Home » [NEW] | เรียน ภาษา สิงคโปร์ ทํา งาน – NATAVIGUIDES

[NEW] | เรียน ภาษา สิงคโปร์ ทํา งาน – NATAVIGUIDES

เรียน ภาษา สิงคโปร์ ทํา งาน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เรียนจิตวิทยาที่สิงคโปร์ (Psychology)

Table of Contents

เรียนจิตวิทยาที่สิงคโปร์

รูป

เรียน ป.ตรี ป.โท จิตวิทยา (Psychology) ที่สิงคโปร์

เรียนจิตวิทยาที่สิงคโปร์ (Study Psychology in Singapore) ในปัจจุบันการทำงานในสายงานต่างๆ จะมีทั้งความกดดัน และความเครียด ทั้งให้เรื่องของหน้าที่การงาน และเรื่องส่วนตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ซึ่ง case แบบนี้ก็เพิ่มขึ้นมากทุกวัน ผู้คนจึงต้องการผู้ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้มากขึ้น และในปัจจุบันบุคลากร ทางด้านนี้นั้นก็ยังขาดแคลนอยู่มาก

เรียนจิตวิทยาที่สิงคโปร์ มีโอกาสที่จะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

โดยปกติแล้วความรู้ทางด้านจิตวิทยานั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายสายงานมาก ซึ่งสายงานที่สามารถทำได้้สามารถดูได้ด้านล่างนี้

 • Counsellor
 • นักจิตวิทยาคลีนิค
 • HR

SIM GE เป็นสถาบันเอกชนที่มี Ranking สูงสุด มีหลักสูตรครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ  และมีระดับการศึกษาตั้งแต่ อนุปริญญา จนถึงปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรทางด้าน Psychology นั้น ทาง SIM GE ได้นำหลักสูตรมาจากมหาวิทยาลัยพันธมิตร คือ University at Buffalo ของประเทศอเมริกามาเปิดสอน ซึ่งหลักสูตรที่นำมาเปิดสอนที่ SIM GE จะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ University at Buffalo ที่อเมริกาเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว น้องๆ ก็จะได้รับปริญญาตรีจาก University at Buffalo และทาง กพ ที่ไทยก็รับรองหลักสูตรนี้ด้วย

ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพันธมิตร

University at Buffalo, USA (World Ranking 340)

 1. Bachelor of Arts (Psychology)
 2. Bachelor of Arts (Psychology and Sociology)
 3. Bachelor of Arts (Communication and Psychology)
 4. Bachelor of Arts (Economics and Psychology)
 5. Bachelor of Science (Business Administration) and Bachelor of Arts (Psychology)
 6. Bachelor of Science (Geographic Information Science) and Bachelor of Arts (Psychology)

ตัวอย่างราคาค่าเรียน ป.ตรี Psychology (

University at Buffalo

) ที่

SIM GE

 • กรณีที่ จบ ม.5 และมีผลสอบ IELTS 5.5 (ในแต่ละ band ต้องไม่น้อยกว่า 5.0)

Bachelor of Arts (Psychology)

โดย Pathway ในการเรียน มีดังนี้

 • Management Foundation Studie = 6 Months
 • Diploma in Management Studie = 1 Year
 • Bachelor of Arts (Psychology) = 2 Years
 • ระยะเวลาเรียนโดยรวม 3 Years 6 Months

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

Diploma

 จนจบ ป.ตรี ที่ SIM GE

 

SGD

Baht

 ค่าทำวีซ่านักเรียน

481.50

11,074.50

 ค่าบัตร นร (Student card)

60.00

1,380.00

 ค่าตรวจสุขภาพ (ที่สิงคโปร์)

85.00

1,955.00

 Management Foundation Studie

3,584.50

82,443.50

 Diploma in Management Studie

11,770.00

270,710.00

 Bachelor of Arts (Psychology)

43,912.00

1,009,976.00

รวม

59,893.00

1,377,539.00

ตัวอย่างราคาค่าเรียน ป.ตรี

Psychology

(

University at Buffalo

) ที่

SIM GE

 • กรณีที่ จบ ม.6 และมีผลสอบ IELTS 5.5 (ในแต่ละ band ต้องไม่น้อยกว่า 5.0)

Bachelor of Arts (Psychology)

โดย Pathway ในการเรียน มีดังนี้

 • Diploma in Management Studie = 1 Year
 • Bachelor of Arts (Psychology) = 2 Years
 • ระยะเวลาเรียนโดยรวม 3 Years

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

Diploma

 จนจบ ป.ตรี ที่ SIM GE

 

SGD

Baht

 ค่าทำวีซ่านักเรียน

481.50

11,074.50

 ค่าบัตร นร (Student card)

60.00

1,380.00

 ค่าตรวจสุขภาพ (ที่สิงคโปร์)

85.00

1,955.00

 Diploma in Management Studie

11,770.00

270,710.00

 Bachelor of Arts (Psychology)

43,912.00

1,009,976.00

รวม

56,308.50

1,295,095.50

kaplan

 Kaplan Singapore

Kaplan Singapore เป็นสถาบันเอกชนอีก 1 แห่ง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เปิดสอนหลักสูตรต่างๆมากกว่า 100 หลักสูตรในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 75 ปี โรงเรียนกว่า 45 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนทุกแห่งในระดับ World Class

Kaplan Singapore เป็นสถาบันสมัยใหม่ ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน บรรยากาศดี ดูหรูหรามาก เปิดสอนตั้งแต่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี  และปริญญาโท ในหลายๆ สาขาอาชีพ ที่ตั้งอยู่ไกล้ๆ กับ TMC Academy และใกล้กับสถานี Dhoby Ghaut ซึ่งทาง Kaplan ได้นำหลักสูตรมาจาก มหาวิทยาลัย Murdoch University ซึ่ง World Ranking ของตัวสถาบัน อยู่ที่ 571 (อ้างอิงจาก : QS World Ranking) หลังจากที่เรียนจบ ก็จะได้รับ ปริญญาจาก Murdoch University ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย และรับรองโดย กพ. อีกด้วย

KAPLAN_master

สำหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบ IELTS สามารถเรียนปรับพื้นฐานได้ในหลักสูตร Diploma in Professional Business English Programme (PBEP)

หลักสูตรที่เปิดสอน

Murdoch University

(World Ranking 571)

 • Bachelor of Arts in Psychology
 • Bachelor of Arts in Psychology and Communication and Media Studies
 • Bachelor of Arts in Psychology and Criminology
 • Bachelor of Arts in Psychology and Human Resource Management
 • Bachelor of Arts in Psychology and Management
 • Bachelor of Arts in Psychology and Marketing
 • Bachelor of Arts in Psychology and Web Communication

Northumbria University

(World Ranking 701)

 • Bachelor of Science (Honours) Psychology (Forensic Psychology)
 • Bachelor of Science (Hons) Psychology (Clinical Psychology)

University of Essex

(World Ranking 370)

 • Bachelor of Science (Honours) in Psychology

Price List Updated 2020

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ม.3 ม.4 ม.5 ต่อ ป.ตรี ที่ Kaplan

กรณีที่มี IELTS 5.5

 

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

 Foundation จนจบ ป.ตรี ที่ Kaplan

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

492.20

12,305.00

 ◆ ค่า Admin Fee

963.00

24,075.00

 ◆ Foundation

4,922.00

123,050.00

 ◆ Kaplan Diploma

12,840.00

321,000.00

 ◆ Bachelor of Arts in Psychology

31,565.00

725,995.00

รวม

50,782.20

1,167,990.60

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

กรณีที่ไม่มีมี IELTS 5.5

 

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

 ปรับพื้นฐานภาษา จนจบ ป.ตรี

ที่

Kaplan

* สมมุติว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาทั้งหมด 2 Levels

(ประมาณ 16 Weeks)

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

492.20

12,305.00

 ◆ ค่า Admin Fee

963.00

24,075.00

 ◆ เรียนปรับพื้นฐานภาษา 2 Level

5,136.00

128,400.00

 ◆ Foundation

4,922.00

123,050.00

 ◆ Kaplan Diploma

12,840.00

321,000.00

 ◆ Bachelor of Arts in Psychology

31,565.00

725,995.00

รวม

55,918.20

1,286,118.60

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

 

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ม.6 ต่อ ป.ตรี ที่ Kaplan

กรณีที่มี IELTS 6.0

 

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

 Diploma จนจบ ป.ตรี

ที่ Kaplan

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

492.20

12,305.00

 ◆ ค่า Admin Fee

963.00

24,075.00

 ◆ Kaplan Diploma

12,840.00

321,000.00

 ◆ Bachelor of Arts in Psychology

31,565.00

725,995.00

รวม

45,860.20

1,054,784..60

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

กรณีที่ไม่มีมี IELTS 6.0

 

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

 ปรับพื้นฐานภาษา จนจบ ป.ตรี

ที่

Kaplan

* สมมุติว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาทั้งหมด 2 Levels

(ประมาณ 16 Weeks)

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

492.20

12,305.00

 ◆ ค่า Admin Fee

963.00

24,075.00

 ◆ เรียนปรับพื้นฐานภาษา 2 Level

5,136.00

128,400.00

 ◆ Kaplan Diploma

12,840.00

321,000.00

 ◆ Bachelor of Arts in Psychology

31,565.00

725,995.00

รวม

50,996.20

1,172,912.60

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

เรียนคอมที่สิงคโปร์ - tmcc

TMC Academy

TMC Academy เป็นสถาบันเก่าแก่ เป็นสถาบันเอกชนที่มีจุดเด่น ในเรื่องของความยืดหยุ่น ในการรับนักศึกษาเข้าเรียน สำหรับนักเรียนไทย หากมีเป้าหมายที่ ป.ตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าเรียนกับทาง TMC ได้ตั้งแต่จบ ม.3 และใช้เวลาเรียนอีกประมาณ 3 ปีครึ่ง ก็จะได้ ป.ตรี ทางด้านจิตวิทยาจาก University of Northampton หลังจากที่เรียนจบ ก็จะได้รับ ปริญญาจาก University of Northampton ของประเทศอังกฤษ และรับรองโดย กพ. อีกด้วย

ส่วนจุดเด่นอีก 1 ข้อคือ TMC Academy ได้นำศูนย์ภาษาชั้นนำจาก ประเทศออสเตรเลีย คือ Hawthorn Language School มาเปิดที่ TMC Academy เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลสอบ IETLS ที่ต้องการเรียนต่อในระดับ ป.ตรี และ ป.โท ครับ

หมายเหตุ

 • หลักสูตร CTFP 

  = Certificate in Tertiary Foundation Programme

 • หลักสูตร FDTS

  = Foundation Diploma for Tertiary Studies

สำหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบ IELTS สามารถเรียนปรับพื้นฐานได้ในหลักสูตร Certificate in English

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน

 • Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling (Top up)

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ม.3 (อายุ 16 ปี), ม.4, ม.5 ต่อ ป.ตรี ที่ TMC Academy

กรณีที่มี IELTS 5.5

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

Foundation จนจบ ป.ตรี

ที่

TMC Academy

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

214.00

4,922.00

 ◆ ค่า Admin Fee

695.50

15,996.50

 ◆ Fee Protection Scheme

358.56

7,619.26

 ◆ ค่าประกันสุขภาพ (3 ปี)

256.80

5,906.40

 ◆ FDTS

6,420.00

147,660.00

 ◆ Higher Diploma

16,403.10

377,271.30

 ◆ Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling

20,394.20

469,066.60

รวม

44,714.87

1,028,442.06

 

กรณีที่ไม่มี IELTS 5.5

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

Certificate In English จนจบ ป.ตรี

ที่

TMC Academy
* สมมุติว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาทั้งหมด

2 Levels (ประมาณ 12 Weeks)

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

214.00

4,922.00

 ◆ ค่า Admin Fee

695.50

15,996.50

 ◆ Fee Protection Scheme

359.20

8,261.58

 ◆ ค่าประกันสุขภาพ (4 ปี)

342.40

7,875.20

 ◆ Certificate in English (2 Levels)

3,638.00

83,674.00

 ◆ FDTS

6,420.00

147,660.00

 ◆ Higher Diploma

16,403.10

377,271.30

 ◆ Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling

20,394.20

469,066.60

รวม

48,466.40

1,114,727.18

 

ตารางราคาค่าเรียนของ น.ร. ที่จบ ม.6 ต่อ ป.ตรี ที่ TMC Academy

กรณีที่มี IELTS 6.0

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

Higher Diploma

 จนจบ ป.ตรี

ที่

TMC Academy

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

214.00

4,922.00

 ◆ ค่า Admin Fee

695.50

15,996.50

 ◆ Fee Protection Scheme

282.48

6,497.04

 ◆ ค่าประกันสุขภาพ (2 ปี)

171.20

3,937.60

 ◆ Higher Diploma

16,403.10

377,271.30

 ◆ Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling

20,394.20

469,066.60

รวม

38,160.48

877,691.04

 

กรณีที่ไม่มีมี IELTS 6.0

ตัวอย่าง

ค่าเรียน ตั้งแต่หลักสูตร

Certificate In English จนจบ ป.ตรี

ที่

TMC Academy

* สมมุติว่าจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาทั้งหมด

2 Levels (ประมาณ 12 Weeks)

 

SGD

Baht

 ◆ ค่าทำวีซ่า

214.00

4,922.00

 ◆ ค่า Admin Fee

695.50

15,996.50

 ◆ Fee Protection Scheme

310.41

7,139.36

 ◆ ค่าประกันสุขภาพ (3 ปี)

256.80

5,906.40

 ◆ Certificate in English (2 Levels)

3,638.00

83,674.00

 ◆ Higher Diploma

16,403.10

377,271.30

 ◆ Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling

20,394.20

469,066.60

รวม

41,912.01

963,976.16

คำค้น : เรียนบริหารที่สิงคโปร์ กับ สถาบัน TMC, เรียนบริหารที่สิงคโปร์ ที่ TMC Academy

<a target=”_blank” href=”http://www.stats.in.th/”>www.Stats.in.th</a>

[Update] เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมที่สิงคโปร์ | เรียน ภาษา สิงคโปร์ ทํา งาน – NATAVIGUIDES

การเรียนต่อโรงเรียนในสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาตินั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสิงคโปร์จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและอาจมีภาษาจีน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ เป็นภาษาเสริมภาษาที่สองให้นักเรียนเลือกเรียน นักเรียนแต่ละคนจะถูกจัดให้เลือกเรียนเป็นระบบที่ชัดเจนตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถของนักเรียนคนนั้น รัฐบาลสิงคโปร์จัดแบ่งโรงเรียนและสายวิชาเรียนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางวิชาการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องตามศักยภาพและความถนัดของนักเรียน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและกีฬา จึงเห็นได้ว่าจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่เน้นไปทางด้านดนตรีและกีฬาโดยเฉพาะ โดยระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรียนต่อสิงคโปร์ ระดับประถมศึกษา 

ระบบการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงอายุ 7 ขวบ ก็จะเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ป.1 – ป.4 เรียกว่า Foundation Stage และ ป.5 – ป.6 เรียกว่า Orientation Stage ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะเรียน 3 วิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทมิฬ) และคณิตศาสตร์ นอกจากนั้น จะมีวิชาดนตรี ศิลปหัตถกรรม หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา สังคมศึกษา และพลศึกษา แต่ในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย หรือ Orientation Stage นั้น นักเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่มทางภาษา คือ EM 1 EM 2 และ EM 3 การแยกนักเรียนเข้ากลุ่มทางภาษานั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของแต่ละคน เมื่อนักเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว นักเรียนจะต้องเข้าสอบ PSLE (Primary School Leaving Examination) ในช่วงปลายปีการศึกษาของทุกปี หลังจากรู้ผลการสอบแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการ (สิงคโปร์) จะเป็นผู้จัดโรงเรียนให้กับนักเรียน โดยดูจากผลคะแนนสอบ ถ้านักเรียนที่สอบได้ผลคะแนนในเกณฑ์ที่สูง จะได้เรียนสาย Express แต่ถ้าผลสอบได้ปานกลาง จะได้เรียนสาย Normal สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ในสิงคโปร์จำเป็นต้องสอบ AEIS (Admission Exercise for International Student) การสอบจะมีขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคม วิชาที่ใช้ในการสอบ คือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

เกณฑ์อายุในการเรียนประถมที่โรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์

 1. ประถมศึกษาปี่ที่ 1:   อายุระหว่าง

  6 – 8 ปี

 2. ประถมศึกษาปีที่ 2:  อายุระหว่าง

  7 – 9+ ปี

 3. ประถมศึกษาปีที่ 3:  อายุระหว่าง

  8 – 10+ ปี

 4. ประถมศึกษาปีที่ 4:  อายุระหว่าง

  9 – 11+ ปี

 5. ประถมศึกษาปีที่ 5:  อายุระหว่าง

  10 -12+ ปี (ระดับเริ่มต้นสำหรับนักเรียนต่างชาติ)

 6. ประถมศึกษาปีที่ 6: 

  นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าเรียนในระดับนี้ได้ เนื่องจากนักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวไม่พอเพื่อสอบวัดระดับ PSLE

เรียนต่อสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา 

หลังจากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และผ่านการสอบ PSLE แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะประกอบไปด้วย 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนแบบพิเศษ (Express) 4 ปี และแผนการเรียนแบบปกติ (Normal) 5 ปี กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จะคัดเลือกนักเรียนว่าควรเรียนแผนการเรียนใดโดยวัดจากคะแนนสอบ PSLE ว่าสามารถเข้าศึกษาต่อในแผนการเรียนแบบ ‘Normal’ หรือ ‘Express’ เพื่อให้เหมาะกับความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก็ทำได้โดยการสอบคัดเลือก และ ณ.ปีที่สอบ นักเรียนจะต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องทำผลคะแนนสอบให้ดีเพื่อเลือกแผนการเรียนเช่นกัน นักเรียนในแผนการเรียน Express เมื่อศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้ว ต้องเข้าสอบระดับ GCE ‘O’ level (Cambridge Examination Ordinary Level) และสำหรับนักเรียนในแผนการเรียน Normal เมื่อศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วต้องเข้าสอบระดับ GCE ‘N’ Level และจะต้องทำคะแนนให้ดีเพื่อเข้าสอบระดับ GCE ‘O’ Levels ในปีถัดไป คือหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกณฑ์อายุของนักเรียนเพื่อเรียนต่อมัธยมในโรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์

 

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 1:  อายุระหว่าง

  12 – 14 ปี

 2. มัธยมศึกษาปีที่ 2: อายุระหว่าง

  13 – 15 ปี

 3. มัธยมศึกษาปีที่ 3: อายุระหว่าง

  14 – 16 ปี

 4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5:

  นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าเรียนได้ เพราะนักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวไม่เพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับ ‘N’ หรือ ‘O’ Level ที่จะมีขึ้นทุกปลายปีการศึกษา

โรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากว่าโรงเรียนเอกชนมีระบบการศึกษาที่สามารถให้นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาต่อในทุกระดับชั้น แต่นักเรียนจะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อน (ตามมาตรฐานของแต่ละโรงเรียน) และถ้าภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์อ่อน นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ หรืออาจะต้องลดระดับชั้นเรียนลง เพื่อเป็นการปรับตัวและปรับพื้นฐานการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวะสิงคโปร์ (Polytechnic)

ระดับเตรียมอุดมศึกษา สำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน GCE ‘O’ Level ได้คะแนนดีอย่างน้อย 6 วิชา จากการสอบทั้งหมด 7 วิชา นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษา ใน Junior Colleges (Pre-University) ได้ โดยใช้เวลาเรียน 2 ปี แล้วเข้าสอบระดับ GCE ‘A’ Level เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต่อไป และสำหรับนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบ GCE ‘O’ Level ในเกณฑ์ดีอย่างน้อย 5 วิชา ใน 7 วิชา นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนต่อทางสายอาชีพในวิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) ของสิงคโปร์ได้ โดยมีหลักสูตรการเรียน 3 ปี ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ในชั้นปีที่ 3 และเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนสามารถที่จะสมัครงานได้ทันที หรือสามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ดังนั้นนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยโปลีเทคนิคของสิงคโปร์ได้นั้นจะต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมากเท่านั้น วิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) ของสิงคโปร์มี 5 แห่งคือ Singapore Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Temasek Polytechnic, Republic Polytechnic และ Nanyang Polytechnic สำหรับนักเรียนไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อวิทยาลัยโปลีเทคนิคสิงคโปร์ สามารถใช้ วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม. 6 สมัครเรียนต่อได้ หรือใช้ผลคะแนนสอบ GCE ‘O’ Level สมัครได้เช่นกัน โดยผลคะแนนของวิชาหลักที่จะนำไปสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่สนใจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากวิทยาลัยโพลีเทคนิคแล้ว ยังมี Institute of Technical Education : ITE เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการศึกษาทักษะทางช่างและช่างฝีมือ

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐบาลในสิงคโปร์ มีอยู่ด้วยกัน 5 แห่ง คือ

1.) NUS – National University of Singapore 
2.) NTU – Nanyang Technological University 
3.) SMU – Singapore Management University 
4.) SUTD – Singapore University of Technology and Design 
5.) SIT – Singapore Institute of Technology 

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยรัฐบาล จะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS หรือ TOEFL) และผลการเรียนเฉลี่ยที่ดีมาก รวมทั้งต้องมีผลสอบ SAT, GMAT (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย NUS เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในอันดับที่ 22 ของ QS World University Rankings 2014/15 ที่มีความหลากหลายของหลักสูตรสาขาวิชา เช่น แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย NTU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยมีอันดับโลก อยู่ในอันดับที่ 39 ของ QS World University Rankings 2014/15 สำหรับ มหาวิทยาลัย SMU เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งนักศึกษา ที่ศึกษาที่ SMU จะมีหลักสูตรการอบรมในด้านของธุรกิจซึ่งให้นักศึกษาได้จำลองบริษัทขึ้น เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสิงคโปร์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับนักศึกษาสิงคโปร์ และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการนำหลักสูตรการเรียนมาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เช่น James Cook University จากรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัย Top 4% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มาเปิดวิทยาเขตขึ้นที่ สิงคโปร์ หรือ Curtin University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยจาก Perth, Western Australia ที่เข้ามาเปิดวิทยาเขตขึ้นที่สิงคโปร์ และอีกหลากหลายสถาบันอุดมศึกษา ที่นำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียงทั่วโลกมาเปิดการเรียนการสอนในสิงคโปร์ เช่น Murdoch University – Australia, University College Dublin – Ireland, Birminghan City University – United Kingdom, Royal Holloway University of London, The University of Newcastle, Australia, University of Wollongong – Australia, Edinburgh Napier University – United Kingdom หลักสูตรที่นำเข้ามาสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น เป็นการเปิดกว้างทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาอย่างมากในการเลือกเรียนตามหลักสูตรที่สนใจ ด้วยมาตรฐานการศึกษานานาชาติ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เหล่านี้ สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหลักในต่างประเทศได้ รวมถึงจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบหลักสูตรที่สิงคโปร์


มีคนถามมา ep 0 | ทำงานในสิงคโปร์ (Work in SG) – How? What? When? Where?


(1) ทำไมถึงมาทำงานในสิงคโปร์
(2) หางานในสิงคโปร์อย่างไง
(3) ทำงานในสิงคโปร์แล้วเป็นยังไงบ้าง

Instagram: @tarnlooktarn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

มีคนถามมา ep 0 | ทำงานในสิงคโปร์ (Work in SG) - How? What? When? Where?

รีวิว 5 ข้อ ชีวิตดี๊ดี เรียนต่อที่สิงคโปร์


รีวิว 5 ข้อ ชีวิตดี๊ดี เรียนต่อที่สิงคโปร์

เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน


มาเรียนรู้วลีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้กันทั่วไปในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน!
ติดตามเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษจะเล่มตามมา
โดยการฟังเสียงที่ได้ยินซ้ำ ๆ หลายครั้ง วลีที่คุณได้เรียนรู้จะยังคงอยู่ในหัวของคุณต่อไป
คุณต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือไม่ หากต้องการแบบนั้นให้ลองอ่านออกเสียงไปพร้อม ๆ กับวิดีโอและเสียงที่ได้ยิน! หากคุณฝึกฝนซ้ำ ๆ วลีและคำศัพท์ต่าง ๆ ที่คุณจำได้จะเริ่มออกมาจากปากของคุณเองโดยธรรมชาติ
—————————————
600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน

ทำงานอยู่สิงคโปร์อยู่แล้ว ยังต้องเรียนภาษา? | พี่เบียร์


พี่เบียร์ เข้าเรียนตั้งแต่ 21Day English Transformation
และลงสมัครเรียน คอร์ส English for Career Development
ตั้งแต่เปิดได้ ยังไม่ถึง 20 นาที !! 😆😆😆
ฝรั่งอั่งม้อขอมอบโล่ 🏆 55555
_________________________
สำหรับใครที่อยาก เรียนภาษาเพื่อการทำงาน \u0026 ธุรกิจ ด้วยกันกับเรา
English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงาน
ดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยนะค้า 👇
https://www.farangangmor.com/course/englishforcareerdevelopment/
BusinessEnglish Englishforwork ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน
________________________
ดีใจจัง ที่คุณตั้งใจพัฒนาทักษะ
และพร้อมเก่งขึ้นไปด้วยกัน ! 🧠🌟
อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน? 📚 📖
📋 วัดระดับภาษา เพื่อวางแผนการเรียนได้ ที่ selfassessment form ฟรี !
https://www.farangangmor.com/selfassessmentform/
หลักสูตรต่างๆ ของฝรั่งอั่งม้อ
Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำ
https://www.farangangmor.com/course/thinkinenglish/
พูดฝรั่งได้ดั่งเสก Online Course
https://www.farangangmor.com/course/speaklikemagic/
PRONUNCIATION พูดเหมือนเด๊ะ ออกเสียง เป๊ะเวอร์
https://www.farangangmor.com/course/pronunciation/
CONVERSATION สนทนาลื่นไหล มั่นใจร้อยเปอร์
https://www.farangangmor.com/course/conversation/
Speak Brilliantly Excel at Public Speaking \u0026 Presentation in English
พรีเซ้นต์เป็นภาษาอังกฤษ ได้โดดเด่น โดนใจ เป็นมืออาชีพ!
https://www.farangangmor.com/course/speakbrilliantly/
Teach English It’s Cool สอนภาษาออนไลน์ได้ด้วยหลักสูตรนี้
https://forms.gle/WzX8gZdwyS3QhM7s5
________________________________
เมนูหลัก:
1. จากใจครูคะน้า
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/photos/a.681816342274311/681816408940971?type=3\u0026sfns=mo
2. ความปลื้มใจของคุณครู (ข้อความจากนักเรียนที่น่ารักของเรา)
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/photos/?tab=album\u0026album_id=682186882237257
________________________________
ติดตามเราในช่องทางต่างๆ ให้ไม่พลาด content แบบนี้📱❤️
Facebook: ฝรั่งอั่งม้อ
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/
IG: farang_angmor
https://www.instagram.com/farang_angmor/
LINE: @farangangmor
https://lin.ee/cjP5cGv
Tiktok: @farangangmor
https://vt.tiktok.com/A5GEg6/
Website:
http://farangangmor.com/
ผิดพลาดประการใดให้อภัยข้าน้อยด้วย
ติดตามหนูทีหนูอยากมีแฟนคลับ

ทำงานอยู่สิงคโปร์อยู่แล้ว ยังต้องเรียนภาษา? | พี่เบียร์

อยู่สิงคโปร์ทำงานอะไร?..Work in Singapore/คนอีสาน อยู่สิงค์


Work in Singapore
ทำงานอะไรในสิงคโปร์
หางานในสิงคโปร์
เพจหางานในสิงคโปร์
สมัครงานในสิงคโปร์

อยู่สิงคโปร์ทำงานอะไร?..Work in Singapore/คนอีสาน อยู่สิงค์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เรียน ภาษา สิงคโปร์ ทํา งาน

See also  แชร์เทคนิค 3 ข้อ เปลี่ยน งานอดิเรก ให้กลายเป็นธุรกิจเงินล้านอย่างไร? #หารายได้จากงานฝีมือ | งาน อดิเรก ทํา เงิน | Nataviguides

Leave a Reply

Your email address will not be published.