Home » [NEW] A-Z รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ present continuous (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง) | โครงสร้าง present continuous tense คือ – NATAVIGUIDES

[NEW] A-Z รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ present continuous (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง) | โครงสร้าง present continuous tense คือ – NATAVIGUIDES

โครงสร้าง present continuous tense คือ: คุณกำลังดูกระทู้

Present Continuous เป็น Tense ปัจจุบันกำลังทำซึ่งมีการใช้ และโครงสร้างอย่างไร แถมยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดทั้งหมดจะมีในบทความนี้ อย่าพลาดถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฏษอย่างคล่องนะคะ

Table of Contents

Present continuous tense คืออะไร??

หากต้องการจะบอกว่า เรากำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ ในภาษาอังกฤษจะต้องใช้รูปประโยค Present Continuous Tense เป็นเท็นส์ที่ใช้บอกการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นเท็นส์ที่ค้อยข้างใช้บ่อย ใช้เพื่อการวางแผนในอนาคต

โครงสร้าง present continuous tense
S + IS, AM, ARE + V ING
ประธาน + IS, AM, ARE + กริยาเติม ING

– โครงสร้างประโยคบอกเล่า: S + is/am/are + V.ing ยกตัวอย่างเช่น She is reading a newpaper
– โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: S + is/am/are + not +V.ing ยกตัวอย่างเช่น She is not reading a newpaper
– โครงสร้างประโยคคำถาม: is/am/are + S + V.ing ยกตัวอย่างเช่น Is she reading a newpaper

IameatingHe, She, It, A catiseatingYou, We, They, Catsareeating
Present continuous ไม่ยากอย่างที่คิดเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฏษ present continuous

หลักการใช้ Present continuous tense ฉบับเข้าใจง่าย

ถ้าเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฏษแต่ไม่มีแนวทางการเรียนให้ชัด ก็คงรู้สึกเหนื่อยและเบื่อง่าย เพราะเห็นข้อมูลไหนก็สำคัญ ไม่รู้ควรเรียนอันไหนก่อน อันไหนหลัง อันไหนสำคุญที่ไม่ควรพลาด สำหรับการเรียน tense ในภาษาอังกฏษก็เช่นกัน คุณอาจจะรู้สึกยากไป ยากเพื่อจดจำและยากในการใช้งาน ดังนั้นอย่าพลาดกับหลักการใช้ Present continuous tense ฉบับเข้าใจง่าย ดังนี้ เป็น tense ที่สำคัญ ใช้งานบ่อยมาก มักจะใช้ในการบอกเล่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีลักษณะการใช้ดังนี้

1. ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์หรือการกระทำในปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และยังไม่จบลง

โดยอาจพบคำบอกเวลา (เช่น now, at the moment, right now เป็นต้น ตัวอย่างการใช้เช่น

 • I am studying at Chulalongkorn university. แปลว่า ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • I am working as an engineer. แปลว่า ผมทำงานเป็นวิศวกร
 • She is running in the park. แปลว่า  เธอกำลังวิ่งอยู่ในสวน
 • Palm is trying to lose weight now. แปลว่า ปาล์มกำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้

2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเป็นกระแสหรือเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น เช่น   

 • These day, most people are favoring healthy food . แปลว่า ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่กำลังนิยมอาหารเพื่อสุขภาพ
 • She is looking for a job. แปลว่า เธอกำลังมองหางาน

3. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการเตรียมและวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนแล้ว

และมักพบคำบอกเวลา เช่น tonight, this evening, tomorrow, next week เป็นต้น ตัวอย่างการใช้เช่น

 • I am meeting my parent tonight. แปลว่ ฉันจะพบกับพ่อแม่ในคืนนี้
 • Cherprang and Pun are going on holiday next week. แปลว่ เฌอปรางและปัญจะไปพักร้อนสัปดาห์หน้า
 • They are visiting France next weekend. แปลว่า พวกเขากำลังจะไปเที่ยวฝรั่งเศสในสุดสัปดาห์หน้า

4. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยจนเกินไป ทำให้ซ้ำซากและน่าเบื่อ ตัวอย่างเช่น

 • Suwich is constantly talking. I wish he would shut up. แปลว่า สุวิชพูดไม่หยุดเลย ฉันหวังว่าเขาจะหยุดพูดเสียที
 • I don’t like gangster near my house because they are always making noisy. แปลว่า ฉันไม่ชอบกลุ่มอันธพาลใกล้บ้านของฉัน เพราะพวกเขามักจะทำเสียงดังเสมอ
 • He is always coming late. แปลว่า เธอสายตลอดเลย
 • My mother is constantly complaining. แปลว่า แม่ฉันนี่บ่นได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย

เรียน present continuous ฉบับเข้าใจง่าย

รูปประโยคของ Present Continuous Tense

คำกริยาใน present continuous tense จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนเสมอ ได้แก่ – คำกริยา to be + V-ing (present participle)

ประโยคบอกเล่าประธาน+ to be+ กริยา + ingSheistalking.ประโยคปฏิเสธประธาน+ to be + not+ กริยา + ingSheis not (isn’t)talkingประโยคคำถามto be+ ประธาน+ กริยา + ingIsshetalking?

ประโยคบอกเล่า present continuous tense:

ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + is, am, are + กริยา เติม ing
He is swimming. เขากำลังว่ายน้ำ
She is riding a bike. หล่อนกำลังขี่จักรยาน
It is raining. มันกำลังฝนตก
We are watching TV. พวกเรากำลังดูทีวี
They are cutting trees. พวกเขากำลังตัดต้นไม้
Cats are drinking water. แมวกำลังดื่มน้ำ

โครงสร้าง: 
– I + am + singing
– He, She, It, a cat + is + sunbathing
– You, We, They, Dogs + are + running

ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง - รูปแบบเชิงลบ (negative form)

ประโยคปฏิเสธ present continuous tense:

โครงสร้างปฏิเสธคล้ายประโยคบอกเล่า เพียงแค่เอาคำว่า not มาวางหลัง is, am, are
– He isn’t swimming. เขาไม่ได้กำลังว่ายน้ำ
– She is not riding a bike. หล่อนไม่ได้กำลังขี่จักรยาน
– It’s not raining. มันไม่ได้กำลังฝนตก
– A cat is not eating a fish. แมวไม่ได้กำลังกินปลา
– You are not listening to the radio. คุณไม่ได้กำลังฟังวิทยุ
– We aren’t watching TV. พวกเราไม่ได้กำลังดูทีวี
– They’re not cutting trees. พวกเขาไม่ได้กำลังตัดต้นไม้
– Cats are not drinking water. แมวไม่ได้กำลังดื่มน้ำ

See also  Active Voice and Passive Voice - Learn English Grammar | passive voice | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

โครงสร้าง: 
– I + am + not + singing
– He, She, It, a cat + not + sunbathing
– You, We, They, Cats + are + not + running

ประโยคคำถาม present continuous tense Yes / No Question:

การทำประโยคคำถามง่ายๆเอง เพียงแค่เอาคำว่า Is, Am, Are มาวางไว้หน้าประโยค
– Am I singing? ผมกำลังร้องเพลงใช่ไหม
– Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่  / ไม่ใช่
– Is she riding a bike? หล่อนกำลังขี่จักรยานใช่ไหม
– Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ / ไม่ใช่

โครงสร้าง:
– Am + I + singing?
– Is + He, she, it, a cat + sunbathing?
– Are + You, We, They, Cats + running?

ประโยคที่เป็น present continuous tense ส่วนใหญ่จะมีคำว่า

* now
* right now
* at the moment
* at present
* at + เวลาละเอียด  (เช่น at 12 o’lock)

ตัวอย่างเช่น:
– I am not listening to music at the moment. แปลว่า ฉันไม่ได้ฟังเพลงในขณะนี้
– It is raining now.  แปลว่า ตอนนี้ฝนกำลังตก

หรือคำว่า:
* Look
* Listen
* Keep silent! 

ตัวอย่างเช่น:
– Look! The train is coming. แปลว่า ดู! รถไฟกำลังจะมา
– Listen! Someone is crying.  แปลว่า ฟัง! ใครบางคนกำลังร้องไห้
– Keep silent! The baby is sleeping  แปลว่า เงียบ ๆ หน่อย! เด็กน้อยกำลังนอนหลับ

คำกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน Present Continuous Tense

คำกริยาบางตัวไม่สามารถนำมาใช้ในรูปประโยค Present Continuous Tense ได้ ดังนี้

1. กริยาที่แสดงถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น see, hear, feel, taste, smell เป็นต้น
2. กริยาที่แสดงความรู้สึก นึกคิด เช่น believe, know, understand,  forget, remember, recognize, fear เป็นต้น
3. กริยาที่แสดงความชอบและไม่ชอบ เช่น love, like, hate, dislike, desire เป็นต้น
4. กริยาที่แสดงความต้องการ เช่น want, wish, prefer เป็นต้น

รายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

คำกริยา ความหมายภาษาไทยWant /wont/อยากLike /laik/ชอบLove /lav/รักNeed /niːd/ต้องการPrefer /priˈfəː/เสนอBelieve /biˈliːv/เชื่อContain /kənˈtein/บรรจุTaste /teist/รสชาติSuppose /səˈpəuz/สมมติRemember /riˈmembə/เรเมมเบ้Realize /ˈriəlaiz/ตระหนักUnderstand /andəˈstӕnd/เข้าใจDepend /diˈpend/ขึ้นอยู่กับSeem /siːm/ดูเหมือนKnow  /nəu/ทราบBelong /biˈloŋ/เป็นของHope /həup/หวังForget /fəˈɡet/ลืมHate /heit/เกลียดWish /wiʃ/ประสงค์Mean /miːn/หมายความว่าLack /lӕk/ขาดAppear /əˈpiə/ปรากฏSound /saund/เสียง

หลักการเติม ing ท้ายคำกริยาโดยทั่วไป

หลักการเติม ing ท้ายคำกริยาโดยทั่วไปสามารถเติม ing ได้เลย แต่มีข้อยกเว้นบางกรณี ดังนี้

1. คำกริยานั้นมีสระเสียงสั้นเป็น a, e, i, o, u อยู่หน้าพยัญชนะท้าย หรือคำกริยานั้น ๆ มีตัวสะกดเพียงตัวเดียว ก่อนเติม ing ให้เพิ่มตัวสะกดของคำนั้นซ้ำอีกตัวหนึ่งแล้วจึงเติม ing เช่น
* sit   —>   sitting
* cut   —>   cutting
* get   —>   getting
* shop   —>   shopping

2. คำกริยานั้นลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing เช่น
* come   —>   coming
* drive   —>   driving
* make   —>   making
* ride   —>   riding
* smoke   —>   smoking

3. คำกริยาที่มีสระ 2 ตัว (A, E, I, O, U) ให้เติม ing ได้เลย เช่น
* cook   —>   cooking
* keep   —>   keeping
* read   —>   reading

4. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วจึงเติม ing เช่น
* die   —>   dying
* lie   —>   lying

5. คำกริยาที่มีสองพยางค์ และออกเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์หลัง โดยพยางค์นั้นมีสระและตัวสะกดเพียงตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดของคำนั้นซ้ำอีกตัวหนึ่งแล้วจึงเติม ing เช่น
* begin   —>   beginning
* refer   —>   referring
* swim   —>   swimming

สรูปว่ายังไงบ้างคะคุณ present continuous เป็น Tense ที่ไม่ยากใชาไหมคะ หวังว่าบทความนี้จะมีผลประโยคดีๆ ต่อผู้เรียนที่กำลังมองหาหลักการณ์เรียนไวบากรณ์ภาษาอังกฏศ เฉพราะเรื่องของ present continuous Tense นะคะ เรียนวันละนิดเเต่ต้องเรียนอย่างสม่ำเสมอเเละเเบ่งเวลาเพื่อเรียนส่วนเนื้อหาที่สำคัญที่มักใช้งานบ่อย รับรองว่าในสักประมาณ สามถึงหกเดือนทำตามเเนวทางการเรียนนี้คุณจะเป็นผู้เรียนต่อไปที่สำเร็จ

[Update] ตัวอย่างประโยค present continuous tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถาม และปฏิเสธ | โครงสร้าง present continuous tense คือ – NATAVIGUIDES

25

SHARES

Facebook

Twitter

หลักการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ และคำถาม ก็คล้ายกับ Verb to be (is am are) เป๊ะเลย หากไดเรียนรู้เรื่องดังกล่าวมาแล้วก็จะเป็นเรื่องหมูๆเลยครับ

เปลี่ยนประโยค present continuous

ประโยคบอกเล่า

 • ประโยคบอกเล่าจะเป็นโครงสร้างธรรมดา คือ ประธาน + is, am, are + กริยา เติม ing

โครงสร้าง

I
am
singing
He, She, It, A cat
is
singing
You, We, They, Cats
are
singing

am singing. ผมกำลังร้องเพลง

He is swimming. เขากำลังว่ายน้ำ
She is riding a bike. หล่อนกำลังขี่จักรยาน
It is raining. มันกำลังฝนตก
A cat is eating a fish. แมวกำลังกินปลา

You are listening to the radio. คุณกำลังฟังวิทยุ
We are watching TV. พวกเรากำลังดูทีวี
They are cutting trees. พวกเขากำลังตัดต้นไม้
Cats are drinking water. แมวกำลังดื่มน้ำ

ประโยคบอกปฏิเสธ

 •  โครงสร้างปฏิเสธคล้ายประโยคบอกเล่า เพียงแค่เอาคำว่า not มาวางหลัง is, am, are
I
am
not
singing
He, She, It, A cat
is
not
singing
You, We, They, Cats
are
not
singing

I’m not singing. ผมไม่ได้กำลังร้องเพลง

He isn’t swimming. เขาไม่ได้กำลังว่ายน้ำ
She is not riding a bike. หล่อนไม่ได้กำลังขี่จักรยาน
It’s not raining. มันไม่ได้กำลังฝนตก
A cat is not eating a fish. แมวไม่ได้กำลังกินปลา

You are not listening to the radio. คุณไม่ได้กำลังฟังวิทยุ
We aren’t watching TV. พวกเราไม่ได้กำลังดูทีวี
They’re not cutting trees. พวกเขาไม่ได้กำลังตัดต้นไม้
Cats are not drinking water. แมวไม่ได้กำลังดื่มน้ำ

See also  [Update] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | เอ็ ม ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง - NATAVIGUIDES

ประโยคคำถาม  Yes / No Question

การทำประโยคคำถามง่ายๆเอง เพียงแค่เอาคำว่า Is, Am, Are มาวางไว้หน้าประโยคแค่นั้นเองและอย่าลืมเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะครับ

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

1. การถามในรูปแบบบอกเล่า

Am
I
singing
Is
he, she, it, a cat
singing
Are
you, we, they, cats
singing
 • Am I singing? ผมกำลังร้องเพลงใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Is he swimming? เขากำลังว่ายน้ำใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่  / ไม่ใช่
 • Is she riding a bike? หล่อนกำลังขี่จักรยานใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • Is it raining? มันกำลังฝนตกใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Is a cat eating a fish? แมวกำลังกินปลาใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่   / ไม่ใช่
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Are you listening to the radio? คุณกำลังฟังวิทยุใช่ไหม
  Yes, I am. / No, I’m not. ใช่  / ไม่ใช่
 • Are we watching TV? พวกเรากำลังดูทีวีใช่ไหม
  Yes, we are. / No, we aren’t. ใช่   / ไม่ใช่
 • Are they cutting trees? พวกเขากำลังตัดต้นไม้ใช่ไหม
  Yes, they are. / No, we aren’t. ใช่  / ไมใช่
 • Are cats drinking water? แมวกำลังดื่มน้ำใช่ไหม
  Yes, cats are./ No, cats aren’t.  ใช่ / ไม่ใช่
  Yes, they are./ No, they aren’t. ใช่ / ไม่ใช่

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

 • รูปแบบเต็ม
Am
I
not
singing
Is
he, she, it, a cat
not
singing
Are
you, we, they, cats
not
singing
 • รูปแบบย่อ
Am
I
not
singing
Isn’t
he, she, it, a cat
singing
Aren’t
you, we, they, cats
singing
 • Am I not singing? ผมไม่ได้กำลังร้องเพลงใช่ไหม
  Yes, you are. /No, you aren’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Isn’t he swimming? เขาไม่ได้กำลังว่ายน้ำใช่ไหม
  Yes, he is. / No, he isn’t.  ใช่  / ไม่ใช่
 • Is she not riding a bike? หล่อนไม่ได้กำลังขี่จักรยานใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่ / ไม่ใช่
 • Isn’t  it raining? มันไม่ได้กำลังฝนตกใช่ไหม
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Is a cat not eating a fish? แมวไม่ได้กำลังกินปลาใช่ไหม
  Yes, a cat is. / No, a cat isn’t. ใช่   / ไม่ใช่
  Yes, it is. / No, it isn’t. ใช่  / ไม่ใช่
 • Are you not listening to the radio? คุณไม่ได้กำลังฟังวิทยุใช่ไหม
  Yes, I am. / No, I’m not. ใช่  / ไม่ใช่
 • Aren’t we watching TV? พวกเราไม่ได้กำลังดูทีวีใช่ไหม
  Yes, we are. / No, we aren’t. ใช่   / ไม่ใช่
 • Are they not cutting trees? พวกเขาไม่ได้กำลังตัดต้นไม้ใช่ไหม
  Yes, they are. / No, we aren’t. ใช่  / ไมใช่
 • Aren’t cats drinking water? แมวไม่ได้กำลังดื่มน้ำใช่ไหม
  Yes, cats are./ No, cats aren’t.  ใช่ / ไม่ใช่
  Yes, they are./ No, they aren’t. ใช่ / ไม่ใช่

ประโยคคำถาม Wh- Question

ให้เอาคำเหล่านี้ (Who, What, Where, When, Why, How) นำหน้าประโยค ตามด้วย  is, am, are

Who is sitting on my chair? ใครกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ของฉัน

Jane is. เจน

What am I eating? ฉันกำลังกินอะไร
You is eating rice. คุณกำลังกินข้าว

Where is she sleeping? หล่อนกำลังนอนที่ไหน
She’s sleeping in the bedroom. หล่อนกำลังนอนในห้องนอน

When are they going to London. พวกเขากำลังจะไปลอนดอนเมื่อไหร่
They are going to London next month. พวกเขากำลังจะไปลอนดอนเดือนหน้า

Why is that boy crying? เด็กชายคนนั้นร้องไห้ทำไม
He wants a toy. เขาอยากได้ของเล่น

How fast are you running? คุณกำลังวิ่งเร็วแค่ไหน
About 30 miles per hour. ประมาณ 30 ไมล์ต่อชั่วโมง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 214

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


หลักการใช้ past perfect continuous tense เข้าใจง่ายสุดๆ


ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามครูมา สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟรีเพิ่มเติมกับครูพิมได้ทาง:
🍇Instagram : ค้นหาคำว่า pim_pimolwan :เรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปจากวิดีโอและรูปภาพ ที่ใช้บ่อยและนำไปใช้พูดได้ทันที พร้อมฝึกออกเสียง ครูพิมเขียนคำอ่านให้ด้วยค่ะ เพื่อง่ายต่อการออกเสียง
🍊Twitter: ค้นหาคำว่า \”ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิม\” :เรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปจากรูปภาพ ที่ใช้บ่อยและนำไปใช้พูดได้ทันที
🍄 Youtube:ช่อง \”ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิม\” : วิดีโอการสอนที่ละเอียด เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายสุดๆ พร้อมมีคำอ่านและภาพประกอบค่ะ
🌽Facebook: ชื่อว่า \”LearningTree\” : ชมการสอนถ่ายทอดสดกับครูพิมฟรีพร้อมรับข่าวสารและโปรโมชั่นส่วนลดคอร์สเรียน
🍎Line: แอ้ดมาได้ที่เบอร์ 0954855364 : สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนและโปรโมชั่นส่วนลดคอร์สเรียน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หลักการใช้ past perfect continuous tense เข้าใจง่ายสุดๆ

หลักการใช้ Past Perfect Tense ง่ายสุดๆ


ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามครูมา สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟรีเพิ่มเติมกับครูพิมได้ทาง:
🍇Instagram : ค้นหาคำว่า pim_pimolwan :เรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปจากวิดีโอและรูปภาพ ที่ใช้บ่อยและนำไปใช้พูดได้ทันที พร้อมฝึกออกเสียง ครูพิมเขียนคำอ่านให้ด้วยค่ะ เพื่อง่ายต่อการออกเสียง
🍊Twitter: ค้นหาคำว่า \”ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิม\” :เรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปจากรูปภาพ ที่ใช้บ่อยและนำไปใช้พูดได้ทันที
🍄 Youtube:ช่อง \”ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิม\” : วิดีโอการสอนที่ละเอียด เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายสุดๆ พร้อมมีคำอ่านและภาพประกอบค่ะ
🌽Facebook: ชื่อว่า \”LearningTree\” : ชมการสอนถ่ายทอดสดกับครูพิมฟรีพร้อมรับข่าวสารและโปรโมชั่นส่วนลดคอร์สเรียน
🍎Line: แอ้ดมาได้ที่เบอร์ 0954855364 : สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนและโปรโมชั่นส่วนลดคอร์สเรียน

หลักการใช้ Past Perfect Tense ง่ายสุดๆ

Past simple VS Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง | Eng ลั่น [by We Mahidol]


See also  เที่ยวบาร์เซโลน่า สเปน มากกว่าเที่ยว 【OFFICIAL】 | บาร์เซโลน่า สเปน

Past simple กับ Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง?
หลายคนมักสับสนกับ 2 tense นี้
Past simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น I studied for exams.
Past Continuous ใช้เฉพาะเจาะจงเวลา เน้นความต่อเนื่องของเหตุหารณ์ เช่น I was studying for exams.
วันนี้พี่คะน้า รุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะมาสรุปความแตกต่างให้ทุกคนฟังแบบเข้าใจง่าย ไปดูกัน
WeMahidol Mahido Engลั่น PastSimple PastContinuous
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

Past simple VS Past continuous ใช้กับอดีตทั้งคู่ แต่ใช้ต่างกันยังไง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

ติว TOEIC : Present Perfect สอบบ่อยสุด! ทำยังไงให้รอด⁉


จำไม่เคยได้ ❌ โครงสร้าง Present Perfect 🔥
ออกสอบบ่อยสุด!! ทำยังไงให้รอด⁉ คลิปนี้มีคำตอบ
.
แจกกลอน ไปท่องจำ แต่งอย่างดี!‼
จำโคตรง่าย ท่องครั้งเดียวก็จำได้ ใช้ได้จริงในห้องสอบ
ไม่อยากตกม้าตาย รีบกดแชร์ ⚠ ครูดิวเตือนแล้วนะคะ
‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍
อ่อนแกรมม่า!🚫 ถ้ายังไม่มั่นใจว่า TOEIC จะรอด
ต้องเริ่มติวได้แล้ว!!
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍
อยากได้คะแนนสูงๆ✨ให้ครูดิวติวให้ชัวร์ ตั้งแต่ตอนนี้!!
การันตีผล 750+ ไปสอบแล้วไม่ถึง ยินดีให้เรียนซ้ำฟรี!
‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍
📍สนใจสมัครคอร์ส 💬
📍สอบถามรายละเอียดคอร์สกับแอดมิน ได้ทาง
📍Inbox : m.me/TOEICKruDew
📍ทดลองเรียนฟรี : www.opendurian.com/toeic_krudew
📍Add Line : https://lin.ee/nrn6h06
📍IG\u0026TikTok : @krudewtoeic
‍‍ ‍‍ ‍‍
toeic krudewtoeic ติวtoeic grammar english

ติว TOEIC : Present Perfect สอบบ่อยสุด! ทำยังไงให้รอด⁉

The Present Perfect vs The Present Perfect Continuous | ALL differences


I have lived or I have been living? THIS video will give you the answers! Download PDF \u0026 QUIZ here: http://bit.ly/EWLPDF27 Sign up to the Lingoda Language Sprint: http://bit.ly/Lucy_LingodaTheSprint (Use code CHANGE50 for €10/$12 off!) Click the link to check the dates! Hurry! The Super Sprint has already unexpectedly sold out!
Ad Thank you to Lingoda for sponsoring this video.
Thank you to Seonaid and her wonderful website https://www.perfectenglishgrammar.com/​ I’ve used her website to plan my lessons for years! It’s the best of the best when it comes to grammar explanations and exercises.
DO YOU WANT TO RECEIVE EMAILS FROM LUCY? Sign up here: https://bit.ly/EmailsFromLucy
Don’t forget to turn on subtitles if you need them! This is how I generate my subtitles (you can get a $10 subtitle coupon too): https://www.rev.com/blog/coupon/?ref=lucy (affiliate)
Visit my website for free PDFs and an interactive pronunciation tool! https://englishwithlucy.co.uk​
MY SOCIAL MEDIA:
Personal Channel: http://bit.ly/LucyBella​​​ (I post subtitled vlogs of my life in the English countryside! Perfect for listening practice!)
Instagram: @Lucy http://bit.ly/lucyinsta​​​​​​​​​​
My British English Pronunciation Course is now LIVE: https://englishwithlucy.co.uk/pronunciationcourse (use code YOUTUBE10 for a 10% discount!)
Do you want to improve your pronunciation? I have launched my British English (Modern RP) pronunciation course! I’ll train you to read phonetic transcriptions, and produce each sound that comprises modern received pronunciation. I’ll also teach you how to implement the correct use of intonation, stress, rhythm, connected speech, and much more. We’ll compare similar sounds, and look at tricky topics like the glottal stop and the dark L.
Technically, I need to mark this as an AD even though it is my own company so AD 🙂
Want to get a copy of my English Vocabulary Planners? Click here: https://shop.englishwithlucy.co.uk The best offer is the 4book bundle where you get 4 planners for the price of 3. This product is very limited don’t miss out. The English Plan will be shipped from early August, from me here in England to you across the world! We ship internationally!
Watch my explainer video here: https://bit.ly/TheEnglishPlanVideo
Practice speaking: Earn $10 free italki credit: https://go.italki.com/englishwithlucy… (ad affiliate)
Improve listening! Free Audible audiobook: https://goo.gl/LshaPp
If you like my lessons, and would like to support me, you can buy me a coffee here: https://kofi.com/englishwithlucy
FREE £26 Airbnb credit: https://www.airbnb.co.uk/c/lcondesa (ad affiliate)
Email for business enquiries ONLY: business@englishwithlucy.co.uk
Edited by La Ferpection: https://www.laferpection.com/​

The Present Perfect vs The Present Perfect Continuous | ALL differences

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โครงสร้าง present continuous tense คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.