Home » [NEW] 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ (Business) สำคัญที่ควรรู้ Part 1/2 | คำศัพท์ที่ควรรู้ – NATAVIGUIDES

[NEW] 50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ (Business) สำคัญที่ควรรู้ Part 1/2 | คำศัพท์ที่ควรรู้ – NATAVIGUIDES

คำศัพท์ที่ควรรู้: คุณกำลังดูกระทู้

ใครอยู่อยู่ในแวดวงธุรกิจมีโอกาสได้เจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางของธุรกิจอย่างแน่นอน เพื่อไม่เสียเวลา เราจะมาแนะนำคำศัพท์ที่น่าสนใจในวงการธุรกิจกัน ว่ามีคำศัพท์ไหนสำคัญที่ควรรู้บ้าง ไปดูกันเลย

บทเรียนใหม่ๆ ส่งตรงทุกวันฟรี พร้อม eBook สุดพิเศษจาก Engnow สมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่นี่เลยฟรี >> คลิก

1. profit กำไร

Investors have made a 14% profit in just 3 months. นักลงทุนได้ทำกำไร 14 % ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

2. telecommuting การทำงานทางไกล อารมณ์ทำงานจากบ้าน

The company now allows some of its employees to telecommute. เดี๋ยวนี้บริษัทเค้าอนุญาตให้พนักงานบางคนทำงานจากที่บ้าน

3. downsizing การลดขนาดองค์กร

The company will be downsized next year. บริษัทจะถูกลดขนาดปีหน้าแล้ว

4. R&D Research and Development: ค้นคว้าและพัฒนา

She works in the R & D department. เธอทำงานในแผนกค้นคว้าและพัฒนา

5. Headquarters สำนักงานใหญ่

We’re moving the headquarters again. พวกเรากำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่กันอีกแล้ว

6. personnel staff, employees, work force สต๊าฟ พนักงาน กำลังคน

They’ve reduced the number of personnel working on the project. พวกเขาได้ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานโปรเจคนั้น

7. quarter ไตรมาส / 1 ใน 4 ส่วน

Cut the pie into quarters. ตัดพายออกเป็นสี่ส่วน

8. promotion การเลื่อนตำแหน่ง

There was little chance for promotion within the company. มีโอกาสเพียงเล็กน้อยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในบริษัท

9. asset สิ่งที่มีคุณค่า

Good looks can be an asset to an actor. หน้าตาดีสามารถเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักแสดง

10. liability หนี้สิน

The company is trying to limit its liability in this case. บริษัทพยายามที่จะจำกัดภาระหนี้สินในกรณีนี

11. end user ผู้ใช้ขั้นปลาย ผู้บริโภค

Engineers have to be able to write things the end user can understand. วิศวกรต้องสามารถเขียนสิ่งที่ผู้ใช้ขั้นปลายสามารถเข้าใจ

12. party คณะ กลุ่มคน

These party committee members did not object, or voice their opposition, or call any attention (to the issue) พวกกรรมการบริหารพรรคเหล่านี้ไม่ทัดทาน ไม่โต้แย้ง ไม่เตือนสติ

13. entrepreneur ผู้ประกอบการ

Being an entrepreneur is a way of fulfilling your creative potential. การเป็นผู้ประกอบการเป็นทางหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพด้านการสร้างสรรค์

14. Venture Capital เงินร่วมลงทุน

But there’s still plenty of venture capital out there looking for bright new ideas. แต่มันยังคงมีเงินร่วมลงทุนมายมายที่มองหาไอเดียบรรเจิดใหม่ ๆ

15. investment เงินลงทุน การลงทุน

We plan to buy some property as an investment. เราวางแผนที่จะซื้อสินทรัพย์สำหรับการลงทุน

16. credit สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ

See also  [NEW] [แปลเพลง] ROSÉ (of BLACKPINK) - GONE : เพราะรักได้ตายจากฉันไปแล้ว - Pick UP! The Song | เพลง เธอ จะ ไม่ เสีย อีก แล้ว แล้ว - NATAVIGUIDES

Most new cars are bought on credit. รถใหม่สวนใหญ่ถูกซื้อด้วยสินเชื่อ

17. opportunity cost ต้นทุนการเสียโอกาส

The opportunity cost of sending a child to a fee-paying school is all the things that you can no longer afford to buy, such as a new car or a holiday abroad.

ต้นทุนการเสียโอกาสของการส่งเด็กๆไปโรงเรียนที่มีค่าเล่าเรียนก็คือทุกๆสิ่งที่คุณจะไม่มีปัญญาซื้อ เช่นรถใหม่ หรือวันพักผ่อนต่างประเทศ

18. shareholder ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน

Some shareholders are unhappy with the running of the club and are concerned with the way the recent annual meeting was conducted.

ผู้ถือหุ้นบางคนรู้สึกไม่พอใจกับการดำเนินงานของคลับ และรู้สึกกังวลกับการนำการประชุมประจำปีเร็วๆนี้

19. stakeholder ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

Citizens should be stakeholders in the society they live in. พลเมืองควรจะจะเป็นผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่

20. interest ดอกเบี้ย

The interest on the loan is 16% per year. อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมเงินคือ 16% ต่อปี

21. inventory สินค้าคงเหลือ

Newmark & Lewis were closed Sunday to take inventory. นิวมาร์คแอนด์ลูวิสจะปิดทำการวันอาทิตย์เพื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ

22. terms ข้อตกลง

Women work on equal terms with men in this firm. ผู้หญิงทำงานบนข้อตกลงอันเท่าเทียมกับผู้ชายในบริษัทนี้

23. loan สินเชื่อ

It’ll be years before we’ve paid off the loan. มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะจ่ายเงินกู้นี้หมด

24. lien สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)

The bank had a lien on our house. ธนาคารมีสิทธิ์ในการยึดบ้านของพวกเรา

25. board of directors คณะกรรมการบริษัท

The bank’s board of directors will vote on the merger proposal at a meeting today. คณะกรรมการบริษัทของธนาคารจะออกเสียงให้มีข้อเสนอการควบรวมกิจการที่การประชุมวันนี้

อ่านต่อ “คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ (Business) สำคัญที่ควรรู้ Part 2/2”

[NEW] 25 คำคุณศัพท์ (Adjective) ในภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้จักไว้ | คำศัพท์ที่ควรรู้ – NATAVIGUIDES

No.
คำศัพท์ที่เป็นคำคุณศัพท์
ความหมาย
ตัวอย่างการใช้ในประโยค

See also  [NEW] ก้าวสั้นๆ แต่ไปเรื่อยๆ | คุยกันไปเรื่อยๆ - NATAVIGUIDES

1
Good
ดี
I think chocolate is good.

2
New
ใหม่
Do you want a new car?

3
First
ครั้งแรก ที่หนึ่ง
The first notebook I ever bought.

4
Last
ครั้งสุดท้าย ครั้งล่าสุด
The last time I went to the beach.

5
Long
ยาว นาน
The line is long.

6
Great
ดีเยี่ยม
What do you think is your greatest achievement?

7
Little
เล็ก ยังเด็ก
When I was little I really liked to play outside.

8
Near
ใกล้
I live near shopping mall.

9
Big
ใหญ่
An elephant is a big animal.

10
Other
อื่นๆ
My other friend is a cook.

11
Old
เก่า หรือ แก่
I like old movies.

12
Right
ขวา หรือ ถูกต้อง
Make a right turn. (เลี้ยวขวา)

You’re right! (คุณถูก!)

13
High
สูง
I have a fear of high places.

14
Different
แตกต่าง
I think that having many different friends is a lot of fun.

15
Small
เล็ก
When I was small

16
Large
ใหญ่
 This is the largest bear in the zoo.

17
Easy
ง่าย
This test is easy.

18
Difficult
ยาก
What is the most difficult thing you’ve ever had to do?

19
Young
เด็ก
Younger generations have a lot of new technologies to experiment with.

20
Important
สำคัญ
I think that practicing English is more important than playing game.

21
Interesting
น่าสนใจ
Your father is interesting.

22
Short
สั้น เตี้ย
I’m the shortest person in my class.

23
Bad
แย่ ไม่ดี
Bad food will give you bad feelings in your stomach.

24
Boring
น่าเบื่อ
The most boring story I’ve ever heard was story about tomato.

25
Far
ไกล
The farthest I’ve ever run is 8 kilometers.

See also  [NEW] เรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหาย 25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า โกหก – หลอกลวง – โกง | know แปล-ว่า - NATAVIGUIDES


บ๊อบรถไฟ | สัตว์ ABC | เรียนรู้ชื่อสัตว์ | เพลงตัวอักษร | Phonics Songs | Bob The Train | Animal ABC


เข้าร่วมกับบ๊อบในการผจญภัยใหม่ของเขา! ดู ชม และเดินทางไปกับบ๊อบเมื่อเขาเจอเพื่อนใหม่! วิดีโอนี้จะสอนเด็กเล็กๆ เพลง ABC และเน้นความศึกษาเรื่องสัตว์ในวิถีสนุก
Visit our website http://www.uspstudios.co/ for more Children’s Nursery Rhymes \u0026 Kids Videos
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================
KIDS FIRST Kids Videos \u0026 Nursery Rhymes | Free App Download: http://m.onelink.me/1e8f6c16
Bob The Train App Download Now https://goo.gl/6euK1b

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บ๊อบรถไฟ | สัตว์ ABC | เรียนรู้ชื่อสัตว์ | เพลงตัวอักษร | Phonics Songs | Bob The Train | Animal ABC

25 คำศัพท์ 100 ประโยค ตัวอย่าง | คำศัพท์ที่ต้องรู้ | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เรียนง่ายภาษาอังกฤษ
คลิปวีดีโอนี้เป็น Ep 1 นะคะคล้อง 25 คำศัพท์ที่ต้องรู้ 100 ประโยคตัวอย่างค่ะ

25 คำศัพท์ 100 ประโยค ตัวอย่าง | คำศัพท์ที่ต้องรู้ | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris


สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
VIDEO INFO
http://www.englishbychris.com/portfolioitems/500

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris

ภาษาอังกฤษ 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | คำนี้ดี EP.477


เตรียมกดพอสและพูดตามได้เลย เพราะ 40 คำศัพท์นี้จำง่ายและนำไปใช้ได้จริง!
คำนี้ดีเอพิโสดนี้ เราได้รวบรวมศัพท์ที่ทุกๆ คนควรจะรู้จักเอาไว้ให้แล้ว เป็นศัพท์คุ้นหูคุ้นตาที่เราเจอได้บ่อยมากๆ เวลาใช้หรือพูดคุยภาษาอังกฤษกัน ระดับของคำศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็น ‘ง่าย’ และ ‘ยากกว่าง่ายขึ้นมานิดหนึ่ง’ พร้อมกับประโยคตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้นำไปท่องและใช้กันได้ทุกวัน
มีคำไหนที่อยากรู้ความหมายและวิธีใช้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ภาษาอังกฤษ 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | คำนี้ดี EP.477

Click [by Mahidol] Two Word Verbs – Part 1 – คำศัพท์ที่ควรรู้ Phrasal Verbs


เคยงงกันไหมว่าทำไมคำศัพท์ง่าย ๆ ที่เรารู้ความหมายกันอยู่แล้ว แต่พอมารวมกับอีกคำ กลับเกิดความหมายใหม่ รายการ Click โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มีคำตอบ เช่น \”ask\” แปลว่า \”ถาม\” แต่พอเป็น \”ask for\” กลับมีความหมายว่า \”ขอ\” กลุ่มคำกิริยาที่มีคำ 23 คำรวมกันอย่างนี้ เรียกว่า Two Word Verbs หรือ Phrasal Verbs ซึ่งครูคริสได้คัดเลือกคำศัพท์ที่ควรรู้ และแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลำดับตัวอักษร มาอธิบายให้เราเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างสนุก ๆ ตามสไตล์คริสโตเฟอร์ ไรท์
พบเคล็ดลับวิชาภาษาอังกฤษที่ไม่มีในตำราเรียน อยากได้ความรู้ ดูสนุก เข้าใจง่าย ติดตามได้ในรายการ Click ออกอากาศทาง Mahidol Channel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

Click [by Mahidol] Two Word Verbs - Part 1 - คำศัพท์ที่ควรรู้ Phrasal Verbs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คำศัพท์ที่ควรรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.