Home » [NEW] ฮอตเวอร์ นักศึกษาจีน แห่สมัครเรียนโครงการแลกเปลี่ยน มหาลัยในเชียงใหม่ | นักศึกษา แลกเปลี่ยน – NATAVIGUIDES

[NEW] ฮอตเวอร์ นักศึกษาจีน แห่สมัครเรียนโครงการแลกเปลี่ยน มหาลัยในเชียงใหม่ | นักศึกษา แลกเปลี่ยน – NATAVIGUIDES

นักศึกษา แลกเปลี่ยน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เรียกได้ว่าในยุคปัจจุบันเทรนด์ทางด้านการศึกษา ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนให้ตามทันกระแสโลกและความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และล่าสุด! ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเด็กจีนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะสนใจมาเรียนด้านภาษาไทยและด้านบริหารธุรกิจ

Table of Contents

นักศึกษาจีน แห่สมัครเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ในไทย

ซึ่งจากเท่าที่ได้มีการสอบถามนักศึกษามานั้น ส่วนใหญ่แล้วมองว่าศักยภาพของเชียงใหม่ สามารถสร้างโอกาสทางด้านธุรกิจได้สูง ดังนั้นการเพิ่มทักษะทางด้านการสื่อสาร จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมาก และจากการติดตาม ประเมินผลพบว่ามีการลงทุนในพื้นที่อย่างหลากหลาย ทั้งด้านท่องเที่ยว การค้านำเข้า-ส่งออก และนอกจากนี้ยังมีการทำการตลาดกระจายสินค้าจากประเทศจีนไปยังแหล่งการค้าชั้นนำของเมืองอีกด้วย เช่น กาดนวรัฐ และกาดหลวง เป็นต้น

ด้าน รศ.รอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 1,058 คน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และในกลุ่มนี้ก็มีนักศึกษาที่เป็นชาวจีนถึง 688 คนเลยทีเดียว และหลักสูตรที่เข้าเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือ ด้านมนุษยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษาก็ยังมีเข้ามาเรียนคอร์สพิเศษระยะสั้นอีกประมาณ 1,000 คน/ปี และในระดับปริญญาโท หลักสูตรที่นักศึกษาจีนสนใจมากที่สุดก็คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นั่นเอง

นักศึกษาจีน แห่สมัครเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

การเตรียมความพร้อม ปรับหลักสูตรการเรียน

ส่วนทางด้าน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยไทย ทั้งในกำกับรัฐ มรภ. และของรัฐ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเอกชน ก็ได้มีความพยายามปรับแผนการเรียนการสอนหรือหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความตอบโจทย์ตลาดนักศึกษาต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาจีน สนใจเข้ามาเรียนต่อที่เมืองไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (โดยเฉพาะที่เชียงใหม่มีนักศึกษาชาวจีนกว่า 7,000 คน)

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้กล่าวว่า หลักเกณฑ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตอนนี้ สพฐ. กำลังกำหนดความชัดเจนของแผนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและโรงเรียนที่แข่งขันสูง ส่วนโครงการแลกเปลี่ยนนั้นขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่งที่จะทำการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดเอาไว้อย่างเหมาะสม

นโยบายรัฐบาลจีน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นอกจากนี้ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังในเชียงใหม่ ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า จากการศึกษาและทำการวิจัยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจีนที่มาเรียนในเมืองไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยสำคัญส่วนสำคัญนั้นมาจากนโยบายของรัฐบาลกลางของประเทศจีน ที่มีการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และยังพ่วงด้วยการลงทุน การค้า ประกอบด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เชียงใหม่ เมื่อเทียบค่าเงินหยวนกับเงินบาทแล้วถือว่าได้เปรียบ จึงไม่แปลกใจเลยที่นักเรียน นักศึกษาชาวจีนจะเลือกมาเรียนต่อที่เมืองไทย โดยเฉพาะที่เชียงใหม่

See also  เรียนกริยา 3 ช่อง แต่ละช่องเอาไว้ทำอะไร หน้าที่ by ดร.พี่นุ้ย | กริยา 3 ช่อง คือ

โรงเรียนนานาชาติ มีจำนวนนักเรียนจีนเพิ่มขึ้น

กลุ่มโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ยืนยันข้อมูลอีกด้วยว่า กลุ่มนักเรียนจีนได้เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนนานาชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าค่าเทอมจะอยู่ในหลักแสนบาทก็ตาม และยังมีผลบวกด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดฯ ที่ได้รับประโยชน์ไปด้วย เนื่องจากผู้ปกครองชาวจีนส่วนใหญ่จะซื้อคอนโดฯ เอาไว้ลูกหลานอาศัยระหว่างที่เรียนอยู่ที่เชียงใหม่

นักศึกษาจีน แห่สมัครเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน

ม.เชียงใหม่

ช่วยให้นักศึกษาประมาณ 900 คน จากมากกว่า 20 ประเทศมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านี้ มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าต่อชุมชนของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดมุมมองระดับโลก ในบริบททางวิชาการและสังคม โปรแกรมเหล่านี้ ยังช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวุฒิการศึกษา ในขณะที่ศึกษาในสถาบันชั้นนำของโลก อีกด้วย

จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากกว่า 100 คน ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย 10 แห่งในต่างประเทศ และนอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่คอยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการแลกเปลี่ยนมาศึกษาที่ไทยด้วย ได้แก่

– Asean-European Academic University Network (ASEAN-UNINET)
– Asia-Europe Meeting (ASEM)-DUO Fellowship Program
– Asian University Network (AUN)
– Erasmus Mundus Program (European Union)
– Faculty and Student Exchange Programs between Thailand and Neighboring Countries (THAI-ASEAN)
– University Mobility in Asia and Pacific (also called UMAP)

ดูรายละเอียการรับสมัครแต่ละโครงการได้ที่ : http://inter.oop.cmu.ac.th/

มหาวิทยาลัยไทย เริ่มปรับหลักสูตรใหม่

ทั้งนี้ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และสถานศึกษาจากเชียงใหม่เท่านั้น ที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน นักศึกษาชาวจีน เพราะในสถาบันการศึกษาแห่งอื่น ๆ ของไทยก็ได้รับความนิยมเช่นกัน อาทิ

มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต จากเดิมที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศจีนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตรชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยหลางฝ่าง ในมณฑลเหอเป่ย์, หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ในมณฑลกุ้ยโจว, หลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยกวางสี ในมณฑลกวางสี, มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน กับวิทยาลัย Oxbridge และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ซึ่งจากความร่วมมือโดยตรงนี้ก็ทำให้เชื่อว่าในปีการศึกษา 2562 จะมีนักศึกษาชาวจีน (แรกเข้า) อยู่ที่ประมาณ 400-500 คน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เพื่อต้อนรับนักศึกษาจีนที่มีจำนวนมากขึ้น โดยในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจีนศึกษาอยู่ประมาณ 3,000 คน ซึ่งจากการที่มีจำนวนนักศึกษาจีนเพิ่มมากขึ้นทำให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาก็คือ หลักสูตรแนวใหม่ หรือจับวิชาเป็นโมดูล สาขาบริหารธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐาน, กลุ่มด้านนวัตกรรม และกลุ่มดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายให้นักศึกษาเป็น นวัตกร (inovater) หรือสร้างผู้ประกอบการแห่งอนาคต

See also  เรียนภาษาอังกฤษขณะนอนหลับ ||| คำและวลีภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด ||| 8 ชั่วโมง | ศัพท์อังกฤษที่ควรรู้

และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างมหาวิทยาลัยบางส่วนเท่านั้น ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรใหม่ หรือปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์นักศึกษาชาวจีนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฯลฯ

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.chiangmainews.co.th, www.cmu.ac.th, www.prachachat.net

บทความที่น่าสนใจ

[NEW] แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรมไทย-อินโดฯ | นักศึกษา แลกเปลี่ยน – NATAVIGUIDES

จากกระแสประชาคมอาเซียน ทำให้มีหลายคนอยากเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับเพื่อนต่างชาติ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะสร้างโอกาสให้เกิดการพูดคุยติดต่อได้คล่อง ไปเที่ยวได้สนุก ปรับตัวเข้ากับผู้คนประเทศเพื่อนบ้านได้เมื่อมีโอกาสมาเยือนประเทศในอาเซียน แล้ววัฒนธรรมของประเทศคืออะไร? แล้วต้องรู้อะไรบ้าง? เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและอินโดนีเซียได้ใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมซึ่งกันและกันผ่านโซเชียลมีเดีย

 

 

อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร คณบดีสถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สถาบัน Gen.Ed. ได้ร่วมกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “P2A VIRTUAL MOBILITY JOURNEY 2021” ซึ่งได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย อาทิ UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Islamic Indonesia and Universitas Muria Kudus ชวนนักศึกษาของแต่ละสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทรรศก์ และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันนักศึกษาไทยเองยังได้เรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดแบบออนไลน์ เปิดห้องเรียน ห้องสนทนาให้แก่นักศึกษาได้จับกลุ่มเข้ามาพูดคุยกันในประเด็นหัวข้อต่างๆ ด้านวัฒนธรรมที่นักศึกษาสนใจ อาทิ วัฒนธรรมไทย “การไหว้” ประเพณีวิถีชาวไทยพุทธ โดยมีคณาจารยน์ชาวไทยร่วมบรรยายให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักศึกษาชาวอินโดนีเซีย ห้องสนทนาแต่ละห้องนักศึกษาได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสังคมไทยและอินโดนีเซีย ธรรมเนียมการปฏบิบัติต่างๆที่เป็นแบบฉบับและสำคัญของไทย รวมถึงเหตุผลเบื้องหลังแง่มุมทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีการสาธิตการไหว้ในบริบทของกีฬามวย โดยนักศึกษาจากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวอินโดนีเซียสามารถถามคำถาม โต้ตอบกับนักศึกษาชาวไทยและคณาจารย์ไปพร้อมกัน

 

 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายร่วมกันระหว่างคณาจารย์ชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย หัวข้อ“ Tales from the Locals”,“ Photographs & Footprints” และ“ Listen to the Earth” ซึ่งตลอดการบรรยายผู้เข้าร่วมบรรยายโต้ตอบแชร์มุมมองและเพิ่มแนวคิดส่วนตัวร่วมกับนักศึกษา อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักเรียนไทยได้พาเพื่อนชาวอินโดนีเซียไปทัวร์เสมือนจริงรอบ 4 ภูมิภาคของ Amazing Thailand เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ เที่ยวชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศเยี่ยมชมตลาดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thai Street Food เป็นต้น

 

 

กิจกรรม “P2A VIRTUAL MOBILITY JOURNEY 2021” นี้ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชา RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิตกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมและกระจายเข้าห้องเรียน ห้องสนทนาแต่ละห้องกว่า 30 ห้องเพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาชาวอินโดนีเซียที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เป็นการแลกเปลี่ยนในหลายมิติร่วมกันทั้งการใช้ภาษา วัฒนธรรม มุมมองความคิดต่างๆ ที่ทำให้นักศึกษาไทยและต่างชาติองค์ความรู้ใหม่โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลอีกด้วย  

 

 

เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การศึกษาวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเน้นช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลกได้ด้วย


See also  [Update] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | very แปลว่า - NATAVIGUIDES

School vlog, meet my friends!🍂 | ไปโรงเรียนกัน,แนะนำเพื่อนๆ🇳🇿


instagram : kimswizzled
https://www.instagram.com/kimswizzled/
facebook : kim swizzled
https://www.facebook.com/kim.swizzled
tiktok : kimisboredd
https://vm.tiktok.com/ZMd1cfWCs/
my cover playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xfJGQssZPwk_wJlb6X5La3
my vlog playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xdkkSvYSuZbLPNdXKrfRKgR

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

School vlog, meet my friends!🍂 | ไปโรงเรียนกัน,แนะนำเพื่อนๆ🇳🇿

VLOG ไปทะเลกับเพื่อนในวันหยุด ที่นิวซีแลนด์! 🏖 | beach with friends! 🇳🇿


instagram : kimswizzled
https://www.instagram.com/kimswizzled/
facebook : kim swizzled
https://www.facebook.com/kim.swizzled
my cover playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xfJGQssZPwk_wJlb6X5La3
my vlog playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLMKWOAJm6xdkkSvYSuZbLPNdXKrfRKgR

VLOG ไปทะเลกับเพื่อนในวันหยุด ที่นิวซีแลนด์! 🏖 | beach with friends! 🇳🇿

Home Tour พาทัวร์บ้านแบบเรียลๆ ฉบับอยู่จริงมาแล้วเกือบ 1 ปี รกที่สุดในโลก กรี๊ดด | Itim’s stuff


.:: ช่องทางการติดตามและติดต่องาน ::.
IG: https://www.instagram.com/itim.baebie
FB: https://www.facebook.com/qwertyuiopsm
FB Page: https://www.facebook.com/itimmimtaii
Email [email protected]
Line : https://lin.ee/itXPW4f
ITIM

Home Tour พาทัวร์บ้านแบบเรียลๆ ฉบับอยู่จริงมาแล้วเกือบ 1 ปี รกที่สุดในโลก กรี๊ดด | Itim’s stuff

รอบทิศถิ่นไทย ส่ง นร.แลกเปลี่ยนชาวสเปน กลับบ้าน ข่าวค่ำ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 #NBT2HD


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ\”โควิด19\”ทำให้นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวสเปน ที่มาอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวไทย 20 คน ซึ่งกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงจังหวัดอ่างทอง ต้องตกค้างอยู่ในประเทศไทย แต่ล่าสุด ทางการสเปน ได้จัดเที่ยวบินพิเศษมารับน้องๆ กลับบ้านแล้ว

รอบทิศถิ่นไทย ส่ง นร.แลกเปลี่ยนชาวสเปน กลับบ้าน ข่าวค่ำ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 #NBT2HD

อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ต้องทำอย่างไร | หมอจริง เข้าใจวัยรุ่น Dr Jing


อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ต้องทำอย่างไร
Music Clip : All Day In Bed (Instrumental Version) Bang Bang
คอร์สออนไลน์ \”หาตัวเองอย่างไรในวัยรุ่น\”
เสื้อ Anyone Can Be Anything
Facebook หมอจริง DR JING https://bit.ly/2XTD6zY
Instagram @drjingdrjing https://bit.ly/34Z3NVy
twitter @drjingdrjing https://bit.ly/2xzUL57
ติดต่องานบรรยายเเละวิทยากร [email protected]
ติดต่องาน คุณเอ (064)2833281
หมอจริงเข้าใจวัยรุ่น หมอจริง

อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ต้องทำอย่างไร | หมอจริง เข้าใจวัยรุ่น Dr Jing

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นักศึกษา แลกเปลี่ยน

Leave a Reply

Your email address will not be published.