Skip to content
Home » [NEW] แนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล | แปลประโยค – NATAVIGUIDES

[NEW] แนะนำตัว ภาษาอังกฤษ ประโยคแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล | แปลประโยค – NATAVIGUIDES

แปลประโยค: คุณกำลังดูกระทู้

รวมประโยคภาษาอังกฤษสำเร็จรูป สำหรับการแนะนำตัวภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง จำไปใช้ได้ทันทีเลยครับ แชร์ไว้อ่าน มีประโยชน์แน่นอนครับ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่านก่อน

Table of Contents

การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษ – Introducing

Let me introduce myself.
= ขอแนะนำตัวเอง

May I introduce myself?
= ขอแนะนำตัวเองนะครับ/คะ

I’m (My name’s)…
= ฉันชื่อ…

I’m Thai.
= ฉันเป็นคนไทย

I’m from Thailand.
= ฉันมาจากประเทศไทย

I’m a student at…
= ฉันเป็นนักเรียนที่…

I study at…
= ฉันเรียนอยู่ที่…

I’m teaching at…
= ฉันสอนอยู่ที่…

I’m a teacher of … at …
= ฉันเป็นครูวิชา … ที่ …

I work at…
= ฉันทำงานที่…

I live in Bangkok.
= ฉันอยู่กรุงเทพฯ

I’m in the first year.
= ฉันอยู่ปี 1

I’m a second year student.
= ฉันเป็นนักเรียนปี 2

I study…
= ฉันเรียน…

My field of study is…
= สาขาวิชาที่ฉันเรียนคือ…

My college is in Bangkok.
= วิทยาลัยฉันอยู่ที่กรุงเทพฯ

คำศัพท์น่ารู้ สำหรับแนะนำตัวภาษาอังกฤษ

Vocational Certificate
= ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Diploma / High vocational Certificate
= ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Bachelor’s degree
= ปริญญาตรี

Master’s degree
= ปริญญาโท

Doctor’s degree (Doctor of philosophy degree)
= ปริญญาเอก

การแนะนำผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ

This is Helen.
= นี่คือเฮเลน

I’d like you to know Helen.
= ฉันอยากให้คุณรู้จักเฮเลน

I’d like to introduce you to Kate.
= ฉันอยากแนะนำคุณให้รู้จักเคท

I want to introduce my friend Chris.
= ฉันอยากจะแนะนำคริสเพื่อนฉัน

I want you to meet my friend Joey.
= ฉันอยากให้คุณพบโจอี้เพื่อนฉัน

Here’s Chris and that’s Lookkate.
= นี่คริส และนั่นลูกเกด

คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก

(It’s) nice/good to meet/see you.
(I’m) pleased to meet/see you.
(I’m) glad to meet/see you.
It’s a pleasure to meet you.
การตอบ ให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง ‘เช่นเดียวกัน’ เช่น
Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล

Giving and Asking for Personal Information

การบอกข้อมูลส่วนตัวภาษาอังกฤษ

How old are you?
= คุณอายุเท่าไร

(I’m) sixteen.
= ฉันอายุ 16 ปี

How tall are you?
= คุณสูงเท่าไร

I’m 165 centimeters tall.
= ฉันสูง 165 ซ.ม.

How much do you weigh?
= คุณหนักเท่าไร

(I weigh) 55 kilograms.
= (ฉันหนัก) 55 กิโลกรัม

การบอกข้อมูลครอบครัวภาษาอังกฤษ

How many people are there in your family?
= ครอบครัวคุณมีกี่คน

How many brothers and sisters do you have?
= คุณมีพี่น้องกี่คน

I have 2 brothers/sisters.
= ฉันมีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน

I don’t have any brothers or sisters.
= ฉันไม่มีพี่น้องเลย

There are 4 people in my family.
= ครอบครัวฉันมี 4 คนด้วยกัน

My grandparents live with us.
= ปู่ ย่า (ตา ยาย) อยู่กับเราด้วย

What does your father do?
= พ่อคุณทำงานอะไร

My father is a teacher.
= พ่อฉันเป็นครู

Does your mother work?
= แม่คุณทำงานหรือเปล่า

She works with government.
= แม่เป็นข้าราชการ

She doesn’t work.
= แม่ไม่ได้ทำงาน

What do you want to be (in the future)?
= คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต)

I want to be a pilot.
= ฉันอยากเป็นนักบิน

[คลิกอ่าน >> คำศัพท์อาชีพ ภาษาอังกฤษ 108 อาชีพ พร้อมคำอ่าน คำแปล ฟังเสียงเจ้าของภาษา]

I haven’t decided yet.
= ยังไม่ได้ตัดสินใจ

การขอบคุณภาษาอังกฤษ

Thanking (การขอบคุณ)

สำนวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่

Thank you (very much).
= ขอบคุณ (มาก)

Thanks (a lot).
= ขอบใจ (มาก)

Thank you for…
= ขอบคุณสำหรับ เช่น

Thank you for your present.
= ขอบคุณสำหรับของขวัญ

Thank you for everything.
= ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง

Thank you for your help.
= ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ

I really appreciate that.
= ฉันรู้สึกประทับใจจริงๆ

คลิกอ่าน >> Thank you กับ Thanks ต่างกันอย่างไร

การตอบรับคำขอบคุณภาษาอังกฤษ

You’re welcome.
= ไม่เป็นไร

Don’t mention it.
= ไม่เป็นไร

Not at all.
= ไม่เป็นไร

It’s nothing.
= ไม่เป็นไร

That’s all right. / That’s O.K.
= ไม่เป็นไร

(It’s) a pleasure.
= ด้วยความยินดี

My pleasure. / With pleasure.
= ด้วยความยินดี

Don’t worry (about it).
= อย่ากังวลไปเลย

No problem.
= ไม่มีปัญหา

การขอโทษภาษาอังกฤษ

Apologizing

การขอโทษ สำนวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่

I’m sorry.
= ฉันขอโทษ

I’m sorry. I’m late.
= ขอโทษที่มาช้า

I’m sorry I troubled you.
= ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก

Excuse me, please.
= ขอโทษครับ/ค่ะ (ขออนุญาต หรือเกริ่นก่อนขัดจังหวะบางอย่าง)

Excuse me for interrupting.
= ขอโทษที่รบกวน

Excuse me for a moment.
= ขอโทษขอเวลาสักครู่

การให้อภัย สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ

That’s all right.
= ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ)

Don’t worry (about it).
= อย่ากังวลไปเลย

No problem.
= ไม่มีปัญหา

That’s O.K. หรือ I’m O.K.
= ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร

[Update] หลักการใช้ though และตัวอย่างประโยค | แปลประโยค – NATAVIGUIDES

Though เป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษที่พบเจอได้บ่อย โดยเฉพาะในภาษาพูด แต่ถึงแม้จะเจอบ่อย คำว่า though ก็สร้างความสับสนให้กับหลายๆคนได้ไม่น้อย เพราะมีวิธีใช้ที่ค่อนข้างหลากหลาย

ในบทความนี้ ชิววี่ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่า though ทั้งความหมาย การใช้ ตัวอย่างประโยค พร้อมทั้งวลีและสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น as though และ even though มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กัน ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Though แปลว่า แม้ว่า

Though มีความหมายว่า “แม้ว่า” ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม ใช้เชื่อมข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงที่มีใจความขัดกัน หรือไม่สอดคล้องกัน

เราสามารถใช้ though ขึ้นต้นประโยค

Though Ben exercises intensely and regularly, he still doesn’t have a six-pack.
แม้ว่าเบ็นจะออกกำลังกายอย่างหนักสม่ำเสมอ เขาก็ยังไม่มีซิคแพ็ค

Though she doesn’t like math, she got an A last semester.
แม้ว่าเธอจะไม่ชอบเลข แต่เธอก็ได้เกรดเอเทอมล่าสุด

ใช้ though กลางประโยค

Jenny didn’t come to my party, though she said she would.
เจนนี่ไม่ได้มางานปาร์ตี้ของฉัน แม้ว่าเธอบอกไว้ว่าจะมา

He woke up late, though he set two alarms.
เขาตื่นสาย แม้ว่าเขาจะตั้งปลุกไว้สองอัน

Though ถือเป็น subordinating conjunction ซึ่งก็คือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อม dependent clause (ประโยคที่มีใจความไม่สมบูรณ์) เข้ากับ independent clause (ประโยคที่มีใจความสมบูรณ์) โดยปกติแล้ว การใช้ subordinating conjunction กลางประโยค เราจะไม่ต้องใส่คอมม่า (,)

แต่ด้วยความที่ though นั้นใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความขัดกัน ซึ่งการเชื่อมประโยคที่ขัดกัน เราจะนิยมใช้คอมม่าหน้าคำเชื่อม เพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ เราเลยมักจะใช้คอมม่าหน้า though เมื่อใช้ though กลางประโยค

ใช้ though หน้า adjective

เราจะใช้โครงสร้าง though + adjective ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการ

My school, though small, is the best in this town.
โรงเรียนของฉัน แม้จะเล็ก แต่ก็เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองนี้

Though handsome, he smells very bad.
แม้ว่าจะหล่อ แต่เขาก็กลิ่นเหม็นมาก

หรือใช้ though หน้าวลี verb รูป -ing

เราจะใช้โครงสร้าง though + วลี verb รูป -ing ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการ

She, though working hard, gets very low pay.
เธอแม้จะทำงานหนัก แต่ก็ได้ค่าจ้างน้อยมาก

Though living far from the office, he is never late for work.
แม้จะอยู่ไกลจากออฟฟิศ เขาก็ไม่เคยไปทำงานสาย

Though แปลว่า แต่

Though ยังสามารถแปลว่า “แต่” ได้อีกด้วย โดยจะใช้แสดงความเห็นหรือข้อเท็จจริงที่ขัดกันเช่นเดียวกัน

แม้ว่า though ที่แปลว่า “แต่” และ though ที่แปลว่า “แม้ว่า” จะใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความขัดกันทั้งคู่ แต่ความต่างจะอยู่ตรงที่เรามักจะใช้ “แต่” และ “แม้ว่า” กำกับคนละประโยคกัน เช่น

ฉันง่วงนอนมาก แต่ฉันต้องอยู่ทำงานจนดึกดื่น
ฉันต้องอยู่ทำงานจนดึกดื่น แม้ว่าฉันจะง่วงนอนมาก

สำหรับวิธีใช้ though ที่มีความหมายว่า “แต่” เราสามารถใช้เหมือนคำเชื่อม but ซึ่งก็คือใช้โครงสร้าง ประโยค 1 + คอมม่า + though + ประโยค 2

Her birthday is in July, though I don’t know the date.
วันเกิดของเธออยู่ในเดือนกรกฎาคม แต่ฉันไม่รู้ว่าวันไหน

I don’t usually drink tea, though I have had two cups today.
ฉันไม่ค่อยดื่มชา แต่วันนี้ฉันดื่มไปสองถ้วยแล้ว

หรือวางไว้ท้ายประโยค ซึ่ง though ในกรณีนี้จะทำหน้าที่เป็น adverb ไม่ใช่คำเชื่อม เราจึงสามารถใส่คอมม่าคั่นข้างหน้าหรือไม่ก็ได้

การใช้ though ไว้ท้ายประโยค จะนิยมใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน

I think he is Chinese. I am not sure though.
ฉันคิดว่าเขาเป็นคนจีน แต่ฉันก็ไม่ชัวร์นะ

We went to college together. I haven’t seen him for years, though.
พวกเราเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกัน แต่ฉันไม่ได้เจอเขามาหลายปีแล้ว

As though

As though มีการใช้และความหมายเหมือนกับคำว่า as if (ใช้แทนกันได้) ซึ่งแปลว่า “เหมือน” หรือ “เหมือนกับว่า” แต่ส่วนมากคนจะนิยมใช้ as if มากกว่า

เราสามารถใช้ as though ในการเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน โดยใช้โครงสร้าง ประโยค 1 + as though + ประโยค 2

You look as though you haven’t slept.
คุณดูเหมือนคุณไม่ได้นอน

She waved at me as though she knew me.
เธอโบกมือให้ฉันเหมือนเธอรู้จักฉัน

Even though

Even though เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ (idiom) แปลว่า “แม้ว่า” มีความหมายและวิธีใช้เหมือนกับ though แต่คำว่า even though จะมีน้ำหนักมากกว่า ใช้เน้นถึงความขัดกันได้มากกว่า ตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้ though และ even though เช่น

He woke up late, though he set an alarm.
เขาตื่นสาย แม้ว่าเขาจะตั้งปลุกไว้

He woke up late, even though he set three alarms.
เขาตื่นสาย แม้ว่าเขาจะตั้งปลุกไว้ตั้งสามอัน

เป็นยังไงบ้างครับกับการใช้และตัวอย่างประโยคของคำว่า though ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะครับ

สำหรับใครที่อยากเรียนรู้คำว่า although หรืออยากรู้ว่ามันต่างจาก though ยังไง ก็สามารถเข้าไปดูตามลิงค์ได้เลย

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


ฝึกแต่งและแปลประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ + ใช้ได้จริง + ได้เทคนิคเพียบ


ตามไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูหวานต่อที่
Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ฝึกแต่งและแปลประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ + ใช้ได้จริง + ได้เทคนิคเพียบ

บาลีประโยค ๑-๒ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒๑ แปลมหากัปปินะเถระ ตอนที่ ๖


บาลีประโยค ๑-๒ รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒๑ แปลมหากัปปินะเถระ ตอนที่ ๖

ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ 68 บทที่ ๑๑ วิธีการแปลประโยค ย-ต ตอนที่ ๑


ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ 68 บทที่ ๑๑ วิธีการแปลประโยค ย-ต ตอนที่ ๑

สิงโตนำโชค (อ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟนยูได้บ่) [เนื้อเพลง] หัวใจอ้ายฮ้องดังว่า:โด่ดิดงดิโด้คิด


ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
ไม่มีเจตนาใดๆ
ทำขึ้นเพื่อเพิ่มยอดวิวเท่านั้น
ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ใด
สามาดติดตาม Facebook ได้ที่
https://www.facebook.com/PXD1100231065616462/
____________________________________

เนื้อเพลง

I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่ได้บ่แม่แก้มเปิ่นเจิ่นละเดินอยู่บนหาดทรายแม่นลูกสาวไผ่คือมางามแท้หล้าหน้าตาลูกครึ่งไทย America อ้ายบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามโต๊ะตามตรงองค์ลงมงลงละว่าแม่นนางสาวไทยถ้าได้ แต่งานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อหลาย ๆ เพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่โอ้ล่ะน้อรูปบ่หล่อแขนเป็นพ่อได้บ่น้อน้อง Baby I love you หัวใจอ้ายมันเรียกร้องฮ้องดัง ๆ ข้างในว่าโด่ดิดงละดิโด้ดิดงละมันเต้นบ่ตรงลงโท๊ะลงทงเด้นโด่ดิดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมงเท่งโต๊ะเท่งมงเด้นโด่ดิดงละติโค้ดิดงละมันเต้นบ่ตรงลงโท๊ะลงทงเด้นโด่ดิดงละเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมงมงมงรูปหล่ออย่างพี่อันนี้ต้องแนนนาน ๆ Style บ้าน ๆ สเปคฝรั่งอ้ายผิวสีแทนเด้อบ่แม่นสีดำมีงานประจำขับเจ็ทสกีหวงยงหวงยางกะพอมีให้เช่าถ้าถือใจเอ้าอ้ายยกให้ฟรีๆกระดานโต้คลื่นวิน Surf ก็มีอ้ายให้ฟรีๆเพราะว่าคนนี้อ้ายนั้นถูกใจ I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่โอ้ล่ะน้อรูปบ่หล่อแขนเป็นพ่อได้บ่น้อน้อง Baby I love you หัวใจอ้ายมันเรียกร้องฮ้องดัง ๆ ข้างในว่าโด่ดิดงละดิโด้ดิดงละมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงทงเด้นโด่ดิดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมงเท่งโต๊ะเท่งมงเด้นโด่ดิดงละดิโด้ติดงละมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงทงเด้นโด่ดิดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมงเท่งโต๊ะเท่งมงเท่งโต๊ะเท่งมงเด้นโด่ดิดงละดิโด้ติดงละมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงทงเด้นโด่ดิดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมงเท่งโต๊ะเท่งมงหัวใจอ้ายฮ้องดังว่าโด่ดิดงดิโด้ดิดงละมันเต้นบ่ตรงลงโต๊ะลงทงเด้นโด่ดิดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเทือกะมงเท่งโต๊ะเท่งมงเด้นโด่ดิดงเท่งมงเท่งมงเด้นโด่ดิดงเท่งมงเท่งมงลงโท๊ะลงทงเท่งมงเท่งมงลงโท๊ะลงทงละเมื่อเห็นหน้ามนเด้นโด่ดิดงเท่งมงเท่งมงเด้นโด่ดิดงเท่งมงเท่งมงลงโต๊ะลงทงเท่งมงเท่งมงลงโท๊ะลงทงละเมื่อเห็นหน้ามนเด้นโด่ดิดง I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่ได้บ่น้อ …
สิงโตนำโชค

สิงโตนำโชค (อ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟนยูได้บ่) [เนื้อเพลง] หัวใจอ้ายฮ้องดังว่า:โด่ดิดงดิโด้คิด

เกาหลี 500 คำศัพท์พื้นฐาน ฝึกพูดภาษาเกาหลี 태국어,태국어 회화,태국어 배우기, 태국어 강좌, 태국어 공부,: Korean Thai Verbs!


ภาษาเกาหลี วลี ประโยคสั้น ► shorturl.at/fxzX5
พูดเกาหลีเป็นเร็ว ► shorturl.at/bdvBT
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Please Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More Videos ► shorturl.at/arvKX
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
เกาหลี, ภาษาเกาหลี, ภาษาเกาหลีเบื้องต้น, ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน, คำศัพท์ภาษาเกาหลี, ไวยกรณ์ภาษาเกาหลี, ไทย เกาหลี, เรียนพูดเกาหลี, 태국어,태국어 회화,태국어 배우기, 태국어 강좌, 태국어 공부,
500 คำศัพท์เกาหลี 31 หมวด https://www.youtube.com/watch?v=d4Wdq7KvWuM\u0026t=1351s
รูปประโยคเกาหลี พูดเกาหลีเป็นเร็ว https://www.youtube.com/watch?v=ouiNRIBJLFM\u0026t=389s

เกาหลี 500 คำศัพท์พื้นฐาน ฝึกพูดภาษาเกาหลี 태국어,태국어 회화,태국어 배우기, 태국어 강좌, 태국어 공부,:  Korean Thai Verbs!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แปลประโยค

See also  [NEW] เที่ยวมิวนิค กับ 7 ที่เที่ยวดัง คัดแล้วว่าต้องห้ามพลาด! | มิวนิค ประเทศ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *