Home » [NEW] เรียนพูดภาษาอังกฤษฟรีๆด้วยตนเอง พบกับคำว่า [In Person] อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น” คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ด้วยตนเอง” | วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง – NATAVIGUIDES

[NEW] เรียนพูดภาษาอังกฤษฟรีๆด้วยตนเอง พบกับคำว่า [In Person] อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น” คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ด้วยตนเอง” | วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง – NATAVIGUIDES

วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

สำนวนนี้แปลว่าอะไร?

ท่านต้องเร่ง speed ภาษาอังกฤษให้ทิ้งห่างคู่ต่อสู้…คำที่เราพบบ่อยๆคือคำว่า “สมัครได้ด้วยตนเอง” หรือ “ติดต่อด้วยตนเอง” หรือ “ขอรับด้วยตนเอง” โดยเฉพาะในการประกาศรับสมัครงาน รับสมัครผู้เข้าการประกวด การรับรางวัลต่างๆ เป็นต้น

เราจะมาดูกันครับว่าคำว่า “

ด้วยตนเอง

” ในภาษาไทยของเรานั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า 

[In Person

]

ครับ ซึ่งก็อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น”

พบคำนี้เมื่อไรก็ตาม หมายความว่าเราต้องทำหรือติดต่อด้วยตนเอง จะให้คนอื่นติดต่อให้หรือทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไม่ได้ครับ ดังตัวอย่างด้านล่างซึ่งผมได้นำมาฝากกันครับ

ยกตัวอย่างเช่น

The contest is open to all nationalities for applying and online.
เดอะ คอนเทสต อิส โอเพ็น ทู ออล เนชันแนลลิตี้ส ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น แอนด์ ออนไลน์
การประกวดเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติสมัครได้ทั้งด้วยตนเองและออนไลท์

///

This job title is open for applying only.

ดิส จอบ ไทเทิล อิส โอเพ็น ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น ออลลี่

ตำแหน่งงานนี้เปิดรับผู้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

///

Apply for a job costs you much more than online apply.
แอพพลาย ฟอร์ อะ จอบ อิน เพอร์ซั่น คอสตส ยู มัช มอร์ แธน ออนไลน์ แอพพลาย
สมัครงานด้วยตนเองเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าสมัครทางออนไลน์

///

Please submit your application at our office.

พลีส ซับมิท ยัวร์ แอพพลิเคชั่น อิน เพอร์ซั่น แอท เอาเออร์ ออฟฟิซ

กรุณายื่นใบด้วยตนเองที่สำนักงานของเรา

///

I got my current job by applying .
ไอ กอท มาย เคอร์เร็นท์ จอบ บาย แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น
ฉันได้งานปัจจุบันด้วยการสมัครงานด้วยตนเอง

///

If you cannot be there , the next best thing is applying job online.

อิฟ ยู แคนนอท บี แดร์ อิน เพอร์ซั่น เดอะ เนกซ์ท เบสท ทิ่ง อิส แอพพลายยิ่ง จอบ ออนไลน์

ถ้ามาด้วยตนเองไม่ได้ วิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือสมัครทางออนไลน์

มาถึงบรรทัดนี้ หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจชัดแจ้งแดงแจ๋กันไปถึงบางปิ้งบางอ้อเลยใช่ไหมครับ

อ่านบ่อย เขียนบ่อย พูดบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นไปเองแบบ Automatic ครับ

หวัดดีครับ

Vocabulary

Pronunciation

Translation

All ออล ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
And แอนด์ และ
Application แอพพลิเคชั่น การขอ การใช้ การทา ความสัมพันธ์กัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Apply แอพพลาย ใช้ ทา ทำงานหนัก นำมาใช้กับ
Applying for a job แอพพลายยิ่ง ฟอร์ อะ จ๊อบ การสมัครงาน
At แอท ที่
Be บี อยู่ ใกล้
Best เบสท ดีที่สุด
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Can แคน สามารถ
Contest คอนเทสต การเข้าร่วมประกวด การแข่งขัน การดิ้นรน ท้าทาย
Cost คอสต ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน มีมูลค้า มีราคาแพง
Current เคอร์เรนท์ กระแสเงิน กระแสน้ำ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้ม เป็นที่ยอมรับ อัตราการไหลของกระแสไฟ
For ฟอร์ สำหรับ
Got กอท ได้ มีอิทธิต่อ เจริญ เข้าใจ มาถึง ทำให้พอใจ(ช่อง 2 ของ get)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
If อิฟ ถ้า
In อิน ใน
Is อิส เป็น อยู่ คือ
Job จอบ งาน ความรับผิดชอบ มอยหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
Line ไลน์ เส้นบรรทัด เส้นเบ่งเขต เส้นศูนย์สูตร เติม ปกคลุม ใส่ซับใน
My มาย ของฉัน
Nationality เนชั่นนัลลิตี้ สัญชาติ
Next เนกซ์ท ต่อไป
Not น็อท ไม่
Office ออฟฟิซ สำนักงาน ตำแหน่ง หน้าที่
On ออน บน
Online ออนไลน์ ออนไลน์ ขณะเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
Only ออนลี่ เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
Open โอเพ็น เปิดออก กาง เริ่มต้น ที่กว้าง เปิดโล่ง ที่เปิดอยู่
Our เอาเออร์ ของพวกเรา
Person เพอร์เซิ่น บุคคล
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Submit ซับมิท เสนอ ยอม
Than แธน กว่า(ใช้ในการเปรียบเทียบ)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
There แดย์ ที่นั้น ในข้อนั้น ภาวะนั้น
Thing  ติ้ง-เง่อะ สิ่งของ สิ่งที่เกิดขึ้น ความคิดหรือคำพูด รายละเอียด จุดประสงค์ สิ่งมีชิต เสื้อผ้าอาภรณ์ กิจกรรมที่ชอบ ความชอบหรือความเกลียดอย่างมาก สิ่งที่ปรารถนา
This ดิส นี้
Title ไทเทิ่ล ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตำแหน่งชนะเลิศ กรรมสิทธิ์ ทำให้มีชื่อเสียง
To ทู ถึง
You ยู ท่าน
Your ยัวร์ ของท่าน

เราจะมาดูกันครับว่าคำว่า “” ในภาษาไทยของเรานั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่าครับ ซึ่งก็อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น”พบคำนี้เมื่อไรก็ตาม หมายความว่าเราต้องทำหรือติดต่อด้วยตนเอง จะให้คนอื่นติดต่อให้หรือทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไม่ได้ครับ ดังตัวอย่างด้านล่างซึ่งผมได้นำมาฝากกันครับThe contest is open to all nationalities for applyingand online.เดอะ คอนเทสต อิส โอเพ็น ทู ออล เนชันแนลลิตี้ส ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น แอนด์ ออนไลน์การประกวดเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติสมัครได้ทั้งและออนไลท์//////Apply for a jobcosts you much more than online apply.แอพพลาย ฟอร์ อะ จอบ อิน เพอร์ซั่น คอสตส ยู มัช มอร์ แธน ออนไลน์ แอพพลายสมัครงานด้วยตนเองเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าสมัครทางออนไลน์//////I got my current job by applyingไอ กอท มาย เคอร์เร็นท์ จอบ บาย แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่นฉันได้งานปัจจุบันด้วยการสมัครงาน///มาถึงบรรทัดนี้ หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจชัดแจ้งแดงแจ๋กันไปถึงบางปิ้งบางอ้อเลยใช่ไหมครับอ่านบ่อย เขียนบ่อย พูดบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นไปเองแบบ Automatic ครับหวัดดีครับ

[Update] 8 ทริค “เก่งภาษาอังกฤษ” ด้วยตัวเอง♥ ไม่ต้องเสียตังค์เรียน ก็เก่งได้! | วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง – NATAVIGUIDES

Hello~ วันนี้เซนเซ “ทราย” จะมาสอนทริคลับ How to เก่ง “ภาษาอังกฤษ” ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องไปเสียตังค์ ไปเรียนพิเศษสักบาท!!! รู้แบบนี้แล้ว ตาลุกวาวกันเป็นแถวเลยสินะตะเอง อุอุ บอกตรงเลยว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากเลยสักนิด ง่ายนิดเดียว แค่เปิดตาและเปิดใจรับมันเข้ามา ขยันหมั่นฝึกฝนทุกวัน แค่เนี๊ยะ ก็ได้ภาษาล๊าว~ วันนี้ก็เลยมีทริคลับง่ายๆที่สามารถฝึกได้ด้วยตัวเองมาฝากสาวๆทุกคนกันค่ะ ลองอ่านและทำตามกันนะจ๊ะ!

www.instagram.com

#1 ฝึกคุยกับตัวเอง

วิธีที่หนึ่งสุดเริ่ด!! เป็นวิธีที่ดีเยี่ยม สำหรับใครที่ขี้อาย หรือไม่กล้าออกไปใช้สำเนียงพูดกับใคร ก็ฝึกพูดกับตัวเองเนี่ยแหละจ้ะ ส่องกระจกและลองพูดภาษาอังกฤษเลย ใครจะมาหาว่าเราบ้านี่ไม่ได้นะ ด่ากลับเป็นภาษาอังกฤษรัวๆไปเลยเชื่อเจ๊ มีงิ่ดแน่นอนงานนี้ กร๊ากกกๆ

www.instagram.com

#2 ฟังเพลง ข่าว หรือวิทยุ ที่เป็นภาษาอังกฤษ

เจ๊เชื่อค่ะว่าสาวๆหลายคนชอบฟังเพลงกันเป็นปกติ ยิ่งเวลาขับรถ หรือนั่งทำงาน ต้องฟังเพลงแก้เบื่อกันอยู่แล้วใช่มั้ยล๊าาา เจ๊ขอแนะนำให้หันมาฟังเพลงฝรั่งฟังค่ะ แต่ว่าจะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะ ต้องเปิดหาความหมายของเนื้อเพลงนั้นด้วย จะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้น!!

spiceee.net

#3 อ่านข่าว บทความ หรือนิยาย ที่เป็นภาษาอังกฤษ

รู้มั้ยคะว่าการฝึกอ่านภาษาอังกฤษนั้น ช่วยทำให้เราได้ความรู้มากขึ้น และทันโลกก่อนใคร นอกจากเราจะได้เพลิดเพลินกับการอ่านแล้ว เรายังได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาอีกด้วยนะคะ

www.instagram.com

#4 ดูหนัง ซีรี่ย์ หรือการ์ตูน ที่เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีนี้เจ๊ใช้บ่อยสุดๆค่ะ และขอแนะนำให้ดูที่เป็น Soundtrack นะคะ เพราะนอกจากจะได้ฟังเสียงสำเนียงของตัวละครในเรื่องแล้ว ยังได้รู้อีกด้วยนะคะว่ามันแปลว่าอะไร เนื่องจากในหนังจะมีบรรยายแปลไทยอยู่ข้างล่างให้เราได้อ่านตามค่ะ หูยย เริ่ดสุดๆ ได้ฟังทั้งสำเนียงการพูด และยังได้รู้ความหมายของคำนั้นอีกด้วย!!

www.pinterest.com

#5 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนต่างชาติ

เคสนี้จะเป็นวิธีบังคับไปในตัวโดยเฉพาะ เพราะถ้าปกติเราพูดไม่เป็นเลย ไม่เคยเก่งภาษามาก่อน แต่ถ้าคนรอบตัวเรามีแต่คนต่างชาติ เราก็จะบังคับตัวเองให้ฝึกฝนภาษาให้ดีขึ้น เพื่อที่จะอยู่รอดในสังคมนั้น และทำให้เข้าใจว่าพวกเค้าพูดอะไรกัน วิธีนี้ได้ผลล้านเปอร์เซ็น จะเก่งภาษาเองไปในตัว เพราะเจ๊ลองมาล้าวววว

www.instagram.com

#6 หาเพื่อนต่างชาติคุย

ลองฝึกกับเพื่อนต่างชาติที่โรงเรียน หรือที่ทำงานดูสิคะ คอยเข้าไปคุยกับเค้าเยอะๆ ให้เค้าช่วยสอนภาษาให้กับเรา แชทกับเค้าบ่อยๆ เพื่อนกันมักช่วยเหลือกันอยู่แล้วค่ะ และสำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเลย ขอแนะนำให้ลองหาเพื่อนต่างชาติคุยในโลกโซเชี่ยวดูสิคะ ไม่ต้องอายที่จะหาเพื่อนใหม่ๆ เพราะสมัยนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ทุกคนต้องใช้!

www.instagram.com

#7 อาสาพาเพื่อนต่างชาติเที่ยว หรือเป็นไกด์พาเที่ยว

พวกเราทุกคนล้วนมีสังคม และจำเป็นต้องมีเพื่อน จึงไม่แปลกเลยที่เราจะคอยหาเพื่อนใหม่ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะเพื่อนต่างชาติ นอกจากจะได้ทั้งเรียนภาษาอังกฤษ และได้รู้คำศัพท์ใหม่มากขึ้น ยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดเห็นกันอีกด้วย เผลอๆอาจจะกลายเป็นเพื่อนซี้ในอนาคตก็ได้นะ!!

www.instagram.com

#8 หาแฟนเป็นคนต่างชาติ

ข้อนี้เจ๊รอคอยมานานแสนนาน…!! เป็นวิธีเร่งรัด สำหรับใครที่อยากเก่งทันที 555555 เพราะถ้าอยากได้แฟนฝรั่ง ตัวเราเองก็คงจะต้องฟังรู้เรื่อง พูดเป็น เขียนได้ อ่านออก เพื่อที่จะอยู่กับเค้าได้ ดังนั้นก็จงฝึกตามวิธีที่เจ๊บอกมาข้างบนก่อนหน้านี้นะจ๊ะสาวๆ และสำหรับใครที่ภาษาพอไปวัดไปวาได้ แต่อยากเก่งมากขึ้น ก็หาแฟนเป็นฝรั่งเลยสิคะ รับรองจ้ะ ว่าคบกันไปเรื่อยๆ สายฝ. มาเองทันทีเด้อ! สปี๊คอิงลิชรัวๆ งานนี้ได้ทั้งแฟน และยังได้ภาษาเค้ามาอีกด้วยนะจ๊ะตะเอง อิอิ

www.instagram.com

นี่แค่ 8 วิธีง่ายๆในการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง มันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ ไม่ต้องเสียตังค์ แต่เรียนได้ด้วยจากสิ่งรอบข้างเรา รับรองค่ะว่าพูดเป็น ฟังออก เขียนถูกแน่นอน!!

www.instagram.com


9 วิธีฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง 🙂 | ammriss


ammriss ฝึกภาษาอังกฤษ improveenglish
บอกก่อนว่าเราไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรมากมายน้า
แต่เราเป็นคนที่เรียนโปรแกรม ภาษาไทยมาตลอด แล้วก็ชอบเรียนภาษาอังกฤษมว้าก^^
ก็เลยนำเทคนิคมาแชร์กันน้า ว่าเราฝึกภาษาอังกฤษยังไงบ้าง
(นอกเหนือจากการเรียนในห้อง และที่เรียนพิเศษนะก๊ะ)

FOLLOW ME : http://www.instagram.com/ammriss
credit intro : editing by matthieu
His channel : http://bit.ly/editingbymatthieu

ขอบคุณที่เข้ามาดูน้าาา วีดีโอของเราาา ไปดูกันๆๆ^O^
cover ความลับมีในโลก + เพื่อนไม่จริง
https://www.youtube.com/watch?v=ftj4uugTx6U
เล่าประสบการณ์ผ่าอาจารย์ใหญ่ น่ากลัวไหม ? เรียนอะไรบ้าง ^^
https://youtu.be/mfwxZ47Fd50

พาไปงาน Byenior ที่คณะแพทย์จุฬา ^^ พาไปคุยกับพี่ฟรัง นรีกุลด้วยย
https://youtu.be/uKF_0PmArZ0
HOW TO : เตรียมตัวสอบเข้าแพทย์ ^^
https://youtu.be/RWZBEWqLbo
1 วันกับชีวิตนิสิตแพทย์จุฬา ฯ 😀
https://youtu.be/_iXRszOtUiE

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

9 วิธีฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง :-) | ammriss

เริ่มต้นฝึก ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง ยังไงให้ได้ผล เร็วที่สุดในโลก


วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและการศึกษาเท่านั้น หากมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ควรมีผู้ปกครองชมอยู่ด้วย
Like share comment subscribe
IG: turktk
FB: it’s English

ภาษาอังกฤษหยาบๆ สายฝอ ฝึกภาษาอังกฤษ

เริ่มต้นฝึก ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง ยังไงให้ได้ผล เร็วที่สุดในโลก

เทคนิคลับ! เก่งอังกฤษง่ายๆแค่ 3 อาทิตย์ สไตล์แม็กซ์!! (สอนวิธีเก่งภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและสนุกมากๆ)


แม็กซ์มีวิธีเก่งภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ และสนุกๆมาบอกต่อครับ
รับร้องพูดและเก่งได้เลย แต่ต้องทำทุกวันนะ ทำให้สม่ำเสมอ
แม็กซ์เป็นกำลังใจให้นะครับ ^^
ขอขอบคุณร้านสวยๆ : ON TIME CUISINE ชั้น3 Siamdiscovery
maxedout สอนแต่งตัวผู้ชาย เก่งอังกฤษ
ติดตามกันครับ อัปเดททุกสัปดาห์!!
facebook : https://www.facebook.com/maxedoutstyle/
instagram : https://www.instagram.com/maxedout_style/?hl=th
: https://www.instagram.com/maxdetter_/?hl=th

เทคนิคลับ! เก่งอังกฤษง่ายๆแค่ 3 อาทิตย์ สไตล์แม็กซ์!! (สอนวิธีเก่งภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและสนุกมากๆ)

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ในชีวิตประจำวัน EP.1


ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัด ฝึกฟังภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนจะได้ยินเสียงประโยคสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำ 2 ครั้ง (แบบไม่มีซับ) แล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินอีกครั้งแบบมีซับ
นักเรียนลองฝึกฟังดูนะคะ ว่าพอจะฟังออกไหม ตรงกับที่เราเข้าใจไหม

ฝึกพูด 100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน
https://www.youtube.com/watch?v=NEOO6wgqZMw\u0026t=837s
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆง่ายๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน miniconversation
https://www.youtube.com/watch?v=_mdqpBLMEkA
Playlist ฝึกพูดบทสนทนาภาษาอังกฤษคล่องด้วยตนเอง: ระดับ Beginner (พื้นฐานในชีวิตประจำวัน)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMfgvKgVmGD7V56x_zgAIPsF0fdrLmF5x

สนใจเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษกับ Kru.First
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.krufirst.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line ID: @englishkrufirst

ฝึกฟังภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้น ในชีวิตประจำวัน EP.1

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ควรเริ่มยังไง? | ติว Tuesday


เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ควรเริ่มยังไง? | ติว Tuesday by เรียนเหอะ อยากสอน
วันนี้ครูอายจะมาบอกขั้นตอนการเรียนภาษาอังกฤษ
00.35 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
01.30 Tense สำคัญไหม
01.59 คำเชื่อมภาษาอังกฤษ
02.31 การท่องศัพท์อังกฤษ
02.56 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
03.18 ฝึกฟังภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
03.46 หนังฝรั่ง ฝึกภาษาอังกฤษ
05.05 ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรดี

เจอกันกับ ติว Tuesday ทุกวันอังคาร
เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองฟรี กับครูอาย เรียนเหอะ อยากสอน ได้ที่ไหนบ้าง?
▸ Youtube : https://www.youtube.com/เรียนเหอะอยากสอน
▸ Facebook : https://www.facebook.com/reanher
▸ Instagram : https://www.instagram.com/reanher.ig
กดที่นี่เพื่อ Subscribe ช่องนี้กันได้นะคะ ^^
https://www.youtube.com/channel/UCRX0VwKduaOHqlGeIdeOAUg?sub_confirmation=1
ติดต่อสปอนเซอร์
▸ Email : [email protected]
ครูอาย สอนภาษาอังกฤษ เรียนเหอะอยากสอน

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ควรเริ่มยังไง? | ติว Tuesday

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ วิธีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

See also  Q\u0026A⛄ ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยนและการมาเรียนต่อญี่ปุ่น! | afs ค่า ใช้ จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.