Home » [NEW] 10 Prefix สำคัญควรรู้ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น | คําศัพท์ที่ควรรู้ – NATAVIGUIDES

[NEW] 10 Prefix สำคัญควรรู้ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น | คําศัพท์ที่ควรรู้ – NATAVIGUIDES

คําศัพท์ที่ควรรู้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนควรรู้ คือ การจดจำ Prefix หรือ Suffix

Prefix คือ คำอุปสรรคที่เติมข้างหน้าคำหลัก แล้วทำให้ความหมายของคำ คำนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีเยอะมากๆ หากเราจำ Prefix ได้ จะช่วยให้เราสามารถเดาศัพท์ หรือจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม วันนี้ Y-hub Thailand จึงขอนำตัวอย่าง Prefix พร้อมทั้งความหมายต่างๆมาให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

177809668_823526751846239_916

1. Negative Prefixes: Prefix ที่ให้ความหมายเชิงปฏิเสธ un- (ตรงข้าม, ไม่), non- (ไม่), in-, il-, im-, in- (ไม่), dis- (ไม่), a- (ขาด, ไม่มี)

 • Unfair = ไม่ยุติธรรม
 • Unwise = ไม่ฉลาด
 • Unexpected = ไม่คาดคิดมาก่อน
 • Non-Christian = ไม่นับถือศาสนาคริสต์
 • Impossible = เป็นไปไม่ได้
 • Illogical = ไม่มีเหตุผล
 • Irregular = ไม่ปกติ
 • Disobey = ไม่เชื่อฟัง
 • Amoral = ไร้ศีลธรรม

2. Pejorative Prefixes: Prefix ที่มีความหมายในเชิงลบ คือ เลว ผิด ไม่ดี (mis-, mal-, pseudo-) เช่น

 • misconception = ความเข้าใจผิด
 • misfortune = โชคไม่ดี
 • malfunction = การทำหน้าที่ผิดปกติ

3. Number Prefixes: Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับจำนวน uni- (หนึ่ง), bi-(สอง), tri-(สาม), multi-(หลากหลาย) เช่น

 • unicorn = ม้าเขาเดียว
 • bi-lingual = สองภาษา
 • trilingual = สามภาษา
 • multi-color = หลากสี

4. Prefixes of degree or size: Prefix ที่บอกขนาด super- (เหนือกว่า, มากกว่า), over- (มากเกินไป)

 • Superman = เหนือมนุษย์
 • Supernatural = เหนือธรรมชาติ
 • Supersonic = เร็วกว่าเสียง
 • Overdo = ทำมากไป
 • Overdrive = ขับเร็วเกินไป

5. Locative Prefixes: Prefix บอกตำแหน่งที่ตั้ง sub- (ใต้), inter- (ระหว่าง, ท่ามกลาง)

 • Subway = ใต้ดิน
 • Subsoil = ใต้ผิวดิน
 • Subconscious = ใต้จิตสำนึก
 • Submarine = ใต้น้ำ
 • International = ระหว่างชาติ
 • Inter-continental = ระหว่างทวีป
 • Intermarry = การแต่งงานระหว่างสองตระกูล

6. Prefixes of Atitude: Prefix ที่บ่งบอกความหมายเชิงความรู้สึก anti- (ต่อต้าน), pro- (ร่วมด้วย, อยู่ฝ่าย)

 • Antibody = วัตถุต้านเชื้อโรคในร่างกาย
 • Anti-war = ต่อต้านสงคราม
 • Anti-social = ต่อต้านสังคม
 • Pro-Japanese = อยู่ฝ่ายญี่ปุ่น
 • Pro-Communist = ฝ่ายคอมมิวนิสต์

7. Prefixes of Time and Order: Prefix ที่บ่งบอกระยะเวลาก่อนหลัง fore- (ก่อน), pre- (ก่อน), post- (หลัง), re- (ซ้ำอีก)

 • Pre-war = ก่อนสงคราม
 • Pre-school = ก่อนเข้าโรงเรียน
 • Prejudge = ตัดสินก่อน
 • Prearrange = จัดเตรียมไว้ก่อน
 • Post-war = หลังสงคราม
 • Post-election = หลังการเลือกตั้ง
 • Postdate = ลงวันเช็คภายหลังวันจริง
 • Reread = อ่านอีกครั้ง
 • Retell = เล่าอีกครั้ง
 • Rebuild = สร้างอีกครั้ง
 • Resell = ขายต่อ

8. Conversion Prefix: prefixes ที่ให้ความหมายว่า “ทำให้… ….,อยู่ในอาการ… ….” be- (ทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้), en-, em- (ทำให้)

 • Befriend = ทำให้เป็นเพื่อน
 • Becalm = ทำให้สงบ
 • Bewitch = ทำให้หลงเสน่ห์
 • Empower = ทำให้มีอำนาจ
 • Enslave = ทำให้เป็นทาส
 • Enlighted = ทำให้สว่าง
See also  ซื้อขายออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย | ซื้อของออนไลน์ | Nataviguides

9. Reversative prefixes หมายถึง prefix ที่ให้ความหมายตรงข้ามกลับความหมายเดิม un- (กลับกัน), de- (กลับกัน, กำจัด), dis- (ไม่)

 • Undo = ไม่ทำ
 • Unwrap = ไม่ได้ห่อ
 • Decentralize = กระจายอำนาจ
 • Decode = ถอดรหัส
 • Disconnect = ไม่เชื่อมต่อ
 • Discontent = ไม่พอใจ

10. Other prefixes หมายถึง prefix อื่นๆ ที่ไม่อาจจะจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใดๆ ข้างต้น

 • Auto- = ด้วยตัวเอง
 • Neo- = ใหม่
 • Proto- = ก่อน, ดั้งเดิม
 • Semi- = ครึ่ง
 • Autocar = รถยนต์ซึ่งแล่นไปด้วยตัวเอง
 • Autocracy = หนังสือที่เขียนด้วยตัวเอง
 • Neo-Classic = สถาปัตยกรรมใหม่
 • Prototype = ต้นตระกูล
 • Semi-circle = ครึ่งวงกลม

Yhubthailand อย่าลืมกดติดตามเพจYhub สำหรับความรู้ด้านทุนการศึกษา ภาษาและด้านอื่นๆ: https://www.facebook.com/yhubthailand ติดตามช่องYoutube: https://bit.ly/3mknHTA

[NEW] 10 Prefix สำคัญควรรู้ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น | คําศัพท์ที่ควรรู้ – NATAVIGUIDES

เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนควรรู้ คือ การจดจำ Prefix หรือ Suffix

Prefix คือ คำอุปสรรคที่เติมข้างหน้าคำหลัก แล้วทำให้ความหมายของคำ คำนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีเยอะมากๆ หากเราจำ Prefix ได้ จะช่วยให้เราสามารถเดาศัพท์ หรือจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม วันนี้ Y-hub Thailand จึงขอนำตัวอย่าง Prefix พร้อมทั้งความหมายต่างๆมาให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

177809668_823526751846239_916

1. Negative Prefixes: Prefix ที่ให้ความหมายเชิงปฏิเสธ un- (ตรงข้าม, ไม่), non- (ไม่), in-, il-, im-, in- (ไม่), dis- (ไม่), a- (ขาด, ไม่มี)

 • Unfair = ไม่ยุติธรรม
 • Unwise = ไม่ฉลาด
 • Unexpected = ไม่คาดคิดมาก่อน
 • Non-Christian = ไม่นับถือศาสนาคริสต์
 • Impossible = เป็นไปไม่ได้
 • Illogical = ไม่มีเหตุผล
 • Irregular = ไม่ปกติ
 • Disobey = ไม่เชื่อฟัง
 • Amoral = ไร้ศีลธรรม

2. Pejorative Prefixes: Prefix ที่มีความหมายในเชิงลบ คือ เลว ผิด ไม่ดี (mis-, mal-, pseudo-) เช่น

 • misconception = ความเข้าใจผิด
 • misfortune = โชคไม่ดี
 • malfunction = การทำหน้าที่ผิดปกติ

3. Number Prefixes: Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับจำนวน uni- (หนึ่ง), bi-(สอง), tri-(สาม), multi-(หลากหลาย) เช่น

 • unicorn = ม้าเขาเดียว
 • bi-lingual = สองภาษา
 • trilingual = สามภาษา
 • multi-color = หลากสี

4. Prefixes of degree or size: Prefix ที่บอกขนาด super- (เหนือกว่า, มากกว่า), over- (มากเกินไป)

 • Superman = เหนือมนุษย์
 • Supernatural = เหนือธรรมชาติ
 • Supersonic = เร็วกว่าเสียง
 • Overdo = ทำมากไป
 • Overdrive = ขับเร็วเกินไป

5. Locative Prefixes: Prefix บอกตำแหน่งที่ตั้ง sub- (ใต้), inter- (ระหว่าง, ท่ามกลาง)

 • Subway = ใต้ดิน
 • Subsoil = ใต้ผิวดิน
 • Subconscious = ใต้จิตสำนึก
 • Submarine = ใต้น้ำ
 • International = ระหว่างชาติ
 • Inter-continental = ระหว่างทวีป
 • Intermarry = การแต่งงานระหว่างสองตระกูล
See also  Youpik X Lazada EP.15 พ.ค. รายได้สัปดาห์แรก 100,000฿+ มือใหม่อย่าขายของใน Shopee ผมขอร้อง!! | ขายสินค้าออนไลน์ | Nataviguides

6. Prefixes of Atitude: Prefix ที่บ่งบอกความหมายเชิงความรู้สึก anti- (ต่อต้าน), pro- (ร่วมด้วย, อยู่ฝ่าย)

 • Antibody = วัตถุต้านเชื้อโรคในร่างกาย
 • Anti-war = ต่อต้านสงคราม
 • Anti-social = ต่อต้านสังคม
 • Pro-Japanese = อยู่ฝ่ายญี่ปุ่น
 • Pro-Communist = ฝ่ายคอมมิวนิสต์

7. Prefixes of Time and Order: Prefix ที่บ่งบอกระยะเวลาก่อนหลัง fore- (ก่อน), pre- (ก่อน), post- (หลัง), re- (ซ้ำอีก)

 • Pre-war = ก่อนสงคราม
 • Pre-school = ก่อนเข้าโรงเรียน
 • Prejudge = ตัดสินก่อน
 • Prearrange = จัดเตรียมไว้ก่อน
 • Post-war = หลังสงคราม
 • Post-election = หลังการเลือกตั้ง
 • Postdate = ลงวันเช็คภายหลังวันจริง
 • Reread = อ่านอีกครั้ง
 • Retell = เล่าอีกครั้ง
 • Rebuild = สร้างอีกครั้ง
 • Resell = ขายต่อ

8. Conversion Prefix: prefixes ที่ให้ความหมายว่า “ทำให้… ….,อยู่ในอาการ… ….” be- (ทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้), en-, em- (ทำให้)

 • Befriend = ทำให้เป็นเพื่อน
 • Becalm = ทำให้สงบ
 • Bewitch = ทำให้หลงเสน่ห์
 • Empower = ทำให้มีอำนาจ
 • Enslave = ทำให้เป็นทาส
 • Enlighted = ทำให้สว่าง

9. Reversative prefixes หมายถึง prefix ที่ให้ความหมายตรงข้ามกลับความหมายเดิม un- (กลับกัน), de- (กลับกัน, กำจัด), dis- (ไม่)

 • Undo = ไม่ทำ
 • Unwrap = ไม่ได้ห่อ
 • Decentralize = กระจายอำนาจ
 • Decode = ถอดรหัส
 • Disconnect = ไม่เชื่อมต่อ
 • Discontent = ไม่พอใจ

10. Other prefixes หมายถึง prefix อื่นๆ ที่ไม่อาจจะจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใดๆ ข้างต้น

 • Auto- = ด้วยตัวเอง
 • Neo- = ใหม่
 • Proto- = ก่อน, ดั้งเดิม
 • Semi- = ครึ่ง
 • Autocar = รถยนต์ซึ่งแล่นไปด้วยตัวเอง
 • Autocracy = หนังสือที่เขียนด้วยตัวเอง
 • Neo-Classic = สถาปัตยกรรมใหม่
 • Prototype = ต้นตระกูล
 • Semi-circle = ครึ่งวงกลม

Yhubthailand อย่าลืมกดติดตามเพจYhub สำหรับความรู้ด้านทุนการศึกษา ภาษาและด้านอื่นๆ: https://www.facebook.com/yhubthailand ติดตามช่องYoutube: https://bit.ly/3mknHTA


25 คำศัพท์ 100 ประโยค ตัวอย่าง | คำศัพท์ที่ต้องรู้ | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เรียนง่ายภาษาอังกฤษ
คลิปวีดีโอนี้เป็น Ep 1 นะคะคล้อง 25 คำศัพท์ที่ต้องรู้ 100 ประโยคตัวอย่างค่ะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

25 คำศัพท์ 100 ประโยค ตัวอย่าง | คำศัพท์ที่ต้องรู้ | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris


สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
VIDEO INFO
http://www.englishbychris.com/portfolioitems/500

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris

ภาษาอังกฤษ 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | คำนี้ดี EP.477


See also  [NEW] 58 คำคมอกหักภาษาอังกฤษ คำคมอกหักสั้นๆ โดนๆ | หลอก ตัว เอง ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

เตรียมกดพอสและพูดตามได้เลย เพราะ 40 คำศัพท์นี้จำง่ายและนำไปใช้ได้จริง!
คำนี้ดีเอพิโสดนี้ เราได้รวบรวมศัพท์ที่ทุกๆ คนควรจะรู้จักเอาไว้ให้แล้ว เป็นศัพท์คุ้นหูคุ้นตาที่เราเจอได้บ่อยมากๆ เวลาใช้หรือพูดคุยภาษาอังกฤษกัน ระดับของคำศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็น ‘ง่าย’ และ ‘ยากกว่าง่ายขึ้นมานิดหนึ่ง’ พร้อมกับประโยคตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้นำไปท่องและใช้กันได้ทุกวัน
มีคำไหนที่อยากรู้ความหมายและวิธีใช้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับ
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ภาษาอังกฤษ 40 คำที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน | คำนี้ดี EP.477

FRUITS in ENGLISH for kids


Fruits in english for kids with images of the different and most usual kind of fruits, including the name writing and pronunciation of each one.
fruits fruitsinenglish englishforkids englishforchildren englishpronunciation englishwriting fruitnames
Follow us on Google+: https://plus.google.com/+Babynenes
This is a funny way to learn the names of the fruits with images specially designed for children as a great resource for english students, after school, english courses, etc…
Check our other videos of english or bilingual learning:
VEGETABLES in ENGLISH for kids: https://www.youtube.com/watch?v=KTsSLric_ww
GEOMETRIC SHAPES in english for kids: https://www.youtube.com/watch?v=51aaWhfnzNQ
The COLORS in english with cartoon for kids: https://www.youtube.com/watch?v=DL0mEKN9N78
The ANIMALS for kids Wild animals english vocabulary: https://www.youtube.com/watch?v=v5aVK0APPkU
The WEATHER vocabulary for kids: https://www.youtube.com/watch?v=rcWAhNrpC5I
And dont forget to subscribe our channel: https://www.youtube.com/c/babynenes

FRUITS in ENGLISH for kids

Coding terminology คำศัพท์ที่ในการเขียนโปรแกรมที่ต้องรู้ 👨‍💻❤️


สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผลิตเนื้อหาความรู้ดีๆ
https://www.youtube.com/channel/UCeKE6wQHTt5JpS9_RsH4hrg/join
Follow \u0026 Contacts
👓 FB : https://www.facebook.com/patiphanphengpao
🕶 FB (Fanpage) : https://www.facebook.com/patiphannn/
📷 IG : https://www.instagram.com/ohmilerr/
📧 Business : misterpatipan@gmail.com
RukCom จดโดเมนเช่าโฮสต์ ราคาประหยัด
🔗 https://hostings.rukcom.in.th/aff.php?aff=387
Course Online คอร์สเรียนออนไลน์
🔗 https://milerdev.teachable.com/courses
Website
🏠 https://milerdev.com/
Donate \u0026 Supporting me
🙏🏻 KBANK กสิกร : 0093555821 ปฏิภาณ เพ็งเภา
🙏🏻 Paypal : misterpatipan@gmail.com
PatiphanPhengpao MilerDev PatiPhan

Coding terminology คำศัพท์ที่ในการเขียนโปรแกรมที่ต้องรู้ 👨‍💻❤️

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คําศัพท์ที่ควรรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.