Home » [NEW] เปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด Comparative | เร็วกว่า ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] เปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นปกติ กว่า ที่สุด Comparative | เร็วกว่า ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เร็วกว่า ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

301

SHARES

Facebook

Twitter

การเปรียบเทียบ (comparison) ภาษาอังกฤษจะยากกว่าภาษาไทยตรงที่มีหลักการเติม er กับ est ที่ท้ายคำ ซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่ากว่า กับที่สุดทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำคุณศัพท์ตัวไหนก็ตาม วันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นที่สุด (superlative) ในหลักภาษาอังกฤษกัน

การเปรียบเทียบคุณศัพท์

♦ การเปรียบเทียบ comparative and superlative

◊ Comparative หรือ comparison คืออะไร มีกี่ระดับ

  1. คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน  (Positive adjective)
  2. คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective)
  3. คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective)

Comparative หรือ comparison คือ การเปรียบเทียบ  การเปรียบเทียบก็มี 3 ระดับนะครับ ในระดับ Positive  ถือว่าง่ายสุดแล้ว เพราะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงคำคุณศัพท์เลย แค่เอา as…as มาประกอบแค่นั้นเอง แต่ก็ถือว่าเป็นฐานสำคัญสำหรับเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นที่สุด (comparative and superlative)

คุณศัพท์คืออะไร ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในหัวข้อ Parts of Speech นะครับ

◊ คุณศัพท์ขั้นเท่ากัน (Positive adjective) คืออะไร 

โดยปกติการใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหนจะเป็นการพูดถึงสิ่งๆเดียว เช่น

→ A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่

→ A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

→ This car is expensive. รถยนต์คันนี้ ราคาแพง

→ The water in this pot is hot. น้ำในหม้อใบนี้ ร้อน

แต่ในขั้น Positive การเปรียบเทียบในขั้นเท่ากัน บ้างก็เรียกขั้นปกติ จะเปรียบเทียบสองสิ่งที่มีอะไรๆเหมือนกันทุกประการ โดยการเอา as…as มาคั่น เช่น

→ A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา

→ A man is as tall as a woman. ผู้ชาย ตัวสูงเท่ากับ ผู้หญิง

→ This car is as expensive as that car. รถยนต์คันนี้ ราคาแพงเท่ากับ รถคันนั้น

เป็นไงครับ ง่ายเลยใช่ไหมครับ แค่เอา as…as มาคร่อมคำคุณศัพท์แค่นั้นเอง

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) คืออะไร

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

→ A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู

→ A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

→ This car is more expensive than that car.  รถยนต์คันนี้ แพงกว่า คันนั้น

→ The water in this pot is hotter than water in that pot.  น้ำในหม้อใบนี้ ร้อนกว่า น้ำในหม้อใบนั้น

สังเกตได้ว่า คำว่า กว่า ในภาษาอังกฤษคือการเติม -er than หรือบางที ใช้ more – than เอ๊ะยังไงกัน เดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้านล่างนะครับ

◊ คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective) คืออะไร

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

→ A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)

→ Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

→ This is the most expensive car in Thailand.  นี่คือรถยนต์ ที่แพงที่สุดในไทย

สังเกตได้ว่า คำว่า ที่สุด เป็นการเติม -est หรือ the most – ทำไมเป็นเช่นนั้น มันมีกฎเกณฑ์การใช้อยู่ครับ

◊ การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นที่สุด

ให้จำง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est สำหรับขั้นที่สุด เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

tall สูง
taller สูงกว่า
the tallest สูงที่สุด

small เล็ก
smaller เล็กกว่า
the smallest เล็กที่สุด

short สั้น
shorter สั้นกว่า
the shortest สั้นที่สุด

long ยาว
longer ยาวกว่า
the longest ยาวที่สุด

old แก่
older แก่กว่า
the oldest แก่ที่สุด

cheap ถูก
cheaper ถูกกว่า
the cheapest ถูกที่สุด

ง่ายจัง เติมเอาอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่า ….ไม่ได้ต้องมีกฎกติกานิดหนึง

♥ กฎการเติม  -er และ -est

  • คำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติมตัวสะกดอีกตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

big  ใหญ่
bigger ใหญ่กว่า
the biggest ใหญ่ที่สุด

hot ร้อน
hotter ร้อนกว่า
 the hottest ร้อนที่สุด

thin ผอม
thinner ผอมกว่า
 the thinnest ผอมที่สุด

fat อ้วน
fatter อ้วยกว่า
 the fattest อ้วนที่สุด

sad เศร้า
sadder เศร้ากว่า
 the saddest เศร้าที่สุด

  • คำลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

dirty สกปรก
dirtier สกปรกกว่า
the dirtiest สกปรกที่สุด

dry แห้ง
drier แห้งกว่า
the driest แห้งที่สุด

funny ตลก
funnier ตลกกว่า
the funniest ตลกที่สุด

lucky โชคดี
luckier โชคดีกว่า
the luckiest โชคดีที่สุด

noisy เสียงดัง
noisier เสียงดังกว่า
the noisiest เสียงดังที่สุด

  • คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less, -ous ให้ใช้ more..than  และ the most ข้างหน้า เช่น
See also  ขั้นตอนการให้บริการคลินิกกัญชา โรงพยาบาลมหาสารคาม | ขั้นตอนการให้บริการ | Nataviguides

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

 worried เป็นกังวล
more worried กังวลกว่า
the most worried กังวลที่สุด

 helpful ชอบช่วยเหลือ
more helpful ชอบช่วยเหลือกว่า
the most helpful ชอบช่วยเหลือที่สุด

 boring น่าเบื่อ
more boring น่าเบื่อกว่า
the most boring น่าเบื่อที่สุด

 useless ไร้ประโยชน์
more useless ไร้ประโยชน์กว่า
the most useless ไร้ประโยชน์ที่สุด

famous มีชื่อเสียง
more famous มีชื่อเสียงกว่า
the most famous มีชื่อเสียงที่สุด

  • คำที่มีสามพยางค์ขึ้นไป ให้ใช้ more..than และ the most ข้างหน้า เช่น

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

important สำคัญ
more important สำคัญกว่า
the most important  สำคัญที่สุด

expensive แพง
more expensive แพงกว่า
the most expensive แพงที่สุด

dangerous อันตราย
more dangerous อันตรายกว่า
the most dangerous อันตรายที่สุด

difficult ยาก
more difficult ยากกว่า
the most difficult ยากที่สุด

  • คำเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์

ขั้นปกติ
ขั้นกว่า
ขั้นที่สุด

good ดี
better ดีกว่า
the best ดีที่สุด

bad เลว
worse เลวกว่า
the worst เลวที่สุด

far ไกล
farther ไกลกว่า
the farthest ไกลที่สุด

little น้อย
less น้อยกว่า
the least น้อยที่สุด

many มาก
more มากกว่า
the most มากที่สุด

คำคุณศัพท์บางตัวจะไม่มีการเปรียบเทียบ เช่น สีต่างๆ จะไม่มีการพูดสีดำกว่า หรือดำที่สุด และคำอื่นๆ บางตัว คอยสังเกตเอาแล้วกัน

◊ คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้าง ดังนี้

absent
แอ๊บเซินท
ขาด (เรียน, งาน)

afraid
อะเฟรด
กลัว

bad
แบด
เลว

beautiful
บิ๊วทิฟุล
สวย

better
เบ็ทเทอะ
ดีกว่า

big
บิก
ใหญ่

black
แบล็ค
ดำ

boring
บ๊อริง
น่าเบื่อ

bright
ไบร๊ท
สว่าง, ฉลาด

broad
บรอด
กว้าง

broken
โบร๊เคิน
แตก

cloudy
คล๊าวดิ
มีเมฆมาก

cold
โคลด
หนาว

cool
คูล
เย็น

crazy
เคร๊สิ
บ้าคลั่ง

curly
เค๊อลิ
หยิก

daily
เด๊ลิ
รายวัน

deep
ดีพ
ลึก

difficult
ดิ๊ฟฟิเคิลท
ยาก

dirty
เด๊อทิ
สกปรก

dry
ดราย
แห้ง

dull
ดัล
โง่

easy
อี๊สิ
ง่าย

empty
เอ็มทิ
ว่างเปล่า

excellent
เอ็กซะเลินท
ยอดเยี่ยม

excited
อิกไซ๊เท็ด
ตื่นเต้น

expensive
อิกซเป็นซิฝ
แพง

fast
ฟาสท
เร็ว

fat
แฟ็ท
อ้วน

fault
ฟ๊อลท
เท็จ

friendly
เฟร็นลิ
เป็นมิตร

funny
ฟั๊นนิ
ตลก

gentle
เจ็นเทิล
อ่อนโยน

good
กุด
ดี

great
เกรท
เยี่ยม

greedy
กรี๊ดิ
ตะกละ

green
กรีน
เขียว

half
ฮาฟ
ครึ่ง

handsome
แฮ๊นเซิม
หล่อ

happy
แฮ๊พพิ
มีความสุข

healthy
เฮ็ลธิ
มีสุขภาพดี

high
ไฮ
สูง

hot
ฮ็อท
ร้อน

hungry
ฮั๊งกริ
หิว

kind
ไคด
ใจดี

large
ลาจ
กว้าง

late
เลท
สาย

lazy
เล๊สิ
ขี้เกียจ

left
เล็ฟท
ซ้าย

light
ไลท
สว่าง

little
ลิ๊ทเทิล
เล็ก

long
ลอง
ยาว

loose
ลูส
หลวม

loud
ลาด
เสียงดัง

low
โล
ต่ำ

lucky
ลัคคิ
โชคดี

many
เม็นนิ
มาก

narrow
แน๊โร
แคบ

new
นิว
ใหม่

nice
ไนซ
ดี

noisy
น๊อยสิ
มีเสียงดัง

old
โอลด
แก่

perfect
เพ๊อเฟ็คท
สมบูรณ์แบบ

pretty
พริททิ
สวย

quick
ควิก
เร็ว

quiet
ไคว๊เยิท
เงียบ

rainy
เร๊นนิ
มีฝนตกชุก

red
เรด
แดง

right
ไรท
ถูก,ขวา

round
ราวด
กลม

sad
แซด
เศร้า

short
ชอท
สั้น

slow
สโล
ช้า

small
สมอล
เล็ก

snowy
สโน๊วิ
มีหิมะตก

sunny
ซั๊นนิ
มีแดดออก

tall
ทอล
สูง

tight
ไทท
แน่น

tiny
ไท๊นิ
เล็ก

tough
ทัฟ
เหนียว

true
ทรู
จริง

ugly
อั๊กลิ
น่าเกลียด

warm
วอม
อุ่น

weak
วีค
อ่อนแอ

well
เว็ล
ดี

wet
เว็ท
เปียก

white
ไวท
ขาว

wide
ไวด
กว้าง

windy
วิ๊นดิ
มีลมพัด

wise
ไวส
ฉลาด

wrong
รอง
ผิด

yellow
เย็ลโล
เหลือง

young
ยัง
เป็นเด็ก

your
ยัว
ของคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 594

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] การพูดในสถานการณ์จัดส่งของ | เร็วกว่า ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

Shipment

A :   (On the phone) Transportation Department. Can I help you ?

(ออน เธอะ โฟน) ทรานสปอรตเตชั่น ดีพาร์ทเม้นท์ แคน ไอ เฮลพ ยู)

(ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์) กรมการขนส่ง มีอะไรให้ช่วยไหมค๊ะ

B :   We have a cargo to be shipped to L.A. within this month.

Can you provide space for our cargo ?

(วี แฮฟว อะ คารโก้ ทู บี ชิพท์ ทู แอล เอ วิทธิน ธีส มั้นท์ แคน ยู โพรไวด์ สเปช ฟอร์ เอาว คารโก้)

เรามีสินค้าจะส่งไป แอล เอ ภายในเดือนนี้ ไม่ทราบว่าคุณเตรียมที่จัดส่งสินค้าให้เราได้ไหม

See also  Shopping เตาอบใหม่ เตรียมเปิดร้านขนมเค้ก ?! | first click | เปิดร้านเบเกอรี่ | Nataviguides

A :   Thank you for your inquiry. Would you tell me what your cargo is ?

(แธ้งค์ กิ้ว ฟอ ยัวร์ อินไควรี่ วู้ด ยู เทล มี ว้อท ยัวร์ คาร์โก้ อีส)

ขอบคุณค่ะที่โทรมาสอบถามทางเรา ไม่ทราบว่าสินค้าคุณเป็นอะไรค๊ะ

B :   Our cargo is one box of medical machinery.

(เอาว คาร์โก้ อีส วัน บ้อกซ์ ออฟ เมดดิคอล แมชชีนเนอร์รี่)

สินค้าของเราเป็นกล่องเครื่องมือทางการแพทยหนึ่งกล่อง

A :   How much tonnage and measurement does your cargo have ?

(ฮาว มัช โทเนจ แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ ด้าส ยัวร์ คาร์โก้ แฮฟว)

ระวางนํ้าหนักและขนาดของสินค้าเท่าไหร่ค๊ะ

B :   It is about 700 kilograms and about 2 cubic meters of wooden box.

(อิท อีส อะเบ้าท์ เซเว่นฮันเดรด กิโลกรัมส แอนด์ อะเบ้าท์ ทวู คิวบิค เมตรเทอร์ส ออฟ วู้ดเด่น บ้อกซ)

หนักประมาณ 700 กิโลกรัม และกล่องใส่ประมาณ 2 ลูกบาศ์กเมตร

A :   I see. We can provide space on the Cupid for you at the end of this month.

(ไอ ซี วี แคน โพรไวด์ เสปซ ออน เธอะ คิวบิค ฟอร์ ยู แอท ดิ เอนด์ ออฟ ธีส มั้นท์)

เข้าใจแล้วค่ะ เราจะเตรียมเนื้อที่ตามที่คุณแจ้งมาให้ตอนปลายเดือนนี้

คำศัพท์

Cargo (n)                 สินค้าที่บรรทุกทางเรือ

inquiry (n)        สอบถาม

tonnage (n)      ระวางนํ้าหนัก

A :   I’m not interested in just one order.

(ไอ’ม น้อท อินเทอร์เรสเต็ด อิน จัส วัน ออร์เดอร์)

ผมไม่ถูกใจในการส่งสินค้าสักที่เลยครับ

B :   I understand what you mean. We’ll inspect the shipment carefully.

(ไอ อันเดอร์สแตน ว้อท ยู มัน วี’ล อินสเปค เธอะ ชิพเม้นท์ แคฟลูลี่)

ผมเข้าใจความหมายของคุณครับ เราจะระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการส่งสินค้าครับ

A :   That’s what I wanted to say. We insist on first quality.

(แธท’ส ว้อท ไอ ว้อนเท็ด ทู เซย์ วี อินซิส ออน เฟริสท ควอลิตี้)

นั่นหละครับที่ผมต้องการจะพูด เรายืนหยัดเรื่องคุณภาพเป็นอันดับแรก

B :   We guarantee that the quality of our goods will be the same as the original samples.

(วี การันตี แธท เธอะ ควอลิตี้ ออฟ เอาว กู้ดส วิล บี เธอะ เซม แอส ธิ ออรริจินอล แซมเพิลส)

เรารับรองว่าสินค้าที่จะจัดส่งจะอยู่ในสภาพเต็มทุกประการครับ

A :   That’s very important for both of us.

(แธท’ส เวฟรี่ อิมพอร์แท้นท์ ฟอ โบ้ท ออฟ อัส)

นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเรา

B :   We have not had a single complaint about our quality.

(วี แฮฟว น้อท แฮด อะ ซิงเกิ้ง คอมเพลนท์ อะเบ้าท์ เอาว ควอลดี้)

เรายังไม่เคยได้รับการต่อว่าจากลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพเลยครับ

A :   When can you make shipment ?

(เวน แคน ยู เมค ชิพเม้นท์)

คุณจะทำการจัดส่งอย่างไรครับ

B :   We’ll need at least 90 days after receipt of your L/C to make complete delivery of 50,000 sets.

(วี’ล นี้ด แอท ลีส ไนนตี้ เดย์ส อาฟเตอร์ รีซีฟ ออฟ ยัวร์ แอล ซี ทู เมค คอมพลีท ดีลิเวอร์รี่ ออฟ ฟิฟตี้ทร้าวซึ่น)

เราต้องการรับสำเนาของแอล ซี อย่างน้อย 90 วัน พร้อมทั้งระบุการส่งสินค้าเป็นจำนวน 50,000 ชุด

A :   Can’t you make it 6o days ?

(แค้นท์ ยู เมค อิท ซิกตี้ เดย์ส)

คุณไม่สามารถทำให้ได้ภายไน 60 วันหรือ

B :   Then, we can make initial delivery of 30,000 sets in October, and the balance, 20,000 at the end of November.

(เธ็น วี แคน เมค อินนิเชียล ดิลิเวอรรี่ ออฟ เทร่ตี้ทร้าวซึ่น เซ็ทส อิน อ๊อกโทเบอร์ แอนด์ เธอะ บาล้านส์ ทเว้นตี้ทร้าวซึ่น แอ้ท ธิ เอนด์ ออฟ โนเว็มเบอร์)

งั้น เราจะจัดส่งสินค้างวดแรกเป็นจำนวน 30,000 ชุดในเดือนตุลาคม และจะส่งที่เหลือจำนวน 20,000 ชุดในเดือนพฤศจิกาย

A :   If that’s the best you can do, I agree.

(อีฟ แธท’ส เธอะ เบส ยู แคน ดู ไอ อะกรี)

ถ้านั่นเป็นทางที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ ผมก็เห็นด้วย

B :   Thank you very much. We shall try to speed up.

(แธ้งค์ กิ้ว เวฟรี่ มัช วี แชล ทราย ทู สปีด อัพ)

ขอบคุณมากครับ เราจะรับจัดส่งให้เร็วที่สุด

คำศัพท์

Shipment (n)            การจัดส่งสินค้า

complaint (n)           การต่อว่า

A :   How soon can you make the delivery ?

(ฮาว ซูน แคน ยู เมค เธอะ ดีลิเวอร์รี่)

เร็วแค่ไหนที่คุณจะจัดส่งสินค้ามาให้คะ

B :   Within six weeks.

(วิทธิน ซิกส์ วีค)

ภายในหกสัปดาห์ครับ

A :   We can’t lose the season. Please deliver two weeks earlier.

(วี แค้นท์ ลูส เธอะ ซีซัน พลีส ดีลิเวอร์ ทวู วี้คส เออร์ลิเออร์)

เราไม่อยากสูญเสียช่วงเวลา กรุณาส่งให้เร็วขึ้นเป็น 2 สัปดาห์ได้ไหม

B :   Two weeks ? That’s pretty tight.

(ทวู วี้คส แธท’ส พริตตี้ ไท้ท์)

2 สัปดาห์ มันดูจะสั้นไปครับ

A :   Any chance we can get them sooner ?

(เอนี่ แช้นส วี แคน เกท เธ็ม ซูนเนอร์)

มีทางอื่นไหมที่เราจะได้เร็วกว่านี้

B :   All right. I’ll see if I can make it.

See also  หัวใจของ Lean คืออะไร สัมภาษณ์ผู้เขียน The Lean Startup และ The Startup Way The Secret Sauce EP.295 | lean canvas ตัวอย่าง | Nataviguides

(ออล ไร้ท์ ไอ’ล ซี อีฟ ไอ แคน เมค อิท)

ได้ครับ เราจะทำให้ดีที่สุดที่จะทำได้

(Visited 44,430 times, 3 visits today)


Lamput | Digital Exclusive: Season 1 Part 2 | Cartoon Network UK 🇬🇧


Lamput is a gooey orange nutcase that escaped from a secret laboratory. Two scientists, Fat Doc and Slim Doc, are forever trying their best to catch him. But Lamput, always a master of disguise, escapes right under their noses!
Subscribe to the Cartoon Network UK YouTube channel: https://goo.gl/hRAVDf

Visit the Cartoon Network UK website:
http://www.cartoonnetwork.co.uk
Check out all the amazing apps from Cartoon Network:
http://apps.cartoonnetwork.co.uk

Welcome to the official Cartoon Network UK YouTube channel, the place where you can watch funny videos, clips with theme tunes and songs and interactive game plays from The Powerpuff Girls, Adventure Time, The Amazing World of Gumball, Regular Show, Ben 10, We Bare Bears, Uncle Grandpa, Steven Universe, Clarence, Teen Titans Go!, Ninjago and many more. Get ready to laugh out loud and join us by subscribing to the channel!
Watch full episodes and all the latest seasons on Cartoon Network UK: Virgin channel number 704, Sky channel 601, Talk Talk channel 486 and also on NOW TV, TV Player and BT.
CartoonNetworkUK CNUK

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Lamput | Digital Exclusive: Season 1 Part 2 | Cartoon Network UK 🇬🇧

น่าอาย คนสวนพูดภาษาอังกฤษได้ l Lw Film


หนังสั้น เรื่องราวสะท้อนสังคม เตือนภัยต่างๆ
หนังสั้น ละครสั้น

น่าอาย คนสวนพูดภาษาอังกฤษได้ l Lw Film

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ไปทางด่วนเร็วกว่า)


สอนภาษาอังกฤษ,ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (ไปทางด่วนเร็วกว่า)

Lamput | Digital Exclusive: Each and Every Episode | Cartoon Network UK 🇬🇧


Lamput is a gooey orange nutcase that escaped from a secret laboratory. Two scientists, Fat Doc and Slim Doc, are forever trying their best to catch him. But Lamput, always a master of disguise, escapes right under their noses!

Subscribe to the Cartoon Network UK YouTube channel: https://goo.gl/hRAVDf

Visit the Cartoon Network UK website:
http://www.cartoonnetwork.co.uk
Check out all the amazing apps from Cartoon Network:
http://apps.cartoonnetwork.co.uk

Welcome to the official Cartoon Network UK YouTube channel, the place where you can watch funny videos, clips with theme tunes and songs and interactive game plays from The Powerpuff Girls, Adventure Time, The Amazing World of Gumball, Regular Show, Ben 10, We Bare Bears, Uncle Grandpa, Steven Universe, Clarence, Teen Titans Go!, Ninjago and many more. Get ready to laugh out loud and join us by subscribing to the channel!
Watch full episodes and all the latest seasons on Cartoon Network UK: Virgin channel number 704, Sky channel 601, Talk Talk channel 486 and also on NOW TV, TV Player and BT.
CartoonNetworkUK CNUK

Lamput | Digital Exclusive: Each and Every Episode | Cartoon Network UK 🇬🇧

เพลงเป็ด รวมเพลงเด็กฟัง ก้าบ ก้าบ ก้าบ – Thai Duck Song by KidsMeSong


ขอบคุณมากค่ะสำหรับการดูวิดีโอนี้และสำหรับการแชร์วิดีโอของช่องหนู
Subscribe หรือสมัครสมาชิกเพื่อติดตามช่อง kids me songs |Please subscribe for new videos https://goo.gl/RXpPFZ
Mail ►► juykratokkra@gmail.com
Facebook ►► https://www.facebook.com/KidsMeSong/
Instagram►► https://www.instagram.com/kidssongth/
twitter ►► https://twitter.com/KidssongTHAI
Line ►► kidssongth
รวมเพลง ก ไก่ ►► https://goo.gl/wIx4DS
เพลงเด็กพร้อมท่าเต้น ►► https://goo.gl/UqGBeq
รวมเพลงช้าง ►► https://goo.gl/QaP0lD
รวมเพลงเป็ด ►► https://goo.gl/dpFpuE
รวมเพลงลิง ►► https://goo.gl/CrzAt6
รวมเพลงเต่า ►► https://goo.gl/VCFjMj
รวมเพลงไก่ ►► https://goo.gl/4NLqaN
เรียนรู้ตัวเลข ►► https://goo.gl/G9LvY4
เพลงสูตรคูณ ►► https://goo.gl/LhJRqd
รวมเพลงเด็กอนุบาล ►► https://goo.gl/LTQauf
เพลงภาษาอังกฤษ ►► https://goo.gl/AOQ6RH
ปั้นแป้งโดว์ สนุกเสริมการเรียนรู้ ►► https://goo.gl/5rDSwm
เรียนรู้สี ►►https://goo.gl/f5osFA
ติดตามช่องอื่นๆของเรา
The kids song ►►https://goo.gl/mwQXzu
Happy kids thailand ►►https://goo.gl/tzlrAo
เพลงเป็ดอาบน้ำ
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมี หอยปลาปู
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมี หอยปูปลา
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมี หอยปลาปู
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมี หอยปูปลา

เพลงเป็ด รวมเพลงเด็กฟัง ก้าบ ก้าบ ก้าบ -  Thai Duck Song by KidsMeSong

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เร็วกว่า ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.