Home » [NEW] 78 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ คิดบวก ให้กำลังใจ(Don’t grieve. อย่าเสียใจ) Ep.46 – siamzoneza วาไรตี้ | แพ้ทาง ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] 78 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ คิดบวก ให้กำลังใจ(Don’t grieve. อย่าเสียใจ) Ep.46 – siamzoneza วาไรตี้ | แพ้ทาง ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

แพ้ทาง ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Missing you is the heartache, that never goes away.
การคิดถึงคุณ คือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหายไป

My thoughts are free to go anywhere.
ความคิดของฉันมีอิสระที่จะไปได้ทุกที่

You just need a framework and a dream.
คุณแค่ต้องมีกรอบและความฝัน

When it comes to success, there are no shortcuts. -Bo Bennett
เมื่อพูดถึงความสำเร็จ ย่อมไม่มีทางลัด

No one succeeds without effort.
ไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยปราศจากความพยายาม

The secret of success is constancy to purpose. -Benjamin Disraeli
เคล็ดลับของความสำเร็จคือความแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย

Love of what you are doing or learning to do.
จงรักในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเรียนรู้ที่จะทำ

Love is like war: easy to begin but very hard to stop. -HL Mencken
ความรักก็เหมือนสงคราม เริ่มง่ายแต่หยุดยากมาก

In the end, the love you take is equal to the love you make. -Paul McCartney
ในที่สุดความรักที่คุณมีก็เท่ากับความรักที่คุณทำ

If you want to be loved, be lovable. -Ovid
ถ้าคุณอยากเป็นที่รักจงน่ารัก

Everything has beauty, but not everyone sees it. -Confucius
ทุกสิ่งมีความสวยงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น

Mistakes are proof that you’re trying.
ความผิดพลาดเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณกำลังพยายาม

I know I made a lot of mistakes, but they, in turn, were my life lessons.
ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดมากมาย แต่มันก็เป็นบทเรียนชีวิตของฉัน

You go through it on your own.
คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยตัวคุณเอง

Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost. -Erol Ozan
เส้นทางที่สวยงามบางเส้นทาง ไม่สามารถค้นพบได้หากไม่หลงทาง

A dream is what makes people love life even when it is painful. -Theodore Zeldin
ความฝัน คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนรักชีวิตแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตาม

Don’t grieve.
อย่าเสียใจ

Life is about accepting the challenges.
ชีวิตคือการยอมรับความท้าทาย

Nothing valuable ever comes easy.
ไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าแล้วได้มาง่ายๆ

Painful challenges are the best gifts life sends to us to keep us growing.
ความท้าทายที่เจ็บปวด คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ชีวิตส่งมาให้เรา เพื่อให้เราเติบโตต่อไป

Take care of yourself.
จงดูแลตัวเอง

Be positive and hold on!
จงคิดบวกและยึดมั่น!

Trust yourself, but don’t overestimate your abilities.
เชื่อใจตัวเอง แต่อย่าประเมินความสามารถของคุณมากเกินไป

Even though I was surrounded by many, I felt totally alone.
แม้ว่าฉันจะถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมาย แต่ฉันก็รู้สึกโดดเดี่ยว

Do we really need to share every movement and incident?
เราจำเป็นต้องแบ่งปันความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ทุกอย่างจริงหรือ?

A friend should be someone who promises to never leave, no matter what.
เพื่อนควรเป็นคนที่สัญญาว่าจะไม่จากไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

In the end, it is your life!
สุดท้ายแล้ว มันก็คือชีวิตของคุณ!

Am I really loved by someone?
ฉันเป็นที่รักของใครบางคนหรือเปล่า?

You to search for the truth yourself.
คุณต้องค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเอง

Do we need that many friends?
เราต้องการเพื่อนมากมายขนาดนั้นเลยเหรอ?

I have never been hurt by what I have not said. -Calvin Coolidge
ฉันไม่เคยเจ็บปวดกับสิ่งที่ฉันไม่ได้พูด

I lied because I don’t want you to know how much it hurts me.
ที่ฉันโกหก เพราะไม่อยากให้คุณรู้ว่าฉันเจ็บแค่ไหน

Sometimes it’s better to be alone.Because nobody can hurt you.
บางครั้งการอยู่คนเดียวก็ดีกว่า ไม่มีใครทำร้ายคุณได้

My biggest mistake is thinking that people care for me as much as I do for them.
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือ การคิดว่าคนอื่นดูแลฉันมากพอกับที่ฉันทำเพื่อพวกเขา

Our heart doesn’t always love the right people at the right time.
หัวใจของเราไม่ได้รักคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเสมอไป

Don’t waste your time on revenge.Those who hurt you will eventually face their own karma.
อย่าเสียเวลาไปกับการแก้แค้น ในที่สุดผู้ที่ทำร้ายคุณจะต้องเผชิญกับผลกรรมของพวกเขาเอง

You will never know the power of yourself until someone hurts you badly.
คุณจะไม่รู้จักพลังของตัวเองจนกว่าจะมีคนมาทำร้ายคุณอย่างรุนแรง

If you can’t help them, at least don’t hurt them.
ถ้าคุณช่วยพวกเขาไม่ได้ อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขา

If you love large, you’ve got to hurt large.
ถ้าคุณรักมากคุณต้องเจ็บตัวมาก

Forget your past and forgive yourself.
ลืมอดีตของคุณและให้อภัยตัวเอง

I’ll find strength in pain.
ฉันจะพบความเข้มแข็งในความเจ็บปวด

Learn as if you were to live forever.
จงเรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป

If you cannot do great things, do small things in a great way. -Napoleon Hill
ถ้าคุณไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จงทำสิ่งเล็ก ๆ ให้ดี

See also  [Update] คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย F | อุปถัมภ์ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Some people dream of success while others wake up and work.
บางคนฝันถึงความสำเร็จ ในขณะที่บางคนตื่นขึ้นมาและทำงาน

Life is so damn short.
ชีวิตช่างแสนสั้น

Happiness never decreases by being shared.
ความสุขไม่เคยลดลงจากการแบ่งปัน

We must not be too concerned with others.
เราต้องไม่กังวลกับคนอื่นมากเกินไป

Don’t underestimate the value of doing nothing.
อย่าประเมินคุณค่าของการไม่ทำอะไรต่ำไป

If you lose faith, you lose all. -Eleanor Roosevelt
ถ้าคุณหมดศรัทธาคุณก็สูญเสียทั้งหมด

Real change is difficult at the beginning.
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเป็นเรื่องยากในช่วงเริ่มต้น

Forgiveness begins with taking care of my own hurt.
การให้อภัยเริ่มต้นด้วยการดูแลความเจ็บปวดของตัวเอง

There are beautiful days ahead.
มีวันที่สวยงามรออยู่ข้างหน้า

I will listen to my sadness with patience and love.
ฉันจะรับฟังความเศร้าของฉัน ด้วยความอดทนและความรัก

I will seek help when I cannot help myself.
ฉันจะขอความช่วยเหลือ เมื่อฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

My path is unique and I will walk it with pride.
เส้นทางของฉันไม่เหมือนใครและฉันจะเดินไปด้วยความภาคภูมิใจ

With each day, I will take smaller steps toward my joy.
ในแต่ละวันฉันจะก้าวไปสู่ความสุขของฉัน

I build a space of calm and clarity all around me.
ฉันสร้างพื้นที่แห่งความสงบและความชัดเจนรอบตัวฉัน

We find less time to do the things we enjoy because of the things we have to do.
เราพบว่ามีเวลาน้อยลงในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราชอบ เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องทำ

In today’s hectic world, it is becoming harder and harder to calm the mind.
ในโลกที่วุ่นวายทุกวันนี้ การทำจิตใจให้สงบนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ

We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have. -Frederick Keonig
เรามักจะลืมไปว่า ความสุขไม่ได้มาจากการได้รับบางสิ่งที่เราไม่มี แต่เป็นการรับรู้และชื่นชมในสิ่งที่เรามีมากกว่า

We can’t control the world.
เราควบคุมโลกไม่ได้

People should find happiness in the little things, like family. -Amanda Bynes
คนเราควรพบความสุขในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นครอบครัว

After all, life’s better when we’re happy.
ท้ายที่สุดชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเรามีความสุข

The pursuit of happiness is real.
การแสวงหาความสุขนั้นมีอยู่จริง

We may encounter many defeats but we must not be defeated.
เราอาจพบกับความพ่ายแพ้มากมาย แต่เราต้องไม่พ่ายแพ้

Nobody can go back and start a new beginning.
ไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้

Always do your best.
จงทำให้ดีที่สุดเสมอ

We must first believe that we can.
อันดับแรกเราต้องเชื่อว่าเราทำได้

Set your goals high, and don’t stop till you get there.
ตั้งเป้าหมายให้สูงและอย่าหยุดจนกว่าคุณจะไปถึงจุดนั้น

You just can’t beat the person who never gives up.
คุณไม่สามารถเอาชนะคนที่ไม่เคยยอมแพ้ได้

There’s a reason for everything.
ทุกอย่างมีเหตุผลของมัน

Just breathe and have faith that everything will work out for the best.
แค่หายใจและมีศรัทธาว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุด

Whatever you are feeling, love yourself for feeling it.
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบไหน ก็จงรักตัวเองให้ได้

If you don’t love yourself, nobody else is going to love you.
ถ้าคุณไม่รักตัวเอง ก็จะไม่มีใครรักคุณ

The more you love yourself, the less nonsense you’ll tolerate.
ยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่ คุณก็จะยอมทำเรื่องไร้สาระน้อยลงเท่านั้น

Loving yourself isn’t vanity.
การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องไร้สาระ

Love yourself first, because that’s who you’ll be spending the rest of your life with.
รักตัวเองก่อน เพราะนั่นคือคนที่คุณจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วย

You’re always with yourself.
คุณอยู่กับตัวเองตลอดเวลา

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

41 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทยสั้น ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คําคมชีวิตคิดบวก

38 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระสั้น ๆ

27 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก

Table of Contents

[NEW] 35 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิด | แพ้ทาง ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี พร้อมคำแปล

กำลังใจดี ๆ บางทีเราก็ได้มาจากข้อความสั้น ๆ เนี่ยแหละ มาอ่านคำคมดี ๆ กันดีกว่า รวม 35 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ พร้อมคำแปล แคปชั่นสร้างแรงบันดาล อ่านแล้วให้ข้อคิด ได้รับพลังบวก อ่านเองก็ฟีลกู๊ด ส่งให้เพื่อนก็ดี หรือจะโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ไอจี ก็มีคนไลก์รัว ๆ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

People can’t love and appreciate others, If they cannot love and appreciate themselves.

คนเราไม่สามารถรักและเห็นคุณค่าของใครได้ ถ้าเรายังไม่รักและเห็นคุณค่าของตัวเอง

You get what you work for, not what you wish for.

เธอจะได้ในสิ่งที่เธอลงมือทำ ไม่ใช่สิ่งที่เฝ้าร้องขอ

Don’t let people decide who you are.

อย่าให้คนอื่นมาตัดสินว่าเราเป็นคนยังไง

Do it from love not for love.

จงทำมันขึ้นมาจากความรัก ไม่ใช่เพื่อความรัก

Your future need you. You pass doesn’t.

อนาคตต้องการคุณ แต่อดีตไม่

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

Your only limit is your mind.

ขีดจำกัดอย่างเดียวก็คือความคิดของเธอเองนั่นแหละ

Great things never come from comfort zones.

สิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่เคยเกิดขึ้นมาจากคอมฟอร์ทโซน

The only way to do great work is to love what you do.

วิธีที่จะทำงานได้ดี ก็คือรักในสิ่งที่ทำ

Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path.

พายุทุกลูกไม่ได้เข้ามาเพื่อขัดขวางเส้นทางชีวิตของเธออย่างเดียว บางลูกก็เข้ามาเพื่อเคลียร์ทางเดินชีวิตเหมือนกัน

A good idea becomes a great idea when you let it out.

ไอเดียที่ดีจะกลายเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยม ถ้าเธอพูดมันออกมา

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

Make it happen. Shock everyone.

ทำมันสิ เอาให้ทุกคนหน้าหงายไปเลย

Be yourself no matter whatever they say.

จงเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าใครจะพูดว่ายังไง

Good things can come from unexpected places.

สิ่งดี ๆ บางครั้งก็มาจากที่ที่เราคาดไม่ถึง

Don’t stop when you are tired stop when you are done.

อย่าเพิ่งหยุดตอนที่เธอเหนื่อย ให้หยุดตอนที่เธอทำมันเสร็จแล้ว

Your future is created by what you do today not tomorrow.

อนาคตของเธอขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำในวันนี้ ไม่ใช่วันพรุ่งนี้

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

Sometimes silence is a really good answer.

บางครั้งความเงียบก็คือคำตอบที่ดีที่สุด

Take the risk or lose the chance.

จะยอมรับความเสี่ยงนั้น หรือจะเสียโอกาส

What’s coming is better than what is gone.

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้ว

Expect nothing, appreciate everything.

จงอย่าคาดหวังอะไร แต่ให้ยินดีกับทุก ๆ สิ่ง

You only fail when you stop trying.

เธอจะทำมันไม่สำเร็จก็ต่อเมื่อเธอหยุดที่จะลองทำมัน

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

**

ชีวิตเราก็เหมือนรถไฟเหาะ ใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกไปกับมันเถอะ

**

มันไม่ใช่งานของเราที่จะต้องเป็นทุกอย่างเพื่อคนอื่น

**

ทุก ๆ วันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

**

ทุก ๆ อย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลบางอย่างนะ

**

จงทำสิ่งที่ตัวเองในอนาคตจะรู้สึกขอบคุณเธอ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

**

ในทุกเรื่องมีข้อดีหมดแหละ จงหามัน

**

ไม่ว่าเธอจะรู้สึกยังไง จงตื่นขึ้น แต่งตัว โชว์พลังออกมา และอย่ายอมแพ้

**

เธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ แล้วทำไมไม่ลองรักตัวเองดูล่ะ

**

มือนึงถือแก้วกาแฟ อีกมือนึงจงถือความมั่นใจไปลุย

**

อย่าเรียกมันว่าความฝัน ให้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังจะลงมือทำ

คำคมชีวิตภาษาอังกฤษแคปชั่นไอจีคำคมเตือนใจ

**

อย่าทำดีแค่กับคนอื่น ทำดีกับตัวเองด้วย

**

ความลับของอนาคตเธอ มันซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละ

**

จะให้มันเป็นวันธรรมดาวันนึง หรือเป็นวันที่หนึ่งที่เริ่มต้นลงมือทำ เลือกเอา

**

อะไรก็ดูเป็นไปไม่ได้หมดแหละ จนกระทั่งเราทำมันสำเร็จ

**

ผู้ชนะคือคนที่มีความฝัน แล้วไม่เคยยอมแพ้ให้กับมัน

ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และรูปภาพนำไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าวิธีใด ๆ ถ้าฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คัดมาให้แล้ว รวม 30 แคปชั่นเสี่ยวๆ ประโยคเดียวสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์

แคปชั่นไอจีโดน ๆ 54 แคปชั่นอ่อยแรง อ่อยยังไงให้ดูแพง ผู้ชายตกหลุม

35 แคปชั่นคนโสด แคปชั่นสายอ่อย เอาไว้โพสต์หยอด รอผู้มาตกหลุม(รัก)


เพลง แพ้ทาง ลาบานูน English Version โดย ดร.พี่นุ้ย


เพลงแพ้ทาง ลาบานูน English Version โดย ดร.พี่นุ้ย
แปลเพลงไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สอนร้อง บันทึกเสียง ถ่ายภาพ: หฤษฎ์ ไชยวานิช (ครูฉัตร)
แปล ร้อง ตัดต่อ: พี่นุ้ย
เครดิตเพลง backing track: https://www.youtube.com/watch?v=pg2jEuWYqZo
Lyrics
Why do you smile when we meet each other?
Why are you so sweet when you utter a word?
Why are you delighted when I look at you?
I am crazy about you.
It seems like your magic.
I am moved by you.
Do you know who is charmed by you?
I must succumb to you
who make my life full of daydreams.
I am begging you just to spare my heart.
Stop being so cute. My heart is now melting.
A humble person should not climb up too high.
I keep calm despite having anxiety.
Pay a little attention to a girl like me.
I will be really glad.
Well, how can I deal with my heart?
Well, how can I deal with my love?
You have made my heart get disturbed.
I fail to resist you.
I want to shout that I love you,
but I am stunned when I meet you.
How can I do to disregard my feelings? I love you.
ดร.พี่นุ้ย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ NuiEnglish
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish

See also  [NEW] การเขียน วัน-เดือน-ปี-ตัวเลข เป็นภาษาอังกฤษ | 23 ปี ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เพลง แพ้ทาง ลาบานูน English Version  โดย ดร.พี่นุ้ย

รวมเพลงฮิตเพราะๆลาบานูน เชือกวิเศษ แพ้ทาง ใจกลางเมือง หนักใจ รางวัลปลอบใจ ความรู้สึก ปฏิทิน เท่าเดิม


รวมเพลงฮิตเพราะๆลาบานูน เชือกวิเศษ แพ้ทาง ใจกลางเมือง หนักใจ รางวัลปลอบใจ ความรู้สึก ปฏิทิน เท่าเดิม
https://youtu.be/BhmgDduDBMQ
►ติดตามฉัน:
01 เป็นตายร้ายดี
02 รักแท้
03 บังอาจรักเธอ
04 ไม่กล้าพอ
05 แฟนเก่า
06 ซื้อ
07 ความรู้สึก
08 คําต้องห้าม
09 ความดีที่ไม่อยากทํา
10 หัวใจคนอื่น
11 อย่าลําบาก
12 ปฏิทิน
13 เท่าเดิม
14 รักอยู่หนใด
15 ความภักดี
16 สายน้า
17 อะไรก็ผิด
18 คําพูดเกินจริงจากหัวใจ

รวมเพลงฮิตเพราะๆลาบานูน เชือกวิเศษ แพ้ทาง ใจกลางเมือง หนักใจ รางวัลปลอบใจ ความรู้สึก ปฏิทิน เท่าเดิม

ทางผ่าน – PURE | Acoustic Cover By อีฟ x โอ๊ต


อีฟxโอ๊ต cover ทางผ่าน
ต้นฉบับ https://www.youtube.com/watch?v=fhbxpm8yZWA
Lead Vocal : อีฟ
IG : eifppp
facebook : eifp cherlun
Guitar : ZaadOat
Video Director : ZaadOat
Producer : ZaadOat
Mix and Mastering : ZaadOat
IG : zaadoat.t
facebook : Thanakorn Zaadoat
LYRICS
V1
สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไป
มันเหมือนไม่มีความหมาย กับเธออีกต่อไป
เธอทำให้ฉันตายใจ เธอทำให้ฉันไว้ใจ
กับเธอ แค่ไหน
V2
ก็เพราะว่าเธอมีเขาเข้ามา
ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอกับฉัน
สุดท้ายคือต้องยอมปล่อย
ปล่อยเธอโดยที่ยังรักเธอ อยู่ทั้งใจ
Pre
มันเจ็บจนต้องร้องไห้ เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหว
สิ่งเดียวที่รับรู้ได้ คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอา
Hook
ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนนึง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันก็รัก และยอมเธอทุกอย่าง
ไม่เป็นไร ถ้าที่ฉันทำ เธอจะมองข้ามไป
หากหัวใจเธอเปลี่ยนไป ฉันคงไม่ยื้อเธอไว้
ฉันจะยอมปล่อยเธอไป หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน
Pre
มันเจ็บจนต้องร้องไห้ เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหว
สิ่งเดียวที่รับรู้ได้ คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอา
Hook
ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนนึง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันก็รัก และยอมเธอทุกอย่าง
ไม่เป็นไร ถ้าที่ฉันทำ เธอจะมองข้ามไป
หากหัวใจเธอเปลี่ยนไป ฉันคงไม่ยื้อเธอไว้
ฉันจะยอมปล่อยเธอไป หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน
ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนนึง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันนั้นรัก และยอมเธอทุกอย่าง
แต่ทำไมสิ่งที่ฉันทำ เธอกลับมองข้ามไป
เขานั้นดีกว่าตรงไหน ฉันทำผิดพลาดตรงไหน
ฉันยังมีค่าอยู่ไหม หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน

ทางผ่าน - PURE | Acoustic Cover By อีฟ x โอ๊ต

SARAN X The BESTS X P6ICK X 1ST X 2T FLOW – ไม่มีเหมือนเขา「เนื้อเพลง」


• ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์
• คลิปนี้ไม่ได้ต้องการสร้างรายได้
• ทำเพื่อความบันเทิงและสำหรับคนที่หัดร้อง
• ขออนุญาติเจ้าของเพลงด้วยนะครับ

🎧「ขอบคุณเพลงดีๆ」🎧
📎 ต้นฉบับ : https://youtu.be/vLWMfBL8pvk
📎 YouTube SARAN : https://youtube.com/channel/UCoSmqwN7LYbrmO8ekglkag

SARAN X The BESTS X P6ICK X 1ST X 2T FLOW ไม่มีเหมือนเขา |「เนื้อเพลง」
📝 เนื้อเพลง 🎶
hook [ The BESTS ]
เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ…ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา
SARAN
ลำบากแค่ไหนก็ไม่เคยยอมให้เธออด
ไม่ชอบกฏระเบียบแต่ผมก็ยอมให้เธอบ่น
ตอนเธอหนาวเป็นเหมือนผ้าให้เธอห่ม
เป็นเหมือนกระสอบระบายอารมณ์ที่มักจะยืนให้เธอตบ
อยากจะเขียนถึงเธออีกเพลงนึง
ไม่ต้องห่วงเพื่อนกูโอเคมึง
ใช่ผมแม่งแกร่งจนไม่จำเป็นต้องกลับ
แต่ว่าผมแค่อยากจะได้ตัวเองคืน
คนที่มีความสุขมากกว่านี้
ตอนนี้ดันร้องไห้มากกว่ายิ้ม
ความรักทำไรไม่ได้ไปมากกว่าพิษ
เรื่องจริงเธอน่ะใจร้ายมากกว่าติสท์
ผมซิบน้ำท่อมอยู่ที่ริมเตียง
ที่โทรหาคุณตอนนั้นวิงเวียน
ปากมันขยับอัตโนมัติ
โทรศัพท์ยิงสายตอนที่กินเบียร์…ไปยันหว่าง
Ah ผมแม่งไม่ระวังปาก
เท่าไหร่เลยทำให้ใจคุณต้องมาลำบาก
นั่งดูภาพที่เล่าเป็นพันฉาก
ผมพูดอย่างแต่ว่าผมทำอย่าง
จริงๆแล้วทั้งหมดคือคำสาป
ความเจ็บปวดปรากฎในวันบาป
คือเอาตรงๆก็แค่กลัวเธอจะหายไป
ผมเลยต้องเมาเพื่อขยายใจ
เพียงแค่อยากสาธยายความ
จนกว่าความเมาจะสลายไปเท่านั้นเอง
ผมชัดเจน
ถ้าผมรักใครผมจะรักสุดหัวใจเหมือนกับตอนที่ผมรักเพลง
ผมว่าผมแม่งก็นักเลง
hook [ The BESTS ]
เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ…ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา
P6ICK
เธออยากได้เป็นล้านแต่ผมมีแค่พัน
สายไม่ได้รับบางทีแค่ยำ
ที่ผ่านพ้นเวลาแค่วัน
คนอื่นชั่งแม่มัน
หัวใจฉันปวดหนัก
ยังไม่สดวกกลับไป
แต่งเพลงนี้ให้เธอเสร็จ
เปิด interface อัดไมค์
กับใจและตัวที่ฉันยังพอมี
คิดถึงเธอที่ร่วมผ่านนั่งกินนอนกิน
เธอไม่เคยสนกองเงินกองดิน
น้ำตาแตก playlist เปิด eyes on me
พอดียังรักแต่ไม่อยากกวนใจ
ทำไมดาวดวงนี้สวยกว่าดวงใด
พอพูดมันเห็นแก่ตัวไป
รักเธอชัวร์จนตัวตาย
1ST
ชื่อเสียงเงินทองของฉันไม่มี
และหน้าตาฉันมันไม่ดี
เราเคยใช้ชีวิตด้วยกัน
ตอนอยู่คนเดียวฉันเลยไม่ชิน
เบื่อเพลงรักเพราะฉันไม่อิน
ไม่มีเธอฉันเลยไม่ยิ้ม
เพราะฉันยังรักแต่เพียงแค่เธอ
อยากฝากเอาไว้ให้เธอได้คิด
SARAN
[ ภาษาอังกฤษ ]
Ame ka futteru no wa shizen genshōta ka, anata o Daisukina no wa tokubetsuna genshō
[ ภาษาญี่ปุ่น ]
雨が降ってるのは自然現象だが、
あなたを大好きなのは特別な現象。
[ คำแปล ]
เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ฝนตก
แต่เป็นปรากฏการณ์พิเศษที่ผมรักคุณ
ภาษานี้คือญี่ปุ่น
ไม่มีไรมากแค่อยากจับมือที่อุ่น
แค่อยากจะบอกว่าเธออะคือที่สุดละ
ผมไม่สามารถที่จะหยุดรัก
ขอให้สนุกครับ
ฝังเธอเอาไว้ในสมุดลับ
ห้อยสร้อยเธอเหมือนกับตะกรุดพระ
และถ้าขึ้นมหาลัยก็อย่าหลุดนะ (และผมก็ทำดีที่สุดละ)
2T FLOW
ผมทำแต่เพลงเวลาผมไม่ค่อยมี
แล้วเธอก็อย่างพึ่งเก็บไปคิดว่าผมเป็นคนไม่ดี
คนที่เธอเกลียดมันอยู่วันนั้นมันจะพิสูจน์ให้ดู
ทุกเพลงที่เขียนมันมีความหมายแค่อยากให้เธอได้ฟัง
อาจจะแพ้ทุกทางเพราะไม่ได้มีอย่างเขา
เพราะเธอมีเขาขั้นกลางความสัมพันธ์ระหว่างเรา
hook [ SARAN ]
เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ…ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา
hook [ The BESTS ]
เธอรู้ไหมฉันรักเธออยู่ทุกวินาที
เพราะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาแต่ว่าใจยังรัก
เธอรู้บ้างไหมว่าฉันยังห่วงแต่ยังไม่มีสิทธิ์นั้น
ฉันเข้าใจ…ฉันมันคงไม่มีเหมือนอย่างเขา

🔖 TAGs : ไม่มีเหมือนเขาSARANเนื้อเพลงTAGOLF

SARAN X The BESTS X P6ICK X 1ST X 2T FLOW - ไม่มีเหมือนเขา「เนื้อเพลง」

The Wall Song ร้องข้ามกำแพง | EP.62 | พั้นช์ วรกาญจน์,ติ๊ก ชิโร่,ขนมจีน กุลมาศ | 11 พ.ย. 64 FULL EP


พบกับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.05 น.
ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
=========================================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/workpoint
Website: https://www.workpointtv.com
Instagram: https://www.instagram.com/workpoint
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY

The Wall Song ร้องข้ามกำแพง | EP.62 | พั้นช์ วรกาญจน์,ติ๊ก ชิโร่,ขนมจีน กุลมาศ | 11 พ.ย. 64 FULL EP

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แพ้ทาง ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.