Home » [NEW] แนะนำเนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 | วิชา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] แนะนำเนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 | วิชา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

วิชา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 มีอะไรบ้าง

ระดับชั้น ม.6 เทอม 1

บทที่ 1 THE PRESENT PERFECT และ PAST PERFECT

1. Past participle

2. รูปประโยคและความหมายของ present perfect

3. การใช้ simple past และ present perfect

4. การใช้ since และ for

5. Present perfect continuous กับ present perfect

6. การใช้ already, yet, still และ anymore

7. การใช้ Past perfect

บทที่ 2 การใช้ NOUN CLAUSES

1. Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย question word

2. Noun clauses กับ who, what, whose + be

3. Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย if หรือ whether

4. การแทนที่ so ด้วย that clause ในประโยคสนทนา

5. Quoted speech และ reported speech

6. กริยาที่ใช้ในการรายงาน tell, ask, answer/reply

ระดับชั้น ม.6 เทอม 2

บทที่ 1 PHRASAL VERBS

บทที่ 2 PREPOSITION COMBINATION

บทที่ 3 CONDITIONAL SENTENCES AND WISHS

บทที่ 4 COMPARISONS ( การเปรียบเทียบ )

1. การเปรียบเทียบด้วย as as

2. Comparative และ superlative

3. การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์

4. การเปรียบเทียบด้วย less.than และ not as..as

5. การใช้ more กับคำนาม

6. การใช้ the same, similar, different, like, alike

Table of Contents

[Update] วิชา ภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ เรียกว่าอะไร พร้อมคำอ่าน คำแปล | วิชา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

วิชาภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ เรียกชื่อวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนสะกด พร้อมคำอ่าน คำแปล

ประโยคบทสนทนาเกี่ยวกับ วิชาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ : subject (ซับ-เจคท) วิชา

การถามว่าชอบวิชาอะไร ภาษาอังกฤษสามารถถามได้ว่า

What is your favorite subject?
อ่านว่า วอทฺ-อีซ-ยัวรฺ-เฟ’เวอริท-ซับเจคท
แปลว่า อะไรคือวิชาโปรดของคุณ, วิชาโปรดของคุณคืออะไร, คุณชอบวิชาอะไร

การตอบว่าเราชอบวิชาอะไร สามารถตอบได้ว่า

My favorite subject is … (+ วิชาที่ชอบ 1 วิชา) เช่น

My favorite subject is English.
อ่านว่า มาย-เฟ’เวอริท-ซับเจคท-อีซ-อิงลิช
แปลว่า วิชาโปรดของฉันคือวิชาภาษาอังกฤษ

ถ้ามีวิชาที่ชอบมากกว่า 1 วิชา ให้ตอบโดยเปลี่ยน verb to be จาก is เป็น are เช่น

My favorite subject are … (+ วิชาที่ชอบ) and … (+ วิชาอื่นที่ชอบอีก) เช่น

My favorite subject are English and Chinese.
อ่านว่า มาย-เฟ’เวอริท-ซับเจคท-อาร์-อิงลิช-แอนดฺ-ไชนิส
แปลว่า วิชาโปรดของฉันคือวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาจีน

คำศัพท์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

วิชาภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
คำแปล แปลว่า

anthropology
แอนโธรพอล’โลจี
มานุษยวิทยา

archaeology
อารฺคิโอโลจิ
วิชาโบราณคดี, โบราณคดีวิทยา

art
อารทฺ
วิชาศิลปะ

biology
ไบออล’โลจี
วิชาชีววิทยา

botany
บอท’ทะนี
วิชาเกษตร, พฤกษศาสตร์

boy scout
บอย สเคาทฺ
วิชาลูกเสือ

business study
บิซ’ซิเนส สทัด’ดี
วิชาธุรกิจศึกษา

chemistry
เคม’มิสทรี
วิชาเคมี

Chinese
ไช’นิส
วิชาภาษาจีน

citizenship
ซิท’ทิเซินชิพ
วิชาหน้าที่พลเมือง, คุณธรรมของประชากร

computer science
คอมพิวเทอะ ไซเอินซฺ
วิชาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์

dance
ดานซฺ
วิชานาฏศิลป์, เต้นรำ, เต้นระบำ

drama
ดระมา
วิชาการแสดง

economics
อีคะนอม’มิคซฺ
วิชาเศรษฐศาสตร์

English
อิง’ลิช
วิชาภาษาอังกฤษ

English listening & speaking
อิง’ลิช ลิสเซินนิง แอนด์ สพิค’คิง
วิชาการภาษาอังกฤษฟัง-พูด

English reading
อิง’ลิช รีด’ดิง
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ

English writing
อิง’ลิช ไร’ทิง
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ

French
เฟรนชฺ
วิชาภาษาฝรั่งเศส

geography
จีออก’กระฟี
วิชาภูมิศาสตร์

German
เจอ’มัน
วิชาภาษาเยอรมัน

girl guide
เกิรล ไกดฺ
วิชาเนตรนารี, ยุวกาชาด, อนุกาชาด

guidance
ไก’เดินซฺ
วิชาแนะแนว

health and hygiene
เฮลธฺ แอนดฺ ไฮ’จีน
วิชาสุขศึกษา, สุขอนามัย

history
ฮิสทรี
วิชาประวัติศาสตร์

home economics
โฮม อีคะนอม’มิคซฺ
วิชาการงานอาชีพ, การงานพื้นฐานอาชีพ (กพอ.)

Information and Communication Technology (ICT)
อินฟอร์เม’เชิน แอนดฺ คะมิวนิเค’เชิน เทคนอล’โลจี (ไอซีที)
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Italy
อิท’ทะลี
วิชาภาษาอิตาลี

Japanese
แจพ’พะนีซ
วิชาภาษาญี่ปุ่น

literature
ลิททะเร’เชอะ
วิชาวรรณกรรม, วรรณคดี

mathematics (math)
แมธฺเธอะแมทิคสฺ (แมธฺ)
วิชาคณิตศาสตร์, วิชาเลข

music
มิว’ซิค
วิชาดนตรี

physical education (PE)
ฟิสซิคัล เอดจุเค’เชิน (พีอี)
วิชาพลศึกษา, วิชาพละ

physics
ฟิส’ซิคซฺ
วิชาฟิสิกส์

psychology
ไซคอล’โลจี
วิชาจิตวิทยา

reading
รีด’ดิง
วิชาการอ่าน

Religious education
รีลิจ’เจิส เอดจุเค’เชิน
วิชาศาสนา

science
ไซ’เอินซฺ
วิชาวิทยาศาสตร์

social studies
โซเชียล สทัด’ดี
วิชาสังคม, การศึกษาเชิงสังคม

sociology
โซซีออล’โลจี
สังคมวิทยา

Thai (language)
ไท (แลง’เกว็จฺ)
วิชาภาษาไทย

thai classical dance
ไท แคลส’ซิเคิล ดานซฺ
วิชารำไทย

woodwork
วูด’เวิร์ค
วิชางานไม้, งานช่างไม้

writing
ไร’ทิง
วิชาการเขียน


วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง การตั้งคำถามโดยใช้ Can/Could


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 เรื่อง การตั้งคำถามโดยใช้ Can/Could

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย


100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย
กริยาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ verb
ภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
กริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
คำกริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษ,
กริยาอังกฤษใช้บ่อย,

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h

กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/

เรียนตอนต่อๆไป
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk9TP14p0TWjl7bs84Ow1aC
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องฝึกพูด เริ่มต้นฝึกเหมือนเด็กทารกที่ค่อยๆหัดพูดตามพ่อแม่ทีละคำสองคำ เป็นกลุ่มคำ เป็นประโยค จนพูดได้ตามที่ใจนึกอยากจะพูด วิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้จะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ และที่สำคัญไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย แค่ทำความเข้าใจผ่านภาพที่เห็นเชื่อมโยงกับเสียงที่ได้ยิน เราก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับที่เราเรียนรู้ภาษาแม่ได้อย่างธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย แต่เราอย่าไปทำให้มันยาก
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T
ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ

สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit


คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit
คำศัพท์อังกฤษ ภาษาอังกฤษ กีฬาอังกฤษ

คำศัพท์ ผลไม้ ภาษาอังกฤษ Fruit

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ วิชา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.