Home » [NEW] | อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] | อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวเลขภาษาอังกฤษมีหลายวิธีในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องใช้งานในกรณีไหน จะเป็นการใช้ตัวเลขเพื่อบอกจำนวน การบอกลำดับ หรือการอ่านเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น แต่ละรูปแบบจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป แล้วจะใช้แบบไหน เรารวบรวมมาไว้ให้แล้วในบทความนี้

Table of Contents

การอ่าน 0

เริ่มจากการอ่านเลข “0” ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่สร้างความสับสนบ่อยมาก เพราะมีการใช้เลขศูนย์ดังกล่าวได้ในหลายกรณี วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการอ่าน 0 แบบอเมริกันดังต่อไปนี้

การอ่าน 0ใช้ในกรณีZeroความหมายคือ ศูนย์ (ในภาษาพูดและสำหรับอุณหภูมิ)nilศูนย์ (ใช้บ่อยเมื่อคุยเรื่องเกี่ยวกับคะแนนกีฬา)noughtศูนย์ (ที่หมายถึงตัวเลข 0)Oศูนย์ (จะใช้ในภาษาพูด และมีการออกเสียงเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษ “O” โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น)

ตัวอย่างเช่น

 • Manchester United three, Manchester City nil (3-0) : ในการเล่นฟุตบอลถ้าอยากแจ้งเกี่ยวกับคะแนนเราสามารถใช้ nil เหมือนตัวอย่างในกรณีนี้ คนอ่านหรือคนฟังจะเข้าใจเลยว่าทีม Manchester United ชนะด้วยสามคะแนน และ Manchester City คะแนนเป็นศูนย์ 
 • Temperatures rarely rise above zero in winter. : ในประโยคนี้เราพูดเกี่ยวกับ อุณหภูมิ เลยควรใช้ Zero  หรือในประโยคอื่นๆ เช่น เมื่อเราอยากจะบอกว่า อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์ เราสามารถตั้งประโยคแบบนี้ได้ “The temperature has fallen below zero.”
 • ยกตัวอย่างกับคำว่า noughts  ที่หมายถึงตัวเลข 0 ในประโยคดังนี้ He’s got several noughts on the end of his salary.

Eng Breaking แนะนำวิธีการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษตัวเลขการบอกจำนวน/ Cardinal numbersภาษาไทย1oneหนึ่ง2twoสอง3threeสาม4fourสี่5fiveห้า6sixหก7sevenเจ็ด8eightแป็ด9nineเก้า10tenสิบ11elevenสิบเอ็ด12twelveสิบสอง13thirteenสิบสาม14fourteenสิบสี่15fifteenสิบห้า16sixteenสิบหก17seventeenสิบเจ็ด18eighteenสิบแปด19nineteenสิบเก้า20twentyยี่สิบ21twenty-oneยี่สิบเอ็ด22twenty-twoยี่สิบสอง23twenty-threeยี่สิบสาม24twenty-fourยี่สิบสี่25twenty-fiveยี่สิบห้า26twenty-sixยี่สิบหก27twenty-sevenยี่สิบเจ็ด28twenty-eightยี่สิบแปด29twenty-nineยี่สิบเก้า30thirtyสามสิบ31thirty-oneสามสิบเอ็ด40fortyสี่สิบ50fiftyห้าสิบ60sixtyหกสิบ70seventyหกสิบ80eightyแปดสิบ90ninetyเก้า​สิบ100one hundredหนึ่ง​ร้อย500five hundredห้า​ร้อย1000one thousandหนึ่ง​พัน1,500one thousand five hundred, or fifteen hundred
หนึ่งพันห้าร้อย100,000one hundred thousandหนึ่งแสน1000,000one millionหนึ่งล้าน

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการบอกจำนวน

 • ถ้าคุณอยากจะบอกว่า ในห้องเรียนมี 20 คน พูดเป็นภาษาอังกฤษคือ There are twenty people in the classrom.
 • คุณสามารถใช้ตัวเลขบอกลำดับในกรณีแบบนี้  He went to Thailand for the fourth times this year. แปลว่า เขาเคยมาเที่ยที่ไทยสี่ครั้งในปีนี้

การเรียกชื่อตัวเลขหลักสิบหน่วยอื่น ๆภาษาไทยภาษาอังกฤษสามสิบthirtyสามสิบเอ็ดthirty-oneสี่สิบFortyห้าสิบfiftyหกสิบSixtyเจ็ดสิบseventyแปดสิบeightyเก้าสิบninetyหนึ่งร้อยone hundred

 • สำหรับสามสิบเอ็ด  คือ thirty-one ต่อไปคือ สามสิบสอง thirty-two ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึง สี่สิบ ใช้คำว่า Forty
 • สำหรับเลขหลักร้อย ให้เพื่อน ๆ ดูตัวอย่างดังต่อไปนี้ 101 หรือ one hundred one แปลเป็นไทยว่า ร้อยเอ็ด 102 หรือ one hundred two แปลเป็นหนึ่งร้อยสอง
 • ถ้าอยากจะบอกตัวเลบยาวๆ เช่น สี่ร้อยหกสิบสอง  หรือ 462 จะบอกว่า four hundred sixty-two 
 • สำหรับตัวเลขที่มีสี่ตัวขึ้นไป เราจะอ่านเรียงตัวเลขและเรียงหลักหน้าลูกน้ำกันไป เช่น หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสาม หรือ 1,443 เราจะอ่านเป็นสองแบบเช่น One thousand four hundred forty-three หรือ 1 and 443 ได้ทั้งสองอย่าง ยกตัวอย่างกับเลขอื่นเช่น เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสาม หรือ 737,423 จะบอกว่า Seven hundred thirty-seven thousand four hundred twenty-three หรือ 737 and 423 ได้ทั้งสองอย่าง

ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นสี่งที่จำเป็นต้องเรียนเพราะมักจะใช้บ่อย

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการบอกลำดับ/ Ordinal numbers

การบอกลำดับ/
Ordinal numbersวิธีการเขียนภาษาอังกฤษภาษาไทยThe first1stที่หนึ่งThe second2ndที่สองThe third3rdที่สามThe fourth4thที่สี่The fifth5thที่ห้าThe sixth6thที่หกThe seventh7thที่เจ็ดThe eighth8thที่แปดThe ninth9thที่เก้าThe tenth10thที่สิบThe eleventh11thที่สิบเอ็ดThe twelfth12thที่สิบสองThe thirteenth13thที่สิบสามThe fourteenth14thที่สิบสี่The fifteenth15thที่สิบห้าThe sixteenth16thที่สิบหกThe seventeenth17thที่สิบเจ็ดThe eighteenth18thที่สิบแปดThe nineteenth19thที่สิบเก้าThe twentieth20thที่ยี่สิบThe twenty-first21stที่ยี่สิบเอ็ดThe twenty-second22ndที่ยี่สิบสองThe twenty-third23rdที่ยี่สิบสามThe thirtieth30thที่สามสิบThe fortieth40thที่สี่สิบThe fiftieth50thที่ห้าสิบThe sixtieth60thที่หกสิบThe seventieth70thที่เจ็ดสิบThe eightieth80thที่แปดสิบThe ninetieth90thที่เก้าสิบThe hundredth100thที่หนึ่งร้อยThe five hundredth500thที่ห้าร้อยThe thousandth1000thที่หนึ่งพันOne thousand five hundredth1,500thที่หนึ่งพันห้าร้อยHundred thousandth100,000thที่ หนึ่งแสนMillionth1000,000thที่ล้านหนึ่ง

ในภาษาอังกฤษถ้าอยากพูดถึงลำดับเราจะต้องเพิ่ม “th” ในตัวอักษรสุดท้าย 

ยกตัวอย่างเช่น

 • Four (4th )–> fourth
 • Eleven (7th ) –> eleventh
 • Sixteenth (16th ) –> sixteenth
 • Twenty (20th ) –> twentieth สำหรับเลข 20,30,40,50,60,70,80 90 เมื่ออยากเปลี่ยนเป็นเลขบ่งบอกลำดับจะได้เปลี่ยวตัวอักษรสุดท้ายคือตัว ‘y’ เป็นตัว ‘ie’ และเพิ่ม ‘th’: twentieth, thirtieth,…

ยกเว้นในกรณีจะบอกลำดับของ One – First, Two – Second, Three – Third, Five – Fifth, Eight – Eighth, Nine – Ninth, Twelve – Twelfth คือผู้เรียนต้องจดจำไว้อย่างเดียว

 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 2 เช่น 2nd, 22nd, 32nd… จะได้เขียนเป็น second, twenty-second, thirty-second,… ยกเว้น 12th จะได้เขียนเป็น twelfth (nd ย่อมาจาก 2 ตัวอักษรสุดท้ายของคำว่า second).
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 3 เช่น 3rd, 23rd, 33rd,… จะได้เขียนเป็น  third, twenty-third, thirty-third,… ยกเว้น 13th จะได้เขียนเป็น thirteenth (rd ย่อมาจาก 2 ตัวอักษรสุดท้ายของคำว่า third).
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 5 เช่น 5th, 25th, 35th,…จะได้เขียนเป็น fifth, twenty-fifth, thirty-fifth,…จะแตกต่างกับการเขียนของตัวเลขบ่งบอกให้ทราบจำนวน 
 • – สำหรับตัวเลขที่มีตัวอักษรสุดท้ายเป็นเลข 9 เช่น 9th, 29th, 39th,… จะได้เขียนเป็น ninth, twenty-ninth, thirty-ninth,…ยกเว้น 19th ยังได้เขียนเป็น nineteenth ผู้เรียนหลายท่านมักจะจำผิดตรงนี้

ทำอย่างไรเพื่อจะแยกระหว่างตัวเลขที่จะบ่งบอกลำดับกับตัวเลขจำนวนเป็นสี่งที่ผูเรียนหลายคนน่าจะสนใจกันมากมาย Eng Breaking จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับตัวเลขจำนวน และตัวเลขที่บอกลำดับเพื่อช่วยผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเช่นความแตกต่างระหว่างวิธีการใช้ของตัวเลขดังนี้

กรณีใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับตัวเลขบ่งบอกจำนวนสรุปสั้นๆ คือจะได้ใช้ในกรณีเช่น 

 1. ตัวเลขภาษาอังกฤษบอกจำนวน. 
See also  [Update] 10 ประเทศน่าอยู่ ที่สามารถย้ายไปอยู่ง่าย แถมยังมีความสวยงาม บรรยากาศดี ค่าครองชีพต่ำ | อยาก ไป ทํา งาน ที่ ออสเตรีย - NATAVIGUIDES

เช่น I have one sister. ฉันมีน้องสาวหนึ่งคน
หรือ There are thirty-one days in July. มีสามสิบเอ็ดวันในเดือนกรกฎาคม

 1. บอกอายุ

เช่น I am eighteen years old. ฉันอายุสิบแปดปี
หรือ  My Father is fifty-one years old. พ่อของฉันอายุห้าสิบเอ็ดปี

 1. บอกหมายเลขโทรศัพท์

เช่น My phone number is one- five- five- six- seven- one- nine. หมายเลขโทรศัพท์ของฉันคือ 1556719 

 1. ตัวเลขภาษาอังกฤษบอกวันเกิด

 เช่น My sister was born in nineteen ninety-one. พี่สาวของฉันเกิดในปี ค.ศ. 1991

สำหรับตัวเลขบ่งบอกลำดับสรุปสั้นๆ คือจะได้ใช้ในกรณีเช่น 

 1. ใช้ในกรณีเมื่อคุณอยากพูดเกี่ยวกับลำดับหรือตำแหน่งต่างๆ

เช่น Accounting is my first job, the second job is a secretary at the bank

 1. เมื่อพูดถึงระดับความสูงหรือจำนวนชั้น

เช่น I work at the 29th floor of the tallest building in the city

 1. เมื่อพูดถึงวันในเดือนหนึ่ง

เช่น He celebrated his twentieth birthday in a luxury restaurant.  เขาฉลองวันเกิดครั้งที่ยี่สิบของเขาในร้านอาหารสุดหรู

การทำซ้ำ

การทำซ้ำภาษาอังกฤษภาษาไทยonceหนึ่งครั้งtwiceสองครั้งthree timesสามครั้งfive timesห้าครั้ง

การอ่านเลขทศนิยม

ถ้าคุณเคยเห็นตัวเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะอ่านออกเสียงอย่างไร วันนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้คุณเกี่ยวกับวิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ใช้ในกรณีการอ่านเลขทศนิยมที่ไม่ควรพลาดเช่น

ตัวเลขการอ่านเลขทศนิยมภาษาไทย0.5point fiveศูนย์จุดห้า0.25point two fiveศูนย์จุดสองห้า0.73point seven threeศูนย์จุดเจ็ดสาม0.05point zero fiveศูนย์จุดศูนย์ห้า0.6529point six five two nineศูนย์จุดหกห้าสองเก้า2.95two point nine fiveศูนย์สองจุดเก้าห้า

ผู้เรียนสามารถสังเกตเองว่าการอ่านเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า จุด คือ “point” ตามด้วยตัวเลขเรียงกันไปเรื่อย ๆ จนจบ แต่ต้องระวัง เพราะวิธีการอ่านนี้จะไม่สามารถใช้กับเงินได้ สำหรับวิธีการอ่าน ตัวเลขภาษาอังกฤษ ตอนที่พูดถึงเงินเดี๋ยวเราจะแนะนำในส่วนเนื้อหาต่อไปนี้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้ไม่ยากกับ Eng Breaking

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเศษส่วน

ในภาษาอังกฤษคุณจะต้องการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษเมื่อพูดถึงเศษส่วนต่างๆ ก็มักจะเจอบ่อยชีวิตประจำวันถ้าหากจำนวนส่วนมากกว่า 1 ให้ทำเป็นรูปพหูพจน์ สำหรับกรณีที่เศษมากกว่า 1 และส่วนคือ 2 เราจะอ่านว่า “half” และอ่านว่า “halves” 

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านเศษส่วนภาษาอังกฤษ1/3หนึ่งส่วนสามone third3/4สามส่วนสี่three fourths5/6ห้าส่วนหกfive sixths1/2หนึ่งส่วนสองone half3/2สามส่วนสองthree halves

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านเปอร์เซ็นต์

ง่ายมากๆ คือการอ่านเปอร์เซ็นต์ในภาษาอังกฤษคือเราแค่ออกเสียงของตัวเลขบอกกับคำว่า “เปอร์เซ็นต์” เท่านั้นคือคนฟังก็จะเข้าใจเลยว่าเรากำลังอย่าสื่ออะไรแล้ว ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดดังนี้

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษ5%ห้าเปอร์เซ็นต์five percent25%ยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์twenty-five percent36.25%สามสีบหกจุดยีสิบห้าเปอร์เซ็นต์thirty-six point two five percent100%หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์one hundred percent400%สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์four hundred percent

ตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านจำนวนเงิน

เมื่อเราอ่านเกี่ยวกับเงินเราต้องพูดถึงสองอย่าง หนึ่งคือตัวเลขที่บ่องบอกจำนนวนของเงินและสองคือสกุลเงินว่าเป็นยูโร ดงเวียดนาม หรือ ดอลลสร์ …วิธีการอ่านจำนวนเงินจะเป็นอย่างนี้ ให้อ่านตัวเลขหน้าจุดทศนิยมก่อน ตามด้วยสกุลเงิน เชื่อมด้วย “and”สำหรับตัวเลขหลังจุดทศนิยมเราจะอ่านตามหลักการอ่านตัวเลขปกติ ตามด้วยหน่วยย่อยของสกุลเงินนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น

ตัวเลขภาษาไทยการอ่านจำนวนเงินภาษาอังกฤษ25$ยี่​สิบ​ห้าดอลลาร์twenty-five dollars52€ห้า​สิบ​สองยูโรfifty-two euros140₤หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบปอนด์one hundred and forty pounds€12.66สิบสองยูโรหกสิบหกtwelve euros sixty-six₤10.50สิบปอนด์ห้าสิบten pounds fifty

การอ่านปี

การอ่านปีภาษาอังกฤษภาษาไทย2014twenty fourteen or two thousand fourteenสองพันสิบสี่2008two thousand eightสองพันแป็ด2000two thousandสองพัน1944nineteen forty-fourหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสี่3000 BCthree thousand BCสามพันปีก่อนคริสต์ศักราช3250 BCthirty two fifty BCสามพันสองร้อยห้าสิบปีก่อนคริสต์ศักราช

คำอื่นที่มีประโยชน์ที่ควรรู้

นอกจาก ตัวเลขภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่แล้วเพราะมักจะใช้บ่อยในชีวิตประจำวันของเราผู้เรียน ก็ควรเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่สามารถใช้พร้อมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในหลายๆ วิธีแตกต่างกัน สร้างประโยคได้ง่ายๆ ดังนี้

 • คำว่า about / approximately หมายถึง ประมาณ ยกตัวอย่างเช่น 

She earns  about $300 a month แปลว่า เธอมีรายได้ประมาณ 300 ดอลลาร์ ต่อเดือน หรือตัวอย่างอื่นเกี่ยวกับการใช้ about เช่น  about fifty people were present at the meeting แปลว่า ที่ประชุมประมาณห้าสิบคน

 • คำว่า over / more than หมายถึง มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น There were over 5000 people at the meeting แปลว่า . “over” หรือ “more than” ใช้เมื่อพูดถึงจำนวนของคน, จำนวนของสี่งของ และอยู่หน้าของตัวเลขต่างๆ 
 • คำว่า  under / less than หมายถึง น้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น  She travelled less than 2,000 miles. แปลว่า  เธอเดินทางน้อยกว่า 2,000 ไมล์

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยดังนี้เพื่อเสริมคลังศัพท์ของตัวเอง สามารถประยุคใช้ในการพูดหรือเขียนให้ดียี่งขึ้นกับ EngBreaking: 407 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย: เรียนครั้งเดียวจำได้นาน

สรุป

เพื่อให้เข้าใจกับการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ในทุก ๆ รูปแบบ ผู้เรียนก็ต้องแยกประเภทของตัวเลขให้เป็นก่อน อีกหนึ่งวิธีคือฝึกตั้งประโยคและหัดเขียนให้บ่อยขึ้น ใช้ทุกวันให้เป็นความเคยชิน ไม่ต้องใช้วิธีท่องจำแต่เน้นวิธีลงสนาม มีการนำไปใช้งานจริงจะสร้างการจดจำได้ดีกว่า และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน EngBreaking เว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเอง ก็จะขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เรียนและเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทำได้ดีอย่างแน่นอนและทั้งหมดคือวิธีการใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ในทุกรูปแบบ อย่าลืมติดตามเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเรา เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนคุณภาพที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดี ๆ และเพื่อการพัฒนาทักษาการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่มีประสิทธิภาพ

[Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท
See also  ขายทุกอย่างใน Shopee ไม่ต้องสต้อก ไม่ต้องแพ็ค (Affiliate) | ไม่ ต้อง ลงทุน ไม่ ต้อง สต๊อก สินค้า | Nataviguides

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

See also  6 ธุรกิจเสือนอนกินปี 64 รวยง่าย รวยเร็ว ไม่ต้องเหนื่อย | ทําธุรกิจอะไรดี | Nataviguides

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


การนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
สนใน sponsor คลิปอาจารย์อดัมติดต่ออีเมล sponsor@ajarnadam.tv หรือโทร 02 612 9300
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20 การออกเสียงที่ถูกต้อง


ตัวเลขภาษาอังกฤษ120 การออกเสียงที่ถูกต้อง
เลขภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20 การออกเสียงที่ถูกต้อง

นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.