Skip to content
Home » [NEW] Crystal Software Group | โปรแกรม autoflight ฟรี – NATAVIGUIDES

[NEW] Crystal Software Group | โปรแกรม autoflight ฟรี – NATAVIGUIDES

โปรแกรม autoflight ฟรี: คุณกำลังดูกระทู้

ระบบบัญชี Online แบบรายเดือน ต้นทุนต่ำ
รายเดียวของไทยที่เป็นแบบ peer-to-peer ที่คุณไม่ต้องลงทุนด้านระบบ server ใดๆก็ได้

The Low-cost Online and High-tech Efficiency Way

ในยุคที่พลังงานมีราคาแพงและไม่มีแนวโน้วว่าจะลดลงในระยะยาว รวมทั้งต้นทุนของแรงงานนับวันก็มีแต่จะสูงขึ้น การเข้ามาของ internet ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการลดต้นทุน ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจอย่างมาก สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งระยะยสั้นและระยะยาว จนอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะอยู่ไม่ได้หากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารราคาต่ำอย่าง internet นี้ได้

ทางกลุ่มบริษัท Crystal Software Group ซึ่งมีประสบการณ์ในการลงระบบบัญชี ERP ทั้งกิจการขนาดเล็กจนถึงกิจการขนาดใหญ่มามากกว่า 1 หมื่นบริษัท ได้เล็งเห็นทิศทางที่สำคัญที่จะนำ internet มาช่วยในกิจการของลูกค้าของบริษัท เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของบริษัท จึงได้คิดค้นการนำ internet มาใช้ในระบบบัญชี online ของโปรแกรมทุกตัวที่ได้ผลิตออกมา เช่น FORMULA, AutoFlight, WealthERP, DAccount, EasyWin ฯลฯ

ปัญหาและอุปสรรค

ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีโปรแกรมบัญชีที่พยายามทำการ online มาอยู่นานพอสมควร แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องมาจากปัญหาหลายสาเหตุ เช่น
– บ้างก็ลงทุนสูง เพราะต้องติดตั้ง web server
– บ้างก็มีปัญหาความยุ่งยาก เพราะต้องมีคนรู้ IT หรือมี IT Manger คอยดูแลระบบ
– บ้างก็ต้องเพิ่ม scale ของเครื่อง server ไปเรื่อยๆจนเกือบล้าน เมื่อมี user เข้ามามากกว่า 100 ราย
– บ้างก็มีปัญหาความไม่เสถียรของข้อมูลจากการที่มีคนเข้ามาใช้ข้อมูลจำนวนมากจาก remote access
– บ้างก็มีปัญหา security และติด virus คอมพิวเตอร์จนระบบภายในรวนไปหมด
– บ้างก็มีปัญหาที่ตัวโปรแกรมบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ครบทุก function หรือไม่ทันกับระบบภาษีเป็นต้น

จากการสะสมประสบการณ์อันยาวนานของทีมพัฒนาของกลุ่มบริษัท Crystal Software Group จึงได้ออกแบบ ระบบบัญชี ERP Online ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงผ่าน web service และเป็นการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ ERP ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเทคโนโลยี่ที่มีใช้กันเฉพาะผลิตภัณฑ์ High-end เท่านั้น เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดกับระบบอื่นๆมาแล้วออกไปเสีย

โดยใช้ชื่อ Solution นี้ว่า Crystal Online เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลแบบ Online ระหว่างโปรแกรมบัญชี ERP ทุกตัวของ Crystal Software Group เข้าหากันอย่างง่ายดายและปลอดภัยสูง เช่นการรับส่งข้อมูลจาก AutoFlight ไปยัง FORMULA หรือการส่งข้อมูลจาก FORMULA SmartBiz (ซึ่งแจกฟรีให้แก่ SME) ไปยัง FORMULA e-Accounting Firm (ซึ่งแจกฟรีให้แก่สำนักงานบัญชี) ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดในปัจจุบัน อย่างเช่นกรณีที่มี user 2 รายที่ใช้โปรแกรม AutoFlight อยู่แล้ว และ user มีการใช้ internet ทำงานอื่นอยู่แล้วนั้น แล้วต้องการส่งข้อมูล online เข้าหากันนั้น user ไม่ต้องลงทุนด้านระบบใดๆอีกเลย เพียงแค่ทั้งคู่ click เข้าไปในโปรแกรมรุ่นที่รองรับการ online แล้วลงทะเบียนเหมือนลงทะเบียน Account ของ Yahoo mail หรือ Hotmail หรือ Skype หรือ MSN เป็นต้น เสร็จแล้ว user ผู้ส่งให้ระบุว่าจะส่งไปให้ Account ไหน และ user ที่ต้องการรับ ก็ระบุว่าจะรับข้อมูลจาก Account ไหนเท่านั้น หลังจากนั้นข้อมูลที่มีการบันทึกที่ฝั่งส่ง ก็จะ online ไปที่ฝั่งรับด้วยแบบ Automatic ต้นทุนก็มีเพียงแค่ค่าส่งข้อมูลรายเดือน ซึ่งมีหลาย rate (โดยทั่วไปก็เพียงแค่ 750 บาทต่อเดือน)

Feature

– ติดตั้งง่ายที่สุด โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้าน internet
– ข้อมูลถึงกันโดย User ไม่ต้อง key ข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องทำการ backup restore แบบเดิมๆ
– มีความซับซ้อนน้อยที่สุด โดยผู้ใช้ไม่ต้องมี web server ไม่ต้องซื้อ firewall โดยสามารถใช้ firewall มาตรฐานที่มาพร้อมกับ Windows แต่มีความปลอดภัยสูงสุด
– ลงทุนน้อยที่สุด โดยไม่ต้องติดตั้ง host หรือ server ใดๆเพิ่มเติมจากที่เคยลงทุน .

Benefit

– ประหยัดแรงงาน
– เพิ่มประสิทธิภาพ
– ลดต้นทุนการดำเนินงาน
– สามารถปิดงบแบบอัตโนมัติได้ทุกวัน
– สามารถเพิ่ม freelance ที่ทำการ key-in รายการได้ไม่จำกัด โดย freelance สามารถทำงานที่บ้านได้
– เพิ่มลูกค้าได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน หรือเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์
– สามารถขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าข้ามจังหวัดได้โดยง่าย
– ลดเวลาในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย แต่ได้ความพึงพอใจมากขึ้น
– สามารถรับลูกค้าขนาดเล็กได้ไม่จำกัดและมีต้นทุนเฉลี่ยลดลงอย่างมาก
– สามารถให้บริการรายงานวิเคราะห์แบบอัตโนมัติกลับไปยังลูกค้าได้ โดย set ครั้งเดียวในระบบ
– สามารถให้บริการเพิ่มเติมทางบัญชีได้อีกมาก เช่นบริการให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร
– ลดการใช้พื้นที่สำนักงานในการรับงานบัญชี
– สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดสถานที่ ทำให้รับทำบัญชีจากที่ไหนก็ได้บนโลก
– ประหยัดพลังงาน
– ลดการใช้กระดาษ
– ลดภาวะโลกร้อน

ราคาค่าสมาชิก

– Pro 1 : Online ระหว่าง SME กับสำนักบัญชี ราคา 750 บาต่อเดือน รับส่งเอกสารทุกชนิดที่มีผลต่อการลงบัญชี

– Pro 2 : Online ระหว่างสาขากับ data center หรือสำนักงานใหญ่ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน รับส่งเอกสารเหมือน Pro 1 บวกกับเอกสารเพิ่มเติมตามต้องการ

Pro ทั้ง 2 ตัวนี้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมทุกตัวของ CrystalSoftwareGroup
เช่น Forma, FORMULA AutoFlight Wealth ERP, DAccount, EasyWin รวมทั้งตัวที่แจกฟรีอย่าง Smart Biz และ e-AccountingFirm ด้วย

[NEW] Crystal Software Group | โปรแกรม autoflight ฟรี – NATAVIGUIDES

ระบบบัญชี Online แบบรายเดือน ต้นทุนต่ำ
รายเดียวของไทยที่เป็นแบบ peer-to-peer ที่คุณไม่ต้องลงทุนด้านระบบ server ใดๆก็ได้

The Low-cost Online and High-tech Efficiency Way

ในยุคที่พลังงานมีราคาแพงและไม่มีแนวโน้วว่าจะลดลงในระยะยาว รวมทั้งต้นทุนของแรงงานนับวันก็มีแต่จะสูงขึ้น การเข้ามาของ internet ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการลดต้นทุน ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจอย่างมาก สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งระยะยสั้นและระยะยาว จนอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะอยู่ไม่ได้หากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารราคาต่ำอย่าง internet นี้ได้

ทางกลุ่มบริษัท Crystal Software Group ซึ่งมีประสบการณ์ในการลงระบบบัญชี ERP ทั้งกิจการขนาดเล็กจนถึงกิจการขนาดใหญ่มามากกว่า 1 หมื่นบริษัท ได้เล็งเห็นทิศทางที่สำคัญที่จะนำ internet มาช่วยในกิจการของลูกค้าของบริษัท เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของบริษัท จึงได้คิดค้นการนำ internet มาใช้ในระบบบัญชี online ของโปรแกรมทุกตัวที่ได้ผลิตออกมา เช่น FORMULA, AutoFlight, WealthERP, DAccount, EasyWin ฯลฯ

See also  [Update] คู่มือยื่นภาษีเงินได้ฉบับเต็ม ตรวจรายการลดหย่อนมีอะไรบ้าง? | ใบกํากับภาษี ลดหย่อนภาษี - NATAVIGUIDES

ปัญหาและอุปสรรค

ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีโปรแกรมบัญชีที่พยายามทำการ online มาอยู่นานพอสมควร แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องมาจากปัญหาหลายสาเหตุ เช่น
– บ้างก็ลงทุนสูง เพราะต้องติดตั้ง web server
– บ้างก็มีปัญหาความยุ่งยาก เพราะต้องมีคนรู้ IT หรือมี IT Manger คอยดูแลระบบ
– บ้างก็ต้องเพิ่ม scale ของเครื่อง server ไปเรื่อยๆจนเกือบล้าน เมื่อมี user เข้ามามากกว่า 100 ราย
– บ้างก็มีปัญหาความไม่เสถียรของข้อมูลจากการที่มีคนเข้ามาใช้ข้อมูลจำนวนมากจาก remote access
– บ้างก็มีปัญหา security และติด virus คอมพิวเตอร์จนระบบภายในรวนไปหมด
– บ้างก็มีปัญหาที่ตัวโปรแกรมบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ครบทุก function หรือไม่ทันกับระบบภาษีเป็นต้น

จากการสะสมประสบการณ์อันยาวนานของทีมพัฒนาของกลุ่มบริษัท Crystal Software Group จึงได้ออกแบบ ระบบบัญชี ERP Online ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงผ่าน web service และเป็นการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ ERP ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเทคโนโลยี่ที่มีใช้กันเฉพาะผลิตภัณฑ์ High-end เท่านั้น เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดกับระบบอื่นๆมาแล้วออกไปเสีย

โดยใช้ชื่อ Solution นี้ว่า Crystal Online เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลแบบ Online ระหว่างโปรแกรมบัญชี ERP ทุกตัวของ Crystal Software Group เข้าหากันอย่างง่ายดายและปลอดภัยสูง เช่นการรับส่งข้อมูลจาก AutoFlight ไปยัง FORMULA หรือการส่งข้อมูลจาก FORMULA SmartBiz (ซึ่งแจกฟรีให้แก่ SME) ไปยัง FORMULA e-Accounting Firm (ซึ่งแจกฟรีให้แก่สำนักงานบัญชี) ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดในปัจจุบัน อย่างเช่นกรณีที่มี user 2 รายที่ใช้โปรแกรม AutoFlight อยู่แล้ว และ user มีการใช้ internet ทำงานอื่นอยู่แล้วนั้น แล้วต้องการส่งข้อมูล online เข้าหากันนั้น user ไม่ต้องลงทุนด้านระบบใดๆอีกเลย เพียงแค่ทั้งคู่ click เข้าไปในโปรแกรมรุ่นที่รองรับการ online แล้วลงทะเบียนเหมือนลงทะเบียน Account ของ Yahoo mail หรือ Hotmail หรือ Skype หรือ MSN เป็นต้น เสร็จแล้ว user ผู้ส่งให้ระบุว่าจะส่งไปให้ Account ไหน และ user ที่ต้องการรับ ก็ระบุว่าจะรับข้อมูลจาก Account ไหนเท่านั้น หลังจากนั้นข้อมูลที่มีการบันทึกที่ฝั่งส่ง ก็จะ online ไปที่ฝั่งรับด้วยแบบ Automatic ต้นทุนก็มีเพียงแค่ค่าส่งข้อมูลรายเดือน ซึ่งมีหลาย rate (โดยทั่วไปก็เพียงแค่ 750 บาทต่อเดือน)

Feature

– ติดตั้งง่ายที่สุด โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้าน internet
– ข้อมูลถึงกันโดย User ไม่ต้อง key ข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องทำการ backup restore แบบเดิมๆ
– มีความซับซ้อนน้อยที่สุด โดยผู้ใช้ไม่ต้องมี web server ไม่ต้องซื้อ firewall โดยสามารถใช้ firewall มาตรฐานที่มาพร้อมกับ Windows แต่มีความปลอดภัยสูงสุด
– ลงทุนน้อยที่สุด โดยไม่ต้องติดตั้ง host หรือ server ใดๆเพิ่มเติมจากที่เคยลงทุน .

Benefit

– ประหยัดแรงงาน
– เพิ่มประสิทธิภาพ
– ลดต้นทุนการดำเนินงาน
– สามารถปิดงบแบบอัตโนมัติได้ทุกวัน
– สามารถเพิ่ม freelance ที่ทำการ key-in รายการได้ไม่จำกัด โดย freelance สามารถทำงานที่บ้านได้
– เพิ่มลูกค้าได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน หรือเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์
– สามารถขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าข้ามจังหวัดได้โดยง่าย
– ลดเวลาในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย แต่ได้ความพึงพอใจมากขึ้น
– สามารถรับลูกค้าขนาดเล็กได้ไม่จำกัดและมีต้นทุนเฉลี่ยลดลงอย่างมาก
– สามารถให้บริการรายงานวิเคราะห์แบบอัตโนมัติกลับไปยังลูกค้าได้ โดย set ครั้งเดียวในระบบ
– สามารถให้บริการเพิ่มเติมทางบัญชีได้อีกมาก เช่นบริการให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร
– ลดการใช้พื้นที่สำนักงานในการรับงานบัญชี
– สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดสถานที่ ทำให้รับทำบัญชีจากที่ไหนก็ได้บนโลก
– ประหยัดพลังงาน
– ลดการใช้กระดาษ
– ลดภาวะโลกร้อน

ราคาค่าสมาชิก

– Pro 1 : Online ระหว่าง SME กับสำนักบัญชี ราคา 750 บาต่อเดือน รับส่งเอกสารทุกชนิดที่มีผลต่อการลงบัญชี

– Pro 2 : Online ระหว่างสาขากับ data center หรือสำนักงานใหญ่ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน รับส่งเอกสารเหมือน Pro 1 บวกกับเอกสารเพิ่มเติมตามต้องการ

Pro ทั้ง 2 ตัวนี้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมทุกตัวของ CrystalSoftwareGroup
เช่น Forma, FORMULA AutoFlight Wealth ERP, DAccount, EasyWin รวมทั้งตัวที่แจกฟรีอย่าง Smart Biz และ e-AccountingFirm ด้วย


A320 – Mode Reversions


This video consists of the following:
Mode Reversions
All A320 Links: https://goo.gl/2YaemT
To view the next video from the A320 series click on the link below:
https://youtu.be/Kx_TXQlAGI
Visit our website at
https://planesoverhead.com
Visit the Facebook Page at
https://facebook.com/planesoverhead
Follow us on Instagram at
https://instagram.com/planesoverhead
Visit the Blog at
https://planesohead.blogspot.com
Like it and Share it if you like it! 😀
Cheers and Happy landings! 🙂

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

A320 - Mode Reversions

How to get Waypoints for DJI Mavic Mini drone


We’ve had a lot of fun with the Mini since it arrived, as have thousands of others.
So it’s great to see expanded functionality making it even better.
What do you think of Dronelink? Let us know in the comments if you’re going to give it a try.

See also  การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม : VATงัยจะอะไรล่ะ : เรียนบัญชีกับครูริชาร์ด | ค่า vat คือ

DJI Mavic Mini…….https://bit.ly/3cQQKb9
Dronelink…………….https://bit.ly/2DjiKIz
Our website…………https://bit.ly/3fnNSni
I’ll be completely honest when I say that Dronelink is not an app you can just open and start using right away, even if you’re already familiar with DJI’s waypoints setup.
The learning curve for Dronelink appears steep, but the developers have put together an extensive library of video tutorials that guide you through the process of mastering Dronelink’s autonomous flight planning. Taking the time to go through the tutorials will help you understand the components and logic behind Dronelink’s mission planning and will save you from serious aggravation.
The video tutorials range in length, but most are bitesized chunks that help you grasp a concept so you understand the logic and flow of creating a mission.
We’ll emphasize this point one more time: programming a Dronelink mission is a complex task.  The more you understand before attempting, the more likely you are to enjoy using it. Skip the learning curve and you’ll either crash your drone or abandone the app altogether.
But it’s because of the detailed programming and components built into Dronelink that makes it so powerful.  DJI’s programmable waypoints could be considered a ‘dumbed down’ cousin of what Dronelink is capable of.
The irony of having an app as powerful as Dronelink running missions for a ‘simple’ drone like the Mavic Mini is not lost on us.  The majority of Mini owners chose it because they wanted an easy to fly drone without all of the red tape.  So for most of those users, Dronelink won’t be something they’ll likely embrace.
But for more serious drone pilots, many of whom keep a Mavic Mini as a companion to their more advanced drones, Dronelink adoption via the Mini will likely be a gateway drug to incorporating it across their fleet.
In fact, learning Dronelink on the Mavic Mini is probably the best way to get started.  The Mini is almost a ‘disposable’ drone, so it’s a less risky way to master the software before deploying it on more expensive hardware.
Dronelink is subscription based with different tiers of pricing. We purchased the onetime $20 ‘Hobbyist’ plan just to give it a testdrive, which allows unlimited noncommerical missions. For $20 per month individuals can purchase a Pro plan that allows 200 minutes of mission execution per month, and metered charges of $0.60 per minute after that.
Team plans are also available allowing additional users, more minutes etc. Full details on the Dronelink plans are available here.
After watching a good number of the tutorial videos, I set up a basic 5 component mission to take off, fly to a location and complete an orbit. I started by logging in to Dronelink on the web in a Chrome browser and assembled the components needed to execute my mission.
After the mission saves on the web it’s immediately available for you in the Dronelink app when you’re signed in.
I took the Mavic Mini outside and set it up for flight as normal, except instead of opening the DJI Fly app I opened the Dronelink app.
Once open I waited for it to grab enough satellites for takeoff and hit the mission play button.
The mission was short, just around a minute, and when it executed the final command to fly to the starting point I manually exited the mission and manually landed the Mini on my palm.
Creating and successfully flying even a basic mission like this using a new app is pretty cool.  If the nerd is strong in you, I think you’re going to really enjoy both using the Dronelink app as well as the well organized learning curve.
Dronelink’s website has an excellent support forum community that will help you with specific questions and overcome challenges you may be having with the software.
Dronelink is an incredibly powerful app.  Once you start watching the tutorials you’ll have a real appreciation for how much work it was behind the scenes for it to be programmed.
The list of Dronelink supported drones is substantial, covering almost all DJI drones including all Phantom 3 \u0026 4 Series of drones, all of the Mavic Series (except Mavic Air 2), the Inspire and Matrice Series and even the Spark. I don’t think the SDK for the Mavic Air 2 has been released yet, so that explains why it’s not supported yet.  Dronelink also supports the Parrot Anafi.
If you go to the Dronelink website you can see how the app is being used by more experienced users for building inspections, towers, ground surveys of aircraft, cinematography, 360 photos, as well as hyperlapses, mapping and 3D construction models.

See also  [NEW] ภ.พ.30 คืออะไร เรามาสรุปให้คนอ่านง่าย ๆ | ภ งด 30 คือ - NATAVIGUIDES

How to get Waypoints for DJI Mavic Mini drone

Autoflight-001-Benz การเจนก้อนข้อมูล.wmv


การ Generate Data Program AutoFlight

Autoflight-001-Benz การเจนก้อนข้อมูล.wmv

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll – แนะนำการใช้งานโปรแกรม


สอนการใช้งานโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASYACC Payroll ตอนที่ 1

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll - แนะนำการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมบัญชี SMEMOVE


ฟีเจอร์และการสมัครเข้าใช้งานโปรแกรมบริหารธุรกิจ สำหรับ SME
สมัครใช้งานฟรีได้ที่: https://smemove.com/
เปิดบิลซื้อขายใน 1 นาที
ดูงบกำไรทันที
จ่ายภาษี ไม่พลาด
ลงบัญชี อัตโนมัติ
จ่ายเงินเดือน ระบบเข้าออก วันลา ค่าคอม
ระบบสต๊อก แบบมี Serial No.

โปรแกรมบัญชี SMEMOVE

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โปรแกรม autoflight ฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *