Skip to content
Home » [NEW] “เหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ (Neuay Kahng Kao Dee Gwah Ngao Kahng Tur)” by A Mic Idol | เพลง เหนื่อย ข้าง เขา ดี กว่า เหงา ข้าง เธอ – NATAVIGUIDES

[NEW] “เหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ (Neuay Kahng Kao Dee Gwah Ngao Kahng Tur)” by A Mic Idol | เพลง เหนื่อย ข้าง เขา ดี กว่า เหงา ข้าง เธอ – NATAVIGUIDES

เพลง เหนื่อย ข้าง เขา ดี กว่า เหงา ข้าง เธอ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

“เหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ (Neuay Kahng Kao Dee Gwah Ngao Kahng Tur)” by A Mic Idol

Title: เหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ / Neuay Kahng Kao Dee Gwah Ngao Kahng Tur (Being Tired By His Side is Better Than Being Lonely Beside You)
Artist: A Mic Idol
Album: [Single]
Year: 2012

ฉันรู้ว่าเขาก็มีเท่านี้
Chun roo wah kao gor mee tao nee
I know this is all he has
ไม่มีสิ่งไหนที่ดีกว่าเธอ
Mai mee sing nai tee dee gwah tur
He doesn’t have anything better than you
ตั้งใจพาให้มาเจอ
Dtung jai pah hai mah jur
Intending us to meet
วันที่เราต้องจาก
Wun tee rao dtaung jahk
On the day we had to leave

คนหนึ่งที่เขาช่างดีกับฉัน
Kon neung tee kao chahng dee gup chun
One guy is so great to me
ถ้าเลือกเขานั้นถึงต้องลำบาก
Tah leuak kao nun teung dtuang lum bahk
If I choose him, even though it’ll be troublesome
แค่นี้ไม่ถือว่าหนัก
Kae nee mai teu wah nuk
I don’t consider this to be serious
เมื่อแลกกับรักยิ่งใหญ่
Meua laek gup ruk ying yai
When exchanged with a great love

(*) เธอเคยรักฉันไหมถามใจเธอดู
Tur koey ruk chun mai tahm jai tur doo
Did you ever love me? Ask your heart
เธอเคยรู้อะไรไหมถึงได้มาขัดขวาง
Tur koey roo arai mai teung dai mah kut kwahng
Did you ever know anything? Even though it was obstructed?
ทุกครั้งเมื่อสายให้เธอจำเอาไว้ว่าฉันไม่ยอม
Took krung meua sai hai tur jum ao wai wah chun mai yaum
When it’s too late for everything, remember that I refuse

(**) ให้ฉันเหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ
Hai chun neuay kahng kao dee gwah ngao kahng tur
Being tired at his side is better than being lonely beside you
ความเงียบงันที่ฉันต้องเจอ
Kwahm ngiap ngun tee chun dtaung jur
The indifference that I must face
คนเราเมื่อเจ็บมันก็ต้องจำใช่ไหม
Kon rao meua jep mun gor dtuang jum chai mai
When we hurt, we humans must remember, right?

See also  ฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างคำตอบ | ชื่อตําแหน่งงาน ภาษาอังกฤษ

(***) อยากบอกให้เธอรู้
Yahk bauk hai tur roo
I want to tell you
อยากจะอยู่ข้างเธอถึงวันตาย
Yahk ja yoo kahng tur teung wun dtai
I want to be beside you until the day I die
เธออาจจะเป็นลมหายใจ
Tur aht ja bpen lom hai jai
You might be my breath
แต่เขาคือความหมาย
Dtae kao keu kwahm mai
But he’s the true meaning
ของการหายใจที่แท้จริง
Kaung gahn hai jai tee tae jing
Of my breathing

