Skip to content
Home » [NEW] เรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูฅรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่น Jeducation.com | นักเรียน ภาษา ญี่ปุ่น – NATAVIGUIDES

[NEW] เรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูฅรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่น Jeducation.com | นักเรียน ภาษา ญี่ปุ่น – NATAVIGUIDES

นักเรียน ภาษา ญี่ปุ่น: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ถ้าไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะเข้าเรียนได้ไหม

การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ในระดับชั้นต้น ๆ อาจารย์จะมีวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนทุกชาติสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น การใช้ภาษาท่าทาง รูปภาพหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจ พร้อมกับได้สำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นคนต่างชาติ ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายในการมาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้น จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลางในการสื่อสารเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเรียนการสอนที่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างเร็ว ฉะนั้น ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว อย่างน้อยที่สุดควรจะอ่านและเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน คือ Hiragana และ Katakana หรือ Kanji ง่าย ๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถตามชั้นเรียนได้ทัน ไม่ต้องไปเสียเวลาจำในขณะที่เรียนที่ญี่ปุ่นอีก

ที่สำคัญคือ ที่ญี่ปุ่นจะใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนั้น จะใช้ชีวิตอย่างลำบาก เพราะการไปเรียนที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองทุกเรื่อง อยากให้นักเรียนลองนึกดูว่า ถ้าจะไปเรียนต่อที่อเมริกา โดยที่ยังไม่รู้จักแม้แต่ตัว ABC หรือไม่รู้แม้แต่จะการนับตัวเลข One , two , three … ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ แล้วจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างไร

ในกรณีที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย หรือเคยเรียนมาบ้างเล็กน้อย แนะนำให้ไปแบบโปรแกรม Study Trip

การเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถเรียนได้นานที่สุดเท่าไร

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น เป็นการไปเรียนด้วยวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าประเภทนี้ มากที่สุดคือ 90 วัน และไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ เมื่อเรียนครบตามกำหนดแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ ( ยกเว้นผู้ที่ดำเนินการสมัครเรียนแบบระยะสั้นต่อระยะยาว )

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่เป็นใคร จำกัดอายุหรือไม่ว่าจะต้องไม่เกินเท่าไร

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่ เป็นคนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ว่าง เช่นนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาที่ไปเรียนในช่วงปิดเทอม หรือคนทำงานที่ลาไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น การไปเรียนระยะสั้น ไม่ได้จำกัดอายุของผู้เรียน ที่ผ่านมาผู้ที่ไปเรียนอายุ 40 ปีขึ้นไปก็มี ( แต่ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตญี่ปุ่น )

การสมัครเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น จะต้องสมัครเมื่อไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว การสมัครเรียน จะต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาพอสมควรแล้ว ( มากกว่า 150 ชั่วโมง ) บางสถาบันจะเปิดรับเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและขั้นตอนการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ควรมีเงินในบัญชีเท่าไรจึงจะผ่านวีซ่า

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น ในกรณีที่ไปเกิน 15 วัน จะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ การที่วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ และไม่มีกำหนดตายตัวด้วยว่า ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะผ่าน เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาจากหลักฐานทุกอย่างของผู้ยื่นขอวีซ่า ทั้งหลักฐานการศึกษา หลักฐานการทำงาน หลักฐานของผู้ค้ำประกัน และหลักฐานการเงิน รวมไปถึงเหตุผลในการไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ณ ปัจจุบันมายื่นประกอบ มีหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง ซึ่งมีเงินในบัญชีมากพอ

ถ้าเป็นคนทำงาน จะต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดง พร้อมกับระบุวันที่ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ลาหยุดไปญี่ปุ่นได้ มีหลักฐานการเงินของตัวเอง หรือของผู้ปกครองที่มากพอ ไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ทำผิดกฎหมายญี่ปุ่น หรือหนีวีซ่าญี่ปุ่น เป็นต้น

การขอวีซ่าไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ยาก แต่ขึ้นอยู่กับว่า มีเหตุผลและมีเงินเพียงพอที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้ และเมื่อเรียนจบตามกำหนดแล้ว จะกลับเมืองไทย ไม่มีญาติพีน้องมีประวัติการหนีวีซ่า และตัวผู้สมัครเองก็ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะหนีวีซ่า

* กรณีที่เคยมีประวัติการขอวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่านมาก่อน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่แนะแนวทราบด้วย

การสมัครไปเรียนระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าวีซ่าจะผ่านแน่นอน

ทางโรงเรียนไม่รับประกันการผ่านวีซ่าของนักเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น ( เช่นเดียวกับการไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับบริษัททัวร์ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทท่องเที่ยวจะรับประกันว่าท่านจะได้รับวีซ่าแน่นอน )

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน จะได้เงินค่าเล่าเรียนคืนหรือไม่

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน การคืนเงินของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน แต่โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืนผู้สมัคร จะหักจากเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับที่พัก : ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักหรือโฮมสเตย์ ถ้าอยู่สองคนราคาจะลดลงหรือไม่

ค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าหอพัก รวมถึง Homestay จะเป็นราคาสำหรับ ” หนึ่งคน ”
แม้จะเป็นห้องคู่ แต่ราคาที่ระบุไว้คือราคาที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องชำระ ไม่ใช่ราคาที่หารสอง

เกี่ยวกับที่พัก : หอพักของโรงเรียนจะพาเพื่อนหรือผู้ปกครองไปนอนด้วยได้หรือไม่

หอพักของโรงเรียน โดยทั่วไปจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปพัก แม้จะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนก็ตาม ในกรณีที่ผู้ปกครองจะไปเยี่ยมนักเรียน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น เพื่อหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ ๆ โรงเรียนให้ได้ค่ะ

เกี่ยวกับที่พัก : ในกรณีที่อยากพักห้องคู่ แต่ไปคนเดียวจะพักกับใคร

ในกรณีที่ไปคนเดียวและต้องการพักห้องคู่ ทางโรงเรียนจะจัดหารูมเมทให้ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนชาติอื่น

ยกเว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหารูมเมทให้ได้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องอยู่ห้องพักเดี่ยว
ในกรณีที่ไปสองคนและต้องการพักห้องคู่ร่วมกัน สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นทราบ

เกี่ยวกับที่พัก : อยู่หอพัก หรือโฮมสเตย์ สามารถทำอาหารทานเองได้หรือไม่

การทำอาหารที่หอพักนั้น ขึ้นอยู่กับหอพักแต่ละแห่งว่าอนุญาตให้ทำอาหารได้หรือไม่ บางแห่งจะมีครัวส่วนกลางที่สามารถทำอาหารได้ บางแห่งจะมีมุมทำครัวเล็ก ๆ ภายในห้องพัก ฉะนั้นจะต้องดูข้อมูลที่พักของแต่ละแห่ง

ในส่วนของโฮมสเตย์นั้น ทางครอบครัวจะทำอาหารให้นักเรียนทานวันละ 2 มื้ออยู่แล้ว ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำอาหารทานเอง ยกเว้นอาจจะมีกรณีพิเศษ ที่อยากจะทำอาหารไทยให้ครอบครัวทาน ควรแจ้งให้คุณแม่ทราบ เพื่อขออนุญาตทำอาหารที่ครัว ที่บ้านของครอบครัวญี่ปุ่นนั้น ครัวและตู้เย็น เป็นพื้นที่ของคุณแม่ นักเรียนสามารถเสนอตัวช่วยทำอาหารได้ แต่ไม่ควรถือวิสาสะทำเองโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน

เกี่ยวกับการทำงานพิเศษ : ระหว่างที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น จะขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor เป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ ซึ่งไม่สามารถทำงานพิเศษได้ ( การทำงานพิเศษถือว่าผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกส่งกลับประเทศไทย และจะถูกบันทึกในประวัติ ซึ่งอาจจะมีผลให้ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก )

ในกรณีที่เจ็บป่วย หรือต้องไปโรงพยาบาล จะสามารถใช้ประกันสุขภาพของญี่ปุ่นได้หรือไม่

การไปเรียนระยะสั้น จะไม่สามารถทำ ประกันสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นได้เหมือนนักเรียนระยะยาว ฉะนั้น ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางไปต่างประเทศไว้ โดยนักเรียนจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำใบเสร็จมาเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไทยภายหลัง นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางได้ที่เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปด้วยหรือไม่

ในการไปเรียนหลักสูตรภาษาระยะสั้นนั้น นักเรียนจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีนักเรียนที่สมัครไปเรียนโรงเรียนเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะจัดให้เดินทางไปวันเดียวกันตามกำหนดการที่ทางร.ร.แจ้งให้ทราบ ฉะนั้นในการไปเรียนระยะสั้น ควรจะเป็นผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : เมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารับหรือไม่

การไปรับที่สนามบินที่ญี่ปุ่นนั้น แต่ละโรงเรียนจะมีระเบียบการไปรับที่สนามบินต่างกัน
ในกรณีที่ต้องการให้ไปรับที่สนามบิน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของค่าบริการรับที่สนามบินและค่าพาหนะเดินทาง
ในกรณีที่ไม่มีการไปรับที่สนามบิน โดยส่วนใหญ่ทางร.ร.จะมีเอกสารอธิบายเส้นทางการเดินทางจากสนามบินเข้ามาในตัวเมือง เพื่อที่จะนัดรับในเมือง

See also  [NEW] Vocabulary: วิธีการอ่านตัวเลขแบบต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกไว้ไม่มีโป๊ะ! | 36 ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

 

ในระหว่างที่เรียน มีกิจกรรมพิเศษหรือพาไปทัศนศึกษาหรือไม่
การเรียนภาษาระยะสั้น โดยทั่วไปจะเป็นการเรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรระยะยาวตามปรกติ หลังเลิกเรียน จะเป็นเวลาอิสระของนักเรียน แต่ในกรณีที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระยะสั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นเดียวกัน ( กิจกรรมและทัศนศึกษา อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้น ๆ )

หากต้องการไปเรียนระยะสั้นแบบที่มีพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วย สามารถไปเรียนระยะสั้นแบบ Study Trip

ในการเดินทางจากหอพักหรือจากโรงเรียน ไปสถานที่ต่าง ๆ จะสามารถเช็คข้อมูลได้จากที่ไหน

การเดินทางในญี่ปุ่น สามารถเช็คเส้นทางรถไฟได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยเช็คผ่านเว็บไซท์ด้านล่างนี้ โดยระบุสถานีรถไฟต้นทาง และสถานีปลายทางที่จะไป ก็จะสามารถทราบเส้นทางสายรถไฟ ระยะเวลาและค่ารถได้ (มีทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ) ซึ่งนักเรียนควรฝึกใช้เว็บในการหาเส้นทางไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและง่ายดายในระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

https://www.hyperdia.com/en/
https://www.jorudan.co.jp/english/

ไปเรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่า คุ้มกว่ากัน?

เรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนค่ะ

การไปเรียนแบบระยะสั้น เหมาะกับคนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถสื่อสารและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ สามารถไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ มีความเป็นอิสระกว่า เพราะนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้ว คือเวลาว่างที่จะไปทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ การใช้ชีวิตตามลำพังก็ทำให้จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าการไปเป็นกลุ่ม เพราะทุกอย่างที่ญี่ปุ่นจะต้องใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะมีความยุ่งยากกว่าในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจเลือกที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน การหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเตรียมข้อมูลเองทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคน เป็นต้น

การไป Study Trip จะเหมาะสำหรับทั้งคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนและเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว ( แต่ถ้ากรณีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 แล้ว แนะนำให้ไปแบบระยะสั้น ) โปรแกรม Study Trip จะสะดวกและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะไปเป็นกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่ไปรับ-ส่งที่สนามบินจนถึงที่พัก ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการไปทัศนศึกษาที่ต่าง ๆ เตรียมไว้พร้อมสรรพ จึงสะดวกและไม่เหนื่อยในการหาข้อมูล แต่ก็มีเวลาว่างบ้าง เพื่อให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่สนใจนอกเหนือจากในโปรแกรม ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้ เพราะโปรแกรมทัศนศึกษาจะรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้แล้ว (ยกเว้นบางโปรแกรมที่จะไม่รวมอาหาร )

 

รายละเอียดของสถาบันที่กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 

[NEW] เรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูฅรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ซัมเมอร์ที่ญี่ปุ่น Jeducation.com | นักเรียน ภาษา ญี่ปุ่น – NATAVIGUIDES

ถ้าไม่เคยมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจะเข้าเรียนได้ไหม

การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจะใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ในระดับชั้นต้น ๆ อาจารย์จะมีวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนทุกชาติสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ เช่น การใช้ภาษาท่าทาง รูปภาพหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจ พร้อมกับได้สำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นคนต่างชาติ ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายในการมาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ฉะนั้น จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลางในการสื่อสารเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเรียนการสอนที่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างเร็ว ฉะนั้น ควรจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว อย่างน้อยที่สุดควรจะอ่านและเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นพื้นฐาน คือ Hiragana และ Katakana หรือ Kanji ง่าย ๆ ได้ เพื่อที่จะสามารถตามชั้นเรียนได้ทัน ไม่ต้องไปเสียเวลาจำในขณะที่เรียนที่ญี่ปุ่นอีก

ที่สำคัญคือ ที่ญี่ปุ่นจะใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หากไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนั้น จะใช้ชีวิตอย่างลำบาก เพราะการไปเรียนที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะต้องดูแลตัวเองทุกเรื่อง อยากให้นักเรียนลองนึกดูว่า ถ้าจะไปเรียนต่อที่อเมริกา โดยที่ยังไม่รู้จักแม้แต่ตัว ABC หรือไม่รู้แม้แต่จะการนับตัวเลข One , two , three … ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ แล้วจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างไร

ในกรณีที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย หรือเคยเรียนมาบ้างเล็กน้อย แนะนำให้ไปแบบโปรแกรม Study Trip

การเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถเรียนได้นานที่สุดเท่าไร

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น เป็นการไปเรียนด้วยวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งระยะเวลาของวีซ่าประเภทนี้ มากที่สุดคือ 90 วัน และไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ เมื่อเรียนครบตามกำหนดแล้วจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย ไม่สามารถต่อวีซ่าได้ ( ยกเว้นผู้ที่ดำเนินการสมัครเรียนแบบระยะสั้นต่อระยะยาว )

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่เป็นใคร จำกัดอายุหรือไม่ว่าจะต้องไม่เกินเท่าไร

ผู้ที่ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้นส่วนใหญ่ เป็นคนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ว่าง เช่นนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาที่ไปเรียนในช่วงปิดเทอม หรือคนทำงานที่ลาไปเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น การไปเรียนระยะสั้น ไม่ได้จำกัดอายุของผู้เรียน ที่ผ่านมาผู้ที่ไปเรียนอายุ 40 ปีขึ้นไปก็มี ( แต่ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตญี่ปุ่น )

การสมัครเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น จะต้องสมัครเมื่อไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว การสมัครเรียน จะต้องสมัครล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน แต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาพอสมควรแล้ว ( มากกว่า 150 ชั่วโมง ) บางสถาบันจะเปิดรับเข้าเรียนได้ตลอดเวลา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและขั้นตอนการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ควรมีเงินในบัญชีเท่าไรจึงจะผ่านวีซ่า

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น ในกรณีที่ไปเกิน 15 วัน จะต้องขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ การที่วีซ่าจะผ่านหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะ และไม่มีกำหนดตายตัวด้วยว่า ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะผ่าน เนื่องจากทางสถานทูตจะพิจารณาจากหลักฐานทุกอย่างของผู้ยื่นขอวีซ่า ทั้งหลักฐานการศึกษา หลักฐานการทำงาน หลักฐานของผู้ค้ำประกัน และหลักฐานการเงิน รวมไปถึงเหตุผลในการไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา ณ ปัจจุบันมายื่นประกอบ มีหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง ซึ่งมีเงินในบัญชีมากพอ

ถ้าเป็นคนทำงาน จะต้องมีหลักฐานการทำงานมาแสดง พร้อมกับระบุวันที่ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ลาหยุดไปญี่ปุ่นได้ มีหลักฐานการเงินของตัวเอง หรือของผู้ปกครองที่มากพอ ไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ทำผิดกฎหมายญี่ปุ่น หรือหนีวีซ่าญี่ปุ่น เป็นต้น

See also  UrboyTJ - เค้าก่อน ( Rebound ) - Lyric Video | คุยกับเค้าก่อน

การขอวีซ่าไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ได้ยาก แต่ขึ้นอยู่กับว่า มีเหตุผลและมีเงินเพียงพอที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้ และเมื่อเรียนจบตามกำหนดแล้ว จะกลับเมืองไทย ไม่มีญาติพีน้องมีประวัติการหนีวีซ่า และตัวผู้สมัครเองก็ไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะหนีวีซ่า

* กรณีที่เคยมีประวัติการขอวีซ่าญี่ปุ่นไม่ผ่านมาก่อน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่แนะแนวทราบด้วย

การสมัครไปเรียนระยะสั้นที่ญี่ปุ่น ทางโรงเรียนสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าวีซ่าจะผ่านแน่นอน

ทางโรงเรียนไม่รับประกันการผ่านวีซ่าของนักเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น ( เช่นเดียวกับการไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับบริษัททัวร์ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทท่องเที่ยวจะรับประกันว่าท่านจะได้รับวีซ่าแน่นอน )

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน จะได้เงินค่าเล่าเรียนคืนหรือไม่

กรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน การคืนเงินของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกันแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน แต่โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายในการโอนเงินคืนผู้สมัคร จะหักจากเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน

เกี่ยวกับที่พัก : ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักหรือโฮมสเตย์ ถ้าอยู่สองคนราคาจะลดลงหรือไม่

ค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าหอพัก รวมถึง Homestay จะเป็นราคาสำหรับ ” หนึ่งคน ”
แม้จะเป็นห้องคู่ แต่ราคาที่ระบุไว้คือราคาที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องชำระ ไม่ใช่ราคาที่หารสอง

เกี่ยวกับที่พัก : หอพักของโรงเรียนจะพาเพื่อนหรือผู้ปกครองไปนอนด้วยได้หรือไม่

หอพักของโรงเรียน โดยทั่วไปจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปพัก แม้จะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนก็ตาม ในกรณีที่ผู้ปกครองจะไปเยี่ยมนักเรียน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น เพื่อหาโรงแรมที่อยู่ใกล้ ๆ โรงเรียนให้ได้ค่ะ

เกี่ยวกับที่พัก : ในกรณีที่อยากพักห้องคู่ แต่ไปคนเดียวจะพักกับใคร

ในกรณีที่ไปคนเดียวและต้องการพักห้องคู่ ทางโรงเรียนจะจัดหารูมเมทให้ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนไทยหรือนักเรียนชาติอื่น

ยกเว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหารูมเมทให้ได้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องอยู่ห้องพักเดี่ยว
ในกรณีที่ไปสองคนและต้องการพักห้องคู่ร่วมกัน สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่นทราบ

เกี่ยวกับที่พัก : อยู่หอพัก หรือโฮมสเตย์ สามารถทำอาหารทานเองได้หรือไม่

การทำอาหารที่หอพักนั้น ขึ้นอยู่กับหอพักแต่ละแห่งว่าอนุญาตให้ทำอาหารได้หรือไม่ บางแห่งจะมีครัวส่วนกลางที่สามารถทำอาหารได้ บางแห่งจะมีมุมทำครัวเล็ก ๆ ภายในห้องพัก ฉะนั้นจะต้องดูข้อมูลที่พักของแต่ละแห่ง

ในส่วนของโฮมสเตย์นั้น ทางครอบครัวจะทำอาหารให้นักเรียนทานวันละ 2 มื้ออยู่แล้ว ฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำอาหารทานเอง ยกเว้นอาจจะมีกรณีพิเศษ ที่อยากจะทำอาหารไทยให้ครอบครัวทาน ควรแจ้งให้คุณแม่ทราบ เพื่อขออนุญาตทำอาหารที่ครัว ที่บ้านของครอบครัวญี่ปุ่นนั้น ครัวและตู้เย็น เป็นพื้นที่ของคุณแม่ นักเรียนสามารถเสนอตัวช่วยทำอาหารได้ แต่ไม่ควรถือวิสาสะทำเองโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อน

เกี่ยวกับการทำงานพิเศษ : ระหว่างที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น สามารถทำงานพิเศษได้หรือไม่

การไปเรียนภาษาระยะสั้นที่ญี่ปุ่นนั้น จะขอวีซ่าระยะสั้น ที่เรียกว่า Temporary Visitor เป็นวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติ ซึ่งไม่สามารถทำงานพิเศษได้ ( การทำงานพิเศษถือว่าผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกส่งกลับประเทศไทย และจะถูกบันทึกในประวัติ ซึ่งอาจจะมีผลให้ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีก )

ในกรณีที่เจ็บป่วย หรือต้องไปโรงพยาบาล จะสามารถใช้ประกันสุขภาพของญี่ปุ่นได้หรือไม่

การไปเรียนระยะสั้น จะไม่สามารถทำ ประกันสุขภาพแห่งชาติของญี่ปุ่นได้เหมือนนักเรียนระยะยาว ฉะนั้น ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น นักเรียนจำเป็นที่จะต้องทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางไปต่างประเทศไว้ โดยนักเรียนจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และนำใบเสร็จมาเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไทยภายหลัง นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันภัยสุขภาพและการเดินทางได้ที่เจ้าหน้าที่เจเอ็ดดูเคชั่น

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : จะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปด้วยหรือไม่

ในการไปเรียนหลักสูตรภาษาระยะสั้นนั้น นักเรียนจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีนักเรียนที่สมัครไปเรียนโรงเรียนเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะจัดให้เดินทางไปวันเดียวกันตามกำหนดการที่ทางร.ร.แจ้งให้ทราบ ฉะนั้นในการไปเรียนระยะสั้น ควรจะเป็นผู้ที่สามารถดูแลตัวเองได้และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง

เกี่ยวกับการเดินทางไปญี่ปุ่น : เมื่อไปถึงญี่ปุ่นแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมารับหรือไม่

การไปรับที่สนามบินที่ญี่ปุ่นนั้น แต่ละโรงเรียนจะมีระเบียบการไปรับที่สนามบินต่างกัน
ในกรณีที่ต้องการให้ไปรับที่สนามบิน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของค่าบริการรับที่สนามบินและค่าพาหนะเดินทาง
ในกรณีที่ไม่มีการไปรับที่สนามบิน โดยส่วนใหญ่ทางร.ร.จะมีเอกสารอธิบายเส้นทางการเดินทางจากสนามบินเข้ามาในตัวเมือง เพื่อที่จะนัดรับในเมือง

 

ในระหว่างที่เรียน มีกิจกรรมพิเศษหรือพาไปทัศนศึกษาหรือไม่
การเรียนภาษาระยะสั้น โดยทั่วไปจะเป็นการเรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรระยะยาวตามปรกติ หลังเลิกเรียน จะเป็นเวลาอิสระของนักเรียน แต่ในกรณีที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือไปทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนระยะสั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นเดียวกัน ( กิจกรรมและทัศนศึกษา อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้น ๆ )

หากต้องการไปเรียนระยะสั้นแบบที่มีพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ด้วย สามารถไปเรียนระยะสั้นแบบ Study Trip

ในการเดินทางจากหอพักหรือจากโรงเรียน ไปสถานที่ต่าง ๆ จะสามารถเช็คข้อมูลได้จากที่ไหน

การเดินทางในญี่ปุ่น สามารถเช็คเส้นทางรถไฟได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยเช็คผ่านเว็บไซท์ด้านล่างนี้ โดยระบุสถานีรถไฟต้นทาง และสถานีปลายทางที่จะไป ก็จะสามารถทราบเส้นทางสายรถไฟ ระยะเวลาและค่ารถได้ (มีทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ) ซึ่งนักเรียนควรฝึกใช้เว็บในการหาเส้นทางไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถหาข้อมูลด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและง่ายดายในระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

https://www.hyperdia.com/en/
https://www.jorudan.co.jp/english/

ไปเรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่า คุ้มกว่ากัน?

เรียนแบบระยะสั้น หรือไปแบบ Study Trip แบบไหนดีกว่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนค่ะ

การไปเรียนแบบระยะสั้น เหมาะกับคนที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว และมั่นใจว่าจะสามารถสื่อสารและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยตัวเองได้ สามารถไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้ มีความเป็นอิสระกว่า เพราะนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้ว คือเวลาว่างที่จะไปทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ การใช้ชีวิตตามลำพังก็ทำให้จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าการไปเป็นกลุ่ม เพราะทุกอย่างที่ญี่ปุ่นจะต้องใช้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะมีความยุ่งยากกว่าในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจเลือกที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน การหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องเตรียมข้อมูลเองทุกอย่าง ค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคน เป็นต้น

การไป Study Trip จะเหมาะสำหรับทั้งคนที่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนและเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้ว ( แต่ถ้ากรณีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 แล้ว แนะนำให้ไปแบบระยะสั้น ) โปรแกรม Study Trip จะสะดวกและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะไปเป็นกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่ไปรับ-ส่งที่สนามบินจนถึงที่พัก ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการไปทัศนศึกษาที่ต่าง ๆ เตรียมไว้พร้อมสรรพ จึงสะดวกและไม่เหนื่อยในการหาข้อมูล แต่ก็มีเวลาว่างบ้าง เพื่อให้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่สนใจนอกเหนือจากในโปรแกรม ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้ เพราะโปรแกรมทัศนศึกษาจะรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้แล้ว (ยกเว้นบางโปรแกรมที่จะไม่รวมอาหาร )

 

รายละเอียดของสถาบันที่กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น 


ไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นหนึ่งปีครึ่ง จะได้อะไรบ้าง ?


ฟังประสบการณ์ของ \”พี่อาย\” รุ่นพี่ศิษย์เก่าจากสถาบันสอนภาษา Interculture Language Academy จ.โกเบ ประเทศญี่ปุ่น
ที่นอกจากจะไปเรียนจนพูดญี่ปุ่นได้คล่องแล้ว พี่อายยังได้ทำงานต่อที่ญี่ปุ่น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนสอนภาษาอีกด้วย !!

โอกาสสำหรับคนอยากเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น
งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38
JEDUCATION FAIR 2021 [ONLINE]
ฟังสัมมนา/ วางแผนเรียนต่อทำงานที่ญี่ปุ่น/ ฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่/ รู้จักสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นครบทุกระดับกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นโดยตรง
เสาร์ที่ 30 ม.ค. และ เสาร์อาทิตย์ ที่ 6 7 ก.พ. 2564
เข้าร่วมฟรีทางออนไลน์
ดูรายละเอียดคลิกเลย http://bit.ly/jfair2021
ไปเพิ่มทักษะใหม่ให้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ExploreYourNewFUTURE JEDUCATIONFAIR2021

Jeducation เป็นสำนักงานในประเทศไทยของสถาบันที่ญี่ปุ่นโดยตรง ดำเนินการสมัครเรียนทุกขั้นตอน ⭕ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆ ค่ะ ⭕
สอบถามโทร 022677726
Inbox Page 👉 m.me/jeducationfan
[email protected] 👉 http://bit.ly/jedline
เรียนต่อญี่ปุ่นกับเจ๊เอ๊ด
เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

See also  [Update] ขอโทษที่รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีนะ? -- รวม 10 ประโยคภาษาอังกฤษ ในที่ทำงาน | OpenDurian เตรียมสอบ | postpone แปล ว่า - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นหนึ่งปีครึ่ง จะได้อะไรบ้าง ?

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2 นักเรียนม.3


จัดทำขึ้นเพื่อสอนเด็กๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19)

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร2 นักเรียนม.3

รัศมีแข Garay ก๊อปเกรดเอจนต้นฉบับยังขำ Fe Garay บอกมาเดินเล่นที่ไทยแล้วก็กลับบราซิล


สนับสนุนเราได้ที่
พร้อมเพย์ (Promptpay) : 3620100045927
ติดต่อโฆษณาได้ที่
Facebook https://www.facebook.com/Volleyballism2269709496638626/
ขอความกรุณาแฟนๆช่วยกันดูโฆษณาอย่างน้อยซักคนละ20วินาทีก็ยังดีเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องครับ จะขอบคุณมากๆ

รัศมีแข Garay ก๊อปเกรดเอจนต้นฉบับยังขำ Fe Garay บอกมาเดินเล่นที่ไทยแล้วก็กลับบราซิล

คำทักทายภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน


เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์แบบ Facebook Live \r
ใน Facebook Group กับออยเซนเซ \r
Website : https://aoysensei.net
ร้านขายหนังสือ เสื้อผ้า ของใช้มือสองของออยเซนเซ https://shopee.co.th/atcharazhang\r
\r
กลุ่มเรียน ฟรี !! เข้าได้เลยจ้า https://www.facebook.com/groups/239785653070928\r
\r
สมัครเรียนได้ที่ Line : @aoysensei หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40aoysensei\r
\r
คอร์สทั้งหมดที่เปิดสอน ตอนนี้มี 12 คอร์ส\r
1 minna 1 (78ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กลุ่มเรียน มินนะเล่ม 1 https://www.facebook.com/groups/156196908117592\r
\r
2 minna 2 (78ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที \r
กลุ่มเรียน มินนะเล่ม 2 https://www.facebook.com/groups/1279210845468442\r
\r
3 minna 3 (78ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กลุ่มเรียน มินนะเล่ม 3 https://www.facebook.com/groups/1873561912858740\r
\r
4 minna 4 (78ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กลุ่มเรียน มินนะเล่ม 4 https://www.facebook.com/groups/1078171438984000\r
\r
5 เตรียมสอบ N5 (20ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กลุ่ม ติว N5 \r
https://www.facebook.com/groups/1920981364857014\r
\r
6 เตรียมสอบ N4 (20ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กลุ่ม ติว N4 \r
https://www.facebook.com/groups/2014889988830281\r
\r
7 ตะลุยโจทย์ N3 (20ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กลุ่ม ติว N3\r
https://www.facebook.com/groups/358119851426563\r
\r
8 สนทนาประจำวัน (20ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กดเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ\r
https://www.facebook.com/groups/1938880786187348\r
\r
9 ระดับกลาง 1 (48ช.ม.) เริ่มเรียนได้ทันที กลุ่มเรียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง (มินนะโนะนิฮงโกะ ระดับกลาง) 1\r
https://www.facebook.com/groups/1861341763953413\r
\r
10 ระดับกลาง 2 (48ช.ม.) เริ่ม 8 พ.ค. 62 กลุ่มเรียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง (มินนะโนะนิฮงโกะ ระดับกลาง) 2\r
https://www.facebook.com/groups/502657113583217\r
\r
11 ระดับกลาง 3 (48ช.ม.) เริ่ม 7 ส.ค. 62 กลุ่มเรียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง (มินนะโนะนิฮงโกะ ระดับกลาง) 3\r
https://www.facebook.com/groups/2078331885830313\r
\r
12 ระดับกลาง 4 (48ช.ม.) เริ่ม 6 พ.ย. 62 กลุ่มเรียน ภาษาญี่ปุ่น ระดับกลาง (มินนะโนะนิฮงโกะ ระดับกลาง) 4\r
https://www.facebook.com/groups/487267745090371\r
\r
\r
ติดต่อ ออยเซนเซ Website : https://aoysensei.net\r
Line : @aoysensei หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40aoysensei\r
FB Profile : https://www.facebook.com/atczhang\r
IG : https://www.instagram.com/aoysensei

คำทักทายภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

EP.79 | คุณสมบัติและเอกสารสมัครเรียนภาษา”โรงเรียนสอนภาษาเกียวโตมินไซ” #kyotominsai #เรียนภาษาญี่ปุ่น


แนะนำเพจสำหรับผู้สนใจเรียนภาษาที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
เพจ @Jibunde2020 เรียนต่อด้านภาษาญี่ปุ่นเมืองเกียวโต เราทำงานช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับผู้สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกียวโตมินไซ (Kyoto Minsai Japanese language School) โดยช่วยดำเนินการด้านเอกสารสำหรับขอใบพำนัก ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียนญี่ปุ่น
✈️สนใจเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น
📮ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email [email protected]
ID line 0926395491
Facebook Pat Pattarasaya
Page @Jibunde2020
YouTube Pat Channel
ทุกขั้นตอนดำเนินการฟรี (ยกเว้นไม่รวมค่าวีซ่าและค่าแปลเอกสาร)
เกียวโต ญี่ปุ่น Kyoto Japan นักเรียนไทยในญี่ปุ่น คนไทยในญี่ปุ่น คนไทยในเกียวโต เรียนภาษาในญี่ปุ่น วีซ่านักเรียนญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น รีวิวร้านอาหารญี่ปุ่น ชีวิตในต่างแดน แฟนคนญี่ปุ่น มีแฟนเป็นลุง การบริบาลในญี่ปุ่น คนไทยต่างแดน liveinkyoto liveinjapan studentinjapan 外国人 タイ人 travelinjapan

EP.79 | คุณสมบัติและเอกสารสมัครเรียนภาษา”โรงเรียนสอนภาษาเกียวโตมินไซ” #kyotominsai #เรียนภาษาญี่ปุ่น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นักเรียน ภาษา ญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *