Home » [NEW] เลข 7951-8000(เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพัน) | ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง – NATAVIGUIDES

[NEW] เลข 7951-8000(เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพัน) | ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง – NATAVIGUIDES

ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวเลข

อ่าน-อังกฤษ

อ่าน-ไทย

ความหมาย

7951 Seven thousand Nine hundred and Fifty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
7952 Seven thousand Nine hundred and Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
7953 Seven thousand Nine hundred and Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
7954 Seven thousand Nine hundred and Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
7955 Seven thousand Nine hundred and Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
7956 Seven thousand Nine hundred and Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบหก
7957 Seven thousand Nine hundred and Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
7958 Seven thousand Nine hundred and Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
7959 Seven thousand Nine hundred and Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
7960 Seven thousand Nine hundred and Sixty เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ
7961 Seven thousand Nine hundred and Sixty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
7962 Seven thousand Nine hundred and Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสอง
7963 Seven thousand Nine hundred and Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสาม
7964 Seven thousand Nine hundred and Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสี่
7965 Seven thousand Nine hundred and Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้า
7966 Seven thousand Nine hundred and Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหก
7967 Seven thousand Nine hundred and Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
7968 Seven thousand Nine hundred and Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปด
7969 Seven thousand Nine hundred and Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
7970 Seven thousand Nine hundred and Seventy เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
7971 Seven thousand Nine hundred and Seventy One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
7972 Seven thousand Nine hundred and Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
7973 Seven thousand Nine hundred and Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
7974 Seven thousand Nine hundred and Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
7975 Seven thousand Nine hundred and Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

See also  [NEW] 48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48 – siamzoneza วาไรตี้ | อัพเกรด ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

[NEW] DailyEnglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย | ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง – NATAVIGUIDES

โดยสถิติแล้ววิชาอันดับแรกๆที่นักเรียนส่วนใหญ่ชอบมักเป็นพละ ศิลปะ ดนตรี ส่วนวิชาสุดขยาดของนักเรียนน่ะเหรอคะ หึหึ ติดอันดับรั้งท้ายเสมอ ถ้าถามนักเรียนสิบคน นี่เชื่อว่าเจ็ดคนต้องบอกว่าเกลียดสองวิชานี้ ไม่ก็วิชาใดวิชาหนึ่ง  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หรือจะเถียง? 555 (ไม่ใช่อะไรค่ะ นี่ก็ไม่ถูกกับคณิตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนกัน เศร้า)

ทีนี้คำถามยอดฮิตในการพูดคุยหนึ่งที่มักถามกันในหมู่นักเรียนก็คือ

“What is your favorite subject?”
(วอท อิสฺ โยรฺ แฟฟวริท ซับเจ็คฺ) คุณชอบเรียนวิชาอะไร

ใครตอบได้บ้างคะว่าตัวเองชอบเรียนวิชาอะไร ถ้าตอบได้เก่งมาก ปรบมือให้ แต่ถ้าไม่วันนี้พวกเรา DailyEnglish ได้รวบรวมชื่อวิชาต่างๆมารวมกันไว้ให้เราได้รู้จักไว้กัน คำไหนไม่รู้จดไว้เลยนะคะ

subjects

School subject (สคูล ซับเจคฺ) วิชาในห้องเรียน

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

ความหมาย

reading
รีดดิง
วิชาการอ่าน

writing
ไรททิง
วิชาการเขียน

literature
ลิทเทรเชอ
วิชาวรรณกรรม

Thai language
ไท แลงเกวจฺ
วิชาภาษาไทย

See also  Restaurant Bible : การตั้งชื่อร้านอาหาร : ต่อเพนกวิน | ชื่อร้านเก๋ๆ | Nataviguides

English
อิงลิชฺ
วิชาภาษาอังกฤษ

French
เฟรนชฺ
วิชาภาษาฝรั่งเศส

German
เจอแมน
วิชาภาษาเยอรมัน

Japanese
เจแพนนีสฺ
วิชาภาษาญี่ปุ่น

Chinese
ไชนีสฺ
วิชาภาษาจีน

social studies
โซเชียล สตาดีสฺ
วิชาสังคม

sociology
โซสิออลอจี
สังคมวิทยา

anthropology
แอนโธรพอลอจี
มานุษยวิทยา

history
ฮิสทรี
วิชาประวัติศาสตร์

economics
เอ็คคอนอมิคฺส
วิชาเศรษฐศาสตร์

business study
บิสฺเนสฺ สตาดี
วิชาธุรกิจศึกษา

citizenship
ซิทีเซ็นชิพฺ
วิชาหน้าที่พลเมือง

geography
จีออกราฟฟี
วิชาภูมิศาสตร์

Religious education
รีลิเจียส เอ็ดดุเคเชิน
วิชาศาสนา

archaeology
อารฺคีโอโลจี
วิชาโบราณคดี

health and hygeine
เฮลธฺ แอนดฺ ไฮจีน
วิชาสุขศึกษา

math / mathematics
แมธฺ / แมธฺเธอะแมทิคสฺ
วิชาคณิตศาสตร์

science
ไซเอินสฺ
วิชาวิทยาศาสตร์

physics
ฟิสิกสฺ
วิชาฟิสิกส์

biology
ไบออโลจี
วิชาชีววิทยา

chemistry
เคมมิสทรี
วิชาเคมี

dance
แดนซฺ
วิชานาฏศิลป์

PE / physical education
พีอี / ฟีซิคัล เอ็ดดุเคเชิน
วิชาพลศึกษา

boy scout
บอย สเคาทฺ
วิชาลูกเสือ

girl guide
เกิรล ไกดฺ
วิชาเนตรนารี ยุวกาชาด

art
อารทฺ
วิชาศิลปะ

botany
โบทานี
วิชาเกษตร

home economics
โฮม เอ็คคอนอมิคฺ
วิชาการงานอาชีพ

computer science
คอมพิวเทอรฺ ไซเอินสฺ
วิชาคอมพิวเตอร์

Information and communication technology (ICT)
อินฟอเมเชิน แอนดฺ คอมมิวนิเคเชิน เทคนอลอจี (ไอซีที)
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

music
มิวซิคฺ
วิชาดนตรี

drama
ดรามา
วิชาการแสดง

psychology
ไซคอลอจี
วิชาจิตวิทยา

woodwork
วูดเวิรคฺ
วิชางานไม้

guidance
ไกดฺแดนซฺ
วิชาแนะแนว

 

เป็นยังไงบ้างคะ ครบทุกวิชาที่เคยได้เรียนกันมาหรือเปล่า ทีนี้ถ้าใครถามว่า What is your favorite subject? ก็ตอบเค้าไปเลยค่ะว่า My favorite subject is… (มาย แฟฟวริท ซับเจ็คฺ อิส…ตามด้วยชื่อวิชาที่ชอบ) ง่ายๆแค่นี้เอง อันนี้แค่วิชาหลักๆที่พบเจอบ่อยๆในโรงเรียนนะคะ ถ้าใครที่มีแตกต่างจากนี้อย่าลืมเอาวิชาเหล่านั้นมาแชร์ให้เรารู้จักบ้างนะคะ


วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ


เรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ด้วย Alphabets ซึ่ง alphabet (แอล’ ฟาเบท) หมายถึง อักษรพยัญชนะ, อักขระ, ระบบตัวอักษร นั่นเองครับ โดยตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ครับ สระมี 5 และถ้าไปผสมตัวอื่นๆ ที่ได้บอกไว้ใน VDO ก็จะมีเสียงสระเยอะขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์
การเทียบเสียงอักษร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สระ พยัญชนะ ประสมคำ สะกด ชื่อ นามสกุล
ค. ควาย นะครับอ่านผิดไป
เรียนออนไลน์
เรียนภาษาอังกฤษฟรี
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuKZYgki4\u0026t=5s
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA\u0026t=10s
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA\u0026t=82s
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q\u0026t=3s
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg\u0026t=2s

See also  Q&A เริ่มธุรกิจจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐานควรจับจุดยังไง บอกเคล็ดลับการตลาด สร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ | อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง | Nataviguides

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)


ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)
ภาษาอังกฤษ อังกฤษ office equipment
คำศัพท์
คำศัพท์อังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ
ศัพท์ของใช้สำนักงาน
คำศัพท์ของใช้สำนักงาน

ศัพท์อังกฤษ ของใช้สำนักงาน office equipment (สำเนียงแบบอเมริกัน)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


วีดีโอสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ มาพร้อมกับรูปสัตว์ คำอ่าน คำแปล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน โรงเรียน l School Objects Vocabulary


เรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน โรงเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เยี่ยมชม Blog ของเรา: https://goo.gl/JthDFX
ติดตามช่องของเราได้ที่: https://goo.gl/Svd65u
============================================
แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เพิ่มเติม
============================================
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ: https://goo.gl/EUg17d
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน: https://goo.gl/cFosez
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/pv6srr
วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nYNBAx
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: http://bit.ly/2nYJBA2
เกมส์ผ่อนคลายสมอง: https://goo.gl/TE4kJS
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ต่างๆ: https://goo.gl/o7LmPY
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/nxPQEj
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต: https://goo.gl/qpbF3q
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สี color: https://goo.gl/ZuE2YB
เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ: https://gooXgl/Z7uE8G
แอพเรียนภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nsZE7Y

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน โรงเรียน l School Objects Vocabulary

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง

Leave a Reply

Your email address will not be published.