เขาอาจเข้ามาในวันที่เหงา
Kao aht kao mah nai wun tee ngao
He might have shown up on a day I was lonely
ตั้งแต่มีเขาไม่เหงาสักวัน
Dtung dtae mee kao mai ngao suk wun
Since I met him, I haven’t been lonely at all
ถ้าไม่จำเรื่องวันวานที่มีฉันและเธอ
Tah mai jum reuang wun wahn tee mee chun lae tur
If you don’t remember the matters of yesterday with you and me

วันหนึ่งซึ่งมันเมื่อไรไม่รู้
Wun neung seung mun meua rai mai roo
Someday, I don’t know when
จะอยู่และรักเขามากเท่าเธอ
Ja yoo lae ruk kao mahk tao tur
I’ll be with and love him as much as you
สักวันจะต้องลืมเธอไม่ว่านานเท่าไหร่
Suk wun ja dtaung leum tur mai wah nahn tao rai
Some day I’ll have to forget you, no matter how long it takes

(*,**,***)

เธอช่วยปล่อยมือฉัน
Tur chuay bploy meu chun
Please let go of my hand
และเดินไป ทิ้งฉันไว้ตรงนี้
Lae dern bpai ting chun wai dtrong nee
And walk away, leave me here
เกรงใจคนของฉันในวันนี้ได้ไหม
Greng jai kon kaung chun nai wun nee dai mai
Please be considerate of my lover today

(**,***)

Like this:

Like

Loading…

[NEW] เนื้อเพลง เหนื่อยข้างเขา ดีกว่าเหงาข้างเธอ – เอ้ รัชฎา มาพล | เพลง เหนื่อย ข้าง เขา ดี กว่า เหงา ข้าง เธอ – NATAVIGUIDES

ฉันรู้ว่าเขาก็มีเท่านี้
ไม่มีสิ่งไหนที่ดีกว่าเธอ
ตั้งใจพาให้มาเจอ
วันที่เราต้องจาก

คนหนึ่งที่เขาช่างดีกับฉัน
ถ้าเลือกเขานั้นถึงต้องลำบาก
แค่นี้ไม่ถือว่าหนัก
เมื่อแลกกับรักยิ่งใหญ่

เธอเคยรักฉันไหมถามใจเธอดู
เธอเคยรู้อะไรไหมถึงได้มาขัดขวาง
ทุกครั้งเมื่อสายให้เธอจำเอาไว้ว่าฉันไม่ยอม

ให้ฉันเหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ
ความเงียบงันที่ฉันต้องเจอ
คนเราเมื่อเจ็บมันก็ต้องจำใช่ไหม

อยากบอกให้เธอรู้
อยากจะอยู่ข้างเธอถึงวันตาย
เธออาจจะเป็นลมหายใจ
แต่เขาคือความหมาย
ของการหายใจที่แท้จริง

เขาอาจเข้ามาในวันที่เหงา
ตั้งแต่มีเขาไม่เหงาสักวัน
ถ้าไม่จำเรื่องวันวานที่มีฉันและเธอ

วันหนึ่งซึ่งมันเมื่อไรไม่รู้
จะอยู่และรักเขามากเท่าเธอ
สักวันจะต้องลืมเธอไม่ว่านานเท่าไหร่

เธอเคยรักฉันไหมถามใจเธอดู
เธอเคยรู้อะไรไหมถึงได้มาขัดขวาง
ทุกครั้งเมื่อสายให้เธอจำเอาไว้ว่าฉันไม่ยอม

ให้ฉันเหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ
ความเงียบงันที่ฉันต้องเจอ
คนเราเมื่อเจ็บมันก็ต้องจำใช่ไหม

อยากบอกให้เธอรู้
อยากจะอยู่ข้างเธอถึงวันตาย
เธออาจจะเป็นลมหายใจ
แต่เขาคือความหมาย
ของการหายใจที่แท้จริง

เธอช่วยปล่อยมือฉัน
และเดินไป ทิ้งฉันไว้ตรงนี้
เกรงใจคนของฉันในวันนี้ได้ไหม

ให้ฉันเหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ
ความเงียบงันที่ฉันต้องเจอ
คนเราเมื่อเจ็บมันก็ต้องจำใช่ไหม

อยากบอกให้เธอรู้
อยากจะอยู่ข้างเธอถึงวันตาย
เธออาจจะเป็นลมหายใจ
แต่เขาคือความหมาย
ของการหายใจที่แท้จริง

See also  [Update] 10 คำถามปราบเซียน สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ | สัมภาษณ์ งาน ขาย - NATAVIGUIDES

เนื้อเพลง เหนื่อยข้างเขา ดีกว่าเหงาข้างเธอ แบบคาราโอเกะ

chan ru wa khao ko mi thao ni
maimi sing nai thi di kwa thoe
tangchai pha hai ma choe
wan thi rao tong chak

khon nueng thi khao chang di kap chan
tha lueak khao nan thueng tong lambak
khae ni mai thuewa nak
muea laek kap rak ying yai

thoe khoei rak chan haimai tham chai thoe du
thoe khoei ru arai haimai thueng dai ma khat khwang
thuk khrang muea sai hai thoe cham ao wai wa chan mai yom

hai chan nueai khang khao di kwa ngao khang thoe
khwam ngiap ngan thi chan tong choe
khon rao muea chep man ko tong cham chai haimai

ayak bok hai thoe ru
ayak cha yu khang thoe thueng wan tai
thoe at cha pen lom haichai
tae khao khue khwam mai
khong kan haichai thithae ching

khao at khao ma nai wan thi ngao
tangtae mi khao mai ngao sak wan
tha mai cham rueang wan wan thi mi chan lae thoe

wan nueng sueng man muearai mairu
cha yu lae rak khao mak thao thoe
sak wan cha tong luem thoe mai wa nan thao rai

thoe khoei rak chan haimai tham chai thoe du
thoe khoei ru arai haimai thueng dai ma khat khwang
thuk khrang muea sai hai thoe cham ao wai wa chan mai yom

hai chan nueai khang khao di kwa ngao khang thoe
khwam ngiap ngan thi chan tong choe
khon rao muea chep man ko tong cham chai haimai

ayak bok hai thoe ru
ayak cha yu khang thoe thueng wan tai
thoe at cha pen lom haichai
tae khao khue khwam mai
khong kan haichai thithae ching

thoe chuai ploi mue chan
lae doen pai thing chan wai trong ni
krengchai khon khong chan nai wan ni dai haimai

hai chan nueai khang khao di kwa ngao khang thoe
khwam ngiap ngan thi chan tong choe
khon rao muea chep man ko tong cham chai haimai

ayak bok hai thoe ru
ayak cha yu khang thoe thueng wan tai
thoe at cha pen lom haichai
tae khao khue khwam mai
khong kan haichai thithae ching

See also  Q\u0026A มาเรียนอังกฤษชีวิตเป็นยังไง?, หมดเงินไปเท่าไหร่ ฯลฯ | MayyR | จนถึงตอนนี้ ภาษาอังกฤษ


เจ็บเพราะเขาเหงาเพราะเธอ : Four-Mod [Official MV]


เจ็บเพราะเขาเหงาเพราะเธอ : FourMod [Official MV]
Written By โปสการ์ด ( Postcard )
Arrange/Composed By ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์
Narongsak Sribandasakwatcharakorn
Apple Music : https://apple.co/3eyKfgQ
JOOX : https://bit.ly/2Oqbi42
Spotify : http://spoti.fi/2Nhh72Y

V1 Four
ถ้ามองเธอให้ได้อย่างเขา หรือรักเขาอย่างเธอ
คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้
V2 Mod
ในเมื่อเค้าคือคนที่ดี เธอคือคนที่รัก
เลยต้องมีคนเจ็บช้ำ
Pre
Four รู้ตัว Mod ว่าคนที่ลังเลคือฉัน
Four เพราะคิดอย่างนั้น Mod ทั้งเขาและเธอคงรับไม่ได้
Hook
Four+Mod รู้ฉันรู้ต้องเจ็บเพราะเขา รู้ฉันรู้ต้องเหงาเพราะเธอ
Mod แอบมีเขาอยู่แต่ก็รักเธอ มันก็สมควรไม่มีใคร
Four มันจะมีใครเข้าใจ
Mod และถ้าต้องเลือกคนหนึ่ง
Four แต่ก็ต้องทิ้งคนหนึ่ง
Four ,Mod จะให้ทำอย่างนั้นฉันทำไม่ได้
V3
Four อยากให้เธอน่ะดีอย่างเขา
Mod หรือเขามาก่อนเธอ
Four ก็แค่อยากมีเพียงหนึ่งคน
Pre
Mod รู้ตัว Four ว่าคนที่ลังเลคือฉัน
Mod เพราะคิดอย่างนั้น Four ทั้งเขาและเธอคงรับไม่ได้

KAMIKAZE FourMod โตมากับกามิ โตมากับอาร์เอส เจ็บเพราะเขาเหงาเพราะเธอ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เจ็บเพราะเขาเหงาเพราะเธอ : Four-Mod [Official MV]

หยุดบอกเลิกกันเสียที – NJ [Official Audio]


\”ในเมื่อใจฉันลิขิตแล้วว่าชีวิตนี้จะรักเธอ
ผลจะเป็นอย่างไร จะดีจะร้ายฉันขอรับมันไว้เอง\”
เพลงใหม่ล่าสุดจากอัลบั้ม Club Friday Based On True Story By เอิ้น พิยะดา
ดาวน์โหลด กด 1231065 แล้วโทร.ออก
Teaser : http://www.youtube.com/watch?v=UuTO3ZYruBI
เรื่องเล่าจากคุณเจ้า : http://www.youtube.com/watch?v=s6wh5fnqZkw
Official MV : http://www.youtube.com/watch?v=TPr1uDjsGvk
Behind the Scenes : http://www.youtube.com/watch?v=5CnWS0RkwiE
http://www.facebook.com/gmmapage
http://www.gmmamusic.com/

ศิลปิน : นิว นภภัสสร ภูธรใจ \u0026 จิ๋ว ปิยนุช เสือจงพรู
เนื้อร้อง/ทำนอง : เอิ้น พิยะดา หาชัยภูมิ
เรียบเรียง : เกรียงไกร วงษ์วานิช (หนึ่ง สลิปเปอร์วัน)
ก็รู้ดีทุกทุกอย่าง ว่าความจริงเป็นเช่นไร
ฉันทรมานเพราะความรักและห่วงใยที่มีให้เธอ
แต่การที่เธอพร่ำบอก ว่าให้ลบเลือนเธอจากใจ
เพราะเธอไม่ดี เพราะเราไม่ควรคู่กัน ฉันยิ่งเสียใจ
ได้โปรดฟังฉันให้ดีๆ นี่คือคำขอร้องที่มาจากใจ
คนที่เธอรักและอยากให้เขาไปได้ดี
หยุดบอกว่าเราควรเลิกกัน หยุดบอกลากันสักวัน
หยุดบอกว่าชีวิตฉันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเธอ
ให้สิทธิ์หัวใจฉันบ้าง
ในเมื่อใจฉันลิขิตแล้วว่าในวันนี้จะรักเธอ
ผลจะเป็นอย่างไร (จะดีจะร้าย) ฉันขอรับมันไว้เอง
รู้ว่าเธอหวังดี แต่อดน้อยใจไม่ได้เลย
ฉันทนเพื่อเธอ แล้วเธอจะทนให้ฉันรักได้มั้ย

หยุดบอกเลิกกันเสียที - NJ [Official Audio]

[AUDIO] อย่าไว้ใจความเหงา – ICE ศรัณยู


สามารถ Download เพลง \”อย่าไว้ใจความเหงา\” ได้ที่ 123 0014

[AUDIO] อย่าไว้ใจความเหงา - ICE ศรัณยู

เหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ


เหนื่อยข้างเขา ดีกว่าเหงาข้างเธอ เพลงเข้มข้นที่เล่าถึงเรื่องราวของความรักในสองอารมณ์ ที่สุดสะเทือนใจ และยิ่งตอกย้ำความหมายของเพลงนี้กับมิวสิควีดีโอซีรีส์เรื่องเยี่ยม ที่ได้เสียงร้องของเอ้ ไมค์ไอดอล นักร้องหญิงคุณภาพจากเวทีคุณภาพไมค์ไอดอล ก็ยิ่งทำให้เพลงนี้ออกมา \”โดน\” หัวใจคนฟังแบบเต็ม ๆ
เพลง เหนื่อยข้างเขา ดีกว่าเหงาข้างเธอ จาก เอ้ ไมค์ไอดอล ดาวน์โหลดเพลงนี้ได้แล้วที่
123 1800

เหนื่อยข้างเขาดีกว่าเหงาข้างเธอ

เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ) : MaDear [Official Audio]


มาเดียร์” จิตรลดา ธิรินทอง นักร้องหญิงเบอร์ล่าสุด จาก ค่าย Yes! Music จากรายการประกวดร้องเพลง “ ร้องแลกไลค์ ไทยแลนด์ ” ทางช่อง 8 ด้วยสำเนียงการร้อง และถ่ายทอดอย่างถึงอารมณ์ บวกกับเทคนิคการ improvise ที่โดดเด่น จนชนะใจกรรมการทุกคน กับงานเพลงที่บ่งบอกถึงตัวตน น้ำเสียง ของเธอได้ชัดเจนที่สุด
งานดนตรี Dramatic Pop Rock ที่โดดเด่นด้วยการร้องที่ถึงอารมณ์ ผสมผสานกับการ improvise เฉพาะตัวในแบบของ “ Madear ” ที่เข้มข้นออกมาจาก “อินเนอร์” ทุกประโยค บวกกับเนื้อหาแรงๆ..แต่แทงใจคนที่ “ไม่เคยถูกรัก”
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง วุฒิชัย สมบัติจินดา
เรียบเรียง คีรินทร์ คุ้มรักษ์
เขาอะไรก็ถูก เขาดี เขามีสิทธิ์ ฉันอะไรก็ผิด ฉันไกล จากสายตา
ฉันมันเป็นคนอื่นที่เผลอเสนอหน้ามา แต่เขาเป็นเจ้าของใจ
อ้อมแขน เธอมีให้เขาเท่านั้น แต่ฉันไม่มีใคร
ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
เกลียดทุกนาที ที่เขาและเธอสุขใจ มันเหมือนว่าฉันจะตายต่อหน้าเธอ
ฉันไม่บริสุทธิ์หัวใจเมื่อใกล้กัน รู้ไหมใจมันสั่นทุกทีที่พบเจอ
รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ผูกพัน แต่ฉันรักเธอ หยุดเพ้อ ก็ยากไป
(ซ้ำ , )
ชีวิตเธอมีแต่เขาเท่านั้น แต่ฉันต้องเดียวดาย
ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
เกลียดทุกนาที ที่เขาและเธอสุขใจ มันเหมือนว่าฉันจะตาย
เกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
เกลียดรักดีดี ที่เขาเป็นคนได้ไป มันเหมือนถูกเผาด้วยไฟต่อหน้าเธอ
อยากรู้ผิดมากใช่ไหม…ที่รักเธอ

เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ) : MaDear [Official Audio]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เพลง เหนื่อย ข้าง เขา ดี กว่า เหงา ข้าง เธอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *