Skip to content
Home » [NEW] E-Tax Invoice เจ้าสิ่งนี้คืออะไร? และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ E-Tax Invoice เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย? – | ต้นฉบับใบกํากับภาษี – NATAVIGUIDES

[NEW] E-Tax Invoice เจ้าสิ่งนี้คืออะไร? และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ E-Tax Invoice เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย? – | ต้นฉบับใบกํากับภาษี – NATAVIGUIDES

ต้นฉบับใบกํากับภาษี: คุณกำลังดูกระทู้

โลกหมุนเร็วเหลือเกิน เป็นคำพูดที่เหมาะจะใช้กับหัวข้อนี้ที่สุด เพราะประเทศไทยยุค 2021 ทุก ๆ วันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกหยิบยกหันหน้าเข้าพึ่งโลกออนไลน์เกือบจะทั้งหมดแล้ว และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการอยู่บ้าน หรือ Social Distancing มาขึ้น จนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกโยกย้ายขึ้นไปบนออนไลน์ทั้งหมด แม้แต่พ่อค้า – แม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มทำการขายค้าผ่านทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Facebook หรือ Google มากกว่าการขายแบบออฟไลน์ ที่เรารู้จักกันดีว่าการเปิดร้านขายของ หรือตั้งหน้าร้านขายให้ผู้คนเดินทางมาซื้อ รวมถึงการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ด้วย 

ปัจจุบันโลกถูกเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน รวมไปถึงการติดต่อซื้อ – ขาย และการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก และสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนต้องรู้คือ เมื่อมีการทำธุรกรรม ค้าขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเกิดขึ้น เจ้าของธุรกิจ หรือกิจการ ทั้งในรูปแบบของบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร ต้องจัดทำใบรับเสร็จ หรือใบกำกับภาษีขึ้นมา เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการขายสินค้า หรือบริการ ในการชำระเงิน พร้อมทั้งต้องจัดส่งต้นฉบับใบรับเสร็จ และใบกำกับภาษีนั้นในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ลูกค้าทุกครั้ง 

รัฐบาลจึงเกิดแนวคิดในการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการยื่นเอกสาร, จัดทำธุรกรรม หรือจัดเก็บหลักฐานต่าง ๆ ในแบบใหม่ ที่เรียกว่า e-service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลไทยที่เริ่มนำเข้ามาปรับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา 

Table of Contents

4 เอกสารสำคัญที่สามารถแปลงให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำส่งสรรพากรได้

1.   ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
2.   ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
3.   ใบลดหนี้ (Credit Note) ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
4.   ใบรับ (Receipt) ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งในปัจจุบันกรมสรรพากรกำลังทำหน้าที่พัฒนาระบบขั้นตอนการบริการ, การยื่นเอกสาร และรวมไปถึงการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipts) ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระต้นทุนในส่วนของการนำส่ง, การจัดเก็บใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ให้เจ้าของธุรกิจได้อีกด้วย แต่การจะออกใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดนั้น จะต้องใช้การป้องกัน การดูแลข้อมูลที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแน่นอนว่ากรมสรรพกรกำลังเร่งจัดการดูแลในส่วนนี้อย่างเคร่งคัด

e-Tax Invoice คืออะไร

e-Tax Invoice หรือที่เรียกกันว่า ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึงการออกใบกํากับภาษีในรูปแบบใหม่ ที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้นมาใช้แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ โดยจะปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบออนไลน์แบบ 100%  ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือบริการ รวมทั้งกิจการร้านค้า ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม หรือจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้วุ่นวาย รวมไปถึงไม่ต้องไปจัดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีให้และลูกค้าที่ทำธุรกิจซื้อ – ขายด้วยตัวเอง แถมยังสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางอีเมล หรือเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ในทันท่วงที ไม่ต้องจัดเตรียม และรวบรวมใบกํากับภาษีแบบกระดาษให้ยุ่งยาก

เทียบกันชัด ๆ ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ กับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างไร?

เปรียบเทียบใบกำกับภาษีแบบกระดาษและ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

e-Tax Invoice จำเป็นต้องจัดทำเข้าระบบทุกคนหรือไม่?

การไม่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร รัฐอาจจะไม่สามารถตรวจจับได้ทีละรายคน แต่การเสียภาษีให้ถูกต้องก็จะทำให้เป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลพยายามดึงทุกคนเข้าสู่ระบบ ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยโครงการต่าง ๆ ของรัฐ จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ระบบจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก่อนร่วมโครงการ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

1. เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
.pdf (Portable Document Format)
– .doc, .docx (Microsoft Word Document)
– .xls, .xlsx (Microsoft Excel)

2. ภายใน 1 ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 3 MB

3. ข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในไฟล์เอกสารจะต้องไม่ใช่รูปภาพเด็ดขาด ห้ามใช้ การถ่ายภาพหรือการแปลงไฟล์จากเอกสารกระดาษมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด

4. ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-Tax Invoice by email เพื่อให้เอกสารนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในทางกฎหมายได้อีกด้วย

วิธีการเปลี่ยนใบกำกับภาษีในรูปแบบเอกสาร ให้กลายเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

E-TAX INVOICE มีทั้งหมดกี่รูปแบบ…ใช้แตกต่างกันอย่างไร?

e-Tax Invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1: e-Tax Invoice & Receipt

e-Tax Invoice & Receipt ซึ่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) ในรูปแบบไม่จำกัดรายได้ ซึ่งจะจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ .xml เท่านั้นสำหรับการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบอื่น หรือไฟล์นามสกุลอื่น ให้มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าผู้ซื้อสินค้า หรือบริการทุกครั้งที่มีการซื้อ – ขายเกิดขึ้น

รูปแบบที่ 2: e-Tax Invoice by Email

e-Tax Invoice by Email เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการ ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ซึ่งรูปแบบนี้จะต้องจัดทำเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์ PDF/A-3 เท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา เจ้าของธุรกิจ หรือกิจการจะต้องส่งอีเมลให้ลูกค้า และจัดทำสำเนา (CC) ไปที่ [email protected] เพื่อให้ระบบประทับรับรองเวลา (Time Stamp) จากนั้นระบบ e-Tax Invoice by Email จะส่งอีเมลที่มีประทับรับรองเวลาไปยังอีเมลของลูกค้า และเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นด้วยตัวเอง

อ่านเพิ่มเติมเรื่องแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบต่อที่นี่

วิธีการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

วิธีที่ 1 จัดทำด้วยตัวเอง

จัดทำด้วยระบบงานของเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้าผ่านระบบบัญชีหรือระบบ ERP ด้วยตนเอง หรือใช้โปรแกรมที่สามารถปรับปรุงระบบงานให้จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามรูปแบบ และเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนนำส่งถึงกรมสรรพกรตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

See also  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย | ตรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยกรมสรรพากร

–  Host to Host สำหรับเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้า
–  Service Provider สำหรับตัวแทน
–  Web Upload

แค่อ่านก็ปวดหัวแล้ว! อย่าเพิ่งท้อ PEAK มาช่วยคุณแล้ว เรามีวิธีที่จะทำให้การนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมสรรพกรได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้นสไตล์ PEAK PEAK

 1. ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครบริการบน INET ก่อนทำการเชื่อมต่อกับ PEAK 
 2. ต้องเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3mLSRE6
 3. หากกิจการมีการเชื่อมต่อการส่งกับผู้ให้บริการอื่น เช่น e-Tax Invoice by email จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ INET เข้ากับ PEAK  ได้

เมื่อสมัครบริการบน INET และเชื่อมต่อกับ PEAK เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเรามาส่ง E-Tax Invoice ในโปรแกรมบัญชี PEAK กัน เริ่ม!

 1. สร้างเอกสารใบกำกับภาษี แล้วกด Drop Down ส่งอีเมล
 2. อย่าลืม! กดส่ง E-Tax Invoice ให้เรียบร้อย ซึ่งเมื่อการส่งสำเร็จจะมีกล่องข้อความขึ้นมาแจ้งเตือนเด้งโชว์ขึ้นมา
 3. ใส่อีเมลของลูกค้าที่ต้องการจะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้ หากมีการใส่อีเมลไว้ในหน้าผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการรัน โดยดึงข้อมูลเก่ามาใช้เป็นอีเมลลูกค้าโดยอัตโนมัติ หรือถ้าหากเราต้องการเพิ่มการส่งมากกว่า 1 อีเมล ให้ทำการใส่ชื่ออีเมลตรงช่อง BCC 
 4. กดส่งอนุมัติ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3ls7iNS

วิธีที่ 2 จัดทำโดยใช้ระบบของกรมสรรพากร

จัดทำด้วยระบบบริการของกรมสรรพากร สำหรับเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้าที่ยังไม่มีระบบบัญชี สามารถจัดทำเอกสาร และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยระบบ RD Portal หรือจัดทำเอกสารส่งอีเมลเพื่อประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email ให้กรมสรรพกร

–   Web Portal
–   e-Tax Invoice by Email

จะเข้าร่วมระบบ e-Tax Invoice by Email ต้องลงทะเบียนอย่างไร?

PEAK ช่วยจัดการ.ส่งใบกำกับภาษีผ่าน E-Tax Invoice by Email ให้คุณได้ ไม่ยุ่งยาก ง่าย ๆ ในไม่กี่คลิก ก่อนอื่นเลยการจะส่งใบกำกับภาษีผ่าน E-Tax Invoice by Email คุณต้องลงทะเบียน e-Tax Invoice by email กับทางกรมสรรพากรให้เรียบร้อยเสียก่อน

ก่อนอื่นต้องเช็กคุณสมบัติของเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้า ที่สามารถยื่นคำขอ e-Tax Invoice by Email ได้ก่อน

1. เจ้าของธุรกิจ และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
2. ต้องเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจ และกิจการที่มีรายได้แล้วไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี นับตั้งแต่ปีภาษี 2558 เป็นต้นมา
3. ต้องไม่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการร้านค้าที่ได้รับอนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้จัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากร
4. ไม่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษี และไม่มีประวัติการออก หรือใช้ใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยผิดกฎหมาย

8 ขั้นตอนในการยื่นขอเข้าร่วมระบบ e-Tax Invoice by Email

ขั้นตอนการสมัคร e-Tax Invoice by Email

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร คลิก : http://www.rd.go.th เพื่อยื่นคําขอ
2. กรอกหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร และ ตรวจสอบข้อมูล หรือมีข้อมูลผิดพลาดสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้เป็นปัจจุบันได้
3. แจ้งอีเมลที่ใช้ในการติดต่อกับกรมสรรพกร
4. พิมพ์เอกสาร กอ.01 และเซ็นชื่อลงนาม
5. สแกนเอกสาร กอ.01 และอัพโหลดเอกสารส่งกลับไป
6. รอทางกรมสรรพกรตรวจสอบ หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ
7. กรมสรรพากรจัดส่งเอกสาร ยืนยันทางไปรษณีย์ พร้อมรหัสยืนยัน (Activate Code)
8. ยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ และเข้าไปกําหนดรหัสผ่านใหม่ภายในระยะเวลา 15 วันทําการ
9. แจ้งอีเมลที่ต้องการจะใช้ในการส่งใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อยื่นคำขอเข้าร่วมระบบ e-Tax Invoice by Email เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกดส่ง e-Tax ด้วยตนเอง ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอนกับ PEAK ที่คุณก็สามารถทำเองได้ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3ls7iNS และที่สำคัญเมื่อทำการกดส่ง e-Tax เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลจาก ETDA (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) ส่งตอบกลับเข้ามาแจ้งให้สามารถว่า ประทับรับรองทางเวลาเรียบร้อย อย่าลืมเช็กกันด้วยนะ 

e-Tax Invoice ถือเป็นเรื่องการยื่นภาษีที่ใหม่มากสำหรับคนไทย มีคนหลายกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ และยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง แน่นอนว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการร้านค้าการปฎิบัติตามกฎหมาย ยื่นภาษี, จ่าย Vat อย่างถูกต้องนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในภายหลัง PEAK พร้อมเป็นที่ปรึกษา และดูแลบัญชีให้ธุรกิจของคุณอย่างครบวงจร หมดห่วงเรื่องภาษี ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

สมัครใช้งานโปรแกรม PEAK คลิก https://peakaccount.com/

[NEW] E-Tax Invoice เจ้าสิ่งนี้คืออะไร? และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ E-Tax Invoice เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย? – | ต้นฉบับใบกํากับภาษี – NATAVIGUIDES

โลกหมุนเร็วเหลือเกิน เป็นคำพูดที่เหมาะจะใช้กับหัวข้อนี้ที่สุด เพราะประเทศไทยยุค 2021 ทุก ๆ วันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกหยิบยกหันหน้าเข้าพึ่งโลกออนไลน์เกือบจะทั้งหมดแล้ว และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสำคัญกับการอยู่บ้าน หรือ Social Distancing มาขึ้น จนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกโยกย้ายขึ้นไปบนออนไลน์ทั้งหมด แม้แต่พ่อค้า – แม่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ก็เริ่มทำการขายค้าผ่านทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มของ Facebook หรือ Google มากกว่าการขายแบบออฟไลน์ ที่เรารู้จักกันดีว่าการเปิดร้านขายของ หรือตั้งหน้าร้านขายให้ผู้คนเดินทางมาซื้อ รวมถึงการออกเอกสารสำคัญต่าง ๆ ด้วย 

ปัจจุบันโลกถูกเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน รวมไปถึงการติดต่อซื้อ – ขาย และการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก และสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนต้องรู้คือ เมื่อมีการทำธุรกรรม ค้าขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเกิดขึ้น เจ้าของธุรกิจ หรือกิจการ ทั้งในรูปแบบของบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท / ปี ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับกรมสรรพากร ต้องจัดทำใบรับเสร็จ หรือใบกำกับภาษีขึ้นมา เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการขายสินค้า หรือบริการ ในการชำระเงิน พร้อมทั้งต้องจัดส่งต้นฉบับใบรับเสร็จ และใบกำกับภาษีนั้นในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ลูกค้าทุกครั้ง 

รัฐบาลจึงเกิดแนวคิดในการพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินการยื่นเอกสาร, จัดทำธุรกรรม หรือจัดเก็บหลักฐานต่าง ๆ ในแบบใหม่ ที่เรียกว่า e-service ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลไทยที่เริ่มนำเข้ามาปรับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา 

4 เอกสารสำคัญที่สามารถแปลงให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำส่งสรรพากรได้

1.   ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
2.   ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ตามมาตรา 86/9 แห่งประมวลรัษฎากร
3.   ใบลดหนี้ (Credit Note) ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร
4.   ใบรับ (Receipt) ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ซึ่งในปัจจุบันกรมสรรพากรกำลังทำหน้าที่พัฒนาระบบขั้นตอนการบริการ, การยื่นเอกสาร และรวมไปถึงการออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipts) ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระต้นทุนในส่วนของการนำส่ง, การจัดเก็บใบกำกับภาษีแบบกระดาษ ให้เจ้าของธุรกิจได้อีกด้วย แต่การจะออกใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดนั้น จะต้องใช้การป้องกัน การดูแลข้อมูลที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแน่นอนว่ากรมสรรพกรกำลังเร่งจัดการดูแลในส่วนนี้อย่างเคร่งคัด

e-Tax Invoice คืออะไร

e-Tax Invoice หรือที่เรียกกันว่า ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายถึงการออกใบกํากับภาษีในรูปแบบใหม่ ที่กรมสรรพากรได้พัฒนาขึ้นมาใช้แทนการออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษ โดยจะปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเป็นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบออนไลน์แบบ 100%  ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือบริการ รวมทั้งกิจการร้านค้า ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียม หรือจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้วุ่นวาย รวมไปถึงไม่ต้องไปจัดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีให้และลูกค้าที่ทำธุรกิจซื้อ – ขายด้วยตัวเอง แถมยังสามารถส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรมสรรพากรได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางอีเมล หรือเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ในทันท่วงที ไม่ต้องจัดเตรียม และรวบรวมใบกํากับภาษีแบบกระดาษให้ยุ่งยาก

เทียบกันชัด ๆ ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ กับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างไร?

เปรียบเทียบใบกำกับภาษีแบบกระดาษและ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

See also  [Update] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ? | หัก ณ ที่จ่าย คือ - NATAVIGUIDES

e-Tax Invoice จำเป็นต้องจัดทำเข้าระบบทุกคนหรือไม่?

การไม่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร รัฐอาจจะไม่สามารถตรวจจับได้ทีละรายคน แต่การเสียภาษีให้ถูกต้องก็จะทำให้เป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลพยายามดึงทุกคนเข้าสู่ระบบ ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยโครงการต่าง ๆ ของรัฐ จะเห็นได้ว่าหลาย ๆ ระบบจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก่อนร่วมโครงการ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง?

1. เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท
.pdf (Portable Document Format)
– .doc, .docx (Microsoft Word Document)
– .xls, .xlsx (Microsoft Excel)

2. ภายใน 1 ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 3 MB

3. ข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในไฟล์เอกสารจะต้องไม่ใช่รูปภาพเด็ดขาด ห้ามใช้ การถ่ายภาพหรือการแปลงไฟล์จากเอกสารกระดาษมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด

4. ต้องมีการลงลายเซ็นดิจิตอล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบ e-Tax Invoice by email เพื่อให้เอกสารนี้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในทางกฎหมายได้อีกด้วย

วิธีการเปลี่ยนใบกำกับภาษีในรูปแบบเอกสาร ให้กลายเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

E-TAX INVOICE มีทั้งหมดกี่รูปแบบ…ใช้แตกต่างกันอย่างไร?

e-Tax Invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1: e-Tax Invoice & Receipt

e-Tax Invoice & Receipt ซึ่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) ในรูปแบบไม่จำกัดรายได้ ซึ่งจะจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของไฟล์ .xml เท่านั้นสำหรับการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ในรูปแบบอื่น หรือไฟล์นามสกุลอื่น ให้มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าผู้ซื้อสินค้า หรือบริการทุกครั้งที่มีการซื้อ – ขายเกิดขึ้น

รูปแบบที่ 2: e-Tax Invoice by Email

e-Tax Invoice by Email เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการ ขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ซึ่งรูปแบบนี้จะต้องจัดทำเฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์ PDF/A-3 เท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา เจ้าของธุรกิจ หรือกิจการจะต้องส่งอีเมลให้ลูกค้า และจัดทำสำเนา (CC) ไปที่ [email protected] เพื่อให้ระบบประทับรับรองเวลา (Time Stamp) จากนั้นระบบ e-Tax Invoice by Email จะส่งอีเมลที่มีประทับรับรองเวลาไปยังอีเมลของลูกค้า และเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นด้วยตัวเอง

อ่านเพิ่มเติมเรื่องแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบต่อที่นี่

วิธีการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

วิธีที่ 1 จัดทำด้วยตัวเอง

จัดทำด้วยระบบงานของเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้าผ่านระบบบัญชีหรือระบบ ERP ด้วยตนเอง หรือใช้โปรแกรมที่สามารถปรับปรุงระบบงานให้จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ตามรูปแบบ และเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนนำส่งถึงกรมสรรพกรตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

–  Host to Host สำหรับเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้า
–  Service Provider สำหรับตัวแทน
–  Web Upload

แค่อ่านก็ปวดหัวแล้ว! อย่าเพิ่งท้อ PEAK มาช่วยคุณแล้ว เรามีวิธีที่จะทำให้การนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมสรรพกรได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วขึ้นสไตล์ PEAK PEAK

 1. ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครบริการบน INET ก่อนทำการเชื่อมต่อกับ PEAK 
 2. ต้องเชื่อมต่อการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผ่านผู้ให้บริการ INET ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3mLSRE6
 3. หากกิจการมีการเชื่อมต่อการส่งกับผู้ให้บริการอื่น เช่น e-Tax Invoice by email จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ INET เข้ากับ PEAK  ได้

เมื่อสมัครบริการบน INET และเชื่อมต่อกับ PEAK เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเรามาส่ง E-Tax Invoice ในโปรแกรมบัญชี PEAK กัน เริ่ม!

 1. สร้างเอกสารใบกำกับภาษี แล้วกด Drop Down ส่งอีเมล
 2. อย่าลืม! กดส่ง E-Tax Invoice ให้เรียบร้อย ซึ่งเมื่อการส่งสำเร็จจะมีกล่องข้อความขึ้นมาแจ้งเตือนเด้งโชว์ขึ้นมา
 3. ใส่อีเมลของลูกค้าที่ต้องการจะจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีให้ หากมีการใส่อีเมลไว้ในหน้าผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการรัน โดยดึงข้อมูลเก่ามาใช้เป็นอีเมลลูกค้าโดยอัตโนมัติ หรือถ้าหากเราต้องการเพิ่มการส่งมากกว่า 1 อีเมล ให้ทำการใส่ชื่ออีเมลตรงช่อง BCC 
 4. กดส่งอนุมัติ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3ls7iNS

วิธีที่ 2 จัดทำโดยใช้ระบบของกรมสรรพากร

จัดทำด้วยระบบบริการของกรมสรรพากร สำหรับเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้าที่ยังไม่มีระบบบัญชี สามารถจัดทำเอกสาร และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยระบบ RD Portal หรือจัดทำเอกสารส่งอีเมลเพื่อประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email ให้กรมสรรพกร

–   Web Portal
–   e-Tax Invoice by Email

จะเข้าร่วมระบบ e-Tax Invoice by Email ต้องลงทะเบียนอย่างไร?

PEAK ช่วยจัดการ.ส่งใบกำกับภาษีผ่าน E-Tax Invoice by Email ให้คุณได้ ไม่ยุ่งยาก ง่าย ๆ ในไม่กี่คลิก ก่อนอื่นเลยการจะส่งใบกำกับภาษีผ่าน E-Tax Invoice by Email คุณต้องลงทะเบียน e-Tax Invoice by email กับทางกรมสรรพากรให้เรียบร้อยเสียก่อน

ก่อนอื่นต้องเช็กคุณสมบัติของเจ้าของธุรกิจ และกิจการร้านค้า ที่สามารถยื่นคำขอ e-Tax Invoice by Email ได้ก่อน

1. เจ้าของธุรกิจ และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)
2. ต้องเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจ และกิจการที่มีรายได้แล้วไม่เกิน 30 ล้านบาท/ปี นับตั้งแต่ปีภาษี 2558 เป็นต้นมา
3. ต้องไม่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการร้านค้าที่ได้รับอนุมัติ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้จัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากร
4. ไม่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงภาษี และไม่มีประวัติการออก หรือใช้ใบกํากับภาษีปลอมหรือใบกํากับภาษีที่ออกโดยผิดกฎหมาย

8 ขั้นตอนในการยื่นขอเข้าร่วมระบบ e-Tax Invoice by Email

ขั้นตอนการสมัคร e-Tax Invoice by Email

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร คลิก : http://www.rd.go.th เพื่อยื่นคําขอ
2. กรอกหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร และ ตรวจสอบข้อมูล หรือมีข้อมูลผิดพลาดสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้เป็นปัจจุบันได้
3. แจ้งอีเมลที่ใช้ในการติดต่อกับกรมสรรพกร
4. พิมพ์เอกสาร กอ.01 และเซ็นชื่อลงนาม
5. สแกนเอกสาร กอ.01 และอัพโหลดเอกสารส่งกลับไป
6. รอทางกรมสรรพกรตรวจสอบ หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ
7. กรมสรรพากรจัดส่งเอกสาร ยืนยันทางไปรษณีย์ พร้อมรหัสยืนยัน (Activate Code)
8. ยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์ และเข้าไปกําหนดรหัสผ่านใหม่ภายในระยะเวลา 15 วันทําการ
9. แจ้งอีเมลที่ต้องการจะใช้ในการส่งใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อยื่นคำขอเข้าร่วมระบบ e-Tax Invoice by Email เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกดส่ง e-Tax ด้วยตนเอง ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอนกับ PEAK ที่คุณก็สามารถทำเองได้ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3ls7iNS และที่สำคัญเมื่อทำการกดส่ง e-Tax เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลจาก ETDA (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) ส่งตอบกลับเข้ามาแจ้งให้สามารถว่า ประทับรับรองทางเวลาเรียบร้อย อย่าลืมเช็กกันด้วยนะ 

e-Tax Invoice ถือเป็นเรื่องการยื่นภาษีที่ใหม่มากสำหรับคนไทย มีคนหลายกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ และยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง แน่นอนว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการร้านค้าการปฎิบัติตามกฎหมาย ยื่นภาษี, จ่าย Vat อย่างถูกต้องนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ในภายหลัง PEAK พร้อมเป็นที่ปรึกษา และดูแลบัญชีให้ธุรกิจของคุณอย่างครบวงจร หมดห่วงเรื่องภาษี ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

สมัครใช้งานโปรแกรม PEAK คลิก https://peakaccount.com/

See also  เปิดหน้าร้าน🎉ส.เพิ่มพูน ยานยนต์🎉 🎉 มีรถอีแต๋นว่าง ราคา 29,000 🔰06/11/64. | ใช้งาน


การออกใบกำกับภาษี (Invoice) โดยใช้ Excel


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบวิดีโอได้ที่ https://bit.ly/3CkVbrb
หมายเหตุ: ไฟล์ใน Link ให้แค่ View เท่านั้นนะคะ ไม่ให้แก้ไขตัวต้นไฟล์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาในไฟล์ยังคงเดิมตรงกับวิดีโอที่สอน หากต้องการแก้ไขรบกวนดาวน์โหลดไฟล์แล้วนำไปแก้ไขต่อเองนะคะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การออกใบกำกับภาษี (Invoice) โดยใช้ Excel

ขายของออนไลน์ ออกใบกำกับ ภาษี ยังไง? (TAX INVOICE)


🔥แจกหนังสือฟรี🔥\” เงิน มา ง่ายๆ\” เขียนโดย อ.วรัทภพ รชตนามวงษ์ มีเนื้อหามากถึง 357 หน้า รับหนังสือฟรี! กดลิงก์นี้ด่วน ของมีจำนวนจำกัด 👉 https://get.moneyeasybook.com/?ref=YTA20190808
เมื่อคุณขายของออนไลน์
สิ่งที่คุณจะต้องทำเมื่อลูกค้าขอบิล ก็คือ
คุณต้องออกบิลให้ถูกต้อง ตามหลักของสรรพากร
ซึ่งคุณจะออกบิลที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณมีเกณฑ์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?
ลองฟังคำตอบจากคลิปนี้ครับ
🔴 พบกับวิดีโอใหม่ทุกวัน 🔴 ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและรวย \”เร็วขึ้น\”
จากประสบการณ์การทำธุรกิจไทยจีน มาแล้ว 14 ธุรกิจของผม
👇 คลิกลิงก์แล้วกด “SUBSCRIBE ติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
https://www.youtube.com/channel/UC6GkGouzOitA6vUzOEBEqwA?sub_confirmation=1

// ดูวิดีโอของ \”วรัทภพ\” ตามเพลย์ลิสต์
วิธีขายของ LAZADA
https://bit.ly/2TUxuRn
วิธีสั่งสินค้าจากจีน
https://bit.ly/2IERdmE
การทำตลาดจีน และส่งออกจีน สำหรับสินค้าไทย
https://bit.ly/2GWdITq
วิธีขายสินค้าแบบ ดรอปชิป (Dropship)
http://bit.ly/2x2sOPf
วิธีเริ่มต้นธุรกิจ ในปัจจุบัน
https://bit.ly/2ChCNT7
ความรู้ หาเงิน เพิ่มรายได้ ที่จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้น
https://bit.ly/2CR2Jqc
เคล็ดลับ การตลาดและการขาย
https://bit.ly/2M8P7cV
ไอเดียธุรกิจเงินล้าน
https://bit.ly/2TrY2IT
พัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จในด้านที่ต้องการ
https://bit.ly/2LTPms2
แรงบันดาลใจและกำลังใจ ในการใช้ชีวิต
https://bit.ly/2TKQAbW
แกะคำคม ข้อคิด นักปราชญ์ และนักธุรกิจ
https://bit.ly/2SDzHjh
WARATTAPOB PODCAST (เสียงจาก วรัทภพ)
https://bit.ly/2SBlrHR
VLOG IN CHINA ชีวิตในจีน กินเที่ยว
https://bit.ly/2AqaFNB
รีวิว ธุรกิจจีนและเศรษฐกิจจีน
https://bit.ly/2M8Phkx
VLOG IN THAILAND ชีวิตในไทย
https://bit.ly/2AUvnWf

// วรัทภพ รชตนามวงษ์ คือ ใคร?
ผม \”วรัทภพ รชตนามวงษ์\” เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว 14 ธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทย และ จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน
ผมตั้งใจทำสื่อเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้คนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและรวย “เร็วขึ้น”

// ติดตาม วรัทภพ รชตนามวงษ์ เพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.warattapob.com
SOCIAL
Instagram : https://www.instagram.com/warattapob_rachatanamwong
Facebook : https://fb.me/WarattapobRachatanamwong
YouTube: https://www.youtube.com/c/WarattapobRachatanamwong
Line official : http://line.me/ti/p/[email protected]
Twitter : https://twitter.com/warattapob
PODCAST
สำหรับ Android
Soundcloud : https://bit.ly/2QjfVYm
Spotify : https://spoti.fi/2Jcwh6Y
สำหรับ iOS
Apple Podcast : https://apple.co/2QjW5fM

WARATTAPOB ขายของออนไลน์ ภาษีขายของออนไลน์
วิดีโอนี้เกี่ยวกับ ขายของออนไลน์ ออกใบกำกับ ภาษี ยังไง? (TAX INVOICE)
https://youtu.be/SRIJm3OJm1U
https://youtu.be/SRIJm3OJm1U

ขายของออนไลน์ ออกใบกำกับ ภาษี ยังไง? (TAX INVOICE)

ซื้อของใน Lazada ขอใบกำกับภาษี ต้องทำยังไง?


\”ซื้อของจาก LAZADA แล้วอยากได้ใบกำกับภาษีด้วย ต้องทำยังไง\”
ทำได้ง่าย ๆ ไม่ยาก แค่ต้องกรอกที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษีทุกครั้ง และใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามช่องที่ระบุไว้ เพื่อเป็นการขอใบกำกับภาษี จาก LAZADA โดยตรง
เมื่อทำตามขั้นตอนครบ เราจะได้รับสินค้าพร้อมใบกำกับภาษีทันที
// ติดตาม ZIRCON POWER SOLUTION เพิ่มเติมได้ที่
Website: https://www.zircon.co.th
SOCIAL
Facebook: https://www.facebook.com/ZirconPowerS…
เบอร์ติดต่อ
029707575

ซื้อของใน Lazada ขอใบกำกับภาษี ต้องทำยังไง?

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมเพลงดัง (เสียงร้องต้นฉบับ)


ศิลปิน : ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
อัลบั้ม : ไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมเพลงดัง
ให้กำลังใจ 1 like 1 แชร์ 1 คอมแม้นด้วยนะคะ
โปรดกด “Subscribe” หรือ “ติดตาม” เพื่อรับชมเพลงใหม่ๆก่อนใคร

เพลง :
01. แตงเถาตาย
02. แม่พวงมะนาว
03. แม่คนเก๋
04. คนเร่หนัง
05. ใส่กลอนหรือเปล่า
06. ฟังข่าวทิดแก้ว
07. ครวญหาแฟน
08. คนขายเลือด
09. หน้าด้านหน้าทน
10. นะหน้าทอง
11. แม่ฟันเลี่ยมทอง
12. รักพิลึก
13. รวยเขาแน่
14. อุ้มช้างอาบน้ำ
15. พ่อเพลงพบรัก
16. เบี้ยวเป็นเบี้ยว
17. ลูกทุ่งเสียงแคน
18. ซ้าย ขวา
19. วังน้ำเย็น
20. ลูกทุ่งพเนจร
21. ลาน้องไปเวียดนาม
22. อีแซวชมสาว
23. สาวเอยจะบอกให้
24. บางกอกโกหก
25. ตามนาง
26. หนาวไหมน้อง
27. เตือนเมีย
28. ด้านได้อายอด
29. หมอนวดเยอรมัน
30. เมียนายร้อยอย่าน้อยใจ
31. น้ำท่วมนา
32. เพี้ยง อีมังป้อด
33. ชมสาวเที่ยวงาน
34. ดอกฟ้ายาจก
35. รักพี่ดีแน่
36. เสือกจนทำไม
37. เถิดเทิงลูกทุ่ง

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมเพลงดัง (เสียงร้องต้นฉบับ)

ใบกำกับภาษี Ep.3 วิธีทำเอกสารธุรกิจด้วย FlowAccount


FlowAccount Live
วิธีทำเอกสารธุรกิจด้วย FlowAccount Ep.3 ใบกำกับภาษี 📄
สอนเจ้าของธุรกิจและนักบัญชีเอกสารอะไรใช้ตอนไหน พร้อมวิธีทำเอกสารธุรกิจแบบมือโปร และได้บัญชีกิจการไปด้วย 🚀
📝 ทำไมลูกค้าชอบขอใบกำกับภาษี ถ้ายังไม่จด จะออกให้ได้ไหม
📝 ออกใบกำกับภาษียังไงให้ถูกต้อง
📝 วิธีคีย์ใบกำกับภาษีใน FlowAccount
พร้อม Session Q\u0026A ถามตอบปัญหาทำธุรกิจ โดยอาจารย์ธนัย นพคุณ Course Director of FlowAccount
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
📣 อย่าลืมกด see first เพื่อไม่พลาดเทคนิคทำธุรกิจแบบง่ายๆ และอัพเดตความรู้การทำบัญชีไปพร้อมกับเรานะคะ
💻 ทดลองใช้งาน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount ฟรี 30 วันได้ที่ https://flowaccount.com
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น New FlowAccount ทั้งทาง iOS และ Andriod
📱 App Store: https://apple.co/2PoDikS
📱 Play Store: http://bit.ly/354gFcf
👉 อัพเกรดมาใช้ New FlowAccount https://bit.ly/39q6Pml
📞 ติดต่อสอบถาม 020268989
📢 ติดตามข่าวสาร Line: @flowaccount
FlowAccount โปรแกรมบัญชี ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี Ep.3 วิธีทำเอกสารธุรกิจด้วย FlowAccount

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ต้นฉบับใบกํากับภาษี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *