Skip to content
Home » [NEW] 7 เคล็ดลับสำคัญ จัดการสต๊อกร้านอาหารอย่างไรให้ลดต้นทุนได้จริง | วิธีทําสต๊อกสินค้า – NATAVIGUIDES

[NEW] 7 เคล็ดลับสำคัญ จัดการสต๊อกร้านอาหารอย่างไรให้ลดต้นทุนได้จริง | วิธีทําสต๊อกสินค้า – NATAVIGUIDES

วิธีทําสต๊อกสินค้า: คุณกำลังดูกระทู้

เพื่อให้ร้านอาหารของคุณมีต้นทุนอาหารหรือ COGs (Cost of Goods Sold) ที่ลดลง คุณต้องหาวิธีการจัดการและเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารที่มีคุณภาพสามารถเก็บรักษาวัตถุดิบได้นานและคงความสดให้มากที่สุด ซื้อให้น้อยที่สุด หรือลดต้นทุนอาหารของคุณด้วยการหาผู้ขาย (Supplier) รายใหม่ที่สามารถขายสินค้าที่ได้คุณภาพในราคาที่ถูกกว่า หรือการเจรจาต่อรองราคาใหม่

การที่ร้านอาหารสามารถมีการบริการจัดการสต๊อก (Stock) ที่ดี รวมถึงการจัดการของเสีย (Waste) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีที่จะทำให้คุณสามารถลดต้นทุนอาหารหรือ COG ได้ คุณอาจพบว่าคุณไม่จำเป็นต้องสั่งวัตถุดิบบางชนิดในปริมาณที่มากอย่างที่เคย ถ้าคุณสามารถทำให้พนักงานเสิร์ฟรับออเดอร์ไม่ผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยลง

ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีอย่างระบบ POS เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสต๊อกให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณหันมาให้ความสนใจกับการบริหารจัดการสต๊อกมากขึ้นและจะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มผลกำไรได้ในที่สุด

หากคุณกำลังมองหาวิธีการหรือหนทางที่จะเพิ่มกำไร ลดต้นทุน COG อย่างมีประสิทธิภาพให้กับร้านอาหาร ลองพิจารณาการกำหนดราคาในเมนูที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆ ภายในร้านใหม่ พร้อมบริหารจัดการสต๊อกให้มีระบบ

Table of Contents

7 เคล็ดลับสำคัญ จัดการสต๊อกอย่างไรให้ต้นทุนลด

1. ควรมีพนักงานติดตามตรวจนับสต๊อกเพียงชุดเดียว

กำหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการสต๊อกให้ชัดเจน 2-3 คน เช่น มอบหมายให้ผู้จัดการหรือพ่อครัวเป็นผู้รับผิดชอบ การทำแบบนี้จะช่วยให้ง่ายต่อการจัดการสต๊อกให้มีคุณภาพ ไม่สับสนและหาผู้รับผิดชอบได้

นอกจากนี้ เนื่องจากพนักงานเหล่านี้จะเป็นผู้ตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบเป็นประจำและต่อเนื่อง พวกเขาจึงมีความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ของวัตถุดิบ อาทิ อุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาที่เหมาะสมให้คงคุณภาพและความสดใหม่พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าเสมอ

การจัดสต๊อกร้านอาหาร

แต่ก่อนรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ พนักงานควรได้รับการอบรมและฝึกหัดอย่างมีระบบระเบียบแบบแผน ตั้งแต่การตรวจรับ ตรวจนับ ตรวจสอบคุณภาพ บันทึก รายงานและจัดเก็บ

นอกจากนี้ คุณควรพิจารณาให้รางวัลถ้าพวกเขาสามารถช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารจากการเน่าเสีย สูญหาย หรือสูญเสียจากเหตุผลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารหรือ COG ลงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้กำไรของร้านเพิ่มขึ้น

2. กำหนดเวลาการตรวจนับสต๊อกที่แน่นอน

การกำหนดเวลาตรวจนับสต๊อกที่เป็นเวลาแน่นอน สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ว่าวัตถุดิบและเครื่องปรุงใดถูกใช้ไปเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน ซึ่งโดยปกติร้านอาหารโดยทั่วไปจะทำการนับสต๊อกหลังจากที่ปิดครัวแล้วในแต่ละวัน เพื่อให้ทราบถึงปริมาณวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ไปในแต่ละวันอย่างแท้จริง

ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับรายงานจากระบบ POS ผลต่างของสต๊อกที่นับได้จริงกับรายงานจากระบบ POS ควรต้องมีคำอธิบายจากพ่อครัวและผู้รับผิดชอบ เช่น สูญเสียระหว่างจัดเก็บ สูญหาย หรือเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการเตรียมหรือปรุงอาหาร หรือเปลี่ยนหรือทำใหม่ให้กับลูกค้าและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มเห็นรูปแบบและสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งซื้อหรือออกแบบเมนูได้ตามต้องการ

การจัดสต๊อกร้านอาหาร

อีกทั้งสต๊อกที่นับได้จริงยังใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อสำหรับวันต่อไปในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสมโดยการนำมาหักลบกับปริมาณของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ต้องมีไว้เพื่อจำหน่ายในแต่ละวันหรือ Minimum stock นั่นเอง การทำแบบนี้จะทำให้คุณสามารถบริหารสต๊อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

See also  ลูกค้าที่อบรมภาษาอังกฤษองค์กรกับ EduFirst - K.Nick บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | บริษัทคู่ค้า ภาษาอังกฤษ

3. ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

ใช้วัตถุดิบที่ได้รับก่อนเสมอ FIFO – First In, First Out ถือเป็นกฎเหล็กของการบริหารจัดการสต๊อก โดยควรจัดระเบียบพื้นที่ของคุณเพื่อให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกต่อการจัดเรียงสต๊อกในการใช้ระบบ FIFO

ตัวอย่างเช่น ในห้องเย็นหรือตู้เย็น ชั้นเก็บของแห้งต่างๆ นอกจากการจัดเรียงที่มีระเบียบแล้ว ต้องทำการติดป้ายบ่งชี้บอกถึงวันที่วัตถุดิบเข้ามา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

การจัดสต๊อกร้านอาหาร

4. สร้างฟอร์มรายงานวัตถุดิบอาหารเสียทิ้งหรือ Food Waste

แบบฟอร์มรายการสินค้าในสต๊อกควรแสดงรายการวัตถุดิบ เครื่องปรุง และปริมาณที่มีในสต๊อก แต่ฟอร์มรายงานวัตถุดิบอาหารเสียทิ้งควรบอกถึงปริมาณและสาเหตุของการสูญเสียวัตถุดิบในสต๊อกที่นอกเหนือจากการปรุงอาหารเพื่อขาย

วิธีนี้ช่วยให้รู้สาเหตุและสามารถหาวิธีแก้ปัญหาวัตถุดิบที่สูญเสียและสูญหายไปได้อย่างเป็นระบบ เช่น หากฟอร์มรายงานวัตถุดิบอาหารเสียทิ้งของคุณแสดงให้เห็นว่ามีวัตถุดิบอาหารเน่าเสียเป็นจำนวนมาก คุณก็ควรจะสั่งซื้อให้น้อยลงและตรวจสอบอุณหภูมิในการเก็บรักษาและการเบิกใช้วัตถุดิบว่าเป็นไปตามระบบ FIFO ที่กำหนดไว้หรือไม่

การจัดสต๊อกร้านอาหาร

หรือถ้าพ่อครัวต้องทำอาหารใหม่ให้กับลูกค้าเพราะพนักงานเสิร์ฟออเดอร์อาหารผิดบ่อยครั้ง คุณอาจต้องมีวิธีบริหารจัดการกับปัญหาการรับออเดอร์ผิดบ่อยครั้งของพนักงานเสิร์ฟ อาทิ มีการอบรมฝึกฝนพนักงานให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มีการทวนออเดอร์กับลูกค้าทุกครั้งเมื่อสั่งอาหารเสร็จสิ้น

5. ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบส่วนเกินเพื่อลดการสูญเสีย

หากคุณเห็นว่ามีวัตถุดิบมากเกินไปและจะไม่อยู่ในสภาพที่สดเพียงพอสำหรับที่จะทำอาหารให้กับลูกค้าในไม่ช้า ให้นำวัตถุดิบเหล่านี้ออกเป็นเมนูพิเศษ และให้พนักงานเสิร์ฟเชียร์ขาย หรือทำโปรโมชั่นเมนูที่ต้องใช้วัตถุดิบนั้นๆ เป็นส่วนประกอบ

หรืออาจนำไปแปรรูปเพื่อต่ออายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น เช่น นำเนื้อหมูมาแปรรูปเป็นไส้กรอกหรือลูกชิ้น ด้วยวิธีเหล่านี้คุณจะไม่เสียโอกาสในการขายและหลีกเลี่ยงการสูญเสียวัตถุดิบอาหารได้

การจัดสต๊อกร้านอาหาร

6. ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านมาของสต๊อก สำหรับคำสั่งซื้อในอนาคต

คุณสามารถเก็บข้อมูลและศึกษาข้อมูลสต๊อกในอดีตของร้านอาหารว่า วัตถุดิบอาหารตัวใดที่มักจะใช้มากหรือน้อยในช่วงเวลาใดเท่าไร ซึ่งคุณมามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจในการสั่งซื้อในอนาคตได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

การจัดสต๊อกร้านอาหาร

ทั้งข้อมูลการขายที่ได้จากระบบ POS และการนับสต๊อกด้วยมือที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ คุณสามารถเข้าใจและคาดการณ์แนวโน้มความต้องการใช้ของวัตถุดิบชนิดต่างๆ ในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือนและปี เพี่อสร้างกำไรให้กับธุรกิจร้านอาหารของคุณให้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ใช้ประโยชน์จากระบบ POS

นอกจากการบริหารจัดการกับการขายหน้าร้าน เช่น การรับออเดอร์ การออกใบเสร็จ การสรุปยอดขายต่างๆ แล้วนั้น ระบบ POS ยังมีประโยชน์และข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ สามารถใช้คาดการณ์และวางแผนจำนวนและปริมาณวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อ ใช้ในการทำบัญชี ติดตามรายงานสต๊อกอัตโนมัติตามออเดอร์ของลูกค้า

ทั้งนี้ ระบบ POS ยังสามารถกรอกจำนวนการสูญเสียของวัตถุดิบในสต๊อกได้ อาทิ จำนวนของเสียต่อหน่วย เช่น สินค้าคงคลังคือ ไข่ไก่ 100 ฟอง เสียไปเป็นจำนวน 20 ฟอง ระบบจะทำการคำนวณราคาสูญเสีย (Waste Cost) จากจำนวนที่เสียไปจริง

การจัดสต๊อกร้านอาหาร

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารท่านใดสนใจระบบจัดการร้านอาหาร Wongnai POS สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือต้องการที่ปรึกษาด้านร้านอาหารและการทำการตลาดออนไลน์ Wongnai ก็ให้บริการในส่วนนี้ ฟรี คลิกเลย!

ติดตามบทความเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารเพิ่มเติม

เรื่องโดย ดร. อัครพันธ์ รัตสุข ที่ปรึกษา ผู้บริหารร้านอาหาร และอาจารย์ประจำคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

[Update] My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) 2.0 | วิธีทําสต๊อกสินค้า – NATAVIGUIDES

โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า My Stock เปิดซื้อ เปิดขาย รับ-จ่าย

My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) : สำหรับเจ้าตัวนี้ มีชื่อว่า โปรแกรม My Stock มันเป็นระบบจัดการบริหารสต๊อกสินค้า หรือสินค้าคงคลัง ที่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดกลาง ลงมาถึงขนาดเล็ก มีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนแต่สามารถตอบโจทย์ได้เกินตัว เหมาะสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจในด้านที่มีการซื้อ การขาย และการกักตุนสินค้า ที่ต้องการดูสินค้าคงเหลือรายวัน โดยสินค้าที่มีการเข้า-ออก คือหัวใจสำคัญของระบบสต๊อก หรือเรียกว่า สต๊อกการ์ด

See also  วิธีคำนวณ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน 2564-2565 | วิธีคํานวณ ภงด.1

ซึ่งในโปรแกรม My Stock สามารถดูสินค้าคงคลังได้ โดยไม่ต้องรอปิดยอดสิ้นวัน คุณก็จะเรียกรายงานดูได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีรายงานสต๊อกการ์ด ที่สามาถตรวจสอบทิศทางเข้า-ออกของสินค้าได้ หรือใช้ตรวจสอบว่าสินค้าตัวไหนขายดี-ไม่ดี และไม่เพียงแค่นั้น ระบบยังมีการจัดเก็บที่แม่นยำ เลือกตำแหน่งเก็บในแต่ละคลังสินค้าได้ เพื่อความง่าย และสะดวกรวดเร็วต่อการจัดจ่ายสินค้า

หน้าตาการใช้งาน (User Interface) ของ โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า My Stock ถือว่าดูสะอาดตา เรียบง่าย พื้นหลังส่วนมากเป็นสีขาว หน้าเมนูใช้ภาษาไทย ดูใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับตั้งแต่ผู้ที่เริ่มใช้งาน หรือมีพื้นฐานอยู่แล้ว มีหน้าต่างสำหรับการขายสินค้า โดยจะมีให้เรากรอกทั้งชื่อลูกค้า ชื่อผู้ขาย รายการสินค้า จำนวน และราคา นอกจากนี้ยังมีช่องสรุปยอดเงินให้เห็นก่อนทำการพิมพ์บิลอีกด้วย เรียกได้ว่าสามารถใช้จัดการสต๊อกสินค้า กับงานขายได้เลย

โดยระบบ My Stock มีรูปแบบการจ่ายของทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน

 1. 1.FIFO (เข้าก่อนออกก่อน)
 2. 2.FEFO (หมดอายุก่อนออกก่อน)
 3. 3.LIFO (เข้าทีหลังออกก่อน)

Program Features (คุณสมบัติและความสามารถ ของโปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า My Stock เพิ่มเติม)

 • รายการซื้อเข้า / รับสินค้า
  • เปิดใบซื้อ
  • รับเข้า พร้อมจัดเก็บสินค้า
  • รายงานใบสั่งซื้อ
  • รายงานจัดเก็บ
 • รายการขาย / จ่ายสินค้า
  • เปิดใบขายสินค้า
  • ใบจัดจ่ายสินค้าตามใบ PO
  • รายงานใบสั่งขาย
  • รายงานใบหยิบสินค้า
 • รายงาน / สรุปยอด
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามที่เก็บสินค้า
  • รายงานสต็อกการ์ด

Note : โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า My Stock ตัวนี้ ทางผู้พัฒนาโปรแกรม (Program Developer) เขาได้แจกให้ ทุกคนได้นำไปใช้กันฟรีๆ (FREE) โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้แล้ว คุณยังสามารถที่จะ ติดต่อกับทาง ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้ผ่านทางช่องทางอีเมล (E-Mail) : [email protected] (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) ได้ทันทีเลย

This program is called “My Stock“., It is a free software that will help you management all of your product in stock. it have a clearly and friendly interface, easy to use, no matter who you are you can do it.

โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้าบนพีซี My Stock

โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้าบนพีซี My Stock
รูปภาพ Screenshot ประกอบของ โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า My Stock เพิ่มเติม

รูปประกอบ

 
My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) : My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) : My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) : My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) : My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) : My Stock (โปรแกรม My Stock ระบบจัดการสต๊อกสินค้า บน PC ฟรี) :


Ep1 Excel สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP


Excel Ep 1 สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP และ SUMIF
สำหรับเพื่อนท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับ Excel ลองส่งคำถามมาในด่านล่างนี้นะคะ ถ้าหญิงทำได้จะช่วยทำให้ดูนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามค่ะ

See also  วิธีออกใบรับเงินมัดจำจากโปรแกรม flowaccount | แบบ ฟอร์ม ใบรับ เงิน มัดจำ | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep1 Excel สต๊อคสินค้าอย่างง่าย โดยสูตร VLOOKUP

สต๊อกสินค้า ด้วย Microsoft Office Excel – สรุปประจำวัน


สต๊อกสินค้าเบื้องต้น สามารถนำไปประยุกต์หรือเพิ่มเติมตามใจชอบ
ส่วนไฟล์อยู่ด้านล่างลิงค์ครับ
Microsoft Office Excel
ต้องขออภัยในการพูด ส.เสือ เป็นคนพูดไม่ชัด มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
และไม่มีการตัดต่อคลิป เป็นการทำสด คิดไปพูดไป พูดติดๆขัดๆ
อธิบายไม่ครอบคลุม สอบถามได้ครับ
และไฟล์ Excel สร้างขึ้นมาเอง ไม่ได้ไปก็อปปี้ ไฟล์งานใครมา
สูตรที่ใช้ครั้งนี้
VLOOKUP
SUM
SUMIFS
รับลิงค์โหลด หรือ คลิ้ก http://extrecey.com/XQZ
Clip อื่นๆ
ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน Invoice ฟอร์มต่างๆ
https://www.youtube.com/watch?v=avTE…
https://youtu.be/bRClUT03bos
การคำนวนเงินเดือน
https://youtu.be/s26sD_VphUU
ขอบคุณครับ

สต๊อกสินค้า ด้วย Microsoft Office Excel - สรุปประจำวัน

เขียนโปรแกรมใช้เอง (Access): สต๊อกสินค้าอย่างง่าย (EasyStock)


เขียนโปรแกรมใช้เอง (Access): สต๊อกสินค้าอย่างง่าย (EasyStock)
EP1 ออกแบบตาราง

เขียนโปรแกรมใช้เอง (Access): สต๊อกสินค้าอย่างง่าย (EasyStock)

สอน ทำสต๊อก จาก Excel แบบง่ายๆ By Mr.Storm


สอน ทำสต๊อก จาก Excel แบบง่ายๆ
สร้างสต๊อกจากโปรแกรม Excel พื้นฐาน
Excel
สต๊อก
Mr.Storm

สอน ทำสต๊อก จาก Excel แบบง่ายๆ By Mr.Storm

Live สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วย Excel 3 วิธี (sumif , pivot table , power query)


Live (231220) สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วย Excel
เนื้อหาที่สอนในคลิปนี้
วิธีที่ 1 SUMIF
วิธีที่ 2 Pivot Table
วิธีที่ 3 Power Query
ไฟล์ Excel ตัวอย่างนี้ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/11CsrhrHlEn3knqYxXuAqRYZ93NPHLG_?usp=sharing

เพื่อไม่พลาดอัพเดทเทคนิคใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน

👉🏻เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถ ส่งรายละเอียด คำถามเพิ่มเติมมาได้ที่ inbox page เลยจ้า :
🔰inbox page: https://m.me/plearningexcel​
ช่องทางติดต่ออื่นๆ
✅ Facebook page (ฝากกด Like ด้วยน้า): https://www.facebook.com/plearningexcel​
✅ website: https://www.plearningexcel.com​
✅ Line : @plearningexcel
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
สอน​ excel สอน​ microsoft excel ครูแพรว​

Live สอนทำ สต๊อกสินค้า ด้วย Excel 3 วิธี (sumif , pivot table , power query)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ วิธีทําสต๊อกสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *