Home » [NEW] Are You “Other-Oriented”? | others คือ – NATAVIGUIDES

[NEW] Are You “Other-Oriented”? | others คือ – NATAVIGUIDES

others คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Do you frequently think about the perspective and needs of others? Is it easy for you to be sympathetic to others’ feelings? Do you seek approval, hate conflict, and fear criticism and rejection? Do you sometimes have trouble asserting your interests and desires? If you answered yes, then you may be high on other-orientation.

Our relational style is one of the most important features of our personality, and there are major differences in the extent to which people are self- or other-oriented. The goal of this blog is to help you understand the nature of this difference, clarify the elements that go into being other-oriented, and explain how being other-oriented is both valuable and creates emotional vulnerabilities.

Let’s start first by imagining people you know that vary in the extent to which they think about and care about others’ perspectives. You should be able to identify people who fall along a spectrum here. Why? Because this dimension refers to one of the most studied and robust personality traits that psychologists have identified: It is a trait they call agreeableness. Agreeableness is one of the Big Five Personality Traits, and it refers to the extent that one tends to consider the perspective and feelings of another and acts accordingly. Thus, high agreeableness is largely synonymous with an other-orientation, whereas low agreeableness is associated with a more self-centered way of being. Here are three self-report items, that, according to Nettle (2007) are some of the best items for identifying an individual that is other-oriented (they are rated from very uncharacteristic of me to very characteristic of me):

  1. Making sure others are comfortable and happy.
  2. Insult others (negatively scored).
  3. Sympathizing with others.

Traits, which are descriptions of broad psychological dispositions, are useful, but they are also very “blunt” when it comes to understanding the dynamics of personality functioning. The dynamics of personality functioning refers to the specific ways a person adapts to the current environmental situation. For example, although I tend to be somewhat agreeable (a bit higher than average, but not super high), it is also (not surprisingly) the case that I can think of many situations when I have been very caring and sympathetic and other situations when I was not at all that way. Traits are not useful in explaining this within person difference. So how do we account for the more nuanced aspect of character functioning?

To get an understanding of this level of personality functioning, which is called the level of character adaptation, we need ways of understanding how perception, motivation, and emotion guide us in our social interactions. The model that I use to understand relational styles is called the Influence Matrix. It provides a framework for understanding both why people have broad dispositional tendencies (i.e., why people tend to be agreeable or not) AND it provides a map of the more fine-grained ways people have of adapting to specific social situations (i.e., why a person might be agreeable in some situations but less so in others).

The Matrix identifies the single most important variable in human relationships as being the variable of relational value (and social influence). That is the black line in the center. Relational value refers to the extent to which one is known and valued by important others and it is one of the most important needs we humans have (see here for a blog on RV).

The Matrix also maps three different “process” lines which relate to the ways people navigate relational value/social influence. They are social power (the blue line marked by the poles of dominance and submission), love (the red line marked by the poles of affiliation and hostility), and freedom (the green line marked by the poles of autonomy and dependency).

Now, what is particularly interesting about this diagram relative to the topic other-orientation is that the Matrix gives rise to two different quadrants, the upper left and lower right, which correspond well to the more specific elements of individuals who tend to be more self- or more other-oriented. So, look to the lower right and you can see if you can identify emotions and relational process variables that guide you highlighted there.

The first question to ask about yourself is the extent to which you seek relational value/social influence via affiliation. Affiliation means that you think about and internalize the interests of the other, and value working in cooperative and reciprocal ways. The question here is: Do you feel especially good when you are connecting with others, such as when you are sharing intimacies and engaging in pro-social behavior? This is the hallmark associated with this pole.

It is crucial to note that compassion, attraction and appreciation of the other are some of the most positive and hopeful aspects of being other-oriented. Indeed, many would argue that compassionate connection is the CENTRAL hope for a positive, just, and fulfilling world. As such, the positive side of being other-oriented is to be cherished; however, it is nevertheless a potentially vulnerable style, especially when it becomes an extreme, habitual way of being that overrides the capacity to effectively represent and defend one’s own self-interests.

Look at the other two poles in the lower right quadrant. The green pole is dependency. This refers to how much an individual needs approval and mirroring from another to feel secure. While some degree of dependency is both necessary and helpful in fostering meaningful relationships, extremes of dependency result in vulnerability to be taken advantage of, tendencies to hide how one feels to stay close to others, and diminished capacities for self-reliance. The other pole (bottom blue line) in the other-oriented quadrant is submissiveness. While we all need to submit at times, individuals who are extremely other-oriented will tend to submit at the slightest emergence of conflict. They will also often feel inferior and not uncommonly develop feelings of powerlessness and low self-esteem.

See also  ช่องทางทำกิน ร้าน Motor Classic Shops 2546 | ช่อง ทาง ทำ กิน | Nataviguides

Examining the emotions on the outer circle reveals the primary affects that are related to being other-oriented. The first is “love”, which is meant very broadly here, and refers to the positive feelings associated with the joy of connecting with another in an affirming way. In addition to romantic and kin bonds, it also is meant to include friendship and other feelings of amity. Unfortunately, the other two feeling states associated with being other-oriented are shame (the feeling of weakness, inferiority) and guilt (the feeling of responsibility, fault and obligation to the other). While these “self-blaming” feelings are important to be capable of having, for the extreme other-oriented individual they can be easily activated and become chronically accessible, which is a recipe for a neurotic (anxious/depressive) pattern to develop.

Another important issue that the Matrix points to is that for many other-oriented people who are having difficulty in their relating to others, they will potentially experience feelings of resentment and bitterness about being not respected and taken advantage of. This sense will activate impulses and feelings delineated by the upper left of the Matrix, the self-oriented quadrant. That is, they will have urges to assert dominance, punish others for treating them poorly (hostility), or desire to distant themselves and become more self-reliant (autonomy). However, as these impulses emerge, they threaten the dependency and affiliative motives that have been such central guides in their lives. This inner conflict can result in the person feeling very anxious and confused, which in turn can contribute to a growing sense of emotional turmoil. (See here for a description of this conflict called an anger-guilt split).

The key from my perspective is to be aware of both the strengths and the vulnerabilities of being a giving, other-oriented person. As Adam Grant notes, being an effective giver is one of the most fulfilling ways of going through life. However, it is important also to realize that being an other-oriented person does carry vulnerabilities. As such, I will end with an example of a case I supervised, that of Jennifer (name and identifying information altered), which provides a narrative of how an other-oriented individual can experience relational and emotional difficulties. The goal is to help readers who might be having problems in this way see the connection between the relational style, relationships and negative feelings.

>>>

Jennifer was a 19-year-old college freshman who presented to the college counseling center with feelings of anxiety and depression. She reported that she grew up in a loving home, although probing revealed it was somewhat emotionally restricted. She reported her mother was quite protective of her, and it was a relationship that could be described as enmeshed. Jennifer described herself as sensitive, accommodating, and reported having a strong desire to be liked and accepted. She stated that she had a generally happy if somewhat sheltered childhood, but her mood and sense of security changed when she entered college.

The problems started with her roommate, who was both popular and somewhat dominating. Although they had initially gotten along fairly well, trouble emerged when her roommate started having her boyfriend stay over. This made Jennifer feel uncomfortable. She tried to state her feelings but was brushed off by her roommate. She told her mom about the situation, who became upset and told Jennifer she did not have to put up with it and that she should be more assertive. Jennifer again went to her roommate and made the request that the boyfriend not stay over, and in the course of the exchange she let it out that she had told her mother about it. Although her roommate stopped having her boyfriend stay over, she teased Jennifer, sometimes in front of their mutual friends, for running to her mother.

This incident had occurred two months prior to her entering therapy and had initiated a cascade of problems. She and her roommate now rarely spoke. Jennifer also felt her other friends looked at her negatively, and, consequently, she started feeling much more anxious, alone, and homesick. She also started having difficulty attending to her schoolwork, and she ended her first semester with Bs and Cs rather than As and Bs. This resulted in emerging doubts about her ability to succeed in college. When she came to therapy, she had started having trouble getting to sleep and getting out of bed in the morning. She had stopped attending one of the academic clubs she belonged to and was thinking about transferring to another school closer to home.

See also  3 เคล็ดลับ ซื้อของออนไลน์ ยังไงให้ปลอดภัย | TEEKRAF | ซื้อของออนไลน์ | Nataviguides

The therapy first focused on Jennifer learning to identify and accept her negative feeling states, without becoming overwhelmed or dysregulated by them. Next, we provided Jennifer with insight, derived in part from the map provided by the Matrix, so that she could understand what her relational style, needs, and habitual ways of responding were. She used that to recognize that she wanted to develop more capacities for self-reliance and wanted to be less dependent on the judgments and opinions of others. That transformed into her becoming very interested in her “identity” and she developed the desire to become the author of her own way of being, while still remaining authentic and connected with other people. For Jennifer, this became very freeing and she showed substantial improvements in overall self-concept, emotional stability, tolerance for negative feelings and ultimately, the depth and intimacy of her important relationships improved.

[Update] | others คือ – NATAVIGUIDES

Sample

Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.


Johny Johny Yes Papa – THE BEST Songs for Children | LooLoo Kids


📢Listen on SPOTIFY http://listento.loolookids.com/ 📢Download our app: http://onelink.to/looloo
You are watching \”Johny Johny Yes Papa\”, a super fun compilation with the best animated nursery rhymes created by LooLoo Kids!
Follow us on Facebook for new updates! https://www.facebook.com/LooLooKids/
Tweet to us! https://twitter.com/loolookids
We are always happy to hear from you! Please share your feedback on our nursery rhymes in the comments or through our social media!
Go to your favorite song by selecting a title below!
0:00 Johny Johny Yes Papa 1:36 Old MacDonald Had a Farm 2:53 Once I Caught A Fish Alive 5:01 If You’re Happy And You Know It 7:02 Five Little Ducks 9:24 Head, Shoulders, Knees and Toes 11:25 PataCake 12:26 Twinkle, Twinkle Little Star 14:37 The ABC Song 16:02 Old MacDonald Had a Farm 17:30 Humpty Dumpty 18:52 BINGO 20:53 Three Little Kittens 23:18 The Finger Family 24:23 Miss Polly Had a Dolly 25:53 Baa, Baa, Black Sheep 27:09 Incy Wincy Spider 28:50 Row, Row, Row Your Boat 30:48 Head, Shoulders, Knees and Toes 32:20 Rain, Rain Go Away 36:25 If You’re Happy And You Know It 36:24 Five Little Monkeys 38:44 Five Little Ducks 40:24 Twinkle, Twinkle, Little Star 42:53 Mary Had a Little Lamb 45:10 Bingo 47:34 Hush, Little Baby 50:01 The Wheels on the Bus 51:49 Happy Birthday
Johny Johny Yes Papa Lyrics
Johny, Johny
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, papa!
Telling lies?
No, papa!
Open your mouth
Ha, ha, ha!
Johny, Johny
Yes, Papa?
Eating sugar?
No, papa!
Telling lies?
No, papa!
Open your mouth
Ha, ha, ha!
Watch the LooLoo Kids Playlist: https://youtu.be/ccCPcujnys?list=PLFkIjhjdbaAdmPyradNYGNG5vbbPQBuuw
Enjoy other LooLoo Kids nursery rhymes:
Johny, Johny Yes Papa https://youtu.be/F4tHL8reNCs
The Wheels on the bus https://youtu.be/6X3AQe4lPg
Rain, Rain Go Away https://youtu.be/nCqUYAnQF0o
Ten in a Bed https://youtu.be/jk7N3bKvgvg
Five Little Ducks https://youtu.be/ccCPcujnys
Are You Sleeping Brother John https://youtu.be/ptXUH9vhCmA
PeekaBoo https://youtu.be/3pzyUMVI_qQ
Drawing Song https://youtu.be/4_TANGFW43k
Seven Days https://youtu.be/iXtPqJEylVk
Baby Shark https://youtu.be/sUxTSW4hW2g
Enjoy educational songs and stories for preschool kids created by experts in children’s education!
Nursery rhymes in English, canciones en inglés para niños, barnvisorna på engelska, Músicas em inglês para crianças, Gyerekzene, Kinderlieder in Englisch, 英文兒歌, Písničky v angličtině, أناشيد أطفال باللغة الإنجليزية, अंग्रेजी में नर्सरी कविताएं, Comptines en anglais, Lagulagu anak berbahasa Inggeris, Musik Untuk Anak, Barnerim på engelsk, Canzoni per bambini in inglese, Engelse kinderliedjes, Piosenki dla dzieci po angielsku, เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก loolookids looloonurseryrhymes loolookids looloonurseryrhymes looloo
LooLoo Kids is a registered trademark of MORA TV. For distribution and more information, visit and contact us at https://loolookids.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Johny Johny Yes Papa - THE BEST Songs for Children | LooLoo Kids

เก๋ไก๋กลับมาเเล้ว (เปิดตัวทีมงานใหม่หล่อสุดๆ)


เก๋
FB : https://www.facebook.com/kaykai.overyes
IG : kaykai_ntch
ติดต่อ 247units
https://www.facebook.com/247units
https://www.instagram.com/247units/?h…
เบส
IG : best.247units
วินซ์
IG : vince.247units
ตูน
IG : tapeepar.247units
เจวัน
IG : jeone.247units
เยียร์
IG : y1er.247units
สนใจสนับสนุนช่อง/sponsor
ส่งเมล์มาที่ : kaykaisalaider.work@gmail.com

เก๋ไก๋กลับมาเเล้ว (เปิดตัวทีมงานใหม่หล่อสุดๆ)

การใช้ another, others, the others | Eng ลั่น [by We Mahidol]


ใครที่ไม่เข้าใจการใช้ another, other(s) และ the other(s) ดูคลิปนี้จบใช้เป็นแน่นอน!! เพราะพี่คะน้าจะมาอธิบายแต่ละคำว่าใช้งานยังไงบ้าง แต่ก่อนไปดู ต้องเข้าใจก่อนว่าทั้ง 3 คำ สามารถเป็นได้ทั้ง determiner (คำที่อยู่นำหน้าคำนาม) และ pronoun (คำสรรพนาม) และใช้พูดถึงเรื่องที่ได้พูดมาก่อนแล้ว คนฟังรู้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร
Learn WithMe Engลั่น WeMahidol Mahidol Another Other TheOther
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

การใช้ another, others, the others | Eng ลั่น [by We Mahidol]

💫🔮 How Do They See You? Pick A Card Tarot Reading 🌟 How Do People Perceive You?


pickacard lovereading tarot
Today’s pick a card reading is How Do They See You? How do others perceive you?
🧘‍♀️🌼Hello \u0026 welcome to my channel! Please like, comment, share and consider subscribing!
ABOUT ME:
I had my spiritual awakening in 2019 which led me to my souls purpose to serve others. I have a degree in Registered Nursing, Reiki Master Teacher certified Healer, and I also read tarot intuitively. All readings are general collective energy readings, and are meant to provide healing messages to help you along your healing journey! Only take the messages if they resonate if you feel confused by the message then that message may not be meant for you. 🌼🧘‍♀️
Link for my Instagram \u0026 Facebook or to Purchase Oracle Decks
https://linktr.ee/MoonMothGoddess
  ⚠️⚠️ ⚠️ TO BOOK A READING ⚠️⚠️⚠️
👇👇❗❗EMAIL ME❗❗ 📧 👇👇
      moonmothgoddess@gmail.com  
⚠️ I DO NOT USE WHATSAPP!!!! IF SOMEONE REACHES OUT TO YOU IN THE COMMENTS OFFERING A READING OR TO CONTACT THEM IT IS NOT ME!! THEY HAVE COPIED MY PHOTO AND USER NAME. I WILL NEVER SOLICIT READINGS TO YOU. ⚠️
                  
       🎁 AMAZON WISHLIST 🎁
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/1K3XIOYWJLM76?ref_=wl_share
DONATIONS
💰💵 For those who are feeling generous, you can donate via my PayPal or Cashapp. Thank you all so much to those who have been donating on a regular basis, you guys are awesome!!!💰💵
https://www.paypal.com/paypalme/MoonMothGoddess
https://cash.app/$MoonMothGoddess
🛎 Time Stamps 🛎
     Pile 1 🪆5:13
     Pile 2 ❤ 45:38
     Pile 3 🎭 1:29:40
   
   
🗝⏳ Decks Used ⏳🗝
🖤 Tarot Decks 🖤
The Wandering Star Tarot
The Wild Unknown Tarot
The Naked Heart Tarot
🖤 Oracle Decks 🖤
Archetype Cards
Energy Oracle
TO PURCHASE MY ORACLE DECKS
👇👇👇👇
Within the U.S.A. 🏠
https://www.etsy.com/shop/MoonMothGoddess
International 🛩 🌎
https://www.makeplayingcards.com/sell/moon_moth_goddess or email me for further info!

See also  [Update] | เรียน จบ แล้ว ทํา อะไร ดี - NATAVIGUIDES

⌛This reading is timeless! Whenever you hear the messages and they resonate for you know that it is your message at that time.⌛
Keep in mind this is a GENERAL reading NOT a personal one and will not resonate with everyone! Please only take messages that resonate to your situation.
Radiate Positive Vibes ☮🧘‍♀️🧘‍♂️
©️ Moon Moth Goddess 🌙🔮👁
⚠️Disclaimer ⚠️
My readings are NOT for children! This video is for entertainment purposes only!!
The contents of a Tarot Reading are not legally binding. Any Decisions made, or Actions taken by you as a result of your Tarot Reading are your sole Responsibility and have not been forced upon you.
tarot divination generalreading empath healer pagan spirituality oracle intuitive spiritguides moonmothgoddess lightworker psychic psychicreading lovereading divinefeminine divinemasculine twinflame soulmate divine starseed lightworker Enlightenment gemini pisces cancer scorpio libra aquarius aries leo sagitarius taurus virgo capricorn tarotscope horoscope lawofattraction loa manifestation higherself

💫🔮 How Do They See You? Pick A Card Tarot Reading 🌟  How Do People Perceive You?

Another vs Other vs Others – English Grammar Lesson


What is the difference between another, other and others?
In this English lesson we learn the difference between these words.
First we look at the meaning of ANOTHER with example sentences. This includes:
Another + singular nouns
Another as a pronoun
Another + number + plural nouns
Next we look at the meaning of OTHER with example sentences. This includes:
Other + plural nouns
Finally we look at the meaning of OTHERS with example sentences. This includes:
Others as a pronoun or noun
Others and The others (referring to people)
We then give a quick summary of the difference between another, other and others with similar sentences highlighting this difference.
See our complete English grammar lesson here:
https://www.woodwardenglish.com/lesson/anotherotherothers/
EnglishGrammar AnotherOtherOthers LearnEnglish
💚💚💚 How to support WOODWARD ENGLISH 💚💚💚
📗 ENGLISH LANGUAGE RESOURCES 📗
🌿 https://www.woodwardenglish.com/shop/
English Resources for Teachers and Parents. (PDF and PPT Ideal for ESOL students or homeschool). These PDFs are also great for those studying English alone.
⭐ LIVE 1ON1 ENGLISH LESSONS ⭐
🌿 https://go.italki.com/woodward (affiliate)
Get $10 USD in italki credits after booking your first language lesson.
The most EFFICIENT way to reach English fluency!
Customized 1on1 lessons with professionally qualified teachers that cater to students’ learning needs and interests.
Speaking with humans is the best way to learn English.
🎥 JOIN Woodward English on YouTube 🎥
🌿 https://www.youtube.com/user/WoodwardEnglish/join
Exclusive videos only for members.
Exclusive members only posts in our YT community tab
Exclusive Discord channel.
Loyalty badges next to your name in comments and live chat
Custom emoji to use in live chat
📗 BOOKS I RECOMMEND 📗
🌿 Practical English Usage – Michael Swan https://amzn.to/3lG2AMU
🌿 English Grammar in Use – Raymond Murphy https://amzn.to/2YOrjoX
🌿 Official Cambridge Guide to IELTS https://amzn.to/3lG489i
🌿 The Practice of English Language Teaching – Jeremy Harmer https://amzn.to/2YSsYub
🌿 Oxford Advanced Learner’s Dictionary https://amzn.to/3mOKN5f
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases at no extra cost to you.
Each purchase of the above helps me to continue creating more free English language resources on YouTube and the Woodward English websites.

💚💚💚 Do you like WOODWARD ENGLISH and want to learn more? 💚💚💚
Here are the next steps to improving your English:
1) SUBSCRIBE to the WOODWARD ENGLISH channel so you know when I create new videos to help you improve your English.
🌿 https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=WoodwardEnglish
Make sure you click the notification bell so you know immediately when I upload a new English lesson.
2) See our FREE ENGLISH LESSONS and language learning articles:
🌿 https://www.grammar.cl (Grammar lessons)
🌿 https://www.vocabulary.cl (Vocabulary lessons)
🌿 https://www.woodwardenglish.com (Free English courses)
3) LET’S CONNECT!
🌿 https://twitter.com/WoodwardEnglish
🌿 https://www.facebook.com/WoodwardEnglish/
🌿 https://www.instagram.com/woodwardenglish/
🌿 https://www.pinterest.com/woodwardenglish/
✉️ Send us a postcard from your country ✉️
Rob Woodward
P.O. Box 38438
Howick
Auckland 2145
New Zealand
NOTE: Our English lessons and English language resources are for people over the age of 13.
Have an awesome day!
Rob Woodward

Another vs Other vs Others - English Grammar Lesson

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ others คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.