 】 แปลว่า: ถูกต้อง , เป็นจริง, สามารถพิสูจน์ได้
hold with 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมรับ , hold by
Hold your horses! 【 IDM 】 แปลว่า: คอยก่อนและค่อยๆ คิดไตร่ตรอง
hold1 【 N 】 แปลว่า: การจับไว้ , การคว้าไว้
hold1 【 N 】 แปลว่า: การควบคุม , การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
hold1 【 N 】 แปลว่า: การทำให้หยุดชะงัก , การทำให้ล่าช้า
hold1 【 N 】 แปลว่า: คุก
hold1 【 N 】 แปลว่า: พันธนาการ
hold1 【 VT 】 แปลว่า: กอด , clasp; cuddle; embrace
hold1 【 VT 】 แปลว่า: อดกลั้น , กลั้น
hold1 【 VT 】 แปลว่า: เชื่อว่า , เข้าใจว่า
hold1 【 VT 】 แปลว่า: จับไว้ , คว้าไว้, กำไว้ , catch; grasp; grip
hold1 【 VT 】 แปลว่า: จัดเตรียม , เตรียมการ, จัดแจง
hold1 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ล่าช้า , ทำให้หยุดชะงัก
hold1 【 VT 】 แปลว่า: บรรจุ , บรรทุก, ใส่ได้
hold1 【 VT 】 แปลว่า: ครอบครอง , เป็นเจ้าของ
hold1 【 VT 】 แปลว่า: เกาะติด , ยึดติด
hold1 【 VT 】 แปลว่า: เก็บเอาไว้ , สงวนไว้, รักษาไว้
hold2 【 N 】 แปลว่า: ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน , พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน
holder 【 N 】 แปลว่า: เจ้าของ , owner; possessor; proprietor
holder 【 N 】 แปลว่า: ด้าม , ที่จับ
holding 【 N 】 แปลว่า: พื้นที่ที่เช่าจากผู้อื่นเพื่อทำการเพาะปลูก , land
holding 【 N 】 แปลว่า: สินทรัพย์ โดยเฉพาะหุ้นและพันธบัตร
holdover 【 N 】 แปลว่า: เจ้าหน้าที่ที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมอยู่หลังจากหมดวาระแล้ว
holdup 【 N 】 แปลว่า: การถูกคิดราคาแพงเกินไป , การถูกเรียกราคาแพงเกินไป
holdup 【 N 】 แปลว่า: การหยุดชะงัก , การทำให้ล่าช้า , delay; retardation; slowdown
holdup 【 N 】 แปลว่า: การปล้น
hole 【 N 】 แปลว่า: รู , ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง , cavity; gap
hole 【 N 】 แปลว่า: สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ , สถานการณ์ที่เคอะเขิน
hole in one 【 IDM 】 แปลว่า: การตีลูกกอล์ฟลงหลุมในการตีเพียงครั้งเดียว , โฮลอินวัน
hole in one 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีลูกลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ)
hole in the wall 【 SL 】 แปลว่า: ตู้เอทีเอ็ม , A cashpoint machine, ATM
hole out 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีลุกลงหลุม (กีฬากอล์ฟ)
hole up 【 PHRV 】 แปลว่า: ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ) , เอาไปแอบไว้ , lie doggo; lie low; lie up
hole up 【 VT 】 แปลว่า: ซ่อนตัว (คำสแลง) , เก็บตัว , hind
hole-and-corner 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างลับๆ , ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย , hole-in-the-corner ตรงข้ามกับhole-in-the-corner
hole-in-the-corner 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างลับๆ , ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย , hole-and-corner ตรงข้ามกับhole-and-corner
hole-in-the-wall 【 SL 】 แปลว่า: ร้านค้าหรือขายอาหารเล็กๆ
holiday 【 N 】 แปลว่า: วันหยุดเทศกาล , วันนักขัตฤกษ์
holiday 【 N 】 แปลว่า: วันหยุด , วันพักผ่อน , day off; vacation
holiday cheer 【 SL 】 แปลว่า: เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ (โดยเฉพาะใช้ดื่มตอนเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่)
holier-than-thou 【 IDM 】 แปลว่า: เคร่งครัดเกินไป
holiness 【 N 】 แปลว่า: ความศักดิ์สิทธิ์ , sacredness; sacrosanctity; sanctity
holistic 【 ADJ 】 แปลว่า: แบบองค์รวม
Hollander 【 N 】 แปลว่า: ชาวฮอลันดา , ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์
Hollander 【 N 】 แปลว่า: ฮอลันดา , ชาวดัตช์, ชาวเนเธอแลนด์, ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์ , Dutch
holler 【 N 】 แปลว่า: การตะโกน , การร้องเสียงดัง
holler 【 VI 】 แปลว่า: ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) , ตะโกนเรียก , bawl; shout; yell
holler 【 VT 】 แปลว่า: ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) , ตะโกนเรียก , bawl; shout; yell
hollow 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่จริงใจ , ซึ่งเสแสร้ง
hollow 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นโพรง , ที่เป็นรู, กลวง, โหว่, โบ๋
hollow 【 N 】 แปลว่า: โพรง , รู, หลุม, ช่อง , cavity; hole
hollow out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขุดเป็นหลุมหรือแอ่ง
holly 【 N 】 แปลว่า: ต้นฮอลลิ เป็นพืชที่มีผลสีแดง และอยู่ในตระกูล Ilex
Hollywood 【 SL 】 แปลว่า: คำเรียกคนที่แต่งตัวหรูและใส่แว่นกันแดด
holocaust 【 N 】 แปลว่า: ความหายนะ (โดยเฉพาะจากไฟ) , การทำลายจนสิ้น (โดยเฉพาะจากไฟ) , conflagration
holy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ , sacred; sacrosanct
holy 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เคร่งศาสนา
holy Joe 【 SL 】 แปลว่า: พระ , ผู้สอนศาสนา, อนุศาสนาจารย์
homage 【 N 】 แปลว่า: การคารวะ , การแสดงความเคารพ, การแสดงความนับถือ , deference; reverence
home 【 ADJ 】 แปลว่า: ภายในครัวเรือน , ในบ้าน
home 【 ADV 】 แปลว่า: มุ่งไปที่บ้าน
home 【 N 】 แปลว่า: บ้าน , ที่อยู่, บ้านเรือน, อาคารที่พัก, บ้านพัก , abode; house; residence
home and dry 【 IDM 】 แปลว่า: ทำสิ่งที่มุ่งหวังได้สำเร็จ
home in on 【 PHRV 】 แปลว่า: มุ่งไปที่ , เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปที่ , range in; zero in on
home onto 【 PHRV 】 แปลว่า: มุ่งไปที่ , เล็งไปที่, พุ่งเป้าไปยัง , range in; zero in on
home run 【 N 】 แปลว่า: การตีลูกที่ทำให้ผู้ตีสามารถทำแต้มโดยการวิ่งได้ครบรอบทั้ง4 เบสในกีฬาเบสบอล
homebody 【 N 】 แปลว่า: คนติดบ้าน (คำไม่เป็นทางการ) , คนที่ชอบอยู่บ้าน
home-brew 【 SL 】 แปลว่า: เหล้าที่กลั่นเอง
homegrown 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งปลูกเองในสวนที่บ้าน , ซึ่งปลูกเอง
homegrown 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น
homeland 【 N 】 แปลว่า: บ้านเกิด , รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน , fatherland; motherland
homeless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้ที่อยู่ , พเนจร, ร่อนเร่, จรจัด, ซึ่งไม่มีที่อยู่
homely 【 ADJ 】 แปลว่า: (หน้าตา) เรียบๆ , ไม่สวย , plain; unappealing; unattractive
homely 【 ADJ 】 แปลว่า: เรียบง่าย , สบายๆ ไม่หรูหรา
homemade 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำที่บ้าน , ซึ่งผลิตขึ้นภายในครัวเรือน
homesick 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งคิดถึงบ้าน , nostalgic
homespun 【 SL 】 แปลว่า: เครื่องดื่มอัลกอฮอล์แรง
homestead 【 N 】 แปลว่า: บ้านไร่ (รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ และที่ดิน)
homestead 【 VI 】 แปลว่า: ตั้งรกราก (ที่เป็นบ้านไร่)
hometown 【 N 】 แปลว่า: บ้านเดิม , บ้านเกิด
homework 【 N 】 แปลว่า: การบ้าน
homicide 【 N 】 แปลว่า: ฆาตกรรม , murder
homie 【 SL 】 แปลว่า: เพื่อน , เกลอ, คำเรียกเพื่อน , homey; homes
homily 【 N 】 แปลว่า: การเทศนา , ธรรมเทศนา , preachment; sermon
homo- 【 PRF 】 แปลว่า: เหมือน
homo 【 SL 】 แปลว่า: ตุ๊ด (เป็นคำเรียกที่กะเทยไม่ชอบ) , กะเทย
homo 【 SL 】 แปลว่า: ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
Homo sapiens 【 N 】 แปลว่า: สายพันธุ์มนุษย์ปัจจุบัน (เป็นสายพันธุ์ในตระกูล Hominidae)
homo1 【 N 】 แปลว่า: สิ่งมีชีวิตที่มีสายพันธุ์เดียวกับมนุษย์
homo2 【 N 】 แปลว่า: คนที่รักร่วมเพศ (คำสแลง) (คำหยาบ) , gay; homosexual
homogamy 【 N 】 แปลว่า: การผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะเดียวกัน
homogamy 【 N 】 แปลว่า: ภาวะที่มีเพศเดียวกัน
homogeneous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกัน , ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน , similar; uniform
homograph 【 N 】 แปลว่า: คำพ้องรูป
homonym 【 N 】 แปลว่า: คำพ้องรูปหรือคำพ้องเสียง
homophone 【 N 】 แปลว่า: คำพ้องเสียง
homosexual 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการรักร่วมเพศ
homosexual 【 N 】 แปลว่า: คนรักร่วมเพศ , พวกรักร่วมเพศ , gay; lesbien; queer ตรงข้ามกับheterosexual
homosexuality 【 N 】 แปลว่า: การรักร่วมเพศ
honest 【 ADJ 】 แปลว่า: ยุติธรรม , ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม
honest 【 ADJ 】 แปลว่า: ซื่อตรง , สุจริต, ซื่อสัตย์ , moral; uncorrupt; upright
honest livelihood 【 N 】 แปลว่า: สัมมาชีพ , การทำมาหากินสุจริต
honest to goodness 【 IDM 】 แปลว่า: พูดความจริง
honestly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างยุติธรรม , อย่างเที่ยงตรง, อย่างเที่ยงธรรม , fairly; impartially; justly ตรงข้ามกับdishonestly
honestly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างจริงใจ
honesty 【 N 】 แปลว่า: ความซื่อสัตย์ , ความเที่ยงตรง, ความเที่ยงธรรม , incorruptibility; integrity; uprightness
honesty 【 N 】 แปลว่า: ความจริงใจ
honey 【 N 】 แปลว่า: ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ) , ที่รัก , darling; honeybun; sweetheart
honey 【 N 】 แปลว่า: น้ำผึ้ง
honeybee 【 N 】 แปลว่า: ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera) , bee
honeycomb 【 N 】 แปลว่า: รังผึ้ง , รวงผึ้ง , hive
honeycomb 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
honeycomb radiator 【 N 】 แปลว่า: รังผึ้ง (รถ)
honeydew melon 【 N 】 แปลว่า: แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) , honeydew; winter melon
honeyed word 【 N 】 แปลว่า: คำหวาน , flattery
honeymoon 【 N 】 แปลว่า: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ , การไปฮันนีมูน
honeymoon 【 VI 】 แปลว่า: ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ , ไปฮันนีมูน
honeymoon (period) 【 SL 】 แปลว่า: ต้น (ก่อนมีปัญหา) , ช่วงแรกเริ่ม , ช่วงฮันนีมูน
honeymoon stage 【 SL 】 แปลว่า: ต้น (ก่อนมีปัญหา) , ช่วงแรกเริ่ม , ช่วงฮันนีมูน
honey-tongued 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ปากหวาน , ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง , flattering
Hong Kong dog 【 SL 】 แปลว่า: อาการท้องเสีย
honk 【 N 】 แปลว่า: เสียงแตรรถยนต์
honk 【 N 】 แปลว่า: เสียงห่านร้อง
honk 【 VT 】 แปลว่า: บีบแตร
honk 【 VT 】 แปลว่า: ร้องเสียงห่าน
honor 【 N 】 แปลว่า: ความเคารพ , การนับถือ
honor 【 N 】 แปลว่า: เกียรติ , เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ , honorableness; integrity; uprightness ตรงข้ามกับdishonor; immorality
honor 【 N 】 แปลว่า: ชื่อเสียง
honor 【 VT 】 แปลว่า: เคารพ , แสดงความเคารพ, นับถือ
honor 【 VT 】 แปลว่า: ให้เกียรติ
honor guard 【 N 】 แปลว่า: กองเกียรติยศ
honorable 【 ADJ 】 แปลว่า: ีซึ่งมีเกียรติ , ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา , moral; scrupulous; upright ตรงข้ามกับdishonest; unethical; unscrupulous
honorable 【 ADJ 】 แปลว่า: ีซึ่งมีเกียรติ , ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา , moral; scrupulous; upright ตรงข้ามกับdishonest; unethical; unscrupulousdishonest; unethical; unscrupulous
honorable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ , ที่น่าเคารพนับถือ
honorably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ , อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ
honorably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีเกียรติ , อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม , morally; scrupulously; uprightly ตรงข้ามกับdishonestly; unethically; unscrupulously
honorarium 【 N 】 แปลว่า: ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium 【 N 】 แปลว่า: ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติ , โดยกิตติมศักดิ์, โดยเกียรติยศ
honorary degree 【 N 】 แปลว่า: ปริญญากิตติมศักดิ์
honour 【 N 】 แปลว่า: เกียรติยศ , ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์ , honorableness; integrity; uprightness ตรงข้ามกับdishonor; immorality
honour for 【 PHRV 】 แปลว่า: ยกย่อง , ได้รับคำสรรเสริญ, ให้รางวัลกับ
honour with 【 PHRV 】 แปลว่า: ยกย่องด้วย , สรรเสริญด้วย, สดุดีด้วย, ให้รางวัล
hooch 【 SL 】 แปลว่า: เหล้าแรง , hootch
-hood 【 SUF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ
hood 【 N 】 แปลว่า: หมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ , ผ้าคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ
hood 【 N 】 แปลว่า: ขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด
hood 【 N 】 แปลว่า: ผ้าคลุมไหล่ของเสื้อรับปริญญา
hood 【 N 】 แปลว่า: ฝากระโปรงรถยนต์
hood 【 N 】 แปลว่า: ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด
hood 【 VT 】 แปลว่า: คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ , คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ , cover
hoodlum 【 N 】 แปลว่า: นักเลง , พวกอันธพาล, กุ๊ย, พวกหัวไม้ , hooligan; rowdy; ruffian
hoodwink 【 VT 】 แปลว่า: ตบตา , หลอกลวง , deceive; dupe; trick
hoof 【 N 】 แปลว่า: กีบ , เท้าสัตว์
hoof 【 VT 】 แปลว่า: เดิน (คำสแลง)
hoof it 【 PHRV 】 แปลว่า: เดิน (แทนการขับรถ)(คำไม่เป็นทางการ)
hoofer 【 SL 】 แปลว่า: นักเต้นรำ , นักเต้น
hoo-ha 【 SL 】 แปลว่า: เรื่องไร้สาระ , เรื่องเหลวไหล
hook 【 N 】 แปลว่า: ตะขอ , ที่เกี่ยว, ตะขอแขวน, ขอ
hook 【 SL 】 แปลว่า: ทำให้ติดบางอย่าง (อาจไม่ใช่ยา)
hook 【 VI 】 แปลว่า: งอ , โค้ง,งุ้ม
hook 【 VI 】 แปลว่า: เกี่ยว , ติดตะขอ
hook 【 VI 】 แปลว่า: เป็นโสเภณี
hook 【 VT 】 แปลว่า: งอ , โค้ง,งุ้ม , arch; bend; crook
hook 【 VT 】 แปลว่า: ขโมย (คำสแลง) , ฉก, ชิง, วิ่งราว
hook 【 VT 】 แปลว่า: เกี่ยว , ติดตะขอ
hook it 【 PHRV 】 แปลว่า: หนี (คำไม่เป็นทางการ)
hook on 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ยึดหรือเกี่ยวไว้ด้วยตะขอ , hook on
hook onto 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ยึดหรือเกี่ยวไว้ด้วยตะขอ , hook on
hook shop 【 SL 】 แปลว่า: ซ่องโสเภณี
hook up 【 PHRV 】 แปลว่า: เกี่ยวไว้ด้วยตะขอ , do up; fasten up
hooked 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดยา , ซึ่งติดยาเสพติด , addicted
hooked 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งงองุ้ม , ซึ่งเหมือนตะขอ
hook-shaped 【 ADJ 】 แปลว่า: งุ้ม
hookup 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ) (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า)
hookworm 【 N 】 แปลว่า: พยาธิปากขอ เป็นพยาธิในตระกูล Ancylostomatidae
hooligan 【 N 】 แปลว่า: จิ๊กโก๋ , อันธพาล, นักเลง, กุ๊ย , hoodlum; rowdy; ruffian
hoop 【 N 】 แปลว่า: ห่วง , บ่วง, วง , circle; loop; ring
hooray 【 INT 】 แปลว่า: ไชโย (คำอุทานแสดงความยินดี) , ฮูเร , hurrah
hoot 【 N 】 แปลว่า: เสียงร้องหวูดคล้ายเสียงนกเค้าแมว
hoot 【 VI 】 แปลว่า: ทำเสียงร้องหวูด
hoot down 【 PHRV 】 แปลว่า: ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน , howl down
hoot off 【 PHRV 】 แปลว่า: ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน , howl down
hootch 【 SL 】 แปลว่า: เหล้าแรง , hooch
hooter 【 SL 】 แปลว่า: จมูก , nose
hooters 【 SL 】 แปลว่า: หน้าอก , breasts
hop 【 VI 】 แปลว่า: กระโดดขาเดียว , skip
hop in 【 PHRV 】 แปลว่า: ขึ้นรถ , เข้าไปในรถ
Hop it! 【 IDM 】 แปลว่า: ไปให้พ้น (คำสแลง)
hop off 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงจากรถ , ออกจากรถ
hop on 【 PHRV 】 แปลว่า: กระโดดขึ้นรถ (โดยไม่เตรียมตัวมาก่อนหรือขณะรถวิ่ง)
hop to it 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบทำ , lump to
hop up 【 PHRV 】 แปลว่า: อุ่นให้ร้อน , ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น , boil up; heat up; warn over; warm up
hope 【 N 】 แปลว่า: ความหวัง
hope 【 VI 】 แปลว่า: หวัง , คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด
hope 【 VT 】 แปลว่า: หวัง , คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด , expect; want; wish
hope against hope 【 IDM 】 แปลว่า: ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก
hope against hope 【 IDM 】 แปลว่า: มีความหวังแม้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้
hope for 【 PHRV 】 แปลว่า: หวังว่า (สิ่งที่ดี) จะเกิด , คิดว่าจะได้รับ, หวัง (สิ่งที่ดี)
hopeful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความหวัง , anticipant; anticipative; expectant ตรงข้ามกับhopeless
hopeful 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ
hopefully 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างคาดหวังไว้ , anticipative; expectantanticipatively; expectantly ตรงข้ามกับhopelessly
hopeless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสิ้นหวัง , ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งไม่มีหวัง , forlorn ตรงข้ามกับhopeful
hopelessness 【 N 】 แปลว่า: ความหมดหวัง , ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย , despair; forlornness ตรงข้ามกับhopefulness
hopfest 【 SL 】 แปลว่า: งานเลี้ยงที่มีการดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
horde 【 N 】 แปลว่า: โขยง , โขลง, เหล่า, หมู่, ฝูง , crowd; herd; throng
horizon 【 N 】 แปลว่า: ขอบเขตความรู้ , ประสบการณ์
horizon 【 N 】 แปลว่า: ขอบฟ้า , เส้นขอบฟ้า , apparent horizon
horizontal 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามแนวนอน , flush; level; plane ตรงข้ามกับvertical
horizontally 【 ADV 】 แปลว่า: ในแนวนอน , ในแนวขนาน
hormone 【 N 】 แปลว่า: ฮอร์โมน , สารเคมีในร่างกายที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ
horn 【 N 】 แปลว่า: เขา , เขาสัตว์
horn 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเป่าในดนตรีแจ๊ส
horn 【 N 】 แปลว่า: แตร (รถยนต์)
horn 【 VT 】 แปลว่า: แทง (ด้วยเขา) , ขวิด (ด้วยเขา)
horn in 【 PHRV 】 แปลว่า: ขัดจังหวะ , พูดแทรก, เข้าร่วมโดยไม่ได้รับเชิญ , muscle in
horn in 【 VI 】 แปลว่า: บุกรุก (คำไม่เป็นทางการ) , ก้าวก่าย , interfere; intrude
hornbill 【 N 】 แปลว่า: นกเงือก (เป็นนกในตระกูล Bucerotidae)
horned 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเขา
hornet 【 N 】 แปลว่า: แตน (เป็นแมลงในตระกูล Vespidae) , ต่อ
hornpipe 【 N 】 แปลว่า: การเต้นรำที่สนุกสนานของชาวอังกฤษของชาวอังกฤษซึ่งแต่เดิมเป็นการเต้นรำของพวกกะลาสี
horny 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบคล้ายเขาสัตว์ , กระด้างคล้ายเขาสัตว์
horny 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความต้องการทางเพศ , ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ , concupiscent; libidinous; lustful
horny 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ทำมาจากเขาสัตว์ , ที่ทำด้วยเขาสัตว์
horny 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายเขาสัตว์
horoscope 【 N 】 แปลว่า: ดวงชะตาราศี , โชคชะตา, ชะตา
horrendous 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ากลัว , น่าสยดสยอง , dreadful; horror; scary ตรงข้ามกับlovely; pleasant
horrible 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าเกลียดน่ากลัว , น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ , frightful; ghastly; horrific ตรงข้ามกับlovely; pleasant
horribly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างน่าเกลียดน่ากลัว , อย่างน่าสยองขวัญ , dreadfully; fearfully; frightfully ตรงข้ามกับpleasantly
horrid 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ากลัว , น่าสยดสยอง , dreadful; ghastly; horrible ตรงข้ามกับpleasant
horrific 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ากลัว , น่าขนลุก , frightful; hideous; lurid ตรงข้ามกับpleasant
horrified 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าหวาดกลัว , น่าตกใจ , aghast; appalled ตรงข้ามกับlovely; pleasant
horrify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หวาดกลัว , ทำให้ตกใจ, ทำให้ขยะแขยง , frighten; scare; terrify
horror 【 N 】 แปลว่า: ความหวาดกลัว , ความขยะแขยง , dread; fear; terror
horror-stricken 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตกตะลึง , ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน , horror-struck
hors d’oeuvre 【 N 】 แปลว่า: อาหารเรียกน้ำย่อย , appetizer
horse 【 N 】 แปลว่า: ม้าตัวผู้ , stallion
horse 【 N 】 แปลว่า: ม้าขวาง (ในกีฬายิมนาสติก) , vaulting horse
horse 【 N 】 แปลว่า: ม้า (มีชื่อในภาษาละตินว่า Equus caballus) , อาชา
horse 【 N 】 แปลว่า: ทหารม้า
horse 【 N 】 แปลว่า: เฮโรอีน (ยาเสพติดชนิดหนึ่ง) (คำสแลง)
horse 【 VI 】 แปลว่า: ขึ้นขี่ม้า
horse 【 VT 】 แปลว่า: ให้ม้า , จัดหาม้าให้
horse 【 VT 】 แปลว่า: ขึ้นขี่ม้า
horse about 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นสนุก , เล่นซน , lark about; ramp about
horse around 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นสนุก , เล่นซน , lark about; ramp about
horse carriage 【 N 】 แปลว่า: รถม้า
horse laugh 【 SL 】 แปลว่า: หัวเราะเยาะ
horse opera 【 SL 】 แปลว่า: หนังตะวันตก , ภาพยนตร์ตะวันตก
horse racing 【 N 】 แปลว่า: การแข่งม้า
horse sense 【 IDM 】 แปลว่า: สามัญสำนึก , ความสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผล , เป็นไปได้
horse sense 【 N 】 แปลว่า: สามัญสำนึก (คำไม่เป็นทางการป , common sense
horse-hair 【 N 】 แปลว่า: ขนม้า
horseman 【 N 】 แปลว่า: คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง) , equestrian; equestrienne; rider
horse-play 【 IDM 】 แปลว่า: ความเหลาะแหละ , การไม่จริงจัง, ความไม่แน่นอน
horseplay 【 N 】 แปลว่า: พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก , buffonery; foolery
horsepower 【 N 】 แปลว่า: แรงม้า , กำลังม้า
horseshoe 【 N 】 แปลว่า: เกือกม้า
horseshoe crab 【 N 】 แปลว่า: แมงดาทะเล , king crab
horsewhip 【 N 】 แปลว่า: แส้ม้า
horticultural 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจก
horticulture 【 N 】 แปลว่า: การปลูกพืชในสวนหรือเรือนกระจก
hose 【 N 】 แปลว่า: ถุงเท้ายาว , ถุงน่องยาว
hose 【 N 】 แปลว่า: ท่อยาง , สายยาง , pipe; tube
hose 【 VT 】 แปลว่า: ฉีดน้ำด้วยสายยาง , รดน้ำด้วยสายฉีด
hose down 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้ท่อฉีดน้ำล้าง
hosier 【 N 】 แปลว่า: ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและถุงน่อง (คำโบราณ)
hospitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีความโอบอ้อมอารีย์ , ที่มีใจยินดี, ที่มีอัธยาศัยดี, ที่มีมิตรไมตรีจิต , cordial; friendly; welcoming ตรงข้ามกับunfriendly
hospital 【 N 】 แปลว่า: โรงพยาบาล , โรงหมอ, ร.พ. , clinic; infirmary
hospitality 【 N 】 แปลว่า: การให้การต้อนรับด้วยความยินดี , การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก , cordiality; friendliness; welcome
host1 【 N 】 แปลว่า: เจ้าบ้าน , เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดงาน
host1 【 N 】 แปลว่า: พิธีกร , ผู้จัดรายการ , entertain; master of ceremonies
host1 【 N 】 แปลว่า: สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต
host1 【 VT 】 แปลว่า: ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ , ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน, ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน
host1 【 VT 】 แปลว่า: เป็นผู้จัดรายการ , เป็นพิธีกร
host1 【 VT 】 แปลว่า: ให้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดงาน
host2 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มคนจำนวนมาก , สิ่งของจำนวนมาก , herd; horde; throng
host2 【 N 】 แปลว่า: กองทัพ
hostage 【 N 】 แปลว่า: ตัวประกัน , ตัวจำนำ, เชลย , captive; pawn; prisoner
hostel 【 N 】 แปลว่า: ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย , หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย , youth hostel
hostess 【 N 】 แปลว่า: ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ต้อนรับและเลี้ยงดูแขก
hostile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นศัตรู , ซึ่งเป็นปรปักษ์ , antagonistic; opposed; unfriendly ตรงข้ามกับfriendly
hostility 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นศัตรู , การมุ่งร้าย , animosity; antagonism; enmity ตรงข้ามกับfriendliness
hostler 【 N 】 แปลว่า: คนดูแลม้าของแขกตามโรงแรม (คำโบราณ) , groom; ostler
hot 【 ADJ 】 แปลว่า: ร้อน , boiling; heated; warm ตรงข้ามกับchilly; cold; cool
hot 【 ADJ 】 แปลว่า: เผ็ด , piquant; spicy
hot 【 ADJ 】 แปลว่า: ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) , เก่ง, ดีเยี่ยม
hot 【 ADJ 】 แปลว่า: ใหม่ (คำไม่เป็นทางการ) , สดๆร้อนๆ, ร้อนๆ , fresh; latest; recent
hot 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งได้รับความนิยม , ฮิต , favored; popular
hot 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าตื่นเต้น (คำไม่เป็นทางการ)
hot 【 ADJ 】 แปลว่า: รุนแรง
hot and bothered 【 IDM 】 แปลว่า: วิตกกังวล , ตื่นเต้น, ร้อนรน
hot dog 【 N 】 แปลว่า: ไส้กรอกแดง
Hot enough for you? 【 IDM 】 แปลว่า: คุณคิดอย่างไรกับอากาศร้อนอย่างนี้ , คุณชอบอากาศร้อนอย่างนี้ไหม
hot item 【 SL 】 แปลว่า: ของขายดี
hot potato 【 SL 】 แปลว่า: ปัญหาหนัก , สิ่งยุ่งยาก
hot season 【 N 】 แปลว่า: ฤดูร้อน
hot seat 【 SL 】 แปลว่า: เก้าอี้ไฟฟ้า
hot spring 【 N 】 แปลว่า: บ่อน้ำร้อน
hot up 【 PHRV 】 แปลว่า: อุ่นให้ร้อน , ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น , boil up; heat up; warm over; warm up
hot water 【 N 】 แปลว่า: ความยุ่งยาก , ความลำบาก
hot water bottle 【 N 】 แปลว่า: กระเป๋าน้ำร้อน
hotbed 【 N 】 แปลว่า: ที่เพาะพืช , แหล่งเพาะ
hotchpotch 【 N 】 แปลว่า: การผสม , การนำของหลายอย่างมาผสมกัน
hotchpotch 【 N 】 แปลว่า: จับฉ่าย , น้ำซุปหรือเนื้อต้มกับผัก
hotdog 【 SL 】 แปลว่า: ทำอวดรู้ , เล่นเสี่ยงอันตราย
hotel 【 N 】 แปลว่า: โรงแรม
hotheaded 【 ADJ 】 แปลว่า: โมโหง่าย , ใจร้อน
hotly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างถึงพริกถึงขิง
hot-rodder 【 N 】 แปลว่า: คนขับตีนผี , คนขับรถเร็วมากและไม่เคารพกฎจราจร
hot-tempered 【 ADJ 】 แปลว่า: โมโหง่าย , บุ่มบ่าม, ดุดัน, เลือดร้อน
houdah 【 N 】 แปลว่า: กูบช้าง
hound 【 N 】 แปลว่า: คนเลว , คนชั่ว
hound 【 N 】 แปลว่า: สุนัขไล่เนื้อ , สุนัขล่าเนื้อ, หมาไล่เนื้อ
hound 【 V 】 แปลว่า: ล่า , ไล่ล่า, ติดตาม
hound down 【 PHRV 】 แปลว่า: ตามล่า , หาให้พบ, ล่าตัว , hunt down
hound out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้หนีไปด้วยความละอาย
hour 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง , ช่วงเวลาสั้นๆ
hour 【 N 】 แปลว่า: ชั่วโมง , เวลา
hourglass 【 N 】 แปลว่า: นาฬิกาทราย
hourly 【 ADJ 】 แปลว่า: ทุกๆชั่วโมง , ในแต่ละชั่วโมง
house 【 N 】 แปลว่า: ครอบครัว , ตระกูล
house 【 N 】 แปลว่า: บ้าน , ที่อยู่
house 【 N 】 แปลว่า: คนดูในโรงภาพยนตร์
house 【 N 】 แปลว่า: สภา
house 【 VT 】 แปลว่า: จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่ , ให้ที่อยู่, มีซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน
house up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะเจ็บป่วย
houseboat 【 N 】 แปลว่า: เรือนแพ
housebound 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกจำกัดอยู่ในบ้าน (สาเหตุเพราะป่วยหรืออากาศ)
houseboy 【 N 】 แปลว่า: คนรับใช้ชาย
household 【 N 】 แปลว่า: ครอบครัว , ครัวเรือน
householder 【 N 】 แปลว่า: ผู้ครองเรือน
housekeep 【 VI 】 แปลว่า: ดูแลบ้าน
housekeeper 【 N 】 แปลว่า: แม่บ้าน , คนดูแลบ้าน
housekeeper 【 N 】 แปลว่า: คนดูแลทำความสะอาดในโรงแรม
housekeeping 【 N 】 แปลว่า: การบ้านการเรือน
housemaid 【 N 】 แปลว่า: คนรับใช้ , สาวใช้, คนใช้
house-proud 【 IDM 】 แปลว่า: ความห่วงใยมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
housewife 【 N 】 แปลว่า: แม่บ้าน , แม่เรือน, แม่เหย้าแม่เรือน
housewifery 【 N 】 แปลว่า: งานดูแลบ้าน
housework 【 N 】 แปลว่า: งานบ้าน , การทำงานบ้าน
housing 【 N 】 แปลว่า: การเคหะ
housing development 【 N 】 แปลว่า: บ้านจัดสรร
hovel 【 N 】 แปลว่า: กระต๊อบ , กระท่อม
hover 【 VT 】 แปลว่า: บินร่อน , โฉบเฉี่ยว, ป้วนเปี้ยน, เหิน,เฉวียน
hover between 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ตัดสินใจระหว่าง , ยังลังเล , vacillate between; waver between
hover over 【 PHRV 】 แปลว่า: บินอยู่เหนือ , บินวนอยู่ในอากาศ, บินวนอยู่เหนือ
hover round 【 PHRV 】 แปลว่า: รอคอยอยู่ใกล้ , วนเวียนอยู่ไม่ห่าง
how 【 ADV 】 แปลว่า: เท่าไร , เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร
how many 【 ADV 】 แปลว่า: เท่าไร , กี่มากน้อย
how much 【 ADV 】 แปลว่า: เท่าไร
how’s your father 【 SL 】 แปลว่า: การร่วมเพศ , การมีเพศสัมพันธ์, การมีเซ็กส์ , sSextual intercourse
however 【 ADV 】 แปลว่า: ไม่ว่าจะ … ขนาดไหน , แม้จะ … เพียงใดก็ตาม
however 【 CONJ 】 แปลว่า: อย่างไรก็ตาม , แม้กระนั้น, โดยวิธีใดก็ตาม, อย่างไรก็ดี
howitzer 【 N 】 แปลว่า: ปืนครก
howl 【 N 】 แปลว่า: การเห่าหอน , การคำราม, การหอน
howl 【 VI 】 แปลว่า: เห่าหอน , คำราม, หอน
howl down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เสียงดังเพราะโกรธหรือไม่เห็นด้วย , hoot down
howsoever 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไรก็ตาม
hub 【 N 】 แปลว่า: จุดศูนย์กลาง , จุดรวม (ความสนใจ)
hub 【 N 】 แปลว่า: ดุมล้อ
hubbly bubbly 【 SL 】 แปลว่า: บ้องกัญชา
hubby 【 SL 】 แปลว่า: สามี , ผัว
huddle 【 VT 】 แปลว่า: เกาะกลุ่มกัน , เบียดกัน
huddle 【 VT 】 แปลว่า: กองรวมกันไว้ , สุม, กองสุมไว้
huddle together 【 PHRV 】 แปลว่า: เบียดกันแนบแน่น , กอดกันกลม , huddle up
huddle up 【 PHRV 】 แปลว่า: เบียดกันแนบแน่น , กอดกันกลม , huddle together
hue and cry 【 IDM 】 แปลว่า: การส่งเสียงประท้วงกึกก้อง
hue1 【 N 】 แปลว่า: ความมืดหรือความสว่างของสี , สี
hue2 【 N 】 แปลว่า: การร้องตีโพยตีพาย , การร้องเอะอะ, การโวยวาย, การเอ็ดตะโร
huff 【 N 】 แปลว่า: อารมณ์เสีย , ความรู้สึกฉุนเฉียว, อารมณ์โกรธ
huff 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้โกรธ , ทำให้เคือง
huff 【 VT 】 แปลว่า: พูดอย่างขุ่นเคือง
huff 【 VT 】 แปลว่า: หอบ
hug 【 N 】 แปลว่า: การกอดรัด , การกอด
hug 【 VI 】 แปลว่า: กอด
hug oneself 【 PHRV 】 แปลว่า: ดีใจกับ , ยินดีกับ
huge 【 ADJ 】 แปลว่า: ใหญ่โต , เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา
hulk up 【 PHRV 】 แปลว่า: เคลื่อนออกมาให้เห็น , ปรากฏออกมา
hull1 【 N 】 แปลว่า: เปลือกผลไม้ , เปลือกถั่ว
hull1 【 VI 】 แปลว่า: ปอกเปลือก , เอาเปลือกออก
hull2 【 N 】 แปลว่า: ตัวเรือ , ลำเรือ, ลำเครื่องบิน
hum 【 VI 】 แปลว่า: ฮัม , ฮัมเพลง, ทำเสียงต่ำๆไปเรื่อยๆ
hum 【 VT 】 แปลว่า: วุ่นวาย , ยุ่งอยู่กับงาน, วุ่นอยู่กับงาน
hum and haw 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง , หลบเลี่ยงบางอย่าง
hum with 【 PHRV 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยเสียงฮึมฮัม
human 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคน , เกี่ยวกับมนุษย์
human 【 N 】 แปลว่า: มนุษย์ , คน, คนเรา
human being 【 N 】 แปลว่า: มนุษย์ , คน
human immunodeficiency virus 【 N 】 แปลว่า: เฮชไอวี , เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เชื้อไวรัสเอดส์
human nature 【 N 】 แปลว่า: ธรรมชาติของมนุษย์
human race 【 N 】 แปลว่า: เผ่าพันธุ์มนุษย์
human rights 【 N 】 แปลว่า: สิทธิมนุษยชน
humane 【 ADJ 】 แปลว่า: มีมนุษยธรรม , มีเมตตากรุณา
humanism 【 N 】 แปลว่า: มนุษยนิยม
humanist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
humanitarian 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีมนุษยธรรม
humanity 【 N 】 แปลว่า: มนุษยธรรม , คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
humanity 【 N 】 แปลว่า: คนทั่วไป , มนุษย์โลก
humankind 【 N 】 แปลว่า: พลโลก
humanly 【 ADV 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของมนุษย์
humble 【 ADJ 】 แปลว่า: สมถะ , เรียบง่าย, ถ่อมตัว
humble 【 ADJ 】 แปลว่า: ยากจน
humbleness 【 N 】 แปลว่า: ความต่ำต้อย , ความถ่อมตน
humbly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างต่ำต้อย , อย่างง่ายๆ, อย่างประหยัด
humbly to offer 【 ADV 】 แปลว่า: ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
humbug 【 N 】 แปลว่า: การหลอกลวง , การตบตา, การต้มตุ๋น
humbug 【 VT 】 แปลว่า: หลอกลวง , ตบตา
humdrum 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าเบื่อ , จำเจ, ซ้ำซาก
humid 【 ADJ 】 แปลว่า: ชื้น , ชุ่ม
humidity 【 N 】 แปลว่า: ความชุ่มชื้น , ความชื้นสัมบูรณ์, ความชื้น, ความชื้นสัมพัทธ์
humiliate 【 VT 】 แปลว่า: ขายหน้าขายตา , ทำให้เสียเกียรติ
humility 【 N 】 แปลว่า: ความอ่อนน้อมถ่อมตน , ความนอบน้อม
hummingbird 【 N 】 แปลว่า: นกที่เล็กที่สุดของโลก
humor 【 N 】 แปลว่า: อารมณ์ขัน , อารมณ์, อารมณ์ดี
humor 【 N 】 แปลว่า: อารมณ์
humor 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พอใจ , ทำให้อารมณ์ดี
humorous 【 ADJ 】 แปลว่า: เปียกชื้น , เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humorous 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าขบขัน , น่าตลกขบขัน
humorously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างติดตลก , อย่างขบขัน
humour 【 N 】 แปลว่า: ความตลกขบขัน , อารมณ์ขัน
humour 【 N 】 แปลว่า: ความตลกขบขัน
hump 【 N 】 แปลว่า: โหนกอูฐ , หนอก, โคก, ตะโหงก
hump 【 SL 】 แปลว่า: ร่วมเพศ , มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์ , have sex
hump 【 VT 】 แปลว่า: ทำหลังโกง , โก่งหลัง
hump over 【 PHRV 】 แปลว่า: โก่งตัวอยู่บน , ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
humpback 【 N 】 แปลว่า: หลังโกง , หลังค่อม
humpbacked 【 ADJ 】 แปลว่า: หลังค่อม
humus 【 N 】 แปลว่า: ปุ๋ยอินทรีย์
hunch 【 N 】 แปลว่า: ลางสังหรณ์ , ความรู้สึกสังหรณ์
hunch 【 VT 】 แปลว่า: โค้ง , โก่ง, คุดคู้
hunchback 【 N 】 แปลว่า: คนหลังค่อม , คนหลังโก่ง
hundred 【 ADJ 】 แปลว่า: หนึ่งร้อย
hundred 【 N 】 แปลว่า: หนึ่งร้อย
hundred thousand 【 ADJ 】 แปลว่า: แสน , หนึ่งแสน
hundred thousand 【 N 】 แปลว่า: แสน , แสน
hundredfold 【 ADV 】 แปลว่า: เป็นร้อยเท่า , เป็นร้อยส่วน
huneybunch 【 SL 】 แปลว่า: หวานใจ , สุดที่รัก
hung 【 VI 】 แปลว่า: แขวน (กริยาช่อง2 และ3 ของ hang)
Hungarian 【 N 】 แปลว่า: ชาวฮังการี , คนฮังการี
Hungary 【 N 】 แปลว่า: ประเทศฮังการี
hunger 【 N 】 แปลว่า: ความหิว , ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหิว
hunger 【 N 】 แปลว่า: ความหิว
hunger 【 VI 】 แปลว่า: หิว , หิ้วท้อง
hunger after 【 PHRV 】 แปลว่า: อดอยาก , ขาดแคลน, หิวกระหาย , starve for; thrist for
hunger for 【 PHRV 】 แปลว่า: อดอยาก , ขาดแคลน, หิวกระหาย , starve for; thrist for
hungry 【 ADJ 】 แปลว่า: หิว , หิวโหย
hungry 【 ADJ 】 แปลว่า: ว่าง
hunk 【 N 】 แปลว่า: ก้อนใหญ่
hunker down 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งขัดสมาธิ , นั่งพับขา
hunky-dory 【 SL 】 แปลว่า: ดี , ใช้ได้, เรียบร้อย
hunt 【 N 】 แปลว่า: การค้นหา , การติดตาม
hunt 【 N 】 แปลว่า: การล่าสัตว์
hunt 【 VT 】 แปลว่า: ค้นหา , ติดตาม
hunt 【 VT 】 แปลว่า: ล่า , ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา
hunt after 【 PHRV 】 แปลว่า: ตามล่า , ไล่ล่า, ไล่ตาม
hunt down 【 PHRV 】 แปลว่า: ล่าสัตว์
hunt down 【 VT 】 แปลว่า: ตามหาจนพบ , เสาะหาจนเจอ
hunt for 【 PHRV 】 แปลว่า: ล่าสัตว์เพื่อ (ด้วยปืน)
hunt high and low for 【 IDM 】 แปลว่า: มองหาทุกซอกทุกมุม
hunt high and low for 【 IDM 】 แปลว่า: มองหาทุกซอกทุกมุม
hunt out 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , ตามหา
hunt over 【 PHRV 】 แปลว่า: ล่าข้าม (สถานที่เช่น ที่ดิน)
hunt through 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , ค้น
hunt up 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , ค้น
hunter 【 N 】 แปลว่า: พราน , นักล่าสัตว์
hunting 【 N 】 แปลว่า: การล่าสัตว์
huntsman 【 N 】 แปลว่า: นายพราน , พราน
hurdle 【 N 】 แปลว่า: เครื่องกีดขวาง , อุปสรรค
hurdle 【 N 】 แปลว่า: รั้วสำหรับกระโดดข้าม
hurdle 【 VT 】 แปลว่า: กระโดดข้ามรั้ว
hurdle race 【 N 】 แปลว่า: วิ่งกระโดดข้ามรั้ว
hurl 【 VT 】 แปลว่า: ขว้าง , พุ่ง, ขว้างปา, โยน, ทุ่ม, สลัด, เขวี้ยง
hurl 【 VT 】 แปลว่า: ด่าทอ
hurl about 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ , ทำให้กระจัดกระจายไป , hurl around
hurl around 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้กระเด็นไปคนละทิศ , ทำให้กระจัดกระจายไป , hurl about
hurl at 【 PHRV 】 แปลว่า: ขว้างไปที่ , เขวี้ยงไปยัง , throw at
hurl away 【 PHRV 】 แปลว่า: ขว้างออกไป , เขวี้ยงออกไป, เหวี่ยงออก , throw out
hurl away on 【 PHRV 】 แปลว่า: เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ , สูญเปล่า , chuck away on; fling away on, throw away on
hurl down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้กระเด็นลงมา , เหวี่ยงลงมา , chuck down; fling down; throw down
hurl into 【 PHRV 】 แปลว่า: ขว้างเข้าไป , เหวี่ยง, ขว้างเข้าไป, เขวี้ยงเข้าไป, โยนเข้าไป , fling into; pitch into; throw into; toss into
hurl out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ออกไป (เพราะมีความผิดร้ายแรง) , throw out
hurl together 【 PHRV 】 แปลว่า: มาชุมนุมกัน , มารวมตัว, มาพบปะกัน , bring together
hurly-burly 【 N 】 แปลว่า: ความโกลาหลอลหม่าน , การเอะอะโวยวาย
hurrah 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความยินดี
hurray 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความยินดี
hurricane 【 N 】 แปลว่า: พายุเฮอริเคน
hurried 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่รีบร้อน , ที่ลนลาน, เร่งด่วน
hurriedly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างรีบร้อน , อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก
hurry 【 N 】 แปลว่า: ความรีบร้อน , ความรีบเร่ง
hurry 【 VI 】 แปลว่า: รีบ , รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
hurry along 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบไป , hurry forward; hurry on
hurry away 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบหนี , วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว , hurry off
hurry back 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบกลับ
hurry down 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบลงไป
hurry forward 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบไป , hurry along; hurry on
hurry in 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบเข้า
hurry into 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบเข้า
hurry off 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบหนี , วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว , hurry away
hurry on 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบไป , hurry along; hurry forward
hurry out 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบออกไป , ออกไปอย่างเร็ว
hurry up 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบเร่ง , เร่งรีบ, เร่งทำ, ทำให้เร็วขึ้น , buck up; bustle up
hurt 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเจ็บปวด , ที่บาดเจ็บ, ที่เป็นทุกข์
hurt 【 N 】 แปลว่า: การทำร้าย , การทำอันตราย, การทำลาย, ความปวดร้าว, ความเสียใจ, ความเจ็บปวด, ความเสียหาย, อาการเจ็บปวด
hurt 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้เจ็บปวด , เจ็บ, ปวด, บอบช้ำ
hurt 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้เสียใจ , ทำร้าย (จิตใจ), ทำร้ายจิตใจ, ทำอันตราย
hurt by 【 VT 】 แปลว่า: น้อยใจ
hurtful 【 ADJ 】 แปลว่า: น้อยใจ
hurtfully 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างน้อยใจ
hurting 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งทำร้าย , ซึ่งเบียดเบียน
hurtle 【 VT 】 แปลว่า: กระแทก , โยน, พุ่ง
husband 【 N 】 แปลว่า: ้สามี , ผัว
husband 【 N 】 แปลว่า: สามี , พ่อบ้าน, ควบคุม
husband 【 VT 】 แปลว่า: อดออม , ประหยัด
husband 【 VT 】 แปลว่า: ควบคุม
husbandman 【 N 】 แปลว่า: เกษตรกร , ชาวไร่ชาวนา
husbandry 【 N 】 แปลว่า: การเพาะปลูก , การทำไร่ไถนา
hush 【 ADJ 】 แปลว่า: เงียบ
hush 【 INT 】 แปลว่า: คำออกเสียงเพื่อขอให้เงียบ
hush 【 N 】 แปลว่า: ความเงียบ
hush 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้เงียบ
hush 【 VT 】 แปลว่า: ปกปิด , ปิดบัง
hush money 【 N 】 แปลว่า: ค่าปิดปาก
hush up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เงียบ , เงียบ
hush up 【 VT 】 แปลว่า: ปกปิด , ปิดบัง
hushed 【 ADJ 】 แปลว่า: เงียบ , สงบ
hush-money 【 IDM 】 แปลว่า: ค่าปิดปาก , เงินสินบน
husk 【 N 】 แปลว่า: แกลบ , เปลือก
husk 【 VT 】 แปลว่า: เอาเปลือกออก , กะเทาะ, สี (ข้าว)
husky1 【 ADJ 】 แปลว่า: (เสียง) แหบ , (เสียง) ห้าว
husky1 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแรง , ล่ำสัน
husky1 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีเปลือกมาก
husky1 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ใหญ่กว่าปกติ
husky1 【 N 】 แปลว่า: ขนาดเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ผิดปกติ
husky2 【 N 】 แปลว่า: คนแข็งแรงและตัวใหญ่
husky3 【 N 】 แปลว่า: สุนัขลากเลื่อนของชาวเอสกิโม , สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
hussy 【 N 】 แปลว่า: หญิงใจง่าย
hustle 【 N 】 แปลว่า: การเร่ง , การดัน, การผลัก
hustle 【 N 】 แปลว่า: การเบียดเสียด
hustle 【 N 】 แปลว่า: ความรีบเร่ง
hustle 【 VI 】 แปลว่า: เร่งเร้า , กระตุ้น
hustle 【 VI 】 แปลว่า: เบียด , เบียดเสียด, เบียดดัน, ผลัก
hustle 【 VT 】 แปลว่า: เร่ง , ดัน, ผลัก
hustle 【 VT 】 แปลว่า: เร่งรีบ , รีบ
hustle 【 VT 】 แปลว่า: ขอร้อง , วิงวอนขอ
hustler 【 SL 】 แปลว่า: หญิงโสเภณี , ผู้หญิงขายตัว
hut 【 N 】 แปลว่า: กระท่อม , กระต๊อบ
hut 【 N 】 แปลว่า: ที่พักทหาร
hut 【 VT 】 แปลว่า: เข้าพักในกระท่อม , เข้าอาศัยในกระท่อม
hutch 【 N 】 แปลว่า: กรง , ลัง, คอก
hutch 【 N 】 แปลว่า: กระท่อมเล็กๆ
hutch 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ใช้เก็บของ เช่น ตู้
hyacinth 【 N 】 แปลว่า: พลอยสีส้มแดง
hyacinth 【 N 】 แปลว่า: พืชไม้ดอกสีม่วง
hybrid 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม , ซึ่งเป็นพันทาง
hybrid 【 ADJ 】 แปลว่า: ลูกผสม , พันธุ์ผสม
hybrid 【 ADJ 】 แปลว่า: ประกอบขึ้นจากหลายส่วน
hybrid 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เกิดจากการผสมขึ้นมา , ลูกผสม, พันธุ์ผสม
hybrid 【 N 】 แปลว่า: คำผสม
hydra 【 N 】 แปลว่า: ตัวไฮดรา , สัตว์ประหลาดตัวเป็นงูมีหลายหัว
hydrangea 【 N 】 แปลว่า: พืชไม้ดอกขนาดใหญ่จำพวกหนึ่ง
hydrant 【 N 】 แปลว่า: หัวก้อนน้ำประปาสาธารณะ
hydraulic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้น้ำในการขับเคลื่อน
hydraulics 【 N 】 แปลว่า: ธาราศาสตร์
hydro- 【 PRF 】 แปลว่า: น้ำ
hydrocarbon 【 N 】 แปลว่า: สารไฮโดรคาร์บอน
hydrodynamics 【 N 】 แปลว่า: วิชาที่เกี่ยวกับแรงของการเคลื่อนไหวของของเหลว
hydroelectric 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า , ที่ไกด้จากพลังงานไฟฟ้า
hydroelectric 【 ADJ 】 แปลว่า: พลังน้ำ
hydrogen 【 N 】 แปลว่า: ก๊าซไฮโดรเจน , ก๊าซไร้สีและกลิ่น
hydrogen bomb 【 N 】 แปลว่า: ระเบิดไฮโดรเจน
hydrogen peroxide 【 N 】 แปลว่า: ของเหลวไม่คงที่ ใช้เป็นยาฟอกสีและยาฆ่าเชื้อโรค
hydrograph 【 N 】 แปลว่า: กราฟแสดงระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำเทียบกับเวลา
hydrography 【 N 】 แปลว่า: อุทกศาสตร์
hydrology 【 N 】 แปลว่า: อุทกวิทยา
hydrophobia 【 N 】 แปลว่า: โรคพิษสุนัขบ้า , โรคกลัวน้ำ
hydroplane 【 N 】 แปลว่า: เครื่องบินที่แล่นบนน้ำได้
hydropower 【 N 】 แปลว่า: พลังน้ำ
hyena 【 N 】 แปลว่า: หมาใน
hygiene 【 N 】 แปลว่า: สุขลักษณะ , สุขภาพ, อนามัย
hygrometry 【 N 】 แปลว่า: สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการวัดความชื้นของอากาศ
hymen 【 N 】 แปลว่า: เยื่อพรหมจารี
hymn 【 N 】 แปลว่า: กลอนสวด , เพลงสวด, เพลงสรรเสริญ
hype up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นเพราะฤทธิ์ยา , hop up
hype1 【 N 】 แปลว่า: การเผยแพร่เกินจริง , การโฆษณาเกินจริง, การหลอกลวง
hype1 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้ตื่นเต้น , กระตุ้น
hype1 【 VT 】 แปลว่า: โฆษณาชวนเชื่อ , โฆษณา
hype2 【 N 】 แปลว่า: เข็มฉีดยา (แสลง)
hype2 【 N 】 แปลว่า: ผู้ติดยาเสพย์ติด (แสลง)
hyper- 【 PRF 】 แปลว่า: เกิน , เกินไป
hyper 【 ADJ 】 แปลว่า: คลั่ง , กระตือรือร้นอย่างมาก, ตื่นเต้นมากเกินไป
hyper 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดำเนินกิจกรรมมากเกินไป , ซึ่งกระทำมากเกินไป
hyper 【 N 】 แปลว่า: คนที่ดำเนินกิจกรรมมากเกินไป , คนที่กระตือรือร้นอย่างมาก
hyperbole 【 N 】 แปลว่า: คำพูดที่พูดเกินความจริง , อธิพจน์
hypermarket 【 N 】 แปลว่า: ห้างสรรพสินค้า
hypertension 【 N 】 แปลว่า: ความดันโลหิตสูง , ความดันเลือดสูง
hyphen 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหมายยัติภังค์
hyphen 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ยติภังค์
hypnosis 【 N 】 แปลว่า: การสะกดจิต
hypnotize 【 VT 】 แปลว่า: สะกด , สะกดจิต
hypo- 【 PRF 】 แปลว่า: ภายใต้ , ต่ำกว่า
hypo- 【 PRF 】 แปลว่า: ใต้
hypochondria 【 N 】 แปลว่า: โรคอุปทานว่าตัวเองเป็นโรค
hypocrisy 【 N 】 แปลว่า: ความเจ้าเล่ห์ , ความหลอกลวง
hypocrite 【 N 】 แปลว่า: ผู้เสแสร้ง
hypocritical 【 ADJ 】 แปลว่า: เจ้าเล่ห์ , หน้าไหว้หลังหลอก, ตีสองหน้า
hypodermic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับใต้ผิวหนัง
hypodermic 【 ADJ 】 แปลว่า: ใต้ผิวหนัง
hypodermic injection 【 N 】 แปลว่า: การฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
hypotenuse 【 N 】 แปลว่า: ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ตรงกันข้ามกับมุมฉาก
hypothesis 【 N 】 แปลว่า: ข้อสันนิษฐาน , สมมุติฐาน
hypoxemia 【 N 】 แปลว่า: ภาวะที่กระแสเลือดขาดอ๊อกซิเจน
hysteria 【 N 】 แปลว่า: โรคฮิสทีเรีย
hysteric 【 N 】 แปลว่า: คนที่เป็นโรคฮิสทีเรีย
hysterotomy 【 N 】 แปลว่า: การผ่าตัดมดลูก , การผ่าตัดหน้าท้องในการคลอดลูก

See also  [NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล มากกว่า 1000 คำ โดย อาจารย์ต้นอมร | เสียง แมว ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES
See also  Easy English Words Lesson 42 - ศัพท์ของ อังกฤษ - อเมริกัน ที่ความหมายเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน | ศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

[Update] ENLIGHTEN เรียนภาษาจีนฟรี | hold down แปลว่า – NATAVIGUIDES

K 【 ABBR 】 แปลว่า: หนึ่งพัน , (มักใช้กับจำนวนเงิน)
K 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล
K 【 ABBR 】 แปลว่า: ตัวย่อขององศาเคลวิน
K 【 ABBR 】 แปลว่า: สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม
K 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
k 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
kabish? 【 SL 】 แปลว่า: เข้าใจไหม?
Kabul 【 N 】 แปลว่า: คาบูล , เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
Kabul 【 N 】 แปลว่า: เมืองคาบูล , เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน
Kabul 【 N 】 แปลว่า: แม่น้ำคาบูล , แม่น้ำที่ไหลผ่านอัฟกานิสถานและปากีสถาน
kaiak 【 N 】 แปลว่า: เรือแคนูขนาดเล็ก , kayak
kaiak 【 VI 】 แปลว่า: เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก , kayak
kaiak 【 VT 】 แปลว่า: เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก , kayak
Kaiser 【 N 】 แปลว่า: จักรพรรดิซีซาร์ , อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย , Caesar
kak1 【 SL 】 แปลว่า: เรื่องไร้สาระ
kak2 【 SL 】 แปลว่า: อึ , อุจจาระ
kaka 【 SL 】 แปลว่า: อึ (ใช้กับเด็กๆ) , ถ่ายอุจจาระ
Kalasin 【 N 】 แปลว่า: กาฬสินธุ์
Kalasin 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดกาฬสินธุ์
kale 【 N 】 แปลว่า: กะหล่ำปลีชนิดหนึ่งสีเขียวเข้ม , cole; colewort
kaleidoscope 【 N 】 แปลว่า: กล้องคาเลโดสโคป , กล้องส่องภาพซึ่งเกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกอบกันในกล้อง
kamikaze 【 N 】 แปลว่า: การโจมตีแบบพลีชีพ , การโจมตีข้าศึกแบบพลีชีพของทหารญี่ปุ่น
kamikaze 【 N 】 แปลว่า: เครื่องบินแบบกามิกาเซ , เครื่องบินโจมตีสำหรับการต่อสู้กับข้าศึกของทหารญี่ปุ่น
Kamphaengphet 【 N 】 แปลว่า: กำแพงเพชร
Kamphaengphet 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดกำแพงเพชร
Kampuchea 【 N 】 แปลว่า: กัมพูชา
Kampuchea 【 N 】 แปลว่า: ประเทศกัมพูชา
Kanchanaburi 【 N 】 แปลว่า: กาญจนบุรี
Kanchanaburi 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดกาญจนบุรี
kangaroo 【 N 】 แปลว่า: จิงโจ้ , สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้อง
Kansas 【 N 】 แปลว่า: รัฐแคนซัสในประเทศสหรัฐอเมริกา
kaolin 【 N 】 แปลว่า: ดินขาว , ดินนวล, ดินเกาเหลียง, ดินเกาลิน , kaoline; white clay; porcelain clay
kapok 【 N 】 แปลว่า: นุ่น (จากต้นนุ่น)
kappa 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษากรีกตัวที่ 10
karakul 【 N 】 แปลว่า: หนังของแกะชนิดหนึ่ง , fleece
karakul 【 N 】 แปลว่า: แกะพันธุ์หนึ่งในเอเชีย
karaoke 【 N 】 แปลว่า: การร้องคาราโอเกะ , คาราโอเกะ
karat 【 N 】 แปลว่า: กะรัต , หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทองหรือเพชร , carat
karate 【 N 】 แปลว่า: คาราเต้ , ศิลปะการป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น
Karen 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกะเหรี่ยง
Karen 【 N 】 แปลว่า: ชาวกะเหรี่ยง , คนกะเหรี่ยง
Karen 【 N 】 แปลว่า: ภาษากะเหรี่ยง
karma 【 N 】 แปลว่า: ชะตากรรม , fate; destiny
karma 【 N 】 แปลว่า: กรรม , ผลจากการกระทำ
karzy 【 SL 】 แปลว่า: ห้องน้ำ
Kasetsart University 【 N 】 แปลว่า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kashmir 【 N 】 แปลว่า: รัฐแคชเมียร์ , รัฐเก่าแก่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อยู่ติดกับอินเดีย ปากีสถาน มณฑลซินเกียงของจีนและธิเบตและทิเบต
Kathmandu 【 N 】 แปลว่า: กาตมันดุ , เมืองหลวงของประเทศเนปาล , Katmandu
Kathmandu 【 N 】 แปลว่า: เมืองกาตมันดุ , เมืองหลวงของประเทศเนปาล , Katmandu
Katmandu 【 N 】 แปลว่า: กาตมันดุ , เมืองหลวงของประเทศเนปาล , Kathmandu
Katmandu 【 N 】 แปลว่า: เมืองกาตมันดุ , เมืองหลวงของประเทศเนปาล , Kathmandu
katydid 【 N 】 แปลว่า: ตั๊กแตนอเมริกันขนาดใหญ่ , ตั๊กแตนสีเขียวขนาดใหญ่มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือ
kava 【 N 】 แปลว่า: ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง รากใช้ทำเครื่องดื่มได้
kayak 【 N 】 แปลว่า: เรือล่าสัตว์ที่หุ้มด้วยหนังสัตว์ , kaiak
kayak 【 N 】 แปลว่า: เรือแคนูที่ใช้แข่ง , เรือแคยัก, เรือแคนูขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา , kaiak
kayak 【 VI 】 แปลว่า: เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก , kaiak
kayak 【 VT 】 แปลว่า: เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก , kaiak
kaylied 【 SL 】 แปลว่า: เมามาก
kayo 【 N 】 แปลว่า: การน็อกเอ๊าต์ , การชนะก่อนครบยกด้วยหมัดเดียว (คำสแลง มักใช้ในการชกมวย) , knockout; KO
kayo 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้น็อกเอ๊าต์ , ทำให้แพ้ก่อนครบยกด้วยหมัดเดียว (คำสแลง) , knock out; KO
kazoo 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
kazoo 【 N 】 แปลว่า: รูทวารหนัก (คำสแลง)
kazoo 【 N 】 แปลว่า: สะโพก (คำสแลง)
kebab 【 N 】 แปลว่า: เนื้อสะเต๊ะ
kecks 【 SL 】 แปลว่า: กางเกงขายาว
keel 【 N 】 แปลว่า: กระดูกงู(เรือ)
keel 【 VI 】 แปลว่า: เอียง(เรือ) , พลิก, คว่ำ , capsize
keel 【 VT 】 แปลว่า: เอียง(เรือ) , พลิก, คว่ำ , capsize
keel over 【 PHRV 】 แปลว่า: (เรือ) เอียง (ก่อนจม) , คว่ำ , cant over; heel over
keel over 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้มลง , สูญเสียการทรงตัว
keelhaul 【 VT 】 แปลว่า: ลากคนด้วยเชือกไปตามใต้ท้องเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง (เป็นการลงโทษชนิดหนึ่ง)
keen 【 ADJ 】 แปลว่า: หนาวจัด , (เย็น) จัด , biting
keen 【 ADJ 】 แปลว่า: คม (ทางวรรณกรรม) , sharp; vivid ตรงข้ามกับblunt; dull
keen 【 ADJ 】 แปลว่า: หลักแหลม , ฉลาด, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม , acute; clever ตรงข้ามกับdull; stupid; dense
keen 【 ADJ 】 แปลว่า: ช่างสังเกต , สายตากว้างไกล, มีสายตาแหลมคม
keen 【 ADJ 】 แปลว่า: กระตือรือร้น , เอาใจจดจ่อ , avid; enthusiastic; eager ตรงข้ามกับuninspirational; dull
keen 【 ADJ 】 แปลว่า: แหลม (เสียง)
keen as mustard 【 SL 】 แปลว่า: กระตือรือร้น
keenly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างฉลาด , อย่างหลักแหลม , wisely
keep 【 N 】 แปลว่า: อาหารและที่พัก , ปัจจัยสี่ , maintenance
keep 【 VI 】 แปลว่า: ทำเรื่อยไป , ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป , continue; go on; carry on
keep 【 VT 】 แปลว่า: เก็บ , เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง , save; retain; preserve
keep 【 VT 】 แปลว่า: ควบคุม , คุม , hold; confine
keep 【 VT 】 แปลว่า: เลี้ยงดู , เลี้ยง, ดูแล
keep 【 VT 】 แปลว่า: ป้องกัน
keep a firm hold on 【 IDM 】 แปลว่า: ยึดไว้ , เกาะไว้, ยึด, กุม, ฉวย , keep a tight grip on
keep a tight hold on 【 IDM 】 แปลว่า: ควบคุมต่อ , ดำเนินต่อ , keep of; lose of; take of
keep about1 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาไว้ , เก็บไว้, เก็บรักษา , have about; keep around
keep about2 【 PHRV 】 แปลว่า: เลี้ยงไว้ , จ้างไว้ , have about; keep around
keep above 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามพยุงไว้ให้อยู่เหนือ , รักษาให้สูงไว้
keep above 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้องกันความล้มเหลว , สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้, มีเงินมากพอประทังชีวิต
keep abreast of 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาระดับของ , คงระดับของ, พยุงระดับของ , be abreast of; get abreast of; remain abreast of; stay abreast of
keep after 【 PHRV 】 แปลว่า: ไล่ตาม , ติดตาม, ไล่ล่า , come after
keep after 【 PHRV 】 แปลว่า: ดุด่า , ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด , go on at
keep ahead 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามนำไปข้างหน้า , นำหน้า , move ahead
keep ahead 【 PHRV 】 แปลว่า: นำหน้าในการแข่งขัน
keep ahead of 【 PHRV 】 แปลว่า: เกิน (เช่น ค่าใช้จ่าย) , ล้ำหน้า
keep ahead of 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามล่วงหน้าไปก่อน , อยู่นำหน้าไว้ , be ahead of; get ahead of; remain ahead of; stay ahead of
keep aloof 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามอยู่ห่างจาก , อยู่ห่างๆ, ห่างเหิน, อยู่ไกลๆ , hang back
keep an eye on 【 IDM 】 แปลว่า: เฝ้าดู , เฝ้ามอง
keep apart 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกตัว , แยกจากกัน
keep around1 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาไว้ , เก็บไว้, เก็บรักษา , have about; keep about
keep around2 【 PHRV 】 แปลว่า: เลี้ยงไว้ , จ้างไว้ , have about; keep about
keep at 【 PHRV 】 แปลว่า: บอกซ้ำๆ , go on at
keep at 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาไว้ , คงไว้
keep at 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำ (บางสิ่ง) ต่อไป , ทำให้ทำงานต่อไป , be at; stick at; stick at; stick with
keep at 【 PHRV 】 แปลว่า: โอ้เอ้อยู่ที่ , มัวชักช้าอยู่ที่
keep away 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ห่าง , เลิก, หยุด, ไปไกล , be away; remain away
keep away from 【 PHRV 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยง (สิ่งที่อันตราย) , keep off; stay away from; stay off
keep away from 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ห่าง , เลิก, หยุด, ไปไกล
keep back 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ล่าช้า , hang up; hold back; hold off
keep back 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก , hold back
keep back 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้องกัน , hold back
keep back 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บเป็นความลับ , hold back; keep from
keep back 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอยไป , กลับไป, ย้อนกลับไป , move back
keep back 【 PHRV 】 แปลว่า: กั้นขวาง , ทำให้ไม่พัฒนา , hold back
keep behind 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามอยู่ข้างหลัง , คงอยู่ด้านหลัง , remain behind; stay behind
keep behind 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้อยู่ล้าหลัง , ทำให้ล่าช้ากว่า , keep in
keep body and soul together 【 IDM 】 แปลว่า: มีอาหาร เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย
keep by1 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้ใกล้มือ , เอาไว้ใกล้ๆ
keep by2 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามใกล้ชิดกับ , cling onto; cling to; stick to; stick with
keep clean 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาความสะอาด
keep clear of 【 PHRV 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยง , หลบหนี, หนีหน้า , remain clear of; stay clear of; steer clear of
keep company with 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นกันทั่วว่าอยู่กับ
keep cool 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาให้เย็น , พยายามให้เย็นไว้ , remain cool; stay cool
keep cool 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ตื่นเต้น , สงบเงียบ, ไม่ตื่นกลัว , remain cool; stay cool
keep cool 【 SL 】 แปลว่า: ใจเย็นๆ , สงบใจ, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
keep count of 【 PHRV 】 แปลว่า: สามารถจดจำได้ , lose of
keep dark 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาให้มืดไว้ , พยายามไม่ให้มีแสงสว่าง
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: จำกัดอิสรภาพ , bring under; get under; hold down; hold under; keep under
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้หนักใจ , ทำให้อึดอัดใจ
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: คงระดับต่ำไว้ , ป้องกันไม่ให้สูงขึ้น , remain down
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาระดับต่ำไว้ , พยายามให้อยู่ด้านล่าง, กดให้ต่ำไว้ , remain down; stay down; stop down
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บอาหารไว้ในกระเพาะ , รับประทานอาหารได้ , hold down
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมด้วยการทำลาย
keep down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นเรียน (ไประดับสูงขึ้น)
keep faith with 【 IDM 】 แปลว่า: จงรักภักดีกับ , ซื่อสัตย์ต่อ, ศรัทธาใน
keep fit 【 N 】 แปลว่า: การรักษาตัว , exercise
keep fit 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาสุขภาพ
keep for 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้ใช้จนกระทั่ง , เก็บไว้จนกว่า , hold for; reserve for; save for
keep for 【 PHRV 】 แปลว่า: สงวนไว้เพื่อ , เก็บไว้เพื่อ, รักไว้เพื่อ , hold for; reserve for; save for
keep from 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้เป็นความลับจาก , hold back; keep back
keep from 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้องกันจาก , ทำให้ชักช้า, ทำให้ล่าช้า , prevent from
keep from 【 PHRV 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยง
keep going 【 PHRV 】 แปลว่า: ดำเนินชีวิตต่อไป , ทำต่อไป
keep good time 【 IDM 】 แปลว่า: ตรงเวลา , เที่ยงตรง
keep hold of 【 PHRV 】 แปลว่า: ยึดไว้ , จับ, ฉวย, เกาะกุม , get of; keep on;
keep house 【 IDM 】 แปลว่า: ทำงานบ้าน
keep house 【 IDM 】 แปลว่า: ทำงานบ้าน
keep in mind 【 IDM 】 แปลว่า: จำ , จำไว้, อย่าลืม
keep in sight 【 IDM 】 แปลว่า: เฝ้ามอง
keep in touch with 【 IDM 】 แปลว่า: ติดต่อ
keep in training 【 IDM 】 แปลว่า: ฝึกฝน (เพื่อการกีฬาหรือการแข่งขัน) , get into
keep in with 【 PHRV 】 แปลว่า: คุ้นเคยกับ , ชินกับ, เป็นมิตรกับ , get in with
keep in1 【 PHRV 】 แปลว่า: เผาไหม้ตลอดเวลา , be in; leave in; remain in
keep in1 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บสำรองไว้ , get in; have in
keep in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึก , hold back; hold in; keep back
keep in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ถูกกักบริเวณเพื่อทำโทษ (หลังเลิกเรียน) , keep behind; keep indoors; remain behind; remain in
keep in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยทิ้งไว้ , leave in
keep in1 【 PHRV 】 แปลว่า: หดค้างไว้ , หดเข้าและกลั้นไว้ , hold in; pull in; tuck in
keep in1 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามชิดด้านในของถนน
keep in2 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้ , find in
keep in2 【 PHRV 】 แปลว่า: ยังคงรักษาไว้ , maintain in
keep in2 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาไว้ให้อยู่ในสภาพดี , maintain in
keep indoors 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น , รักษาไว้ข้างใน , keep in
keep it dark 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บเป็นความลับ , keep mum; keep quiet
keep left 【 PHRV 】 แปลว่า: ชิดซ้ายไว้ , พยายามอยู่ทางซ้ายไว้ , bear left; turn left
keep mum 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดเงียบเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ) , เก็บเงียบในเรื่อง, ไม่เอ่ยถึง , keep dark; keep quiet
keep of 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุม , บังคับ , keep control of
keep off1 【 PHRV 】 แปลว่า: ล่าช้า , มาช้ากว่ากำหนด , hang up; hold back
keep off1 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอยห่างไว้ , ออกห่างไว้ , get off; hang back
keep off2 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่พูดถึง , ไม่เอ่ยถึง
keep off2 【 PHRV 】 แปลว่า: งด , ละเว้น, ยกเลิก , keep away from; stay away from; stay off
keep off2 【 PHRV 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยง , หยุด, เลิก, ละ , keep away from; stay away from
keep off2 【 PHRV 】 แปลว่า: ลาหยุด , อยู่ห่างจาก , stay off
keep on 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำเรื่อยไป , ดำเนินต่อ, รักษาไว้ , go on; continue; carry on
keep on at 【 PHRV 】 แปลว่า: ดุด่า , ว่ากล่าว, ตำหนิ , go on at
keep on one’s feet 【 IDM 】 แปลว่า: ยังคงยืนอยู่
keep on the rails 【 IDM 】 แปลว่า: ทำถูกต้องตามกฎหมาย
keep on the right side of 【 IDM 】 แปลว่า: ยังเป็นมิตรกับ , get in with
keep on the right side of the law 【 IDM 】 แปลว่า: ประพฤติถูกต้องตามกฎหมาย , remain on; stay on
keep on the straight and narrow path 【 IDM 】 แปลว่า: ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
keep on1 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินทางต่อไป , go on
keep on1 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้ , leave on
keep on1 【 PHRV 】 แปลว่า: เปิดไฟทิ้งไว้ , put on
keep on1 【 PHRV 】 แปลว่า: จ้างต่อ , stay on; stick on; stop on
keep on1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำต่อไป , ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง , carry on
keep on1 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดยืดยาว , ร่ายยาว , be off; be on about; go on
keep on1 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้เช่าต่อ
keep on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้ยาต่อเนื่อง , be on; stay on
keep on2 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามอยู่ในระดับสูงไว้ , เก็บไว้สูง , be on; stay on
keep one step ahead of 【 IDM 】 แปลว่า: ก้าวล้ำหน้า (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) อยู่เล็กน้อย
keep one’s chin 【 IDM 】 แปลว่า: ยังร่าเริงแม้เผชิญกับปัญหา
keep one’s cool 【 SL 】 แปลว่า: ควบคุมอารมณ์ , สงบใจไว้, ยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน
keep one’s end up 【 IDM 】 แปลว่า: สามารถป้องกันตนได้ดี (ในสถานการณ์ยุ่งยาก)
keep one’s eye in 【 IDM 】 แปลว่า: วัดจากสายตา , get in
keep one’s eye on 【 IDM 】 แปลว่า: จับตามอง , เฝ้ามอง , have on; watch over
keep one’s eyes off 【 IDM 】 แปลว่า: ละสายตาจาก
keep one’s eyes open 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้ตื่น , ทำให้ไม่หลับ
keep one’s finger on the pulse of 【 IDM 】 แปลว่า: เก่งในการพูด
keep one’s fingers crossed (for) 【 IDM 】 แปลว่า: ขอให้โชคดี
keep one’s fingers off 【 IDM 】 แปลว่า: อย่าแตะต้อง , ห้ามสัมผัส, อย่าโดน
keep one’s hand in 【 IDM 】 แปลว่า: หมั่นฝึกฝน , get in
keep one’s head 【 IDM 】 แปลว่า: สงบนิ่ง , ใจเย็น
keep one’s mind on 【 IDM 】 แปลว่า: มีสมาธิกับ , สนใจ, มุ่งไปที่, เน้นที่ , concentrate on; focus on
keep one’s nose out of 【 IDM 】 แปลว่า: อย่าเข้ามายุ่ง , ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
keep one’s nose to the grindstone 【 IDM 】 แปลว่า: ทำงานหนักและต่อเนื่อง (คำไม่เป็นทางการ) , get back to
keep one’s options open 【 IDM 】 แปลว่า: มั่นใจว่ามีทางเลือก , อย่าเลือกช้าเกินไป
keep one’s pecker up 【 IDM 】 แปลว่า: ยังร่าเริงแม้เผชิญกับปัญหา , cheer up
keep oneself in readiness 【 IDM 】 แปลว่า: เตรียมพร้อมตลอดเวลา
keep oneself to oneself 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บไว้เป็นส่วนตัว
keep onto 【 PHRV 】 แปลว่า: ดุด่า , ว่ากล่าว, ตำหนิ , go on at
keep open 【 PHRV 】 แปลว่า: เปิดขาย (การทำธุรกิจหรือการค้าขาย) , เปิด , stay open
keep open 【 PHRV 】 แปลว่า: เปิดอ้าไว้ , เปิดไว้, อ้าไว้ , leave open
keep open 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาตำแหน่งหรือการงานไว้ให้
keep out 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดกั้น , กั้น, กัน, ป้องกัน , shut out; bar
keep out 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ข้างนอกไว้ , ไม่เข้าไปข้างใน , stay out; stop out
keep out of 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ข้างนอก , ไม่เข้าไปใน , stay out of; stop out of
keep out of 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ห่างไกลจาก , ไม่เข้าไปยุ่งกับ , get into
keep pace with 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินไปด้วยระดับความเร็วเท่ากัน , เดินไปพร้อมกัน
keep quiet 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามเงียบ , เงียบไว้, ไม่ส่งเสียง
keep quiet 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บเป็นความลับ , ไม่เปิดเผย , keep mum; keep dark
keep right 【 PHRV 】 แปลว่า: ชิดขวา , อยู่ข้างขวา, อยู่ด้านขวาไว้
keep sight of 【 PHRV 】 แปลว่า: เฝ้ามอง , keep in
keep silent 【 PHRV 】 แปลว่า: นิ่งเฉย , calm
keep someone at a distance 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้ , ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ , keep someone at arm’s length
keep someone at arm’s length 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้ , ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ , keep someone at a distance
keep someone at bay 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วยให้พ้นจาก , keep something at bay
keep someone in his place 【 IDM 】 แปลว่า: บังคับให้นอบน้อม
keep someone in ignorance of 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่เปิดเผย , ปฏิเสธที่จะเผยความลับ , keep someone in one’s head
keep someone in line 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าแถว , เรียงแถว
keep someone in one’s head 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่เปิดเผย , ปฏิเสธที่จะเผยความลับ , keep someone in ignorance of
keep someone in suspense 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้สงสัย
keep someone on the boil 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ) , be on; go off
keep someone on the hop 【 IDM 】 แปลว่า: ยังคงกระตือรือร้น (คำไม่เป็นทางการ) , ยังคงให้ความสนใจ, ยังคอย
keep someone out of harm’s way 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในที่ปลอดภัย , ทำสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย , be out of
keep someone posted on 【 IDM 】 แปลว่า: แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
keep someone under observation 【 IDM 】 แปลว่า: จับตามอง (โดยเฉพาะคนที่ทำผิด)
keep someone under one’s thumb 【 IDM 】 แปลว่า: ควบคุมอย่างแน่นหนา
keep someone up to date 【 IDM 】 แปลว่า: ทำตัวทันสมัย
keep someone up to scratch 【 IDM 】 แปลว่า: ได้มาตรฐาน , มีมาตรฐานสูง , keep someone up to the mark
keep someone up to the mark 【 IDM 】 แปลว่า: ได้มาตรฐาน , มีมาตรฐานสูง , keep someone up to scratch
keep something at bay 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วยให้พ้นจาก , keep someone at bay
keep something in check 【 IDM 】 แปลว่า: ควบคุมอัตราการเจริญเติบโตหรือการแพร่กระจายของ
keep something in mind 【 IDM 】 แปลว่า: จดจำได้ , ระลึกถึง , bear in
keep something in one’s head 【 IDM 】 แปลว่า: จำได้ , สามารถจดจำ , hold in
keep something in order 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บให้เป็นระเบียบ , be in; be out of; put in; set in
keep something in reserve 【 IDM 】 แปลว่า: สำรองไว้ใช้ยามจำเป็น , hold in
keep something on ice 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บไว้ใช้คราวหน้า , เอาไว้ใช้ทีหลัง
keep something on its feet 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้ปลอดภัยจากความล้มเหลว
keep something under one’s hat 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บเป็นความลับ (คำไม่เป็นทางการ)
keep something within bounds 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้อยู่ภายในขอบเขต
keep step with 【 IDM 】 แปลว่า: เดินไปด้วยระดับความเร็วเท่ากัน , เดินไปพร้อมกัน
keep tabs on 【 IDM 】 แปลว่า: ตามเฝ้า , ติดตาม, เฝ้าดู
keep the wolf from the door 【 IDM 】 แปลว่า: หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
keep till 【 PHRV 】 แปลว่า: ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า , last for; last till
keep till 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) , save till
keep till 【 PHRV 】 แปลว่า: คอยจนกระทั่ง
keep to 【 PHRV 】 แปลว่า: ต้องยึดตาม , ต้องปฎิบัติตาม , hold to; stick to
keep to 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามควบคุมหรือจำกัดให้อยู่ในประเด็น , พูดตรงประเด็น (ไม่ออกนอกเรื่อง) , stick to
keep to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำตามผลงานหรือแผนการ , ยึดติดกับ , adhere to
keep to 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนอยู่บนเตียงหรืออยู่แต่ในบ้าน
keep together 【 PHRV 】 แปลว่า: มาพร้อมกัน , ตีคู่กันมา, ไปพร้อมกัน , remain together; stay together
keep together 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว , ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน , stick together
keep track of 【 PHRV 】 แปลว่า: ติดตาม , เฝ้าตาม, ตามเรื่อง , keep on; lose of
keep under1 【 PHRV 】 แปลว่า: จำกัดสิทธิเสรีภาพของ , keep down
keep under1 【 PHRV 】 แปลว่า: กดลงไปข้างใต้ , ทำให้จมลงข้างล่าง , hold under; remain undr; stay under; stop under
keep under1 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุมอารมณ์หรือสิ่งอื่นๆ
keep under2 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้ด้านล่าง , รักษาไว้ข้างใต้
keep until 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บรักษาไว้จนกว่า (ถึงเวลา) , keep till; save till
keep until 【 PHRV 】 แปลว่า: ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า , last for; last till
keep until 【 PHRV 】 แปลว่า: คอยจนกระทั่ง
keep up 【 PHRV 】 แปลว่า: ยังเหมือนเดิม , hang out
keep up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ลุกจากเตียง , stay up
keep up 【 PHRV 】 แปลว่า: ดำเนินต่อไป , ทำต่อไป
keep up 【 PHRV 】 แปลว่า: ยังคงสูง , พยายามให้สูงไว้ , be up
keep up 【 PHRV 】 แปลว่า: ยกไว้ , ยกสูงไว้, ยกขึ้น , hold up
keep up 【 PHRV 】 แปลว่า: ตามให้ทัน , ไล่ตาม, ตามทัน , catch up; come up with
keep up 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บรักษาไว้ในสภาพดี
keep up appearances 【 IDM 】 แปลว่า: แสร้งทำ , เสเเสร้ง, แกล้งทำ
keep up to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้สูงขึ้นไปเท่ากับ
keep up to 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาให้อยู่ระดับเดียวกับ
keep up with 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามตามให้ทัน (ความคิด, แฟชั่นฯลฯ) , catch up; come up with
keep up with 【 PHRV 】 แปลว่า: ตามทัน , ไล่ให้ทัน, ติดตามให้ทัน , catch up; come up with; get up with; keep up
keep up with the Joneses 【 IDM 】 แปลว่า: แข่งขันกับ
keep up with the times 【 IDM 】 แปลว่า: ตามแฟชั่น
keep with 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้กับ , รักษาไว้ที่เดียวกันกับ
keep within 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษาอยู่ในระดับ , เก็บไว้ใน , remain within; stay within; stick within; stop within
Keep your hair on 【 SL 】 แปลว่า: ใจเย็นๆ , เย็นลง
keep your hair on 【 IDM 】 แปลว่า: อารมณ์เสีย (คำไม่เป็นทางการ) , keep your shirt on
Keep your pecker up 【 SL 】 แปลว่า: มองในแง่ดีไว้
keep your shirt on 【 IDM 】 แปลว่า: อารมณ์เสีย (คำไม่เป็นทางการ) , keep your hair on
Keep your shirt on! 【 IDM 】 แปลว่า: คอยเดี๋ยว , คอยก่อน
keeper 【 N 】 แปลว่า: ผู้รักษาประตู (กีฬา) , goalkeeper
keeper 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดูแล , ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา , caretaker
keeping 【 N 】 แปลว่า: การรักษา , การปกป้อง , charge
keepsake 【 N 】 แปลว่า: ของที่ระลึก , ของชำร่วย , memento
keester 【 SL 】 แปลว่า: ก้น , สะโพก, ช่องทวารหนัก
keg 【 N 】 แปลว่า: ถังเบียร์ , ถังที่มีหัวและก้นแบน ส่วนใหญ่ใช้บรรจุเบียร์ , beer barrel
kelp 【 N 】 แปลว่า: สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล
kelvin 【 N 】 แปลว่า: หน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน , หน่วยวัดอุณหภูมิมีสัญลักษณ์ย่อ K
ken 【 N 】 แปลว่า: ความรู้ที่ทำให้เข้าใจได้ , knowledge; understanding
ken 【 VI 】 แปลว่า: รู้ , เข้าใจ , know
ken 【 VT 】 แปลว่า: รู้ , เข้าใจ , know
kenaf 【 N 】 แปลว่า: ปอ , ปอกระเจา
kendo 【 N 】 แปลว่า: เคนโด้ , เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบไม้ของญี่ปุ่น
kennel 【 N 】 แปลว่า: บ้านสุนัข , กระท่อมเล็กๆของสุนัข , doghouse
keno 【 N 】 แปลว่า: เกมเสี่ยงโชคชนิดหนึ่ง , เกมเสี่ยงโชคซึ่งดัดแปลงมาจากเกมไพ่(ล็อตโต้) , betting game
Kentucky 【 N 】 แปลว่า: รัฐเคนตั๊กกี้ , รัฐเคนตั๊กกี้ในภาคกลางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
Kentucky 【 N 】 แปลว่า: ชื่อแม่น้ำในรัฐเคนตั๊กกี้
Kenya 【 N 】 แปลว่า: เคนยา
Kenya 【 N 】 แปลว่า: ประเทศเคนยา
kepi 【 N 】 แปลว่า: หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศส
kept 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ช่วยเหลือด้านการเงิน , supported
kept 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของกริยา keep
keratin 【 N 】 แปลว่า: เคราติน , โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของหนังกำพร้า ผม เล็บ จะงอยปาก กีบ เขา ขนนกและอื่นๆ
kerb 【 N 】 แปลว่า: ขอบถนน , ขอบทางเดิน , curb
kerb crawler 【 SL 】 แปลว่า: ผู้ที่ขับรถตระเวนหาหญิงโสเภณี
kerchief 【 N 】 แปลว่า: ผ้าพันคอหรือโพกศีรษะ , scarf; handkerchief
kerf 【 N 】 แปลว่า: รอยตัด , รอยผ่า, รอยที่ถูกตัดออก , cut
kernel 【 N 】 แปลว่า: แก่นของเรื่อง , main; theme
kernel 【 N 】 แปลว่า: เนื้อในของลูกไม้เปลือกแข็ง , nucleus
kerosene 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ใช้น้ำมันก๊าด , kerosine
kerosene 【 N 】 แปลว่า: น้ำมันก๊าด , kerosine
kerosine 【 N 】 แปลว่า: น้ำมันก๊าด , kerosene
ket 【 SL 】 แปลว่า: ลูกอม
ketch 【 N 】 แปลว่า: เรือใบเล็กที่มีเสา 2 เสา
ketchup 【 N 】 แปลว่า: น้ำจิ้มที่ทำจากมะเขือเทศ , ซ้อสมะเขือเทศ , catsup; catchup
kettle 【 N 】 แปลว่า: กาน้ำ , กาต้มน้ำ, กา, หม้อต้มน้ำ
kettle 【 SL 】 แปลว่า: สายห้อยนาฬิกา
kettle of fish 【 N 】 แปลว่า: สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง (คำไม่เป็นทางการ) , สถานการณ์ที่ยากลำบาก (มักมีคำว่า different นำหน้า) , chaos; turmoil
kettledrum 【 N 】 แปลว่า: กลองหน้าเดียวขนาดใหญ่ , กลองโลหะขนาดใหญ่มีก้นกลม ด้านล่างทำด้วยทองเหลือง
kewl1 【 SL 】 แปลว่า: เจ๋ง , ดีเยี่ยม, สุดยอด
kewl2 【 SL 】 แปลว่า: โอเค
key 【 ADJ 】 แปลว่า: สำคัญ , นัย, มีนัย, มีความหมาย, หลัก , major; crucial; significant
key 【 N 】 แปลว่า: คำเฉลย , คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์ , solution; answer
key 【 N 】 แปลว่า: กุญแจ , ประแจ, ลูกกุญแจ
key 【 N 】 แปลว่า: ระดับเสียง , ระดับเสียงของโน้ตดนตรี , music scale
key 【 VT 】 แปลว่า: ปรับ , แก้ไข , adapt
key 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ข้อมูล , พิมพ์ข้อมูลเข้าเครื่องโดยใช้แป้นพิมพ์ , type
key 【 VT 】 แปลว่า: ใส่กุญแจ
key figure 【 SL 】 แปลว่า: คนสำคัญ , ตัวการสำคัญ
key ring 【 N 】 แปลว่า: พวงกุญแจ
key up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ตื่นเต้น , excite
key word 【 N 】 แปลว่า: คำรหัส , คำสำคัญที่ใช้ในการถอดรหัส , code word
keyboard 【 N 】 แปลว่า: แป้นพิมพ์ , แป้นพิมพ์ดีด, แถวก้านเปียโน, ก้านเสียงบนเปียโน
keyed up 【 IDM 】 แปลว่า: เครียด , วิตกกังวล
keyhole 【 N 】 แปลว่า: รูกุญแจ
keyhole surgery 【 N 】 แปลว่า: การผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือสอดลงไปในรูเล็กๆ ที่เจาะไว้บนผิวหนัง
keynote 【 N 】 แปลว่า: จุดสำคัญ , ส่วนสำคัญ, สิ่งที่ย้ำเน้น , main theme
keynote 【 N 】 แปลว่า: ระดับเสียงหลัก
keynote address 【 N 】 แปลว่า: คำปราศรัยสำคัญ , keynote; keynote speech
keynote speech 【 N 】 แปลว่า: คำปราศรัยสำคัญ , keynote; keynote address
keypunch 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเจาะกระดาษ , cardpunch
keypunch 【 VI 】 แปลว่า: เจาะให้เป็นรู
keypunch 【 VT 】 แปลว่า: เจาะให้เป็นรู
keyster 【 SL 】 แปลว่า: ก้น , สะโพก, ช่องทวารหนัก
keystone 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่สำคัญ , main; major
keystone 【 N 】 แปลว่า: หลัก , แกน, แกนหลัก, หลักสำคัญ , principle; main
keystroke 【 N 】 แปลว่า: การเคาะแป้นพิมพ์
keyway 【 N 】 แปลว่า: รูหรือช่องกุญแจสำหรับเพลาล้อรถ
kg 【 ABBR 】 แปลว่า: กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
khaki 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นสีกากี , brownish-yellow
khaki 【 ADJ 】 แปลว่า: ทำด้วยผ้ากากี
khaki 【 N 】 แปลว่า: ผ้ากากี , beige-cloth
khaki 【 N 】 แปลว่า: สีกากี , สีน้ำตาลเหลือง , brownish-yellow
khan 【 N 】 แปลว่า: ข่าน , ยศตำแหน่งของผู้ปกครองของมองโกลและเตอร์คิช
Khan 【 N 】 แปลว่า: เจงกิสข่าน
Khartoum 【 N 】 แปลว่า: กาทูม , เมืองหลวงของประเทศซูดาน
Khartoum 【 N 】 แปลว่า: เมืองกาทูม , เมืองหลวงของประเทศซูดาน
khazi 【 SL 】 แปลว่า: ส้วม
Khmer 【 N 】 แปลว่า: เขมร , กัมพูชา, ขอม , Kampuchea; Cambodia
Khmer 【 N 】 แปลว่า: ชนชาติเขมร , ชนชาติกัมพูชา, ชนชาติขอม , Cambodian
Khmer 【 N 】 แปลว่า: ภาษาเขมร , ภาษากัมพูชา, ภาษาขอม , Cambodian
Khmer Rouge 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มเขมรแดง ซึ่งนิยมระบบคอมมิวนิสต์
Khon Kaen 【 N 】 แปลว่า: ขอนแก่น
Khon Kaen 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดขอนแก่น
Khon Kaen University 【 N 】 แปลว่า: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khyber pass 【 SL 】 แปลว่า: ก้น , kyber pass
kibbutz 【 N 】 แปลว่า: นิคมในอิสราเอล , ชุมชนเพื่อการทำงานของอิสราเอล
kibbutznik 【 N 】 แปลว่า: สมาชิกของนิคมในอิสราเอล
kibitz 【 VI 】 แปลว่า: ยุ่งเรื่องคนอื่น (ภาษาพูด)
kibosh 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หยุด , stop
kibosh 【 VT 】 แปลว่า: ความเหลวไหล , ความไร้สาระ
kick 【 N 】 แปลว่า: การเตะ
kick 【 N 】 แปลว่า: ความตื่นเต้นอย่างมาก (คำสแลง)
kick 【 VI 】 แปลว่า: เตะ , boot
kick 【 VT 】 แปลว่า: เตะ , boot
kick a habit 【 IDM 】 แปลว่า: เลิกนิสัย , หยุดทำ
kick about1 【 PHRV 】 แปลว่า: ตบตี , เตะ, ตี , bash about
kick about1 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะสะเปะสะปะ , เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง , knock about
kick about1 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามควบคุม , พยายามบังคับ , order about; push about
kick about1 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ) , พิจารณา , kick round
kick about1 【 PHRV 】 แปลว่า: มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) , มีชีวิตอยู่ , knock about
kick about1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) , ไม่ได้รับความสนใจ , knock about; leave about
kick about2 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) , bang about; hang about; knock about
kick about2 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ได้รับความสนใจ , knock about
kick against 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่อต้าน , คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ , kick at
kick against the pricks 【 IDM 】 แปลว่า: ต่อต้านอย่างไม่ได้ผล (คำไม่เป็นทางการ)
kick all the tricks of the trade 【 IDM 】 แปลว่า: รอบรู้ในสิ่งที่จะทำ , เชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำ
kick around1 【 PHRV 】 แปลว่า: ตบตี , เตะ, ตี , bash about
kick around1 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะสะเปะสะปะ , เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง , knock about
kick around1 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามควบคุม , พยายามบังคับ , order about; push about
kick around1 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ) , พิจารณา , kick round
kick around1 【 PHRV 】 แปลว่า: มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) , มีชีวิตอยู่ , knock about
kick around1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) , ไม่ได้รับความสนใจ , knock about; leave about
kick around2 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) , bang about; hang about; knock about
kick around2 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ได้รับความสนใจ , knock about
kick at 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่อต้าน , คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ , kick against
kick at 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่อต้าน , ไม่ชื่นชอบ
kick away 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะทิ้งไป , knock away
kick away 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะลูกบอลอย่างต่อเนื่อง , เตะตลอด
kick back 【 PHRV 】 แปลว่า: จ่ายคืน (อย่างลับๆ หรือไม่ถูกกฏหมาย) , จ่ายเงินให้ , pay off; rake off
kick back 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะ (คนหรือสิ่งของ) กลับไป
kick back 【 PHRV 】 แปลว่า: กลับมาเป็นใหม่ (โรคหรือความเจ็บป่วย)
kick back at 【 PHRV 】 แปลว่า: โจมตีกลับ , โต้กลับ
kick down 【 PHRV 】 แปลว่า: เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ (เครื่องยนต์) , change down
kick down 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะล้มลง
kick downstairs 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะตกบันได (ขาเดียวหรือสองขา)
kick in1 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะเข้าไป , chip in; hit in; knock in
kick in1 【 PHRV 】 แปลว่า: เพิ่มเงินหรือหุ้น , chip in; hit in; knock in
kick in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำลาย , ทำให้เสียหาย
kick in2 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำร้ายด้วยการเตะ
kick it off 【 SL 】 แปลว่า: เปิดฉากต่อสู้
kick off 【 PHRV 】 แปลว่า: ตาย , pass away
kick off 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกไป , จากไป
kick off 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ) , เริ่ม , lead off
kick off 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะให้หลุดออกไป
kick off 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มเล่นเกม (ฟุตบอล)
kick off 【 PHRV 】 แปลว่า: หยุดทำงาน (คำไม่เป็นทางการ)
kick on 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มทำงาน (เครื่องจักร, กระแสไฟฟ้า)
kick out 【 PHRV 】 แปลว่า: ถูกไล่ออกเพราะมีความผิด , throw out
kick out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ออกจากบ้าน , throw out
kick out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขับไล่ (คำไม่เป็นทางการ) , ขับออก, ไล่ออก, ไล่ , expel; throw out
kick out 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะทิ้งออกไป , เตะออกไป
kick out 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะบอลออกจากสนาม
kick over 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะล้มลง , knock down
kick over the traces 【 IDM 】 แปลว่า: ต้องการอิสรภาพ , ทำตัวไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง
kick party 【 SL 】 แปลว่า: งานเลี้ยงที่มีการเสพยาเสพติด
kick round 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามพูดวนไปมาเกี่ยวกับ , kick about
kick some arse 【 SL 】 แปลว่า: ทำให้แพ้ , kick some ass
kick some ass 【 SL 】 แปลว่า: ทำให้แพ้ , kick some arse
kick someone in teeth 【 IDM 】 แปลว่า: ทำร้ายจิตใจ (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้เสียความรู้สึก
kick something around 【 IDM 】 แปลว่า: สนทนา , พูดคุย, โต้เถียง
kick the bucket 【 SL 】 แปลว่า: ตาย
kick up 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะขึ้น
kick up a dust 【 IDM 】 แปลว่า: สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) , ทำเสียงดัง , kick up a fuss
kick up a fuss 【 IDM 】 แปลว่า: สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) , ทำเสียงดัง
kick up a noise 【 IDM 】 แปลว่า: สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) , ทำเสียงดัง , kick up a dust
kick up a row 【 IDM 】 แปลว่า: สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) , ทำเสียงดัง
kick up shindy 【 IDM 】 แปลว่า: สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) , ทำเสียงดัง
kick up stink 【 IDM 】 แปลว่า: สร้างปัญหา (คำไม่เป็นทางการ) , ทำเสียงดัง
kick upstairs 【 IDM 】 แปลว่า: กำจัดทิ้ง , ecat>
kickback 【 N 】 แปลว่า: ผลสะท้อนกลับอย่างรวดเร็ว , reaction
kickback 【 N 】 แปลว่า: เงินสินบน (คำสแลง) , เงินใต้โต๊ะ , bribe; backhander
kickback 【 SL 】 แปลว่า: เงินสินบน
kickboxing 【 N 】 แปลว่า: การชกมวยที่ใช้เท้าเตะได้ด้วย
kickin’ 【 SL 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา
kick-off 【 N 】 แปลว่า: การเริ่มแข่งฟุตบอล , การเตะบอลเปิดสนาม
kicky 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าตื่นเต้นและน่าพอใจ (คำสแลง) , thrilling
kid around 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นตลก (คำไม่เป็นทางการ) , ล้อเล่น, หลอกเล่น
kid on 【 PHRV 】 แปลว่า: หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ) , ล้อเล่น, เล่นตลก , kid up
kid up 【 PHRV 】 แปลว่า: หลอกเล่น (คำไม่เป็นทางการ) , ล้อเล่น, เล่นตลก , kid on
kid1 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำด้วยหนังแพะ
kid1 【 N 】 แปลว่า: หนังลูกแพะ , antelope
kid1 【 N 】 แปลว่า: เด็ก (คำไม่เป็นทางการ) , child; youth
kid2 【 VI 】 แปลว่า: พูดเล่น , แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ
kid2 【 VT 】 แปลว่า: พูดเล่น , แซว, พูดทีเล่นทีจริง, หยอกล้อ
kiddo 【 SL 】 แปลว่า: คนที่เด็กกว่า
kidnap 【 VT 】 แปลว่า: ลักพา , ขโมย, ลัก, ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่, ฉุด
kidney 【 N 】 แปลว่า: ไต
kidney bean 【 N 】 แปลว่า: ถั่วชนิดหนึ่งมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแดง
kidney machine 【 N 】 แปลว่า: ไตเทียม , artificial kidney
kidney stone 【 N 】 แปลว่า: นิ่วในไต , ก้อนนิ่วในไต
kidology 【 SL 】 แปลว่า: การหยอกล้อ
kidvid 【 N 】 แปลว่า: วิดีโอสำหรับเด็ก (คำสแลง) , children’s video
kidvid 【 N 】 แปลว่า: รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก (คำสแลง)
kiester 【 SL 】 แปลว่า: ก้น , สะโพก, ช่องทวารหนัก
kill 【 N 】 แปลว่า: การเข่นฆ่า , การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม , murder; assassination; homicide
kill 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้ตาย , ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต , murder; assassinate
kill 【 VT 】 แปลว่า: ฆ่า , เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม , murder; assassinate
kill off 【 PHRV 】 แปลว่า: ฆ่า , ทำให้ตาย
kill oneself with laughter 【 IDM 】 แปลว่า: สนุกสนานมาก , รื่นเริงมาก
kill oneself with mirth 【 IDM 】 แปลว่า: สนุกสนานมาก , รื่นเริงมาก
kill someone with kindness 【 IDM 】 แปลว่า: ใจดีกับ
kill with 【 PHRV 】 แปลว่า: ฆ่าด้วยวิธี , ทำให้ตายด้วย
killer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ฆ่า , นักฆ่า,ฆาตกร , murderer; assassin
killer whale 【 N 】 แปลว่า: ปลาวาฬเพชรฆาต , orca
killing 【 ADJ 】 แปลว่า: ถึงตาย , fatal; mortal; lethal
kiln 【 N 】 แปลว่า: เตาเผา , เตาเผาอิฐ , oven
kilo- 【 PRF 】 แปลว่า: จำนวน 1 พันของหน่วยที่ตามมา , กิโล (เติมหน้าคำ เช่น กิโลเมตร, กิโลกรัม, กิโลวัตต์)
kilo- 【 PRF 】 แปลว่า: พัน
kilo 【 N 】 แปลว่า: กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)
kilobit 【 N 】 แปลว่า: กิโลบิต
kilobyte 【 N 】 แปลว่า: กิโลไบต์
kilocycle 【 N 】 แปลว่า: จำนวนหนึ่งพันรอบ , หน่วยที่เท่ากับ 1,000 รอบต่อวินาที, กิโลเฮิรตซ์ , kilohertz
kilogram 【 N 】 แปลว่า: กิโลกรัม
kilohertz 【 N 】 แปลว่า: กิโลเฮิรตซ์
kiloliter 【 N 】 แปลว่า: กิโลลิตร
kilometer 【 N 】 แปลว่า: กิโลเมตร , พันเมตร
kiloton 【 N 】 แปลว่า: จำนวนหนึ่งพันตัน
kilowatt 【 N 】 แปลว่า: กิโลวัตต์
kilt 【 N 】 แปลว่า: กระโปรงสั้นพับจีบลายสก๊อตของชาวสก๊อตแลนด์
kilter 【 N 】 แปลว่า: สภาพที่ทำงานได้ดี (ภาษาพูด) , fettle; order; state
kimono 【 N 】 แปลว่า: ชุดกิโมโน , ชุดประจำชาติของญี่ปุ่น
kin 【 N 】 แปลว่า: ญาติ (คำเก่า) , เครือญาติ , relative; kindred
kind of 【 IDM 】 แปลว่า: นิดหน่อย , เล็กน้อย
kind1 【 ADJ 】 แปลว่า: ใจดี , ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา , compassionate; generous ตรงข้ามกับcruel
kind1 【 ADJ 】 แปลว่า: อ่อนโยน , นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ , agreeable; gentle ตรงข้ามกับaggressive
kind2 【 N 】 แปลว่า: ชนิด , ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ , type; group
kindergarten 【 N 】 แปลว่า: โรงเรียนอนุบาล
kindergartener 【 N 】 แปลว่า: ครูโรงเรียนอนุบาล , kindergartener
kindergartner 【 N 】 แปลว่า: ครูโรงเรียนอนุบาล , kindergartener
kindergartner 【 N 】 แปลว่า: นักเรียนอนุบาล
kind-hearted 【 ADJ 】 แปลว่า: ใจบุญ , ใจดี, กรุณาคุณ , sympathetic; compassionate
kindle with 【 PHRV 】 แปลว่า: ปลุกอารมณ์ , กระตุ้นอารมณ์
kindle with 【 PHRV 】 แปลว่า: จุดไฟด้วย , ทำให้ลุกไหม้ด้วย
kindle with 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นประกาย (ด้วยความรู้สึก) , เปล่งประกาย, แสดงความรู้สึก , glow with; shine with
kindle1 【 VT 】 แปลว่า: เร้าอารมณ์ , กระตุ้นอารมณ์
kindle1 【 VT 】 แปลว่า: จุดไฟ , ก่อไฟ , lighten; ignite
kindle2 【 VI 】 แปลว่า: ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา) , ให้ผลผลิต
kindle2 【 VT 】 แปลว่า: ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา) , ให้ผลผลิต
kindless 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไร้ความกรุณา , ที่ไร้ความปรานี, ที่ไม่มีใจเมตตา , unkind; cruel; ruthful ตรงข้ามกับkind; ruthless
kindliness 【 N 】 แปลว่า: ความเมตตากรุณา , มุทิตา, ความหวังดี , amiability; ruthfulness; kindness ตรงข้ามกับkindlessness; ruthlessness
kindling 【 N 】 แปลว่า: ฟืน , เชื้อไฟ, ไม้เล็กๆ ที่ใช้จุดไฟ
kindly 【 ADJ 】 แปลว่า: อ่อนโยน , อย่างนุ่มนวล , pleasant; mild; tender ตรงข้ามกับaggressive
kindly 【 ADV 】 แปลว่า: ด้วยจิตใจที่ดี , ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา , please
kindness 【 N 】 แปลว่า: ความสงสาร , ความเวทนา , compassion
kindness 【 N 】 แปลว่า: ความเมตตา , ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี , kindliness; ruthfulness; amiability ตรงข้ามกับkindlessness; ruthlessness
kindred 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีความเกี่ยวดองกัน , ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน , related
kindred 【 N 】 แปลว่า: ญาติพี่น้อง (คำเก่า) , ญาติ, วงศาคณาญาติ , kin; relative
kine 【 N 】 แปลว่า: โคหรือกระบือ (คำเก่า) , cows; cattle
kinematics 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
kinetic energy 【 N 】 แปลว่า: พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetics 【 N 】 แปลว่า: จลนศาสตร์ , การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและแรงที่กระทำร่างกาย , dynamics
kinfolk 【 N 】 แปลว่า: ญาติมิตร (คำเก่า) , ญาติพี่น้อง , kinfolks; relatives
king 【 N 】 แปลว่า: ผู้บริหารสูงสุด , ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
king 【 N 】 แปลว่า: กษัตริย์ , พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
king 【 N 】 แปลว่า: หมากรุกตัวพระราชา
king cobra 【 N 】 แปลว่า: งูจงอาง , งูเห่าดง , hamadryad
king crab 【 N 】 แปลว่า: แมงดาทะเล , horseshoe crab; limulus
King James Bible 【 N 】 แปลว่า: คัมภีร์ไบเบิ้ลที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1611 , King James Version; Authorized Version
king of beasts 【 N 】 แปลว่า: ราชสีห์ , สิงโต, เจ้าป่า
King of kings 【 N 】 แปลว่า: พระเยซูคริสต์ , พระเจ้า , God; Jesus Christ
king post 【 N 】 แปลว่า: เสาเอก , เสาที่ค้ำหลังคาในแนวตั้ง
kingcup 【 N 】 แปลว่า: ดอกไม้ชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง
kingdom 【 N 】 แปลว่า: กลุ่ม , วงศ์, พวก , realm
kingdom 【 N 】 แปลว่า: ราชอาณาจักร , อาณาจักร, ดินแดน, ประเทศที่ปกครองโดยพระราชาหรือพระราชินี , realm
kingdom come 【 N 】 แปลว่า: โลกหน้า , สวรรค์, ชีวิตหลังความตาย
kingdom come 【 N 】 แปลว่า: เวลาในอนาคต , อนาคต , future
kingfisher 【 N 】 แปลว่า: นกกระเต็น , กระเต็น, นกกินปลา
kingly 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวกับกษัตริย์ , ของกษัตริย์ , royal; magnificent
kingpin 【 N 】 แปลว่า: คนที่สำคัญที่สุดในองค์กร (คำไม่เป็นทางการ) , bigwig; linchpin; leader
kingpin 【 SL 】 แปลว่า: ตัวการสำคัญ , ตัวการใหญ่
King’s English 【 IDM 】 แปลว่า: ภาษาอังกฤษมาตรฐาน , Queen’s English; standard English
king’s evidence 【 N 】 แปลว่า: หลักฐานที่ได้จากจำเลย , queen’s evidence
kingship 【 N 】 แปลว่า: การปกครองโดยกษัตริย์ , ราชาธิปไตย
king-size 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีขนาดใหญ่มาก , ที่มีขนาดยักษ์ , king-sized
king-sized 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีขนาดใหญ่มาก , ที่มีขนาดยักษ์ , king-size
Kingston 【 N 】 แปลว่า: เมืองคิงสตัน , เมืองหลวงของประเทศจาไมก้า
kink 【 N 】 แปลว่า: อาการปวดกล้ามเนื้อ (คำไม่เป็นทางการ) , mascular spasm
kink 【 N 】 แปลว่า: ตำหนิ , ข้อบกพร่อง , eccentricity ตรงข้ามกับperfection; ideal
kink 【 N 】 แปลว่า: รอยขด , ปม
kink 【 VI 】 แปลว่า: หยิกหยอง , ้เป็นปม, เป็นรอยขด
kink 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หยิกหยอง , ทำให้เป็นปม, ทำให้เป็นรอยขด
kink up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้โค้งงอขึ้น , งอขึ้น
kinkajou 【 N 】 แปลว่า: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง , สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกากลางและใต้ , honey bear
kinky 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นม้วนขด , ที่ขดตัว , tightly coiled
Kinnell! 【 SL 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความโกรธหรือแปลกใจ
kinsfolk 【 N 】 แปลว่า: ญาติพี่น้อง , kinsfolk; relative; family
kinship 【 N 】 แปลว่า: ตระกูล , ญาติ, เผ่าพันธุ์, โคตร, วงศาคณาญาติ , family
kinsman 【 N 】 แปลว่า: ญาติพี่น้อง (คำเก่า) , male relative ตรงข้ามกับkinswoman; female relative
kinswoman 【 N 】 แปลว่า: ญาติผู้หญิง (คำเก่า) , female relative ตรงข้ามกับkinsman; male relative
kip 【 N 】 แปลว่า: เตียง (คำสแลง) , bed
kip 【 N 】 แปลว่า: การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ) , sleep; nap
kip 【 VI 】 แปลว่า: หลับ (คำไม่เป็นทางการ) , sleep
kip down 【 PHRV 】 แปลว่า: นอน (คำไม่เป็นทางการ) , นอนหลับ
kip out 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนกลางแจ้ง (คำไม่เป็นทางการ) , นอนกลางทุ่ง
kip1 【 SL 】 แปลว่า: หลับ
kip2 【 SL 】 แปลว่า: หน้า
kipper 【 N 】 แปลว่า: ปลารมควัน (มักเป็นปลาเฮอริง) , smoked herring
kipper 【 SL 】 แปลว่า: หน้า
kipper 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เนื้อปลาสุกด้วยการรมควัน
kirk 【 N 】 แปลว่า: โบสถ์ , church
kismet 【 N 】 แปลว่า: โชคชะตา , destiny; fate
kiss 【 N 】 แปลว่า: การจูบ , การจุมพิต, การหอม , buss
kiss 【 N 】 แปลว่า: การสัมผัส , การแตะต้อง, การชนกัน , touching
kiss 【 N 】 แปลว่า: ขนมหวานชิ้นเล็กๆ
kiss 【 VT 】 แปลว่า: จูบ , จุมพิต, หอม , buss
kiss and make up 【 IDM 】 แปลว่า: ยกโทษให้และกลับมาเป็นมิตรกันอีก
kiss arse 【 SL 】 แปลว่า: จูบก้น , ประจบสอพลอ , kiss ass
kiss ass 【 SL 】 แปลว่า: จูบก้น , ประจบสอพลอ , kiss arse
kiss away 【 PHRV 】 แปลว่า: จูบตลอด , จูบไม่หยุด
kiss away 【 PHRV 】 แปลว่า: กำจัด
kiss goodbye 【 PHRV 】 แปลว่า: จูบลา
kiss goodbye 【 PHRV 】 แปลว่า: หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ)
kiss of death 【 IDM 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้ (บางคนหรือบางสิ่ง) ถึงอวสาน , สิ่งที่ทำให้ (บางคนหรือบางสิ่ง) ยุติ
kiss of death 【 SL 】 แปลว่า: สาเหตุของความล้มเหลวหรือจุดจบของบางสิ่ง
kiss off 【 PHRV 】 แปลว่า: บอกเลิก , ยกเลิก
kiss off 【 PHRV 】 แปลว่า: จูบเอาออก
kiss something goodbye 【 IDM 】 แปลว่า: สูญเสีย
kiss-off 【 SL 】 แปลว่า: ความตาย
kissyface 【 SL 】 แปลว่า: รอยจูบ , รอยจุมพิต
kit 【 N 】 แปลว่า: ชุดเครื่องมือสำหรับใช้ , tools; stuff
kit bag 【 N 】 แปลว่า: เป้ , กระเป๋าสะพายหลัง
kit kat shuffle 【 SL 】 แปลว่า: การช่วยตัวเอง (ผู้หญิง) , การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
kit out 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดหาสิ่งที่จำเป็นให้
kit up 【 PHRV 】 แปลว่า: แต่งตัว , สวมเสื้อผ้า
kitchen 【 N 】 แปลว่า: ครัว , ห้องครัว, การครัว , cuisine
kitchen garden 【 N 】 แปลว่า: สวนครัว
kitchenette 【 N 】 แปลว่า: ห้องครัวเล็กๆ
kitchenware 【 N 】 แปลว่า: เครื่องครัว , เครื่องใช้ในครัว , kitchen utensils
kite 【 N 】 แปลว่า: นกเหยี่ยวขนาดเล็ก , hawk
kite 【 N 】 แปลว่า: ว่าว
kith 【 N 】 แปลว่า: เพื่อนๆ , friends
kitsch 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
kitsch 【 N 】 แปลว่า: ศิลปะหรือวรรณกรรมที่ไร้ค่าหรือมีค่าต่ำ
kitten 【 N 】 แปลว่า: ลูกแมว , kitty; cat
kitten 【 VI 】 แปลว่า: คลอดลูกแมว
kittenish 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้เล่น , amusing; frisky; playful
kittiwake 【 N 】 แปลว่า: นกนางนวลจำพวกหนึ่งที่วางทำรังบนหน้าผา , นกทะเลชนิดหนึ่งมีปีกยาว , gull
kittle 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ยุ่งยาก , awkward; difficult
kitty 【 N 】 แปลว่า: แมว (คำไม่เป็นทางการ) , kitten; cat
Kiwi 【 N 】 แปลว่า: ชาวนิวซีแลนด์ (คำไม่เป็นทางการ) , คนนิวซีแลนด์ , New Zealander
kiwi 【 N 】 แปลว่า: ชาวนิวซีแลนด์ (คำไม่เป็นทางการ) , คนนิวซีแลนด์ , New Zealander
kiwi 【 N 】 แปลว่า: นกกีวี
kiwi fruit 【 N 】 แปลว่า: ผลกีวี , ผลกีวี เปลือกเป็นขนมีสีน้ำตาล เนื้อเป็นสีเขียวอ่อน , kiwi
klaxon 【 N 】 แปลว่า: แตรรถ
klempt 【 SL 】 แปลว่า: หิว
klepto 【 SL 】 แปลว่า: โรคจิตประเภทหนึ่งที่อยากขโมยของ
kleptomania 【 N 】 แปลว่า: โรคจิตประเภทที่ไม่สามารถควบคุมความต้องการในการขโมยได้
klieg light 【 N 】 แปลว่า: ไฟที่มีแสงสว่างมากใช้ในโรงถ่ายภาพยนตร์ , arc light
km 【 ABBR 】 แปลว่า: กิโลเมตร (คำย่อของ kilometre)
knack 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ) , skill
knack 【 N 】 แปลว่า: เคล็ดลับ
knacked1 【 SL 】 แปลว่า: หมดแรง , knackered
knacked2 【 SL 】 แปลว่า: เสีย , knackered
knacker 【 SL 】 แปลว่า: หมดแรง
knackered1 【 SL 】 แปลว่า: หมดแรง , knacked
knackered2 【 SL 】 แปลว่า: เสีย , knacked
knackering 【 SL 】 แปลว่า: รู้สึกอ่อนล้า
knackers 【 SL 】 แปลว่า: ลูกอัณฑะ
knackers! 【 SL 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความรำคาญ
knapsack 【 N 】 แปลว่า: เป้สะพายหลังสำหรับนักเดินทาง , rusksack
knave 【 N 】 แปลว่า: คนโกง (คำเก่า) , ทรชน
knavery 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ซื่อสัตย์ (คำเก่า) , พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าเชื่อถือ , triclery; deception ตรงข้ามกับhonesty
knavish 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ซื่อสัตย์ , ไม่น่าไว้วางใจ , tricky; deceptive ตรงข้ามกับhonest
knead 【 VT 】 แปลว่า: นวด , บีบนวด, บีบ , massage
knead 【 VT 】 แปลว่า: นวด (แป้ง) , ปั้น, คลุกเคล้า
knee 【 N 】 แปลว่า: หัวเข่า , เข่า
knee breeches 【 N 】 แปลว่า: กางเกงขาสั้นยาวแค่หัวเข่า , breeches
knee jerk 【 N 】 แปลว่า: ปฏิกิริยาการเตะขาที่เกิดจากการเคาะถูกเส้นเอ็นที่หัวเข่า
kneecap 【 N 】 แปลว่า: แผ่นป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่า , kneepad
kneecap 【 N 】 แปลว่า: กระดูกสะบ้า
knee-deep 【 ADJ 】 แปลว่า: ลึกระดับหัวเข่า
knee-deep in something 【 SL 】 แปลว่า: ซึ่งมี (บางสิ่ง) มากมาย
knee-high 【 ADJ 】 แปลว่า: สูงระดับเข่า
knee-high to a grasshopper 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่สูงมาก
knee-highs 【 N 】 แปลว่า: ถุงเท้าหรือถุงน่องที่สูงระดับเข่า
kneehole 【 N 】 แปลว่า: ช่องใต้โต๊ะสำหรับสอดหัวเข่า
knee-jerk 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (คำสแลง) , ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
knee-jerk 【 SL 】 แปลว่า: อัตโนมัติ , เร็วอย่างไม่ทันคิด
kneel 【 N 】 แปลว่า: การคุกเข่า
kneel 【 VI 】 แปลว่า: คุกเข่า
kneel down 【 PHRV 】 แปลว่า: คุกเข่าลง
Knees-up 【 SL 】 แปลว่า: งานเลี้ยง
knell 【 N 】 แปลว่า: ลางร้าย , ลางหายนะ, สัญญาณเตือนถึงความหายนะหรืออันตราย
knell 【 N 】 แปลว่า: เสียงระฆังในงานศพ
knelt 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel , knelled
knew 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา know
knicker 【 SL 】 แปลว่า: หนึ่งปอนด์สเตอริง
Knickerbocker 【 N 】 แปลว่า: ชาวนิวยอร์ก , New Yorker
Knickerbocker 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
knickerbockers 【 N 】 แปลว่า: กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า , knickers
knickers 【 N 】 แปลว่า: กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า , knickerbockers
knickers! 【 SL 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความรำคาญ
knickknack 【 N 】 แปลว่า: เครื่องตบแต่งบ้าน (คำไม่เป็นทางการ) , ของมีราคาไม่มาก, ของกระจุกกระจิก , nicknack; knack
knife 【 N 】 แปลว่า: มีด , พร้า, มีดพร้า, ดาบ
knife 【 N 】 แปลว่า: ใบมีด
knife 【 VT 】 แปลว่า: แทงด้วยมีด , เสียบ , stab
knife 【 VT 】 แปลว่า: ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ) , หักหลัง
knife-edge 【 N 】 แปลว่า: คมมีด , ใบมีด
knight 【 N 】 แปลว่า: อัศวิน , นักรบ
knight 【 N 】 แปลว่า: หมากรุกตัวม้า
knight 【 VT 】 แปลว่า: แต่งตั้งอัศวิน , พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนนาง
knighthood 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งของอัศวิน
knightly 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับหรือเป็นของอัศวิน
knish 【 N 】 แปลว่า: ขนมยัดไส้ชนิดหนึ่ง , ขนมประเภทแป้งยัดไส้เนื้อ ชีสและมันฝรั่งแล้วนำไปอบหรือทอด
knit 【 VT 】 แปลว่า: ขมวดคิ้ว , ย่นหน้าผาก
knit 【 VT 】 แปลว่า: ถัก
knit one’s brow 【 IDM 】 แปลว่า: ขมวดคิ้ว
knit together 【 PHRV 】 แปลว่า: (สิ่งที่หักหรือแตก) เชื่อมกันสนิท , ติดกันสนิท, ติดกันแน่น, เข้าที่ดีแล้ว
knit together 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมตัวกัน , รวมเป็นหนึ่งเดียว
knit together 【 PHRV 】 แปลว่า: ทอหรือถักเข้าด้วยกัน
knit up 【 PHRV 】 แปลว่า: ถัก , ทอ, ทำให้ต่อกัน
knit up 【 PHRV 】 แปลว่า: ซ่อมแซม , ทำให้เข้าคืนสู่สภาพที่ดี, ทำให้ใช้การได้
knitting 【 N 】 แปลว่า: การถักไหมพรม
knitwear 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้าที่ทำขึ้นด้วยการถัก
knives 【 N 】 แปลว่า: มีด (คำพหูพจน์ของ knife) , ดาบ
knob 【 N 】 แปลว่า: ลูกบิด , ตุ้ม, หัวเม็ด, ลูกบิดประตู
knob1 【 SL 】 แปลว่า: อวัยวะเพศชาย
knob2 【 SL 】 แปลว่า: คนงี่เง่า
knob3 【 SL 】 แปลว่า: มีเพศสัมพันธ์
knobbed 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีปุ่ม
knobby 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นปุ่มกลม
knob-end 【 SL 】 แปลว่า: หัวอวัยวะเพศ
knob-head 【 SL 】 แปลว่า: คนงี่เง่า
knob-shiner 【 SL 】 แปลว่า: คนที่น่ารังเกียจ
knock 【 N 】 แปลว่า: เสียงเคาะ , การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตุก, การชน, การโขก, การเขก
knock 【 VT 】 แปลว่า: วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ) , criticize; denigrate
knock 【 VT 】 แปลว่า: เคาะ , กระทุ้ง, กระแทก, กระตุก, ชน, โขก, เขก
knock about1 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะสะเปะสะปะ , เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง , kick about; knock around
knock about1 【 PHRV 】 แปลว่า: ปฏิบัติกับ (คนหรือสิ่งของ) อย่างหยาบคาย , ทำลาย , bash about; kick about
knock about1 【 PHRV 】 แปลว่า: มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) , มีชีวิตอยู่ , kick about
knock about1 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) , ไม่สนใจ , kick about; leave about
knock about1 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about1 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นอยู่กับ…ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock about1 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock about2 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) , bang around; hang about; kick about
knock about2 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ได้รับความสนใจ , kick about; knock around
knock about2 【 PHRV 】 แปลว่า: วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ) , วางไว้แถวๆ , kick about; lie about
knock about2 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำอย่างลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock against 【 PHRV 】 แปลว่า: ตี , ทุบ, ต่อย, ชน, กระแทก
knock around1 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะสะเปะสะปะ , เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง , kick about; knock about
knock around1 【 PHRV 】 แปลว่า: ปฏิบัติกับ(คนหรือสิ่งของ)อย่างหยาบคาย , ทำลาย , bash about; kick about
knock around1 【 PHRV 】 แปลว่า: มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) , มีชีวิตอยู่ , kick about
knock around1 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) , ไม่สนใจ , kick about; leave about
knock around1 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินทางไปตามที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around1 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นอยู่กับ…ในที่สาธารณะ (คำไม่เป็นทางการ)
knock around1 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นหรือใช้เพื่อความบันเทิง (คำไม่เป็นทางการ)
knock around2 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินทางไปยังส่วนต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) , bang around; hang about; kick about
knock around2 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ได้รับความสนใจ , kick about; knock about
knock around2 【 PHRV 】 แปลว่า: วางทิ้งไว้บริเวณ (คำไม่เป็นทางการ) , วางไว้แถวๆ , kick about; lie about
knock around2 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำอย่างลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ)
knock at 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่อย , เคาะ, ตี, ทุบ, ชน, กระแทก , beat at; drum on; hammer at
knock away 【 PHRV 】 แปลว่า: เคาะตลอด , เคาะไม่หยุด, ตีไม่หยุด, ทุบไม่เลิก
knock back 【 PHRV 】 แปลว่า: เคาะบอก , เคาะตอบกลับ
knock dead 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้สำเร็จ (การละคร) , แสดงให้ประสบความสำเร็จ, ทำให้ผู้ชมประทับใจ
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: ชนล้มลง , กระแทกล้ม , knock over; run down; run over; strike down
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: ลดราคา , ต่อรองให้ลดราคา , beat down; knock off
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ประหลาดใจ , ทำให้ทึ่ง , bowl over
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: รื้อออก , ทำให้ล้มลงมา, รื้อลง
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: หารายได้ (คำไม่เป็นทางการ) , หาเงิน
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทุบทิ้ง (อาคารหรือตึก)
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้พ่ายแพ้
knock down 【 PHRV 】 แปลว่า: นำสินค้าออกขายเริ่มที่ราคาต่ำ (การประมูล)
knock for 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ) , throw for
knock for 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้สับสน (คำไม่เป็นทางการ) , throw for
knock in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้พ่ายแพ้อย่างง่ายดาย , knock out; walk over
knock in 【 PHRV 】 แปลว่า: ชนเข้าไป , กระแทกเข้าไป, ขับรถเข้าไป , hit in; kick in
knock in 【 PHRV 】 แปลว่า: บีบบังคับ , ตอกย้ำ, พร่ำสอน , hammer in
knock in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ประหลาดใจ , ทำให้ทึ่ง, ทำให้แปลกใจ, ทำให้ฉงน , bowl over
knock in 【 PHRV 】 แปลว่า: ขโมย , ปล้น , knock off; rip off
knock in 【 PHRV 】 แปลว่า: ชนล้มลง
knock into 【 PHRV 】 แปลว่า: ตอกเข้าไป , ทุบลงไป, ตบลงไป
knock it off 【 IDM 】 แปลว่า: เลิก (ทำสิ่งที่ขัดแย้งกัน)
knock it on the head! 【 SL 】 แปลว่า: หยุดนะ!
knock off1 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักล้มลง , เคาะลง, เคาะออก, ทำให้หล่น
knock off1 【 PHRV 】 แปลว่า: หยุดงาน (คำไม่เป็นทางการ) , เลิกงาน , knock on
knock off2 【 PHRV 】 แปลว่า: ลดลง , ลดราคา, ลด
knock on with 【 PHRV 】 แปลว่า: มีเพศสัมพันธ์ (กับผู้หญิง) (คำสแลง) , knock off; knock off with
knock on1 【 PHRV 】 แปลว่า: เคาะให้สัญญาณนักแสดง (การละคร)
knock on2 【 PHRV 】 แปลว่า: เคาะ , ตบ , knock at
knock out 【 PHRV 】 แปลว่า: กระทุ้งออก , กระแทกออก
knock out of 【 PHRV 】 แปลว่า: กระทุ้งออก , กระแทกออก
knock over 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำล้ม , ชนล้ม
knock them in the aisles 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้ผู้ชมขบขันมาก (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินมาก , roll in
knock through 【 PHRV 】 แปลว่า: ยุบ (ห้อง) มารวมกัน , ต่อย (กำแพง) ออก
knock together 【 PHRV 】 แปลว่า: จับมาชนกัน , จับมาตีกัน, ตีกัน, กระทบกัน, ชนกัน
knock together 【 PHRV 】 แปลว่า: สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ , ทำขึ้นอย่างลวกๆ , throw together
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เหน็ดเหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ) , tire out
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีขึ้น , เคาะขึ้น, เดาะขึ้นไป , hit up
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะให้ตื่น , ตีให้ตื่น
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ (คำสแลง) , ทำให้ตั้งท้อง , bang up
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำอย่างลวกๆ , สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: หารายได้ , หาเงิน
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบทำ
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: ฝึกซ้อม (ก่อนลงแข่งจริง)
knock up 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามหาคะแนนเสียง (การเลือกตั้ง)
knock up against 【 PHRV 】 แปลว่า: พบโดยบังเอิญ , bump into
knock up against 【 PHRV 】 แปลว่า: กระแทกกับ , ชนกับ, กระทบกับ , knock against
knock up1 【 SL 】 แปลว่า: ทำให้ท้อง , ทำให้ตั้งท้อง
knock up2 【 SL 】 แปลว่า: ปลุกให้ตื่น
knockabout 【 N 】 แปลว่า: เรือใบลำเล็กๆ
knock-down 【 ADJ 】 แปลว่า: (ราคา)ต่ำ
knocker 【 N 】 แปลว่า: ที่เคาะประตู , doorknocker
knocker 【 N 】 แปลว่า: คนเคาะประตู
knockers 【 N 】 แปลว่า: หน้าอกผู้หญิง (คำหยาบ)
knockers 【 SL 】 แปลว่า: เต้านม (ผู้หญิง) (คำหยาบ) , นม
knocking shop 【 SL 】 แปลว่า: ซ่อง
knock-knee 【 N 】 แปลว่า: การโค้งเข้าหากันของขาอย่างผิดปกติบริเวณหัวเข่า แต่ข้อเท้าแยกห่างออกจากกัน
knock-off 【 SL 】 แปลว่า: ร่วมเพศ , มีเพศสัมพันธ์
knockout 【 N 】 แปลว่า: คนที่น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) , คนที่น่าโดดเด่น, คนที่ดูดี
knockout 【 N 】 แปลว่า: การน๊อค (ทางกีฬามวย) , ชัยชนะจากการชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง, การชกชนะโดยทำให้คู่ต่อสู้ล้มลง
knockout 【 N 】 แปลว่า: หมัดที่ชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง , หมัดน๊อคเอาท์
knockout 【 N 】 แปลว่า: การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง
knoll 【 N 】 แปลว่า: โคก , มูลดิน, โขด, เทิน, ปลายเนิน , hill; hump
knot 【 N 】 แปลว่า: เงื่อนงำ , ข้อยุ่งยาก, ปัญหา
knot 【 N 】 แปลว่า: นอต , ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง
knot 【 N 】 แปลว่า: ปม , เงื่อน, ปม, ชนัก, เปลาะ
knot 【 N 】 แปลว่า: กระจุก , หย่อม, หมู่, กลุ่ม , cluster; group
knot 【 VT 】 แปลว่า: ผูกเงื่อน , ผูก, ผูกโบ, ขมวด
knot 【 VT 】 แปลว่า: ทำเรื่องยุ่ง , สร้างปัญหา
knot together 【 PHRV 】 แปลว่า: ผูกเป็นปม , ทำเป็นปม
knothole 【 N 】 แปลว่า: รูในแผ่นไม้กระดาน , เกิดจากการเอาตาไม้ออกไป
knotted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ , กระปุ่มกระป่ำ, ปุ่มป่ำ
knotty 【 ADJ 】 แปลว่า: ยุ่งยาก , ซับซ้อน
know 【 VI 】 แปลว่า: รับทราบ , รับรู้ , perceive
know 【 VT 】 แปลว่า: รู้จัก , คุ้นเคย , recognize
know 【 VT 】 แปลว่า: เข้าใจ , ตระหนัก, ดูออก, มองออก , understand; comprehend; realize
know 【 VT 】 แปลว่า: เรียนรู้ , รู้, มีประสบการณ์
know 【 VT 】 แปลว่า: รู้ , รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก
know 【 VT 】 แปลว่า: จำได้
know about 【 PHRV 】 แปลว่า: รู้เกี่ยวกับ , know of
know apart 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกความแตกต่างระหว่าง , tell from
know as 【 PHRV 】 แปลว่า: เรียกว่า , เรียกชื่อว่า
know backwards 【 PHRV 】 แปลว่า: จำได้อย่างละเอียด , จำขึ้นใจ
know best 【 PHRV 】 แปลว่า: คิดดีที่สุด , วินิจฉัยได้ดีที่สุด, ตัดสินใจได้ดีที่สุด, รู้ดีที่สุด
know better 【 IDM 】 แปลว่า: ฉลาด , ได้รับการอบรมมาดี
know better 【 PHRV 】 แปลว่า: รู้มากขึ้นเกี่ยวกับ , รู้จักดีขึ้น
know by 【 PHRV 】 แปลว่า: จำได้จาก (สัญลักษณ์, เครื่องหมาย) , รู้ได้จาก
know by sight 【 IDM 】 แปลว่า: จำได้
know fine 【 PHRV 】 แปลว่า: รู้ดี , ตระหนักดี, เข้าใจดี
know for 【 PHRV 】 แปลว่า: รู้จักมาเป็นระยะเวลา (หนึ่งปี, สิบปี, ช่วงหนึ่งฯลฯ)
know from 【 PHRV 】 แปลว่า: รู้ความแตกต่างระหว่าง , แยกความแตกต่างระหว่าง
know from nothing about 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
know of 【 PHRV 】 แปลว่า: รู้เรื่องของ , เคยได้ยินเรื่องของ, เคยรู้เกี่ยวกับ , know about
know one’s ABC 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าใจตัวอักษร , รู้พื้นฐานของบางสิ่ง
know one’s place 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักสถานภาพหรือตำแหน่งฐานะ
know someone by sight 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักชื่อและจำหน้าได้
know someone like a book 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักดีมาก
know someone like the back of one’s hand 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักดีมาก
know someone like the palm of one’s hand 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักดีมาก
know something by heart 【 IDM 】 แปลว่า: จำขึ้นใจ
know something from memory 【 IDM 】 แปลว่า: จำได้ (เพราะเห็นบ่อย)
know something like a book 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักดีมาก
know something like the back of one’s hand 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักดีมาก
know something like the palm of one’s hand 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักดีมาก
know something only too well 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักดีมาก , เข้าใจบางสิ่งเพราะเคยมีประสบการณ์มา
know the ropes 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักวิธีจัดการบางสิ่ง
know the score 【 IDM 】 แปลว่า: รู้ความจริง , รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
know through and through 【 IDM 】 แปลว่า: รู้จักเป็นอย่างดี , รู้จักอย่างละเอียด, รู้จริง
know to 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นที่รู้จักดีต่อ (หรือของ)
know what’s what 【 IDM 】 แปลว่า: รู้ความจริงของชีวิต , รู้จักชีวิต, เข้าใจชีวิต
know which is which 【 IDM 】 แปลว่า: รู้ว่าใครเป็นใคร , แยกความแตกต่างได้
know which side one’s bread is buttered on 【 IDM 】 แปลว่า: รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ , ตระหนักดีว่าสิ่งใดสำคัญ
knowable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เรียนรู้ได้ , know-all; vain person
know-how 【 IDM 】 แปลว่า: ความรู้และทักษะ
know-how 【 N 】 แปลว่า: ความรู้หรือวิธีการ (คำไม่เป็นทางการ) , ความชำนาญ
knowing 【 ADJ 】 แปลว่า: รอบรู้ , ฉลาด, พหูสูต , wise
knowing 【 N 】 แปลว่า: การรับรู้ , perception
knowingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างรู้เท่าทัน , intentionally; wisely
know-it-all 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่อ้างว่ารู้ทุกอย่างดีกว่าผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ)
knowledge 【 N 】 แปลว่า: ความรู้ , ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ
knowledgeable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่รู้มาก , ซึ่งเป็นปัญญาชน, เฉลียวฉลาด
known 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป , recognized; admitted
known 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา know , รู้
knowtow to 【 PHRV 】 แปลว่า: ถ่อมตัว
knuckle 【 N 】 แปลว่า: ข้อนิ้ว
knuckle 【 VT 】 แปลว่า: เขก , โขก, มะเหงก, เขกหัว
knuckle down 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มทำงานหนัก , buckle down; buckle to
knuckle down 【 PHRV 】 แปลว่า: กดมือกับพื้น (การเล่นลูกหิน)
knuckle under 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมรับความพ่ายแพ้ , ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมอ่อนข้อให้ , buckle under
knucklebone 【 N 】 แปลว่า: กระดูกนิ้วมือ , finger bone
knucklehead 【 N 】 แปลว่า: คนโง่ (คำแสลง) , คนทึ่ม , blockhead; bonehead; thickhead
KO 【 N 】 แปลว่า: การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout เป็นคำไม่เป็นทางการ) , การน๊อคคู่ต่อสู้ , knockout
KO 【 VT 】 แปลว่า: ชกให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout) , knock out
koala 【 N 】 แปลว่า: หมีโคอาลา
koel 【 N 】 แปลว่า: นกกาเหว่า , นกดุเหว่า
kohl 【 N 】 แปลว่า: ผงทาขอบตา
kohlrabi 【 N 】 แปลว่า: กะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง , stem cabbage; turnip cabbage
kola 【 N 】 แปลว่า: โคลา , โคล่า , cola
konk 【 SL 】 แปลว่า: หัว , กบาล, ศีรษะ , conk
Konkaen 【 N 】 แปลว่า: ขอนแก่น
Konkaen 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดขอนแก่น
koodoo 【 N 】 แปลว่า: ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ , kudu
kook 【 N 】 แปลว่า: คนประหลาด (คำสแลง) , eccentric; madman; nut
kooky 【 SL 】 แปลว่า: บ้า
Koran 【 N 】 แปลว่า: คัมภีร์กุรอ่าน , คัมภีร์โกรานของศาสนาอิสลาม, คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม , Qur’an
Korea 【 N 】 แปลว่า: เกาหลี
Korea 【 N 】 แปลว่า: ประเทศเกาหลี
Korean 【 N 】 แปลว่า: ชาวเกาหลี , คนเกาหลี
Korean War 【 N 】 แปลว่า: สงครามเกาหลี
kosher 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สามารถกินได้ (ตามกฎของยิว)
kosher 【 SL 】 แปลว่า: ที่ถูกต้อง , ที่ถูกกฎหมาย
kosher 【 SL 】 แปลว่า: ดื่มเพียวๆ
koto 【 N 】 แปลว่า: เครื่องสายของชาวญี่ปุ่น , ขิมญี่ปุ่น
kowtow 【 N 】 แปลว่า: การคำนับแบบจีนโดยคุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
kowtow 【 VI 】 แปลว่า: คุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น , คุกเข่าคำนับ
kowtow to 【 PHRV 】 แปลว่า: คุกเข่าให้ , โค้งตัวให้, ก้มตัวให้
kraal 【 N 】 แปลว่า: คอก , enclosure; pen
kraal 【 N 】 แปลว่า: หมู่บ้าน (ของชาวแอฟริกัน)
Krabi 【 N 】 แปลว่า: กระบี่
Krabi 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดกระบี่
krait 【 N 】 แปลว่า: งูสามเหลี่ยม
kraut 【 SL 】 แปลว่า: คนเยอรมัน
Kremlin 【 N 】 แปลว่า: พระราชวังเครมลินในเมืองมอสโคว์ (เป็นที่ทำการของรัฐบาลรัสเซีย)
Kremlinologist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย , Sovietologist
Kremlinology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย , Sovietology
krill 【 N 】 แปลว่า: ตัวเคย
kris 【 N 】 แปลว่า: กริช , มีดสั้นที่มีสองคม , creese; crease
Krishna 【 N 】 แปลว่า: พระกฤษณะในศาสนาฮินดู
krona 【 N 】 แปลว่า: โครนา (หน่วยเงินตราของประเทศสวีเดนและเกาะไอซ์แลนด์)
krone 【 N 】 แปลว่า: โครน (หน่วยเงินตราของประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์)
kronor 【 N 】 แปลว่า: โครนา (หน่วยเงินตราของประเทศสวีเดนและเกาะไอซ์แลนด์) (คำพหูพจน์ของ krona)
krypton 【 N 】 แปลว่า: ก๊าซเฉื่อย , ใช้สัญลักษณ์ Kr
Ku Klux Klan 【 N 】 แปลว่า: องค์การลับของสหรัฐอเมริกา , องค์การลับของชนผิวขาวทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาที่มุ่งต่อต้านผู้ที่มีเชื้อชาติแตกต่างกัน
kudos 【 N 】 แปลว่า: การสรรเสริญ , การยกย่อง , honor; praise; prestige
kudos 【 N 】 แปลว่า: คำยกย่อง , คำสรรเสริญ, คำชม , praise; compliment; applause
kudu 【 N 】 แปลว่า: ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ , koodoo
kung fu 【 N 】 แปลว่า: กังฟู , ศิลปะการป้องกันของประเทศจีน
Kunming 【 N 】 แปลว่า: คุนหมิง
Kunming 【 N 】 แปลว่า: เมืองคุนหมิง
kushty 【 SL 】 แปลว่า: ดี
Kuwait 【 N 】 แปลว่า: คูเวต
Kuwait 【 N 】 แปลว่า: ประเทศคูเวต
kvetch 【 SL 】 แปลว่า: ดุว่า , บ่น, ว่ากล่าว
kvetch 【 VI 】 แปลว่า: บ่น (คำไม่เป็นทางการ) , บ่นไม่หยุดไม่หย่อน , whine
kyber pass 【 SL 】 แปลว่า: ก้น , khyber pass

See also  ฝึกผันคำคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น EP1(い形容詞) : 大きい(ใหญ่)・小さい(เล็ก)・新しい(ใหม่)・古い(เก่า)・いい・良い(ดี)・悪い(ไม่ดี) | คำ คุณศัพท์ ภาษา ไทยขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ hold down แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *