Skip to content
Home » [NEW] 100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์ | bird แปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] 100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์ | bird แปลว่า – NATAVIGUIDES

bird แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ในภาษาอังกฤษก็มีสำนวนที่ได้เรียกว่า “Idiom” และก็มีพวกสำนวนภาษาอังกฤษตรงกับสุภาษิตภาษาไทย ดูพร้อมกันกับเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ EngBreaking.co.th รับรองว่าคุณจะติดใจ และช่วยคุณให้การพูดอังกฤษติดสำนวนของคุณฟังโปรมากขึ้น พร้อมเรียยรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ในแต่ละประโยค

ในชีวิตประจำวันการสื่อสารด้วยการพูดคุยสำคัญมาก ถ้าเราพูดเก่ง น่าฟัง จะมีส่วนช่วยในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเช่นเดียวกันในการพูดภาษาอังกฤษ ถ้าใช้คำที่ถูกต้อง น้ำเสียงน่าฟัง และรู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนให้เป็น จะทำให้การสื่อสารดูน่าสนทนาต่อและสนุกสนานมากขึ้น และในบทความนี้จะแนะนำสำนวนที่ต่างชาติชอบใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงานและพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่หลายคนน่าจะชื่นชอบและสนใจด้วย

สำนวนภาษาอังกฤษทั่วไปบางส่วน

สํานวนสุภาษิตภาษาอังกฤษมีความหมายตรงกับสํานวนไทยพร้อมคำแปล

1. A bad workman always blames his tools. 
สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า คนงานไร้ฝีมือย่อมโทษเครื่องมือเสมอ ตรงกับ สุภาษิตไทย : รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
2. Don’t bite the hand that feeds you. 
แปลว่าอย่ากัดมือที่ป้อนอาหารให้คุณ ตรงกับสุภาษิตไทยอย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา3. Every dog has its day. 
แปลว่าสุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน
ตรงกับสุภาษิตไทยวันพระไม่ได้มีหนเดียว4. No bees, no honey : no work, nomoney.  แปลว่า ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน5. Actions speak louder than words. 
แปลว่าการกระทำพูดดังกว่าคำพูด ตรงกับ สุภาษิตไทย ตัวอย่างที่มีค่าดีกว่าคำสอน6. Don’t judge a book by its cover. 
สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน ตรงกับสุภาษิตไทย อย่าตัดสินคนจากภายนอก7. Make hay while the sun shines. 
แปลว่าทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก8. Health is better than wealth.  แปลว่าสุขภาพดีกว่าทรัพย์สิน ตรงกับสุภาษิตไทย ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ9. Blood is thicker than water. 
แปลว่า เลือดเข้มข้นกว่าน้ำ ตรงกับสุภาษิตไทยเลือดย่อมข้นกว่าน้ำ10. Every dog has its day. 
แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน ตรงกับสุภาษิตไทยวันพระไม่ได้มีหนเดียว
11. Fine feather makes fine bird. 
แปลว่าขนที่สวยทำให้นกงดงามสุภาษิตไทย ตรงกับสุภาษิตไทยวันไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง12. A bad workman always blames his tools.  แปลว่า คนงานแย่ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขา อยู่เสมอ คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง13. Let sleeping dogs lie.  แปลว่า ปล่อยให้หมาที่กำลังนอนหลับได้นอนไป ตรงกับสุภาษิตไทย อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน14. Every dog has its day. แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว15. Fine feather makes fine bird.  แปลว่า ขนที่สวยทำให้นกงดงาม คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง16. It is never too late to mend. 
แปลว่ามันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข ตรงกับสุภาษิตไทย ไม่มีอะไรสายเกินแก้17. Time and tide wait for no man. แปลว่า เวลาและสายน้ำไม่คอยใคร ตรงกับ สุภาษิตไทย : วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร18. You can’t have your cake and eat it ,too.  แปลว่า คุณไม่สามารถกินเค้ก และยังคงมีเค้กอีกได้ ตรงกับ สุภาษิตไทย ได้อย่างเสียอย่าง

จดจำสำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์

สำนวนภาษาอังกฤษยอดนิยมที่พบบ่อยที่สุดสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต

19. Better safe than sorry. ซึ่งแปลตรงๆก็คือ ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ(ในเวลาภายหลัง) หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ ป้องกันดีกว่าแก้ 

20. Money is a good servant but a bad master. เงินเป็นคนใช้ที่ดีแต่เป็นนายที่เลว หมายถึง ให้เราเป็นฝ่ายใช้เงิน อย่าให้เงินมาใช้เรา

21. The grass is always greener on the other side of the fence. แปลตรงๆ หญ้าอีกข้างหนึ่งของรั้วนั้นมักจะเขียวกว่าด้านที่เราอยู่เสมอ ประโยคนี้มักจะใช้ในกรณีเมื่อพูดถึงความต้องการของคนเราคือเป็นสี่งที่นับไม่ได้ สำนวนภาษาอังกฤษจะบอกว่า 

22. Once bitten, twice shy. ในภาษาไทยจะตรงกับประโยคนี้ เจ็บแล้วจำ หรือ ทีเดียวก็เข็ดครั้งเดียวก็เกินพอ 

23. When in Rome (do as the Romans do). ในภาษาไทยจะตรงกับประโยคนี้  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม หรือจะแปลตรงๆ: เมื่ออยู่ที่โรมก็ทำดังที่ชาวโรมทำกันนี่เป็นสำนวนที่ฝรั่งชอบใช้กันบ่อย 

24. Honesty is the best policy. แปลตรงๆ: ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุด

25. Idle people have the most labour. แปลว่า ทำงานยิ่งขี้เกียจก็ยิ่งเหนื่อย

26. No rose without a thorn.  ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนามหรือเข้าใจเป็นอีกมุมหนึ่งคืองานไหนดี หรืออะไรดีมันก็ต้องผ่านการเจ็บปวด อยากได้สี่งที่สวยๆ ก็ต้องกล้าที่จะผ่านอุปสรรค

27. Save for a rainy day แปลตรงๆ:  เก็บไว้สำหรับวันฝนพรำ แต่ถ้าจะว่าจริงๆ สำนวนภาษาอังกฤษนี้อยากกล่าวถึงเรื่องอยู่ประหยัดเพื่อจะใช้ในวันข้างหน้าที่เราต้องการ ไม่ควรอยู่แบบฟุมเฟื่อยแล้วสักวันหนึ่งจะไม่มีอะไรใช้ ชีวิตจะลำบาก

28. As cool as a cucumber หมายถึง คนที่ใจเย็นมากๆ 

29. Good for nothing หมายถึง ซึ่งไร้ประโยชน์ บุคคลที่ไร้ประโยชน์ คนไม่เอาไหน คนไม่มีค่า

30. Friend don’t quit. หมายถึงเพื่อนไม่ทิ้งกัน

31. Times are changing. You’ve got to change with the times. หมายถึงเวลาเปลี่ยนไป ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเวลา

32. Better than nothing หมายถึ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

33. Don’t trouble trouble till trouble troubles you ที่หมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะหลีกเลียงสี่งที่ไม่ดีที่เรรู้ว่าเราสู้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ปกติ ไม่ต้องอับอาย

34. Still waters run deep แปลว่า กระแสน้ำสงบนิ่งที่เราเห็น บางครั้งก็อาจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็น

35. Men make houses, women make homes จะหมายถึงว่า ผู้ชายสร้างบ้านทั้งหลังส่วนผู้หญิงจะเป็นคนที่สร้างความุขในครอบครัว พูดถึงหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัว

36. East or West, home is best แปลว่า บ้านคือวิมานของเรา จะไม่มีที่ไหนดีกว่าที่บ้านเรา เลยใครๆ ก็ตามไม่ว่าจะไปไหนมาไหน สุดท้ายบ้านก็ปํนที่ที่เราอยากกลับมาที่สุด

เรียนสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมเสริมคําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ

37. Many a little makes a mickle จะหมายถึงเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คือไม่ว่าคุณจะทำเรื่องอะไร ถ้าคุณขยัน อดทนทำไปนานๆ ก็จะได้ผลดี ทำวันละนิดดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย 

38. Penny wise pound foolish หมายถึง เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ที่ความหมายลึกๆ คือเรื่องที่คนเราคิดเล็กคิดน้อยกับสิ่งที่ไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกลับมองข้ามไป เสียเพียงเล็กน้อยไม่ยอมเสีย แต่แล้วกลับกลายเป็นต้องเสียมากไปกว่านั้น

39. Money makes the mare go หทาบถึงมีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน ถ้าเรามีเงินทองเยอะเราอยากทำอะไรก็จะทำได้ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยยาก

40. Beauty is in the eye of the beholder หมายถึง “ความสวย ขึ้นอยู่กับคนมอง” คือบางอย่างจะสวยแต่คนมองไม่ถึงก็จะไม่เห้นความสวยงามทั้งหมด

41. The best fish swim near the bottom. แปลว่า :ของดีย่อมหาได้ยาก

42. The bitter is sometimes bit. แปลว่า :ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

43. So far so good สำนวนนี้ ฝรั่งใช้บ่อยแปลว่า :สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า ยิ่งไกล ยิ่งดี จนถึง ณ บัดนี้ ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร

44. Practice makes perfect  แปลว่า :การฝึกฝนทำให้เราชำนาญ อะไรที่เราฝึกฝนเยอะๆเราก็จะทำมันได้อย่างเพอร์เฟก

45. The best wine comes out of an old vessel. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า :ขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด เหล้ายิ่งแก่ยิ่งขม

46. The more the merrier แปลว่า : ยิ่งหลายคน ก็ยิ่งสนุก เวลามีคนชวนเราไปเที่ยวใช้สำนวนนี้จะเหมาะสมมากที่สุด เหมือนแสดงความยินดีของเราถ้ามีหลายคนไปเที่ยวด้วยกับเรา

47. Time is money แปลตรงๆ คือเวลาเป็นเงินเป็นทอง หมาบถึงว่า เวลามีค่า อย่าปล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

48. Walls have ears สำนวนนี้จะใช้ในกรณีเราอยากคุยเรื่องอะไรที่สำคัญแต่เห้นว่าสถานที่กำลังยืนอยู่ไม่เหมาะสมเราจะบอกกับเพื่อนเราว่า  เราไม่ควรพูดเรื่องนี้กันตรงนี้ หน้าต่างมีหูประตูมีช่องรู้มั้ย ประมาณนั้น ถ้าแปลตรงจะเป็น ผนังมีหู

49. Beauty is only skin deep สำนวนภาษาอังกฤษนี้หมายถึงว่า คุณลักษณะและอุปนิสัยของบุคคลมีความสำคัญมากกว่าความสวยงามภายนอก 

50. Grasp all, lose all หมายถึง โลภมาก ลาภหาย (คือพยายามคว้าไว้ทั้งหมด เลยทำให้สูญไปทั้งหมด)

51. Haste makes waste แปลว่า ทำอะไรลวกๆเร็ว ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ดี ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราเร่งรีบมากไปก็จะไม่ได้ผลดี

See also  ENHYPEN (엔하이픈) 'Drunk-Dazed' Official MV | hyphen | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

52. Raining cats and dogs แปลตรงๆ คือ ฝนตกลงมาเป็นหมาเป็นแมว ฟังเห็นแปลกๆ แต่ฝรั่งก็ใช้กันบ่อยมาก หมายถึงเรื่องฝนตกหนักมากๆ  ฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา ยกตัวอย่างเช่น You should take an umbrella with you, it is raining cats and dogs out there! (คุณควรพกร่มไปด้วยนะ ข้างนอกฝนตกหนักมาก)

53. The game is not worth the candle. แปลว่าได้ไม่คุ้มเสีย

54. Time and tide wait for no man สำนวนภาษาอังกฤษนี้หมายถึงเวลาและวารีไม่เคยคอยใคร หมายถึงถ้าหากมีโอกาสทำอะไรก็ทำไปเลยอย่ารอนานเดี๋ยวเสียเวลา เรื่องก็จะเสียไป

55. Speech Is Silver, Silence Is Golden. แปลว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ใช้ในกรณีมีบางเรื่องหรือบางอย่างที่เราไม่รู้ หรือไม่เกี่ยวกับเรา เราจะไม่ควรพูด

56. Don’t judge a book by its cover แปลตรงตัวได้ว่า อย่าตัดสินหนังสือด้วยปกของมัน สำนวนนี้หมายถึงอย่าตัดสินคนจากเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเพราะดูจากภายนอกบางอย่างดูจะสวยจะดีแต่ภายในดูยากไม่ใช่ภายนอกสวยแล้วภายในก็จะสวยอย่างที่คิด 

57. The tongue has no bone but it breaks bone หมายถึงเรื่องการพูดชาของคนเราน่าจะปรับเปลี่ยนคำพูดได้ง่ายๆ แต่ใช้ในกรณีไม่ค่อยดี เหมือนจะพูดกัลคนที่ไม่เก็บคำสัญญ้า ลืมไปสี่งที่เขาพูดออกมาเมื่อก่อน ประมาณนั้น

58. The child is father of the man. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า สันดรขุดได้ สันดานขุดไม่ได้

59. Don’t put off until tomorrow what you can do today หมายถึงจะทำเรื่องอะไรก็ทำไปเลย อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้

60. If it is not right, don’t do it; if it is not true, don’t say it. แปลว่า ถ้าถูกต้องอย่าทำ ถ้าไม่จริงอย่าพูด

61. If they say you are good, a yourself if it be true. แปลว่า ถ้ามีคนชมคุณ ถามตัวเองว่าจริงหรือเปล่า

62. If you can’t have the best, make the best of what you have. แปลว่า :ถ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ ก็จงทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดสิ

เรียนสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมเสริมคําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ

63. In at one ear and out at the other. แปลว่า :เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ใช้ในกรณีคุณกำลังพูดอะไรสักอย่างแต่คนฟังเขาฟังแล้วลืมหรือไม่ตั้งใจฟังดีๆ

64. In time of peace prepare for war. แปลว่า : จงเตรียมพร้อมแม้ในยามสงบ

65. It is better to die with honour than to live in infamy.
แปลว่า :ตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างน่าอับอาย

66. It is easier to descend than to ascend.
แปลว่า :ถอยหลังนั้นง่าย แต่ก้าวไปข้างหน้านั่นยาก

77. It is easier to pull down than build แปลว่า การรื้อถอนง่ายกว่าการสร้างขึ้นมา

78. It’s a small world. สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า โลกมันแคบ ประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงความกล้างหรือความแคบของโลกใบนี้ แต่หมายถึงความคิดของคนบางคนเมื่อมอลบางอย่างแค่มุ่มเดียว ไม่รอบรอบถือเรียกว่าโลกมันแคบมากกว่า

สํานวนภาษาอังกฤษ การทํางาน

79. A lot on your plate สำนวนนี้หมายถึง มีงานมากเกินพออยู่แล้ว 

80. Dream don’t work unless you do. สำนวนนี้หมายถึง ความฝันจะไม่มีทางเป็นจริง หากคุณไม่ลงมือทำ

81. To be a team player การเป็นบุคคลสำคัญในทีมเนื่องจากทำงานได้ดี ยกตัวอย่างเช่น “I love working with Dan. He’s a real team player.”

82. Work harder than you did yesterday. ทำงานให้หนักกว่าที่คุณทำไว้เมื่อวานเสมอ

83. The only way to do great work is to love what you do. หนทางเดียวที่จะทำให้คุณทำงานอย่างมีคุณค่าก็คือการรักในสิ่งที่คุณทำ

84. Up to my eyes in work สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า งานท่วมหัว

85. Every accomplishment starts with the decision to try. ทุกๆความสำเร็จเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจที่จะลองพยายาม

86. Too many irons in the fire สำนวนนี้หมายถึง ทำงานหลายอย่างเกินไป

87. Work until your bank account looks like a phone number. ทำงานจนกว่ายอดเงินในบัญชีจะคล้ายกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

88. Bite off more than you can chew สำนวนนี้หมายถึง รับงานมาเกินความสามารถ

89. There is no way you were born to just pay bills and die. จดจำไว้เสมอว่า คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้จ่ายและตายไป

90. Burn the midnight oil สำนวนนี้หมายถึง ทำงานจนถึงดึกดื่น เช่น The only way I can get this done is to burn the midnight oil

สํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก

91. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you. แปลว่า อย่าเปลืองเวลาของเธอให้กับ ช (หรือ ญ) ที่ไม่คิดจะให้แบ่งเวลาของเค้ากับเธอ

92. Don’t kill your love with fear. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า อย่าให้ความวิตกทำลายความรักของคุณ

93. Love or friendship, one cannot serve two masters. แปลว่า ความรักหรือมิตรภาพ คุณเลือกได้เพียงหนึ่งเท่านั้น

94. Distance doesn’t count if there is love in between. แปลว่า ระยะทางไม่มีความหมายสำหรับคนที่มีรัก

95. Everybody is somebodys daydream. แปลว่า ทุกๆ คนเป็นฝันกลางวันของใครบางคนได้เสมอ

96. True love is like ghosts, which everyone talks about but few have seen. แปลว่า รักแท้เหมือนวิญญาณ ที่ทุกคนกล่าวขวัญถึง แต่คนน้อยนักที่จักได้เห็น

97. When she open up listen with your heart. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า เมื่อเธอเปิดใจพูด จงเปิดหัวใจคุณรับฟังด้วย

98. You cannot walk away from love. คุณไม่สามารถ เดินจากความรักไปได้

99. It’s love that hurts. But it’s hurt that tells you are still alive. ความรักทำให้คุณเจ็บ แต่ความเจ็บปวดคือสิ่งที่บอกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่

100. A life without love, is no life at all. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า ชีวิตที่ปราศจากรัก ก็เหมือนกับการไม่มีชีวิตอยู่

สำนวนภาษาอังกฤษและคําศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้หวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยคต่อผู้เรียนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษทุกท่าน ถ้าเราทราบความหมายขิงแต่ละสำนวนดีๆ และเอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยรับรองฝรั่งต้องทึ่งแน่นอน อย่าลืมติดตามเว็บไซต์การเรียนการสอนของเรา Eng Breaking เพื่อรับสาระดีๆ พร้อมเคล็ดลับเด็ดสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็น 635 รายการ

 

[Update] Bird แปลว่า | bird แปลว่า – NATAVIGUIDES

Bird

(Bird อ่านว่า เบิร์ด)

Bird แปลว่า นก [n. sl.]

ตัวอย่างประโยค Bird ภาษาอังกฤษ

Oh. The nympho is the state

Bird

of Ohio.

(โอ เดอะ nympho อีส เดอะ ซเทท เบิด อ็อฝ โอฮายโอ้)

กำหนัดอะเหรอ มันคือนกประจำรัฐของโอไฮโอ

Scrape off all this

Bird

shit. Right away, sir.

(ซคเรพ ออฟฟ ออล ดิส เบิร์ด ชิท ไร๊ท อะเวย์ , เซ่อร์)

ขัดขี้นกพวกนี้ออกให้หมด ได้เดี๋ยวนี้เลยครับ

“The early

Bird

gets the worm, but the second mouse gets the cheese.”

See also  [Update] Adverb - คำวิเศษณ์ | กริยาวิเศษณ์ - NATAVIGUIDES

(ขาคู่The เอ๊อรํลี่ เบิร์ด เก็ท เดอะ วอร์ม , บั๊ท เดอะ เซ๊คคั่น เม๊าส เก็ท เดอะ ชี๊ส ขาคู่)

นกตัวแรกได้กินหนอน แต่เป็นหนูตัวที่สองที่ได้ชีส

With your feet on the ground You’re a

Bird

in flight

(วิธ ยุร ฟีท ออน เดอะ กราวนด์ ยัวร์ อะ เบิร์ด อิน ฟไลท)

ด้วยเท้าทั้งสองวางบนพื้น ลูกก็จะเป็นนกที่กำลังบิน

Oh, just… A little

Bird

told me.

(โอ , จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด โทลด มี)

เออ นกน้อยบอกฉันน่ะ

Let’s just say a little

Bird

told me.

(เล็ท จั๊สท เซย์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบิร์ด โทลด มี)

มีพรายกระซิบบอกผม

Pretty sure he was a full

Bird

colonel.

(พริ๊ทที่ ชัวร์ ฮี วอส ซา ฟูล เบิร์ด เคอเน็ล)

ค่อนข้างแน่ใจว่าเคยเป็นพันอากาศเอก

You got five shots left. Gotta draw that

Bird

out.

(ยู ก็อท ไฟฝ ฌ็อท เล๊ฟท กอททะ ดรอว์ แดท เบิร์ด เอ๊าท)

คุณเหลือ5นัด สอยฮ.ให้ร่วงให้ได้

I don’t know, I thought maybe it was a big

Bird

or something.

(ไอ ด้อนท์ โนว์ , ไอ ธอท เมบี อิท วอส ซา บิ๊ก เบิร์ด ออ ซัมติง)

ผม ไม่รู้ ผมนึกว่า แค่นกตัวใหญ่

How about this?

Bird

of paradise. Keep talking.

(ฮาว อะเบ๊าท ดิส เบิร์ด อ็อฝ พาราได๊ซ คี๊พ ทอคอิง)

งั้นดอกนี้มั้ยคะ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ ว่าไปสิคุณ

Why? I mean, with T

Bird

gone…

(วาย ไอ มีน , วิธ ที เบิร์ด กอน)

ไหงงั้น ผมหมายถึง ที่ทีเบิร์ดไป…

Dear God, make me a

Bird

so l can fly far, far, far away from here.

(เดียร์ ก๊อด , เม้ค มี อะ เบิร์ด โซ แอล แคน ฟลาย ฟาร์ , ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

พระเจ้าโปรดดลบันดาลให้หนูเป็นนกเถิด หนูจะได้บินไปให้ไกลจากที่นี่

Dear God, make me a

Bird

so l can fly far…

(เดียร์ ก๊อด , เม้ค มี อะ เบิร์ด โซ แอล แคน ฟลาย ฟาร์)

พระเจ้าโปรดดลบันดาลให้หนูเป็นนกเถิด หนูจะได้บินไปไกล….

He didn’t turn Jenny into a

Bird

that day.

(ฮี ดิ๊นอิน เทิร์น เจนนิ อิ๊นทู อะ เบิร์ด แดท เดย์)

แต่เขาไม่ได้บันดาลให้เจนนี่เป็นนก ในวันนั้น

We prayed for God to turn me into a

Bird

so l could fly far away?

(วี เพรย์ ฟอร์ ก๊อด ทู เทิร์น มี อิ๊นทู อะ เบิร์ด โซ แอล เคิด ฟลาย ฟาร์ อะเวย์)

เราสวดมนตร์ขอให้พระเจ้า เปลี่ยนชั้นให้เป็นนก เพื่อชั้นจะได้บินหนีไป จำได้ไหม ?

I know why the caged

Bird

sings!

(ไอ โนว์ วาย เดอะ เค้จ เบิร์ด ซิง !)

ฉันรู้ทำไมนกในกรงถึงร้องเพลง

Let the

Bird

go.

(เล็ท เดอะ เบิร์ด โก)

ปล่อยนกมา

Let the

Bird

go now, or this man dies!

(เล็ท เดอะ เบิร์ด โก นาว , ออ ดิส แมน ดาย !)

ปล่อยนกมา หรือจะให้Haddock ตาย

LACEY (voice over): We have a

Bird

en route.

(เลซี่ [ ว๊อยซ์ โอ๊เฝ่อร ] : วี แฮ็ฝ อะ เบิร์ด อัง รู๊ท)

เรามีนกเหล็กทางนั้นอยู่

Give the outfit 27 years, they give you a trinket with a

Bird

on it.

(กี๊ฝ ดิ เอ้าฟิท 27 เยียร์ , เด กี๊ฝ ยู อะ ทรีงเค็ท วิธ อะ เบิร์ด ออน หนิด)

อุทิศตนให้เครื่องแบบ 27 ปี แล้วเขาก็ให้เหรียญที่มีนกกับเรา


ชื่อสัตว์น่ารู้


สื่อการเรียนรู้ เรียนรู้ชื่อสัตว์พร้อมวีดีโอประกอบ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ชื่อสัตว์น่ารู้

100 คำศัพท์ \”หมวดสัตว์\” ในภาษาอังกฤษ (พร้อมรูปภาพ + แปลไทย) | Animals names with Pictures in English


เรียนรู้คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ | Learn Animals names with Pictures in English
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ
👉 https://www.youtube.com/channel/UCQfH1CTTPPh_LNTchlRh9bA?sub_confirmation=1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ช่องทางการติดตามอื่นๆ
👉 facebook: https://www.facebook.com/English168TH/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ที่มาภาพประกอบ: https://dictionary.cambridge.org/
ที่มาเสียงอ่านภาษาอังกฤษ (สำเนียงอเมริกัน): https://dictionary.cambridge.org/
รวม 100 คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ พร้อมคำแปลภาษาไทยและเสียงอ่านคำศัพท์สำเนียงอเมริกัน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เด็กสามารถดูได้ มีรูปภาพประกอบช่วยให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น และมีเสียงอ่านสำเนียงอเมกันเพื่อฝึกทักษะการฟังด้วย เราได้รวบรวมคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษน่ารู้ไว้ สามารถดูได้ตามลิสต์ด้านล่างได้เลย
1. Aardvark แปลว่า ตัวกินมด
2. Abalone แปลว่า หอยเป๋าฮื้อ
3. Dog แปลว่า หมา
4. Cat แปลว่า แมว
5. Cow แปลว่า วัว
6. Sheep แปลว่า แกะ
7. Rabbit แปลว่า กระต่าย
8. Duck แปลว่า เป็ด
9. Hen แปลว่า แม่ไก่
10. Horse แปลว่า ม้า
11. Pig แปลว่า หมู
12. Turkey แปลว่า ไก่งวง
13. Chicken แปลว่า ไก่
14. Donkey แปลว่า ลา
15. Goat แปลว่า แพะ
16. Guinea pig แปลว่า หนูตะเภา
17. Llama แปลว่า ลามะ
18. Squirrel แปลว่า กระรอก
19. Snail แปลว่า หอยทาก
20. Mouse แปลว่า หนู
21. Chameleon แปลว่า กิ้งก่า
22. Deer แปลว่า กวาง
23. Raccoon แปลว่า แร็กคูน
24. Antelope แปลว่า ละมั่ง
25. Weasel แปลว่า พังพอน
26. Hedgehog แปลว่า เม่น
27. Koala แปลว่า หมีโคอาลา
28. Wolf แปลว่า หมาป่า
29. Lynx แปลว่า แมวป่าลิงช์
30. Panda แปลว่า หมีแพนด้า
31. Panther แปลว่า เสือดำ
32. Mole แปลว่า ตัวตุ่น
33. Snake แปลว่า งู
34. Bat แปลว่า ค้างคาว
35. Tiger แปลว่า เสือ
36. Leopard แปลว่า เสือดาว
37. Parrot แปลว่า นกแก้ว
38. Eagle แปลว่า นกอินทรี
39. Orangutan แปลว่า ลิงอุรังอุตัง
40. Buffalo แปลว่า ควาย
41. Turtle แปลว่า เต่า
42. Octopus แปลว่า ปลาหมึกยักษ์
43. Frog แปลว่า กบ
44. Whale แปลว่า ปลาวาฬ
45. Crab แปลว่า ปู
46. Clam แปลว่า หอยกาบ
47. Fish แปลว่า ปลา
48. Shark แปลว่า ฉลาม
49. Seahorse แปลว่า ม้าน้ำ
50. Squid แปลว่า ปลาหมึก
51. Shrimp แปลว่า กุ้ง
52. Swan แปลว่า หงส์
53. Dolphin แปลว่า ปลาโลมา
54. Starfish แปลว่า ปลาดาว
55. Seagull แปลว่า นกนางนวล
56. Sea lion แปลว่า สิงโตทะเล
57. Alligator แปลว่า จระเข้
58. Eel แปลว่า ปลาไหล
59. Fox แปลว่า สุนัขจิ้งจอก
60. Wildcat แปลว่า แมวป่า
61. Armadillo แปลว่า ตัวนิ่ม
62. Black bear แปลว่า หมีควาย
63. Camel แปลว่า อูฐ
64. Lion แปลว่า สิงโต
65. Elephant แปลว่า ช้าง
66. Cheetah แปลว่า เสือชีตาร์
67. Hyena แปลว่า หมาใน
68. Gazelle แปลว่า ละมั่ง
69. Ostrich แปลว่า นกกระจอกเทศ
70. Wallaby แปลว่า จิงโจ้ขนาดเล็ก
71. Polar bear แปลว่า หมีขั้วโลก
72. Seal แปลว่า แมวน้ำ
73. Reindeer แปลว่า กวางเรนเดียร์
74. Walrus แปลว่า ช้างน้ำ
75. Bird แปลว่า นก
76. Penguin แปลว่า นกเพนกวิน
77. Owl แปลว่า นกฮูก
78. Pigeon แปลว่า นกพิราบ
79. Woodpecker แปลว่า นกหัวขวาน
80. Crow แปลว่า อีกา
81. Sparrow แปลว่า นกกระจอก
82. Hummingbird แปลว่า นกฮัมมิ่งเบิร์ด
83. Bee แปลว่า ผึ้ง
84. Ant แปลว่า มด
85. Butterfly แปลว่า ผีเสื้อ
86. Cockroach แปลว่า แมลงสาบ
87. Cicada แปลว่า จักจั่น
88. Grasshopper แปลว่า ตั๊กแตน
89. Wasp แปลว่า ตัวต่อ
90. Dragonfly แปลว่า แมลงปอ
91. Cricket แปลว่า จิ้งหรีด
92. Spider แปลว่า แมงมุม
93. Scorpion แปลว่า แมงป่อง
94. Kangaroo แปลว่า จิงโจ้
95. Millipede แปลว่า กิ้งกือ
96. Gecko แปลว่า ตุ๊กแก
97. Mosquito แปลว่า ยุงลาย
98. Monkey แปลว่า ลิง
99. Worm แปลว่า หนอน
100. Hippopotamus แปลว่า ฮิปโปโปเตมัส
Tag
คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ
คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ
คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพประกอบ
คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษแปลไทย
คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมเสียงอ่าน
รูปภาพคําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ
รูปภาพ คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษ ไฟล์ pdf
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมรูปภาพ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษผลไม้
คํา ศัพท์อาชีพ ภาษาอังกฤษ พร้อม รูปภาพ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล พร้อมคําอ่าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาล
Animal Names in English
List of Animals
List of Animal Names in English
Animal name list
Animals vocabulary
Animals in English – Vocabulary List
Animal word
Vocabulary animals
Learn Animals names with Pictures in English

See also  50 คำคมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต | คำคม เรื่อง เรียน

100 คำศัพท์ \

Sea Animal คำศัพท์สัตว์ทะเล


สื่อวีดีโอการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เรื่อง มาเรียนรู้คำศัพท์สัตว์ทะเลกันเถอะ ทางทีมงานจัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กไทยได้ฝึกท่อง และ ทำความรู้จักกับสัตว์ในท้องทะเล

Sea Animal คำศัพท์สัตว์ทะเล

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ \”สัตว์ปีก\” ไฮไลท์สีคำศัพท์ | คำอ่าน | พร้อมภาพประกอบ – Engdict.com


ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยวิธีการกำหนดสีคำศัพท์ (ColorCoded Alphabet) ช่วยให้การอ่านฝึกสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ปีกได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น \”รู้ก่อนเก่งก่อนใคร\” ด้วยรูปแบบคำศัพท์สายพันธุ์ใหม่
ฝึกคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ดาวน์โหลด PDF และสื่อการสอนภาษาอักฤษ
https://www.engdict.com/vocabulary/คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อสัตว์ปีก
https://www.engdict.com/vocabulary/คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนก
https://www.engdict.com/vocabulary/รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เรียกชื่อสัตว์100คำ
https://www.engdict.com/vocabulary/คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแมลง
https://www.engdict.com/vocabulary/คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นป1
https://www.engdict.com/vocabulary/คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์สำหรับชั้นอนุบาลเด็กเล็ก
https://www.engdict.com/vocabulary/คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อสัตว์เลี้ยง
https://www.engdict.com/search/?q=สัตว์ปีก\u0026t=all

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ \

SPRITE x GUYGEEGEE – ทน (Prod. by MOSSHU) OFFICIAL MV


Prod. by MOSSHU
Executive Producer : NINO
Lyrics : SPRITE x GUYGEEGEE
Mix : NINO \u0026 MOSSHU
Master : Henry Watkins
Studio : NINO TRAP HOUSE STUDIO
Director: Jediiano
Editor : Jediiano
DOP: Aongkai
Executive Producer: NINO
Producer: Hannah J. Pischedda
Art Director: Parida Roongruang
Stylist: Unisa K. \u0026 Parida Roongruang
Editor: Jediiano
Focus Puller: Phasu Boonpupiphat
Colorist: Icesmith
Camera crew: Camera Corner
Location: Pattaya, Yin Yom Beach
Still Photography: Keaidkumchai Tongpai
Staring: NINO, SEEDA THE VILLAIN, Phattanitporn Baramee
Special thanks: Vee’s Beach Shop
สามารถฟังเพลง \”ทน\” ได้แล้ววันนี้ทุก Streaming Platform
https://HYPETRAIN.lnk.to/TonID

LYRICS
(SPRITE)
พี่ไม่มี Louis Vuitton
มีแต่หนี้ก้อนโต
นวลน้องคงน้ำตานอง
เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
(GUY)
ก็พี่ไม่มี Balen
เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่นะไม่มีตังค์
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ
หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ
หรือว่าน้องจะทน
(GUY)
วัน ๆ พี่เอาเเต่เติมเงินทงเงินทองพี่ก็ไม่หานะ
เธอบอกมันดูไม่ดี เธอชอบคนที่มันมีฐานะ
กูกะจะไปหาตังอยู่เเล้ว อยู่ดี ๆ (ดูดิ๊) เพื่อนโทรมาหา
อ้าวเห้ย กูไปดีกว่า เห้ยกูไปดีกว่า
ตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติม
ไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ ๆ วนอยู่เก่า ๆ เดิม ๆ
ไอ้หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตคันใหม่ถูกใจเธอไปเลยเชิญ
เผอิญมีนัด น้องกิฟ น้องนุ๊ก น้องพลอยคืนนี้อะดิมีเพลิน
เพลิน เพลิน เพลิน x1
เพลิน x7
(SPRITE)
พี่ไม่มี Louis Vuitton
มีแต่หนี้ก้อนโต
นวลน้องคงน้ำตานอง
เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากน่ะหรือว่าน้องจะทน
(GUY)
ก็พี่ไม่มี Balen
เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ
หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ
หรือว่าน้องจะทน
(SPRITE)
หกโมงเช้าพระมาพี่ยังไม่ตื่น ๆ
นั่งชิวกับพี่กายเเต่ไม่ได้ดื่ม ๆ
พี่กายเขาเพ้อถึงรักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืน
รักเรานี่เเสนอาภัพเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่น
หมื่น 1 หมื่น 2 หมื่น 3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่น 6 หมื่น 7
เอ้ยลืมไปนี่ว่าต้องคืนตังค์พี่โน่หมื่น 8
ใครบอกใครเตือนอะไรใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟัง
น้องไม่ชอบคนทะเล้นเเต่เธอบอกชอบคนเต้นระบำ ๆ ๆ
(SPRITE)
พี่ไม่มี Louis Vuitton
มีแต่หนี้ก้อนโต
นวลน้องคงน้ำตานอง
เพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโด
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
(GUY)
ก็พี่ไม่มี Balen
เเถมค่ารถพี่ส่งไม่ทัน
กระเป๋าของพี่ Dior เเต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์
อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะ
หรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะ
หรือว่าน้องจะทน

ติดตามช่องทาง Social Media
HYPE TRAIN
https://HYPETRAIN.lnk.to/HYPETRAINID
SPRITE
https://HYPETRAIN.lnk.to/SPRITEID
GUYGEEGEE
https://HYPETRAIN.lnk.to/GUYGEEGEEID

FOR WORK : 0812579651 (K.NAMFON)
HYPETRAIN SPRITE GUYGEEGEE ทน หรือว่าน้องจะทน

SPRITE x GUYGEEGEE - ทน (Prod. by MOSSHU) OFFICIAL MV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ bird แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *